Byla 2VP-1168-351/2019
Dėl baudos skyrimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Virgina Pankauskienė, teismo posėdyje, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal antstolės Andželos Tamašauskienės pareiškimą skolininkui A. P., suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „“ vadovei, dėl baudos skyrimo.

2Teismas

Nustatė

3Antstolė A. Tamašauskienė prašo teismo skirti suinteresuoto asmens UAB „( - )“ vadovei J. P. baudą ir nurodo, kad jos žinioje yra trys vykdomosios bylos, kuriose skolininkas yra A. P.:

41. Nr. 0153/13/00379 ir 0153/13/00380, pradėtos vykdyti 2013-03-14, pagal Šilutės rajono apylinkės teismo 2013-03-14 išduotus vykdomuosius raštus Nr. 2-5-385/2012 dėl 1 241,92 Eur ir 245,31 Eur išieškojimų išieškotojui R. B.;

52. Nr. 0153/17/00830, pradėta vykdyti 2017-07-18, pagal Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017-07-10 išduotą vykdomąjį raštą Nr. el-823-243/2017 dėl 1058,69 Eur išieškojimo išieškotojos Šilutės rajono savivaldybės administracijos, įmonės kodas 188723322, naudai.

62018-10-30 priimta Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų nutartis, civ. byloje Nr. e2YT-3427-750/2018, dėl turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo, t.y. skolininkui A. P. priklauso 50 proc. sutuoktinės J. P. gaunamų pajamų iš darbo santykių ir pajamų, kurios bus gautos ateityje.

72018-11-16 UAB „( - )" išsiųsti trys patvarkymai dėl 1655,37 Eur, 442,15 Eur ir 1357,36 Eur išieškojimų iš skolininko A. P. sutuoktinės J. P. gaunamo darbo užmokesčio. 2018-11-19 registruota pašto siunta su patvarkymais įteikta gavėjui, tačiau išieškojimai nevykdomi. Priežasčių, kodėl nevykdomi išieškojimai iš skolininko sutuoktinės darbo užmokesčio, UAB „( - )“ vadovė nenurodė.

8Teismas

konstatuoja:

9Prašymas tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 str. 1 d. numatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. To paties straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų dydžio baudą. Iš bylos medžiagos matyti, kad skolininko sutuoktinė, kuri pati yra UAB „( - )“ vadovė, išskaitų iš savo darbo užmokesčio neatlieka, nors yra nustatyta skolininko A. P. turto dalis bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, t.y. nustatyta, kad skolininkui priklauso 50 procentų pajamų, kurias gauna jo sutuoktinė. Antstolė, įstatymo nustatyta tvarka nusiuntė suinteresuoto asmens vadovui, kuris atsakingas už antstolio reikalavimo įvykdymą (CPK 645 str.) patvarkymą bei vykdomąjį dokumentą dėl išskaičiavimų iš skolininko sutuoktinės darbo užmokesčio išieškotojui atlikimo, tačiau suinteresuotas asmuo antstolės patvarkymo nevykdo, priežasčių, dėl ko nevykdomas patvarkymas bei vykdomasis dokumentas, nenurodo. Esant tokioms aplinkybėms, suinteresuoto asmens atstovui (juridinio asmens vadovui) skirtina bauda.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 str., 593 str., teismas

Nutarė

12Prašymą patenkinti.

13Paskirti suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ vadovei J. P., a.k. ( - ) dešimties eurų (10,00 Eur) baudą už kiekvieną antstolio patvarkymo nevykdymo dieną.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui skundą paduodant Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai