Byla B2-335-252/2017
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė, sekretoriaujant Loretai Girdziušienei,

2dalyvaujant pareiškėjui E. G., kreditoriams UAB „( - )“ atstovui advokatui A. G., UAB „( - )“ direktoriui V. Ž., atstovui advokatui V. R., žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „( - )“ generalinio direktoriaus E. G. pareiškimą atsakovei UAB „( - )“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir

Nustatė

3

 1. Pareiškėjo UAB „( - )“ vadovas E. G. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo iškelti UAB „( - )“ restruktūrizavimo bylą, įmonės administratoriumi paskirti UAB „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), įrašymo į restruktūrizavimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą Nr. ( - ), įrašymo į sąrašą data – 2014-03-18.
 2. Pareiškėjas nurodo, jog viena iš pagrindinių įmonės veiklų yra statybos ir remonto darbai, statinių inžinierinių sistemų įrengimas. Pareiškėjo teigimu šiuo metu įmonė yra susidūrusi su laikinais finansiniais sunkumais. Bendrovė turi turto iš viso 3,8 mln. €, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 2,2 mln. €. Pradelsti įsipareigojimai sudaro 583,9 tūkst. €. 2016 m. 11 mėn. bendrovė patyrė 191,7 tūkst. € nuostolių. Todėl bendrovė negali tinkami įvykdyti savo prievolių kreditoriams ir sumažinti nuostolių.
 3. Pagrindiniai faktoriai , kurie lėmė staigų apyvartinių lėšų sumažėjimą yra sumažėjęs bankų kreditavimas bei vykstantys teisminiai ginčai su rangovais ir užsakovais. Dėl teisminių ginčų yra areštuotas bendrovės turtas, įskaitant ir pinigines lėšas bankuose. Prie bendrovės veiklos nuostolių prisideda ir tai, kad statybų versle trūksta gerų kvalifikuotų darbininkų.
 4. Restruktūrizavimo plano metmenyse(toliau-metmenys) yra nurodyta ir pridėtos sudarytos sutartys, iš kurių matyti, kad bendrovė atliks darbų už 5,8 mln. € sumą, numatoma gauti lėšas iš patalpų nuomos. Taip pat planuojama parduoti nereikalingą turtą bei išsiieškoti skolas iš debitorių ir prognozuojama gauti virš 3 mln. €, todėl per 4 metus bendrovė turės galimybę pilnai įvykdyti savo prievoles kreditoriams.
 5. Teismo posėdžio metu vadovas paaiškino, kad pateiktuose metmenyse nėra smulkiai ir išsamiai nurodyti numatom i pakeitimai, nes tai bus smulkiai nurodyta restruktūrizavimo plane, kurį rengs ir kreditoriai turės visas galimybes teikti savo pasiūlymus ir kritiką. Restruktūrizavimo atveju, bendrovei būtų sudarytos galimybės išsaugoti ir plėtoti veiklą bei uždirbti pelną, kuris leistų išsaugoti darbo vietas, išvengti bankroto. Įmonėje dirba 130 darbuotojų, todėl neiškėlus restruktūrizavimo bylos ir nesuteikus įmonei galimybės atgaivinti savo veiklos, daug darbuotojų liks be darbo. Per 2016 metus įmonė patyrė nuostolį, kurį įtakojo tokių sutarčių įvykdymas kaip su D. P., UAB „( - )“, nes iš tų sutarčių įmonė patyrė virš 250 000 € nuostolį. Buvo būtina atlikti darbus, kurių sutartyse nebuvo, o norint įvykdyti sutartis juos reikėjo atlikti savo lėšomis.
 6. Įmonė dar vykdo sutartis, kurios yra sudarytos anksčiau bet dėl projektų keitimo ir kitų derinimų darbai dar nėra baigti. Direktorius taip pat patvirtino, kad numatyto parduoti turto vertė gali būti mažesnė nei yra nurodyta metmenyse. Sutiko su kreditoriaus UAB „( - )“ siūlomo administratoriaus kandidatūra, nors pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose, kuriuos pateikė teismo posėdžio metu, nurodė, jog su tokia administratoriaus skyrimo tvarka sutikti negali, nes tai prieštarautų ĮRĮ 6 str. 1 d. ir 15 str. 2 d. nuostatoms.
 7. Kreditorius UAB „( - )“ atsiliepimu prašo pareiškimą atmesti. Nurodo, kad pareiškėjo visi nurodyti argumentai yra deklaratyvaus pobūdžio, neturintys jokio rimto pagrindimo. Atsakovas turi visas galimybes atsiskaityti su kreditoriais be restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Jei vadovautis įmonės pateiktais duomenimis, tai matyti, kad įmonė turi pajamų ir ketina jas gauti iš sudarytų sutarčių įvykdymo ir numatytos gauti lėšos ne tik kad leis pilnai padengti kreditorinius reikalavimus, bet liks ir pelno. Atsakovas turi pakankamai neįkeisto ir neareštuoto turto, kurį realizavus gali atsiskaityti su kreditoriais, ką būtent ir nurodo metmenyse, kad su kreditoriais ketina atsiskaityti realizavęs nereikalingą turtą. Mano, kad nėra ĮRĮ 4 str. 1 d. nurodytų pagrindų kelti bendrovei restruktūrizavimo bylą. Metmenyse pareiškėjas ne tik kad nenurodė kaip ateityje ketina išvengti nurodytų priežasčių, dėl kurių susidarė sunki finansinė padėtis, bet šios priežastys nėra niekaip pagrįstos ir negalėjo įtakoti reikšmingų atsakovo finansinių sunkumų. Be to, plano metmenyse nėra realaus atsakovo verslo plano, bendrovė neplanuoja veiklos ar struktūros pertvarkymų, o iš esmės ketina tęsti įprastą veiklą bei toliau nuomoti patalpas.
 8. Kreditorius UAB „( - )“ atsiliepimu prašo pareiškimą atmesti ir prašo įmonei iškelti bankroto bylą. Prašyme nurodė, kad pateikti atsakovo plano metmenys neatitinka ĮRĮ 5 str. 1 d. turinio. Metmenyse nėra duomenų apie bendrovės suteiktus laidavimus ir garantijas. Nėra duomenų apie nuostolingos veiklos atsisakymą, apie įmonės struktūrinius pertvarkymus, apie numatomas išlaidas, jų mažinimą ir kt. Metmenyse yra tik lakoniški parašymai, kad įmonė taikys įvairias priemones, kurios leistų atstatyti mokumą. Atsakovo nurodomos prognozės pelno gavimui, kuris 2020 metais turėtų siekti net 448000 € vertintinos kritiškai, nes atsakovui nesusidūrus su laikinais finansiniais sunkumais, tokio pelno pasiekti nepavyko. Be to, metmenyse nurodyta informacija yra prieštaringa. Trečioje dalyje nurodyta, kad 2016 m. iki lapkričio mėnesio atsakovas patyrė 191709 € nuostolių, o 7 skyriuje jau nurodoma, kad per 2016 metus gaus 22000 € pelną. Kaip per vieną mėnesį atsakovas sugebės padengti jau turimą nuostolį ir dar gaus pelną, jei jo mėnesinė apyvarta yra tik virš 200000 €. Nurodo, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai jau kurį laiką viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, todėl įmonei turėtų būti keliama bankroto byla. Teismo posėdžio metu kreditoriaus atstovas nurodė, kad net teismo posėdyje įmonės vadovas negali paaiškinti paprastų dalykų, pats pripažino, kad nurodyta turto vertė yra ženkliai mažesnė.
 9. Kreditorius UAB „( - )“ atsiliepimu į pareiškimą prašo atmesti prašymą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, o teismui manant, kad yra pagrindas restruktūrizavimo bylai kelti, administratoriumi prašo paskirti UAB „( - )“, kuris administravimo paslaugas sutiko teikti tris kartus mažesne kaina nei pareiškėjo prašomas paskirti administratorius. Atsiliepime kreditorius nurodė, kad nėra pagrindų iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą. Iš pareiškėjo pateikto balanso duomenų darytina išvada, jog bendrovės gautinos sumos nurodytos virš 800000 €, todėl jai tinkamai ginant savo interesus, šios sumos pilnai pakaktų pradelstoms skoloms padengti. Kad nėra nuostolių dėl pareikštų ieškinių teismuose matyti iš paties pareiškėjo pateiktų duomenų, kad UAB „( - )“ ieškinys yra atmestas. Teismo posėdžio metu kreditoriaus atstovas nurodė, kad pateikti pareiškėjo metmenys neduoda galimybių taikyti įmonei restruktūrizavimo proceso, nes juose nėra duomenų kaip pareiškėjas ketina pagerinti savo finansinę padėtį ir atsiskaityti su kreditoriais. Teismui nusprendus priešingai, prašo administratoriumi skirti jų pasiūtą kandidatūrą, kurios dalyvavimas restruktūrizavimo procese kainuos ženkliai mažiau nei pareiškėjo siūlomas administratorius.
 10. Kreditorius UAB „( - )“ pateiktame prašyme nurodo, kad pateikti metmenys neatitinka ĮRĮ 5 str. reikalavimams. Metmenyse nėra numatyta jokių įmonės veiksmų dėl jos struktūros pertvarkymo, dėl numatomų taikyti priemonių, kurios padėtų įmonei stabilizuoti savo finansinius sunkumus. Mano, kad įmonės statusas iškėlus jai restruktūrizavimo bylą nebeleis dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir įmonė nebeturės galimybių savo veiklai plėtoti. Mano, kad įmonė nenurodė priemonių, jog ateityje sugeneruos pakankamai pajamų ne tik einamosioms išlaidoms dengti, bet ir apmokėti skolas. Todėl mano, kad įmonei turėtų būti keliama bankroto byla.
 11. Kreditorius ( - ) iš vakaro prieš teismo posėdį taip pat pateikė prašymą(per EPP sistemą) įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu ir pateikti jo atstovui visą bylos medžiagą, kad jis galėtų pateikti savo poziciją į pareiškimą. Teismas šio prašymo išsprendimo klausimą atidėjo iki teismo posėdžio, nes nebuvo duomenų ar kreditorius yra kreditorių sąraše. Teismo posėdžio metu pareiškėjo direktorius nurodė, kad įmonė yra kreditorių sąraše ir neprieštarauja dėl jo įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu. Teismas trečiojo asmens įtraukimo įbylą klausimą sprendė atskira nutartimi.

4Pareiškimas atmestinas.

 1. LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo tikslas - sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Vadovaujantis šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi – įmonės restruktūrizavimas - visuma įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.
 2. Pažymėtina, kad įstatymų leidėjo numatytas įmonių restruktūrizavimo procesas nėra savitikslis. LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas šio įstatymo tikslas siejamas su priemonėmis ir būdais išvengti bankroto tik tokioms įmonėms, kurių finansiniai sunkumai nėra įsisenėję, sąlygoti laikino pobūdžio priežasčių, todėl galėtų būti pašalinti restruktūrizavimo procese taikomomis priemonėmis. Pažymėtina, kad įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą, be kita ko, lemia laiku pradėtas restruktūrizavimo procesas. Įmonė ir jos kreditoriai, siekdami savo interesų apsaugos, turi veikti sąžiningai ir bendradarbiauti, tiek sprendžiant dėl įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo, tiek vykstant šiam procesui. Įmonės restruktūrizavimu siekiami tikslai – išsaugoti konkrečios įmonės veiklą, joje sukurtas darbo vietas.
 3. UAB „( - )“ VĮ Registrų centre įregistruota 1992-10-02. Pagrindinė įmonės veikla – statybos ir remonto darbai, statinių inžinierinių sistemų įrengimas. Pareiškėjas pateikė duomenis, kad per vienuolika 2016 metų mėnesių įmonė patyrė 191,7 tūkst. eurų nuostolių. Iki to laiko įmonė nuostolių nebuvo patyrusi. Įmonės pateikti balanso duomenys patvirtina, kad įmonės turtas sudaro 3804009 €, o per vienerius metus mokėtinos sumos yra 2185374 €.
 4. Prie pareiškimo pareiškėjas pateikė 2016-01-06 statybos rangos sutartį su UAB „( - )“, pagal kurią gen. rangovas UAB „( - )“ su pareiškėju susitarė, kad jis atliks subrangos darbus 186 124,96 € sumai objekte ( - ). Sutarti rangos darbai pagal papildomą susitarimą turėjo būti baigti 2016-10-25, tačiau pagal pareiškėjo patvirtinimą jie nėra baigti, nes yra keičiami projektai ir numatoma darbų pabaiga 2017 m. pavasaris. Pagal šią sutartį iki šios dienos yra gauta apie 70 000 eurų pajamų.
 5. Taip pat pateikta 2016-03-31 statybos rangos sutartis su AB ( - ) pagal kurią pareiškėjas įsipareigojo savo lėšomis, jėgomis ir priemonėmis atlikti statybos rangos darbus objekte prekybos pastato adresu ( - ) rekonstrukciją. Sudarytos sutarties kaina 5 146 946,58 eurai. Sutarties įvykdymo konkretus terminas sutartyje nenurodytas, o pareiškėjas nepateikė duomenų koks tas terminas numatytas. Todėl nėra aišku ar dalis darbų jau yra atlikta ir gautos pajamos.
 6. Pateikta 2016-05-10 statybos rangos sutartis su AB ( - ), kurioje nėra nurodyta sutarties kaina, o priedo nėra pateikta, tačiau pagal šią sutartį statybos rangos darbai turėjo būti baigti 2016-10-15.
 7. Pateikta iš viešųjų pirkimų 2016-06-01 sudaryta viešojo pirkimo sutartis su VĮ ( - ), kurios įvykdymo terminas baigėsi 2016-12-23, sutarties kaina 102 847,52 eurai.
 8. Pateikta 2016-09-05 statybos rangos sutartis su UAB ( - ) 136 410,04 eurų sumai. Darbai pagal šią sutartį turėjo būti baigti 2016-12-23.
 9. Pateikta 2015-04-01 jungtinės veiklos sutarties priedas Nr. 1 pasirašytas su ( - ) įmone dėl ( - ) pastato modernizavimo. Sutarties suma 583 000 eurų. Duomenų kada turi būti atlikti darbai nėra.
 10. Pateikta 2015-03-26 rangos darbų su projekto parengimu pirkimo sutartis su UAB ( - ) dėl pastato Vilniuje modernizavimo, sutarties kaina 315 748,03 eurai. Duomenų ar sutartis įsigaliojo ir kada jos įvykdymo terminas nėra.
 11. Pateikta 2015-01-15 rangos darbų su projekto parengimu pirkimo sutartis su UAB ( - ) dėl pastato Vilniuje atnaujinimo, sutarties kaina 294 533,13 eurų. Ar sutartis įvykdyta duomenų nėra, ar sutarties sąlygos įsigaliojo taip pat duomenų nėra ir kada jos įvykdymo terminas nėra aišku.
 12. Pareiškėjas nurodė, kad viena sutartis su UAB ( - ) yra pasibaigusi, sutartis su Trakų šiluma yra neįvykdyta(2016-01-06 UAB ( - )), nes keičiami projekto sprendiniai, taip pat nėra įvykdyta sutartis su Lenkijos įmone dėl ambasados modernizavimo, dėl trukdžių kurie nepriklauso nuo pareiškėjo. Atlikta darbų pagal šią sutartį maždaug už 300 000 eurų, bet ar ši suma yra gauta, pareiškėjas nenurodė. Apie kitų sutarčių įvykdymą pareiškėjas duomenų nepateikė.
 13. Pateiktuose metmenyse (7 skyrius) pareiškėjas nurodo, kad yra sudarytos sutartys 9 objektuose bendrai 5,8 mln. eurų sumai. Tačiau iš pateiktų punktuose 15-22 nurodytų sutarčių matyti, kad dalies sutarčių įvykdymo terminas jau yra pasibaigęs ir įmonė turėjo gauti lėšas, kurios nurodytos sutartyse. Pats pareiškėjas nurodė, kad viena sutartis su UAB ( - ) jau yra įvykdyta, todėl akivaizdu, kad lėšos turėjo būti gautos. Taip pat pareiškėjas nurodė, kad iš dalies yra gautos lėšos pagal kai kurias pateiktas sutartis, todėl metmenyse nurodytos gautinos lėšos yra be pagrindo užaukštintos. Pareiškėjas nurodė, kad pagal sutartį su Lenkijos įmone yra atlikta darbų už 300 000 eurų, todėl akivaizdu, kad pagal šią sutartį ateityje pareiškėjas nebegaus visos sutarties sumos, nes už atliktus darbus jau turėjo būti apmokėta.
 14. Pareiškėjas neteikė duomenų pagal pateiktas 18-19 ir 21-22 punktuose nurodytas sutartis, kurių įvykdymo terminas yra pasibaigęs, todėl neaišku kaip iš jų galima gauti pajamas, kai jos dar 2016 metų pabaigoje turėjo būti gautos ir jų bendra suma yra arti 1 mln. eurų.
 15. Metmenyse (9 skyrius) pareiškėjas nurodo apie išieškomas debitorines skolas. Nurodo, kad 515,8 tūkst. eurų sumai skolų išieškojimas vyksta ne teismo tvarka, tačiau kaip jos yra išieškomos neaišku, nes plačiau pareiškėjas nenurodo ar yra sudaryti kokie tai susitarimai, skolų mokėjimo terminai prailginti ar pan. Minėta suma beveik pilnai dengia turimus pradelstus įmonės įsipareigojimus.
 16. 10 skyriuje „atsiskaitymai su kreditoriais“ metmenyse nurodoma, kad prognozuojama gauti 3,16 mln. eurų , kurių užteks atsiskaityti su kreditoriais ir tęsti toliau komercinę ūkinę veiklą. Tačiau šių duomenų nepatvirtina pridėtos 15-22 punktuose sutartys, kurių dalis jau yra pilnai įvykdyta, o kita dalis yra iš dalies įvykdyta ir gautos lėšos jau yra panaudotos. Be to, pareiškėjas nurodo, kad būtent pagal šias sutartis gaus virš 5 mln. eurų.
 17. Kitas pareiškėjo argumentas dėl numatomų gauti pajamų yra turto pardavimas. Kreditoriams teigiant, kad numatomo parduoti turto vertė yra ženkliai mažesnė rinkoje nei nurodo pareiškėjas, pastarasis su tuo sutiko, todėl metmenyse nurodytas parduoti turtas ir numatomos gauti iš jo pardavimo 0,657 mln. eurų pajamos yra be pagrindo užaukštintos. Pareiškėjas metmenyse neįvertino numatomo parduoti turto rinkos kainų, o jas nurodė pagal turimas vertes buhalteriniuose dokumentuose.
 18. Pareiškėjo teiginys, kad numatoma didinti gaunamas pajamas iš išnuomotų patalpų byloje taip pat nepagrįstos įrodymais. Metmenyse ( 7 skyrius) nurodoma, kad pajamos iš turto nuomos 2017 metais augs keturis kartus daugiau nei yra gauta 2016 metais, tačiau nenurodomas joks papildomas nekilnojamasis turtas, kurį pareiškėjas ketina išnuomoti. Pateiktos dvi nuomos sutartys su UAB ( - ) ir UAB ( - ), kurios sudarytos atitinkamai 2016-11-02 ir 2016-05-02 ir kuriose yra fiksuotos konkrečios nuomos pajamos. Teismo posėdžio metu pareiškėjas nurodė, kad pagal pirmą sutartį 4000 € už nuomą iš UAB ( - ) yra gauti, nors metmenyse ši suma nenurodoma. 2017 metais iš abiejų nuomininkų gautinos pajamos bus 20580 €, todėl neaišku iš kokios nuomos tos pajamos augs iki 28036 € ir nuo 2018 metų iki 32 000 €. Metmenyse nėra duomenų ir prie pareiškimo nėra pridėtų įrodymų kokius mechanizmus planuoja išnuomoti pareiškėjas, kad gaunamos pajamos siektų metmenyse nurodytas sumas.
 19. Teismas, spręsdamas klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo įmonei turi vertinti ne tik pateiktus dokumentus apie įmonės ūkinę veiklą, jos finansinę būklę, bet ir analizuoti pateikto restruktūrizavimo plano metmenis. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad esminę reikšmę teismui sprendžiant dėl pareiškimo iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą faktinio ir teisinio pagrįstumo turi ne tik įmonės materialinės padėties, turto ir skolų santykio struktūros nustatymas, bet ir pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų išsamus įvertinimas, siekiant atsakyti į esminį klausimą – ar įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restrutūrizavimu siekiamus tikslus, t.y. atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas. Teismas, spręsdamas klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, patikrina ne vien tai, kaip metmenyse nurodytos priemonės atitinka ĮRĮ nustatytus įmonės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus, tačiau įvertina, ar numatomos priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą, sumažinti turimus įsiskolinimus tiek, kad būtų išsaugotas įmonės konkurencingumas. (LAT nutartis Nr. 3K-3-263/2010).
 20. Pateikti restruktūrizavimo plano metmenys bei pateikti duomenys apie vykdomą veiklą įtikinamai neparodo, kaip įmonė sieks atkurti savo mokumą, iš aptartų aplinkybių nėra aiški bendrovės veiklos perspektyva. Restruktūrizavimo planui paruošti yra skirtas apibrėžtas laikas, o metmenyse nurodoma jo metu parduoti ilgalaikį turtą, kuris įmonei yra nereikalingas, tačiau kokia reali šio turto vertė neaišku. Plano metmenyse deklaruota, kad detalios priemonės bendrovės mokumui atkurti, tokių priemonių šaltiniai ir kiti duomenys bus pateikti tik restruktūrizavimo plane. Teismo vertinimu, įmonė tiesiog ketina tęsti savo veiklą, kuri iki šiol buvo vykdoma tai nuostolingai tai pelningai, tolimesnės veiklos perspektyvos yra neaiškios, nes bendrovė turi tikslą užbaigti vykdyti užsakymus, išvengti kreditorinių skolų išieškojimo, kol bus rengiamas restruktūrizavimo planas, o toliau realių tinkamai pagrįstų planų neturi. Teismas abejoja, ar kreditoriai, kurių reikalavimai neužtikrinti, sutiks laukti skolų grąžinimo ketverius metus, todėl konstatuotina, kad restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka IRĮ 5 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų.
 21. Restruktūrizavimo galimybės turi būti pagrįstos realiomis ir abejonių nekeliančiomis priemonėmis. Teismo vertinimu, deklaratyvūs teiginiai vargu ar padės spręsti susidariusius įmonės finansinius sunkumus, nes nurodytos finansinių problemų atsiradimo priežastys nešalinamos, o kitų negalima objektyviai išvengti. Pareiškėjas pats nurodė, kad dėl dalies statybos rangos sutarčių patyrė nuostolius tik todėl, kad nebuvo numatę visų būtinų atlikti darbų, kad dalis užsakovų patys parenka subrangovus ir dėl to kyla problemos bei papildomos išlaidos. Prieš pradedant restruktūrizavimo procesą, būtina žinoti, kas konkrečiai gali finansinę paramą suteikti ir kokiomis sąlygomis. Pagal byloje pateiktas bendrovės ūkinėje komercinėje veikloje galiojančias ir vykdomas sutartis negalima daryti abejonių nekeliančios išvados, kad bendrovė jau nuo 2017 metų dirbs pelningai, nes nėra pakankamai detalizuotos paminėtų sutarčių vykdymo pajamos, kada ir kokio dydžio bus gaunamas atsiskaitymas pagal nurodomas sutartis, kai dalis tų sutarčių jau yra įvykdytos ir kai pagrindinėje pareiškėjo nurodomoje sutartyje su UAB ( - ) yra sąlyga, kad su subrangovais užsakovas atsiskaitys tiesiogiai, o pareiškėjui bus išmokama tik priklausantis antkainis.
 22. Pareiškėjas teigia, kad atsiskaitymai su kreditoriais bus vykdomi iš gaunamų pajamų pagal pateiktas statybos rangos sutartis, nuomos pajamų ir pajamų gautų pardavus turtą. Tačiau kaip teisingai nurodė dalyvaujantys byloje kreditoriai, pareiškėjas gali atsiskaitinėti su kreditoriais iš šiuo metu gaunamų tų pačių pajamų. Iš metmenyse nurodytų piniginių srautų prognozės matyti, kad iš pagrindinės veiklos pinigų srautai numatomas, teismo vertinimu, nerealus padidėjimas, nes realiai tokio padidėjimo pagal pateiktus duomenis negalima konstatuoti.
 23. Pareiškėjo pateiktame priede Nr. 10 nurodyti ketinimai gauti pajamas iš sudarytų statybos rangos sutarčių, kurios teismui nepateiktos, yra numatytos tik 2017 metais, todėl pareiškėjas be restruktūrizavimo bylos gali atsiskaityti su kreditoriais jau šiais metais. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pagal pateiktas sąmatas dalis darbų jau turi būti atlikta ir gautos pajamos, nes sutarčių vykdymas prasidėjo nuo 2016 metų rugsėjo mėnesio.
 24. Pareiškėjas nepateikė duomenų, kad jis būtų kreipęsis į kreditorius dėl skolų mokėjimo atidėjimo, jų išdėstymo ar pan. Metmenyse numatytos priemonės įmonės mokumui atstatyti yra nepakankamos ir nesudaro pagrindo teigti, kad įmonė per 4 metus sugebės atsiskaityti su kreditoriais, atgaivins normalią ūkinę veiklą ir įmonės konkurencingumą, kad bus sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu keliami tikslai.(ĮRĮ 12 str. 2 d.)
 25. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad byla yra nagrinėjama jau praėjus daugiau nei mėnesiui nuo pareiškimo pateikimo ir nagrinėjama žodinio proceso tvarka, tačiau pareiškėjas nepateikė posėdyje papildomų duomenų apie metmenyse numatytų pajamų gavimą per tą mėnesį. Posėdyje teigė, kad dalis darbuotojų yra atleista, nes jie buvo nenaudingi įmonei dėl jų kvalifikacijos, tačiau nepateikė įrodymų ar jų atleidimas duos naudos įmonei, ar įmonė sugebės įvykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus pagal sutartis.
 26. Atmestinas kreditorių UAB ( - ) ir UAB ( - ) prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, nes toks reikalavimas negali būti sprendžiamas restruktūrizavimo byloje ir kreditoriai nėra pasinaudoję ĮBĮ 6 str. numatytomis ikiteisminio išsprendimo dėl skolos padengimo priemonėmis. Be to, kreditoriai į bylą yra įtraukti kaip tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų.
 27. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatuoja, kad balansuose ir metmenyse nurodyta ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė yra nepagrįsta, neparodo realios pareiškėjo turtinės padėties, numatytos prognozės nepagrįstos įrodymais ir nesudaro pagrindo kelti įmonei restruktūrizavimo bylą.
 28. Tretysis asmuo UAB ( - ) pateikė teismui prašymą priteisti jų turėtas bylinėjimosi išlaidas sumoje 434,40 eurų. Turėtos išlaidos grindžiamos pridėta sąskaita ir išrašu iš banko apie jų apmokėjimą. Kreditorius teigė, kad pagrindo iškelti restruktūrizavimo bylą nėra, todėl yra pagrindas priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas(CPK 93 str.) Turėtų išlaidų dydis nėra užaukštintas, todėl jos priteistinos pilna apimtimi.

5Vadovaudamasis LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str., 5 str., 6 str. 7 str. Civilinio proceso kodekso 290-291 str., teismas,

Nutarė

6atsisakyti UAB ( - ) iškelti restruktūrizavimo bylą.

7Priteisti iš UAB ( - ) 434,40 eurų(keturis šimtus trisdešimt keturis eurus 40 euro centų) bylinėjimosi išlaidų UAB ( - ) naudai.

8Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai