Byla 2-5472-661/2012
Dėl viešojo pirkimo Nr. 124780 sąlygų pakeitimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Alna Intelligence“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai dėl viešojo pirkimo Nr. 124780 sąlygų pakeitimo,

2Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Alna Intelligence“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas įpareigoti atsakovą Švietimo ir mokslo ministeriją patikslinti supaprastinto atviro konkurso „Planšetinių kompiuterių pirkimas mokytojams“ (pirkimo Nr. 124780) sąlygas, pakeičiant Konkurso sąlygų 1 priedą „Perkamos prekės techninė specifikacija“ reikalavimą baterijai, nurodant minimalų planšetinio kompiuterio darbo laiką ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad atsakovas vykdė pirkimą, apie kurį skelbta 2012 m. liepos 18 d. Pirkimas vykdomas vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso „Planšetinių kompiuterių pirkimas mokytojams“ sąlygomis (toliau - Konkurso sąlygos) bei Švietimo ir mokslo ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-328 (toliau - Supaprastintų pirkimų taisyklės). Ieškovas, susipažinęs su Konkurso sąlygomis, nustatė neatitikimus VPĮ ir Supaprastintų pirkimų taisyklių reikalavimams, todėl 2012 m. liepos 24 d. pretenzija ir 2012 m. liepos 27 d. pakartotine pretenzija Nr. S-229-2012 „Dėl konkurso sąlygų viešajame pirkime Nr. 124780“ (toliau - Pakartotinė pretenzija) kreipėsi į Atsakovą prašydamas patikslinti Konkurso sąlygų 1 priede „Perkamos prekės techninė specifikacija“ (toliau - Techninė specifikacija) pateiktą reikalavimą baterijai, nurodant minimalų planšetinio kompiuterio darbo laiką. Atsakovas 2012 m. liepos 26 d. pranešimu pateikė atsakymą į Pretenziją (toliau - Atsakymas į pretenziją) ir nurodė, kad Pretenzijos tenkinti nesutinka, o tokį sprendimą motyvavo tuo, kad šiuo metu beveik visi gamintojai savo planšetinius kompiuterius standartiškai komplektuoja su 6 000 mAh talpos ar net didesnės talpos baterijomis, todėl nustatyti reikalavimai baterijos talpai nediskriminuoja potencialių tiekėjų. Atsakymo į Pakartotinę pretenziją Atsakovas nepateikė.

5Ieškovo įsitikinimu, Atsakovo parengtose Konkurso sąlygose įtvirtintas reikalavimas, pagal kurį nurodoma baterijos talpa (ne mažesnės kaip 6 000 mAh), o ne pageidaujamas jos darbo laikas, prieštarauja VPĮ, Supaprastintų pirkimų taisyklių reikalavimams, pažeidžia viešųjų pirkimų principus ir tikslus (VPĮ 3 str. 1 ir 2 dalys), neužtikrinta sąžiningos tiekėjų tarpusavio konkurencijos.

6Atsakovas nenurodė nei vienos pagrįstos objektyviais įrodymais priežasties, kodėl būtent tokių parametrų baterijos jai neabejotinai reikia. Kitaip tariant, argumentas, neva tokiu būdu standartiškai yra komplektuojami planšetiniai kompiuteriai, sudaro prielaidas manyti, kad sąlygos buvo parengtos orientuojantis į tam tikrus tiekėjus, kurie būtent ir siūlo planšetinius kompiuterius komplektuodami „standartiškai“, o ne įvertinus tokio reikalavimo poreikį pagal jo funkcines savybes.

7Baterijos talpos paskirtis yra užtikrinti tam tikrą kompiuterio darbo laiką. Tokia kompiuterio funkcinė savybė yra įgyvendinama, jei kompiuteriu galima naudotis pagal paskirtį tam tikrą laiką. Dėl itin dinamiškos technologijų pažangos kompiuterių srityje, jau kurį laiką rinkoje esančių 6 000 mAh baterijų darbo laiko našumą užtikrina ir ženkliai mažesnės talpos baterijos.

8Ieškovas mano, kad Perkančiosios organizacijos siekis užsitikrinti perkamų planšetinių kompiuterių tam tikrą veikimo laiką turi būti įtvirtintas nurodant tokį laiką, bet ne nustatant baterijos talpą. Priešingu atveju susiklosto situacija, jog Atsakovui, vienam didžiausių rinkos dalyvių, galinčių pasiūlyti pažangiausius kompiuterius, kurių baterija yra mažesnė nei 6 000 mAh, tačiau veikimo laikas atitinka Perkančiosios organizacijos norimą kompiuterių darbo laiką dirbtinai užkertamas kelias dalyvauti Konkurse.

9Atsakovas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija pateikė atsiliepimą į ieškovo ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodo, kad vykdydamas supaprastintą atvirą konkursą „Planšetinių kompiuterių pirkimas mokytojams“, pirkimo Nr. 124780 (pirkimas vykdomas elektroniniu būdu Centrinės viešųjų pirkimų sistemos CVP IS priemonėmis) procedūras 2012 m. liepos 3 d. skelbė planuojamų pirkti planšetinių kompiuterių specifikacija, visi tiekėjai galėjo išsakyti pastabas dėl techninių charakteristikų. Tačiau UAB „Alna Intelligence“ jokių pastabų neišsakė, o ir iš kitų tiekėjų siūlymų įvesti Planšetinių kompiuterių baterijos darbo laiko reikalavimą nebuvo gauta.

10Paskelbus konkursą, 2012 m. liepos 27 d. buvo gauta UAB „Alna Intelligence“ pretenzija, kad ministerija nustačiusi techninius reikalavimus planšetiniams kompiuteriams diskriminuoja tiekėjus. Pretenzija buvo išnagrinėta ir 2012 m. liepos 31 d. atsakyta. 2012 m. liepos 31 d. apie 16 val. atsakovas gavo UAB „Alna Intelligence“ pranešimą kad pateiktas ieškinys Vilniaus apygardos teismui.

11Ieškovas pateiktu ieškiniu kelia materialinį teisinį reikalavimą - įpareigoti perkančiąją organizaciją patikslinti supaprastinto atviro konkurso sąlygą nustatant reikalavimą baterijai minimalų planšetinio kompiuterio darbo laiką.

12Konkurso sąlygose yra apibūdintas norimas rezultatas - baterijos talpa - integruota, ne mažiau kaip 6000mAh (Konkurso sąlygų 1 priedas), kas atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 dalies 2 punktą. Taigi perkančioji organizacija turi teisę nustatyti kokių prekių jai ar tretiesiems asmenims reikia ir perkančioji organizacija priima sprendimą kokią techninę specifikaciją patvirtinti, nepažeidžiant diskriminavimo principo (t.y. negali nustatyti konkretaus tiekėjo, ar tiekėjų) konkurencijos principo (t.y. neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai). Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Ministerija siekia, kad bendrojo ugdymo mokyklose būtų diegiamos šiuolaikiškos ir inovatyvios ugdymo priemonės ugdant mokinius, todėl priėmė sprendimą aprūpinti dalį bendrojo ugdymo mokyklų mokytų planšetiniais kompiuteriais. Siekiant įgyvendinti, tai, kad dirbantys mokytojais galėtų diegti šiuolaikiškas ir inovatyvias ugdymo priemones ugdant mokinius, ministerija nustatė reikalavimus planšetiniams kompiuteriams, taip pat baterijai, kad ji būtų integruota, ne mažiau kaip 6000mAh (Konkurso sąlygų 1 priedas).

13Ieškovas iš esmės savo ieškinį grindžia tokiu pagrindu, kad ministerija nustatydama reikalavimą planšetinio kompiuterio baterijai talpai (ne mažiau kaip 6000mAh) diskriminuoja tiekėjus. Atsakovo nuomone, t.y. visiškai nepagrįsta dėl tokių argumentų :

14a)

15perkančioji organizacija viešojo pirkimo dokumentuose nenaudoja konkrečiu prekių pavadinimų, ženklų ar tipų, ar kitų nuostatų, kurios suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar konkretiems keliems tiekėjams. Ministerija Konkurso sąlygų 1 priede nurodė, kad pateikiamas kompiuteris turi būti su integruota baterija, kurios talpa ne mažesnė kaip 6000 mAh.

16b)

17nustatydama šį reikalavimą išvardijo reikalavimus, kurie yra atviri ir tai užtikrina perkančiajai organizacijai galimybę rinktis iš daugelio tiekėjų ir gauti technologiškai naudingiausią pasiūlymą. Atkreiptinas dėmesys, kad yra nurodyta tik baterijos talpa ir nenurodyti jokie kiti galimi parametrai, pvz. tipas (markė), svoris, celių skaičius ir pan., o reikalavimas planšetinio kompiuterio baterijai, kad jos talpa būtų ne mažesnė kaip 6000mAh maždaug atitinka vidurki, tarp rinkoje siūlomu planšetinių kompiuterių baterijų talpu. Tad šis reikalavimas nėra pernelyg aukštas ar specifinis.

18c)

19reikalavimas planšetinio kompiuterio baterijos talpai užtikrina ir garantuoja objektyvu duomenų palyginimą (Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. gegužės 25 d. nutartis civ.b. Nr. 2A- 1659/2012). Objektyvus duomenų palyginimas šiuo nagrinėjamu atveju yra ypatingai svarbus. Pareiškėjo siūlymas nenurodyti baterijos talpos, o nurodyti planšetinių kompiuterių darbo laiką yra nepriimtinas, nes toks reikalavimas yra dviprasmiškas, nes:

201)

21nėra visuotinai priimtos darbo laiko testavimo sistemos, ne visi gamintojai jį nurodo, o tie kurie nurodo-skirtingai apibūdina jį. Akivaizdu, kad planšetinio kompiuterio darbo laikas labai priklauso nuo baterijos pagaminimo datos, nuo saugojimo iki sumontavimo į įrenginį sąlygų, nuo jos iškrovimo ar pakrovimo pobūdžio (baterijos galia ir atitinkamai darbo laikas santykinai mažėja kiekvieno išsikrovimo - pakrovimo metu);

222)

23planšetinio kompiuterio darbo laikas labai priklauso nuo juo atliekamų veiksmų pobūdžio, t.y. naudojamos programinės įrangos(naršymas internete, video demonstravimas, skaidrių rodymas, apklausų organizavimas, laboratorinio darbo atlikimas ir pan.), nuo pajungtų išorinių įrenginių tipo (pvz. internetinio ryšį užtikrinantis modemas - skirtingų gamintojų modemai įvairiais darbo režimais naudoja skirtingą energijos kiekį, o konkurso sąlygose numatyta, kad planšetiniai kompiuteriai yra komplektuojami su modemais);

243)

25pareiškėjo siūlymas nustatyti reikalavimą pvz. 8 val. privalomą darbo laiką būtų nelogiškas, nes pirkėjas negali numatyti ar reglamentuoti kiekvieno mokytojo (jie naudosis planšetiniais kompiuteriais) veiklos, nes ji realiai bus labai skirtinga, nes priklausys tiek nuo mokytojo mokymo metodų, tiek ir nuo darbo turinio.

264) nustačius privalomą planšetinio kompiuterio darbo laiką, šis parametras turėtų būti nustatytas su įvairiomis išlygomis (darbo pobūdis, krovimu-pakrovimu ciklų skaičius ir pan.), tačiau tokie apribojimai sudarytų prielaidas ginčams tarp perkančiosios organizacijos nustatytų apribojimų ir gamintojo taikomų darbo laiko matavimo metodikų.

27O baterijos talpos (galios) parametras yra visuotinai sutartas ir naudojamas daugumos baterijų gamintojų, kurie komplektuojami su įvairias planšetinių kompiuterių modeliais.

28d) tiekėjų diskriminavimo teiginį paneigia ir pats faktas, kad šiam konkursui pasiūlymus pateikė aštuoni skirtingi tiekėjai keturių skirtingų gamintojų planšetinius kompiuterius. Pažymėtina, kad pagal vokų plėšimo rezultatus UAB „Alna intelligence“ pateiktas pasiūlymas yra vienas brangiausių.

29Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi byloje pasirengimas paskirtas paruošiamųjų dokumentų būdu (b.l. 65).

30Paruošiamuosiuose dokumentuose šalys iš esmės laikėsi išdėstytų pozicijų – ieškovas prašė ieškinį patenkinti, atsakovas – ieškinį atmesti.

31Ieškinys netenkintinas.

32Byloje nustatyta, kad Atsakovas vykdydamas supaprastintą atvirą konkursą „Planšetinių kompiuterių pirkimas mokytojams“, pirkimo Nr. 124780 (pirkimas vykdomas elektroniniu būdu Centrinės viešųjų pirkimų sistemos CVP IS priemonėmis) procedūras 2012 m. liepos 3 d. skelbė planuojamų pirkti planšetinių kompiuterių specifikacija, visi tiekėjai galėjo išsakyti pastabas dėl techninių charakteristikų. Tačiau UAB „Alna Intelligence“ jokių pastabų neišsakė. Konkurso sąlygose yra apibūdintas norimas rezultatas - baterijos talpa - integruota, ne mažiau kaip 6000mAh (Konkurso sąlygų 1 priedas) (b.l. 26).

33Ieškovas iš esmės ieškinį grindžia tuo, kad atsakovas, nustatydamas reikalavimą planšetinio kompiuterio baterijai talpai (ne mažiau kaip 6000mAh), diskriminuoja tiekėjus. Teismas nesutinka su tokia ieškovo išvada.

34Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Taigi jai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių. Pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės gali būti apibūdinamos tiksliais duomenimis, tačiau pagal nediskriminavimo principą draudžiama perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dokumentuose naudoti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas, jei tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, ir apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą. Perkančioji organizacija viešojo pirkimo objektą turi apibūdinti taip, kad būtų išvengta tiesioginės nuorodos į konkretų modelį, prekės ženklą, patentą, kilmę (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1995 m. sausio 24 d. Sprendimas Komisija prieš Nyderlandus, C-359/93, Rink. 1995, p. I-157). Šis teismas yra taip pat pasisakęs, kad perkančiosioms organizacijoms leidžiama nurodyti kai kuriuos tikslius pirkimo objektą kvalifikuojančius kriterijus, jei ji taip pat nurodo, kad pripažįstami analogiški arba ekvivalentiški (lygiaverčiai) objektai. Taip perkančioji organizacija yra įpareigojama rinktis iš visų galimų tam tikrus funkcinius reikalavimus atitinkančių pirkimo objektų.

35Teismas sprendžia, kad ieškovo argumentai, jog atsakovas nustatydamas reikalavimą planšetinio kompiuterio baterijai talpai (ne mažiau kaip 6000mAh) diskriminuoja ieškovą yra nepagrįstas. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPĮ) VPĮ 3 str. 2 d. nustatyta, kad pirkimų tikslas - vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų, darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas ir būtent tų paslaugų ar darbų, kurios reikalingos konkrečiai perkančiajai organizacijai. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija – atsakovas nustatė tokį pirkimo objektą kuris atitinka perkančiosios organizacijos poreikius šiuo metu ir ateityje.

36Lygiateisiškumo principas reiškia atsakovo prievolę visiems tiekėjams sudaryti lygias teises dalyvauti pirkime ir yra glaudžiai susijęs su nediskriminavimo principu, siekiant užtikrinti vienodas galimybes ir laisvą konkurenciją visiems ūkio subjektams. Šiais principais atsakovas vadovavosi apibūdindamas pirkimo objektą nustatydamas reikalavimus tiekėjams. Atsakovas, nustatydamas reikalavimą planšetinio kompiuterio baterijai talpai (ne mažiau kaip 6000mAh), sudarė lygiateisiškas sąlygas pirkime dalyvauti įvairių paslaugų tiekėjams.

37Teismas konstatuoja, kad ieškovas neįrodė, kad atsakovas pažeidė imperatyvias VPĮ normas, todėl ieškovo ieškinys yra netenkintinas.

38Teismas, vadovaudamasis CPK 88 str., 93 str., 96 str., 98 str., 263 str. 270 str.

Nutarė

39ieškovo UAB „Alna Intelligence“ ieškinį atmesti.

40Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, rašytinio proceso... 2. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas UAB „Alna Intelligence“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Ieškovas nurodė, kad atsakovas vykdė pirkimą, apie kurį skelbta 2012 m.... 5. Ieškovo įsitikinimu, Atsakovo parengtose Konkurso sąlygose įtvirtintas... 6. Atsakovas nenurodė nei vienos pagrįstos objektyviais įrodymais priežasties,... 7. Baterijos talpos paskirtis yra užtikrinti tam tikrą kompiuterio darbo laiką.... 8. Ieškovas mano, kad Perkančiosios organizacijos siekis užsitikrinti perkamų... 9. Atsakovas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija pateikė... 10. Paskelbus konkursą, 2012 m. liepos 27 d. buvo gauta UAB „Alna... 11. Ieškovas pateiktu ieškiniu kelia materialinį teisinį reikalavimą -... 12. Konkurso sąlygose yra apibūdintas norimas rezultatas - baterijos talpa -... 13. Ieškovas iš esmės savo ieškinį grindžia tokiu pagrindu, kad ministerija... 14. a)... 15. perkančioji organizacija viešojo pirkimo dokumentuose nenaudoja konkrečiu... 16. b)... 17. nustatydama šį reikalavimą išvardijo reikalavimus, kurie yra atviri ir tai... 18. c)... 19. reikalavimas planšetinio kompiuterio baterijos talpai užtikrina ir garantuoja... 20. 1)... 21. nėra visuotinai priimtos darbo laiko testavimo sistemos, ne visi gamintojai... 22. 2)... 23. planšetinio kompiuterio darbo laikas labai priklauso nuo juo atliekamų... 24. 3)... 25. pareiškėjo siūlymas nustatyti reikalavimą pvz. 8 val. privalomą darbo... 26. 4) nustačius privalomą planšetinio kompiuterio darbo laiką, šis parametras... 27. O baterijos talpos (galios) parametras yra visuotinai sutartas ir naudojamas... 28. d) tiekėjų diskriminavimo teiginį paneigia ir pats faktas, kad šiam... 29. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi byloje... 30. Paruošiamuosiuose dokumentuose šalys iš esmės laikėsi išdėstytų... 31. Ieškinys netenkintinas.... 32. Byloje nustatyta, kad Atsakovas vykdydamas supaprastintą atvirą konkursą... 33. Ieškovas iš esmės ieškinį grindžia tuo, kad atsakovas, nustatydamas... 34. Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo... 35. Teismas sprendžia, kad ieškovo argumentai, jog atsakovas nustatydamas... 36. Lygiateisiškumo principas reiškia atsakovo prievolę visiems tiekėjams... 37. Teismas konstatuoja, kad ieškovas neįrodė, kad atsakovas pažeidė... 38. Teismas, vadovaudamasis CPK 88 str., 93 str., 96 str., 98 str., 263 str. 270... 39. ieškovo UAB „Alna Intelligence“ ieškinį atmesti.... 40. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...