Byla e2-1165-881/2019
Dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, suinteresuoti asmenys G. A., uždaroji akcinė bendrovė „NEPCon LT“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „NEPCon LT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1560-866/2019 pagal bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „TendexGlobal“ bankroto administratoriaus V. S. pareiškimą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, suinteresuoti asmenys G. A., uždaroji akcinė bendrovė „NEPCon LT“.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 21 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „TendexGlobal iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas V. S.. 2018 m. rugsėjo 10 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

82.

9Bankroto administratorius V. S. kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti BUAB „TendexGlobal“ bankrotą tyčiniu.

103.

11Nurodė, kad įmonės bankrotas atitinka Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 20 straipsnio 2 dalyje 1, 4 ir 5 punktuose įtvirtintus požymius. Pasak administratoriaus, buvęs įmonės vadovas G. A. netinkamai vykdė pareigas, susijusias su įmonės valdymu. Jeigu buvusio įmonės vadovo teismui 2017 m. gegužės 26 d. pateikti duomenys apie įmonės turtą bei įsipareigojimus yra tikri, tai turėdama virš 45 000 Eur vertės turto, įmonė nesugebėjo 1 506,62 Eur sumos grąžinti vieninteliam kreditoriui. Buvęs įmonės vadovas netinkamai vykdė pareigas, nes neperdavė 2017 m. birželio 21 d. teismo nutartyje nurodytų įmonės dokumentų ir turto, todėl bankroto administratorius iki šiol negali įvykdyti ĮBĮ numatytų pareigų, susijusių su įmonės sandorių teisėtumo patikrinimu, o įmonės kreditoriai iš prarasto daugiau kaip 45 000 Eur vertės įmonės turto negali tenkinti reikalavimų. Situacija, kai buvęs įmonės vadovas visais būdais vengia perduoti įmonės turtą ir dokumentus, gali būti vertinama kaip apgaulingas ir netinkamas (dėl to slepiamas) UAB „TendexGlobal“ buhalterinės apskaitos tvarkymas, dėl kurio negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

144.

15Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 18 d. nutartimi netenkino BUAB „TendexGlobal“ bankroto administratoriaus V. S. pareiškimo dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu.

165.

17Teismas nurodė, kad pareiškėjas prašė pripažinti BUAB „TendexGlobal“ bankrotą tyčiniu, remdamasis ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 4 ir 5 punktais. Tačiau teismas, įvertinęs pareiškimo turinį, jo priedus, padarė išvadą, kad bankroto administratorius iš esmės įrodinėja tik aplinkybes, susijusias su ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintu bankroto pripažinimo tyčiniu požymiu. Kadangi pareiškėjas nenurodė aplinkybių, kuriomis būtų grindžiamas tyčinio bankroto atitikimas ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir 4 punkto nuostatoms, teismas sprendė, kad šių pagrindų egzistavimo pareiškėjas neįrodė.

186.

19Teismas, įvertinęs tai, kad nuo 2017 m. rugpjūčio 3 d. V. S. pradėjo eiti įmonės bankroto administratoriaus pareigas; buvęs įmonės vadovas G. A. neperdavė bankroto administratoriui bendrovės turto bei dokumentų; jam teismo nutartimis buvo skirtos baudos bei apribota teisė eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu; buvęs vadovas ir bankroto administratorius V. S. nuolat bendravo raštais bei telefonu; bankroto administratorius atsisako vykti pas vadovą į Plungės miestą dėl dokumentų ir atsargų likučių perėmimo, nes įmonė registruota Vilniuje, padarė išvadą, kad pats pareiškėjas, inicijuodamas įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu klausimo nagrinėjimą, iš esmės nevykdė įstatymo nustatytos įrodinėjimo pareigos, o apsiribojo apeliavimu į buvusio vadovo pareigą perduoti administratoriui apskaitos dokumentus ir turtą.

207.

21Byloje nėra ginčo dėl to, jog tarp BUAB „TendexGlobal“ bankroto administratoriaus ir buvusio vadovo susiklostė konfliktinė situacija, o buvusio vadovo elgesys teismų yra įvertintas, tačiau nuo pareigų vykdymo jis nėra atleistas, todėl teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju pareiga įrodyti tyčinio bankroto požymius tenka pareiškėjui – bankroto administratoriui.

228.

23Teismas pabrėžė, jog pareiškėjas tyčinio bankroto požymių apskritai neįrodinėjo, nenurodė įstatyme įtvirtintų tyčinio bankroto požymių, faktinių aplinkybių, susijusių su įmonės veikla ar įmonės valdymo organų ir/ar dalyvių sprendimais, valdymo organų veiksmų/neveikimo faktų iki bankroto bylos iškėlimo, nenurodė įmonei nenaudingų sandorių, turinčių priežastinį ryšį su nemokumu, kuriuos įvertinęs teismas galėtų padaryti išvadą, jog buvo kryptingai siekiama įmonės bankroto ar įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti jau nemokios įmonės turtinę padėtį. Pareiškėjas nenurodė ir argumentų dėl įmonės nemokumo atsiradimo priežasčių bei momento, kuris galėtų būti atskaitos tašku, siekiant nustatyti, jog vienais ar kitais įmonės valdymo organų veiksmais įmonė buvo privesta prie bankroto tyčia, ar tais veiksmais buvo pabloginta jau nemokia tapusios įmonės finansinė padėtis.

249.

25Teismas sprendė, kad įmonės veikla iki bankroto bylos iškėlimo nebuvo atskleista, jokių pastangų gauti iš kitų šaltinių ir patikrinti duomenis administratorius nedėjo. Teismas 2019 m. kovo 7 d., 2019 m. kovo 21 d., 2019 m. balandžio 12 d. nutartimis yra konstatavęs bankroto administratoriaus V. S. įstatymo nustatytų pareigų netinkamą vykdymą, privalomų bankroto proceso veiksmų neatlikimą bei procesinių terminų pažeidimą. Administratoriui teismas buvo nustatęs įpareigojimus, nuo kurių tinkamo įvykdymo tiesiogiai susijęs ir klausimo dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu teisingas išnagrinėjimas.

2610.

27Taigi, įvertinęs 2019 m. balandžio 1 d. bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą ir teismui pateiktus paaiškinimus, teismas sprendė, kad administratorius neatliko privalomų bankroto proceso veiksmų, pats nenustatinėjo ir netikrino bendrovės vykdytos veiklos realumo, sandorių, netikrino potencialių debitorių ir kreditorių, finansinėse ataskaitose bei vadovo dokumentuose iki bankroto bylos iškėlimo nurodytų prievolių dydžio ir pagrįstumo, likusio turto realumo, nors šios pareigos jam numatytos ĮBĮ. Bankroto administratorius potencialių kreditorių net nebuvo informavęs apie įmonės bankroto bylą, todėl bankroto administratoriaus pateikti dokumentai ir atliekami veiksmai sukėlė teismui abejonių dėl administratoriaus kompetencijos ir gebėjimų tinkamai teikti administravimo paslaugas.

2811.

29Be to, teismas konstatavo, jog nuo 2017 m. birželio 29 d. iki 2017 m. rugpjūčio 9 d. keturiais mokėjimo pavedimais BUAB „TendexGlobal“ skola UAB „NEPCon LT“ buvo sumažinta iki 1 506,63 Eur. Iš viso kreditoriui buvo sumokėta 1 794,27 Eur suma. Ši suma buvo sumokėta iš G. A. vadovaujamos įmonės UAB „Unikalus sprendimas“ sąskaitos. Į kreditorių sąrašą įtraukto vienintelio kreditoriaus UAB „NEPCon“ finansinis reikalavimas bankroto administratoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. duomenis yra 1 506, 62 Eur. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad klausimas dėl BUAB „TendexGlobal“ ir UAB „Unikalus sprendimas“ tarpusavio prievolių egzistavimo ir reikalavimo pagrįstumo nėra išspręstas, o administratorius jo išsprendimo neinicijavo, todėl teismo bus sprendžiamas atskirai.

3012.

31Be to, teismas pažymėjo, jog bankroto administratorius netikrino ir neanalizavo lėšų judėjimo atsiskaitomosiose sąskaitose, iš kurių būtų buvę galima nustatyti įmonės aktyvios veiklos vykdymo laikotarpį bei apimtį, identifikuoti kontrahentus ir preliminariai spręsti dėl realios situacijos, kuri įmonėje buvo iki bankroto bylos iškėlimo. Teismas padarė išvadą, kad pateikti duomenys apie administratoriaus 2019 m. balandžio 17 d. siųstus paklausimus trims pasirinktoms kredito įstaigoms dėl galimų įmonės sąskaitų nustatymo yra teisiškai beprasmiški veiksmai.

3213.

33Nors bankroto procese vyrauja viešasis interesas ir teismas turi pareigą veikti aktyviai, tačiau teismas sprendė, kad yra nepateisinama situacija, kai visą įrodinėjimo naštą norima perkelti teismui. Pareiškėjas net nesuformulavo įrodinėjimo dalyko, nenurodė faktinių aplinkybių, apsiribojo tik prielaidomis, kurioms pagrįsti ar išsklaidyti nebuvo imtasi jokių priemonių beveik 2 metus.

34Dėl netinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo

3514.

36Teismas nustatė, kad buvęs įmonės vadovas ir įmonės administratorius nesugeba išspręsti konflikto dėl įmonės dokumentų ir likusio turto perdavimo. Buvusio įmonės vadovo G. A. duomenimis, visi dokumentai ir atsargų likučiai yra saugomi konkrečioje vietoje. Be to, 2019 m. kovo 7 d. nutartimi netenkintas bankroto administratoriaus V. S. prašymas išduoti vykdomąjį raštą dėl faktinių aplinkybių konstatavimo, buvusiam vadovui neperduodant įmonės dokumentų bei turto.

3715.

38Be to, tyčinio bankroto pareiškimui pagrįsti pareiškėjas nepateikė teismui antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, jokių kitų įrodymų, kuriais remiantis būtų galima daryti išvadą apie dokumentų būklę, sudėtį, išsamumą, įsitikinti dėl finansinių ataskaitų duomenų ne/atitikimo pirminės apskaitos dokumentams.

3916.

40Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad byloje surinktų duomenų nepakanka, išvadai, jog buhalterinės apskaitos dokumentų nėra ir/ar jie tyčia paslėpti, padaryti, ar, kad visi dokumentai ar dalis jų buvo sunaikinti, neišsaugoti arba galimai bendrovės buhalterinė apskaita visai nebuvo tvarkoma. Byloje taip pat nepateikta įrodymų, susijusių įmonės veiklos vykdymu, jos turtu, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžiu ir kt.

41III.

42Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4317.

44Trečiasis asmuo UAB „NEPCon LT“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 18 d. nutartį. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

4517.1.

46Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje sumaišė priežasčių ir pasekmių aplinkybes. Bankroto administratorius prašė pripažinti bankrotą tyčiniu dėl to, kad buvęs vadovas piktybiškai neperduoda bankroto administratoriui jokių įmonės dokumentų ar turto. Dokumentų perdavimo pareigos nevykdymas reiškia, kad dokumentų ir turto nėra, jie yra pradingę arba jų niekada nebuvo.

4717.2.

48Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pažeidė contra spoliatorem principą, kuris reiškia, jog vienai iš šalių slepiant įrodymus ir aplinkybes turi būti pripažįstama esant blogiausias aplinkybes, kurias šalis bando nuslėpti. Byloje nėra duomenų, kokių teismo įpareigojimų neįvykdė bankroto administratorius, tačiau byloje yra aiškūs ir konkretūs duomenys, jog buvęs įmonės vadovas G. A. tyčia ir sąmoningai neperdavė viso įmonės turto, paslėpė įmonės dokumentus.

4917.3.

50Skundžiama nutartis motyvuota tariamu bankroto administratoriaus pareigų nevykdymu. Pareiškimas buvo paduotas tik dėl buvusio įmonės vadovo elgesio įvertinimo, todėl turėjo būti tiriama ir vertinama tik buvusio įmonės vadovo G. A. veikla. Bankroto administratoriaus pareigų vykdymo ir atsakomybės klausimas negalėjo būti nagrinėjamos bylos dalyku, nes byloje nebuvo keliami tokie reikalavimai. Pirmosios instancijos teismas, motyvuodamas nutartį bankroto administratoriaus veiklos vertinimu, sprendė dėl į bylą šalimi neįtraukto asmens (bankroto administratoriaus) teisių ir pareigų, ir toks sprendimas laikytinas absoliučiai negaliojančiu.

5117.4.

52Pirmosios instancijos teismo argumentai, kad bankroto administratorius veikė prieš įmonės interesus ir kreditoriumi neįtraukė UAB „Unikalus sprendimas“, nėra nagrinėjamos bylos dalykas. UAB „Unikalus sprendimas“ niekas netrukdė kreiptis į teismą tiesiogiai dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo ar ginčijant bankroto administratoriaus atsisakymą jį patvirtinti. Be to, UAB „Unikalus sprendimas“ vadovas ir akcininkas yra G. A.. Bankroto administratorius, negalėdamas patikrinti UAB „TendexGlobal“ įsipareigojimų UAB „Unikalus sprendimas“ apimties, kitų šių įmonių sąsajų, nežinodamas atsiskaitymų būklės, pagrįstai netvirtino UAB „Unikalus sprendimas“ kreditorinio reikalavimo.

5317.5.

54Pirmosios instancijos teismas, nusprendęs dėl UAB „Unikalus sprendimas“ teisių ir pareigų apimties, neįtraukęs šio asmens byloje dalyvaujančiu asmeniu, priėmė nutartį, kuri naikintina dėl absoliutaus negaliojimo pagrindo.

5517.6.

56Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad pareiškėjas neįrodė tyčinio bankroto požymių. Pirmosios instancijos teismui buvo pateikti visi įrodymai ir argumentai. Byloje nėra ginčo, kad įmonės turtas ir dokumentai bankroto administratoriui nėra perduoti. Pareiškėjas negali būti laikomas neįrodęs aplinkybių, kurių įrodinėjimas priklauso kitai šaliai.

5717.7.

58Skundžiamoje nutartyje nepagrįstai akcentuota konfliktinė situacija tarp buvusio įmonės vadovo ir bankroto administratoriaus, nes byloje nėra konfliktinės situacijos buvimo įrodymų.

5917.8.

60Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog bankroto administratorius neatskleidė įmonės veiklos iki bankroto bylos iškėlimo, nedėjo pastangų gauti įmonės duomenis iš kitų šaltinių. Pirmosios instancijos teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo naštą tarp šalių. G. A. tyčia dėl savanaudiškų paskatų neperdavė bankroto administratoriui įmonės dokumentų ir už tai buvo ne kartą baustas. Negalėdamas gauti duomenų apie įmonės veiklą, bankroto administratorius konstatavo tyčinį įmonės bankrotą, kurį pagrindžią buvusio įmonės vadovo G. A. teismo įpareigojimų nevykdymas ir įmonės dokumentų paslėpimas.

6118.

62Suinteresuotas asmuo G. A. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir pirmosios instancijos nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas, nėra pateikti įrodymai, patvirtinantys tyčinį įmonės bankrotą. Skunde nurodomi argumentai ir aplinkybės nepaneigia skundžiamoje nutartyje padarytų išvadų. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs visus byloje esančius dokumentus ir įrodymus, pagrįstai atmetė pareiškimą dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu.

63Teismas

konstatuoja:

64IV.

65Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6619.

67Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų ir pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytų bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų teismas nenustatė.

6820.

69Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas pareiškimas dėl BUAB „TendexGlobal“ bankroto pripažinimo tyčiniu, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

70Dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo

7121.

72Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pasisakė dėl neįtrauktų į bylą asmenų teisių ir pareigų, o tai yra pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį esant absoliučiam sprendimo negaliojimo pagrindui.

7322.

74Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu neįtraukė UAB „Unikalus sprendimas“, kuri keturiais mokėjimo pavedimais sumažino BUAB „TendexGlobal“ skolą UAB „NEPCon LT“.

7523.

76Be to, apeliantas teigia, kad skundžiama nutartis motyvuota tariamu bankroto administratoriaus pareigų nevykdymu, nors byloje turėjo būti vertinamas tik buvusio įmonės vadovo veiksmai. Šioje byloje nebuvo pareikšti reikalavimai bankroto administratoriui, todėl jo pareigų netinkamo vykdymo ir atsakomybės klausimas negalėjo būti nagrinėjamos bylos dalyku.

7724.

78CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad absoliučiu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu pripažįstamas toks atvejis, kai pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 266 straipsnį draudžiama teismui nagrinėjant bylą spręsti klausimus dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ar pareigų, o šio draudimo nepaisymas ir nusprendimas dėl tokių asmenų teisių ir pareigų yra vienas iš teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 360 straipsnis). Nusprendimas dėl į procesą neįtrauktų asmenų teisių ir pareigų kasacinio teismo praktikoje suprantamas kaip teisių ar pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai ar padariniams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61-684/2015; kt.). Dėl to aukštesnės instancijos teismas gali panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 2 dalyje 2 punkte nurodytu pagrindu tik nustatęs ir įvardijęs, kokią konkrečiai įtaką teismo sprendimas turėjo neįtraukto į procesą asmens teisinei padėčiai ir kokius įstatymo nustatytus padarinius teismo sprendimas sukėlė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-197-611/2015; kt.).

7925.

80Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad UAB „Unikalus sprendimas“ atliko keturis mokėjimo pavedimus UAB „NEPCon LT“, tokiu būdu sumažindama BUAB „TendexGlobal“ skolą. Teismas skundžiamoje nutartyje taip pat nurodė, kad klausimas dėl BUAB „TendexGlobal“ ir UAB „Unikalus sprendimas“ tarpusavio prievolių egzistavimo ir reikalavimo pagrįstumo nėra išspręstas, todėl bus sprendžiamas atskirai (skundžiamos nutarties 34 ir 35 punktai). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokių aplinkybių konstatavimas pirmosios instancijos teismo nutartyje negali būti vertinamas kaip absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas, kai pirmosios instancijos teismas nusprendžia dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tik nustatė faktines aplinkybes, jog UAB „Unikalus sprendimas“ atliko keturis mokėjimo pavedimus UAB „NEPCon LT“, tokiu būdu sumažindama BUAB „TendexGlobal“ skolą, ir pažymėjo, jog esant ginčui, BUAB „TendexGlobal“ ir UAB „Unikalus sprendimas“ tarpusavio prievolių egzistavimo ir reikalavimo pagrįstumo klausimas bus nagrinėjamas iš esmės teismo posėdyje. Tokiu aplinkybių nutartyje nurodymas nesukuria trečiajam asmeniui UAB „Unikalus sprendimas“ jokių teisių ir pareigų, neturi įtakos į procesą neįtraukto asmens teisinei padėčiai, kaip ir nesukelia trečiajam asmeniui jokių teisinių padarinių, taigi naikinti teismo nutartį šiais apelianto argumentais nėra pagrindo.

8126.

82Pasisakant dėl teismo motyvų, susijusių su bankroto administratoriaus pareigų atlikimu / netinkamu atlikimu, sutiktina su apelianto argumentais, jog šioje byloje nebuvo pareikšti reikalavimai bankroto administratoriui, todėl jo pareigų netinkamo vykdymo ir atsakomybės klausimas neturėjo būti nagrinėjamos bylos dalyku. Apeliacinės instancijos teismas, siekdamas išvengti teisinio neaiškumo, bei faktų, kurie ateityje, kilus ginčams, gali būti įvertinti, kaip prejudicinę reikšmę turinčios aplinkybės, nustatymo, nutaria pašalinti iš pirmosios instancijos teismo nutarties motyvus, kurie susiję su administratoriaus pareigų vykdymu / netinkamu vykdymu, nes, kaip teisingai nurodė apeliantas, jie nebuvo šios bylos nagrinėjimo dalyku.

8327.

84Pašalinus pirmosios instancijos teismo nutarties motyvus, kurie susiję su administratoriaus pareigų vykdymu / netinkamu vykdymu ir nebuvo šios bylos nagrinėjimo dalyku, apeliacinės instancijos teismas analizuoja ir vertina tik tuos argumentus, kurie susiję su įrodinėjimo pareigos įgyvendinimu civiliniame procese, t. y., ar bankroto administratorius tinkamai, kaip to reikalauja CPK 178 straipsnyje įtvirtintos įrodinėjimo taisyklės, įrodė bankroto pripažinimo tyčiniu egzistavimo pagrindus.

85Dėl bylos esmės

8628.

87ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, esant ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje nurodytiems požymiams, gali pripažinti bankrotą tyčiniu savo iniciatyva arba kreditoriaus (kreditorių) ar administratoriaus prašymu.

8829.

89Tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus (ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalis).

9030.

91Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad yra bent vienas iš šių požymių, dėl kurio kilo bankrotas: 1) įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu; 2) buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai; 3) turtas buvo parduotas mažesnėmis negu rinkos kainomis asmenims, kuriuos su įmone pardavimo metu siejo glaudūs ryšiai, kaip jie apibrėžti Finansinių priemonių rinkų įstatyme, ar kurie susiję giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai), svainystės ar partnerystės ryšiais su įmonės vadovu ar kitu asmeniu, įmonėje turėjusiu teisę priimti atitinkamą sprendimą, (toliau – susiję asmenys) arba turtas perleistas neatlygintinai, arba atsiskaitymas už turtą atidėtas ekonomiškai nenaudingam laikotarpiui ar su įmone atsiskaityta veiklos nevykdančių įmonių ir (arba) įmonių, nepateikusių juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės ataskaitų, akcijomis; 4) įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal Civilinio kodekso 6.9301 straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto; 5) teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas pridėtinės vertės mokesčio arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas.

9231.

93Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką bylose dėl įmonių tyčinio bankroto, yra išaiškinęs, kad, sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, bankroto bylą iškėlusiam teismui būtina nustatyti, ar bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo. Tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki, turi būti patikrinama, ar tolesnė tokios įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį. Šie kriterijai ir kreditorių galimybių nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą suvaržymas arba sąlygų išvengti išieškojimo sudarymas, taip pat sąmoningas išieškojimo pirmenybės atidavimas vėlesniems kreditoriams, žinant, kad ankstesnieji kreditoriai faktiškai neturės į ką nukreipti savo reikalavimų įmonei skolininkei neturint pakankamai turto, reiškia tyčinį bankrotą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017).

9432.

95Taip pat kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad ĮBĮ 20 straipsnyje yra detalizuoti kriterijai, pagal kuriuos turi būti sprendžiama, ar bankrotas gali būti pripažintas tyčiniu, tačiau šie kriterijai nėra savarankiški, o taikomi tik kartu su įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje pateikiamu tyčinio bankroto apibrėžimu. Tokia išvada, be kita ko, darytina iš ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalies, pagal kurią teismas gali pripažinti bankrotą tyčiniu savo iniciatyva arba kreditoriaus (kreditorių) ar administratoriaus prašymu tik esant šio įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje nurodytiems tyčinio bankroto požymiams. Taigi, jei nėra priežastinio ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo arba ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo, atskiri tyčinio bankroto nustatymo požymiai (įtvirtinti kasacinio teismo praktikoje, o vėliau ir ĮBĮ 20 straipsnio 2, 3 dalyse) gali būti įvertinti naudojant kitas teisės priemones (neteisėtų sandorių pripažinimą negaliojančiais, civilinę atsakomybę, baudžiamąją atsakomybę ir kt.), bet neturi lemti konstatavimo, kad įmonė privesta prie bankroto tyčia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017).

9633.

97Nagrinėjamu atveju atskirasis skundas grindžiamas aplinkybe, kad BUAB „TendexGlobal“ buvęs vadovas G. A. bankroto administratoriui V. S. neperdavė įmonės dokumentų, todėl bankroto administratorius neturi galimybės nustatyti įmonės turto apimties. Apelianto teigimu, įmonės buvęs vadovas netinkamai vykdė jam ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatytas pareigas.

9834.

99Kaip matyti iš bylos medžiagos, bankroto administratorius pareiškime dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu prašė įmonės tyčinį bankrotą pripažinti ne tik ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu, bet ir ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktų pagrindais. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškimo turinį, pateiktus dokumentus, sprendė, kad bankroto administratorius iš esmės įrodinėjo aplinkybes, susijusias tik su ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu, todėl dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktų pagrindų atskirai nepasisakė. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas atskirajame skunde nesutikimo argumentų su šia pirmosios instancijos teismo išvada nenurodė, apeliacinės instancijos teismas dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktuose numatytų tyčinio bankroto požymių taip pat nepasisako.

10035.

101Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktą įmonės bankrotas pripažįstamas tyčiniu, jeigu teismas nustato, kad teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas.

10236.

103Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Įmonės vadovo specifinis statusas ir įgaliojimai įmonės veikloje sąlygoja atitinkamus reikalavimus jo kompetencijai, kvalifikacijai ir pareigų vykdymui. Vadovas ne tik turi atsakingai vykdyti savo pareigas įmonei (CK 2.87 straipsnio 1–6 dalys), bet ir užtikrinti bona fide bei maksimalaus rūpestingumo standartų laikymąsi santykiuose su įmonės kreditoriais. Tai ne kartą konstatuota ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012). Todėl viena iš įmonės valdymo organų pareigų yra tinkamas įmonės buhalterinės apskaitos organizavimas (Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – ir BAĮ) 21 straipsnio 1 dalis). Pagal įstatyme įtvirtintus reikalavimus vedama apskaita yra pagrindinis šaltinis, remiantis kuriuo galima nustatyti įmonės ūkinės ir finansinės būklės rezultatus, turto sudėtį ir identifikuoti su juo susijusias operacijas. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1, 2 dalys nustato, kad už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus, už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas. Netinkamai ir (ar) apgaulingai tvarkoma įmonės buhalterinė apskaita įprastai kliudo nustatyti įmonės komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatus ar įvertinti turtą. Tai taip pat gali būti kliūtimi identifikuoti tikrąsias įmonės bankroto priežastis. Dėl to kaip vienas tyčinį bankrotą kvalifikuojančių požymių įstatyme išskirtas apgaulingas ir (ar) netinkamas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-398-370/2017).

10437.

105Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors teisės aktuose yra nustatyta, jog netinkamas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas yra neteisėtas veiksmas, už kurį įmonės vadovui gali būti taikoma teisinė atsakomybė, netinkamas apskaitos tvarkymas ne visais atvejais reiškia tyčinį bankrotą. Šios išvados prieinama atsižvelgus į šios nutarties 31 ir 32 punktuose aptartą kasacinio teismo praktiką, pagal kurią ĮBĮ 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtinti tyčinio bankroto nustatymo kriterijai yra ne savarankiški, o taikomi tik kartu su ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje pateikiamu tyčinio bankroto apibrėžimu. Tai reiškia, kad ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu įmonės bankrotas gali būti pripažintas tyčiniu, jei teismas nustato pakankamą pagrindą manyti, kad netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu buvo padaryta žala įmonės kreditoriams, o įmonės dokumentų neperdavimu siekiama nuslėpti įmonės turto iššvaistymą ar įstatymo nuostatas pažeidžiančius atsiskaitymus su pasirinktais kreditoriais. Kitais atvejais įmonės vadovo nebendradarbiavimas su bankroto administratoriumi ir bankroto bylą nagrinėjančiu teismu gali būti įvertintas taikant jam įstatyme nustatytas sankcijas, tačiau savaime nelemia išvados dėl įmonės tyčinio bankroto (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-304-823/2019 ir kt.).

10638.

107Byloje nustatyta, kad BUAB „TendexGlobal“ buvęs vadovas G. A. už įmonės dokumentų ir turto neperdavimą yra nubaustas 2017 m. rugsėjo 22 d. ir 2018 m. kovo 20 d. nutartimis, o 2018 m. spalio 16 d. nutartimi jam apribota teisė 3 (tris) metus eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

10839.

109Byloje nėra jokių duomenų, jog buvęs įmonės vadovas iki bankroto bylos iškėlimo būtų klastojęs įmonės dokumentus, siekdamas išvengti nuslėpti įmonės turto iššvaistymą ar įstatymo nuostatas pažeidžiančius atsiskaitymus su pasirinktais kreditoriais (CPK 178 straipsnis).

11040.

111Taigi apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien dokumentų ir turto neperdavimo bankroto administratoriui faktas, nesant byloje kitų įrodymų, kurie pagrįstų siekį nuslėpti įmonės turto iššvaistymą (pasisavinimą), pats savaime nepatvirtina aplaidaus ar apgaulingo įmonės buhalterinės apskaitos vedimo, netinkamo jos tvarkymo, taip pat to, kad įmonės vadovas nesirūpino jos veikla, neužtikrino tinkamos įmonės dokumentų (turto) apsaugos. Atsižvelgiant į šios nutarties 38 punkte nustatytą aplinkybę, kad BUAB „TendexGlobal“ buvusiam vadovui už pareigos perduoti dokumentus ir turtą nustatytu terminu pažeidimą buvo paskirtos įstatyme numatytos sankcijos, kurios neatleidžia atsakingo asmens nuo atitinkamos pareigos vykdymo, o kreditorių teisės gali būti apgintos įmonės buvusiam vadovui taikant civilinę atsakomybę, šiuo atveju BUAB „TendexGlobal“ bankroto pripažinimas tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu nėra galimas.

11241.

113Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl galimai susiklosčiusios konfliktinės situacijos tarp buvusio įmonės vadovo ir bankroto administratoriaus, nurodo, kad teismo procesas dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu nėra skirtas nagrinėti buvusio įmonės vadovo ir bankroto administratoriaus santykiams. Nagrinėjant klausimą dėl įmonės tyčinio bankroto yra nustatinėjamos ir vertinamos tik tos aplinkybės, kurios susijusios su įmonės veikla iki įmonės bankroto bylos iškėlimo. Taip pat apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstą atskirojo skundo argumentą, kad buvo pažeistas contra spoliatorem principas, nes G. A. tyčia ir sąmoningai neperdavė įmonės turto ir paslėpė įmonės dokumentus. Šiuo atveju bankroto administratorius turėjo visus teisinius instrumentus, siekdamas išreikalauti (perimti) iš buvusio vadovo įmonės turtą ir dokumentus.

114Dėl procesinės baigties

11542.

116Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, proceso teisės normų nepažeidė, tinkamai taikė ir aiškino nagrinėjamam klausimui aktualias įmonės tyčinį bankrotą reglamentuojančias teisės normas, todėl naikinti pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

117Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

118Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą, pašalinant iš nutarties motyvus, kurie susiję su administratoriaus pareigų vykdymu / netinkamu vykdymu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 21 d. nutartimi uždarajai akcinei... 8. 2.... 9. Bankroto administratorius V. S. kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti... 10. 3.... 11. Nurodė, kad įmonės bankrotas atitinka Įmonių bankroto įstatymo (toliau... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 4.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 18 d. nutartimi netenkino BUAB... 16. 5.... 17. Teismas nurodė, kad pareiškėjas prašė pripažinti BUAB „TendexGlobal“... 18. 6.... 19. Teismas, įvertinęs tai, kad nuo 2017 m. rugpjūčio 3 d. V. S. pradėjo eiti... 20. 7.... 21. Byloje nėra ginčo dėl to, jog tarp BUAB „TendexGlobal“ bankroto... 22. 8.... 23. Teismas pabrėžė, jog pareiškėjas tyčinio bankroto požymių apskritai... 24. 9.... 25. Teismas sprendė, kad įmonės veikla iki bankroto bylos iškėlimo nebuvo... 26. 10.... 27. Taigi, įvertinęs 2019 m. balandžio 1 d. bankroto administratoriaus veiklos... 28. 11.... 29. Be to, teismas konstatavo, jog nuo 2017 m. birželio 29 d. iki 2017 m.... 30. 12.... 31. Be to, teismas pažymėjo, jog bankroto administratorius netikrino ir... 32. 13.... 33. Nors bankroto procese vyrauja viešasis interesas ir teismas turi pareigą... 34. Dėl netinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo... 35. 14.... 36. Teismas nustatė, kad buvęs įmonės vadovas ir įmonės administratorius... 37. 15.... 38. Be to, tyčinio bankroto pareiškimui pagrįsti pareiškėjas nepateikė... 39. 16.... 40. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad byloje... 41. III.... 42. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 43. 17.... 44. Trečiasis asmuo UAB „NEPCon LT“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 45. 17.1.... 46. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje sumaišė priežasčių... 47. 17.2.... 48. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pažeidė contra... 49. 17.3.... 50. Skundžiama nutartis motyvuota tariamu bankroto administratoriaus pareigų... 51. 17.4.... 52. Pirmosios instancijos teismo argumentai, kad bankroto administratorius veikė... 53. 17.5.... 54. Pirmosios instancijos teismas, nusprendęs dėl UAB „Unikalus sprendimas“... 55. 17.6.... 56. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad pareiškėjas neįrodė tyčinio... 57. 17.7.... 58. Skundžiamoje nutartyje nepagrįstai akcentuota konfliktinė situacija tarp... 59. 17.8.... 60. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog bankroto... 61. 18.... 62. Suinteresuotas asmuo G. A. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 63. Teismas... 64. IV.... 65. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 66. 19.... 67. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 68. 20.... 69. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 70. Dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo... 71. 21.... 72. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje... 73. 22.... 74. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas į... 75. 23.... 76. Be to, apeliantas teigia, kad skundžiama nutartis motyvuota tariamu bankroto... 77. 24.... 78. CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad absoliučiu teismo... 79. 25.... 80. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad UAB „Unikalus... 81. 26.... 82. Pasisakant dėl teismo motyvų, susijusių su bankroto administratoriaus... 83. 27.... 84. Pašalinus pirmosios instancijos teismo nutarties motyvus, kurie susiję su... 85. Dėl bylos esmės... 86. 28.... 87. ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, esant ĮBĮ 2... 88. 29.... 89. Tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai... 90. 30.... 91. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu,... 92. 31.... 93. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką bylose dėl... 94. 32.... 95. Taip pat kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad ĮBĮ 20 straipsnyje yra... 96. 33.... 97. Nagrinėjamu atveju atskirasis skundas grindžiamas aplinkybe, kad BUAB... 98. 34.... 99. Kaip matyti iš bylos medžiagos, bankroto administratorius pareiškime dėl... 100. 35.... 101. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktą įmonės bankrotas pripažįstamas... 102. 36.... 103. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir... 104. 37.... 105. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors teisės aktuose yra... 106. 38.... 107. Byloje nustatyta, kad BUAB „TendexGlobal“ buvęs vadovas G. A. už įmonės... 108. 39.... 109. Byloje nėra jokių duomenų, jog buvęs įmonės vadovas iki bankroto bylos... 110. 40.... 111. Taigi apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien dokumentų ir turto... 112. 41.... 113. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl galimai susiklosčiusios... 114. Dėl procesinės baigties... 115. 42.... 116. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes,... 117. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 118. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą,...