Byla e2-21439-1116/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėja Dalia Staugienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei J. S. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Bendras finansavimas“ pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 597,36 Eur negrąžintą paskolą, 173,45 Eur palūkanas, 44,48 administravimo mokestį, 139,74 Eur mokėjimo palūkanas, 7,03 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

5Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2019 m. rugpjūčio 9 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, jai asmeniškai. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 262 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą, nustatyta, jog 2016 m. gegužės 23 d. atsakovė J. S. tarpusavio skolinimo platformoje SAVY portale www.gosavy.com, kurį administruoja ieškovė, pateikė vartojimo kredito paraišką Nr. oferta_107622 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotais skolintojais vartojimo kreditui gauti. Ieškovei veikiant kaip tarpusavio skolinimo platformos operatoriui, pateiktos paraiškos pagrindu tarp atsakovės ir portale registruotų skolintojų 2016 m. gegužės 24 d. buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 107622 (toliau – ir Sutartis), kurios pagrindu atsakovei suteiktas 1000,00 Eur vartojimo kreditas 36 mėnesių terminui už 37 procentų metines palūkanas (el. b., b. l. 8–10). Atsakovei sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį laiku ir tinkamai neįvykdžius, ieškovė 2019 m. birželio 12 d. pranešimu informavo atsakovę apie Sutarties nutraukimą, reikalavimo teisių automatinį perėjimą UAB „Bendras finansavimas“ bei reikalavimą nedelsiant grąžinti pagal Sutartį mokėtinas sumas (el. b. l. 16).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalį, kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 straipsnis), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas visiškai įvykdo prievolę (CK 6.1 straipsnis). Atsakovė savo prievolės grąžinti gautą kreditą ir sumokėti kitus su tuo susijusius mokėjimus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neįvykdė. Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Pareiškėja aiškiai formuluoja ieškinio reikalavimus, tačiau ieškinyje netinkamai apskaičiavo bendrą atsakovės įsiskolinimų sumą – 1011,86 Eur. Teismo skaičiavimais bendra ieškovės reikalaujama priteisti suma yra ne 1011,86 Eur, bet 962,06 Eur.

9Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad ieškovei iš atsakovės priteistina 597,36 Eur negrąžinta paskola, 173,45 Eur palūkanos ir 44,48 Eur administravimo mokestis (CK 6.251, 6.252, 6.256, 6.258 straipsniai). Ieškovei kreipusis į teismą, atsakovė ieškovei turi sumokėti ir įstatyme numatytas procesines palūkanas (CK 6.37 straipsnio 2, 3 dalys, 6.210 straipsnio 1 dalis).

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės ne tik 7,03 Eur delspinigius (sutartines netesybas), bet ir 139,74 Eur palūkanas, pavadinusi jas mokėjimo palūkanomis. Pažymėtina, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Todėl prašomos priteisti iš atsakovės 139,74 Eur dydžio palūkanos nelaikomos mokėjimo palūkanomis, kurios numatytos Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.1 punkte (el. b., b. l. 64), nes ieškovė jas skaičiuoja už termino vykdyti prievolę pažeidimą, skaičiuojant nuo pažeidimo termino iki sutarties nutraukimo. Jos laikytinos kompensuojamosiomis palūkanomis, numatytomis Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.2 punkte (el. b., b. l. 64).

11Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo kreditoriaus patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno), o nuostolių kompensavimo funkciją ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-153-916/2016). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius.

12Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti kompensuojamos palūkanos yra didesnės už delspinigius, todėl ieškovės apskaičiuoti delspinigiai yra įskaitomi į kompensuojamų palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą (CK 1.5 straipsnis). Ieškovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių likusių nuostolių dydį, iš atsakovės priteisiama tik 139,74 Eur vėlavimo (kompensuojamųjų) palūkanų, o papildomas reikalavimas dėl 7,03 Eur delspinigių (sutartinių netesybų) atmetamas kaip nepagrįstas (neįrodžius šių papildomų nuostolių).

13Ieškovė, paduodama teismui ieškinį, turėjo sumokėti 22,00 Eur žyminį mokestį, tačiau byloje pateikti duomenys, kad ieškovė sumokėjo 23,00 Eur. CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad tuo atveju, kai yra sumokėta daugiau žyminio mokesčio nei numato įstatymai, jis visas ar jo dalis grąžinama jį sumokėjusiam asmeniui. Teismas taip pat žyminio mokesčio grąžinimo klausimą gali išspręsti ir savo iniciatyva (CPK 87 straipsnio 5 dalis). Įvertinus išdėstytas aplinkybes, ieškovei grąžintina jos 2019 m. rugpjūčio 6 d. permokėta žyminio mokesčio dalis – 1,00 Eur.

14Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (vertinant, kad patenkinta 99,27 proc. reikalavimų): 321,63 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti ir 21,84 Eur žyminis mokestis, t. y. iš viso 343,47 Eur suma ieškovei (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 2 dalis).

15Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (aktuali Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1R-298/1K-290 redakcija) nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur, šioje byloje susidariusios mažesnės nei 3,00 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, todėl iš atsakovės valstybei nepriteisiamos.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsniu, 285-287 straipsniais

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės J. S., asmens kodas ( - ), ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527, 597,36 Eur (penkis šimtus devyniasdešimt septynis eurus 36 ct) negrąžinto kredito, 173,45 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt tris eurus 45 ct) palūkanų, 44,48 Eur (keturiasdešimt keturis eurus 48 ct) administravimo mokesčio, 139,74 Eur (vieną šimtą trisdešimt devynis eurus 74 ct) palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugpjūčio 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 343,47 Eur (tris šimtus keturiasdešimt tris eurus 47 ct) bylinėjimosi išlaidų.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos grąžinti ieškovei UAB „Bendras finansavimas“ jos 2019 m. rugpjūčio 6 d. permokėtą žyminio mokesčio dalį – 1,00 Eur (vieną eurą 00 ct).

21Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėja Dalia Staugienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Bendras... 5. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2019 m. rugpjūčio 9 d. Lietuvos... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą, nustatyta, jog 2016 m.... 8. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1... 9. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad ieškovei iš atsakovės... 10. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės ne tik 7,03 Eur delspinigius... 11. Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra... 12. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti kompensuojamos palūkanos... 13. Ieškovė, paduodama teismui ieškinį, turėjo sumokėti 22,00 Eur žyminį... 14. Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai... 15. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovės J. S., asmens kodas ( - ), ieškovei uždarajai... 19. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų... 21. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...