Byla 2S-1708-730/2014

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (apeliantė) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-9466-618/2014 pagal pareiškėjos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos prašymą dėl termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2FB 956-618/2014 pagal pareiškėjos E. Č. – Š. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nordea Bank Finland Plc, Lietuvos Respublikoje veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, AB „Klaipėdos energija“, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, UAB „General financing“, UAB „Ūkio banko lizingas“, UAB „Gelvora“, Nacionalinė kredito unija, „Swedbank“, AB, AB „Lesto“, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Danės būstas“, AB „Klaipėdos vanduo“, AB SEB bankas, UAB „Hondera“, V. G., D. S., K. Ž., antstolis Gintaras Kairys, antstolė Marija Trijonė, antstolis Aleksandras Selezniovas, antstolė Brigita Tamkevičienė, antstolė Vida Daugirdienė, antstolė Reda Vizgaudienė.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė teismui prašymą, juo prašė atnaujinti praleistą terminą kreditiniams reikalavimams pareikšti civilinėje byloje Nr. 2FB-956-618/2014.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-08-26 nutartimi prašymo netenkino. Teismas motyvavo, jog nors kreditorės reikalavimai pagrįsti, tačiau jie pareikšti praleidus teismo nustatytą terminą, priežastys, kodėl terminas praleistas, svarbiomis nepripažino, todėl pareiškėjos prašymo netenkino.

5Apeliantė teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-08-26 nutartį ir priimti naują sprendimą – prašymą dėl termino atnaujinimo tenkinti. Nurodo, jog praleido terminą, kadangi keitėsi darbuotojai, kuruojantys bankroto bylą, fizinių asmenų bankroto procedūros buvo naujas reiškinys. Pažymi, kad teikė patikslintą reikalavimą byloje Nr. 2FB-12338-618/2013, kai dar fiziniam asmeniui bankroto byla nebuvo iškelta.

6Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

9Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos miesto apylinkės teismo

102014-08-26 nutarties, kuria pareiškėjai nebuvo atnaujintas terminas kreditiniam reikalavimui pateikti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

11CPK 5 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.

12Teismas priima ir tvirtina iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos atsiradusius kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti tiesiogiai teismui praleidus šio straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimų pateikimo bankroto administratoriui terminą, jeigu teismas termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis ir reikalavimus pagrįstais (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 23 straipsnio 3 dalis). CPK 78 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Tokių aplinkybių vertinimas ir pripažinimas svarbiomis termino praleidimo priežastimis yra teismo diskrecijos teisė. Dėl to, nagrinėjant procesinio termino atnaujinimo klausimą, privalu aiškintis besikreipiančio dėl termino atnaujinimo suinteresuoto asmens nurodytas aplinkybes (priežastis), dėl kurių terminas buvo praleistas, jų visetą ir svarbą. Įstatyme nenustatyta, kokios termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis. Įstatymo sąvoka ,,svarbios priežastys“ yra vertinamoji, todėl teismas turi šį klausimą spręsti atsižvelgdamas į procesinių terminų instituto paskirtį, ginčo esmę, bylos reikšmę skundo pateikėjui, jo asmenines savybes, jo veiksmus po ginčo išnagrinėjimo bei kitas faktines aplinkybes. Taigi termino atnaujinimo klausimas kiekvienu atveju turi būti sprendžiamas individualiai, atsižvelgiant į ginčo pobūdį, besiskundžiančios šalies elgesį procese, į jos sąžiningumą naudojantis suteiktomis procesinėmis teisėmis (CPK 42 straipsnio 5 dalis).

13Pirmiausia apeliacinės instancijos teismas vertina tai, kad apeliantė nuosekliai ir nuo pat proceso pradžios aktyviai išreiškė savo valią tapti kreditore ir Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka įgyvendinti savo teisėtus lūkesčius. Tai patvirtina sekančios byloje nustatytos aplinkybės. Aplinkybė, kad apeliantė yra E. Č. – Š. kreditorė, pirmosios instancijos teismui buvo žinoma nuo 2013-09-17, priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, ši aplinkybė buvo žinoma ir kandidatei į bankroto administratores UAB „Lexuna“. Pati pareiškėja E. Č. – Š. teismui pateikė apeliantės 2013-07-11 raštą, kuriame nurodyta pareiškėjos E. Č. – Š. skola apeliantei (t. 1, b. l. 28, 29-30). Be to, apeliantė pirmosios instancijos teismui 2013-10-28 teikė patikslintą reikalavimą (tuo metu bylos Nr. 2FB-12338-618/2013), kai dar pareiškėjai E. Č. – Š. bankroto byla nebuvo iškelta (t. 1, b. l. 193).

14Kitas aspektas yra tas, jog pažeidimą lėmusias aplinkybes, tai yra, termino kreditiniam reikalavimui paduoti praleidimą lėmė ne netinkamas naudojimasis procesinėmis teisėmis, tačiau įvykusi klaida ir kitos panašaus pobūdžio aplinkybės, susijusios su institucijoje priimtų naujų darbuotojų realia galimybe susipažinti su bylomis ir atitinkamai laiku atlikti procesinius veiksmus. Apeliacinės instancijos teismas šiuo atžvilgiu mano, kad jeigu terminas yra praleistas ne itin daug (paskutinis terminas 2013-12-24, pateikta 2014-02-08), ir tik dėl tokios atsitiktinio pobūdžio aplinkybės kaip klaida, tai iš esmės sąžiningai besielgiantis proceso dalyvis vienos pagrindinių procesinių teisių Fizinių asmenų bankroto įstatymo kontekste – teisės tapti kreditore – neturėtų prarasti. Priešinga išvada prieštarautų teisingumo ir protingumo kriterijams (CPK 3 straipsnio 1 dalis).

15Nors apeliantės nurodytos aplinkybės nėra pagrįstos kokiais nors objektyviais įrodymais, tačiau atsižvelgiant į apeliantės procesinį elgesį bylos nagrinėjimo eigoje (teikė raštus pareiškėjai dėl kreditinio reikalavimo, tikslino kreditinio reikalavimo dydį iki bankroto bylos iškėlimo), į apeliantės prašyme išdėstytas aplinkybės, nėra pagrindo konstatuoti, kad apeliantė būtų piktnaudžiavusi suteikiamomis procesinėmis teisėmis ar elgėsi nesąžiningai.

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, nagrinėjant prašymą dėl praleisto termino procesiniam veiksmui atlikti atnaujinimo, atsižvelgtina į pasekmes, kurias turės teismo atsisakymas atnaujinti terminą byloje dalyvaujančiam asmeniui, ar nebus pažeistos ir paneigtos pagrindinės bylos šalies teisės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-548/2004, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-559/2013). Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas auksčiau nurodytų aplinkybes – jog nėra žymaus termino praleidimo ar proceso šalies piktnaudžiavimo procesu požymių, su asmens teisės į teisminę gynybą santykiu, atsižvelgdamas į tai, kad pirmosios instancijos teismas pripažino apeliantės kreditinio reikalavimo pagrįstumą, – sprendžia, kad prioritetas teiktinas pastarajam (teisminės gynybos) aspektui.

17Apibendrindamas išanalizuotą medžiagą, apeliacinės instancijos teismas mano, jog pirmosios instancijos teismas neįvertino termino praleidimo mažareikšmiškumo, lyginant su pasekmėmis, kurias bylos šalis patirs termino neatnaujinus. Tokiu atveju būtų paminta pamatinė ir išimtinė teismų funkcija – teisingumo vykdymas (Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalis).

18Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – apeliantei atnaujintinas terminas kreditiniam reikalavimui pareikšti civilinėje byloje Nr. 2FB 956-618/2014 (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas, CPK 339 straipsnis). Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

19Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 26 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – apeliantei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai atnaujinti terminą kreditiniam reikalavimui pareikšti civilinėje byloje Nr. 2FB 956-618/2014 pagal pareiškėjos E. Č. – Š. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai