Byla e2-34121-854/2015
Dėl įkeitimo sandorio ir duomenų Hipotekos registre pakeitimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė, sekretoriaujant Liudvikui Augučiui, dalyvaujant ieškovo atstovei advokato padėjėjai Odetai Gecevičienei, atsakovo D. J. atstovui advokatui Romualdui Mikliušui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios kooperatinės bendrovės kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, ieškinį atsakovams UAB „Konsela“, D. J., G. J. dėl įkeitimo sandorio ir duomenų Hipotekos registre pakeitimo, ir

Nustatė

2ieškovas bankrutavusi kooperatinė bendrovė kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Konsela“, D. J., G. J., kuriuo prašo: pakeisti 2013-04-10 Maksimaliojo įkeitimo sutarties, identifikavimo kodas 20220130018128, 5 punktą Prievolės įvykdymo terminas iš „2013 m. gegužės 25 d.“ į „2014 m. kovo 25 d.“; pateikti Centrinės hipotekos įstaigai duomenis Hipotekos registro duomenų bazėje apie 2013-04-10 maksimaliojo įkeitimo sutarties, identifikavimo kodas 20220130018128, prievolės įvykdymo termino pakeitimą iš „2013 m. gegužės 25 d.“ į „2014 m. kovo 25 d.“; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodė, kad 2012-03-21 tarp KU „Vilniaus taupomoji kasa“ ir atsakovo UAB „Konsela“ buvo pasirašyta paskolos sutartis, pagal kurią UAB „Konsela“ suteikta 60 000 Lt paskola. Paskolos sutartyje nustatytas paskolos terminas – 2012-12-25. 2012-11-02 tarp ieškovo ir UAB „Konsela“ pasirašytas susitarimas dėl paskolos sutarties pakeitimo, kuriuo paskolos terminas pratęstas iki 2013-05-25. Paskolos sutarties vykdymo užtikrinimui su visais esamais ir būsimais jos pakeitimais ir papildymais 2013-04-10 ieškovas, taip pat įkaito davėjai D. J. ir G. J. pasirašė hipotekos lakštą, kuriuo kredito unijos naudai buvo įkeista transporto priemonė. Sutartinio įkeitimo sandoryje nurodytas prievolės įvykdymo terminas tapatus 2012-11-02 Susitarime dėl paskolos sutarties pakeitimo nurodytam prievolės įvykdymo terminui – 2013-05-25. 2013-04-24 tarp ieškovo ir UAB „Konsela“ buvo pasirašytas Susitarimas Nr. 12-00092LTL P2 dėl paskolos sutarties pakeitimo, kuriuo paskolos terminas pratęstas iki 2014-03-25, tačiau nebuvo atlikti atitinkami hipotekos lakšto pakeitimai dėl pasikeitusio prievolės įvykdymo termino. 2014-05-29, 2014-08-05 pranešimais ieškovas informavo UAB „Konsela“ apie netinkamą prievolių vykdymą. 2014-08-18 raštu UAB „Konsela“ kreipėsi į ieškovą su prašymu sumažinti delspinigius, taip pat pateikė teismui ieškinį dėl delspinigių sumažinimo, kuris buvo atmestas. UAB „Konsela“ jokių įmokų pagal paskolos sutartį nemokėjo. 2015-06-18 ieškovas pateikė notarų biurui prašymą dėl vykdomojo įrašo atlikimo dėl priverstino skolos išieškojimo ieškovo naudai iš skolininko UAB „Konsela“ ir įkaito davėjų D. J. ir G. J. įkeisto turto pagal sutartinio įkeitimo sandorį, tačiau 2015-06-18 raštu notarė atsisakė atlikti notarinį veiksmą, kadangi paskolos sutarties terminas neatitiko Hipotekos registre nurodyto paskolos termino. 2015-08-18 pranešimu ieškovas prašė atsakovus atvykti į notarų biurą atlikti hipotekos lakšto pakeitimą, pakeičiant prievolės įvykdymo terminą pagal Susitarimą Nr. 12-00092LTL P2, bei nurodė, jog iki 2015-07-10 negavus patvirtinimo arba nesuderinus kitos datos, bus laikoma, kad atsakovai neketina pasirašyti sutartinės hipotekos pakeitimo. Atsakovai D. J. ir G. J. 2015-06-25 pranešimu informavo ieškovą, kad neketina atvykti pasirašyti sutartinio įkeitimo pakeitimą, nes neva nebuvo informuoti apie 2013-04-24 pasirašytą paskolos sutarties pratęsimą iki 2014-03-25.UAB „Konsela“ ieškovo siųsto pranešimo neatsiėmė pašte. Atsižvelgiant į tai, kad pakeitus paskolos grąžinimo terminą nebuvo padarytas atitinkamas įkeitimo sandorio pakeitimas, paskolos grąžinimo terminas neatitinka Hipotekos registro duomenų. Todėl notarė atsisakė priimti ieškovo prašymą atlikti vykdomąjį įrašą. Nagrinėjamu atveju ieškovas negali įgyvendinti savo teisės į priverstinį skolos išieškojimą iš skolininko UAB „Konsela“ ir įkaito davėjų D. J. ir G. J. įkeisto turto. Kadangi atsakovai nebendradarbiauja, D. J. ir G. J. atsisakė atvykti pasirašyti sutartinio įkeitimo pakeitimą, pakeisti įkeitimo sandorio duomenis notarine tvarka nėra galimybės, todėl vienintelis būdas yra ieškovui kreiptis į teismą dėl įkeitimo sandorio ir duomenų Hipotekos registre pakeitimo. Ieškovo teigimu, nagrinėjamu atveju yra CK 6.223 str. 2 d. nustatyti pagrindai sutartinės hipotekos lakštą keisti teismo sprendimu. Pažymėjo, kad įkeitimo sandorio 5 p. šalys susitarė, kad įkeitimu užtikrinti įsipareigojimai, kylantys iš 2012-03-21 paskolos sutarties su visais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais, todėl atmestinas atsakovų D. J. ir G. J. argumentas apie tai, kad jie nebuvo informuoti apie paskolos grąžinimo termino pratęsimą, ir todėl įkeitimas pasibaigė 2013-05-25. Taip pat pažymėjo, kad įkeitimo sandoryje sąvoka „prievolės įvykdymo terminas“ nėra tapatus sąvokai „įkeitimo pabaiga“, kaip klaidingai teigia atsakovai.

4Atsakovai D. J., G. J. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti. Nurodė, kad įkeitimo sandorio 5 p. negali būti aiškinamas tokiu būdu, kuris eliminuotų tiek hipotekos kreditoriaus, tiek skolininko pareigą informuoti įkaito davėją apie bet kokius pagrindinės prievolės sąlygų pakeitimus, kitaip toks aiškinimas prieštarautų protingumo bei sąžiningumo principams. Nagrinėjamu atveju skolininkas pagal pagrindinę prievolę ir įkaito davėjas nesutampa, todėl atsakovai, kaip įkeisto daikto bendrasavininkai, yra itin suinteresuoti tiek įkeitimo sandorio turiniu, tiek ir pagrindinės prievolės turiniu, kadangi nuo pagrindinės prievolės sąlygų, vykdymo tvarkos bei terminų priklauso jų turto teisinis režimas. Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad pagrindinės prievolės subjektai, elgdamiesi sąžiningai, privalo atskleisti šalutinės prievolės subjektui – įkaito davėjui – pagrindinės prievolės atsiradimo aplinkybes, prievolės turinį ir jos pasibaigimo pagrindus. Atsakovams nebuvo pranešta apie tai, kad paskolos sutarties šalys 2013-04-24 susitarimu pratęsė paskolos sutarties terminą iki 2014-03-24. Atsakovai pagrįstai manė, kad jiems priklausančios transporto priemonės įkeitimas pasibaigė atsakovui UAB „Konsela“ tinkamai įvykdžius prievolę dar iki 2013-05-25. Pažymėjo, kad įkeitimas buvo neatlygintinis, kadangi atsakovai, prieš įkeisdami savo nekilnojamąjį turtą, domėjosi ir buvo supažindinti su įmonės finansiniais rodikliais bei pajėgumu padengti paskolos sumą. Dėl to atsakovai turėjo pagrįstų lūkesčių neprireiks turto realizuoti priverstine tvarka. Atkreipė dėmesį į tai, kad Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Konsela“ 2014-12-29 buvo iškelta bankroto byla, tačiau apeliacinės instancijos teismas nutartį panaikino ir klausimą perdavė nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Todėl atsakovų teigimu tiek sudarant paskolos sutartį, tiek ir 2013 m. UAB „Konsela“ buvo moki, todėl paskolos sutarties įvykdymo termino pratęsimas reiškė tik atsiskaitymo vilkinimą, nulemtą tiek UAB „Konsela“, tiek ir ieškovo nesąžiningų veiksmų. Taip pat nurodė, kad ieškovas, kaip kredito įstaiga, pratęsdama paskolos sutarties terminą tokiam ilgam laikotarpiui, elgėsi akivaizdžiai nesąžiningai tiek pagrindinio skolininko, tiek įkaito davėjų atžvilgiu. Kredito įstaigos kreditų išdavimo politika turi būti pagrįsta prielaida, kad kreditas grąžinamas kredito gavėjo pajamų generuojamais pinigų srautais (pajamomis), o ne dėl priverstinio grąžinimo iš įkeisto turto arba jo vertės pokyčių. Pažymėjo, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių negalimumą išieškoti skolą iš pagrindinio skolininko UAB „Konsela“. Iš VĮ Registrų centras duomenų matyti, kad UAB „Konsela“ yra pakeitęs ne tik vadovą, bet ir savininką (užsienio subjektas), dėl ko galimai ieškovas nededa pakankamai pastangų išieškoti skolą iš pagrindinio skolininko. Dėl nurodytų priežasčių atsakovai daro išvadą, kad ieškovas siekia bet kuriuo atveju padengti susidariusią skolą tik iš įkeisto turto vertės. Taip pat nurodė, kad sutarties pakeitimas teismo sprendimu yra kraštutinė priemonė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2009). Ieškovas visiškai nenurodo, kokiu konkrečiu įstatyme įtvirtintu pagrindu yra inicijuotas šis įkeitimo sandorio pakeitimas teismo tvarka. Ieškovas negali remtis vien ta aplinkybe, kad dėl jo neatsargumo nebuvo laiku pakeistas įkeitimo sandoris. Be to, ieškovas neįrodė, kad paskolos sutarties įvykdymas dėl įkeitimo sandorio atitinkamo nepakeitimo iš esmės sumažėja, kadangi atsakovai yra subsidiarūs skolininkai. Nagrinėjamu atveju dėl ieškovo nesąžiningų veiksmų, atsakovų neinformavimo dėl apie paskolos sutarties pratęsimą, ieškovas netenka teisės reikalauti pakeisti sutartį, kadangi net ir galimai esantis prievolės pagal paskolos sutartį įvykdymo esminis sumažėjimas yra nulemtas paties ieškovo neatsargių veiksmų.

5Atsakovas UAB „Konsela“ atsiliepime į ieškinį, pasirašytame dabartinio vienintelio įmonės akcininko ir direktoriaus G. H. (el.b. t. I, l. 186-187), nurodė su ieškiniu nesutinkantis. Paaiškino, kad paskolos, išduotos pagal UAB „Konsela“ ir ieškovo sudarytą sutartį, termino pratęsimas buvo atliktas pagal 2013-04-15 buvusio UAB „Konsela“ direktoriaus V. J. prašymą. Tai buvo neteisėta, kadangi ieškovas neįvertino visų teisiškai reikšmingų aplinkybių ir nebuvo gavęs reikiamų dokumentų, t.y. vienintelio tuometinio UAB „Konsela“ akcininko sutikimo ir sprendimo dėl paskolos termino pratęsimo, kas pažeidė įmonės valdymo organų reglamentą. Tuo metu UAB „Konsela“ statyti objektai buvo parduoti, įmonė naujų užsakymų neturėjo, įmonės finansinė padėtis blogėjo, todėl paskolos termino pratęsimas nebuvo pagrįstas. Pažymėjo, kad įkaito davėjas nebuvo informuotas apie paskolos termino pratęsimą.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį jame išdėstytais motyvais, prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad bankroto administratoriui nėra žinoma, kodėl įkeitimo sutartis nebuvo laiku pakeista, tačiau akivaizdu, kad pratęsus pagrindinės prievolės įvykdymo terminą, pratęsiama ir ją užtikrinanti prievolė. Pažymėjo, kad vienintelė tuometinė UAB „Konsela“ akcininkė G. J. turėjo žinoti ir žinojo apie paskolos sutarties termino pratęsimą. Prašė atkreipti dėmesį, kad atsakovai J. jau ir anksčiau buvo įkeitę asmeninį turtą UAB „Konsela“ įsipareigojimams pagal paskolos sutartį užtikrinti ir to neginčija, nors ir tuomet nebuvo pateikta jokių specialių vienintelio akcininko sprendimų.

7Į posėdį atvykęs atsakovo D. J. atstovas nurodė su ieškiniu nesutinkantis. Nurodė, kad tiek jo atstovaujamasis, tiek jo sutuoktinė G. J. nebuvo informuoti apie paskolos sutarties pakeitimą, sutikimo jam nedavė, kaip ir neprisiėmė prievolės užtikrinti įmonės prievolių pagal pratęstą paskolos sutartį. Prašė atkreipti dėmesį, kad paskolos sutarties termino pratęsimas buvo nenaudingas įmonei.

8Į teismo posėdį neatvyko atsakovai G. J. bei UAB „Konsela“ atstovas, kuriems apie teismo posėdį pranešta tinkamai (el.b.t. 1, l. 154, 155). Atvykusių proceso dalyvių atstovams prašant, byla išnagrinėta iš esmės jiems nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d., 247 str. 2 d.).

9Ieškinys tenkintinas

10Byloje nustatyta, kad 2012-03-21 KU „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Konsela“, atstovaujama direktoriaus V. J., sudarė paskolos sutartį, paskolos suma 60 000 Lt, grąžinimo terminas – 2012-12-25 (el.b. t. 1, l. 7-11). Sutarties 2.14 p. nurodyta, kad paskolos grąžinimas užtikrinamas transporto priemonės įkeitimu (el.b. t. 1, l. 7). Pagal paskolos sutartį UAB „Konsela“ nėra visiškai atsiskaičiusi (el.b.t. 1, l. 170, 176, 177).

11Į bylą pateiktas 2012-03-19 vienintelės UAB „Konsela“ akcininkės G. J. sprendimas kreiptis į KU „Vilniaus taupomoji kasa“ dėl 60 000 paskolos suteikimo (el. b. t. 1, l. 125).

122012-03-19 prašymuose dėl paskolos UAB „Konsela“ direktorius nurodė, kad paskola bus užtikrinta įkeičiant automobilį BMW X5 (el.b. t. 1, l. 158, 163-165).

132012-03-27 įregistruotas sutartinio įkeitimo lakštas, kuriuo įkaito davėjai D. J. ir G. J. įkeitė transporto priemonę, automobilį BMW X5, valstybinis registracijos Nr. ( - ) užtikrinti skolininko UAB „Konsela“ įsipareigojimams kreditoriui KU „Vilniaus taupomoji kasa“ pagal 2012-03-21 Paskolos sutartį Nr. 12-00092 LTL su visais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais (el.b.t. 1, l. 160-162). Sutartinio įkeitimo lakšte nurodytas prievolės įvykdymo terminas – 2012 m. gruodžio 25 d. (el.b.t. 1, l. 161)

142012-10-24 UAB „Konsela“ direktorius pateikė ieškovui prašymą pratęsti paskolos grąžinimo grafiką, paskolą grąžinant iki 2013-05-25 (el.b. t. 1, l. 159).

152012-10-31 KU „Vilniaus taupomoji kasa“ valdybos posėdyje nutarta šį prašymą patenkinti (el.b.t. 1, l. 166).

162012-11-02 KU „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Konsela“, atstovaujama direktoriaus V. J., pasirašė susitarimą dėl minėtos paskolos sutarties pakeitimo, susitarimu pakeistas paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarkaraštis, nukeliamas paskolos grąžinimo terminas – iki 2013-05-25 (el.b. t. 1, l. 12-13).

172013-04-09 UAB „Konsela“ direktorius kreipėsi į ieškovą su prašymu pakeisti paskolos sutarties užtikrinimo priemonę, atsisakant automobilio BMW X5 įkeitimo ir įkeičiant automobilį Mercedes Benz ML350 4Matic (el.b.t. 1, l. 171). 2013-04-19 VĮ Regitra pažyma patvirtina, kad šios transporto priemonės savininku registruotas D. J. (el.b.t. 1, l. 175).

182013-04-09 KU „Vilniaus taupomoji kasa“ valdybos posėdyje nutarta šį prašymą patenkinti (el.b.t. 1, l. 173).

192013-04-10 UAB „Konsela“ (skolininkas), KU „Vilniaus taupomoji kasa“ (kreditorius) ir įkaito davėjai D. J. bei G. J. pasirašė maksimaliojo įkeitimo sutartį (el.b. t. 1, l. 14-19), kuria įkeičiama įkaito davėjams priklausančia transporto priemone Mercedes Benz, valstybinis registracijos numeris ( - ) užtikrintas skolininko prievolių pagal 2012-03-21 Paskolos sutartį Nr. 12-00092 LTL su visais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais vykdymas. Sutarties 8 punkte nurodytas prievolės įvykdymo terminas 2013 m. gegužės 25 d. Būtent šią sutarties nuostatą ieškovas ir prašo pakeisti teismo sprendimu.

20Tą pačią dieną, t.y. 2013-04-10, sutartinis įkeitimas įregistruotas Hipotekos registre, identifikavimo kodas 20220130018128, (el.b.t. 1, b.l. 57-59).

212013-04-10 KU „Vilniaus taupomoji kasa“ kreipėsi į notarą su prašymu išregistruoti sutartinio įkeitimo sandorį, kuriuo automobilio BMW X5 įkeitimu užtikrintas paskolos sutarties įvykdyma, nurodydama, kad prievolė užtikrintas kita priemone (el.b.t. 1, l. 174).

222013-04-15 UAB „Konsela“ direktorius kreipėsi į ieškovą su prašymu atidėti paskolos sumokėjimą iki 2014-03-25 (el.b.t. 1, l. 172).

232013-04-24 KU „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Konsela“, atstovaujama direktoriaus V. J., pasirašė dar vieną susitarimą dėl minėtos paskolos sutarties pakeitimo, dar kartą pakeistas paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarkaraštis, nukeliamas paskolos grąžinimo terminas – iki 2014-03-25 (el.b. t. 1, l. 20-21).

242014-05-29 KU „Vilniaus taupomoji kasa“ išsiuntė skolininkui UAB „Konsela“ ir įkaito davėjui D. J. reikalavimą-įspėjimą dėl paskolos sutarties nevykdymo, kuriame pareikalavo per 15 dienų grąžinti paskolą ir sumokėti kitas priskaičiuotas sumas, nurodydamas, kad kitu atveju paskolos sutartis bus nutraukta (el.b. t. 1, l. 22-23), raginimas išsiųstas 2014-05-30 (el.b. t. 1, l. 24-25).

252014-08-05 pranešimu KU „Vilniaus taupomoji kasa“ informavo skolininką UAB „Konsela“ ir įkeisto daikto savininką D. J. apie paskolos sutarties nutraukimą (el.b.t. 1, l. 26), pranešimas išsiųstas 2014-08-08 (el.b. t.1, l. 27-29).

262014-08-18 raštu UAB „Konsela“ informavo BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto administratorių, kad yra pasirengusi sumokėti paskolą, tačiau prašo sumažinti delspinigius (el.b. t. 1, l. 30).

272014-12-04 nutartimi Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą pagal UAB „Konsela“ ieškinį BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ dėl netesybų (delspinigių) sumažinimo, ieškinį atmetė (el.b. t. 1, l. 31-34). Lietuvos apeliacinis teismas, peržiūrėjęs bylą apeliacine tvarka, 2015-05-08 nutartimi 2014-12-04 Vilniaus apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą (el.b.t. 1, l. 35-48).

282015-06-18 notarė M. Č. atsisakė atlikti vykdomąjį įrašą pagal BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ prašymą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Konsela“ įkaito davėjų G. J. ir D. J. įkeisto turto, motyvuodama tuo, kad Hipotekos registre nurodytas paskolos grąžinimo terminas – 2013 m. gegužės 25 d., neatitinka kreditoriaus prašyme ir 2012 m. kovo 21 d. paskolos sutartyje (su pakeitimais) nurodyto paskolos grąžinimo termino – 2014 m. kovo 21 d. (el.b.t. 1, l. 49).

292015-06-18 raštu BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ kreipėsi į UAB „Konsela“ bei įkaito davėjus D. J. ir G. J., prašydama atvykti pas notarą atlikti sutartinės hipotekos pakeitimo, atsižvelgiant į tai, kad paskolos sutarties terminas pratęstas iki 2014 m. kovo 25 d., tuo tarpu hipotekos lakšte nurodytas prievolės įvykdymo terminas 2013 m. gegužės 25 d. (el.b. t. 1, l. 60-61).

30Atsakydami į šį raštą 2015-06-25 atsakyme įkaito davėjai D. J. ir G. J. nurodė, kad nesutinka pakeisti įkeitimo lakšto, kadangi nebuvo informuoti apie 2013 m. balandžio 24 d. pasirašytą paskolos sutarties pratęsimą, dėl šio pratęsimo neišreiškė sutikimo, todėl transporto priemonės įkeitimas pasibaigė per 2013 m. balandžio 10 d. įkeitimo lakšte nurodytą terminą. Pažymėjo, kad kaip įkaito davėjai, o ne turėtojai, nėra atsakingi už savalaikį įkeitimo lakšto nepakeitimą (el.b. t. 1, l. 62).

31Taigi, sutarties šalims nesusitarus dėl sutarties pakeitimo, t.y. atsakovams neigiamai atsakius į ieškovo siūlymą pakeisti 2013-04-10 skolininko UAB „Konsela“, kreditoriaus KU „Vilniaus taupomoji kasa“ ir įkaito davėjų D. J. bei G. J. sudarytą maksimaliojo įkeitimo sutartį, nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas dėl sutarties pakeitimo teismo sprendimu (CK 6.223 str. 1, 2, 3 d.).

32Iš Juridinių asmenų registro duomenų (el.b. t. 1, l. 91-95) matyti, kad laikotarpiu nuo 2010-05-03 iki 2015-04-20 UAB „Konsela“ vienintelė akcininkė buvo G. J., tuo laikotarpiu įmonės direktorius buvo V. J.. Tik nuo 2015-04-20 vieninteliu įmonės akcininku tapo G. H., nuo 2015-06-18 jis yra ir įmonės direktorius.

33Pagrindinę paskolos sutartį, visus susijusius prašymus, susitarimus su ieškovu UAB „Konsela“ vardu pasirašė įmonės tuometinis vadovas V. J.. Byloje nėra UAB „Konsela“ tuometės vienintelės akcininkės G. J. sutikimo dėl jokio 2012-03-21 KU „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Konsela“ sudarytos paskolos sutarties pakeitimo. Juridinių asmenų registre įregistruota taisyklė, pagal kurią asmenys veikia UAB „Konsela“ vardu – vienasmenis atstovavimas, juridinio asmens vardu veikia vadovas (el.b.t. 1, l. 167). Todėl teismas kaip nepagrįstus atmeta atsakovų nurodytus argumentus, kad ieškovas negalėjo sudaryti susitarimo dėl paskolos sutarties pratęsimo su UAB „Konsela“, kadangi tam sutikimo nebuvo davusi vienintelė UAB „Konsela“ akcininkė.

34Teismas konstatuoja, kad G. J., būdama UAB „Konsela“ akcininkė turėjo galimybę gauti bet visą informaciją apie įmonės sutartinių įsipareigojimų vykdymą ieškovui, kaip ir apie paskolos sutarties pratęsimą, o byloje surinktų įrodymų visuma suponuoja vertinimą, jog labiau tikėtina, kad su paskolos sutartimi ir visais papildomais susitarimais dėl jos susijusios aplinkybės įkaito davėjams ne tik galėjo būti, bet ir buvo žinomos (CPK 176 str. 1 d.). Todėl teismas kaip nepagrįstus atmeta atsakovų D. J., jo atstovo, G. J. išdėstytus, o taip pat ir UAB „Konsela“ atsiliepime nurodytus argumentus apie tai, kad įkaito davėjams apie 2013-04-24 KU „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Konsela“ susitarimas dėl paskolos sutarties pratęsimo nebuvo žinoma.

35Be to, teismas pažymi, kad atsakovai G. J. ir D. J. savo asmeninio turto įkeitimu ir anksčiau ne kartą užtikrino UAB „Konsela“ prievoles ieškovui (el.b.t. 1, l. 50-57).

36Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad paskola pagal 2012-03-21 tarp KU „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Konsela“ sudarytą sutartį, dėl kurios užtikrinimo sandorio kilo ginčas šioje byloje, pirmiausia buvo užtikrinta kito G. J. ir D. J. priklausančio automobilio (BMW X5) įkeitimu. Byloje nėra duomenų apie tai, kad 2012-11-02 KU „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Konsela“ susitarimu pratęsus paskolos grąžinimo terminą iki 2013-05-25, apie tai būtų specialiai informuoti įkaito davėjai, gautas jų sutikimas ar pan., kaip ir nėra duomenų, kad būtų pakeista G. J. ir D. J. priklausančio automobilio BMW X5 įkeitimo sutartis ar sutartinio įkeitimo lakštas, įrašant juose naują pagrindinės prievolės įvykdymo terminą. Tačiau iš tolesnių atsakovų G. J. ir D. J. veiksmų akivaizdu, jog jiems buvo aišku, kad nepaisant šios aplinkybės, jie savo įkeistu turtu yra atsakingi už UAB „Konsela“ prievoles pagal paskolos sutartį. Tokią išvadą suponuoja tai, jog įkaito davėjai po 2013-04-09 UAB „Konsela“ kreipimosi į ieškovą su prašymu pakeisti paskolos sutarties užtikrinimo priemonę, atsisakant automobilio BMW X5 įkeitimo ir įkeičiant automobilį Mercedes Benz ML350 4Matic, kuris vyko jau po pirmojo paskolos sutarties termino pasibaigimo 2012-12-25, neginčijo savo pareigos atsakyti už UAB „Konsela“ prievoles pagal paskolos sutartį įkeistu turtu, tačiau 2013-04-10 sudarė naują maksimaliojo įkeitimo sutartį, dėl kurios kilo ginčas šioje byloje.

37Analogiški santykiai tarp šalių susiklostė ir ginčo atveju.

38CK 6.189 str. 1 d. nustatyta, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Kartu pažymėtina, jog sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai.

39Sudarytos maksimaliojo įkeitimo sutarties 5 p. šalys aiškiai susitarė, kad įkeitimu užtikrinti skolininko įsipareigojimai, kylantys iš 2012-03-21 Paskolos sutarties Nr. 12-00092 LTL su visais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais (el.b.t. 1, l. 15). Taigi, vertinant šią nuostatą, atsižvelgiant į CK 6.193–6.195 straipsniuose reglamentuotas sutarčių aiškinimo taisyklės, teismas daro išvadą, kad įkeitimo sandorio šalys išreiškė valią, jog įkaito davėjams priklausančiu turtu bus užtikrintos visos UAB „Konsela“ prievolės pagal minėtą paskolos sutartį, nepriklausomai nuo to, ar ši sutartis vėliau bus papildyta arba pakeista. Sutiktina ir su ieškovo argumentais, kad įkeitimo sutarties 8 punkte, kurį prašoma pakeisti sprendimu, nurodyta sąvoka „prievolės įvykdymo terminas“ nėra tapati sąvokai „įkeitimo pabaiga“. Maksimaliojo įkeitimo sutarties specialiųjų sąlygų 9 punkte bei bendrųjų sąlygų 2.1 punkte šalys be kita ko susitarė ir dėl to, kad maksimaliojo įkeitimo skolos dydžio fiksavimo data nenustatoma (el.b.t. 1, l. 15-16).

40Kaip teisingai atsiliepime pažymėjo patys atsakovai G. J. ir D. J., nuo pagrindinės prievolės (Paskolos sutarties) sąlygų, vykdymo tvarkos bei terminų priklauso jų turto teisinis režimas (el.b. t. 1, l. 81). CK 4.198 str. 3 d. numato, jog įkeitimo teisė ir jos galiojimas priklauso nuo įkeitimu užtikrintos pagrindinės prievolės galiojimo. Taigi įkeitimo sandoris yra akcesorinė (šalutinė) prievolė, susijusi su pagrindine prievole. Šios prievolės akcesoriškumas pasireiškia per jos priklausomumą nuo pagrindinės prievolės sukūrimo, turinio ir pabaigos galiojimo.

41Nagrinėjamu atveju svarbu ir tai, kad įkeitimo teisė nėra pasibaigusi ir išregistruota iš Hipotekos registro ar kad tam būtų kokių nors pagrindų (CK 4.224 str. 1, 3 d.).

42Jau minėta, kad kai viena iš šalių atsisako pakeisti sutarties sąlygas, jos gali būti pakeistos teismo sprendimu. Sutiktina, kad tai yra išimtinė priemonė ir galima tik tam tikrais atvejais, kai būtina užtikrinti protingumo, sąžiningumo ir proporcingumo principų laikymąsi. Dėl to, siekiant užtikrinti sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, sutarties pakeitimas teismo sprendimu yra pateisinamas tik įstatyme ar sutartyje nurodytais atvejais (CK 6.233 str. 2 d. 2 p.).

43Nagrinėjamoje byloje taikytina CK 6.204 str. įtvirtinta pasikeitusių aplinkybių taisyklė. Šioje normoje nurodytos aplinkybės, kurioms esant konkrečiu atveju pripažįstama, kad sutartinių prievolių pusiausvyra yra iš esmės pažeista ir vienai šaliai sutarties vykdymas yra suvaržytas. CK 6.204 str. 2 d. yra įtvirtinta, kad sutarties vykdymo suvaržymu laikomos aplinkybės, kurios iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą, t. y. arba iš esmės padidėja įvykdymo kaina, arba iš esmės sumažėja gaunamas įvykdymas, jeigu: 1) tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai šaliai tampa žinomos po sutarties sudarymo; 2) tų aplinkybių nukentėjusi šalis sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti; 3) tų aplinkybių nukentėjusi šalis negali kontroliuoti; 4) nukentėjusi šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos.

44Ieškovo suteiktos paskolos užtikrinimo priemonės netekimas laikytinas esminiu galimo įvykdymo sumažėjimu, o byloje nustatytos aplinkybės suponuoja vertinimą, kad CK 6.204 str. 2 d. išdėstytų sąlygų visuma egzistuoja. Taigi, nagrinėjamu atveju situaciją, kuomet dėl iš esmės formalaus veiksmo neatlikimo – faktiškai pasikeitusios pagrindinės prievolės įvykdymo datos neperrašymo akcesorinėje sutartyje, kuria ši prievolė užtikrinta, kreditorius prarastų prievolės užtikrinimą, teismas vertina kaip aplinkybę esmingai pakeitusią sutartinių prievolių pusiausvyrą ir sukeliančia CK 6.204 straipsnio 2 dalyje nurodytame straipsnyje įtvirtintus padarinius.

45Atsakovų argumentai apie tai, kad paskutinis paskolos sutarties termino pratęsimas buvo ekonomiškai nenaudingas UAB „Konsela“, o ieškovas turėjo tai įvertinti prieš sudarydamas susitarimą dėl paskolos sutarties pakeitimo, neturi jokios teisinės reikšmės šioje byloje. Teismas pažymi, kad 2013-04-24 KU „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Konsela“ susitarimas dėl paskolos sutarties pratęsimo nėra ginčijamas savarankišku reikalavimu nei šioje, nei kokioje kitoje byloje.

46Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas pakeisti šalių sudarytą sutartį, t.y. 2013-04-10 Maksimaliojo įkeitimo sutarties 8 punktą „Prievolės įvykdymo terminas“ iš „2013 m. gegužės 25 d.“ į „2014 m. kovo 25 d.“, todėl ieškinį tenkina (CPK 176 str. 1 d., 179 str., 185 str.).

47Ieškovo suformuluotas reikalavimas: pateikti Centrinės hipotekos įstaigai duomenis Hipotekos registro duomenų bazėje apie 2013-04-10 maksimaliojo įkeitimo sutarties, identifikavimo kodas 20220130018128, prievolės įvykdymo termino pakeitimą iš „2013 m. gegužės 25 d.“ į „2014 m. kovo 25 d.“ yra perteklinis, nesavalaikis ir neturi jokio savarankiško teisinio tikslo. Todėl teismas dėl jo atskirai nepasisako. Šiame kontekste pažymėtina, kad tik įsiteisėjęs teismo sprendimas pakeisti šalių sudarytą sutartį sukuria teisines pasekmes, o naujų duomenų įregistravimas visuomet atliekamas bendra tvarka, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų.

48Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovui iš atsakovų lygiomis priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos - 1340 Eur išlaidų už advokato padėjėjo pagalbą (el.b.t. 1, l. 117-124, 188-193) (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str., 93 str. 1 d.).

49Ieškovas pagal įstatymą yra atleistas nuo žyminio mokesčio už pareikštą ieškinį mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Patenkinus ieškinį, iš atsakovų valstybės naudai lygiomis dalimis priteistinas už ieškinį mokėtinas žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas, – 108 Eur (CPK 80 str. 1 d. 3 p., 7 d., 96 str. 1 d.).

50Teismas byloje patyrė 9,22 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, kurios lygiomis dalimis priteistinos iš atsakovų į valstybės biudžetą (el.b.t. 1, l. 198) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

51Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais,

Nutarė

52ieškinį tenkinti, pakeisti 2013-04-10 Maksimaliojo įkeitimo sutarties (identifikavimo kodas 20220130018128), sudarytos tarp skolininko UAB „Konsela“ (juridinio asmens kodas 302004534), kreditoriaus KU „Vilniaus taupomoji kasa“ (juridinio asmens kodas 112040690) ir įkaito davėjų D. J. (asmens kodas ( - ) ir G. J. (asmens kodas ( - ) 8 punktą „Prievolės įvykdymo terminas“ iš „2013 m. gegužės 25 d.“ į „2014 m. kovo 25 d.“.

53Priteisti iš atsakovo UAB „Konsela“, juridinio asmens kodas 302004534, 446,67 Eur, iš atsakovo D. J., asmens kodas ( - ) - 446,67 Eur, iš atsakovės G. J., asmens kodas ( - ) - 446,66 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovui bankrutavusiai kooperatinei bendrovei kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, juridinio asmens kodas 112040690.

54Priteisti iš atsakovo UAB „Konsela“, juridinio asmens kodas 302004534, 39,07 Eur, iš atsakovo D. J., asmens kodas ( - ) - 39,07 Eur, iš atsakovės G. J., asmens kodas ( - ) - 39,08 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Šios sumos turi būti įmokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitus reikia pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

55Įsiteisėjusio teismo sprendimo kopiją siųsti Centrinei hipotekos įstaigai.

56Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė... 2. ieškovas bankrutavusi kooperatinė bendrovė kredito unija „Vilniaus... 3. Ieškovas nurodė, kad 2012-03-21 tarp KU „Vilniaus taupomoji kasa“ ir... 4. Atsakovai D. J., G. J. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad... 5. Atsakovas UAB „Konsela“ atsiliepime į ieškinį, pasirašytame dabartinio... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį jame išdėstytais... 7. Į posėdį atvykęs atsakovo D. J. atstovas nurodė su ieškiniu... 8. Į teismo posėdį neatvyko atsakovai G. J. bei UAB „Konsela“ atstovas,... 9. Ieškinys tenkintinas... 10. Byloje nustatyta, kad 2012-03-21 KU „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB... 11. Į bylą pateiktas 2012-03-19 vienintelės UAB „Konsela“ akcininkės G. J.... 12. 2012-03-19 prašymuose dėl paskolos UAB „Konsela“ direktorius nurodė, kad... 13. 2012-03-27 įregistruotas sutartinio įkeitimo lakštas, kuriuo įkaito... 14. 2012-10-24 UAB „Konsela“ direktorius pateikė ieškovui prašymą pratęsti... 15. 2012-10-31 KU „Vilniaus taupomoji kasa“ valdybos posėdyje nutarta šį... 16. 2012-11-02 KU „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Konsela“, atstovaujama... 17. 2013-04-09 UAB „Konsela“ direktorius kreipėsi į ieškovą su prašymu... 18. 2013-04-09 KU „Vilniaus taupomoji kasa“ valdybos posėdyje nutarta šį... 19. 2013-04-10 UAB „Konsela“ (skolininkas), KU „Vilniaus taupomoji kasa“... 20. Tą pačią dieną, t.y. 2013-04-10, sutartinis įkeitimas įregistruotas... 21. 2013-04-10 KU „Vilniaus taupomoji kasa“ kreipėsi į notarą su prašymu... 22. 2013-04-15 UAB „Konsela“ direktorius kreipėsi į ieškovą su prašymu... 23. 2013-04-24 KU „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Konsela“, atstovaujama... 24. 2014-05-29 KU „Vilniaus taupomoji kasa“ išsiuntė skolininkui UAB... 25. 2014-08-05 pranešimu KU „Vilniaus taupomoji kasa“ informavo skolininką... 26. 2014-08-18 raštu UAB „Konsela“ informavo BKU „Vilniaus taupomoji kasa“... 27. 2014-12-04 nutartimi Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą pagal... 28. 2015-06-18 notarė M. Č. atsisakė atlikti vykdomąjį įrašą pagal BKU... 29. 2015-06-18 raštu BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ kreipėsi į UAB... 30. Atsakydami į šį raštą 2015-06-25 atsakyme įkaito davėjai D. J. ir G. J.... 31. Taigi, sutarties šalims nesusitarus dėl sutarties pakeitimo, t.y. atsakovams... 32. Iš Juridinių asmenų registro duomenų (el.b. t. 1, l. 91-95) matyti, kad... 33. Pagrindinę paskolos sutartį, visus susijusius prašymus, susitarimus su... 34. Teismas konstatuoja, kad G. J., būdama UAB „Konsela“ akcininkė turėjo... 35. Be to, teismas pažymi, kad atsakovai G. J. ir D. J. savo asmeninio turto... 36. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad paskola pagal 2012-03-21 tarp KU... 37. Analogiški santykiai tarp šalių susiklostė ir ginčo atveju.... 38. CK 6.189 str. 1 d. nustatyta, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos... 39. Sudarytos maksimaliojo įkeitimo sutarties 5 p. šalys aiškiai susitarė, kad... 40. Kaip teisingai atsiliepime pažymėjo patys atsakovai G. J. ir D. J., nuo... 41. Nagrinėjamu atveju svarbu ir tai, kad įkeitimo teisė nėra pasibaigusi ir... 42. Jau minėta, kad kai viena iš šalių atsisako pakeisti sutarties sąlygas,... 43. Nagrinėjamoje byloje taikytina CK 6.204 str. įtvirtinta pasikeitusių... 44. Ieškovo suteiktos paskolos užtikrinimo priemonės netekimas laikytinas... 45. Atsakovų argumentai apie tai, kad paskutinis paskolos sutarties termino... 46. Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, daro išvadą, kad... 47. Ieškovo suformuluotas reikalavimas: pateikti Centrinės hipotekos įstaigai... 48. Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovui iš atsakovų lygiomis priteistinos... 49. Ieškovas pagal įstatymą yra atleistas nuo žyminio mokesčio už pareikštą... 50. Teismas byloje patyrė 9,22 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų,... 51. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 52. ieškinį tenkinti, pakeisti 2013-04-10 Maksimaliojo įkeitimo sutarties... 53. Priteisti iš atsakovo UAB „Konsela“, juridinio asmens kodas 302004534,... 54. Priteisti iš atsakovo UAB „Konsela“, juridinio asmens kodas 302004534,... 55. Įsiteisėjusio teismo sprendimo kopiją siųsti Centrinei hipotekos įstaigai.... 56. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...