Byla 2-7011-901/2013
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui G. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo G. S. 76,25 Lt skolą, 233,40 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 34,96 Lt ikiteisminio išieškojimo išlaidų ir bylinėjimosi išlaidas: 72,00 Lt žyminio mokesčio. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (viešo paskelbimo būdu), tačiau atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškovo ieškinys pagrįstas ir tenkintinas iš dalies (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 185 str., 285 str.).

5Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad 2002-04-24 atsakovas su pirminiu kreditoriumi UAB „Tele2“ sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. M4.3A672118143490 (10-11 b. l.), pagal kurią pradinis kreditorius teikė atsakovui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl pagal sudarytą sutartį susidarė skola: 76,25 Lt skola ir 233,40 Lt delspinigiai. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kreditoriaus teisė be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą kitam asmeniui. Atsakovas yra informuotas, kad UAB „Tele2“ yra perleidęs ieškovui skolos reikalavimo teisę iš atsakovo G. S. (9 b. l.).

6Vadovaujantis CK 6.716 straipsnio 1 dalimi, paslaugų sutartis - tai sutartis, kuria viena šalis (paslaugų tiekėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas mokėti. Pirminis kreditorius vykdė savo pareigas tinkamai - užtikrino sutartų paslaugų teikimą, tuo tarpu atsakovė savo pareigų neįvykdė - nesumokėjo už suteiktas paslaugas. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 ir 6.205 straipsnių nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.). Nesant duomenų, kad atsakovas pilnai atsiskaitė su pradiniu kreditoriumi ar jo teisių perėmėju (ieškovu), iš jo ieškovui priteistina 76,25 Lt skola.

7Už nesavalaikį sutartinių prievolių vykdymą ieškovas yra paskaičiavęs 233,40 Lt delspinigių beveik už septynių metų laikotarpį, skaičiuojant po 0,1 procentus už kiekvieną vėlavimo dieną (4 b. l.). Savo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo ieškovas grindžia Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties 6.6 punktu. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teismų praktiką protingas delspinigių dydis yra 0,02 procento, kas atitinka minimalius įstatyminius nuostolius (CK 6.73 str. 2 d., 6.210 str., 6.258 str. 3 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-06-06 nutartis, c.b. Nr. 3K-3-316/2005, 2005-09-19 nutartis, c.b. Nr. 3K-3-400/2005 ir kt.). Tokiu atveju, jeigu netesybos yra aiškiai per didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Sprendžiant, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“, turi būti atsižvelgiama į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiamasi CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 10 12 nutartis c.b.Nr.3K-7-304/2007). Netesybos (bauda ar delspinigiai), kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo prievolė, atlieka kompensuojamąją funkciją tikslu atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 06 22 nutartis c.b. Nr.3K-3-290/2007). Teismas atsižvelgia į tai, kad nagrinėjamu atveju, prašoma priteisti netesybų suma yra tris kartus didesnė negu paskaičiuota skola, delspinigiai skaičiuoti beveik už 7 metus, sutartis sudaryta tarp juridinio asmens ir fizinio asmens – silpnesnės šalies - vartotojo, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, kad delspinigių norma aiškiai viršija paslaugų davėjo verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paslaugų sutarties sudarymo momentu, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir mažintini. Įvertinus aplinkybes, kad nėra duomenų, kad atsakovė yra grąžinusi skolą, atsižvelgdamas į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, teismas tenkina ieškovo prašymą dėl netesybų priteisimo, tačiau prašomus priteisti delspinigius mažina iki 70,00 Lt. Tokia netesybų suma laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovo patirtus nuostolius ir užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju (CK 1.125 str. 5 d. 1 p., 6.71 str., 6.258 str., 6.261 str.).

8Ieškovas ieškinyje nurodo, kad turėjo 34,96 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, tačiau nepateikia tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų. Ieškovas pateikė ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotines (20 b. l.), iš kurių matyti, kad minėtas išlaidas sudaro pranešimų siuntimas Lietuvoje, darbo priemonės, užklausos registrams. Ieškovas nepateikia rašytinių įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos, todėl ieškovo prašymas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovo netenkintinas (CPK 178 str., 185 str. 1 d.).

9Už nesavalaikį prievolių vykdymą iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (146,25 Lt) nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 72,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 76 b. l.). Sutinkamai su CPK 93 str. iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo ieškinys dėl 344,61 Lt ieškinio reikalavimų sumos patenkinamas 42,44 % priteisiant 146,25 Lt, todėl atitinkamai ieškovo naudai iš atsakovo priteisiama 31,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

11Valstybės biudžetui 3,00 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma nepriteistina, nes ji laikytina mažesne nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnis 1 dalis 3 punktas, 96 straipsnis 6 dalis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsniu, 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, iš atsakovo G. S., a. k. ( - ) 76,25 Lt (septyniasdešimt šešis litus, 25 centų) skolos, 70,00 Lt (septyniasdešimt litų) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 146,25 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-08-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 31,00 Lt (trisdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų.

15Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai