Byla 2-1279-254/2011
Dėl skolos

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Aistei Raginytei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Konradui Pabijanskui, atsakovų atstovui advokatui Gintarui Černiauskui viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB banko SNORAS ieškinį atsakovams VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas ir A. R. S. dėl skolos

Nustatė

2Ieškovė AB bankas SNORAS ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas ir A. R. S. 283 651,72 Lt skolos, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo atstovas paaiškino, kad tarp ieškovo ir atsakovo VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas 2005-06-27 buvo sudaryta Kredito sutartis Nr. 031-30147, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 1 500 000 Lt kreditas. Kredito grąžinimo data 2010-06-27. 2005-07-21 su atsakovu A.R. S. buvo sudaryta Laidavimo sutartis Nr. L 031-30147/01. Suėjus kredito grąžinimo terminui, atsakovas negrąžino 249 009,49 Lt kredito, nesumokėjo 6 143,47 Lt palūkanų iki 2010-09-20 ir 28 498,76 Lt delspinigių, iš kurių iki 2010-09-20 nesumokėjo 27 291,47 Lt delspinigių už negrąžintą kreditą ir 824,56 Lt delspinigių už nesumokėtas palūkanas bei nuo 2010-09-21 nesumokėjo 373,51 Lt delspinigių už negrąžintą kreditą ir 9,22 Lt delspinigių už nesumokėtas palūkanas. Prie Kredito sutarties buvo sudaryti keturi papildomi susitarimai: 2005-07-28 Nr. 1, 2007-01-29 Nr. 2, 2007-09-25 Nr. 3 ir 2008-12-31 Nr. 4. Pagal juos buvo keičiama metinių palūkanų norma, kredito grąžinimo terminai, galutinio atsiskaitymo data, padidintas kredito limitas. Atsakovas A.R. S. įsipareigojo solidariai atsakyti už VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas įsipareigojimų pagal Kredito sutartį ir jos priedus neįvykdymą (2 p.). Pastaroji nuostata aiškintina taip, kad laiduotojas sutiko su galimais sutarties sąlygų pakeitimais be jo atskiro sutikimo. Sutarties 9 p. laiduotojas nurodė, kad jo įsipareigojimai galioja iki visiško skolininko įsipareigojimų įvykdymo ir atskiras sutikimas pratęsti sutartį nesudaromas. Be to, kredito sutartis iš esmės nebuvo pakeista, jos pakeitimai laiduotojo padėties neapsunkino ir laidavimas nesibaigė CK 6.87 str. 4 d. pagrindu. Ieškovas pažymėjo, kad dėl pirmųjų dviejų sutarties sąlygų pakeitimų atsakovai net neturi pretenzijų bankui. Trečiuoju 2007-01-29 sutarties pakeitimu metinė palūkanų norma buvo susieta su VILIBOR bei sumažinta banko marža nuo 2 iki 0,75 procentinių punktų, todėl pakeitimo sudarymo metu skolininko ir laiduotojo padėtis tik pagerėjo. Grąžinamos kas mėnesį kredito sumos padidinimas buvo susijęs su mokėjimų atidėjimu, todėl laiduotojo padėties neapsunkino. Dėl ketvirtojo 2008-12-31 Kredito sutarties pakeitimo buvo sušauktas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo laiduotojas bei pritarė sutarties pakeitimui. Tačiau šiuo pakeitimu, nors kredito limitas 74 067,06 Lt sumai padidėjo, tačiau iš esmės buvo grąžintas skolininko prieš terminą grąžinta tokio pat dydžio kredito suma, kurią vėliau skolininkas paprašė atstatyti, todėl bendra kredito suma nepadidėjo. Ieškovas atmetė atsakovų argumentus dėl nebendradarbiavimo ir nelaikė tai pagrindu ieškiniui atmesti. Sutarties sąlygų pakeitimai priešingai patvirtina, kad kreditorius bendradarbiavo su skolininku, kuris turėjo sunkumų vykdant sutartį. Atsakovų argumentai, kad kreditas buvo suteiktas bankui žinant, jog kredito gavėjas VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas neturi galimybės jį grąžinti yra nepagrįsti ir atsakovų neįrodyti, kaip ir tai, kad bankas nesuteikė paramos, todėl nebuvo galimybės kreditą grąžinti.

3Atsakovai prašo ieškinį atmesti. Atstovas paaiškino, kad atsakovai nepripažįsta ieškinio, kadangi ieškovas nesivadovavo sutarties nuostatomis, jog ginčas pirmiausia turi būti sprendžiamas derybų būdu. Be to, bankui buvo žinoma, kad VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas negalės grąžinti kredito jį jau suteikiant. Bankas pats prisidėjo prie tokios padėties, nesuteikdamas paramos. Laiduotojas nedavė sutikimo dėl Kredito sutarties pakeitimų, todėl laidavimas yra pasibaigęs pagal CK 6.87 str. 4 d. nuostatas. Laidavimo sutarties tekstą rengė ieškovas, laiduotojas nesutinka, kad 2 p. reiškia, jog Kredito sutarties pakeitimus šalys galėjo daryti be laiduotojo sutikimo. Be to, trečiasis pakeitimas apsunkino laiduotojo padėtį, pakeitus EUR LIBOR į VILIBOR, padidino kas mėnesį grąžinamo kredito sumą, o ketvirtasis ir kredito limitą. Taip pat atsakovai prašė taikyti ieškinio senatį delspinigių dalyje.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Nustatyta, kad 2005-06-27 tarp ieškovo AB banko SNORAS ir atsakovo VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas buvo sudaryta Kredito sutartis Nr. 031-30147(toliau Kredito sutartis), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 1 500 000 Lt kreditas, numatant visiško atsiskaitymo datą - 2010-06-27. Ieškovo atstovas nurodė, kad pagal Kredito sutarties 1.1 p., „Sutartis“ reiškia šią Sutartį dėl kredito suteikimo KREDITO GAVĖJUI su visais Sutarties priedais, pakeitimais ir mokėjimo nurodymais. Laiduotojui Kredito sutartyje nurodytos sąvokos buvo žinomos nuo Laidavimo sutarties pasirašymo.

6Kredito sutartis buvo pakeista keturis kartus. Šalys savo atsikirtimų pagal pirmuosius du 2005-07-28 ir 2007-01-29 papildomus susitarimus iš esmės neteikė (b.l. 17-19, 20), todėl teismas detaliau jų neanalizuoja, tik pažymi, kad pagal antrąjį papildomą susitarimą banko marža buvo sumažinta nuo 3,5 procentinių punktų iki 2 (3.3 p.).

7Trečiuoju 2007-09-25 papildomu susitarimu (b.l. 21-22) Kredito sutarties šalys susitarė nustatyti naują palūkanų normą: 6,45 procentų, kuri keičiama imant šešių mėnesių VILIBOR, padidinat 0,75 procentinių punktų banko marža. Iki šio susitarimo metinė palūkanų norma buvo 5,91 procentų, kuri keičiama imant šešių mėnesių EUR LIBOR, padidinat 2 procentinių punktų banko marža ir sudarė 6,72688 proc. Šie duomenys duoda pagrindą išvadai, kad trečiojo papildomo susitarimo sudarymo dienai palūkanos sumažėjo faktiškai 0,27688 proc., o dvi pastovios metinių palūkanų normos nustatymo dalys sumažėjo nuo 7,91 (5,91 + 2) iki 7,2 proc (6,45 + 0,75), tuo Kredito sutarties sąlygos dėl metinės palūkanų normos tapo palankesnės kredito gavėjui. Teismas atmeta atsakovų atsikirtimą, kad kredito sąlygos pasunkėjo vien palūkanų skaičiavimą susiejus su VILIBOR, atsiejant jį nuo EUR LIBOR. Pažymėtina, kad abi Kredito sutarties šalys, dėl metinės palūkanų normos sprendė pagal aplinkybes, buvusias papildomo susitarimo dienai ir negalėjo vertinti aplinkybių, kurios nepriklausė nuo abiejų jų valios.

