Byla e2-936-584/2018
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimų panaikinimo, žemės sklypo ribų nustatymo ir įpareigojimo nugriauti tvorą

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Diana Jasaitienė, sekretoriaujant Kristinai Rimašauskienei, Daivai Masionienei, Andriui Pūkiui, dalyvaujant ieškovų atstovei advokatei Sonatai Žukauskienei, atsakovės atstovei G. G., atsakovės atstovui advokatui Gintarui Dabkevičiui, atsakovei R. R.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų E. B., J. B. ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Z. Ž., R. R., V. R., tretieji asmenys: UAB ,,Žemėtvarkos darbai“, UAB ,,Architektų pastogė“, UAB ,,Talminda“ dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimų panaikinimo, žemės sklypo ribų nustatymo ir įpareigojimo nugriauti tvorą.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovai prašė panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos(toliau – NŽT) 2016-08-24 rašte Nr. 7SD5657-(14.7.104), 2016-11-09 rašte Nr. lSS-3327-(10.5,), 2016-12-14 rašte Nr. 1SS-3613-(10.5.) išdėstytą sprendimą,

5panaikinti 2016-08-24 NŽT Kauno rajono skyriaus vedėjo sprendimą Nr. 7SK-1780-(14.7.110.) „ Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5233/0011:1215), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“, kuriuo patvirtinti (kadastrinis Nr. ( - )) kadastro duomenys, nustatyti pagal UAB „Architektų pastogė“ matininko D. P. 2016-06-06 parengtą žemės sklypo kadastro duomenų bylą bei 2016-08-24 išvadą Nr. 7IŽ-263-(14.7.111.) apie teisingai parengtą žemės sklypo planą,

6panaikinti NŽT Kauno rajono skyriaus vedėjo 2016-08-24 sprendimą Nr. Nr. 7SK-1779-(14.7.110.) „ Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo'', kuriuo patvirtinti (kadastrinis Nr. ( - )) kadastro duomenys, nustatyti pagal UAB „Architektų pastogė“ matininko D. P. 2016-06-06 parengtą žemės sklypo kadastro duomenų bylą bei 2016-08-24 išvadą Nr. 7IŽ-262-(14.7.111.) apie teisingai parengtą žemės sklypo planą,

7nustatyti ieškovams bendros jungtinės nuosavybės teise priklausančio 0,1313 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ), ribas su atsakovams R. R. ir V. R., priklausančiu nuosavybės teise 0,1100 ha žemės sklypu, ( - ) ir su atsakovei Z. Ž., priklausančiu nuosavybės teise 0,1354 ha žemės sklypu, ( - ), pagal UAB „Žemėtvarkos darbai“ parengtą 2010-06-11 žemės sklypo planą, nustatant šias ribos koordinates koordinačių sistemoje LKS-1994 taip: posūkio taško 1 koordinatės X-6090540.02, Y-502178.50; taško 2 koordinatės X-6090542.82, Y-502174.26; posūkio taško 3 koordinatės X-6090545.28, Y-502178.70, posūkio taško 4 koordinatės X-6090560.ll, Y- 502205.50, posūkio taško 5 koordinatės X-6090582.77, y-502193,61, posūkio taško 6 koordinatės X-6090604.01, Y-502233.32, posūkio taško 7 koordinatės X-6090571.95, y-502236.15,

8įpareigoti atsakovę Z. Ž. nugriauti tvorą, esančią ieškovams nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, ( - ), per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, neįvykdžius šio reikalavimo teismo sprendime nustatyta tvarka, pripažinti ieškovams teisę nukelti tvorą ir išieškoti turėtas tvoros nukėlimo išlaidas iš atsakovės (bl.l. 1-11, 1t.).

9Ieškovas ir ieškovų atstovė teismo posėdyje ieškinio reikalavimus palaikė, prašo ieškinį tenkinti.

10Ieškovas nurodė, kad 2015 rugpjūčio mėnesį, prieš įsigydamas sklypą atvyko jo apžiūrėti, matė kaimynės Z. Ž. gyvenamą namą ir sukaltus medinius kuoliukus, nebuvo jokių tvorų, R. ir V. R. žemės sklype stovėjo senas namas, pasodintos bulvės, sklypas atskirtas mediniais kuoliukais. Atsakovai, prieš jam įsigyjant žemės sklypą, jau buvo pasiaukštinę savo žemės sklypą. Ieškovas įsigijęs sklypą, pasikvietė matininką, nes norėjo visą sklypą pasikelti, padaryti pamatą. 2015m. rugpjūčio gale matininkas nustato, kad tarp ieškovų ir Z. Ž. esantys kuoliukai įeina į jo pusę apie metrą ir perkėlė kuoliukus atgal. Nuėjo pas kaimynus, prašė susitvarkyti. 2015m. spalio gale nuvykęs pamatė, kad yra atsakovų tvoros pamatas išklotas, paskui 2016 m. visą tvorą atsakovė pabaigė. Buvo parengtas ieškovo žemės sklypo planas, atlikti kadastriniai matavimai, patvirtinti 2010-08-16. Žemės sklypo ribos buvo be tvoros. Atsakovė Z. Ž. stato tvorą jiems priklausančiame sklype. Galima sakyti, kad ji ėmėsi užvaldyti ieškovų žemės sklypo dalį ir jai pavyko. NŽT pozicija yra nesąžininga, nes neteisingai pakeitė duomenis. Atsakovai nepasakė, kad yra patvirtinti atsakovų žemės sklypų kadastriniai matavimai. Ieškovų žemės sklypas sumažėjo apie arą, nes ribos pasislinko. Tokiu atveju ieškovai turi pasislinkti į UAB Talminda pusę. Ieškovų sandoris nėra nuginčijamas, todėl keisti ribas nebuvo pagrindo. UAB “Žemėtvarkos darbai“ nepatvirtino savo klaidos. Žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo aktas turėtų būti nuginčytas, bet jo neginčija. Kadastro ištrauka patvirtina, kad žemės sklypai buvo tvarkingai pamatuoti be jokių kitų sklypų užsidengimo, o dabar sklypai persidengia. Po atsakovams priklausančio žemės sklypo kadastrinių matavimų 2016-12-24 patvirtinimo, iš ieškovų yra atimta atsakovės Z. Ž. naudai 52 kv.m., R. –49 kv.m., viso 1,01 aro. jis pirko žemės sklypą 13 arų, o ne 12 arų. Atsakovai pakeitė žemės sklypo ribas, ar jų žemės sklypas padidėjo ieškovai nežino. 2010-04-10 detaliuoju planu, žemės sklypas, dabar priklausantis ieškovams ir R., buvo padalintas. UAB Žemėtvarkos darbai planas atitinka detaliajam planui. Daubaras, kuris tvirtino atsakovų planą, turėjo kažkokį suinteresuotumą. Liudytojas matininkas V. K. nurodė, kad jis jokių neteisingų veiksmų neatliko, o jis pats papildomų matavimų neatliko. Atsakovė NŽT net neįrodinėja, kodėl taip yra padaryta, jei atlikti kadastriniai matavimai, tai reiškia, kad ribos yra aiškios ir nekeičiamos. 2010 m. detalusis planas buvo pagrindas atlikti matavimus. Byloje pateikti 1992 m. planai, kuriame yra tos pačios koordinatės. 2015 m. pabaigoje ieškovas kreipėsi į Statybos inspekciją ir rašte nėra nurodyta, kad tvora baigta. Ieškovai pradėjo skųsti NŽT veiksmus ir pastebėjo, kad NŽT Kauno rajono skyriaus vedėjas 2016-08-29 įsakymu patvirtino kadastrinius matavimus. Liudytojas A. P. paskaičiavo, kad ieškovų žemės sklypas sumažėja 101 kv.m. bei nurodė, kad ieškovų žemės slinkimas į pietų pusę yra neįmanomas dėl melioracijos griovio. Ž. pasistatė tvorą net ir pagal naujus matavimus įsiskverbdami į ieškovų žemę, todėl prašo ją nugriauti. 2006 m. ir 2010 m. žemės sklypų matavimai sutampa, tik 2016 m. matavimai yra skirtingi. Nėra aišku, kaip gali atsirasti sklypų persidengimas, jei 1 žemės sklypas buvo padalintas į du. Jei teismas panaikintų naujus sprendimus, tai liktų galioti senesni matavimai. Iš ieškovų atimamas 1 aras žemės, nors nuosavybės pagrindo atsakovai neginčija. NŽT neturi teisės keisti sklypų ribas, nes jos buvo nustatytos. Iki 2016 m. kadastrinių matavimų, visos sklypo kraštinės buvo lygios. Žemės sklypai buvo pamatuoti vietoje.

11Atsakovai R. R. ir V. R. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame aiškios nuomonės dėl ieškinio neišreiškė (bl.l.105,106, 1t.).

12Atsakovė R. R. paaiškino, kad 2014 m. pavasarį ėjo apžiūrėti žemės sklypą, pirko jį, savininkė Ivanauskienė parodė jos sklypo ribas– tuja, serbentų krūmas, ribos nuo gatvės nebuvo, nei kitų ribų. Turėjo atžymėti ribas vietoje, bet savininkė metus laiko tempė, nepadarė matavimų. Atsakovė žinojo apie detalų planą. Pirkdami sklypą matė, kad atsakovės Z. Ž. tvoros pamatai sklype išlieti, pačios tvoros nebuvo. Tarp jos ir ieškovų sklypų buvo plynas laukas, jokių kuoliukų nebuvo. Tvora tarp ieškovų ir Z. Ž. atsirado 2015 metais. Savininkė sakė, kad ieškovas padarys kadastrinius matavimus. Tarp atsakovės ir Z. Ž. sklypų vielinė tvora visada buvo ir riba yra atribota tvora, nuo tos tvoros matininkas matavo žemės sklypo ribas, nuo gatvės sutapo, ir taip, kaip parodė savininkė- sutapo ribos.

13Atsakovas V. R. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta teismo pranešimu.

14Atsakovė Z. Ž. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka (bl.l.109-115, 1t.).

15Z. Ž. atstovas nurodė, kad ieškovų planas yra neteisingas, atsakovės atlikti kadastriniai matavimai atitinka detaliąjam planui, anksčiau tvora buvo tinklinė, 2015 m. yra pradėta perstatyti nauja, bet ji pastatyta neperžengiant riboženklių. Nuo 4 iki 8 taško tvoros pamatas buvo išbetonuotas 2014 m. pavasarį. Vėliau buvo išbetonuota nuo 3 iki 4 taško. Kolonos ant pamato sumūrytos ir lentos sudėtos 2015 m. Perkant ieškovams sklypą, tvoros kolonos nuo 3 iki 7 taško buvo. Sena tvora, kaip riboženklis. Žemės sklypo ribos ir plotas nepasikeitė ir atitinka įregistruotą plotą. 2006 m. atliekant kadastrinius matavimus ir 2008 m., kai planas buvo tvirtinamas, žemės sklypo šoninėse kraštinėse tarp taškų 4 ir 3, 5 ir 6 yra pažymėtos tvoros. Tos pačios konfigūracijos žemės sklypas, plotai. Atsakovės žemės sklypas atlikus kadastrinius matavimus sumažėjo 4 kv.m., ieškovai ignoruoja senus žymenis. Atsakovės įvažiavimas sumažėja 1m. Registre ieškovų plotas 1358 kv.m. Po matavimų atsakovės plotas -1354 kv.m. Detalusis planas patvirtina atsakovės teisumą. Atsakovės kadastriniai matavimai 2006 m. atlikti vietoje, o UAB Žemėtvarkos darbai ieškovų žemės sklypo matavimus 2010 m. atliko neatvykę į vietą. Z. Ž. 2014-10-22 metais įsigijo žemės sklypą, o sūnus 2006 metais. Šioje byloje nenagrinėjamas ginčas dėl žemės sklypų ribų. Ribų paženklinimo aktas yra. Žemės sklypų koordinatės skiriasi plane, bet natūroje plotai, konfigūracija nesiskiria. 2010 buvo pasirinkta viena koordinačių sistema. 3t. 167 bl. lapas patvirtina, kad skaičiuojama pagal t.t. punktus. Pasikeitus matavimo sistemai, UAB Žemėtvarkos darbai nepatikrino pagal GPS, o dirbo vietinėje koordinačių sistemoje. Jie pripažįsta, kad koordinatės yra blogos. Besiribojančiuose taškuose nuo 5 iki 6 planas nebuvo tikrintas. Vienas planas yra pagal naują koordinačių sistemą, kitas –ieškovų pagal seną, tai tuomet ir gaunasi persidengimas ( t6, bl.l.17). Žemės sklypas nepasislinko, pasikeitė koordinatės, o ne žemės sklypų vietos. Todėl pagal tokią situaciją ribų nustatyti negalima. A. P. nesivadovauja detaliuoju planu, o vadovaujasi žemėlapiu, kuris tarpusavyje nesuderintas. Sklypų ribų kraštinė turi būti tiesi, o nelaužtinė. Ieškovas sakė, kad matė tvorą, kai atvažiavo apžiūrėti sklypą. Ieškovų žemės sklype riboženklių neliko. Kadastro nuostatų 123 p. numato, ką daryti dėl kadastro žemėlapio klaidų taisymo. Todėl ieškovų nurodoma praktika netinkama, nes ginčo dėl ribų nėra. Ieškovai siekia užvaldyti po metrą žemės iš atsakovų. Ieškovai neatskyrė, kas yra ginčas dėl žemės sklypo ribų ir kas yra persidengimas kadastro žemėlapyje. Jie neprašo nustatyti atsakovų žemės sklypo ribų. Žemės sklypo ribos faktiškai nepasikeitė.

16Atsakovė NŽT pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka (bl.l.93-100, 1t.).

17Atsakovės NŽT atstovė paaiškino, iš 1997 m. žemės sklypo, kuris priklauso ieškovams ir atsakovams R. ir V. R., plano matyti, kad žemės sklypo ribos tapatinamos su pastatais, garažais, o iš detaliojo plano, pagal kurį buvo padalintas žemės sklypas, matyti, kad ribos sietinos su pastatais, tvoromis. UAB Žemėtvarkos darbai patvirtino, jog 2010-06-11 perkeldami iš vietinės į valstybinę ribų posūkių ginčo koordinates, neatliko kontrolinių matavimų. Planas 2010-06-11 neatitinka 2010-04-29 detaliajam planui, nes sudarytas ne pagal tvorą tarp Z. I. ir T. Ž.. Tarnyba atliko patikrinimą vietoje – ieškovų žemės sklypo koordinatės ir tvora nesutampa. Tai patvirtina ir R. R. paaiškinimai. Detalus planas patvirtina, jog ribos yra pagal tvoras ir 2010-06-11 žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo akte tai nurodyta. 2010-06-11 kadastriniai matavimai parengti nesilaikant ribų. Tvora buvo sena ir buvo 2010-06-11. Ieškovai nepateikė įrodymų, kad atsakovės sprendimai, raštai prieštarauja Administracinių bylų teisenos įstatymui. Praleistas 1 mėnesio terminas 2016-08-24 sprendimui apskųsti, nes sužinojo apie priimtą sprendimą 2016-11-09, o į teismą kreipėsi 2017-01-04. NŽT 2016 m. atliko patikrinimą vietoje. Ieškovų planas yra tikslintinas, kai ieškovai planą patikslins, tada sklypų persidengimo nebus. Palyginus planus buvo nustatyta, kad žemės ribos sutapatinamos su tvoromis, tačiau taip nebuvo padaryta, todėl ir atsirado sklypų sutapimas. UAB Žemėtvarkos darbai nurodo, kad planas turi būti tikslinamas. Kad sumažėjo vienu aru ieškovų žemė, nepripažįsta, nėra pateikta jokių planų, parengtų pagal nustatytą tvarką, kad žemės sklypas sumažėjo. NŽT sklypų ribų nekeitė, ieškovų planas neatitiko detaliojo plano. Teismas nustato ribas, kai jos yra neaiškios, tačiau ribos yra aiškios ir teismui nėra ko nustatinėti.

18Tretieji asmenys: UAB ,,Žemėtvarkos darbai“, UAB ,,Architektų pastogė“, UAB ,,Talminda“ atsiliepimų neteikė, atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta teismo pranešimais.

19Ieškinys atmestinas.

20Šalių paaiškinimais, civilinės bylos rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad ieškovams bendros jungtinės nuosavybės teise priklauso 0,1313 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), įsigytas 2015-08-12 (bl.l.14-17,1 t. ). Atsakovei Z. Ž. nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (bl.l.37-42,1 t. ). Atsakovams R. R. ir V. R. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (bl.l.32-33,1 t. ). Ieškovams priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), buvo suformuotas pagal 2010-04-29 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimą NR. TS-162 „Dėl sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo, sujungimo ir padalijimo detaliųjų planų tvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtintas detalusis planas. Detalusis planas yra atliktas vietinėje koordinačių sistemoje (bl.l.27-31,1 t. ). 2010-04-19 NŽT Kauno rajono skyriaus vedėjo sprendimu buvo padalintas žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), esantis, ( - ) į du žemės sklypus (kadastro Nr. ( - ) - plotas 0,1103 ha, kadastro Nr. ( - ) - 0,1313 ha). Ieškovams priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus 2010-06-11 atliko UAB „Žemėtvarkos darbai“ (bl.l.23, 24,1 t. ). NŽT Kauno rajono skyriaus vedėjo 2010 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. Ž7-318 buvo nustatyti žemės sklypo, padalinto pagal detalų planą, sklypų kadastro duomenys (bl.l.19,20,1 t. ). UAB „Architektų pastogė“ matininkas D. P. 2016-03-09 atliko žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimą, paženklindamas patikslintas sklypo ribas vietovėje, surašė žemės sklypo ribų parodymų–patikrinimo aktą ir 2016-06-06 atliko kadastrinius matavimus, kuriuos 2016-08-18 pateikė NŽT Kauno rajono skyriui tikrinti, o skyrius 2016-08-19 nenustatė aplinkybių, trukdančių suderinti parengtą žemės sklypo planą ir surašė žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktą Nr. 07KAM-79048 ir suderino anksčiau minėto žemės sklypo planą. UAB ,,Žemėtvarkos darbai“ 2016-06-22 raštu NŽT Kauno rajono skyriui nurodė, kad matuojant ieškovų sklypą buvo imami duomenys nuo vietinių poligonometrijos punktų, kurių koordinatės buvo klaidingos, todėl koordinates transformavus į valstybinę koordinačių sistemą klaidos persikėlė į ją, įmonė netikslumus nurodė ištaisysianti nemokamai (bl.l.122, t2).

21Kauno rajono skyriaus 2016-08-24 išvadose Nr. 7IŽ262-(14.7.111.) ir nr. 7IŽ262-(14.7.111.) nurodyta, jog žemės sklypų planai: (kadastro Nr. ( - )), ( - ) ir (kadastro Nr. ( - )) ( - ), parengti UAB „Architektų pastogė“ matininko D. P. yra teisingi, o ieškovų žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) (LKS-94 koordinačių sistema) planas yra tikslintinas (bl.l.64,65,1 t. ). Pagal nekilnojamojo turto registro išrašų duomenis, žemės sklypų (kadastrinis Nr. ( - ) ir kadastro Nr. ( - )), esančių Pakeisti suinteresuotą asmenį Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos civilinėje byloje Nr. 2YT-30317-775/2017 suinteresuotu asmeniu valstybės įmone „Turto bankas“ ir Pakeisti suinteresuotą asmenį Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos civilinėje byloje Nr. 2YT-30317-775/2017 suinteresuotu asmeniu valstybės įmone „Turto bankas“, kadastro duomenų bylos patvirtintos NŽT Kauno rajono skyriaus vedėjo 2016-08-24 sprendimais „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. Pakeisti suinteresuotą asmenį Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos civilinėje byloje Nr. 2YT-30317-775/2017 suinteresuotu asmeniu valstybės įmone „Turto bankas“), esančio Pakeisti suinteresuotą asmenį Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos civilinėje byloje Nr. 2YT-30317-775/2017 suinteresuotu asmeniu valstybės įmone „Turto bankas“, nustatytų kadastro duomenų pakeitimo “ Nr. 7SK-1780-(l4.7.110.). ir „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. kadastro Nr. 5233/0011:1012), esančio Pakeisti suinteresuotą asmenį Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos civilinėje byloje Nr. 2YT-30317-775/2017 suinteresuotu asmeniu valstybės įmone „Turto bankas“, nustatytų kadastro duomenų pakeitimo “ Nr. 7SK-1779- (14.7.110.) (bl.l.66, 67,1 t. ). Pakeitimai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre nuo 2016-08-29. Ieškovų pateiktos matininko A. P. 2017 m. spalio mėn. parengtos žemės sklypo, esančio Pakeisti suinteresuotą asmenį Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos civilinėje byloje Nr. 2YT-30317-775/2017 suinteresuotu asmeniu valstybės įmone „Turto bankas“ situacijos schemos duomenimis nurodytas žemės sklypas sumažėjo 1,01 arų (bl.l.148-152,5 t. ).

22Žemės sklypo ribų nustatymas teismine tvarka galimas tais atvejais, jeigu sklypų savininkai nesutaria dėl ginčytinų sklypo ribų ir jos nėra aiškios iš esamų dokumentų. Sklypo ribų aiškumas (neaiškumas) yra vertinamojo pobūdžio kategorija, priklausanti nuo konkrečių faktinių aplinkybių ir tik įvertinus šių aplinkybių visetą, sprendžiama ar sklypo ribos neaiškios ir dėl to turi būti nustatinėjamos. Tik teigiamai atsakęs į šį klausimą, teismas turi nustatyti sklypų ribas, vadovaudamasis CK 4,45 straipsnyje nustatytais kriterijais (2013 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Aukščiausiojo teismo išnagrinėta civilinė byla Nr. 3K-3-542/2013).

23Ieškovai nurodo, kad tarp dokumentų, kurių pagrindu yra sudaryti žemės sklypų ribų planai yra esminių prieštaravimų, o atsakovė NŽT nurodo, kad prieštaravimų nėra, tačiau ieškovų planas yra koreguotinas dėl jame esančių netikslumų. Savo argumentams pagrįsti ieškovai prašo vadovautis minėtais 2010 metais UAB „Žemėtvarkos darbai “ atliktais kadastriniais matavimais ir A. P. 2017 m. spalio mėn. parengtos žemės sklypo, esančio Pakeisti suinteresuotą asmenį Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos civilinėje byloje Nr. 2YT-30317-775/2017 suinteresuotu asmeniu valstybės įmone „Turto bankas“ situacijos schemos duomenimis, tačiau teismas minėtų įrodymų ieškiniui pagrįsti, nelaiko pakankamais. NŽT Kauno rajono skyrius 2016-07-11, 2016-07-22 ir 2016-08-24 raštais informavo ieškovus, kad atlikus kadastrinius matavimus yra nustatytas ieškovų ir atsakovų žemės sklypų ribų nesutapimas ir ieškovų planas yra tikslintinas (bl.l.45-48,1t.). Tokie NŽT veiksmai atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau–Nuostatai), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 ( akto redakcija, galiojusi nuo 2016 01 01 iki 2017 01 01), 126 p., kuris numato, kad tokiu atveju, kai žemėtvarkos skyrius nustato, kad žemės sklypo planas parengtas teisingai, priima sprendimą, kad būtina tikslinti besiribojančių žemės sklypų planus, apie tai raštu informuoja žemės sklypo (-ų) savininką (-us), kurių žemės sklypų planai tikslintini. Taip pat žemėtvarkos skyrius privalo kadastro tvarkytojui pateikti raštu išvadą apie teisingai parengtą žemės sklypo planą, nurodydamas, kurie besiribojančių žemės sklypų planai tikslintini. Kadastro tvarkytojas, gavęs žemėtvarkos skyriaus išvadą raštu, per 3 darbo dienas nuo išvados gavimo pažymi šio žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje.

24Taip pat ieškovai NŽT 2016-11-09 raštu buvo informuoti, jog pagal jų ir atsakovų R. ir V. R. žemės sklypų kadastrinių matavimų planus, sklypų ribos sutampa su tvoromis, tačiau planuose nurodytos koordinatės nesutampa, todėl sklypų ribos persidengia, dėl to atliko faktiškai naudojamų žemės sklypų patikrinimą vietovėje ir 2016-12-14 raštu ieškovus informavo, kad jų žemės sklypo kadastrinių matavimų planas neatitinka Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių (toliau–Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522, 11 p. ir yra taisytinas dėl to, kad matininkas V. K. žemės sklypų ribų nesutapatino su tvoromis, apie kurių buvimą nurodyta žemės sklypo detaliajame plane. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2010-06-11 matavimus atlikęs UAB „Žemėtvarkos darbai“ matininkas, teismo posėdyje apklaustas liudytoju V. K. nurodė, kad ieškovų kadastriniai matavimai yra atlikti vietinėje koordinačių sistemoje nuo poligonometrijos punktų- tvirtų atskaitos taškų, tačiau paaiškėjo, kad tie Ramučių poligonometrijos punktai neatitinka lietuviškos koordinačių sistemos, todėl pasidarė skirtumai – koordinačių neatitikimai, dėl ko ieškovų planas yra koreguotinas.

25Taisyklių 11 punkte numatyta, kad kadastriniai matavimai atliekami pagal teritorijų planavimo detaliuosius ir specialiuosius planus, institucijų, atsakingų už žemės sklypų formavimo valstybinėje žemėje organizavimą, patvirtintus žemės sklypų planus, naudojant topografinius planus bei kitą geodezinę ir topografinę medžiagą, todėl ir kitas ieškovų pateiktas įrodymas – A. P. 2017 m. spalio mėn. parengta žemės sklypo situacijos schema, taip pat nepagrindžia ieškinio, kadangi jis naujų ieškovų sklypo matavimų, patikrinimo neatliko, o detaliajame plane vietinėje koordinačių sistemoje nurodytas koordinates pagal formulę transformavo į valstybinę koordinačių sistemą, kai NŽT patikrinimą vietoje atliko. Pastebėtina, kad minėtas matininkas užfiksavo ieškovų žemės sklypo persidengimus su atsakovais, tačiau nenustatė, kokia ieškovų žemės sklypo situacija yra su ( - ), sklypu, todėl laikyti, kad ieškovų žemės sklypas sumažėja 1 aru, nėra pagrindo. Kita vertus, nustatytina, kad minėta schema kaip tik pagrindžia, jog ieškovų planas yra koreguotinas dėl ieškovų plane esančių netikslių koordinačių, nes matininkui A. P. naudojant V. K. plane nurodytas koordinates, sklypai persidengia.

26Kitų įrodymų, kurie pagrįstų 2010-06-11 atlikto ieškovų žemės sklypo kadastrinių matavimų plano teisingumą, nepateikta, todėl nėra pagrindo panaikinti ieškovų prašomų atsakovės NŽT ir jos skyriaus priimtų raštų bei sprendimų. Atitinkamai nėra pagrindo laikyti, jog ieškovų ir atsakovų žemės sklypų ribos yra neaiškios ir jas nustatyti. Minėtą teismo išvadą pagrindžia NŽT 2016-11-09 rašte išdėstytos aplinkybės, jog transformuojant koordinates iš vietinės sistemos į valstybinę ir neatliekant kontrolinių matavimų, paklaidos nėra eliminuojamos, todėl dėl šių koordinačių skirtumų gali atsirasti žemės sklypų ribų pasikeitimai, t.y. vietovėje esančios žemės sklypų ribos gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypo ribų. Tokios aplinkybės suponuoja išvadą, kad žemės sklypų ribų pokyčiai yra matomi tik kadastro žemėlapyje dėl skirtingų sistemų koordinačių, todėl realiai žemės sklypo ribos nepakito ir ieškovų žemės sklypas nesumažėjo.

27Ieškovai reiškė reikalavimą –įpareigoti atsakovę Z. Ž. nugriauti tvorą, esančią ieškovams nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, Pakeisti suinteresuotą asmenį Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos civilinėje byloje Nr. 2YT-30317-775/2017 suinteresuotu asmeniu valstybės įmone „Turto bankas“, per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, neįvykdžius šio reikalavimo teismo sprendime nustatyta tvarka, pripažinti ieškovams teisę nukelti tvorą ir išieškoti turėtas tvoros nukėlimo išlaidas iš atsakovės. Minėtas reikalavimas yra atmestinas, kadangi duomenų, jog atsakovės tvora yra pastatyta ieškovų žemės sklype, nėra pateikta (CPK 178 str.). Atsakovų žemės sklypo kadastriniai matavimai buvo atlikti anksčiau, nei 2010-06-11 ieškovų. Iš 2006-12-27 atsakovės žemės sklypo kadastrinių matavimų plano matyti, jog žemės sklypo riba tarp ieškovų ir atsakovės sutampa su ten pažymėta tvora, o tai reiškia, kad tarp sklypų tvora buvo. Analogiškas aplinkybės pagrindžia atsakovės R. R. paaiškinimai bei 2006-06-11 žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktas, kuriame yra užfiksuota, jog žemės sklypo ribos yra paženklintos 4 riboženkliais, sutampa su tvoromis (1t. bl.l.21). Dėl A. P. 2017 m. spalio mėn. parengtos žemės sklypo situacijos schemos vertinimo yra pasisakyta aukščiau, todėl nustatyti, kad atsakovės tvora pastatyta ieškovų žemės sklype, nėra pagrindo.

28Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, nustatytina, kad byloje atsakovė patyrė 1694 Eur teisinės pagalbos išlaidų, kurios priteistinos iš ieškovų atsakovei lygiomis dalimis.

29Valstybei iš ieškovų priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos.

30Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 214 str., 215 str., 222 str., teismas

Nutarė

31Ieškinį atmesti.

32Priteisti iš ieškovų E. B., a.k. ( - ) J. B. a.k. ( - ) atsakovės Z. Ž., a.k. ( - ) naudai po 847 Eur (aštuonis šimtus keturiasdešimt septynis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

33Priteisti iš ieškovų E. B., a.k. ( - ) J. B. a.k. ( - ) valstybės naudai po 16,27 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, į. k. 188659752, įmokos kodas 5660).

34Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Diana Jasaitienė,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovai prašė panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 5. panaikinti 2016-08-24 NŽT Kauno rajono skyriaus vedėjo sprendimą Nr.... 6. panaikinti NŽT Kauno rajono skyriaus vedėjo 2016-08-24 sprendimą Nr. Nr.... 7. nustatyti ieškovams bendros jungtinės nuosavybės teise priklausančio 0,1313... 8. įpareigoti atsakovę Z. Ž. nugriauti tvorą, esančią ieškovams nuosavybės... 9. Ieškovas ir ieškovų atstovė teismo posėdyje ieškinio reikalavimus... 10. Ieškovas nurodė, kad 2015 rugpjūčio mėnesį, prieš įsigydamas sklypą... 11. Atsakovai R. R. ir V. R. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame aiškios... 12. Atsakovė R. R. paaiškino, kad 2014 m. pavasarį ėjo apžiūrėti žemės... 13. Atsakovas V. R. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta teismo... 14. Atsakovė Z. Ž. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su... 15. Z. Ž. atstovas nurodė, kad ieškovų planas yra neteisingas, atsakovės... 16. Atsakovė NŽT pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su... 17. Atsakovės NŽT atstovė paaiškino, iš 1997 m. žemės sklypo, kuris... 18. Tretieji asmenys: UAB ,,Žemėtvarkos darbai“, UAB ,,Architektų pastogė“,... 19. Ieškinys atmestinas.... 20. Šalių paaiškinimais, civilinės bylos rašytiniais įrodymais, nustatyta,... 21. Kauno rajono skyriaus 2016-08-24 išvadose Nr. 7IŽ262-(14.7.111.) ir nr.... 22. Žemės sklypo ribų nustatymas teismine tvarka galimas tais atvejais, jeigu... 23. Ieškovai nurodo, kad tarp dokumentų, kurių pagrindu yra sudaryti žemės... 24. Taip pat ieškovai NŽT 2016-11-09 raštu buvo informuoti, jog pagal jų ir... 25. Taisyklių 11 punkte numatyta, kad kadastriniai matavimai atliekami pagal... 26. Kitų įrodymų, kurie pagrįstų 2010-06-11 atlikto ieškovų žemės sklypo... 27. Ieškovai reiškė reikalavimą –įpareigoti atsakovę Z. Ž. nugriauti... 28. Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, nustatytina, kad... 29. Valstybei iš ieškovų priteistinos procesinių dokumentų įteikimo... 30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 214 str., 215 str., 222 str., teismas... 31. Ieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš ieškovų E. B., a.k. ( - ) J. B. a.k. ( - ) atsakovės Z. Ž.,... 33. Priteisti iš ieškovų E. B., a.k. ( - ) J. B. a.k. ( - ) valstybės naudai po... 34. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...