Byla 2S-2323-395/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Albinas Čeplinskas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-17095-285/2011 pagal pareiškėjo AS Parex banka, atstovaujamo UAB „NIF Lietuva“, pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, suinteresuoti asmenys UAB „Balsių vystymo grupė“, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Pareiškėjas AS Parex banka, atstovaujamas UAB „NIF Lietuva“ Hipotekos skyriui prie Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. pateikė pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, kuriuo prašė areštuoti pareiškėjui hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ), įkeistą turtą. Pareiškėjas nurodė, kad pagal 2007-10-11 Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) bankas suteikė UAB „Balsių vystymo grupė“ 661781,00 EUR kreditą. Užtikrinant prievolių tinkamą įvykdymą banko naudai buvo įkeistas nuosavybės teise priklausantis UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nekilnojamasis turtas – ( - ). 2009-06-30 suėjo galutinis kredito grąžinimo terminas pagal minėtą kreditavimo sutartį, tačiau skolininkas bankui skolos nesugrąžino, dėl kreditavimo sutarties pakeitimo, termino pratęsimo į banką nesikreipė. Todėl bankas kreipėsi dėl priverstinio skolos išieškojimo.

4Kauno miesto apylinkės teismo Hipotekos skyrius 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartimi, užtikrinant skolinio reikalavimo įvykdymą kreditoriui AS Parex banka, Lietuvoje atstovaujamo UAB „NIF Lietuva“, areštavo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nuosavybės teise priklausantį turtą: ( - ), įkeistą 2007-10-16 hipotekos lakštu, indentifikavimo kodas ( - ), uždraudžiant įkeisto turto savininkei perleisti šį turtą kitiems asmenims, taip pat įkeisti, išnuomoti ar kitokiomis teisėmis apsunkinti, parduoti ar naikinti daiktus, kurie yra šio turto priklausiniai, reikalauti padalyti šį turtą ar atskirti priklausinius nuo šio turto.

5Teismas nurodė, kad 2007-10-16 hipotekos lakštu, indentifikavimo kodas ( - ), UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, užtikrindama 661781 Eur paskolos, suteiktos UAB „Balsių vystymo grupė“ pagal 2007-10-11 kredito sutartį Nr. ( - ), grąžinimą kreditoriui AB Parex bankas, įkeitė bendrovei nuosavybės teise priklausantį turtą: ( - ). 2010-07-31 sutartinis hipotekos reikalavimas perleistas naujam kreditoriui AS Parex banka. Skolininkė UAB „Balsių vystymo grupė“ tinkamai bei laiku iki 2009-06-30 neįvykdė prievolės kreditoriui pagal 2007-10-11 kredito sutartį Nr. ( - ). Dėl šių priežasčių teismas areštavo įkeistą turtą bei įspėjo skolininkę ir įkeisto turto savininkę, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties apie įkeisto turto areštą įteikimo dienos, įkeistas turtas bus parduodamas iš varžytynių. Taip pat teismas nurodė, kad pareiškėjas prašė priverstinai išieškoti 769887,07 Eur, iš jų: 635298,33 Eur negrąžintos paskolos, 30742,39 Eur nesumokėtų palūkanų, 103846,35 Eur delspinigių bei 139 Lt žyminio mokesčio už priverstinį skolos išieškojimą.

6Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašo Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartį panaikinti. Apeliantas nurodo, kad nutartis naikintina dėl šių motyvų:

71. Turtas, kurį skundžiama nutartimi areštavo teismas, buvo įkeistas skolininko UAB „Balsių vystymo grupė“ prievolių kreditoriui įvykdymo užtikinimui, t.y. apeliantas nėra tiesioginis kreditoriaus skolininkas, be to, jis niekaip negalėjo įtakoti skolininko prievolių kreditoriui pagal sutartį vykdymo tvarkos ir sąlygų. Skolininkas prievolės pagal sutartį tinkamai ir laiku neįvykdė iki 2009-06-30, tačiau kreditorius dėl priverstinio skolos išieškojimo į hipotekos teismą kreipėsi tik praėjus 2 metams ir 2 mėnesiams, t.y. galimai sąmoningai delsė imtis veiksmų prieš skolininką tam, kad iš jo, kaip tiesioginio skolininko, o ne iš apelianto turto, patenkintų savo turtinį reikalavimą. Be to, kreditorius, prašydamas pradėti priverstinį skolos išieškojimą iš apelianto turto, neįvykdė CPK 178 straipsnyje numatytos pareigos ir nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog jis kreipėsi į skolininką dėl skolos grąžinimo, skolininkui buvo įteiktas raginimas grąžinti skolą kreditoriui, o skolininkas savo prievoles pagal sutartį atsisakė vykdyti.

82. Kreditorius galimai elgiasi nesąžiningai, siekdamas savo reikalavimus patenkinti ne iš subjekto, su kuriuo jį siejo sutartiniai santykiai, bet iš apelianto turto, kuris sutiko turtą įkeisti tik su sąlyga, kad tai bus padaryta terminuotai ir, kad kreditorius hipotekos atsisakys skolininkui įvykdžius sutarties specialiųjų sąlygų 6.5 p. sąlygą. Būtent pagal pastarojo punkto sąlygą skolininkas ir kreditorius sutarė, jog kreditorius atsisakys turto įkeitimo, t.y. turto hipoteka pasibaigs, kai skolininkas kreditoriaus naudai įkeis negyvenamąsias patalpas, unikalus Nr. ( - ); žemės sklypą, ( - ); kiemo statinius ( - ); žemės sklypą ( - ); žemės sklypą ( - ). Tai gi, iš esmės buvo nustatyta, kad apelianto turtas yra įkeičiamas su sąlyga, iki tol, kol skolininkas kreditoriui įkeis minėtą turtą. Todėl apelianto nuomone, jo prievolė savo turtu užtikrinti skolininko prievolių vykdymą pagal sutartį, yra galimai pasibaigusi, o turto hipoteka turėtų būti išregistruota.

93. Kreditoriaus nesąžiningumą patvirtina ir tai, kad jog jis siekia iš apelianto turto patenkinti priskaičiuotus delspinigius ir palūkanas, kurių dydis iš esmės priklauso nuo paties kreditoriaus nepateisinamo delsimo imtis priverstinio skolos išieškojimo iš skolininko. Todėl skundžiama kreditoriaus reikalavimas iš apelianto turto išieškoti 30742,39 Eur palūkanų ir 103846,35 Eur delspinigių yra laikytinas neteisėtu ir prieštaraujantis CK 6.258 bei 6.256 straipsnių normoms.

104. Kreditoriui stengiantis patenkinti savo reikalavimą iš apelianto turto ir teismui patenkinus kreditoriaus prašymą, apeliantas gali netekti galimybės įgyvendinti CK 4.195 str. įtvirtintos teisės, kadangi kreditoriui nepateisinamai ilgai delsiant išsiieškoti skolą iš skolininko arba savalaikiai nesiėmus veiksmų, kurie būtų užkirtę kelią skolininko prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymui, iškilo grėsmė, jog skolininkas jau šiai dienai galimai tapo nemokus, todėl apeliantas nebeturės galimybės įgyvendinti įstatymo jam garantuojamos atgręžtinio reikalavimo teisės į skolininką.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius AS Parex banka, atstovaujamas Vytauto Švetkauskas, prašo Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad hipotekos teisėja pagrįstai areštavo bankui įkeistą turtą, kadangi jokie byloje esantys duomenys nepatvirtina, kad išieškojimas iš bankui įkeisto turto prieštarautų bendriesiems civilinių santykių principams, Tais atvejais, kai skolininkas ir įkeičiamo daikto savininkas nesutampa. susiklosčiusi teisinių santykių specifika leidžia teigti, kad tarp šalių susiklosto fiduciariniai (pasitikėjimo) santykiai. Priešingai nei teigia apeliantas, pats įkeičiamo turto savininkas šiuo atveju veikė pasyviai, t.y. nesidomėjo ar suėjo jam žinomam galutiniam kredito grąžinimo terminui prievolė buvo įvykdyta ar ne. Šalis siejant fiduciariniams santykiams, įkeičiamo turto savininkas žinojo apie tai, kad prievolė grąžinti kreditą neįvykdyta laiku, tą patvirtina ir viešojo hipotekos registro duomenys, iš kurių galima spręsti, kad apeliantui nuosavybės teise priklausančio turto hipoteka ir pasibaigus galutiniam kredito grąžinimo terminui liko galioti. be to, apeliantas niekada nesikreipė į banką dėl hipotekos panaikinimo ar informacijos apie skolininko prievolių vykdymą pateikimo.

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

14Nagrinėjant bylą, teismas pažymi, kad specialiosios proceso teisės normos (CPK XXXVI skyrius), nustatančios bylų dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimo tvarką, skirtos užtikrinti hipotekos institutą sudarančių materialiosios teisės normų, suteikiančių hipotekos kreditoriui privilegijuotą padėtį prieš kitus kreditorius siekiant priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto, įgyvendinimą – hipotekos procedūros turi sudaryti prielaidas hipotekos kreditoriui gauti išieškojimą iš įkeisto turto supaprastinta ir pagreitinta tvarka. CPK 558 straipsnyje reglamentuojama pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimo ir tenkinimo tvarka, t. y. CK 4.192 straipsnyje nustatytos hipotekos kreditoriaus teisės kreiptis dėl skolos išieškojimo įgyvendinimo procedūra. Skirtingai nei spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, gavęs kreditoriaus pareiškimą dėl priverstinio išieškojimo iš įkeisto turto, hipotekos teisėjas privalo patikrinti, ar kreditoriaus reikalavimas pradėti išieškojimą yra pagrįstas. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad nurodytos teismų praktikos nuostatos negali būti suprantamos kaip paneigiančios hipotekos bylų, kaip teismo veiklos vykdant teisingumą, esmę ir hipotekos teisėjo vaidmenį apribojančios tik formalių veiksmų atlikimu. Hipotekos teisėjas privalo vadovautis bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, turi pareigą ir teisę veikti ex officio, kai to reikalauja viešojo intereso apsauga, todėl kai ginčo sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių ar jų užtikrinimo, bylą nagrinėjantis teismas visais atvejais sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus. Būtent dėl išvardintų aukščiau aplinkybių, kaip nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011, hipotekos teisėjui, gavus kreditoriaus pareiškimą dėl priverstinio išieškojimo iš įkeisto turto, buvo privalu patikrinti, ar pagal nurodytus faktinius duomenis ir pateiktus dokumentus yra pagrindas pradėti išieškojimą (CK 4.192 straipsnio 1 dalis, CPK 558 straipsnis).

15Atskirąjį skundą pripažįstant pagrįstu, pažymėtina, kad bylos kylančios iš hipotekinių teisinių santykių yra nagrinėjamos ypatingąja teisena, kurios tikslas paprastai yra ne pažeistos materialiosios subjektinės teisės gynimas, o tinkamas tam tikrų materialiosios teisės normų įgyvendinimas, jų administravimas, tam tikrų sąlygų joms įgyvendinti siekiant įtvirtinti tam tikras materialines subjektinės teises konstatavimas ir įtvirtinimas. Pagal ypatingosios teisenos taisykles sprendžiamos tiktai tokios civilinės bylos, kuriose nėra ginčo dėl materialinės teisės, byloje nėra šalių su priešingais interesais – tai vienašalė teisena, o bylą pradeda asmuo, kurio teisių niekas nėra pažeidęs ir neginčija. Spręsdami civilines bylas ypatingosios teisenos tvarka, teismai nesprendžia šalių ginčo dėl teisės, o tik patvirtina nagrinėjamas subjektyvines teises.

16Kaip matyti iš byloje pateiktų duomenų, nustatyta, jog pareiškėjo/kreditoriaus AS Parex banka 2011-08-22 prašyme Nr. 11/K-980, skolininkė UAB „Balsių vystymo grupė“ iki 2009-06-30 neįvykdė prievolės kreditoriui pagal 2007-10-11 kreditavimo sutartį Nr. KS/725. Dėl priverstinio skolos išieškojimo į teismą kreditorius AS Parex banka kreipėsi tik 2011-08-30, t. y. praėjus dviem metams ir dviem mėnesiams po to, kai suėjo terminas prievolei pagal 2007-10-11 kreditavimo sutartį Nr. ( - ) įvykdyti, nepateikdamas jokių motyvuotų paaiškinimų, kodėl tokį neprotingai ilgą laiko tarpą delsė kreiptis į teismą dėl priverstinės skolos išieškojimo. Tuo tarpu įkeisto turto savininkas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, iš kurio turto kreditorius AS Parex banka siekia išsiieškoti UAB „Balsių vystymo grupė“ skolą pagal 2007-10-11 kreditavimo sutartį Nr. ( - ), ginčija kreditoriaus AS Parex banka teisę patenkinti savo reikalavimą hipotekos instituto normų nustatyta tvarka, bei kaip vieną iš argumentų taip pat nurodo nepateisinamą kreditoriaus delsimą pradėti priverstinio skolos išieškojimo veiksmus, su pastarąja aplinkybe siedamas ir kitas aplinkybes, galimai paneigiančias AS Parex banka teisę išieškoti UAB „Balsių vystymo grupė“ skolą iš UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ įkeisto turto.

17Pažymėtina, kad dėl skolininko BUAB „Balsių vystymo grupė“ galimybės nagrinėti AS Parex banka pareiškimą ypatingosios teisenos tvarka iš viso nėra žinoma. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių apygardos teisme skolininkui UAB „Balsių vystymo grupė“ yra iškelta bankroto byla Nr. B2-1129-267/2011, todėl šiai dienai nėra duomenų nei apie kreditoriaus AS Parex banka kreditorinio reikalavimo pareiškimą, nei apie jo patvirtinimą minėtoje bankroto byloje. Išvardintų aplinkybių visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog tarp šalių kilęs akivaizdus ginčas dėl teisės, t. y. į pareiškėjo AS Parex banka teisę iš 2007-10-11 kreditavimo sutarties Nr. ( - ) kylančios skolininko BUAB „Balsių vystymo grupė“ prievolės įvykdymą nukreipti į UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turtą ginčija įkeisto turto savininkas, nurodydamas aplinkybes, kurios atsižvelgiant į įstatymo leidėjo įtvirtintus ypatingosios teisenos tikslus negali būti nagrinėjamos ypatingąja teisena ir yra nagrinėtinos ginčo teisena.

18Civiliniuose teisiniuose santykiuose, o ypatingai komerciniuose santykiuose, kuriuose dalyvauja verslininkai, tarp šalių sudaromi neatlygintiniai sandoriai yra siejami su padidinta rizika ir tokių sandorių, ypač kai juos sudaro privatūs juridiniai asmenys, kurių pagrindinis tikslas yra pelno siekimas, galiojimo klausimų sprendimas yra susijęs su papildomų aplinkybių įrodinėjimu. Todėl nors įkeisto turto savininkas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ skunde nurodytos aplinkybės dėl sąlyginės hipotekos pabaigos bei galimai sąmoningų kreditoriaus AS Parex banka veiksmų daugiau nei du metus delsiant kreiptis dėl priverstinio skolos išieškojimo bei duomenų, pateisinančių tokį kreditoriaus nepagrįstą delsimą bei pastangas iš 2007-10-11 kreditavimo sutarties Nr. ( - ) kylančius reikalavimus patenkinti, visų pirma, iš tiesioginio skolininko BUAB „Balsių vystymo grupė“ turto, nebuvimas sudaro prielaidas spręsti klausimui dėl hipotekos pabaigos, tačiau šis klausimas gali būti sprendžiamas tik ginčo teisenos tvarka.

19Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, neabejotinai svarbus faktas, nustatytas Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO dėka, kad skundžiamos nutarties priėmimo metu Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-18664-534/2011, kurioje UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ yra pareiškęs ieškinį kreditoriui AS Parex banka dėl įpareigojimo išregistruoti hipoteką. Šios aplinkybės reiškia, jog Kreditorius AS Parex banka ypatingosios teisenos tvarka siekia įgyvendinti teises, dėl kurių galiojimo ginčo teisena yra sprendžiamas ginčas Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme civilinėje byloje Nr.2-18664-534/2011.

20Atsižvelgiant į tai, jog sutinkamai su Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 17 str., hipotekos teisėjas spręsdamas klausimus, susijusius su hipotekos santykiais, tik patikrina, ar egzistuoja visos CK, CPK ir kituose teisės aktuose nustatytos sąlygos hipotekos įregistravimui, įkeitimui, priverstiniam išieškojimui iš įkeisto turto, bet nesprendžia ginčų dėl teisės, nagrinėtinų ginčo teisenos tvarka (CPK 542 straipsnio 1 dalis). Įvertinus šias aplinkybes bei tai, kad konkrečioje byloje kilęs ginčas, susijęs su pagrindine prievole – skolos atsiradimo pagrindu, jos dydžiu ir kt. šie klausimai byloje dėl hipotekos ar įkeitimo realizavimo negalėjo būti nagrinėjami.

21Teismas pažymi, kad šiuo atveju, nepaisant nurodytų hipotekos teisėjo jurisdikcinės veiklos atribojimų nuo ginčo teisenos, būtina atsižvelgti į tai, jog hipotekos teisėjas, nagrinėjantis bylą, privalo vadovautis bendraisiais civilinių teisinių santykių principais ir nustačius, kad išieškojimo vykdymas ypatingos teisenos tvarka prieštarautų bendriesiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, neleistinai iškreiptų hipotekos santykių dalyvių interesų pusiausvyrą, neproporcingai pažeistų skolininko trečiųjų asmenų interesus, hipotekos teisėjas privalėjo atsisakyti vykdyti išieškojimą ypatingosios teisenos tvarka. Kadangi iš aukščiau nurodytų aplinkybių matyti, jog yra kilęs ginčas dėl kreditoriaus AS Parex banka teisės apskritai vykdyti išieškojimą iš UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turto bei šią teisę įgyvendinti ne ginčo teisenos tvarka, skundžiama teismo nutartis pripažintina neteisėta ir naikintina.

22Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog kilęs ginčas bei nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą atsisakyti vykdyti išieškojimą ypatingosios teisenos tvarka, nes kilę klausimai negali būti išspręsti byloje dėl hipotekos nei apeliacinės instancijos teisme, nei Kauno miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriuje. Esant šioms aplinkybėms bei konstatavus, jog yra kilęs ginčas dėl išieškojimo teisėtumo – akivaizdu, kad tolimesnis išieškojimo vykdymas ypatingosios teisenos tvarka yra negalimas, o hipotekos kreditoriaus AS Parex banka teisės turėtų būti realizuojamos bylą nagrinėjant bendrąja ginčo teisena.

23Teismas , įvertinęs surinktų įrodymų visumą, sprendžia, kad UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirasis skundas tenkintinas, Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis naikintina, pripažįstant, jog kreditorius AS Parex banka yra praradęs teisę realizuoti savo teises ypatingosios teisės tvarka, kaip įkaito turėtojas, todėl pareiškėjo prašymas dėl priverstinio skolos išieškojimo ne ginčo tvarka atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

25Kauno miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo AS Parex banka, atstovaujamo UAB „NIF Lietuva“, pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Albinas Čeplinskas... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Pareiškėjas AS Parex banka, atstovaujamas UAB „NIF Lietuva“ Hipotekos... 4. Kauno miesto apylinkės teismo Hipotekos skyrius 2011 m. rugsėjo 1 d.... 5. Teismas nurodė, kad 2007-10-16 hipotekos lakštu, indentifikavimo kodas ( - ),... 6. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“... 7. 1. Turtas, kurį skundžiama nutartimi areštavo teismas, buvo įkeistas... 8. 2. Kreditorius galimai elgiasi nesąžiningai, siekdamas savo reikalavimus... 9. 3. Kreditoriaus nesąžiningumą patvirtina ir tai, kad jog jis siekia iš... 10. 4. Kreditoriui stengiantis patenkinti savo reikalavimą iš apelianto turto ir... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius AS Parex banka, atstovaujamas... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Nagrinėjant bylą, teismas pažymi, kad specialiosios proceso teisės normos... 15. Atskirąjį skundą pripažįstant pagrįstu, pažymėtina, kad bylos... 16. Kaip matyti iš byloje pateiktų duomenų, nustatyta, jog... 17. Pažymėtina, kad dėl skolininko BUAB „Balsių vystymo grupė“ galimybės... 18. Civiliniuose teisiniuose santykiuose, o ypatingai komerciniuose santykiuose,... 19. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, neabejotinai svarbus faktas,... 20. Atsižvelgiant į tai, jog sutinkamai su Lietuvos Respublikos teismų įstatymo... 21. Teismas pažymi, kad šiuo atveju, nepaisant nurodytų hipotekos teisėjo... 22. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog... 23. Teismas , įvertinęs surinktų įrodymų visumą, sprendžia, kad UAB... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 25. Kauno miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2011 m. rugsėjo 1 d....