8Trečiuoju 2007-09-25 papildomu susitarimu taip pat buvo pakeista kredito gražinimo tvarka (3.6 p.). Iki tol kredito gavėjas kas mėnesį buvo įsipareigojęs grąžinti po 27 800 Lt kredito. Šiuo pakeitimu buvo susitarta negrąžinti kredito kas mėnesį nuo 2007 m. 08 – 12 mėn., 2008-01 grąžinti tokią pat sumą – 27 800 lt, o 2008 m. 02 - 04 grąžinti 74 133 Lt (2 mėn.) ir 74 134 Lt. (1 mėn.), o 2008 m. 05- 2010-05 grįžti prie senos tvarkos po 27 800 Lt bei visiškai atsiskaityti 2010-06-25, sumokant likusią 26 600 Lt sumą. Be to, bankas atsisakė nuo vieno mėn. delspinigių už laiku negrąžintas kredito dalis ir nesumokėtas palūkanas ir nuo jų paskaičiavo palūkanas, sumokėtas iki šio papildomo susitarimo pasirašymo. Vertinant šį pakeitimą darytina išvada, kad kredito gavėjas susidūrė su sunkumais, vykdant sutarties sąlygas dėl kredito grąžinimo, palūkanų mokėjimo, todėl buvo susitarta dėl mokėjimų atidėjimo, vėliau padidinant mokėtiną sumą, kad būtų pasivytas kredito grąžinimo grafikas. 2011-02-07 raštas teismui patvirtina, kad šio susitarimo dienai pradelsti mokėjimai sudarė 32 808,01 Lt, iš jų pradelsta kredito dalis 27 8000 Lt, palūkanų – 5008,01 Lt. Teismas dar atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Kredito sutarties 14.4 p. bankas turėjo teisę vienašališkai pakeisti 3.6 p. nustatytą kredito grąžinimo tvarką (b.l. 13), todėl atsakovų argumentai dėl Kredito sutarties sąlygų esminio pakeitimo ar laiduotojo padėties pasunkinimo yra atmestini.

9Ketvirtuoju 2008-12-31 papildomu susitarimu (b.l. 23) buvo susitarta padidinti kredito limitą 74 067,06 Lt., kai buvo konstatuotas kredito gavėjo skolinis įsipareigojimas šiai dienai 425 132,94 Lt (be priskaičiuotų palūkanų). Prieš sudarant šį susitarimą 2008-11-25 įvyko UAB „A. S. Žalgirio krepšinio centras“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo visi šioje byloje dalyvaujantys asmenys, tame tarpe, ir laiduotojas A.R. S.. Buvo svarstomas klausimas dėl 2005-06-27 Kredito sutarties Nr. 031-30147 vykdymo tvarkos bei sąlygų pakeitimo (b.l. 123). Buvo nutarta pakeisti šios sutarties, pažymint, kad su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais, kredito grąžinimo tvarką su banku suderintomis sąlygomis, tačiau nekeičiant galutinio atsiskaitymo termino – 2010-06-27, bei esant galimybei padengti anksčiau termino kreditą ar jo dalį. Šio nutarimo, kurio priėmime dalyvavo ir atsakovas A.R. S., atsakovė – Kredito gavėja 2008-12-24 raštu prašė banko nurašyti nuo jų sąskaitų lėšas išankstiniam kredito ir jo dalių dengimui (b.l. 129), o 2008-12-31 raštu (b.l. 130) jau prašė atstatyti panaudoto kredito limitą nurašytai 74 067,06 Lt. sumai. Ketvirtuoju 2008-12-31 papildomu susitarimu šis prašymas buvo patenkintas, t.y. atstatyta prieš terminą sumokėta suma, kuri nepadidino pradinio kredito sumos (b.l. 23). Esant tokioms faktinėms aplinkybėms laikyti, kad tokiu veiksmu pasikeitė prievolė iš esmės arba atsirado kitos laiduotojui nepalankios sąlygos ar jis tokiems veiksmams nepritarė, nėra pagrindo.

10Kaip minėta pirmiau, tarp AB bankas SNORAS ir A. R. S. 2005-07-21 buvo sudaryta Laidavimo sutartis Nr. L 031-30147/01 (b.l. 24-26). Jau sudarydamas šią sutartį laiduotojas įsipareigojo atsakyti solidariai už skolininko įsipareigojimų pagal kredito sutartį ir jos prieduose nurodytų įsipareigojimų nevykdymą (sutarties 2 p.). Aiškinat šią sutarties sąlygą darytina išvada, kad laiduotojas sutiko su Kredito sutarties pakeitimais be atskiro jo sutikimo jau šios sutarties sudarymo metu, nes tokia jos redakcija buvo išdėstyta dar nesudarius nei vieno iš keturių papildomų susitarimų prie Kredito sutarties. Tokios išvados nepaneigia Laidavimo sutarties 9 p., kur buvo susitarta dėl laiduotojo įsipareigojimų pagal laidavimo sutartį termino nurodant, kad laiduotojo įsipareigojimai galioja iki visiško skolininko įsipareigojimų pagal Kredito sutarties sąlygas įvykdymo. Su šia nuostata susietas susitarimas, kad pratęsus Kredito sutarties galiojimo terminą, atskiras laiduotojo sutikimas neduodamas ir papildomas susitarimas su laiduotoju nesudaromas. Sutartį aiškinti taip, kad tik pastaruoju atveju papildomas susitarimas nereikalingas, būtų neteisinga, vertinant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, jau pirmiau aprašytą sutarties šalių elgesį po sutarties sudarymo (2008-11-25 neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas). Kitoks aiškinimas neatitiktų CK 1.5 straipsnyje įtvirtintų bendrųjų teisės principų, o aiškinimo rezultatas reikštų nesąžiningumą vienos iš šalių atžvilgiu (CK 6.193 str.).

11Teismas taip pat nesutinka su atsakovų argumentais dėl laidavimo pabaigos (CK 6.87 str. 4 d.). Pagal pirmiau detaliai nurodytą Kredito sutarties papildomų susitarimų esmę negalima nustatyti, kad dėl jų iš esmės pasikeitė sutartis bei prievolė (CK 6.141 str.). Taip pat nėra aplinkybių, kurios leistų konstatuoti antrąją sąlygą, kad dėl priimtų papildomų susitarimų padidėjo laiduotojo atsakomybė arba atsirado kitos laiduotojui nepalankios pasekmės, nes jų atsakovai net neįrodinėjo.

12Atsakovai prašė ieškinį atmesti, ieškovui pažeidus Kredito sutarties 31 p bei Laidavimo sutarties 19 p., iškilusius klausimus spręsti papildomu susitarimu, derybomis. Nurodė, kad ieškovas nesilaikė išankstinio neteisminio ginčų sprendimo būdo. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad teisė kreiptis į teismą yra absoliuti, šios teisės negalima apriboti ar paneigti; pagal Konstituciją įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad visus ginčus dėl asmens teisių ar laisvių pažeidimo būtų galima spręsti teisme (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. birželio 30 d. nutarimas byloje Nr. 38/06). Sutarties šalys savo susitarimu negali nustatyti atsisakymo nuo teisės kreiptis į teismą, taip pat negali apriboti jos įgyvendinimo (CK 6.156 straipsnio 4 dalis, 6.157 straipsnis). Priešingu atveju tokios sutarčių nuostatos teisiškai vertintinos kaip niekinės ir negaliojančios ab initio (CK 1.80, 6.157 straipsniai). Teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovų argumentus, kad sutartimi šalys susitarė dėl privalomos ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos, tik kuria pasinaudojus atsiranda teisė kreiptis į teismą. Taip pat atmeta argumentus, kad ieškovas pažeidė bendradarbiavimo pareigą (CK 6.200 str. 1 d.). Ieškovas pagrįstai nurodė, kad bendradarbiavimą jau savaime patvirtina įvykę keturi papildomi susitarimai prie Kredito sutarties. Byloje ieškovas pateikė susirašinėjimo su atsakovu dokumentų kopijas bei jų išsiuntimo patvirtinimus. Atsakovų atstovo paaiškinimas, kad nei vienas iš daugiau kaip aštuonių (b.l. 145-157, pašto korespondencijos sąrašai) ieškovo paštu išsiųstų laiškų nebuvo įteikti atsakovui jo paties nurodytu adresu yra labiau neįtikėtinas, negu tikėtinas. Be to, tokie pat bendradarbiavimo principai turi būti taikomi ir atsakovams. Be papildomų susitarimų ir prašymų dėl išankstinio kredito sumokėjimo galimybės bei kredito limito atstatymo, atsakovai nepateikė daugiau įrodymų dėl bendradarbiavimo su kreditoriumi, siekiant kuo ekonomiškiau vykdyti sutartį.

132005-06-27 Kredito sutartis Nr. 031-30147 pasibaigė 2010-06-25 ir atsakovė VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas prievolės pagal šią sutartį neįvykdė (b.l. 66). Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, kad kredito gavėjas negrąžino ieškovei 249 009,49 Lt kredito, nesumokėjo iki 2010-09-20 6 143,47 palūkanų (b.l. 27-65). Delspinigių dalyje atsakovai prašė taikyti ieškinio senatį, kaip pagrindą ieškiniui šioje dalyje iš dalies atmesti (CK 1.125 str. 5 d. 1 p., 1.126 str. 2 d., 1.131 str., 6.), todėl ieškinio senaties ribose delspinigiai sudarytų 20 606,60 Lt pagal ieškovės teismui 2011-02-08 pateiktą paskaičiavimą, kurio atsakovai neginčijo. Kredito gavėjas ir laiduotojas pažeidė savo prievoles pagal Kredito (2 p., 7 p., 12 p.) ir Laidavimo (6.1 p., 2 p.) sutartis, todėl pirmiau paminėtos sumos iš atsakovų solidariai priteistinos ieškovo naudai (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.81 str. 1 d., 6.6. str. 4 d. 6.881 str. 1 d.).

14Iš atsakovų solidariai taip pat priteistinos mokėjimo funkciją atliekančios 8 procentų dydžio metinės palūkanos pagal Kredito sutarties 13.17 p., skaičiuotinos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kaip atlyginimas už naudojimąsi suteiktos paskolos suma, paskolos gavėjui nevykdant įsipareigojimų grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas sutartyje nustatytu terminu. (CK 6.37 str. 1 d., 6.872 str. 1 d., 6.874 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr 3K-3- 509/2010).

15Ieškovo ieškinys tenkintinas 275 759,56 Lt sumoje arba 97 proc. Ieškovas pateikė teismui įrodymus apie 13 071,71 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Teismas, spręsdamas dėl jų dydžio, turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas ir neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. S. v. K. M., bylos Nr. 3K-3-533/2008). Pateiktuose prašymuose yra nurodyta, kad išlaidos yra už konsultacijas, atstovavimą ir procesinių dokumentų rengimą. Byloje buvo pateikti šie procesiniai dokumentai: ieškinys ir surašyti du lydraščiai dėl dokumentų pateikimo. Pagal Rekomendacijų 7, 8.2 punktus, už surašytus procesinius dokumentus maksimalus dydis būtų 2592 Lt. Byla buvo nagrinėjama trijuose pasėdžiuose, bendrai sugaištant 4 val. laiko, todėl maksimalus dydis už ieškovo atstovavimą teisme pagal Rekomendacijų 8.18, 9 p. būtų 480 Lt. bendra suma už procesinių dokumentų rengimą ir atstovavimą teisme sudarytų 3072 Lt. Nors Rekomendacijos nuostatose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, tačiau šalys visada turi atsižvelgti į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau negu įtvirtinta Rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais. Įvertinus ir kitus galimus ieškovo atstovavimo veiksmus ryšium su šia byla (konsultacijas, vykimus į kitą vietovę) bei ieškinio tenkinimą iš dalies, pagrįsta ir priteistina suma sudarytų 6500 Lt iš 13 071,70 Lt, kuri lygiomis dalimis priteistina iš atsakovų ieškovui. Iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina ieškovui 6515 Lt žyminis mokestis, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 79 str., 93 str. 2 d.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 270, 274, 279 straipsniais

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovų VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas (juridinio asmens kodas 134842629) ir A. R. S., gim. duomenys neskelbtini solidariai ieškovui AB bankui SNORAS (juridinio asmens kodas 1120 25973) 249 009,49 Lt (du šimtus keturiasdešimt devynis tūkstančius devynis litus 49 ct) negrąžinto kredito, 6 143,47 Lt (šešis tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris litus 47 ct) palūkanų ir 20 606,60 Lt (dvidešimt tūkstančių šešis šimtus šešis litus 60 ct) delspinigių, 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (275 759,56 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2010-09-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir iš kiekvieno atsakovo ieškovui po 3257,50 Lt (tris tūkstančius du šimtus penkiasdešimt septynis litus 50 ct) žyminio mokesčio ir po 3250 Lt (tris tūkstančius du šimtus penkiasdešimt litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai