Byla 2-1972/2012
Dėl viešojo konkurso sąlygų patikslinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Alna Intelligence“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 6 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-5472-661/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Alna Intelligence“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl viešojo konkurso sąlygų patikslinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Alna Intelligence“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, prašydamas įpareigoti atsakovą patikslinti supaprastinto atviro konkurso „Planšetinių kompiuterių pirkimas mokytojams“ (pirkimo Nr.124780) sąlygas tokiu būdu: pakeisti konkurso sąlygų 1 priedo „Perkamos prekės techninė specifikacija“ reikalavimą baterijai, nurodant minimalų planšetinio kompiuterio darbo laiką.

5Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo procedūras ir uždrausti atsakovui vykdyti pirkimo procedūras. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – draudimą vykdyti tolesnes viešojo pirkimo procedūras, būtų užtikrintas realus teismo sprendimo vykdymas. Pirkimo procedūrų sustabdymas yra vienintelis būdas užtikrinti ieškinio reikalavimų realų įvykdymą. Ieškovas nurodė, kad planuojami įsigyti planšetiniai kompiuteriai atsakovui neturi esminės svarbos, kurių nedelsiant neįsigijęs atsakovas negalėtų vykdyti savo funkcijų ar patirtų žalą. Tuo tarpu jei pirkimo procedūros nebūtų sustabdytos, o vėliau paaiškėtų atsakovo sprendimų neteisėtumas, viešojo pirkimo sutartis jau galėtų būti sudaryta ir iš dalies įvykdyta, kas apribotų galimybę šalis grąžinti į pradinę padėtį.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi ieškovo UAB ,,Alna Intelligence“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad konkuruojant viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju viešasis pirkimas, siekiant įsigyti planšetinių kompiuterių bendrojo ugdymo mokykloms, didele dalimi yra finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Atsižvelgdamas į tai ir vadovaudamasis Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 3 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-2479/2011, pateiktais išaiškinimais dėl Europos Sąjungos lėšų įsisavinimo vykdant viešuosius pirkimus, teismas padarė išvadą, kad pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir laiku neįdiegus kompiuterių mokymo procese, mokytojai negalės diegti šiuolaikiškų ir inovatyvių ugdymo priemonių, tobulinti mokymo proceso. Pažymėjo, kad sustabdžius pirkimą neapibrėžtam laikui kiltų grėsmė laiku įgyvendinti projektą, o tuo būtų pažeistas viešasis interesas. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra proporcingos ir suteiktų ieškovui pranašumą, nes patenkinus ieškinį jis savo teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles dėl žalos atlyginimo.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Alna Intelligence“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 6 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti ieškovo prašymą taikyti laikinąją apsaugos priemonę. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas yra suklaidintas dėl atsakovo negalėjimo laiku įsisavinti 12 000 000 Lt Europos Sąjungos paramos, nes apie tokią paramą nėra nurodyta nei konkurso sąlygose, nei skelbime apie pirkimą. Kita vertus, net ir tai, jei konkursas finansuojamas pagal priemonę „Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas“, kuriai yra skirta 66 682 999,80 Lt Europos Sąjungos paramos, rizika, kad sustabdžius konkursą atsakovas neįsisavins Europos Sąjungos paramos yra hipotetinė, nes lėšas, skirtas planšetiniams kompiuteriams įsigyti, atsakovas gali įsisavinti iki 2013 m. sausio 31 d. Be to, Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų įsisavinimą reglamentuojantys teisės aktai neužkerta kelio projekto vykdytojui esant objektyvioms nenumatytoms aplinkybėms motyvuotu prašymu kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją pratęsti lėšų įsisavinimo terminą.
  2. Teismas nenurodė, kas lemtų viešojo intereso pažeidimą šiame 200-300 planšetinių kompiuterių apie 360 000 Lt vertės pirkime taikius laikinąsias apsaugos priemones, kaip bus padaryta akivaizdi ir neištaisoma reali žala. Nagrinėjamoje byloje nėra patikimų įrodymų, sudarančių pagrindą neginčijamai išvadai, kad laikinas pirkimo procedūrų sustabdymas padarys neproporcingą žalą atsakovui ir (ar) mokytojams, turintiems gauti planšetinius kompiuterius. Dėl to nėra pagrindo konstatuoti, jog egzistuoja reali grėsmė, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis bus pažeistas viešasis interesas.
  3. Teismo išvada apie galimai užsitęsiančias viešojo pirkimo procedūras bylinėjimosi proceso metu yra grindžiama prielaidomis, nes įstatyme numatyti operatyvūs viešojo pirkimo ginčo išnagrinėjimo terminai.
  4. Teismo išvada, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovas patirs didelių nuostolių, yra nepagrįsta, nes patenkinus ieškinį atsakovas išvengs ieškinio dėl žalos atlyginimo ieškovui. Be to, dar didesnę žalą patirtų tiek atsakovas, tiek valstybė, tiek visuomenė, jei būtų tęsiamos neteisėtai vykdomos pirkimo procedūros ir sudaryta niekinė viešojo pirkimo sutartis. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių a priori paneigiama teisė į ieškovo pažeistų interesų teisminę gynybą, nes ieškovo teisė kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo šiuo atveju laikytina neadekvačia ir neefektyvia tiekėjo interesų gynimo priemone.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija prašo netenkinti ieškovo UAB „Alna Intelligence“ atskirojo skundo. Atsakovo nuomone, ieškovas nenurodė ir nepagrindė priežasčių, dėl kurių teismo sprendimas gali būti neįvykdomas ir kaip gali būti paneigta ieškovo teisė į teisminę gynybą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovas laiku neįsigys planšetinių kompiuterių ir mokytojai nespės pasirengti tokio tipo kompiuterių įdiegimui mokymo procese. Pasiūlymus konkursui pateikė aštuoni skirtingi tiekėjai keturių skirtingų gamintojų planšetinius kompiuterius, o tai paneigia ieškovo teiginius dėl diskriminavimo. Pažymėtina, kad pagal vokų plėšimo rezultatus ieškovo pateiktas pasiūlymas yra vienas brangiausių.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis ieškovo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

13Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tiekėjas gali pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Tačiau spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, teismas turi įvertinti ne tik tai, ar nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.), bet ir tai, ar, atsižvelgiant į ekonomiškumo, efektyvumo, proporcingumo principus, viešąjį interesą, neigiamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės neviršys jų teikiamos naudos (CPK 4237 str. 1 d.). Viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi, todėl teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi surasti protingą šių interesų pusiausvyrą.

14Šioje byloje ieškovas ginčija supaprastinto atviro konkurso „Planšetinių kompiuterių pirkimas mokytojams“ (pirkimo Nr.124780), kuriuo atsakovas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija perka 200-300 planšetinius kompiuterius, sąlygų 1 priede „Perkamos prekės techninė specifikacija“ nurodytą reikalavimą baterijai. Minėtų kompiuterių įsigijimas ir įdiegimas į mokinių mokymo procesą yra dalis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos planuojamų įsigyti apie 10 000 kompiuterių už 12 000 000 Lt iš Europos Sąjungos gautos paramos. Tuo yra siekiama užtikrinti Lietuvos Respublikos švietimo sistemos tobulinimą ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. IX-1700 patvirtintose Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatose nurodytas gaires – švietimas turi padėti stiprinti visuomenės kūrybines galias, išsaugoti ir kurti tautos tapatybę, brandinti pilietinę visuomenę, didinti žmonių užimtumą ir ūkio konkurencingumą, mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, švietimas turi būti plėtojamas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenei tenkančius naujus iššūkius ir atsiveriančias naujas galimybes: demokratijos ir rinkos ūkio plėtrą, globalizaciją, informacijos gausą, sparčią kaitą, visuomenės išsiskaidymą ir kt. Priemonės tokiems tikslams pasiekti: sustiprintas dėmesys informacinės kultūros ugdymui; šalies mastu įgyvendinama informacijos ir komunikacijos technologijų diegimo mokyklose programa; ypatingas dėmesys skiriamas originalioms mokomosioms kompiuterinėms programoms kurti ir pritaikyti, garso ir vaizdo priemonėms kurti, naudoti internetą mokiniams mokyti ir šviesti ir kt. Be to, ir pats apeliantas tvirtina, kad planšetinių kompiuterių įdiegimas į bendrojo lavinimo mokyklų mokymo procesą pagerins mokymo sąlygas. Taigi pirkimo pobūdis rodo, kad jis susijęs ne su perkančiosios organizacijos poreikių tenkinimu, bet su dalies visuomenės – mokinių, o tuo pačiu ir visos valstybės – interesų užtikrinimu. Dėl to nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovo vykdomas pirkimas susijęs su viešojo intereso tenkinimu. Kartu pažymėtina, kad mokslo metai Lietuvoje prasideda rugsėjo 1 d., tuo tarpu naujų informacinių priemonių įdiegimas mokymo procese neabejotinai yra susijęs su tam tikru laikotarpiu, skirtu tiek parengti mokymo programas, tiek jas įdiegti, tiek išmokti jomis naudotis ir kt. Dėl to, priešingai nei teigia apeliantas, laikas, kada minėtomis priemonėmis (planšetiniais kompiuteriais) mokytojai galės realiai naudotis mokymo procese, turi reikšmės mokinių ugdymo proceso nuoseklumui. Pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, žala galėtų būti padaryta, ne kaip teigia atsakovas, mokytojams ar atsakovui, bet mokiniams, kurių mokymui yra įsigyjami planšetiniai kompiuteriai. Vien tai, kad perkami ne visi planuojami 10 000, o iki 300 kompiuterių, kad lėšas, skirtas jiems įsigyti, kaip teigia ieškovas, atsakovas turi įsisavinti iki 2013 m. sausio 31 d., nagrinėjamu atveju nepaneigia viešojo pirkimo proceso operatyvumo prioriteto bei viešojo intereso buvimo.

15Be to, iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 1 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Aplinkybė, jog iki klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme yra iš esmės išspręsta byla pirmosios instancijos teisme ir ieškinys atmestas, net jeigu šis sprendimas neįsiteisėjo, turi būti vertinama kaip preliminariai sudarantis pagrindą manyti, kad pagal ieškinį pirkimo procedūros negali būti stabdomos, o jei jos yra sustabdytos, žemesnės instancijos teismo nutartis turi būti panaikinta. Ieškinio atmetimas sudaro savarankišką pagrindą ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti, o jeigu tokį prašymą pirmosios instancijos teismas atmetė, žemesnės instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012, 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1881/2012).

16Apelianto argumentai dėl galimai neefektyvių kitų jo teisių gynybos būdų negali paneigti šioje byloje egzistuojančio viešojo intereso, todėl jie nėra pakankami laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Teisėjų kolegijos nuomone, kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės klausimui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti, todėl dėl jų nepasisakoma.

17Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismo 2012 m. rugpjūčio 6 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Atskirojo skundo netenkinti.

20Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai