Byla 2S-263-460/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Maškevičienės, kolegijos teisėjų Broniaus Valiaus, Virginijos Nijolės Griškevičienės, rašytine apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės L. L. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-08-25 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės L. L. patikslintą ieškinį atsakovui R. L., tretieji asmenys AB „Swedbank“, kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“, AB bankas „Snoras“, UAB „Agrekas“, A. J. L., UAB „Snoro lizingas“, Klaipėdos apskrities VPK, S. P., Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, išvadą teikianti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės Vaikų teisių apsaugos tarnyba dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, santuokoje įgyto turto padalijimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo bei dėl trečiojo asmens Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareiškimo dėl 2352,48 Lt fizinių asmenų žemės mokesčio nepriemokos valstybės biudžetui pripažinimo solidaria ieškovės L. L. ir atsakovo R. L. prievole.

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3Klaipėdos miesto apylinkės teisme 2010-08-11 gautas ieškovės L. L. prašymas dėl ieškinio atsiėmimo. Ieškovė prašė: priimti nutartį dėl ieškinio (patikslinto ieškinio) atsiėmimo, kuria ieškinys būtų paliktas nenagrinėtas; panaikinti byloje teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones; grąžinti 75 proc. žyminio mokesčio; ieškinio atsiėmimo klausimą išspręsti rašytinio proceso tvarka.

4Klaipėdos miesto apylinkės teisme 2010-08-19 gautas trečiojo asmens kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ prašymas priteisti solidariai iš ieškovės ir atsakovo trečiajam asmeniui kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ visas jo turėtas bylinėjimosi išlaidas, iš viso 22 015 Lt. Nurodė, kad neprieštarauja dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu ir dėl ieškinio atsiėmimo. Tretysis asmuo kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ šioje byloje savarankiškų reikalavimų nereiškė, todėl ieškinio palikimas nenagrinėtu neturės esminės įtakos trečiojo asmens teisėms ir teisėtiems interesams. Tačiau šioje byloje tretysis asmuo patyrė bylinėjimosi išlaidas, kurias sutuoktiniai L. L. ir R. L. turi atlyginti. Teismui buvo pateikti finansiniai dokumentai, kurie įrodo, jog tretysis asmuo savo atstovui advokatui Henrikui Mackevičiui už konsultacijas, procesinių dokumentų paruošimą, atstovavimą teisme ir kitas paslaugas sumokėjo 18 500 Lt plius 3 515 Lt PVM. 2010-05-03 prašyme nurodyta, jog šis honoraras sumokėtas į priekį, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, reikalavimo dydį. Byloje teismui buvo pateikti: trys atsiliepimai – 2009-05-28, 2010-05-17, 2010-08-09, už kuriuos priteistina maksimali suma lygi 7 200 Lt (800 Lt x 3 koeficientas x 3 atsiliepimai); 5 prašymai, kurie yra susiję su šios bylos nagrinėjimu – 2009-04-15, 2009-05-11, 2009-10-02, 2010-05-03, 2010-05-04, už kuriuos priteistina maksimali suma lygi 480 Lt (800 Lt x 0,12 koeficientas x 5 prašymai); kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ atstovas advokatas dalyvavo 5 posėdžiuose, kurių bendra trukmė suapvalinus nustatyta tvarka – 6 val., vadinasi, už dalyvavimą teismo posėdžiuose priteistina maksimali suma lygi 720 Lt (800 Lt x 0,15 koeficientas x 6 val.); taip pat trečiojo asmens atstovas teismui ir byloje dalyvaujantiems asmenims pateikė 280 lapų dokumentų kopijų. Už vieną A4 formato dokumento kopiją imamas 0,25 Lt atlygis. Atsižvelgiant į tai, už dokumentų kopijų padarymą turi būti kompensuojama 70 Lt. Iš viso šioje byloje buvo atlikta veiksmų, suteikta paslaugų, kurias galima apskaičiuoti remiantis Rekomendacija už 8 470 Lt (be PVM).

5Be to, nurodė, kad apmokėjimo už paslaugas dydis su klientu buvo suderintas įvertinus tai, jog klientui teko teikti išskirtinai daug konsultacijų, kuriomis reikėjo skirti daug laiko, teko susipažinti su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, formuojama tokio pobūdžio bylose, vyko ne vienas teismo posėdis, kuriuose dalyvavo advokatas ar advokato padėjėja, teko ruošti ne vieną procesinį dokumentą teismui, daryta bei tvirtinta daug dokumentų kopijų, teisme susipažinta su bylos medžiaga. Be to, sugaištas tam tikras laikas vertinant bylos teisines aplinkybes bei ruošiantis bylai. Mano, jog trečiojo asmens atstovas advokatas, jo padėjėja, kontoros darbuotojai savo pareigas atliko tinkami, todėl 22015 Lt (įskaitant PVM) apmokėjimas už paslaugas yra pagrįstas bei atitinka protingumo kriterijus.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-08-25 nutartimi priėmė ieškovės L. L. prašymą dėl patikslinto ieškinio atsiėmimo ir patikslintą ieškinį atsakovui R. L., tretieji asmenys AB „Swedbank“, kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“, AB bankas „Snoras“, UAB „Agrekas“, A. J. L., UAB „Snoro lizingas“, Klaipėdos apskrities VPK, S. P., Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, išvadą teikianti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės Vaikų teisių apsaugos tarnyba dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, santuokoje įgyto turto padalijimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo paliko nenagrinėtu.

7Teismas iš ieškovės L. L. trečiajam asmeniui kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ priteisė 6 258 Lt turėtas bylinėjimosi išlaidas. Kitą trečiojo asmens kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ prašymo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų atmetė.

8Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į ieškovės turtinę padėtį iš ieškovės trečiajam asmeniui kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ priteistinos šios turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti: 2 400 Lt už atsiliepimą į L. L. patikslintą ieškinį, po 800 Lt už atsiliepimus į Swedbanko ieškinius ir trečiojo asmens Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos savarankišką reikalavimą, 480 Lt už pateiktus prašymus byloje, 480 Lt už advokato Henriko Mackevičiaus dalyvavimą posėdžiose ir 240 Lt už advokato padėjėjos V. V. dalyvavimą posėdyje, t. y. 5 200 Lt plius PVM 6 188 Lt bei 70 Lt už kitas faktines išlaidas. Iš viso 6 258 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje nėra išimtinio atvejo, leidžiančio teismui nukrypti nuo Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių, kai tai būtina vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybės (Rekomendacijų 11 punktas), kita trečiojo asmens kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ prašymo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestina.

9Ieškovė L. L. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-08-25 nutarties dalį dėl 6 258 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo trečiajam asmeniui kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ ir išspręsti klausimą iš esmės – trečiojo asmens kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad iš pateikto išlaidų (mokėjimo) kvito negalima suprasti už kokią bylą yra pervesti pinigai, nes advokato Henriko Mackevičiaus kontora turi teisinių paslaugų sutartį su kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ ir ją atstovauja keliose bylose bei byloje, kurioje nėra reiškiami savarankiški reikalavimai. Mano, kad byloje nėra jokių įrodymų patvirtinančių, kad pateiktas mokėjimo pavedimas yra padarytas konkrečiai už tą bylą, todėl teigia, jog tai pavedimas bendrai už kelias bylas bei kitas paslaugas, nes nėra nurodyta konkrečiai už kokius veiksmus bei kokioje civilinėje byloje paslaugos buvo suteiktos. Taigi nėra pagrindo teigti, kad byloje pateiktas mokėjimo pavedimas yra už atstovavimą šioje byloje.

10Tretysis asmuo kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-08-25 nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo trečiajam asmeniui kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ palikti nepakeistą.

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

14Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) VIII skyriuje reglamentuotos bylinėjimosi išlaidos. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

15Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintų Rekomendacijų 2 punkte numatyta, kad nustatant priteistino advokatui užmokesčio dydį atsižvelgiama į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu yra registruota advokato darbo vieta, turto ir pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes.

16Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad priteisiant šalies išlaidas, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, kiekvienoje konkrečioje byloje turi būti įvertintas jos sudėtingumas ir advokato (advokato padėjėjo) teiktų teisinių paslaugų pobūdis bei sugaištas laikas.

17Advokatūros įstatymo 50 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad nustatant advokato užmokesčio už teisines paslaugas dydį, turi būti atsižvelgta į bylos sudėtingumą, advokato kvalifikaciją ir patirtį, kliento finansinę padėtį ir kitas reikšmingas aplinkybes.

18Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą laimėjusi šalis turi teisę reikalauti priteisti visas turėtas išlaidas. Tačiau šalies advokatas (advokato padėjėjas) teismui turi pateikti rašytinius įrodymus, kurie patvirtintų, kokio dydžio užmokestį šalis sumokėjo advokatui (advokato padėjėjui) už suteiktas paslaugas konkrečioje byloje.

19Byloje esantis 2009-02-20 susitarimas sudarytas tarp advokato Henriko Mackevičiaus, advokato padėjėjos M. Š. ir kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ patvirtina, kad buvo susitarta dėl kliento teisių ir teisėtų interesų atstovavimo ikiteismine tvarka valstybės valdžios institucijose, valstybinėse ir privačiose ar mišriose įmonėse, įstaigose ir organizacijose; visuose ikiteisminiuose tyrimuose; visose civilinėse ir administracinėse bylose visų instancijų teismuose iki bylos bus baigtos įsiteisėjusiu ir neskundžiamu teismo procesiniu sprendimu arba klientas nuspręs bylinėjimąsi nutraukti (b. l. 89, t. 1). Tačiau šiame susitarime nenurodyta jokia konkreti byla, kurioje bus teikiamos teisinės paslaugos, bet buvo susitarta dėl įvairių teisinių paslaugų teikimo kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ ne vienoje konkrečioje, bet daugelyje esamų ar būsimų bylų.

20Byloje esančio 2009-02-20 susitarimo dėl apmokėjimo 2 dalyje numatyta, kad klientas įsipareigoja apmokėti advokatui už jo interesų atstovavimą 18 500 Lt plius 3 515 Lt PVM

21(b. l. 140, t. 1). Teisėjų kolegija pažymi, kad šiame susitarime taip pat nėra nurodyta už kokioje konkrečioje byloje atstovaujamus interesus klientas apmoka nurodytą honorarą advokatui.

22Be to, iš byloje esančio 2010-04-23 susitarimo tarp advokato Henriko Mackevičiaus padėjėjos V. V. ir kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ 2 dalies (Honoraro advokato mokėjimo tvarka ir terminai) matyti, kad advokato padėja teikia neapmokamas teisines paslaugas civilinėje byloje pagal ieškovės L. L. ieškinį atsakovui R. L. dėl santuokos nutraukimo, kurioje atstovauja klientą kaip trečiąjį asmenį, nes praktikos vadovui advokatui Henrikui Mackevičiui buvo apmokėtas honoraras pagal atskirą susitarimą (b. l. 98, t. 1). Nors byloje nėra pateikta jokio atskiro susitarimo, kuris leistų nustatyti, kiek šioje civilinėje byloje klientas sumokėjo advokatui.

23Atsižvelgiant į visą tai, darytina bendra išvada, kad advokato Henriko Mackevičiaus kontora turi teisinių paslaugų sutartį su kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ ir ją atstovauja keliose bylose. Todėl galima teigti, kad atskirajame skunde pagrįstai nurodoma, jog byloje nėra jokių įrodymų patvirtinančių, kad pateiktas mokėjimo pavedimas yra padarytas konkrečiai už šią bylą.

24Pažymėtina, kad byloje pateikti kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ 2009-02-23, 2009-03-19, 2009-04-09 ir 2009-05-14 mokėjimo pavedimai advokatui Henrikui Mackevičiui

25(b. l. 108-111, t. 1). Tačiau nei viename iš jų nėra konkrečiai nurodyta už kokius veiksmus bei už kokioje civilinėje byloje suteiktas paslaugas yra apmokama. Todėl nėra pagrindo teigti, kad byloje pateiktas mokėjimo pavedimas yra už atstovavimą šioje civilinėje byloje. Dėl išvardytų motyvų atskirasis skundas yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

26Esant byloje tokiems įrodymams bei aplinkybėms naikintina neteisėta ir nepagrįsta Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-08-25 nutarties dalis dėl 6 258 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo trečiajam asmeniui kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ ir klausimas išspręstinas iš esmės – trečiojo asmens kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestinas (CPK 337 straipsnio 2 dalis).

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

28panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-08-25 nutarties dalį dėl 6 258 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo trečiajam asmeniui kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ ir klausimą išspręsti iš esmės – trečiojo asmens kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi skundą,... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teisme 2010-08-11 gautas ieškovės L. L.... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teisme 2010-08-19 gautas trečiojo asmens kredito... 5. Be to, nurodė, kad apmokėjimo už paslaugas dydis su klientu buvo suderintas... 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-08-25 nutartimi priėmė ieškovės... 7. Teismas iš ieškovės L. L. trečiajam asmeniui kredito unijai „Mėmelio... 8. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į ieškovės turtinę padėtį iš... 9. Ieškovė L. L. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 10. Tretysis asmuo kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ pateikė... 11. Atskirasis skundas tenkintinas.... 12. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės,... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) VIII skyriuje reglamentuotos... 15. Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintų... 16. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad priteisiant šalies išlaidas,... 17. Advokatūros įstatymo 50 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad nustatant advokato... 18. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą... 19. Byloje esantis 2009-02-20 susitarimas sudarytas tarp advokato Henriko... 20. Byloje esančio 2009-02-20 susitarimo dėl apmokėjimo 2 dalyje... 21. (b. l. 140, t. 1). Teisėjų kolegija pažymi, kad šiame susitarime taip pat... 22. Be to, iš byloje esančio 2010-04-23 susitarimo tarp advokato Henriko... 23. Atsižvelgiant į visą tai, darytina bendra išvada, kad advokato Henriko... 24. Pažymėtina, kad byloje pateikti kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“... 25. (b. l. 108-111, t. 1). Tačiau nei viename iš jų nėra konkrečiai nurodyta... 26. Esant byloje tokiems įrodymams bei aplinkybėms naikintina neteisėta ir... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339... 28. panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-08-25 nutarties dalį dėl...