Byla e2-2655-656/2016
Dėl baudos ir nuostolių priteisimo, tretysis asmuo UAB „Eurostatyba“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas, sekretoriaujant Kristinai Mikolaitytei, dalyvaujant ieškovo atstovams advokatui I. B., G. T. ir V. K., atsakovo atstovei I. L., trečiojo asmens atstovui M. J. ir T. S., žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gevalda“ ieškinį atsakovui UAB „Fildingas“ dėl baudos ir nuostolių priteisimo, tretysis asmuo UAB „Eurostatyba“,

Nustatė

2

  1. Ieškinio reikalavimai ir argumentai.

3UAB „Gevalda“ pateikė ieškinį atsakovui UAB „Fildingas“, kuriuo prašo teismo priteisti iš atsakovo 17.031,39 EUR baudą, 37.072,74 EUR nuostolių atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas rėmėsi CK 6.663 str. 1 d., 6.665 str. 3 d., CK 6.251 str. 1 d. nuostatomis ir nurodė, kad 2014 m. spalio 17 d. ieškovas, kaip užsakovas, ir atsakovas, kaip rangovas, sudarė Statybos rangos sutartį Nr. RS 14/10/17/1 (toliau - Sutartis) ir 2014 m. lapkričio 10 d. Papildomą susitarimą Nr. 1 prie Sutarties (toliau - Papildomas susitarimas), kurių pagrindu atsakovas įsipareigojo statybos objekte 05 STATINYS geležinkelio ruožo ( - ) rekonstrukcija (toliau - Objektas), savo jėgomis, priemonėmis ir rizika atlikti akustinių sienučių cokolio iš betono C30/37 XF1, armuoto S400 klasės armatūra darbus, nurodytus sąmatoje, rumbuoto cokolio įrengimo darbus bei stulpų apibetonavimo darbus, o ieškovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokėti už juos Sutartyje ir Papildomame susitarime nustatytą kainą. Šalys susitarė iki 2014 m. gruodžio 11 d. atlikti darbų iš viso už 196.020 Lt, kurių bendras kiekis sudaro 124 m3. Atsakovui vykdant Sutartį ir Papildomą susitarimą, tapo aišku, jog darbas atliekamas taip lėtai, kad sutartu laiku atsakovas nesuspės užbaigti Sutartyje ir Papildomame susitarime numatytų darbų, be to, darbas atliekamas su trūkumais, todėl ieškovas, siekdamas bendradarbiauti, nuolat ragino atsakovą imtis atitinkamų veiksmų pašalinti minėtus Sutarties ir Papildomo susitarimo pažeidimus. Nepaisant nurodytų aplinkybių, Atsakovas 2015 m. sausio 20 d. pateikė Ieškovui atliktų darbų aktą už gruodžio mėnesį, teigdamas, kad iki minėto akto pateikimo dienos Objekte atlikto 46,47 m3 darbų, iš viso už 73.557,11 Lt. 2015 m. sausio 20 d. atliktų darbų akto pateikimo metu, atsakovas Objekte jau nebevykdė jokių įsipareigotų darbų. Atsakovui nebevykdant darbų, pažeidus Sutartyje ir Papildomame susitarime įtvirtintus darbų atlikimo terminus bei darbus atliekant nekokybiškai, ieškovui tapo aišku, kad Sutartis ir Papildomas susitarimas apskritai nebus įvykdyti, todėl Ieškovas, įspėjęs Atsakovą prieš 10 dienų (Sutarties 10.4 p.), buvo priverstas vienašališkai nutraukti Sutartį ir Papildomą susitarimą dėl Atsakovo kaltės, t. y. prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo (Sutarties 10.5.1 p., 10.5.2 p., 10.5.4 p., 10.5.5 p.). 2015 m. sausio 26 d. pranešimu Nr. 15/01-26/1 atsakovas buvo informuotas, kad Sutartis ir Papildomas susitarimas yra nutraukiami nuo 2015 m. vasario 6 dienos.

5Sutarties 10.6.4 punkte įtvirtinta, kad kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nutraukimo ir sumokėti 30 % baudą nuo bendros darbų kainos. Pažymėtina, kad vadovaujantis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, Ieškovas buvo priverstas Sutartį ir Papildomą susitarimą nutraukti dėl netinkamo Atsakovo įsipareigojimų vykdymo, todėl įgijo teisę reikalauti Atsakovo sumokėti Ieškovui 30 proc., t. y. 58.806,00 Lt/ 17.031,39 Eur, baudą nuo bendros darbų kainos (196.020,00 Lt x 30 proc. = 58.806,00 Lt/17.031,39 Eur) (CK 6.256 str. 1 ir 2 dalys).

6Ieškovui apžiūrėjus atsakovo deklaruojamų atliktų darbų dalį, paaiškėjo, kad darbai yra atlikti netinkamai, nepilnai, nesilaikant Sutartimi bei Papildomu susitarimu prisiimtų įsipareigojimų, nukrypstant nuo techninio projekto reikalavimų. Nustatyta, kad iš 2015 m. sausio 20 d. atliktų darbų akte nurodyto 46,47 m3 kieko darbų, atsakovas netinkamai atlikto 30,53 m3. Ieškovas 2015 m. sausio 26 d. pranešimu informavo atsakovą, kad jo Objekte vykdyti darbai yra atlikti netinkamai, atsisakė priimti darbus pagal pateiktą 2015 m. sausio 20 d. atliktų darbų aktą ir minėtą aktą su žyma apie darbų trūkumus grąžino atsakovui. Atsakovas nebendradarbiavo su ieškovu ir nesiėmė jokių veiksmų šalinti prisiimtų įsipareigojimų pažeidimus. Atsakovo netinkamai atliktų darbų faktą patvirtina Objekto techninio projekto dalis „Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai", 2015 m. vasario 4 d. Statinio apžiūros/defektų aktas bei 2015 m. kovo 2 d. antstolio M. P. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 123-15-18. Ieškovas buvo priverstas kreiptis į trečiuosius asmenis dėl Atsakovo atliktų darbų taisymo.

72015 m. vasario 13 d. ieškovas ir UAB „EUROSTATYBA" sudarė statybos rangos sutartį Nr. RS 15/2/1, kuria remiantis UAB ,,EUROSTATYBA" Objekte įsipareigojo savo jėgomis, priemonėmis ir rizika atlikti akustinių sienučių rombuoto cokolio pamato ir statramsčių apibetonavimo perdarymo darbus, kurių bendras kiekis sudaro 30,53 m3 bei cemento-medžio drožlių blokelių ir skaidrių garsą absorbuojančių plokščių perdarymo darbus. Vadovaujantis 2015 m. vasario 13 d. ieškovo ir UAB ,,EUROSTATYBA" sudarytos statybos rangos sutarties Nr. RS 15/2/1 sąmata, atsakovo netinkamai atliktų 30,53 m3 darbų perdarymui ieškovas patyrė 159.042,32 Lt/46.061,84 Eur išlaidų. Ieškovo turėtos išlaidos dėl atsakovo tinkamai neįvykdytų įsipareigojimų, t. y. 159.042,32 Lt/46.061,84 Eur, yra tiesioginiai ieškovo nuostoliai.

8Atsakovo Objekte realiai atliktų darbų dalis sudaro 46,47 m3, kas atitinka 73.557,11 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad dėl atsakovo atliktų darbų trūkumų šalinimo Ieškovas patyrė 159.042,32 Lt/ 46.061,84 Eur nuostolių ir turi teisę reikalauti atsakovo atlyginti šiuos nuostolius (CK 6.665 str. 3 d.), 2015 m. gegužės 18 d. pranešimu Ieškovas informavo atsakovą, kad Ieškovas įskaito atsakovui pagal Sutartį ir Papildomą susitarimą už atliktus darbus mokėtiną sumą, t. y. 73.557,11 Lt/ 21.303,61 Eur, į atsakovo atlygintinų nuostolių, t. y. 159.042,32 Lt/ 46.061,84 Eur dalj, ir po įskaitymo atsakovas lieka skolingas ieškovui 85.485,21 Lt/ 24.758,23 Eur dėl ieškovo patirtų nuostolių atsakovui netinkamai atlikus darbus pagal Sutartį ir Papildomą susitarimą. Atsakovo skola ieškovui dėl ieškovo patirtų nuostolių šalinant atsakovo netinkamai atliktų darbų trūkumus sudaro 85.485,21 Lt/ 24.758,23 Eur, todėl ieškovas, siekdamas apginti teisėtus savo interesus, kreipiasi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovo 85.485,21 Lt/ 24.758,23 Eur atsakovo atliktų darbų trūkumų šalinimo išlaidų.

  1. Atsiliepimo į ieškinį argumentai

9Atsakovas prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad pats ieškovas Sutartyje nustatytu laiku neperdavė atsakovui statybvietės rangos darbams atlikti, nes pats atsakovas pirma atliko griežtinių pamatų betonavimo ir metalo konstrukcijų montavimo darbus, o taip pat įrengė pagrindus po pamatine sija. Ieškovas darbus galėjo atlikti tik po nurodytų darbų atlikimo. Atsakovas vėlavo atlikti darbus dėl nurodytų priežasčių. Ieškovas nutraukė rangos sutartį 2015-01-26 raštu prieš tai nepatiekęs atsakovui jokių pretenzijų/reikalavimų dėl netinkamo sutarties vykdymo, tuo pažeisdamas Sutarties 10.5.1 ir 10.4 punktų nuostatas dėl vienašalio Sutarties nutraukimo. Ieškovas nesuteikė atsakovui papildomo termino prievolės įvykdymui (CK 6.217 str. 3 d.). Ieškovas nepakankamai bendradarbiavo su ieškovu (CK 6.691 str.). Ieškovo reikalaujama 30 procentų dydžio bauda yra akivaizdžiai per didelė atsižvelgiant į aplinkybę, kad atsakovas didžiąją dalį darbų atliko.

10Ieškovas neįrodė defektų šalinimo darbų ir dėl jų šalinimo patirtų nuostolių dydžio. Ieškovo pateiktoje techninio projekto ištraukoje nurodyti nuokrypiai iki 20 mm ir yra didesni nei Defektų akte nurodyti nelygumai ir įdubimai. Nuokrypiai neviršija atsakovo patvirtintų „Statybos taisyklių“ bei teisės aktų dydžių.

11Atsakovas pažeidė Sutarties 4.3 p. nustatantį, kad nustačius darbų defektus Užsakovas informuoja Rangovą, jog atsisako priimti atliktus darbus sudaro Statybos darbų defektų aktą, kuriame turi nurodyti, kokie defektai užfiksuoti bei protingą terminą Rangovui šiems defektams pašalinti. Ieškovo dokumentais apie defektus pateikti atsakovui tik 2015-04-22. Atsakovui nebuvo sudaryta reali galimybė pašalinti galimus kokybės trūkumus, kaip tai numatyta Sutarties 4.4 p., CK 6.665 str. 1 d. Ieškovas taip pat pažeidė imperatyvią Statybos techninio reglamento STR 1.11.01 : 2010 „Statybos užbaigimas“ 45.1 p. normą, kad statytojas, per garantinį laiką nustatęs statinio statybos defektų, privalo pakviesti rangovo įgaliotą atstovą ir surašyti dvišalį aktą, kuriame nurodo išryškėjusius statybos defektus ir su rangovu suderina jų padarinių pašalinimo terminą. Atsakovų atstovai nebuvo kviečiami.

  1. Priešieškinio reikalavimai ir argumentai

12Atsakovas pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė teismo:

131.

14Pripažinti ieškovo UAB „Gevalda“ 2014-10-17 Statybos rangos sutarties Nr. RS 14/10/17/1 nutraukimą neteisėtu.

152.

16Pripažinti UAB „Gevalda“ 21’303,61 Eur įskaitymą neteisėtu.

173.

18Priteisti iš ieškovo UAB „Gevalda“ atsakovo UAB „Fildingas“ naudai 21’303,61 Eur skolą, 153,72 Eur delspinigius.

194.

20Pripažinti, kad 2014-10-17 Statybos rangos sutartis Nr. RS 14/10/17/1 nutraukta nuo 2015 m. vasario 6 d. dėl ieškovo UAB „Gevalda“ kaltės.

215.

22Priteisti iš UAB „Gevalda“ atsakovo UAB „Fildingas“ naudai 9‘378,73 Eur baudą.

23Ieškovas, pažeisdamas Sutarties sąlygas bei teisės aktų reikalavimus, Sutartyje nustatytu terminu ir teisės aktų nustatyta tvarka neperdavė atsakovui statybvietės ir dokumentų statybos rangos darbams atlikti, dėl ko atsakovas negalėjo laiku pradėti statybos rangos darbus ir Sutartyje nustatytu terminu užbaigti darbus, todėl nepažeidė prievolės ir nebuvo jokio pagrindo vienašališkai nutraukti Sutartį. Sutarties 10.5.1 p. nustatė, kad Rangovas laikomas iš esmės pažeidusiu Sutartį, jei, nepaisydamas Užsakovo įspėjimo raštu, nesilaiko darbų atlikimo terminų, sudaryto darbų atlikimo grafiko, nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės ir dėl to Užsakovas turi pagrįstą pagrindą manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui ar kitiems asmenims. Ieškovas Sutartį nutraukė 2015 m. sausio 26 d. raštu, prieš tai nepateikęs atsakovui jokių pretenzijų/reikalavimų dėl netinkamo Sutarties vykdymo, tuo pažeisdamas Sutarties nuostatas dėl vienašališko Sutarties nutraukimo. Ieškovas pažeidė Sutarties 10.4 p. nustatytą Sutarties nutraukimo tvarką, kad esant esminiam Sutarties pažeidimui, Sutarties šalis gali vienašališkai nutraukti sutartį įspėjusi kitą šalį prieš 10 dienų. Ieškovas 2015-01-26 raštu nurodė, kad sutartis nutraukiama nuo 2015-02-06, nors pranešimą atsakovas gavo tik 2015 m. sausio 30 d. (Ieškinio priedas Nr. 7), t.y. likus 7 dienoms iki Sutarties nutraukimo. Ieškovo vienašalis sutarties nutraukimas akivaizdžiai yra formalus, nesant esminiam Sutarties pažeidimui, atliktas skubotai, nesilaikant Sutartyje nustatytos sutarties nutraukimo tvarkos, tokiu būdu akivaizdžiai siekiant teisę reikalauti itin didelės Sutartyje numatytos baudos, neatitiko CK 6.217 straipsnio 2 dalies ir sutartyje numatytais vienašalio nutraukimo pagrindų kaip preteksto vienašališkai nutraukti sutartį. Sutartis nepagrįstai vienašališkai nutraukta, nes ieškovas neįvykdė CK 6.217 str. 3 d. imperatyvios normos, kad šaliai praleidus prievolės įvykdymo terminą, nukentėjusioji šalis privalo nustatyti papildomą terminą. Ieškovas tokio termino nebuvo nustatęs, pretenzijų ieškovui dėl termino praleidimo ar kokybės trūkumų išvis nereiškė. Ieškovas pažeidė Sutarties 4.3 punkte įtvirtintą pareigą informuoti Atsakovą apie, jo teigimu, nustatytus kokybės trūkumus ir atsisakymą priimti darbus, nustatant, kokie defektai užfiksuoti ir protingą terminą jiems pašalinti. Ieškovas 2015-01-26 rašte bei 2015-01-20 Atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte tik formaliai nurodė, kad darbai neatitinka Sutarties ir teisės aktų reikalavimų, konkrečiai nenurodydamas defektų ir tuo pačiu raštu nutraukė Sutartį. Tokiu būdu Ieškovas pažeidė Sutarties 4.3 p., nustatantį, jog užsakovui nustačius, kad akte nurodyti darbai neatitinka Sutarties sąlygų arba nustatyti kokie nors statybos darbų defektai, Užsakovas informuoja Rangovą, jog atsisako priimti netinkamai atliktus darbus, nurodydamas akte, ir sudaro Statybos darbų defektų aktą, kuriame turi nurodyti, kokie defektai užfiksuoti bei protingą terminą Rangovui šiems defektams pašalinti. Ieškovas taip pat pažeidė imperatyvią Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 45.1 p. normą, kad statytojas, per garantinį laiką nustatęs statinio statybos defektų, privalo pakviesti rangovo įgaliotą atstovą ir surašyti dvišalį aktą, kuriame nurodo išryškėjusius statybos defektus ir su rangovu suderina jų padarinių pašalinimo terminą. Atsakovo atstovai nebuvo kviečiami bei informuoti ir nedalyvavo 2015 m. vasario 4 d. nustatant kokybės trūkumus, Defektų aktas buvo įteiktas tik praėjus trims mėnesiams nuo jo surašymo, pačiam atsakovui pareikalavus, atsakovui nebuvo sudarytos galimybės apžiūrėti Ieškovo Defektų akte nurodytus defektus, pateikti savo pastabas dėl jų ir, esant defektams, juos ištaisyti. Kokybės trūkumai ieškovo buvo nustatyti tik 2015 m. vasario 4 d., t.y. jau po pranešimo apie Sutarties vienašališką nutraukimą. Ieškovas be išlygų ir pastabų priėmė darbus už 2014 m. lapkričio mėn. ir pasirašė Aktą Nr. 1, kurio pagrindu buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra FLD Nr. 000685 už atliktus darbus 15080,23 Lt (4367,54 Eur) sumai. Ieškovas pripažįsta, kad Aktu Nr. 2 priėmė darbus, nes Akte Nr. 2 ir Akte Nr. 1 nurodytas sumas už atliktus darbus įskaitė. Atsakovas 2015 m. birželio 6 d. išrašė Ieškovui PVM sąskaitą-faktūrą FLD Nr. 000734 16936,07 Eur sumai. Ieškovas PVM sąskaitos-faktūros FLD Nr. 000685 ir PVM sąskaitos-faktūros FLD Nr. 000734 iki šiol nėra apmokėjęs, nes atsakovui priklausančias mokėti sumas, t.y. 73557,11 LT (21303,61 Eur) įskaitė, informuodamas 2015 m. gegužės 18 d. pranešimu. Ieškovo atliktam įskaitymui atlikti nebuvo jokio juridinio pagrindo, nes atsakovas darbus atliko kokybiškai (dėl šios aplinkybės išsamiai pasisakyta atsiliepime į ieškinį), o ieškovas nepatyrė jokių nuostolių dėl atsakovo atliktų darbų kokybės trūkumų šalinimo. Be to, CK 6.130 str. 1 d. nustato, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Atsakovas PVM sąskaitą faktūrą FLD Nr. 000734 Ieškovui pateikė tik 2015-06-06, jos apmokėjimo terminas, vadovaujantis Sutarties 4.6 p. yra 60 d. (50 % per 25 d., 50 % per 60 d.). Taigi Ieškovas, vadovaujantis CK 6.130 str. 1 d. negalėjo atlikti įskaitymo, nes Atsakovo reikalavimo terminas dar nebuvo suėjęs.

24Kadangi atsakovas nepagrįstai atliko įskaitymą ir vengia apmokėti už Ieškovo atliktus ir priimtus darbus, iš Ieškovo atsakovo naudai priteistina 21303,61 Eur skola.

25Vadovaujantis Sutarties 9.1 p., už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną ieškovas privalo mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos. Ieškovas iki šiol neapmokėjo PVM sąskaitos-faktūros FLD Nr. 000685 15080,23 Lt (4367,54 Eur) sumai, todėl delspinigiai ieškinio padavimo dienai sudaro 153,72 Eur.

26Sutarties 10.6.4 p. nustatė, kad kaltoji Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nutraukimo ir sumokėti 30 proc. baudą nuo bendros darbų kainos.

27Kadangi ieškovas kaltas dėl neteisėto Sutarties nutraukimo, iš jo priteistina Sutartyje nustatyta bauda. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas priešieškiniu reikalauja priteisti skolą už atliktus darbus, todėl Sutarties 10.6.4. p. numatyta 30 % bauda skaičiuotina nuo Sutarties 2.1 p. nustatytos darbų kainos, atėmus prašomą priteisti skolą už atliktus darbus. Tokiu būdu bauda sudarytų 32‘382,87 Lt (9‘378,73 Eur) (Bendra darbų kaina 181’500 Lt (52’566,03 Eur) – 15’080,23 Lt (4’367,54 Eur) pagal PVM sąskaitą faktūrą FLD Nr. 000685 – 58‘476,86 Lt (16 936,07 Eur) pagal PVM sąskaitą faktūrą FLD Nr. 000734 = 107‘942,91 Lt (31‘262,42 Eur) x 30 %).

  1. Ieškovo atsiliepimo į priešieškinį argumentai

28Ieškovas prašė priešieškinį atmesti. Ieškovas nurodė, kad statybvietė buvo perduota laiku. Projektinė dokumentacija buvo Sutarties dalis (priedas Nr.1), todėl buvo perduota ieškovui laiku. Ieškovas 2014 m. lapkričio 21 d. bei gruodžio 10 d. siuntė pretenzijas atsakovui, kuriose ragino spartinti darbų atlikimą. Pagal atsakovo patiektą 2015 m. sausio 20 d. atliktų darbų aktą atsakovas atliko darbų, kurių apimtis 46,67 m3, nors pagal Sutartį iki 2014-12-20 turėjo atlikti darbų, kurių apimtis 124 m3. Taip pat nustatyti esminiai darbų kokybės trūkumai. Sutartis nutraukta nustatyta tvarka įspėjus prieš 10 dienų. Įskaitymas atliktas teisėtai.

  1. Trečiojo asmens UAB „Eurostatyba“ argumentai

29UAB „Eurostatyba“ šalių sutartiniuose santykiuose nedalyvavo ir byla neturės įtakos UAB „Eurostatyba“ teisėms ir pareigoms. UAB „Eurostatyba“ patvirtino, kad atsakovas UAB „Fildingas“ nesugebėjo užbaigti visų darbų pagal Sutartį bei dalį darbų atliko nekokybiškai, todėl UAB „Eurostatyba“ atliko darbus pagal 2015-01-30 ir 2015-02-13s sutartis.

  1. Teismo nustatytos bylos aplinkybės ir sprendimo argumentai

30Ieškinys tenkinamas iš dalies, o priešieškinys atmetamas.

31Dėl darbų kokybės

32Statybos techninės priežiūros vadovas A. B., apklausiant liudytoju, parodė, kad atraminė sienelė įrengti nekokybiškai, plika akimi matėsi išlinkiai. Nuokrypiai didesni nei turi būti techniniame projekte. 2015-02-04 surašytas defektinis aktas. Atsakovo atstovas 2015 m. sausio mėnesį telefonu buvo kviečiamas darbų aktavimui.

33Teismas sprendžia, kad netinkama atsakovo atliktų darbų kokybė įrodyta 2015 m. vasario 4 d. Statinio apžiūros/defektų aktu, kurį surašė atestuotas ypatingo statinio techninis prižiūrėtojas A. B., bei 2015 m. kovo 2 d. antstolio M. P. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 123-15-18. Nustatyti trisdešimt aštuoni didesni kaip 5 mm vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, bei didesni nei 3 mm dviejų gretimų paviršių sandūros altitudžių skirtumų pagal aukštį nuokrypiai bei kiti trūkumai. Leistinų nuokrypių dydį patvirtina Objekto techninio projekto dalis „Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai" (1 ir 7 punktai), kurie yra sudėtinė geležinkelio ruožo Marijampolė – Šeštokai statybos projekto dalis ir statybos projektinės dokumentacijos dalis (ieškinio priedas Nr.9). Objekto techninio projekto dalis „Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai" yra šalių pasirašytos Sutarties dalis. Tai sudaro pagrindą konstatuoti, kad atsakovas pažeidė Sutarties 6.2. punkto įsipareigojimus bei CK 6.684 str. 1 d. Atsakovo atsikirtimai apie tai, kad buvo leidžiami nuokrypiai iki 20 mm nepagrįsti projektinės dokumentacijos duomenimis. Atsakovo nurodytos jo paties patvirtintos betonavimo darbų atlikimo taisyklės („Statybos taisyklės“), kurios leidžia nuokrypius iki 20 mm, nėra Sutarties sąlygų dalis, todėl negali būti pagrindu konstatuoti, kad atsakovo atliktų darbų kokybė atitiko projektinę dokumentaciją. Aplinkybė, kad surašant Defektinį aktą nedalyvavo atsakovo atstovai nelemia 2015 m. vasario 4 d. Statinio apžiūros/defektų akto duomenų nepatikimumo.

34Sutarties nutraukimo procedūros vertinimas

35Pasak atsakovo, ieškovas, pažeisdamas Sutarties sąlygas bei teisės aktų reikalavimus, Sutartyje nustatytu terminu ir teisės aktų nustatyta tvarka neperdavė atsakovui statybvietės ir dokumentų statybos rangos darbams atlikti, dėl ko atsakovas negalėjo laiku pradėti statybos rangos darbus ir Sutartyje nustatytu terminu užbaigti darbus, todėl nepažeidė prievolės ir nebuvo jokio pagrindo vienašališkai nutraukti Sutartį. Teismo vertinimu šie atsakovo teiginiai neįrodyti. Pavėluotą statybvietės ir dokumentų perdavimą atsakovas grindžia 2014 m. lapkričio 6 d. elektroniniu laišku, kuriuo atsakovo atstovas prašo ieškovo pateikti brėžinį su matavimais ir įforminti atitinkamus pakeitimus ir pateikti papildomų darbų sąrašą. Kitų įrodymų apie pavėluotą dokumentų perdavimą atsakovas nepateikė. Tačiau atsakovas neneigia aplinkybės, kad 2014 m. lapkričio mėnesį atsakovas faktiškai pradėjo ir vykdė darbus. Teismo posėdyje apklaustas liudytojas D. S., UAB “Fildingas“ darbų vadovas, parodė, kad darbų techninį projektą gavo. UAB „Fildingas“ atstovai darbų nebevykdė, raginami atvykti ištaisyti trūkumus, neatvykdavo. Atsakovo atstovės nurodyti užsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ vesto statybos darbų žurnalo įrašai apie tai, kada paruošiamuosius darbus atliko UAB „Fildingas“, nėra patikimas įrodymas, patvirtinantys atskirų darbų atlikimo datą ir kokybę.

36Atsakovas atsikerta, kad ieškovas pažeidė Sutarties 4.3 p. nustatantį, kad nustačius darbų defektus Užsakovas informuoja Rangovą, jog atsisako priimti atliktus darbus sudaro Statybos darbų defektų aktą, kuriame turi nurodyti, kokie defektai užfiksuoti bei protingą terminą Rangovui šiems defektams pašalinti. Ieškovo dokumentais apie defektus pateikti atsakovui tik 2015-04-22. Atsakovui nebuvo sudaryta reali galimybė pašalinti galimus kokybės trūkumus, kaip tai numatyta Sutarties 4.4 p., CK 6.665 str. 1 d. Ieškovas taip pat pažeidė imperatyvią Statybos techninio reglamento STR 1.11.01 : 2010 „Statybos užbaigimas“ 45.1 p. normą, kad statytojas, per garantinį laiką nustatęs statinio statybos defektų, privalo pakviesti rangovo įgaliotą atstovą ir surašyti dvišalį aktą, kuriame nurodo išryškėjusius statybos defektus ir su rangovu suderina jų padarinių pašalinimo terminą.

37Sutarties 3.1.2 punkte įtvirtinta, jog Atsakovas įsipareigojo Sutarties 1.1 punkte numatytus darbus Objekte atlikti iki 2014 m. gruodžio 4 dienos, darbų atlikimo pradžia - 2014 m. spalio 27 diena. 2014 m. lapkričio 10 d. Papildomo susitarimo Nr. 1 prie Sutarties (toliau - Papildomas susitarimas) 1 ir 2 punktu buvo susitarta dėl papildomų darbų atlikimo, o galutinis darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2014 m. gruodžio 11 dienos. Atsakovas nepaneigė, kad Techninis projektas atsakovui buvo pateiktas kartu su Sutartimi kaip Sutarties priedas Nr. 1, Darbo projekto pateikimą atsakovui patvirtina 2014 m. rugsėjo 1 d. ieškovo siųstas elektroninis laiškas, kuriuo perduotas techninis projektas (kopija pridėta prie atsiliepimo į priešieškinį). Ieškovas nėra gavęs iš atsakovo jokių pretenzijų dėl negalėjimo Objekte vykdyti darbų. Ieškovas nuolat ragino atsakovą vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir laiku perduoti ieškovui atliktų darbų rezultatą, tai patvirtina 2014 m. lapkričio 21 d. bei 2014 m. gruodžio 10 d. ieškovo pretenzijos atsakovui (kopijos pridėtos prie atsiliepimo į priešieškinį).

38Ieškovas pagrįstai nurodė, atsakovui vykdant Sutartį ir Papildomą susitarimą, tapo aišku, jog darbas atliekamas taip lėtai, kad sutartu laiku atsakovas nesuspės užbaigti Sutartyje ir Papildomame susitarime numatytų darbų, be to, darbas atliekamas su trūkumais, todėl ieškovas, siekdamas bendradarbiauti, kelis kartus ragino atsakovą imtis atitinkamų veiksmų pašalinti minėtus Sutarties ir Papildomo susitarimo pažeidimus. Atsakovas pateikė Ieškovui 2015 m. sausio 20 d. atliktų darbų aktą už gruodžio mėnesį, teigdamas, kad iki minėto akto pateikimo dienos iš Sutartyje ir Papildomame susitarime numatytų 124 m3 kiekio darbų, Objekte atlikto tik jų dalį, kuri sudaro 46,47 m3, t. y. 73.557,11 Lt. Byloje nustatyta, kad 2015 m. sausio 20 d. atliktų darbų akto pateikimo metu, atsakovas Objekte jau nebevykdė jokių Sutartyje ir Papildomame susitarime aptartų darbų. Nepaisant to, jog atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimų atlikti darbus Sutartyje nustatytu terminu, atsakovo atliktų darbų dalis buvo atlikta nekokybiškai, tai patvirtina 2015 m. vasario 4 d. Statinio apžiūros/defektų aktas bei 2015 m. kovo 2 d. antstolio M. P. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 123-15-18. Remiantis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, ieškovas, įspėjęs atsakovą prieš 10 dienų (Sutarties 10.4 p.), buvo priverstas vienašališkai nutraukti Sutartį ir Papildomą susitarimą dėl Atsakovo kaltės, t. y. prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo (Sutarties 10.5.1 p., 10.5.2 p., 10.5.4 p., 10.5.5 p.). 2015 m. sausio 26 d. pranešimu Nr. 15/01-26/1 Atsakovas buvo informuotas, kad Sutartis ir Papildomas susitarimas yra nutraukiami nuo 2015 m. vasario 6 dienos. 2015 m. sausio 26 d. pranešime Nr. 15/01¬26/1 ieškovas taip pat nurodė, jog 2015 m. sausio 20 d. atliktų darbų akte įrašyti darbai atsakovo yra atlikti netinkamai. 2015 m. sausio 30 d. ieškovas pateikė pretenziją Nr. 15/01-30/1, pakartotinai reikalaudamas pašalinti netinkamai atliktų darbų trūkumus.

