Byla 2KT-149/2014
Dėl statinių dalies ir valstybinės žemės nuomos teisės pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė, susipažinusi su Mažeikių rajono apylinkės teismo civiline byla Nr. 2-4674-169/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nailtex“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltic bioenergy“ dėl statinių dalies ir valstybinės žemės nuomos teisės pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimo,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme gauta Mažeikių rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-4674-169/2014 pagal ieškovo UAB „Nailtex“ ieškinį atsakovui UAB „Baltic bioenergy“ dėl statinių dalies ir valstybinės žemės nuomos teisės pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimo.

3Byloje nustatyta, kad ieškovo UAB „Nailtex“ direktorius D. V. yra Mažeikių rajono apylinkės teisme dirbančios teisėjo padėjėjos K. V. sutuoktinis. CPK 55 str. numato, kad bylas juridinių asmenų vardu teisme veda jų vienasmeniai valdymo organai, o įstatymuose ir steigimo dokumentuose nurodyta tvarka - kitų organų nariai ir dalyviai fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ir steigimo dokumentuose jiems suteiktas teises ir pareigas. Šiuo atveju laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo. Todėl Mažeikių rajono apylinkės teismo pirmininkė Violeta Erlickienė 2014 m. gruodžio 9 d., vadovaudamasi CPK 34 straipsnio 5 dalimi, civilinę bylą Nr. 2-4674-169/2014 perdavė Šiaulių apygardos teismui spręsti klausimą dėl jos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui.

4Byla perduotina nagrinėti kitam Šiaulių apygardos teismo teritorijoje veikiančiam apylinkės teismui.

5Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 34 straipsnio penktojoje dalyje nustatyta, kad, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas ir byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba kai teisme (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), kuriam teisminga byla, teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), taip pat dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), arba kai prieš paskiriant teisėjui nagrinėti bylą paaiškėja, kad tame teisme nėra teisėjų, turinčių teisę ją nagrinėti, byla perduodama nagrinėti kitam teismui. Klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teismui išsprendžia apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra šie apylinkės teismai, pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 str. 3 d.).

6Dalyvaujančiais civilinėje byloje asmenimis yra šalys, tretieji asmenys, asmenys, pareiškę ieškinį CPK 49 straipsnio nustatyta tvarka, pareiškėjai, suinteresuoti asmenys CPK 442 straipsnyje išvardytose bylose, CPK 431 straipsnyje numatyti kreditoriai ir skolininkai, taip pat šių asmenų atstovai (CPK 37 str. 2 d.).

7Kadangi šioje byloje ieškovo UAB „Nailtex“ direktoriaus D. V. sutuoktinė K. V. dirba Mažeikių rajono apylinkės teisme teisėjo padėjėja, ši civilinė byla perduotina nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui – Telšių rajono apylinkės teismui.

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 34 straipsnio trečiąja ir penktąja dalimis, Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

9Civilinę bylą Nr. 2-4674-169/2014 iš Mažeikių rajono apylinkės teismo perduoti nagrinėti Telšių rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai