Byla 2FB-956-618/2014

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Larisa Šimanskienė, sekretoriaujant Ugnei Martinauskaitei, dalyvaujant pareiškėjai Elenai – Č. Š., bankroto administratoriaus UAB „Lexuna“ atstovui N. S., viešame teismo posėdyje nagrinėjant civilinę bylą pagal pareiškėjos E. Č. – Š. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nordea Bank AB, Lietuvos Respublikoje veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, AB „Klaipėdos energija“, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, UAB „General financing“, UAB „Ūkio banko lizingas“, UAB „Gelvora“, Nacionalinė kredito unija, „Swedbank“, AB, AB „Lesto“, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Danės būstas“, AB „Klaipėdos vanduo“, AB SEB bankas, UAB „Hondera“, V. G., D. S., K. Ž., antstolis G. K., antstolė M. T., antstolis A. S., antstolė B. T., antstolė V. D., antstolė R. V.,

Nustatė

2pareiškėja E. Č. – Š., atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Lexuna“, 2014-04-23 pateikė teismui prašymą patvirtinti mokumo atkūrimo planą. Nurodė, kad 2014-04-23 įvyko antrasis kreditorių susirinkimas, tačiau kreditorių susirinkimas nepatvirtino pareiškėjos mokumo atkūrimo plano dėl priežasčių, susijusių su plano projekto tikslinimu pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Pareiškėja E. Č. – Š. teismo posėdžio metu prašė patvirtinti mokumo atkūrimo planą su pareiškėjos iki teismo posėdžio pateiktais papildomais patikslinimais. Nurodė, kad dabar neteko darbo, yra registruota darbo biržoje, ketina nuo rudens pradėti dirbti pagal autorines sutartis pagal savo specialybę.

3Pareiškėjos bankroto administratoriaus UAB „Lexuna“ atstovas N. S. teismo posėdžio metu nurodė, kad prašo patvirtinti pareiškėjos mokumo atkūrimo planą su patikslinimais, kuriuos pateikė teismo posėdžio metu. Paaiškino, kad nuo pirmojo mokumo atkūrimo plano pateikimo kreditoriams pareiškėjos situacija pasikeitė, pareiškėja neteko darbo, dabar yra registruota darbo biržoje, aktyviai ieškosi kito darbo, be to, pareiškėja gyveno bute, už kurį apmokėdavo buvusi darbovietė, dabar teko nuomotis pačiai, dabar gyvena bute, už kurio nuomą ir komunalinius patarnavimus turi mokėti fiksuotą sumą, t. y. 350 Lt. Nurodė, kad pareiškėja, atsižvelgdama į kreditorių nesutikimo motyvus, sutinka, kad mokumo atkūrimo planas būtų patvirtintas penkeriems metams, pareiškėja patikslino būtinųjų poreikių lentelę, duomenis apie turtą, pajamas, gyvenamąją vietą. Taip pat nurodė, kad bankroto administratorius sutinka sumažinti jam kas mėnesį mokėtiną sumą iki 142 Lt įskaitant privalomus mokėti mokesčius.

4Trečiasis asmuo Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank AB Klaipėdos skyrių pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad palaiko savo poziciją, išdėstytą kreditorių susirinkimuose pateiktuose raštuose, prašo teismo atsižvelgti į šią poziciją ir pasiūlymus, taip pat prašo nagrinėti klausimą nedalyvaujant trečiojo asmens atstovui (b. l. 44, IV t.).

5Kiti tretieji asmenys savo nuomonės dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, prašymų nagrinėti bylą nedalyvaujant tretiesiems asmenims ar jų atstovams negauta, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai.

6Prašymas tenkintinas.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-11-15 nutartimi pareiškėjai E. Č. – Š. iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Lexuna“, ta pačia nutartimi nustatė keturių mėnesių terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti, vėliau terminas mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui buvo pratęstas vienam mėnesiui. Teismas 2014-01-29 patvirtino pareiškėjos kreditorių ir finansinių reikalavimų sąrašą. Pareiškėja E. Č. – Š. paruošė mokumo atkūrimo planą, kurį pateikė tvirtinti kreditorių susirinkimui, tačiau 2014-03-13 kreditorių susirinkimas plano nepatvirtino. Pareiškėja pateikė patikslintą mokumo atkūrimo planą kreditoriams tvirtinti, tačiau 2014-04-23 kreditorių susirinkimas mokumo planui nepritarė.

8Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui dėl to, kad jis neatitinka šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų, plano projektas gali būti tikslinamas ir pakartotinai teikiamas kreditorių susirinkimui. Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, plano projektas pateikiamas teismui šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka. Taigi jei kreditorių susirinkimas nepritarė planui, teismas gali patvirtinti planą, atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą ir įvertinęs nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus.

9Iš 2014-03-13 kreditorių susirinkimo protokolo matyti, jog susirinkime mokumo atkūrimo planui nepritarta, nes jam nepritarė didžiausią procentą balsų turintis kreditorius Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, nurodydamas tokias pastabas: per trumpas mokumo atkūrimo terminas, turėtų būti nustatytas maksimalus 5 metų terminas, plane nėra nurodytas kreditorių sąrašas, plane turi būti tikslinamos būtiniesiems poreikiams tenkinti numatomos reikalingos lėšos, turi būti numatyta, kur planuojama įsikurti ir kiek lėšų bus skiriama būsto nuomai ir jo išlaikymui nuo 2014 metų balandžio mėnesio, turi būti pateikti trejų metų sąskaitų išrašai, pažymos, pagrindžiančios turimas/neturimas transporto priemones, kilnojamąjį, nekilnojamąjį turtą, darbo sutartis, įrodymai apie debitorius, turi būti patikslinta bankroto administravimo suma, nurodant, kad išlaidų sąmata nustatoma visam bankroto proceso laikotarpiui 15000 Lt + PVM (12000 Lt + PVM atlyginimas administratoriui, t. y. 200 Lt + PVM per 1 mėn., 3000 Lt + PVM administravimo išlaidoms). Trečiasis asmuo AB SEB bankas taip pat nepritarė pasiūlytam mokumo atkūrimo planui, siūlė nustatyti penkerių metų terminą pareiškėjos mokumui atkurti, taip pat siūlė nustatyti 150 Lt + mokėtini mokesčiai administravimo išlaidų sąmatą nuo mokumo plano patvirtinimo dienos iki bankroto proceso pabaigos. Iš 2014-04-23 kreditorių susirinkimo protokolo matyti, jog susirinkime mokumo atkūrimo planui nepritarta, nes jam nepritarė didžiausią procentą balsų turintis kreditorius Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, nurodydamas tokias pastabas: plane turi būti tikslinamos būtiniesiems poreikiams tenkinti numatomos reikalingos lėšos, turi būti nurodytas tikslus ir aiškus kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas, turi būti aiškiai nurodytas mokumo atkūrimo plano terminas, t. y. 5 metai, nėra aiškios pareiškėjos mokumo atkūrimo priemonės, matyti, kad pareiškėja greitu laiku neteks darbo ir nėra jokių įrodymų apie pareiškėjos būsimas pajamas, nėra įrodymų, ar pareiškėja neturi papildomų pajamų. Pareiškėja E. Č. – Š. teismo posėdžio metu nurodė, kad dabar neteko darbo, yra registruota darbo biržoje, ketina nuo rudens pradėti dirbti pagal autorines sutartis pagal savo specialybę. Pareiškėjos bankroto administratoriaus UAB „Lexuna“ atstovas N. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad nuo pirmojo mokumo atkūrimo plano pateikimo kreditoriams pareiškėjos situacija pasikeitė, pareiškėja neteko darbo, dabar yra registruota darbo biržoje, aktyviai ieškosi kito darbo, be to, pareiškėja gyveno bute, už kurį apmokėdavo buvusi darbovietė, dabar teko nuomotis pačiai, dabar gyvena bute, už kurio nuomą ir komunalinius patarnavimus turi mokėti fiksuotą sumą, t. y. 350 Lt. Nurodė, kad pareiškėja, atsižvelgdama į kreditorių nesutikimo motyvus, sutinka, kad mokumo atkūrimo planas būtų patvirtintas penkeriems metams, pareiškėja patikslino būtinųjų poreikių lentelę, duomenis apie turtą, pajamas, gyvenamąją vietą. Taip pat nurodė, kad bankroto administratorius sutinka sumažinti jam kas mėnesį mokėtiną sumą iki 142 Lt su PVM. Įvertinus nustatytas aplinkybes, byloje esančius rašytinius įrodymus, pareiškėjos ir bankroto administratoriaus „Lexuna“ atstovo N. S. paaiškinimus, atsižvelgiant į kreditorių nesutikimo su mokumo atkūrimo plano motyvus, teismas mano, kad pateiktas bankrutuojančios E. Č. – Š. mokumo atkūrimo plano projektas atitinka Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio reikalavimus, 8 ir 22 straipsnių numatytų pažeidimų nenustatyta. Atsižvelgiant į bankroto administratoriaus išvadą ir įvertinus bankrutuojančios E. Č. – Š. bei kreditorių teises, jų interesus, tvirtinamas bankrutuojančios E. Č. – Š. mokumo atkūrimo planas su mokumo atkūrimo plano patikslinimais, susijusiais su planuojamomis gauti lėšomis, būtiniesiems poreikiams skirta suma, bankroto administravimo išlaidomis bei kreditorių reikalavimų tenkinimo grafiku, nurodytais pareiškėjos ir bankroto administratoriaus teismo posėdžio metu.

10Byloje dalyvaujantiems asmenims išaiškintina, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms, jie turi teisę kreiptis dėl mokumo atkūrimo plano pakeitimo ta pačia tvarka, kaip ir buvo patvirtintas mokumo atkūrimo planas (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 12 dalis).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, teismas

Nutarė

12prašymą tenkinti.

13Patvirtinti pareiškėjos E. Č. – Š. pateiktą mokumo atkūrimo planą, patikslinant:

141) mokumo atkūrimo plano II dalį „Planuojamos gauti lėšos“, nurodant, kad pareiškėja šiuo metu neteko darbo, yra registruota darbo biržoje, tačiau ketina dirbti bet kokį darbą, jei darbo birža pasiūlys, taip pat kuria savo internetinę svetainę ir ketina nuo rudens pradėti dirbti pagal autorines sutartis.

152) mokumo atkūrimo plano VI dalį „Būtiniesiems poreikiams skirtina išlaidų suma“, nurodant, kad būtiniesiems poreikiams patenkinti reikalinga 595,50 Lt suma.

163) mokumo atkūrimo plano VII dalį „Bankroto administravimo išlaidų suma“, nurodant, kad nuo 2014 m. kovo mėnesio mokama po 142,00 Lt suma (įskaitant privalomus mokėti mokesčius) kas mėnesį mokamų periodinių įmokų iki mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo pabaigos.

174) mokumo atkūrimo plano dalį XII „Kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas“, nurodant, kad mokumo atkūrimo plano terminas yra penkeri metai (t. y. šešiasdešimt mėnesių), nuo mokumo plano patvirtinimo, kreditorinių reikalavimų tenkinimui kas mėnesį skiriant po 108,00 Lt, kreditoriams lėšas paskirstant proporcingai jų turimam finansinio reikalavimo dydžiui. Padidėjus E. Č. – Š. gaunamoms pajamoms, atitinkamai didesnė piniginių lėšų suma skiriama kreditorinių reikalavimų tenkinimui.

18Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai