Byla e2-7433-235/2018
Dėl įsiskolinimo apmokėjimo už automobilio saugojimą ieškovo aikštelėje

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys,

2sekretoriaujant Dovilei Čekuolienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Tomadas“ atstovui R. S.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Tomadas“ ieškinį atsakovams A. Z. ir R. L..

5Teismas

Nustatė

62017 m. birželio 16 d. teismas preliminariu sprendimu ieškovo UAB „Tomadas“ ieškinį patenkino, priteisė solidariai iš atsakovų A. Z. ir R. L. 3 019,88 Eur (trijų tūkstančių devyniolikos eurų 88 ct) skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 3019,88 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2017-06-16, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir lygiomis dalimis 34 Eur (trisdešimt keturis eurus) bylinėjimosi išlaidų, t. y. po 17,00 Eur (septyniolika eurų) iš kiekvieno atsakovo.

72017 m. lapkričio 30 d. atsakovas A. Z. pateikė prieštaravimus, kuriuose nurodė, jog su priimtu preliminariu teismo sprendimu nesutinka, nes 2016 m. rugpjūčio 22 d. automobilį VOLVO V40, valstybinis Nr. ( - ) pardavė R. L. ir 2016 m. spalio 25 d. pirkimo-pardavimo sutartį įregistravo VĮ „Regitra“.

8Ieškovas atsiliepime į atsakovo prieštaravimus nurodė, kad asakovo prieštaravimai yra nepagrįsti ir turėtų būti nepriimtini.

9Ieškovo atstovas teismo posėdyje prašė palikti nepakeistą byloje priimtą preliminarų teismo sprendimą. Atstovas pažymėjo, kad R. L. sulaikymo metu vairavo transporto priemonę VOLVO V40, valstybinis Nr. ( - ) kuri buvo paimta ir saugoma UAB „Tomadas“ aikštelėje. Ieškovo atstovas nurodė, kad atsakovo A. Z. pateikta pirkimo-pardavimo sutartis galimai gali būti fiktyvi ir sudaryta tik po įvykio siekiant išvengti automobilio saugojimo išlaidų. Nurodė, kad atsakovas turėjo įregistruoti pirkimo-pardavimo sutartį VĮ „Regitra“. Teigė, kad automobilis iki šiol yra saugomas aikštelėje.

10Teisme gautas atsakovo A. Z. prašymas bylą nagrinėti atsakovui nedalyvaujant teismo posėdyje.

11Atsakovui R. L. apie teismo posėdį pranešta vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 130 straipsnio tvarka, t. y. viešo paskelbimo būdu.

12Preliminarus sprendimas pakeistinas ir ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Priimdamas preliminarų teismo sprendimą teismas iš ieškovo į bylą pateiktų rašytinių įrodymų nustatė, jog 2015 m. lapkričio 4 d. ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Tomadas“ ir Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas sudarė priverstinio transporto priemonių nevežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų teikimo sutartį Nr. 10-ST2-286, pagal kurią ieškovas įsipareigojo, įgaliotam policijos pareigūnui iškvietus, atvykti į nurodytą vietą, priverstinai nuvežti transporto priemonę ir saugoti savo aikštelėje. Pagal minėtos sutarties 8 punktą ieškovas įgijo teisę imti sutartyje nurodytą užmokestį už priverstinį transporto priemonės nuvežimą ir saugojimą. Iš 2016 m. rugpjūčio 31 d. transporto priemonės priverstinio nuvežimo akto bei Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos valdybos pranešimo nustatyta, kad iš atsakovo R. L. buvo paimta jo valdoma transporto priemonė VOLVO V40, valstybinis numeris ( - ) Ši transporto priemonė buvo saugoma uždarosios akcinės bendrovės „Tomadas“ aikštelėje. Remiantis paslaugų įkainiais (priedas prie 2015 m. lapkričio 4 d. sutarties Nr. 10-ST2-286) už minėtos transporto priemonės saugojimą nuo 2016 m. rugpjūčio 31 d. iki 2017 m. birželio 10 d. ir nuvežimą buvo priskaičiuota 3 019,88 Eur suma. Iš VĮ „REGITRA“ duomenų nustatyta, kad transporto priemonė VOLVO V40, valstybinis numeris ( - ) nuosavybės teise priklauso atsakovui A. Z.. Ieškovas siuntė atsakovams pranešimus apie susidariusį įsiskolinimą, tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovai būtų įsiskolinimą sumokėję.

14Iš atsakovo prie prieštaravimų pateiktų rašytinių įrodymų ir ieškovo atstovo paaiškinimų bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2016 m. rugpjūčio 22 d. Transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartimi ginčo automobilis buvo parduotas atsakovui R. L.. Iš 2016 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus apskrities VPK policijos transporto priemonės priverstinio nuvežimo akto nustatyta, kad 2016 m. rugpjūčio 31 d. apie 00:40 val. buvo gautas pranešimas apie eismo įvykį Ukmergės g. 138, Vilniuje, kur automobilis VOLVO V40, valstybinis numeris ( - ) buvo paliktas apdaužytas. Akte automobilio savininkas (valdytojas) nurodytas R. L.. Nustatyta, kad ieškovas 2016 m. lapkričio 28 d. ir 2017 m. vasario 09 d. siuntė atsakovui R. L. pranešimus įsiskolinimo apmokėjimo už automobilio saugojimą ieškovo aikštelėje. Iešovo pateiktame 2017 m. gegužės 16 d. VĮ „Regitra“ išraše automobilio VOLVO V40, valstybinis numeris ( - ) savininkas nurodytas atsakovas R. L.. Ieškovas, nustatęs pagal VĮ „Regitra“ išrašą minėto automobilio savininką esant R. L., 2017 m. gegužės 18 d. siuntė atsakovui R. L. pranešimą dėl įsiskolinimo apmokėjimo už automobilio saugojimą ieškovo aikštelėje.

15Tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovų prievolės atlyginti ieškovui ginčo automobilio priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidas.

16Nagrinėdamas tokio pobūdžio ginčus ir aiškindamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.75 straipsnio 1 dalies, numatančios privalomą teisinę sandorių registraciją, nuostatas automobilio pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo atvejais, kasacinis teismas savo nutartyse dėl tokios sutarties registracijos ir jos teisinės reikšmės ne kartą yra pabrėžęs, jog ši teisės norma netaikoma sprendžiant, kas pagal transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį ir nuo kada tapo transporto priemonės savininku. Transporto priemonės teisinės registracijos duomenų nepakeitimas, t. y. transporto priemonės nuosavybės teisės perleidimo kitam asmeniui pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu neišviešinimas transporto priemonių registre, yra teisiškai nereikšminga aplinkybė sprendžiant, kas pagal transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, kai joje nėra sąlygos dėl transporto priemonės perregistravimo kaip nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momento, yra transporto priemonės savininkas. Tokią kasacinio teismo išvadą suponavo tai, kad įstatymų leidėjas nenustatė privalomo automobilio pirkimo-pardavimo sutarties registravimo pareigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2010; 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010). Todėl vien transporto priemonės neperregistravimas naujajam pirkėjui savaime dar nereiškia, kad ankstesniojo savininko nuosavybės teisė į automobilį dar nepasibaigusi.

17Byloje nustatyta, kad ginčo automobilis yra registruotas atsakovo A. Z. vardu, todėl remiantis kasacinio teismo formuojama praktika atsakovui A. Z. tenka pareiga leistinomis įrodinėjimo priemonėmis pagrįsti įregistruoto kaip jo nuosavybė turto pardavimo faktą ir taip paneigti prievolės ieškovui buvimą (CPK 12 ir 178 straipsniai). Vykdydamas minėtą pareigą atsakovas pateikė į bylą 2016 m. rugpjūčio 22 d. ginčo automobilio pirkimo – pardavimo sutartį. Byloje nustatyta, kad minėta sutartis 2016 m. spalio 25 d. taip pat buvo pateikta VĮ „Regitra“.

18Dispozityvumo principas reiškia, kad, vykstant procesui, šalis pati nusprendžia, kokiomis procesinėmis priemonėmis ginti savo pažeistą teisę arba gintis nuo jai pareikšto materialinio ar kitokio reikalavimo. Apie automobilio perleidimą ieškovui nebuvo pranešta iki bylos teisme iškėlimo. Atsižvelgiantį į anksčiau pateiktą kasacinio teismo išaiškinimą, konstatuotina, kad 2016 m. rugpjūčio 22 d. pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovas A. Z. perleido nuosavybės teisę į ginčo automobilį atsakovui R. L..

19Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kas vairavo ginčo automobilį eismo įvykio metu, nustatyta, kad eismo įvykio metu atsakovas A. Z. jau nebuvo ginčo automobilio savininku, todėl jam nekyla pareiga ieškovui atlyginti ieškovo patirtas išlaidas dėl ginčo automobilio saugojimo. Atitinkamai byloje priimtas preliminarus teismo sprendimas keistinas ir ieškovo skola priteisiama iš atsakovo R. L..

20Byloje patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos buvo apmokėtos iš valstybės biudžeto. Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos – 27,64 Eur viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3 Eur) – patenkinus ieškinį iš dalies procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybės naudai priteistinos iš atsakovo R. L. (CPK 92 straipsnis).

21Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 430 straipsniu,

Nutarė

22byloje priimtą 2017 m. birželio 16 d. preliminarų sprendimą pakeisti iš ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Tomadas“, j. a. k. 302308932, iš atsakovo R. L., a. k. ( - ) 3 019,88 Eur (trijų tūkstančių devyniolikos eurų 88 ct) skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 3 019,88 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2017-06-16, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 34 Eur (trisdešimt keturių eurų) bylinėjimosi išlaidų.

24Priteisti iš atsakovo R. L., a. k. ( - ) Valstybės naudai 27,64 Eur (dvidešimt septynis eurus 64 ct) pašto išlaidas. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Sumokėjus, mokėjimo kvitą nedelsiant reikia pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

25Atsakovo A. Z., a. k. ( - ) atžvilgiu ieškinį atmesti.

26Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys,... 2. sekretoriaujant Dovilei Čekuolienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Tomadas“ atstovui R. S.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinėje byloje pagal ieškovės... 5. Teismas... 6. 2017 m. birželio 16 d. teismas preliminariu sprendimu ieškovo UAB... 7. 2017 m. lapkričio 30 d. atsakovas A. Z. pateikė prieštaravimus, kuriuose... 8. Ieškovas atsiliepime į atsakovo prieštaravimus nurodė, kad asakovo... 9. Ieškovo atstovas teismo posėdyje prašė palikti nepakeistą byloje priimtą... 10. Teisme gautas atsakovo A. Z. prašymas bylą nagrinėti atsakovui nedalyvaujant... 11. Atsakovui R. L. apie teismo posėdį pranešta vadovaujantis Civilinio proceso... 12. Preliminarus sprendimas pakeistinas ir ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Priimdamas preliminarų teismo sprendimą teismas iš ieškovo į bylą... 14. Iš atsakovo prie prieštaravimų pateiktų rašytinių įrodymų ir ieškovo... 15. Tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovų prievolės atlyginti ieškovui ginčo... 16. Nagrinėdamas tokio pobūdžio ginčus ir aiškindamas Lietuvos Respublikos... 17. Byloje nustatyta, kad ginčo automobilis yra registruotas atsakovo A. Z. vardu,... 18. Dispozityvumo principas reiškia, kad, vykstant procesui, šalis pati... 19. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalyje nustatyta,... 20. Byloje patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos buvo apmokėtos iš... 21. Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 430 straipsniu,... 22. byloje priimtą 2017 m. birželio 16 d. preliminarų sprendimą pakeisti iš... 23. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Tomadas“, j. a. k.... 24. Priteisti iš atsakovo R. L., a. k. ( - ) Valstybės naudai 27,64 Eur... 25. Atsakovo A. Z., a. k. ( - ) atžvilgiu ieškinį atmesti.... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...