Byla I-8184-208/2007
Dėl protokolinių sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su uždarosios akcinės bendrovės „Šnipiškių ūkis“, V. J. skundu dėl protokolinių sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2teisme 2007-08-08 gautas uždarosios akcinės bendrovės „Šnipiškių ūkis“, V. J. skundas.

3Paduodami skundą, pareiškėjai nesilaikė visų Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytų reikalavimų, todėl teismas 2007-08-09 nutartimi nustatė pareiškėjams terminą pašalinti skundo trūkumus.

4Teisme 2007-08-20 gautas patikslintas pareiškėjų skundas, kuriuo prašoma panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 9 2007-08-01 protokolinį sprendimą Nr. 2 (2007-08-01 posėdžio protokolas Nr. 2-9), kuriuo nuspręsta įtraukti į darbotvarkę sprendimo projektą „Dėl V. J. atleidimo iš darbo ir Vidmanto Tamulionio skyrimo į bendrovės direktoriaus pareigas“ bei panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 9 2007-08-01 protokolinį sprendimą Nr. 7 (2007-08-01 posėdžio protokolas Nr. 2-9), kuriuo nuspręsta pradėti sprendimo projekto „Dėl V. J. atleidimo iš darbo ir Vidmanto Tamulionio skyrimo į bendrovės direktoriaus pareigas“ svarstymo procedūrą, projektą svarstyti Ekonomikos ir finansų, Kontrolės, Socialinių reikalų, Sveikatos ir aplinkos apsaugos komitetuose.

5Skundą atsisakytina priimti.

6Skundo reikalavimais pareiškėjai ginčija Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 9 2007-08-01 protokolinius sprendimus Nr. 2 bei Nr. 7, kuriais nuspręsta įtraukti į darbotvarkę sprendimo projektą „Dėl V. J. atleidimo iš darbo ir Vidmanto Tamulionio skyrimo į bendrovės direktoriaus pareigas“ ir pradėti sprendimo projekto „Dėl V. J. atleidimo iš darbo ir Vidmanto Tamulionio skyrimo į bendrovės direktoriaus pareigas“ svarstymo procedūrą, projektą svarstyti Ekonomikos ir finansų, Kontrolės, Socialinių reikalų, Sveikatos ir aplinkos apsaugos komitetuose, kurie negali būti laikomi administraciniais aktais Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 15 d. prasme, nes jais nėra priimti sprendimai viešojo administravimo srityje, o tik priimti procedūriniai sprendimai, tuo tarpu panaikintas gali būti tik administracinis aktas.

7Atsižvelgiant į išdėstytą, skundą atsisakytina priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p. pagrindu.

8Sumokėtas žyminis mokestis grąžintinas.

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p., teisėjas

Nutarė

10atsisakyti priimti uždarosios akcinės bendrovės „Šnipiškių ūkis“, V. J. skundą.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 100 (šimto) litų žyminį mokestį, sumokėtą 2007-08-08 į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, grąžinti Advokatų profesinei bendrijai Kelpšas, Stančikas ir partneriai.

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai