Byla 2-15838-566/2017
Dėl skolos panaikinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, sekretoriaujant Laurai Aleknaitei, dalyvaujant ieškovui J. J., atsakovo UAB „Jurita“ atstovui Dariui Alučiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. J. ieškinį atsakovui UAB „Jurita“ dėl skolos panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas su patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, nurodydamas, kad atsakovas UAB „Jurita“, būdamas gyvenamojo namo, esančio, ( - ), kuriame gyvena ieškovas, administratoriumi, 2013-2014 metais organizavo namo lauko sienų tarpblokinių siūlių remontą. Mokestį už namo siūlių remontą atsakovas įtraukdavo į namo gyventojams pateikiamas kasmėnesines sąskaitas už suteiktas namo administravimo ir kitas paslaugas. Ieškovo manymu, namo remonto darbai buvo atlikti neteisėtai, todėl ieškovas už atliktus darbus nutarė nemokėti. Remonto darbų neteisėtumą ieškovas grindžia tuo, kad nebuvo grėsmės, jog pastatas gali sugriūti ar gali atsirasti kitų didelių nuostolių, todėl remonto darbams reikėjo gauti namo gyventojų sutikimą. Nurodo, kad sutikimus dėl namo sienų siūlių remonto pateikė tik 26 iš 80 namo būtų savininkų, todėl remiantis CK 4.83 straipsnio 4 dalimi, ieškovas neprivalo apmokėti minėto remonto išlaidų. Ieškovo manymu, namo sienų remonto darbai atlikti nekokybiškai ir už per didelę kainą. Ieškovas prašo teismo: 1) panaikinti ieškovo 83,00 Eur dydžio skolą atsakovui už 2014 metais vykdytus namo sienų siūlių remonto darbus; 2) priteisti ieškovo naudai iš atsakovo 15,00 Eur delspinigių, kuriuos ieškovas sumokėjo atsakovui laikotarpiu nuo 2014 m. vasario iki 2017 m. vasario atsakovo ieškovui kaip buto, esančio ( - ), savininkui laikotarpiu nuo 2014 m. sausio iki 2017 m. sausio išrašytos sąskaitos už teikiamas eksploatavimo paslaugas (b.l. 29-65); 3) priteisti ieškovo naudai iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas; 4) nustatyti atsakovui pareigą teismo ieškovo naudai priteista suma kompensuoti atsakovo ieškovui priskaičiuojamus kasmėnesinius mokesčius (b.l. 2-4, 69).

5Teismo posėdžio metu ieškovas patikslintą ieškinį palaikė jame išdėstytais argumentais.

6Atsakovas atsiliepime su ieškovo patikslintu ieškiniu nesutiko. Atsakovo manymu, ieškovas ieškinio neįrodė. Nurodė, jog byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, jog namo konstrukcijos atitiko privalomuosius statinių techninius reikalavimus ir atlikti remonto darbai buvo neteisėti. Atsiliepime prašė ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 73-74).

7Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su patikslinto ieškinio reikalavimais nesutiko atsiliepime išdėstytais argumentais. Paaiškino, kad ginčo namo sienų siūlės neatitiko privalomųjų statinių techninių reikalavimų, todėl buvo atlikti remonto darbai. Nurodė, kad ieškovui įrodžius sumokėtų delspinigių dydį, jo ieškinio reikalavimas dėl sumokėtų delspinigių priteisimo būtų pagrįstas.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 30-1525 pagrindu atsakovas UAB „Jurita“ iki 2017 m. gruodžio 31 d. paskirtas daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi (http://www.vilnius.lt/vaktai2011/DefaultLite.aspx?Id=3&DocId=30213207).

10Byloje pateiktos atsakovo ieškovui kaip buto, esančio ( - ), savininkui laikotarpiu nuo 2014 m. sausio iki 2017 m. sausio išrašytos sąskaitos už teiktas eksploatavimo paslaugas (b.l. 29-65). Į laikotarpiu nuo 2014 m. sausio iki 2017 m. liepos mėnesio ieškovui išrašytas sąskaitas buvo įtraukiamas mokestis už kitas papildomas paslaugas – sienų siūlių remontą (b.l. 34-39), tačiau ieškovui minėto remonto išlaidų neapmokant, vėlesnėse sąskaitose fiksuojama susidariusi skola, atskirai neįvardijant jos kilmės. Ieškovo skaičiavimu, patikslinto ieškinio pateikimo dieną, ieškovo įsiskolinimas už namo sienų siūlių remonto darbus sudarė 83,00 Eur sumą (b.l. 69). Aplinkybę, kad buvo atliekamas daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Taikos g. 95, Vilniuje, sienų siūlių remontas atsakovas patvirtino, ginčo dėl šio fakto byloje nėra.

11Pagal įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis). Tą lemia rungimosi principas ir jo privalomumas civiliniame procese (CPK 12 straipsnis), reiškiantis, jog kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. CPK 178 straipsnyje įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-165-686/2017). Nagrinėjamos bylos atveju ieškovas prašo panaikinti jo įsiskolinimą atsakovui už namo sienų siūlių remontą, motyvuodamas tuo, kad remontas atliktas neteisėtai, t. y. nesant namo savininkų daugumos sutikimui. Ieškovo teigimu, atlikti remonto darbai nebuvo susiję su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, todėl ieškovas šių išlaidų apmokėti neprivalo. Teismas pažymi, kad ieškovas byloje nepateikė jokių objektyvių įrodymų ne tik apie paties namo sienų siūlių remonto atlikimo faktą (tikslią remonto atlikimo datą, dabų apimtį ir kt.), bet ir įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti apie remonto atlikimo metu buvusią namo sienų būklę, įskaitant atitikimą ar neatitikimą privalomiesiems statinių techniniams reikalavimams. Be to, nors ieškovas teigia, kad remonto darbai buvo atlikti nekokybiškai ir už per didelę kainą, tačiau byloje nepateikta jokių objektyvių duomenų apie atliktų darbų apimtį ir jų kainą, taip pat įrodymų, kad darbai atlikti nekokybiškai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus bei už kainą, kuri neatitinka rinkos vertės. Iš byloje esančio Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento 2015 m. kovo 12 d. rašto, kuriuo buvo atsakyta į ieškovo ir kitų namo gyventojų prašymą, matyti, jog namo siūlių remonto darbai priskirti privalomiesiems darbams, todėl jiems atlikti namo patalpų savininkų sutikimas nereikalingas (b.l. 87-91). Tuo tarpu ieškovas nepateikė priešingą išvadą leidžiančių daryti įrodymų, ieškinyje nurodomas aplinkybes, susijusias su atlikto namo sienų siūlių remonto neteisėtumu ir nekokybiškumu, iš esmės grįsdamas tik jo subjektyvia nuomone ir įspūdžiais, kurie nėra paremti faktine medžiaga. Parengiamojo teismo posėdžio metu teismas siūlė šalims pateikti papildomus įrodymus byloje (CPK 179 straipsnis) (b.l. 98), tačiau byloje objektyvių duomenų, patvirtinančių ieškovo nurodomas aplinkybes, nepateikta (CPK 178 straipsnis).

12Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.). Nagrinėjamu atveju šalių į bylą pateiktų ir ištirtų įrodymų visuma leidžia teismui daryti išvadą, kad aplinkybė, jog ginčo name atlikti sienų siūlių remonto darbai atlikti neteisėtai, nekokybiškai ir už per didelę kainą, yra mažai tikėtina, todėl vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu patikslinto ieškinio reikalavimas panaikinti ieškovo 83,00 Eur dydžio skolą atsakovui už 2014 metais vykdytus namo sienų siūlių remonto darbus atmestinas kaip neįrodytas (CPK 176, 178, 185 straipsniai).

13Patikslintu ieškiniu ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 15,00 Eur delspinigių, kuriuos ieškovas sumokėjo atsakovui laikotarpiu nuo 2014 m. vasario iki 2017 m. vasario mėnesio. Nors ieškovas nurodo, jog šiuo laikotarpiu pagal atsakovo jam pateiktas sąskaitas iš viso sumokėjo 15,00 Eur delspinigių, tačiau iš byloje pateiktų atsakovo ieškovui išrašytų sąskaitų už teiktas eksploatavimo paslaugas (b.l. 29-65) bei iš mokėjimo išklotinių (b.l. 84-85, 100-106) matyti, kad vien pagal laikotarpiu nuo 2015 m. sausio iki 2017 m. sausio mėnesio atsakovo ieškovui išrašytas sąskaitas ieškovas sumokėjo atsakovui 20,12 Eur delspinigių. Pažymėtina, kad pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą (CPK 13 straipsnis) teisminio nagrinėjimo dalyko nustatymas yra ginčo šalių, o ne teismo pareiga. Teismas nagrinėja ginčą neperžengdamas ginčo šalių nustatytų ribų, todėl nagrinėjamu atveju spręstina tik dėl pareikšto reikalavimo priteisti 15,00 Eur delspinigių pagrįstumo.

14Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). CK 6.72 straipsnyje numatyta, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Tiek ieškovas, tiek atsakovas bylos nagrinėjimo metu nurodė, jog ginčo šalys atskiro rašytinio susitarimo dėl netesybų nėra sudariusios. Taigi nesant tarp ieškovo ir atsakovo sudaryto rašytinio susitarimo dėl netesybų taikymo, teismas konstatuoja, jog atsakovas neturėjo teisės reikalauti iš ieškovo delspinigių už vėlavimą atsiskaityti už suteiktas eksploatavimo paslaugas, delspinigius išrašytose sąskaitose nurodydamas greta kitų ieškovo mokėtinų sumų. Teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą ginčo santykį kvalifikuoti kaip situaciją, kai asmuo, be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgyja tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti (CK 6.237 straipsnis).

15Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, turtas pripažįstamas įgytu be pagrindo tada, kai: 1) asmuo įgyja tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti; 2) turtas įgyjamas savo veiksmais ar kitokiu būdu; 3) turtas įgyjamas tyčia arba dėl neatsargumo; 4) turtas įgytas be teisinio pagrindo arba pagrindas, kuriuo įgytas turtas, išnyksta paskiau (CK 6.237 straipsnio 1, 2 dalys). Taigi tam, kad atsirastų pareiga grąžinti be pagrindo įgytą turtą, visų pirma asmuo turi turtą įgyti be teisinio pagrindo, t. y. daikto ar pinigų gavimas negali būti pateisinamas nei įstatymu, nei sandoriu. Jeigu turto įgijimas gali būti pagrindžiamas teisės aktu, sandoriu ar kitokiu civilinių teisių atsiradimo pagrindu (CK 1.136 straipsnis), preziumuotina, kad toks turtas įgytas teisėtai ir aptariamo civilinės teisės instituto pagrindu turto išreikalauti negalima (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475-684/2015).

16Nagrinėjamu atveju atsakovas, pateikdamas ieškovui sąskaitas už suteiktas paslaugas į jas be kitų ieškovo mokėtinų sumų įtraukdamas ir paskaičiuotus delspinigius, kuriuos pastarasis apmokėjo, pinigines lėšas (delspinigius) įgijo nesant tam teisinio pagrindo, nes prievolė mokėti delspinigius ieškovui nebuvo nustatyta nei sutartimi, nei įstatymu. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog šiuo atveju nustatytos visos sąlygos, reikalingos pripažinti, kad turtas įgytas be teisinio pagrindo 6.237 straipsnio prasme. Byloje teiktais įrodymais, atsakovas pagrindė prašomą priteisti sumokėtų delspinigių sumą – 15,00 Eur, todėl ieškovo ieškinio reikalavimas šioje dalyje tenkintinas, priteisiant ieškovo naudai iš atsakovo 15,00 Eur sumokėtų delspinigių.

17Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu patyrė 20,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro sumokėtas žyminis mokestis (b.l. 70). Atsižvelgiant į tai, kad teismas patenkino 15,31 proc. ieškinio reikalavimų (15,00 Eur x 100 proc. / 98,00 Eur), ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 3,06 Eur bylinėjimosi išlaidų (20 Eur x 15,31 proc.).

18Teismas atmeta ieškovo reikalavimą nustatyti atsakovui pareigą teismo ieškovo naudai priteista 18,06 Eur suma (15,00 Eur delspinigių ir 3,06 Eur bylinėjimosi išlaidų) kompensuoti atsakovo ieškovui priskaičiuojamus kasmėnesinius mokesčius už suteiktas eksploatavimo paslaugas kaip nepagrįstą, nes byloje nėra pateikta duomenų dėl tokio šalių tarpusavio įsipareigojimų įskaitymo būdo, be to, tokios sprendimo įvykdymo tvarkos įstatymas nenumato.

19Remiantis CPK 92 straipsniu ir 96 straipsnio 2 dalimi, iš ieškovo valstybės naudai priteistina 7,99 Eur išlaidų (9,43 Eur x 84,69 proc.), susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

20Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, kadangi atsakovui tenkanti šių išlaidų dalis neviršija minimalaus 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

21Vadovaudamasis CPK 259, 269-270, 279, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti ieškovo J. J., a. k. ( - ) naudai iš atsakovo UAB „Jurita“, į. k. 220152850, 15,00 Eur (penkiolika eurų) sumokėtų delspinigių ir 3,06 Eur (tris eurus ir 6 ct) bylinėjimosi išlaidų.

24Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

25Priteisti valstybės naudai iš ieškovo J. J., a. k. ( - ) 7,99 Eur (septynis eurus ir 99 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, a/s Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660.

26Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas su patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, nurodydamas, kad... 5. Teismo posėdžio metu ieškovas patikslintą ieškinį palaikė jame... 6. Atsakovas atsiliepime su ieškovo patikslintu ieškiniu nesutiko. Atsakovo... 7. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su patikslinto ieškinio reikalavimais... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 10. Byloje pateiktos atsakovo ieškovui kaip buto, esančio ( - ), savininkui... 11. Pagal įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę šalys turi įrodyti... 12. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo... 13. Patikslintu ieškiniu ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 15,00... 14. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 15. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, turtas... 16. Nagrinėjamu atveju atsakovas, pateikdamas ieškovui sąskaitas už suteiktas... 17. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 18. Teismas atmeta ieškovo reikalavimą nustatyti atsakovui pareigą teismo... 19. Remiantis CPK 92 straipsniu ir 96 straipsnio 2 dalimi, iš ieškovo valstybės... 20. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo... 21. Vadovaudamasis CPK 259, 269-270, 279, 307 straipsniais, teismas... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti ieškovo J. J., a. k. ( - ) naudai iš atsakovo UAB „Jurita“, į.... 24. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Priteisti valstybės naudai iš ieškovo J. J., a. k. ( - ) 7,99 Eur (septynis... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...