Byla 2A-380/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Danutės Milašienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), sekretoriaujant Vaidai Sasnauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Irmantui Balsiui, atsakovams I. M., A. M., jų atstovui advokatui Laimonui Šileriui, atsakovo VŠĮ „Lesė“ atstovei V. A.

2viešame teismo posėdyje apeliacine, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų I. M., A. M. ir Viešosios įstaigos ,,SOS gyvūnai“ (VšĮ ,,Pifas.lt“ teisių perėmėjo) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 14 d. sprendimo, kuriuo ieškinys tenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-206-431/2009 pagal ieškovo Viešosios įstaigos „Gyvūnų globos tarnyba Pifas“ ieškinį atsakovams Viešajai įstaigai „Lesė“, Viešajai įstaigai „Pifas.lt“, I. M., A. M. dėl klaidinančio juridinio asmens pavadinimo ir neteisėto domeno naudojimo, tretieji asmenys VĮ Registrų centras, Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų plėtros institutas.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovas VšĮ „Gyvūnų globos tarnyba Pifas“ kreipėsi į teismą prašydamas įpareigoti atsakovą VšĮ ,,Pifas.lt“ pakeisti pavadinimą į neturintį klaidinamai panašių savybių su ieškovo pavadinimu (neturinti žodžio ,,Pifas“), įpareigoti atsakovą VšĮ ,,Lesė“ (buvęs pavadinimas VšĮ ,,Vilniaus Pifas“) pakeisti savo domėno pavadinimą www.pifo.lt į kitą, neturintį klaidinamai panašių savybių su ieškovo pavadinimu. Ieškovas taip pat prašė uždrausti atsakovams VšĮ „Pifas.lt“, I. M. ir A. M. naudoti interneto adresų srities pavadinimą www.pifas.lt, panaikinti šio pavadinimo registraciją, uždrausti atsakovui VšĮ „Lesė“ naudoti interneto adresų srities pavadinimą www.pifo.lt ir panaikinti šio pavadinimo registraciją.

5Ieškinyje nurodė, kad ieškovo steigėjai buvo nusprendę sukurti įstaigai interneto svetainę, kurios simbolinis adresų srities pavadinimas būtų tapatus pagrindiniam viešosios įstaigos pavadinimo žodžiui „Pifas“. Steigėjai, siekdami, kad kiti asmenys nepanaudotų pavadinimo www.pifas.lt, įpareigojo atsakovę I. M. sudaryti sandorį dėl subdomeno pavadinimu pifas.lt įkūrimo bei naudojimo. Atsakovė, vykdydama steigėjų nurodymą ir veikdama ieškovo interesais, 2006 m. kovo 21 dieną kreipėsi į Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų plėtros institutą, sudarė sutartį dėl domeno pifas.lt įkūrimo ir naudojimo. Ieškovas domenu pifas.lt naudojosi kaip pagrindinis ir vienintelis naudotojas, sutartis dėl domeno pifas.lt sukūrimo ir naudojimo buvo sudaryta išimtinai dėl steigiamos VšĮ „Gyvūnų globos tarnyba Pifas“ interesų, o po juridinio asmens įsteigimo minėtos sutarties šalimi turėjo tapti ieškovas. Atsakovė I. M. neįvykdė savo, kaip valdymo organo, pareigos – nepakeitė sutarties šalies, savo teisių į pifas.lt domeną ieškovui neperleido. Šiuo domenu neteisėtai naudojosi atsakovės įsteigta VšĮ „Vilniaus pifas“, o ieškovas neteko priėjimo prie subdomeno valdymo, ko pasekoje, ieškovo veikla kurį laiką buvo sutrikdyta. Dėl atsakovės veiksmų VšĮ „Vilniaus Pifas“ nepagrįstai buvo tapatinamas su ieškovu, internetiniame puslapyje teikiant informaciją apie VšĮ „Vilniaus Pifas“ veiklą, įstaiga buvo vadinama GGT Pifas (sutrumpintu ieškovo pavadinimu). 2007 m. lapkričio 27 d. atsakovas VšĮ „Vilniaus Pifas“ įregistravo domeną www.pifo.lt. Šioje internetinėje svetainėje yra naudojamas praktiškai identiškas ieškovo internetinės svetainės www.pifas.lt dizainas. Be to, jau pats atsakovo VšĮ „Vilniaus Pifas“ pasirinktas subdomeno pavadinimą www.pifo.lt yra klaidinančiai panašus į ieškovo pavadinimą, nes tai yra ieškovo pavadinime esančio esminio ir simbolinio (ne bendrinio) žodžio „Pifas“ kilmininko linksnis. Atsakovė I. M. po to, kai buvo atleista iš VšĮ „Gyvūnų globos tarnyba Pifas“ direktorės pareigų (2007 m. balandžio 9 d.), sąmoningai ir tikslingai veikė priešingai ieškovo interesams, steigė įstaigas, suteikdama joms klaidinančiai panašius pavadinimus į ieškovo pavadinimą (VšĮ „Vilniaus pifas“, VšĮ „Pifas.lt“), įregistravo interneto adresų srities simbolinį pavadinimą, klaidinančiai panašų į ieškovo pavadinimą (www.pifo.lt), atėmė iš ieškovo galimybę naudotis subdomenu pifas.lt, nuolat internetinėse svetainėse bei žiniasklaidoje tapatina savo įsteigtas bendroves su ieškovu, tokiu būdu siekdama suklaidinti visuomenę dėl juridinių asmenų tapatumo bei kenkdama ieškovo reputacijai.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 14 d. sprendimu bylą, dalyje dėl reikalavimų įpareigoti VšĮ „Pifas.lt“ pakeisti pavadinimą bei uždrausti atsakovams VšĮ „Pifas.lt“ ir VšĮ „Lesė“ bet kokia forma savo veikloje naudoti žodį „Pifas“ nutraukė (bylos nagrinėjimo metu VšĮ „Pifas.lt“ pavadinimas pakeistas į VšĮ ,,SOS gyvūnai“, todėl ieškovas nuo šios reikalavimų dalies atsisakė). Likusioje dalyje ieškinį teismas patenkino – uždraudė atsakovams VšĮ „Pifas.lt“, I. M. ir A. M. naudoti interneto adresų srities simbolinį pavadinimą www.pifas.lt, įpareigojo panaikinti internetinio adreso www.pifas.lt registraciją. Uždraudė atsakovui VšĮ „Lesė“ naudoti internetinį adresą www.pifo.lt bei įpareigojo panaikinti šio adreso registraciją. Paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Sprendime teismas nurodė, jog teisinių santykių dėl domenų naudojimo Lietuvos teisės aktai nereglamentuoja. Teismas pagal įstatymo analogiją taikė Prekių ženklų įstatymo normas (38 str. Ženklo savininko teisės) bei 2004 m. balandžio 28 dienos EB Reglamentą 874/2004 nustatantį .eu aukščiausiojo lygio domeno įdiegimo ir funkcijų viešosios tvarkos taisykles bei registracijai taikytinus principus. Šio Reglamento 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad registruotas domeno vardas gali būti panaikintas, kai tas vardas yra toks pat ar klaidinančiai panašus į vardą, į kurį pagal šalių ir (arba) Bendrijos teisę pripažįstama arba nustatoma 10 straipsnio 1 dalyje minėta teisė, ir kai jis: a) jo savininko buvo užregistruotas pastarajam neturint į tą vardą teisių ar teisėtų interesų; arba b) buvo užregistruotas ar yra naudojamas nesąžiningai. Teismas nustatė, kad VšĮ „Gyvūnų globos tarnyba Pifas“ įregistruota 2006 m. balandžio 14 d. Ieškovas 2008 m. liepos 22 d. įregistravo prekės ženklą „Pifas GYVŪNŲ GLOBOS TARNYBA“. Atsakovės I. M. paraiška įkurti adresų srities simbolinį pavadinimą www.pifas.lt pateikta 2006 m. kovo 17 d. Atsakovas VšĮ „Vilniaus Pifas“ subdomeną www.pifo.lt įregistravo 2007 m. lapkričio 27 d. Teismas konstatavo, kad elementas „Pifas“ yra pagrindinis, išskirtinis ir dominuojantis ieškovo pavadinimo ir prekės ženklo „Pifas GYVŪNŲ GLOBOS TARNYBA“ elementas. Nustatė, kad adresų srities simbolinis pavadinimas www.pifas.lt yra tapatus ieškovo pavadinimui ir registruotam prekės ženklui. Daugiau nei vienerius metus ieškovas vykdė savo veiklą, naudodamasis domenu pifas.lt, kuris, buvo pagrindinis įrankis ir priemonė įstaigos veiklai garantuoti. Atleidus I. M. iš ieškovo direktoriaus pareigų, ieškovo galimybė naudotis www.pifas.lt buvo nepagrįstai apribota. Teismas nenustatė aplinkybių ar įrodymų, kurie pagrįstų, jog atsakovė I. M. interneto adresų srities simbolinį pavadinimą www.pifas.lt būtų įsiregistravusi bei naudojusi išimtinai savo interesais ir tikslais. I. M. veiksmai, kuriais ji apribojo galimybę ieškovui naudotis domenu bei šio domeno panaudojimas VšĮ „Pifas.lt“ bei VšĮ „Vilniaus Pifas“ veiklos tikslais, yra nesąžiningi, klaidinantys visuomenę.

7Teismas sprendė, kad VšĮ „Vilniaus Pifas“ įregistruotas interneto tinklapio adresų srities simbolinis pavadinimas www.pifo.lt yra klaidinamai panašus į ieškovo pavadinimo išskirtinį ir dominuojantį žymenį „Pifas“ bei registruoto prekės ženklo „Pifas GYVŪNŲ GLOBOS TARNYBA“ žymenį „pifas“, dėl to pažeidžiamos prekės ženklo savininko teisės ir juridinio asmens teisė į pavadinimą (CK 2.42 str. 2 d. ir Prekių ženklų įstatymo 38 str. 1 d.). Atsakovas VšĮ „Vilniaus Pifas“ negavo ieškovo sutikimo dėl klaidinamai panašaus žymens naudojimo, todėl tokio domeno įregistravimas yra nesąžiningas naudos siekimas ir visuomenės klaidinimas.

8Atsakovai I. M., A. M. ir VšĮ ,,SOS gyvūnai“ (ankstesnis pavadinimas – VšĮ ,,Pifas.lt) padavė apeliacinį skundą. Prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 14 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti. Apeliaciniame skunde išdėsto tokius argumentus:

91) skundžiamas sprendimas neatitinka CPK 270 straipsnio reikalavimų, kadangi išsamiai nėra aptarti atsakovų atsikirtimai;

102) atsakovei I. M. nepagrįstai uždrausta naudoti interneto adresų srities simbolinį pavadinimą www.pifas.lt, nes naujuoju subdomeno pareiškėju yra įregistruotas A. M.;

113) spręsdamas ne pelno siekiančių juridinių asmenų ginčą teismas nepagrįstai taikė komercinius santykius reglamentuojančius teisės aktus - Prekių ženklų ir Konkurencijos įstatymus, klaidingai aiškino ir taikė Viešųjų įstaigų įstatymą, Labdaros ir paramos įstatymą;

124) spręsdamas reikalavimą dėl sundomeno www.pifas.lt, teismas netinkamai taikė teisės analogiją ir 2004 m. balandžio 28 dienos Europos komisijos reglamentą (EB) 874/2004;

135) teismas nepagrįstai nusprendė, kad ne pelno siekiančių viešųjų įstaigų „Gyvūnų globos tarnyba Pifas“, „Vilniaus pifas“ ir „Pifas.lt“ yra panašūs ir gali klaidinti visuomenę.

14Atsakovas VšĮ ,,Lesė“ pateikė prisidėjimą prie apeliacinio skundo.

15VšĮ „Gyvūnų globos tarnyba Pifas“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo skundą atmesti, sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad I. M. yra tinkama atsakovė. Sutuoktiniams M. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso prievolinės turtinės teisės į interneto adresų simbolinį pavadinimą, kadangi šias teises atsakovas A. M. įgijo santuokos metu. Prekių ženklų įstatymą teismas taikė spręsdamas dėl interneto adresų srities pavadinimo www.pifo.lt, kuriuo naudojosi atsakovas VšĮ ,,Lesė“, tačiau sprendimo VšĮ ,,Lesė“ neskundė, todėl argumentų susijusių su Prekių ženklų įstatymo taikymo teismas neturi analizuoti.

16Apeliacinis skundas netenkinamas.

17Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

18Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė I. M. 2006 m. kovo 21 d. sudarė sutartį su KTU Informacinių technologijų plėtros institutu dėl adresų srities (domeno) www.pifas.lt įkūrimo ir naudojimo. 2006 m. kovo 22 d. VšĮ ,,Gyvūnų globos tarnyba PIFAS“ steigimo sutartimi steigėjai įgaliojo I. M., D. S. ir A. M. atidaryti sąskaitą banke ir įnešti dalininkų įnašus, atstovauti įstaigai visose institucijose, taip pat sudaryti sutartis steigimo dokumentams parengti ir sušaukti steigiamąjį susirinkimą. 2006 m. balandžio 14 d. įregistruota VšĮ ,,Gyvūnų globos tarnyba PIFAS“. 2007 m. gruodžio 10 d. domenas www.pifas.lt perregistruotas atsakovo A. M. vardu. Po to, kai VšĮ ,,Gyvūnų globos tarnyba PIFAS“ dalininkai 2007 m. balandžio 9 d. atleido I. M. iš užimamų direktorės pareigų, 2007 m. balandžio 23 d. atsakovė įregistravo VšĮ ,,Vilniaus Pifas“ (pavadinimas pakeistas į VšĮ ,,Lesė“), o 2008 m. vasario 1 d. VšĮ ,,Pifas.lt“ (pavadinimas pakeistas į VšĮ ,,SOS gyvūnai“). 2007 m. lapkričio 27 d. VšĮ ,,Vilniaus Pifas“ įkurė (įregistravo) domeną www.pifo.lt. Patikslintame ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovai pasirinko klaidinančiai panašius pavadinimus į VšĮ ,,Gyvūnų globos tarnyba PIFAS“. Atsakovams pakeitus pavadinimus, reikalavimų susijusių su neteisėtu pavadinimų naudojimu ir pavadinimų pakeitimu atsisakė. Ieškovas teigė, kad dėl atsakovės I. M. neteisėtų veiksmų, po jos atleidimo iš ieškovo direktorės pareigų, ieškovas prarado galimybę savo veiklai naudoti domeną www.pifas.lt. Be to, šį domeną (tinklapį) naudojo atsakovas VšĮ ,,Vilniaus pifas“, o vėliau (po to kai VšĮ ,,Vilniaus pifas“ pradėjo naudoti domeną www.pifo.lt) tinklapį naudojo VšĮ ,,Pifas.lt“. Tokiu būdu atsakovė I. M. ir atsakovai VšĮ ,,Vilniaus pifas“ (dabar VšĮ ,,Lesė“) ir VšĮ ,,Pifas.lt“ (dabar VšĮ ,,SOS gyvūnai“), naudodami domenus www.pifas.lt ir www.pifo.lt, t. y. pagrindinį ir esminį žodį ,,pifas“ pažeidžia ieškovo, kaip juridinio asmens pavadinimo savininko teises. Ieškovo nuomone, naudodami minėtus domenus atsakovai pažeidžia ieškovo 2008 m. rugpjūčio 25 d. užregistruoto (paraiška pateikta 2007-09-19) prekės ženklo ,,Pifas GYNŪNŲ GLOBOS TARNYBA“ savininko teisėtus interesus. 2007 m. gruodžio 10 d. domenas www.pifas.lt perleistas atsakovės I. M. sutuoktiniui A. M..

19Pirmosios instancijos teismas ieškinį dalyje dėl domenų tenkino ir uždraudė atsakovams VšĮ ,,Pifas.lt“, I ir A. M. naudoti www.pifas.lt, o atsakovui VšĮ ,,Lesė“ naudoti www.pifo.lt ir panaikino šių subdomenų registraciją.

20Sprendimo dalis atsakovo VšĮ ,,Lesė“ atžvilgiu dėl domeno www.pifo.lt naudojimo bei registracijos panaikinimo apskųsta nebuvo (atsakovas VšĮ ,,Lesė“ pateikė tik prisidėjimą prie apeliacinio skundo), todėl šios dalies teisėtumas bei pagrįstumas nevertinamas.

21Apeliantai teigia, kad teismas priimdamas sprendimą pažeidė CPK 270 straipsnio reikalavimus, labai trumpai nurodė atsakovų paaiškinimus. Šis skundo argumentas nepagrįstas. CPK 270 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatyta, kad aprašomojoje sprendimo dalyje turi būti atsakovo atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka. Tai reiškia, kad teismas neprivalo išsamiai perrašyti byloje dalyvaujančių asmenų procesinius dokumentus ar pažodžiui perteikti šių asmenų paaiškinimus. Iš skundžiamo sprendimo aprašomosios dalies matyti, jog joje yra išdėstytos visos esminės bylos aplinkybės, todėl teigti, kad teismas neįvertino svarbių atsakovų argumentų, nėra pagrindo.

22Skunde nurodoma, kad sprendimas priimtas netinkamo atsakovo, t. y. I. M. atžvilgiu, kadangi ji nėra ginčo domeno savininkė. Iš bylos aplinkybių matyti, kad ginčas tarp šalių kilo dėl domeno www.pifas.lt naudojimo teisėtumo. Atsakovė I. M. ir atsakovas A. M. buvo vieni iš ieškovo steigėjų. Atsakovės vardu įregistruotas ginčo domenas buvo naudojamas, informuojant visuomenę apie ieškovo vykdomą veiklą gyvūnų globos srityje. Atsakovė tą patį domeną www.pifas.lt naudojo ir įsteigusi naują įstaigą ,,Vilniaus Pifas“ ir tik po to kai buvo įregistruotas naujas šios įstaigos domenas www.pifo.lt (2007 m. lapkričio 27 d.) atsakovė perregistravo domeną www.pifas.lt sutuoktiniui A. M. (2007 m. gruodžio 10 d.). Byloje nėra duomenų, kurių pagrindu būtų galima teigti, kad po domeno perdavimo, jis naudojamas kitiems tikslams, nesusijusiems su atsakovės I. M.. vykdoma veikla gyvūnų globos srityje, todėl teigti, kad po formalaus domeno perregistravimo sutuoktiniui, toliau jį faktiškai naudojant tai pačiai veiklai atsakovė yra netinkama, nėra pagrindo.

23Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl domeno naudojimo teisėtumo. Interneto svetainės yra tapusios neatskiriama įvairių rinkos dalyvių, kitų juridinių asmenų įvaizdžio dalimi, reikšminga reprezentavimo bei informacijos platinimo priemone. Tačiau Lietuvoje teisės aktai teisinių santykių susijusių su domenų registravimu, naudojimu, ginčų nagrinėjimu ir t. t. nereglamentuoja. Nėra tiesioginių teisės normų, reglamentuojančių teisinę apsaugą nuo neteisėto domenų vardų naudojimo bei pažeistų teisių gynimo būdus (reglamentuojama tik domeno .lt registracijos procedūra, kurią atlieka tretysis asmuo Kauno technologijų universiteto Informacinių technologijų plėtros institutas). Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė įstatymo analogiją. Ginčų, susijusių su neteisėtu domeno naudojimu, sprendimui, gali būti taikomas LR Civilinis kodeksas (juridinio asmens teisė į pavadinimą), LR Prekių ženklų įstatymas (prekių ženklo savininko teisės) bei LR Konkurencijos įstatymas (nesąžininga konkurencija).

24Apeliantai nepagrįstai teigia, kad nagrinėjamu atveju, dėl nekomercinio ginčo šalių veiklos pobūdžio Prekių ženklų įstatymo nuostatos negali būti taikomos.

25Kaip minėta teisės normų, reguliuojančių teisinius santykius susijusius su domenų naudojimu, nėra. Tačiau tai nereiškia, jog dėl tokios įstatymų spragos, teisės ir teisėti interesai, susiję su galimai neteisėtu domenų naudojimu, neginami ir negalima taikyti analogijos, tai yra panašius teisinius santykius reglamentuojančias normas. Domenas kaip ir kiti intelektinės nuosavybės objektai yra nematerialaus pobūdžio objektas. Prekių ženklas apibūdinamas kaip simbolis padedantis atskirti vienas prekes ar paslaugas nuo kitų, turintis ir reklaminę funkciją. Domeno pagalba taip pat identifikuojamas jo vartotojas, todėl šiuo atveju gali būti taikomas panašius intelektinės nuosavybės santykius dėl prekių ženklų reglamentuojantis Prekių ženklų įstatymas.

26Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 2 punktas reglamentuoja įregistruoto prekių ženklo savininko išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asocijavimą su įregistruotu prekės ženklu. Ginčo domeną www.pifas.lt sudarantis žodis ,,pifas“ atitinka ieškovo įregistruoto prekių ženklo „Pifas GYVŪNŲ GLOBOS TARNYBA“ pirmąjį, simbolinį ir svarbiausią elementą. Todėl šiuo atveju ieškovas turi teisę reikalauti uždrausti naudoti žymenį (domeną), kuris yra klaidinamai panašus į jo įregistruotą prekės ženklą (PŽĮ 38 str. 1 d.).

27Visų byloje dalyvaujančių viešųjų įstaigų įstatuose numatytas analogiškas veiklos tikslas – teikti paslaugas gyvūnų globos srityje, teikti veterinarinę pagalbą gyvūnams, registruoti ir ženklinti gyvūnus, organizuoti gyvūnų kastraciją ir sterilizaciją, apsaugoti visuomenę nuo ligų, platinamų valkataujančių gyvūnų, populiarinti humanišką elgesį su gyvūnais, teikti paslaugas visuomenės nariams. Įstatuose vardijamos veiklos sritys bei rūšys, o taip pat nurodoma, kad įstaigos gali organizuoti ir įgyvendinti, įstatymais neuždraustas ūkines komercines veiklas, susijusias su įstaigos tikslų įgyvendinimu.

28Viešųjų įstaigų veiklą reglamentuoja LR Viešųjų įstaigų įstatymas, kuriame viešoji įstaiga apibrėžiama kaip pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą (VšĮ įstatymo 2 str. 1 d.). Minėto įstatymo 3 straipsnio 4 dalis numato, kad viešoji įstaiga turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais. Kitos įstatymo nuostatos apibrėžia ir gaunamo pelno panaudojimą (3 str. 2 d., 13 str.). Pagal LR Konkurencijos įstatymo nuostatas, ūkinė veikla, tai visokia gamybinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla susijusi su prekių pirkimu ar pardavimu. Ūkio subjektas – įmonės, jų junginiai, įstaigos ar organizacijos, ar kiti juridiniai ar fiziniai asmenys kurie vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos Respublikoje arba kurių veiksmai daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje, o konkurentai – ūkio subjektai, kurie toje pačioje atitinkamoje rinkoje susiduria arba gali susidurti su tarpusavio konkurencija (Konkurencijos įst. 3 str.).

29Nagrinėjamu atveju, ginčo šalys veikia toje pačioje gyvūnų globos srityje, viešųjų įstaigų tikslai yra identiški. Iš paminėtų teisės normų ir įstaigų įstatų akivaizdu, kad šalys gali vykdyti komercinę veiklą, todėl vien ta aplinkybė, jog pagal teisinį statusą, pelnas nėra pagrindinis įstaigų tikslas, nepanaikina jų veiklos konkurencingumo požymio.

30Apeliantai pagrįstai nurodo, kad šalių veikla nesusijusi su pelno siekimu, konkuravimu parduodant tam tikras prekes ar teikiant paslaugas. Tačiau, nagrinėjamu atveju, konkurencija, tuo pačiu ir teisinis suinteresuotumas sąžininga konkurencija, pasireiškia viešųjų įstaigų siekiu didesne apimtimi ir kokybiškiau suteikti visuomenei naudingas paslaugas, susijusias su gyvūnų globa.

31Nesutikdami su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl Prekių ženklų įstatymo normų taikymo viešosioms įstaigoms, atsakovai išsamiai išdėsto 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo paramos subjektams tvarką, taip pat teigia, jog viešųjų įstaigų interneto tinklapiai skirti ne pinigams pritraukti, o gyvūnus gelbėjančių įstaigų veiklai skleisti bei propaguoti. Tačiau šie argumentai nepaneigia bylos šalių, kaip nekomercinių subjektų, konkuravimo fakto. Naudojimasis domenu (internetine svetaine) ypatingai svarbus viešosios įstaigos įvaizdžio formavimui visuomenėje, su informacijos apie įmonę, jos veiklą skleidimu. Tokia veikla suteikia galimybę gauti ir didesnę paramą bei didinti veiklos apimtis. Bylos šalys iš esmės pripažino, jog pagrindinis jų kaip ne pelno siekiančių asmenų pajamų šaltinis – 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama. Todėl negalima spręsti, kad šalys, turinčios identiškus tikslus, vykdančios analogišką veiklą ir turinčios tuos pačius finansavimo šaltinius, tarpusavyje jokiu būdu nekonkuruoja. Priešingu atveju, neturint jokio konkurencinio suinteresuotumo, neliktų ir suinteresuotumo į kilusio ginčo objektą – domeną www.pifas.lt. ir teisminę teisės į šio domeno naudojimą gynybą.

32Kaip minėta, 2006 m. kovo 22 d. ieškovo steigimo sutartimi steigėjai atsakovei I. M. suteikė įgaliojimus atstovauti įstaigai visose institucijose (1 t., b. l. 79). Atsakovė prieš pat viešosios įstaigos įsteigimą 2006 m. kovo 21 d. sudarė sutartį su KTU Informacinių technologijų plėtros institutu dėl domeno www.pifas.lt įkūrimo ir naudojimo (1 t., b. l. 76). Pirmosios instancijos teisme apklausta liudytoja V. G. patvirtino, kad 2006 m. sausį-kovą vyko susirinkimai dėl įstaigos steigimo, buvo išrinktas įstaigos pavadinimas ir jos pavadinimą atitinkantis domenas, taip pat sutarta, kad domenas priklausys organizacijai. Liudytoja taip pat nurodė, kad įmonės steigimui, domeno registracijai ir tinklapio kūrimui buvo panaudotai iš steigėjų surinkti pinigai (2 t. b. l. 100-101). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad domenu vienerius metus naudojosi ieškovas VšĮ „Gyvūnų globos tarnyba Pifas“, kurio vadove buvo I. M.. Internetinėje svetainėje buvo platinama informacija susijusi su ieškovo veikla, gyvūnų globa. Ieškovo dalininkams atleidus atsakovę iš direktorės pareigų, atsakovė įsteigė viešąją įstaigą ,,Vilniaus Pifas“, panaudojo jos vardu registruotą domeną naujos įstaigos pristatymui visuomenei, toje pačioje svetainėje, kurioje iki to laiko buvo skelbiama informacija apie ieškovą. Internetiniu adresu www.pifas.lt buvo skelbiama: ,,... Jus sveikina nauja organizacija - ,,Vilniaus pifas“. Esame buvęs GGT ,,PIfas“ kolektyvas, susibūręs toliau gelbėti beglobius gyvūnus,.....“. Kadangi buvo naudojamas tas pats ginčo domenas, nauja VšĮ ,,Vilniaus Pifas“ buvo pristatyta ne kaip nauja savarankiška įstaiga, o kaip ieškovo veiklos tęsėja, tuo pačiu dėl tokių atsakovės veiksmų, ieškovas prarado galimybę tęsti veiklą naudojant ginčo domeną.

33Byloje esančius įrodymus teismas vertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymais. Įstatymas iš anksto neapibrėžia įrodymų galios, nenustato vienų viršenybės prieš kitus. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas tikėtinumo taisykle, tai reiškia, kad teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę (CPK 185 str.).

34Byloje esančių įrodymų pagrindu galima daryti išvada, jog atsakovė VšĮ „Gyvūnų globos tarnyba Pifas“ atžvilgiu elgėsi nesąžiningai. Kilus nesutarimams su ieškovo dalininkais, ieškovė įkurė naują įstaigą, tai pačiai (gyvūnų globos) veiklai vykdyti. Iš bylos aplinkybių ir pateiktų įrodymų matyti, kad domenas www.pifas.lt buvo įregistruotas ir iki atsakovės atleidimo iš direktorės pareigų, naudojamas išimtinai ieškovo interesais ir tikslais. Viešoje erdvėje buvo paskleista informacija apie įstaigos veiklą, domenas tapo žinomas tam tikram asmenų ratui bei tapatinamas su jame pristatoma VšĮ „Gyvūnų globos tarnyba Pifas“. Atsakovei patalpinus informaciją apie kitą juridinį asmenį, kaip ieškovo veiklos tęsėją, visuomenė buvo klaidinama. Tokie atsakovės veiksmai VšĮ „Gyvūnų globos tarnyba Pifas“ ir jos dalininkų atžvilgiu, negali būti laikomi sąžiningais. Domenas buvo naudojamas ne asmeniniams atsakovės poreikiams, o tik ieškovo veikloje, pristatant visuomenei įstaigos veiklą susijusią su gyvūnų globa, kuriant jos įvaizdį. Ieškovo reikalavimų dėl domeno www.pifas.lt nepaneigia aplinkybė, jog domenas buvo registruotas atsakovės I. M. vardu. Principas ,,kas pirmas, tas laimi“ taikomas atliekant domenų registracijos procedūras. Tačiau, nagrinėjamu atveju, ieškovas gina savo, kaip registruoto prekių ženklo „Pifas GYVŪNŲ GLOBOS TARNYBA“ savininko, teisėtus interesus.

35Atsakovė įsteigė viešąsias įstaigas ,,Vilniaus Pifas“ ir ,,Pifas.lt“, tačiau bylos nagrinėjimo metu šių įstaigų pavadinimai buvo pakeisti į neturinčius žymens ,,pifas“. Tokiu būdu pati atsakovė netiesiogiai pripažino viešųjų įstaigų identifikavimo būtinumą atskyrimo būtinybę.

36Kaip minėta teisiniai santykiai susiję su domeno .lt naudojimu nėra reglamentuoti. Pagal savo esmę ir teisinę prigimti labai panašūs teisiniai santykiai reglamentuojami tiesiogiai taikomame 2004 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 874/2004 nustatančiame .eu Aukščiausiojo lygio domeno įdiegimo ir funkcijų viešosios tvarkos taisykles bei registracijai taikomus principus. Šio reglamento 21 straipsnio 1 dalies b) punktas numato, kad registruotas domeno vardas gali būti panaikintas atitinkama teismine ar neteismine tvarka, kai tas vardas buvo užregistruojamas ar yra naudojamas nesąžiningai. 3 dalis numato, jog nesąžiningumas, kaip apibrėžta 1 dalies b punkte, gali būti įrodytas, kai: d) domeno vardas buvo sąmoningai naudojamas interneto vartotojams pritraukti siekiant komercinės naudos domeno vardo tinklapio savininkui ar kitai interneto svetainei, sukūrus painiavos su pavadinimu, į kurį pagal šalių teisę yra pripažįstama ar nustatyta teisė arba painiavos su valstybės įstaigos pavadinimu galimybę, kai tokios painiavos galimybė iškyla dėl domeno vardo savininko tinklapio ar svetainės arba jo tinklapyje ar svetainėje siūlomo produkto ar paslaugos šaltinio, finansavimo, ryšių ar paramos.

37Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje pateiktus įrodymus ir atsakovės I. M. veiksmus, pasinaudojant įstaigos ,,Gyvūnų globos tarnyba Pifas“ naudojamu domenu, naujai įsteigtos viešosios įstaigos ,,Vilniaus Pifas“ bei dar vienos įstaigos ,,Pifas.lt“ veikloje yra pagrindas konstatuoti atsakovės nesąžiningumą, visuomenės klaidinimą ir painiavos įvėlimą, kaip tai apibrėžta aukščiau minėtame Reglamente.

38Ieškinio dalykas ir pagrindas apibrėžia teisminio nagrinėjimo dalyką, todėl teisę suformuluoti, keisti ieškinio elementus, turi tik pats ieškovas (CPK 42 str. 1 d.). Iš ieškinio pagrindo (faktinių aplinkybių) matyti, kad ieškovas gina teisę naudotis domenu www.pifas.lt, tačiau keisdamas ieškinio dalyką jį suformulavo kaip reikalavimą uždrausti atsakovams naudoti domeną www.pifas.lt bei panaikinti jo registraciją (CPK 135 str. 1d. 4 p.). Tokia domeno panaikinimo procedūra numatyta Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų plėtros instituto ,,.lt domeno procedūriniame reglamente“ X skirsnyje. Reglamento 56 punktas numato, kad subdomeno panaikinimas reiškia sutarties pabaigą, subdomeno panaikinimą ir įrašų apie jį pašalinimą iš Whois duomenų bazės, panaikinimo procedūra taikoma kompetentingos valstybės institucijos priimtu aktu (Reglamento 57 p. 3 p. p.). Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas atitinka ieškovo suformuluotą reikalavimą ir norminiuose aktuose įtvirtintas procedūras.

39Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantų argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

40Netenkinant apeliacinio skundo iš apeliantų ieškovui priteisiamos apeliacinės instancijos teisme jo patirtos atstovavimo išlaidos (CPK 98 str.). Vadovaujantis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir LR Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, prašoma priteisti 1 815 Lt suma mažinama iki 1 000 Lt.

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

42Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

43Ieškovui VšĮ ,,Gyvūnų globos tarnyba Pifas“ iš atsakovų I. M., A. M. ir VšĮ ,,SOS gyvūnai“ solidariai priteisti 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. ieškovas VšĮ „Gyvūnų globos tarnyba... 5. Ieškinyje nurodė, kad ieškovo steigėjai buvo nusprendę sukurti įstaigai... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 14 d. sprendimu bylą, dalyje dėl... 7. Teismas sprendė, kad VšĮ „Vilniaus Pifas“ įregistruotas interneto... 8. Atsakovai I. M., A. M. ir VšĮ ,,SOS gyvūnai“ (ankstesnis pavadinimas –... 9. 1) skundžiamas sprendimas neatitinka CPK 270 straipsnio reikalavimų, kadangi... 10. 2) atsakovei I. M. nepagrįstai uždrausta naudoti interneto adresų srities... 11. 3) spręsdamas ne pelno siekiančių juridinių asmenų ginčą teismas... 12. 4) spręsdamas reikalavimą dėl sundomeno www.pifas.lt,... 13. 5) teismas nepagrįstai nusprendė, kad ne pelno siekiančių viešųjų... 14. Atsakovas VšĮ ,,Lesė“ pateikė prisidėjimą prie apeliacinio skundo.... 15. VšĮ „Gyvūnų globos tarnyba Pifas“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 16. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 17. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė I. M. 2006 m. kovo 21 d. sudarė... 19. Pirmosios instancijos teismas ieškinį dalyje dėl domenų tenkino ir... 20. Sprendimo dalis atsakovo VšĮ ,,Lesė“ atžvilgiu dėl domeno... 21. Apeliantai teigia, kad teismas priimdamas sprendimą pažeidė CPK 270... 22. Skunde nurodoma, kad sprendimas priimtas netinkamo atsakovo, t. y. I. M.... 23. Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl domeno naudojimo... 24. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad nagrinėjamu atveju, dėl nekomercinio... 25. Kaip minėta teisės normų, reguliuojančių teisinius santykius susijusius su... 26. Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 2 punktas reglamentuoja... 27. Visų byloje dalyvaujančių viešųjų įstaigų įstatuose numatytas... 28. Viešųjų įstaigų veiklą reglamentuoja LR Viešųjų įstaigų įstatymas,... 29. Nagrinėjamu atveju, ginčo šalys veikia toje pačioje gyvūnų globos... 30. Apeliantai pagrįstai nurodo, kad šalių veikla nesusijusi su pelno siekimu,... 31. Nesutikdami su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl Prekių ženklų... 32. Kaip minėta, 2006 m. kovo 22 d. ieškovo steigimo sutartimi steigėjai... 33. Byloje esančius įrodymus teismas vertina pagal vidinį savo įsitikinimą,... 34. Byloje esančių įrodymų pagrindu galima daryti išvada, jog atsakovė VšĮ... 35. Atsakovė įsteigė viešąsias įstaigas ,,Vilniaus Pifas“ ir ,,Pifas.lt“,... 36. Kaip minėta teisiniai santykiai susiję su domeno .lt naudojimu nėra... 37. Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje pateiktus įrodymus ir atsakovės I. M.... 38. Ieškinio dalykas ir pagrindas apibrėžia teisminio nagrinėjimo dalyką,... 39. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismo... 40. Netenkinant apeliacinio skundo iš apeliantų ieškovui priteisiamos... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 42. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 43. Ieškovui VšĮ ,,Gyvūnų globos tarnyba Pifas“ iš atsakovų I. M., A. M....