39Statybos techninis reglamentas STR1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ netaikytinas, nes nurodytas reglamentas detalizuoja statybos užbaigimo tvarką. Teismo vertinimu, nurodyti atsakovo argumentai yra formalūs, nes nepaneigia nustatytų gausių ir esminių darbų trūkumų, kas leido ieškovui atsakovo padarytą Sutarties pažeidimą įvertinti kaip esminį, atitinkantį CK 6.217 str. suformuluotus esminio sutarties pažeidimo kriterijus. Vadovaujantis CK 6.217 straipsnio 1 dalimi, šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai:1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato;2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės;3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo;4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje;5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta. CK 6.217 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas vienašališko sutarties nutraukimo teisinis pagrindas – esminis sutarties pažeidimas, nulemtas sutartį pažeidusios šalies kaltų veiksmų. Kiekvienu ginčo atveju sutarties pažeidimą pripažįstant esminiu, turi būti įvertinta, ar nukentėjusios šalies asmeniniai interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti, nes esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusi šalis negavo to, ko pagal sutartį per visą jos terminą pagrįstai tikėjosi gauti, taip pat ar nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų, ar ir dėl kitų priežasčių. Apklaustas liudytoju UAB „Gevalda“ darbų vadovas E. J. parodė, kad atsakovo darbuotojai dirbo nekokybiškai ir lėtai. Matėsi, kad trūksta resursų. Nuo 2014 m. gruodžio mėn. Teismo vertinimu, atsakovo padaryti pažeidimai vertinami kaip esminiai.

40Nors, teismo vertinimu, ieškovas pažeidė Sutarties 10.4 p. nustatytą Sutarties nutraukimo tvarkos nuostatą, kad esant esminiam Sutarties pažeidimui, Sutarties šalis gali vienašališkai nutraukti sutartį įspėjusi kitą šalį prieš 10 dienų. Ieškovas 2015-01-26 raštu nurodė, kad sutartis nutraukiama nuo 2015-02-06, nors pranešimą atsakovas gavo tik 2015 m. sausio 30 d. (Ieškinio priedas Nr. 7), t.y. likus 7 dienoms iki Sutarties nutraukimo. Tačiau procedūros pažeidimas neįtakoja Sutarties nutraukimo pagrįstumo vertinimo materialiniu teisiniu aspektu.

41Nors Sutarties 10.6.4 p. nustatė, kad kaltoji Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nutraukimo, ir sumokėti 30 proc. baudą nuo bendros darbų kainos, tačiau įvertinus aplinkybę, kad atsakovas teismo pripažįstamas pažeidusiu esminį Sutarties reikalavimą kokybiškai atlikti rangos darbus, dėl kurio ieškovas iš esmės negavo to, ko tikėjosi iš sutarties, todėl formalus sutarties nutraukimo procedūros pažeidimas nesudaro pagrindo pripažinti, kad Sutartis buvo nutraukta dėl ieškovo kaltės. Esant šiai išvadai, teismas priešieškinį atmeta visiškai.

42Dėl ieškovo nuostolių ir netesybų santykio

432015 m. vasario 13 d. ieškovas ir UAB „EUROSTATYBA" sudarė statybos rangos sutartį Nr. RS 15/2/1, kuria remiantis UAB ,,EUROSTATYBA" Objekte įsipareigojo savo jėgomis, priemonėmis ir rizika atlikti akustinių sienučių rombuoto cokolio pamato ir statramsčių apibetonavimo perdarymo darbus, kurių bendras kiekis sudaro 30,53 m3 bei cemento-medžio drožlių blokelių ir skaidrių garsą absorbuojančių plokščių perdarymo darbus. Vadovaujantis 2015 m. vasario 13 d. ieškovo ir sudarytos statybos rangos sutarties Nr. RS 15/2/1 sąmata, atsakovo netinkamai atliktų 30,53 m3 darbų perdarymui ieškovas patyrė 159.042,32 Lt/46.061,84 Eur išlaidų, kurias sudaro ieškovo atlyginimas, sumokėtas UAB ,,EUROSTATYBA". Ieškovo turėtos išlaidos dėl atsakovo tinkamai neįvykdytų įsipareigojimų, t. y. 159.042,32 Lt/46.061,84 Eur, yra tiesioginiai Ieškovo nuostoliai.

44Jeigu šalis nutraukė sutartį dėl to, kad kita šalis ją pažeidė, ir per protingą terminą sudarė nutrauktą sutartį pakeičiančią sutartį, tai ji turi teisę reikalauti iš sutartį pažeidusios šalies kainų skirtumo bei kitų vėliau atsiradusių nuostolių atlyginimo (CK 6.258 str. 5 d.).

45Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad CK 6.258 straipsnio 5 dalyje nėra įtvirtintos pakeičiančios sutarties sąvokos, jos santykio su nutrauktąja sutartimi. Teisės doktrinoje pažymima, kad pakeičiančioji sutartis neturi privalomai būti identiška nutrauktajai savo sąlygomis, kiek tai susiję su prekių ar paslaugų kiekiu, kreditavimu ar pristatymo tvarka ir kita, svarbiausia, kad pakeičiančioji sutartis ekonominiu požiūriu pakeistų pirmąją (žr. Remedies for non-performance Perspective from CISG, UNIDROIT Principles & PECL. C. L., 2003). Pakeičiančioji sutartis gali būti sudaryta tik po to, kai nutraukiamas pradinis susitarimas ir neįvykdyta visiškai ar iš dalies sutartinė prievolė (prievolės). Pakeičiančioji sutartis turi būti sudaroma su kitais asmenimis, bet ne su nutrauktosios sutarties šalimi, kuri kalta dėl pradinio susitarimo neįvykdymo. Kita svarbi sąlyga – tai, kad pakeičiančioji sutartis turi būti sudaryta per protingą terminą, kurį teismas vertina atsižvelgdamas į bylos faktus ir aplinkybes. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo sutarties nutraukimo ir trunka tiek, kiek reikalauja aplinkybės. Jei objektyviai aplinkybės trukdo sandorį sudaryti iš karto po sutarties nutraukimo, protingas laikas gali būti ir vėlesnis, kai išnyksta trukdžiai sudaryti pakeičiantįjį susitarimą. Vertinant termino trukmę, reikšmingas ir subjektyvusis kriterijus, pvz.: terminas priklauso nuo galimybės surasti kitą kontrahentą, kuris galės sėkmingai įvykdyti prievolę, kiek įmanoma mažesniais kaštais ir kita. CK 6.258 straipsnio 5 dalies nustatytų nuostolių apskaičiavimo būdas, kainų skirtumas tarp kainų, numatytų nutrauktoje sutartyje ir ją pakeičiančioje sutartyje, yra siejamas tik su protingu terminu. Šiuolaikinėje sutarčių teisėje pripažįstama, kad pakeičiančioji sutartis turėtų būti sudaroma protingomis sąlygomis („in a reasonable manner“ UNIDROIT Principų PICC 7.4.5 straipsnis). Protingos sąlygos elementas kildinamas iš nuostolių mažinimo doktrinos ir daugiausiai priklauso nuo faktinių aplinkybių bei ekonominio sutarties konteksto. Lietuvos sutarčių teisės efektyvumui užtikrinti teismai, vadovaudamiesi CK 1.5 straipsniu bei 6.259 straipsnio 2 dalimi, gali pakeičiančiąsias sutartis vertinti ne tik kaip sudarytas protingu terminu, bet ir protingomis sąlygomis, jei šios palankios nuostoliams sumažinti. <..........> Pažymėtina, kad pakeičiančiosios sutarties tikslas - realus neįvykdytos prievolės įvykdymas. Reikšmės gali turėti specifinės sutarties aplinkybės, kurios kitai šaliai turi esminę ir net svarbesnę reikšmę už kainą. Tais atvejais, kai nuostolių suma didesnė nei sutartimi nustatytos netesybos, pagal CK 6.73 straipsnio 1 dalį priteisiamas nuostolių atlyginimas, apimantis įskaitomą netesybų sumą. Tačiau prieš taikant įskaitymą turi būti įvertinama, iš kokios prievolės pažeidimo šaliai kilo pareiga atlyginti nuostolius ir netesybas. Tuo atveju, kai delspinigiai ir nuostoliai, apskaičiuoti remiantis kainų skirtumo principu, kyla iš šalių sudarytos sutarties pažeidimo, tačiau iš skirtingo pobūdžio ir skirtingų sutarties nuostatų pažeidimų (pavyzdžiui, dėl vėlavimo ir dėl netinkamos kokybės prekių pristatymo), netesybos nėra įskaitomos į nuostolius, o nuostolių ir netesybų priteisimas nevertintinas kaip baudinio pobūdžio, nes kyla iš skirtingų sutarties nuostatų pažeidimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2013).

46Ieškovas pateikė įrodymus, kad pakeičiančią sutartį su UAB „Eurostatyba“ sudarė apklausęs ir kitas statybos įmones UAB „KTD GROUP“ ir UAB „Damansta“, be to, ieškovas privalėjo atlikti demontavimo darbus, todėl ši aplinkybė leidžia preziumuoti, kad pakeičianti sutartis sudaryta protingomis rinkos kainomis. Atsakovas įrodė, kad sumokėjo UAB „Eurostatyba“ už atliktus darbus.

47Ieškovo turėtos išlaidos dėl Atsakovo tinkamai neįvykdytų įsipareigojimų, t. y. 159.042,32 Lt/46.061,84 Eur, yra tiesioginiai Ieškovo nuostoliai. Nuostoliai apima ir 17.031,39 Eur, baudą nuo bendros darbų kainos (196.020,00 Lt x 30 proc. = 58.806,00 Lt/17.031,39 Eur), todėl ieškinio reikalavimas dėl 17.031,39 Eur baudos priteisimo atmetamas.

48Įskaitymo teisėtumo vertinimas

49Kaip jau nustatė teismas Ieškovas dėl netinkamo atsakovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo buvo priverstas šalinti atsakovo Objekte netinkamai atliktų darbų trūkumus, pasitelkiant trečiuosius asmenis, dėl ko Ieškovas patyrė 159.042,32 Lt/ 46.061,84 Eur nuostolių. Nurodytas aplinkybes patvirtina Ieškovo ir UAB ,, EUROSTATYBA" 2015 m. vasario 13 d. sudaryta statybos rangos sutartis Nr. RS 15/2/1, kuria remiantis UAB „EUROSTATYBA" Objekte įsipareigojo savo jėgomis, priemonėmis ir rizika atlikti akustinių sienučių rombuoto cokolio pamato ir statramsčių apibetonavimo perdarymo darbus, kurių bendras kiekis sudaro 30,53 m3 bei cemento-medžio drožlių blokelių ir skaidrių garsą absorbuojančių plokščių perdarymo darbus. Jeigu įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o rangovas turi teisę tokiu atveju reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus (CK 6.671 str.). Šiuo atveju atsakovui neįvykdžius Sutarties ir ieškovui vienašališkai nutraukus Sutarti bei Papildomą susitarimą nuo 2015 m. vasario 6 d., ieškovui atsirado pareiga apmokėti Atsakovui už jo faktiškai atliktus darbus, kurie sudarė 46,47 m3, t. y. 73.557,11 Lt. 2015 m. gegužės 18 d. pranešimu ieškovas informavo atsakovą, kad ieškovas įskaito atsakovui pagal Sutartį ir Papildomą susitarimą už atliktus darbus mokėtiną sumą, t. y. 73.557,11 Lt/ 21.303,61 Eur, į atsakovo atlygintinų nuostolių, t. y. 159.042,32 Lt/ 46.061,84 Eur, dalį ir po įskaitymo atsakovas lieka skolingas ieškovui 85.485,21 Lt/ 24.758,23 Eur dėl Ieškovo patirtų nuostolių Atsakovui netinkamai atlikus darbus pagal Sutartį ir Papildomą susitarimą. Teismo vertinimu, atsakovo argumentai, kad ieškovas negalėjo atlikti įskaitymo, kadangi atsakovo turimo reikalavimo į ieškovą pagal atsakovo pateiktą 2015 m: birželio 9 d. PVM sąskaitą-faktūrą FLD Nr. 000734 mokėjimo terminas dar nebuvo suėjęs, yra visiškai nepagrįsti.

50Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, 2015 m. gegužės 18 d. atlikto įskaitymo metu ginčo šalys turėjo priešpriešinių, galiojančių ir vykdytinų reikalavimų viena kitos atžvilgiu, todėl ieškovas pagrįstai ir teisėtai atliko priešpriešinių reikalavimų įskaitymą 73.557,11 Lt/ 21.303,61 Eur sumai, o atsakovo priešieškinyje nurodyti reikalavimai dėl įskaitymo pripažinimo neteisėtu bei skolos priteisimo yra atmestini kaip nepagrįsti, nes įskaitymas atitiko CK 6.130 str. 1 d. ir CK 6.131 str. 1 d. nuostatas.

51Dėl bylinėjimosi išlaidų

52Ieškinys sumine išraiška patenkinamas 69 procentų dalimi, o priešieškinys atmetamas visiškai. Ieškovas sumokėjo 1028 Eur žyminį mokestį bei 2420 Eur atlyginimą advokatui. Atsakovas patyrė 1350 Eur išlaidų, kurias sudaro atlyginimas advokatui, įskaitant 500 Eur atlyginimą už priešieškinio parengimą. Likusios 850 Eur išlaidos priskirtinos prie bendrų atstovavimo išlaidų. Atsižvelgiant patenkintų ieškinio reikalavimų procentinę dalį, ieškovui iš atsakovo priteisiama 2379 Eur bylinėjimosi išlaidų (3448 Eur x 69 proc.). Atsakovui priteisiama 31 proc. patirtų bylinėjimosi išlaidų (išskyrus priešieškinio parengimą) – 264 Eur (850 Eur x 31 proc.). Įskaičius priešpriešinius reikalavimus, ieškovui iš atsakovo priteisiama 2115 Eur bylinėjimosi išlaidų.

53Teismas, vadovaudamasis CPK 270 str.,

Nutarė

54Ieškinį tenkinti iš dalies.

55Priteisti ieškovui UAB „Gevalda“ iš atsakovo UAB „Fildingas“ 37072,74 EUR nuostolių atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015.05.26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2115 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškinį dalyje dėl baudos priteisimo atmesti.

56Priešieškinį atmesti visiškai.

57Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas, sekretoriaujant Kristinai... 2.
  1. Ieškinio reikalavimai ir argumentai.
...
3. UAB „Gevalda“ pateikė ieškinį atsakovui UAB „Fildingas“, kuriuo... 4. Ieškovas rėmėsi CK 6.663 str. 1 d., 6.665 str. 3 d., CK 6.251 str. 1 d.... 5. Sutarties 10.6.4 punkte įtvirtinta, kad kaltoji šalis privalo atlyginti kitai... 6. Ieškovui apžiūrėjus atsakovo deklaruojamų atliktų darbų dalį,... 7. 2015 m. vasario 13 d. ieškovas ir UAB „EUROSTATYBA" sudarė statybos rangos... 8. Atsakovo Objekte realiai atliktų darbų dalis sudaro 46,47 m3, kas atitinka... 9. Atsakovas prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad pats ieškovas Sutartyje... 10. Ieškovas neįrodė defektų šalinimo darbų ir dėl jų šalinimo patirtų... 11. Atsakovas pažeidė Sutarties 4.3 p. nustatantį, kad nustačius darbų... 12. Atsakovas pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė teismo:... 13. 1.... 14. Pripažinti ieškovo UAB „Gevalda“ 2014-10-17 Statybos rangos sutarties Nr.... 15. 2.... 16. Pripažinti UAB „Gevalda“ 21’303,61 Eur įskaitymą neteisėtu.... 17. 3.... 18. Priteisti iš ieškovo UAB „Gevalda“ atsakovo UAB „Fildingas“ naudai... 19. 4.... 20. Pripažinti, kad 2014-10-17 Statybos rangos sutartis Nr. RS 14/10/17/1... 21. 5.... 22. Priteisti iš UAB „Gevalda“ atsakovo UAB „Fildingas“ naudai 9‘378,73... 23. Ieškovas, pažeisdamas Sutarties sąlygas bei teisės aktų reikalavimus,... 24. Kadangi atsakovas nepagrįstai atliko įskaitymą ir vengia apmokėti už... 25. Vadovaujantis Sutarties 9.1 p., už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną... 26. Sutarties 10.6.4 p. nustatė, kad kaltoji Šalis privalo atlyginti kitai... 27. Kadangi ieškovas kaltas dėl neteisėto Sutarties nutraukimo, iš jo... 28. Ieškovas prašė priešieškinį atmesti. Ieškovas nurodė, kad statybvietė... 29. UAB „Eurostatyba“ šalių sutartiniuose santykiuose nedalyvavo ir byla... 30. Ieškinys tenkinamas iš dalies, o priešieškinys atmetamas.... 31. Dėl darbų kokybės... 32. Statybos techninės priežiūros vadovas A. B., apklausiant liudytoju, parodė,... 33. Teismas sprendžia, kad netinkama atsakovo atliktų darbų kokybė įrodyta... 34. Sutarties nutraukimo procedūros vertinimas... 35. Pasak atsakovo, ieškovas, pažeisdamas Sutarties sąlygas bei teisės aktų... 36. Atsakovas atsikerta, kad ieškovas pažeidė Sutarties 4.3 p. nustatantį, kad... 37. Sutarties 3.1.2 punkte įtvirtinta, jog Atsakovas įsipareigojo Sutarties 1.1... 38. Ieškovas pagrįstai nurodė, atsakovui vykdant Sutartį ir Papildomą... 39. Statybos techninis reglamentas STR1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“... 40. Nors, teismo vertinimu, ieškovas pažeidė Sutarties 10.4 p. nustatytą... 41. Nors Sutarties 10.6.4 p. nustatė, kad kaltoji Šalis privalo atlyginti kitai... 42. Dėl ieškovo nuostolių ir netesybų santykio ... 43. 2015 m. vasario 13 d. ieškovas ir UAB „EUROSTATYBA" sudarė statybos rangos... 44. Jeigu šalis nutraukė sutartį dėl to, kad kita šalis ją pažeidė, ir per... 45. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad CK 6.258 straipsnio 5 dalyje nėra... 46. Ieškovas pateikė įrodymus, kad pakeičiančią sutartį su UAB... 47. Ieškovo turėtos išlaidos dėl Atsakovo tinkamai neįvykdytų... 48. Įskaitymo teisėtumo vertinimas... 49. Kaip jau nustatė teismas Ieškovas dėl netinkamo atsakovo sutartinių... 50. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, 2015 m. gegužės 18 d. atlikto įskaitymo... 51. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 52. Ieškinys sumine išraiška patenkinamas 69 procentų dalimi, o priešieškinys... 53. Teismas, vadovaudamasis CPK 270 str.,... 54. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 55. Priteisti ieškovui UAB „Gevalda“ iš atsakovo UAB „Fildingas“ 37072,74... 56. Priešieškinį atmesti visiškai.... 57. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...