Byla 2-805-163/2014
Dėl 35 969,80 Lt išskirtas į atskirą bylą, kuri nagrinėjama prie bankroto bylos

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė, sekretoriaujant Sabinai Vigelytei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams A. B., advokatui R. V., atsakovo atstovui advokatui A. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimą BUAB „Baltijos grupė“ bankroto byloje,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teismo 2013-06-07 nutartimi UAB „Baltijos grupė“ iškelta bankroto byla. Įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Tamtamas“.

3Klaipėdos apygardos teismo 2013-11-13 nutartimi buvo patvirtintas BUAB „Baltijos grupė“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai.

4Klaipėdos apygardos teisme gautas bankroto administratoriaus įgalioto asmens R. P. pranešimas, kad UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ pateikė kreditorinį reikalavimą 35 969,80 Lt sumai, tačiau administratorius su visu kreditoriniu reikalavimu nesutinka ir teismui neteikia tvirtinti šio finansinio reikalavimo.

5Klaipėdos apygardos teismo 2013-11-13 nutartimi UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ finansinis reikalavimas dėl 35 969,80 Lt išskirtas į atskirą bylą, kuri nagrinėjama prie bankroto bylos.

6UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ teikdama kreditorinį reikalavimą 35 969,80 Lt sumai, nurodė, kad laikotarpyje nuo 2007-07-04 iki 2011-10-11 suteikė UAB „Baltijos grupė“ krovinių sandėliavimo ir perkrovimo paslaugas ir 2011-10-18 išrašė PVM sąskaitą –faktūrą Nr. 1109954 64 860,90 Lt sumai. Sąskaitoje nurodytos suteiktų paslaugų kainos paskaičiuotos remiantis UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ bendraisiais paslaugų įkainiais. Pagal minėtą sąskaitą -faktūrą UAB „Baltijos grupė“ 2012-05-09 sumokėjo 10 000 Lt, o 2013-02-07 sumokėjo 24 169,60 Lt. Daugiau jokių mokėjimų atlikta nebuvo, pretenzijų dėl atliktos paslaugos kokybės ar pateiktos sąskaitos faktūros nebuvo. UAB „Baltijos grupė“ liko skolinga už atliktas paslaugas 30 691,30 Lt bei, vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 2 dalimi privalo sumokėti 6 procentų metines palūkanas, kas nuo 2011-11-18 iki 2013-08-21 sudaro 5 298,70 Lt. Viso UAB „Baltijos grupė“ liko skolinga 35 969,80 Lt, tokio dydžio kreditorinis reikalavimas turėtų būti patvirtintas.

7Administratoriaus vertinimu kreditorinis reikalavimas yra nepagrįstas, nes UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ savo reikalavimą grindžia 2011-10-18 PVM sąskaitos faktūros Nr. 1109954, bendrųjų paslaugų įkainiais, UAB „Baltijos grupė“ mokėjimų pavedimais. pardavimo PVM sąskaitomis faktūromis už laikotarpį nuo 2011-06-18 iki 2012-02-28. Tačiau nepateikti jokie dokumentai, patvirtinantys UAB „Baltijos grupė“ pareigą apmokėti už sąskaitoje faktūroje nurodyto krovinio- plieno lakštų sandėliavimą, t. y. kaip šie kroviniai buvo perduoti saugoti, kas jų savininkas ir kaip jie susiję su UAB „Baltijos grupė“, kaip ir kada krovinys grąžintas, kodėl saugojimo įkainiai 2011 m, nors buvo saugoma trejus metus.

8Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad UAB „Baltransa“ (Ekspeditorius) ir UAB „Baltijos grupė“ (Užsakovas) 2004-07-01 sudarė ekspedijavimo sutartį Nr. BG-040701-01, pagal kurią UAB „Baltransa“ (ekspeditorius) įsipareigojo ekspedijavimo paslaugas UAB „Baltijos grupė“. 2006-08-01 UAB „Baltijos grupė“ (Bendrovė) ir UAB „Baltransa“ (Užsakovas) pasirašė priedą NR. 001Met prie sutarties Nr. BG-0040701-01, pagal kurį susitarė, kad UAB „Baltransa“ apmoka UAB „Baltijos grupė“ išlaidas už universalių bendro parko vagonų naudojimą ir metalo produkcijos (plieno lakšto pusgaminiai, prekės kodas 7207121000 iš Čeliabinsko metalo gamyklos perkrovimą Klaipėdos uoste ir sandėliavimą (b. l. 70-74). 2010-01-05 UAB „Baltijos grupė“ (Ekspeditorius) ir UAB „Baltransa“ (Užsakovas) sudarė ekspedijavimo paslaugų sutartį Ne. BG-100105-01 (b. l. 75-77). 2006-12-14 UAB Klaipėdos terminalo grupė (Terminalas) ir UAB „Baltijos grupė“ (Klientas) pasirašė sutartį Nr. 3-180. Ši sutartis sudaryta Klaipėdos terminalo grupės „Bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių“ pagrindu, nustato šalių tarpusavio santykius, perkraunant ir sandėliuojant krovinius, taip pat suteikiant kitas paslaugas, susijusias su šios sutarties vykdymu, nustato atsiskaitymo tvarką ir įkainius. (b. l. 96-102).

9Iš krovinio gabenimo Nr. AB 837169, Nr.. AB899184 ir Nr. AB988283 lydraščių NR. 20801208, matyti, kad iš Čeliabinske esančios AAB „ČMK“, geležinkelio vagonais buvo išsiųstas krovinys - geležiniai ir nelegiruoto plieno pusfabrikačiai - ekspeditoriaus UAB „Baltijos grupė“ adresu, krovinys skirtas UAB „Baltransa“ (b. l. 27-29, 104-105). Krovinys vagonas Nr. 63805535 atgabentas 2007-07-04, vagonu Nr. 62533252 atgabentas 2008-04-27, vagonu Nr. 68582048 atgabentas 2008-04-27. Krovinys buvo iškrautas UAB „Klaipėdos terminalo grupė“. Tai patvirtina krovinių važtaraščiuose nurodyti iškrovimo adresai p/p KTG, Minijos g. 180, Klaipėda bei 2008-04-27 paskyra-įgaliojimas kroviniui perkrauti iš vagonų 68582048 ir 62533252 į sandėlį (b. l. 23). Paskyra įgaliojimas kroviniui, gautam 2007-07-04 teismui nepateiktas, bet teismas neturi abejonių, kad krovinys buvo iškrautas UAB „Klaipėdos terminalo grupė“ sandėliuose, nes važtaraštyje tiesiogiai nurodytas perdavimas p/p „MTG“. Krovinių išrašymo datą patvirtina paskyros įgaliojimai Nr. 111012-01 (išrašymo data 2011-10-11) ir Nr. 111011-02 (išrašymo data 2011-10-10), iš kurių matyti, kad UAB „Baltijos grupė“ nurodė krovinius perkrauti iš sandėlio į autotransportą (b. l. 24, 25).

10Taigi, pateikti įrodymai patvirtina, kad UAB „Baltijos grupė“ parvežė iš Čeliabinsko UAB „Baltransa“ krovinį plieno lakštus ir juos nuo 2007-07-04 iki 2011-10-11 sandėliavo UAB „Klaipėdos konteinerių grupė“ (vėliau UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“). Šias aplinkybes patvirtino teisme apklausti liudytojai L. M. ir I. M.. UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ pagrįstai 2011-10-18 išrašė sąskaitą faktūrą Nr. 1109954 64 860,90 Lt sumai už plieno lakštų perkrovimą vagonas-aikštelė-autotransportas bei sandėliavimą pagal bendrųjų paslaugų 2011 m. įkainius, nes paslaugos teikimas buvo pabaigtas 2011 m, sutartyse kitoks atsiskaitymas nenumatytas. Pati UAB „Baltijos grupė“ gavusi sąskaitą faktūrą jokių pretenzijų nepareiškė, ji minėtą sąskaitą iš dalies apmokėjo: 2012-05-09 sumokėjo 10 000,00 Lt, o 2013-02-07 sumokėjo 24 169,60 Lt. Liko neapmokėta 30 691,30 Lt. Sąskaitą, kaip numatyta sutartyje, UAB „Baltijos grupė“ turėjo apmokėti per 30 dienų, t. y. iki 2011-11-17. Termino praleidimas laikomas prievolės pažeidimu ir sutarties nevykdymu (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str.), todėl UAB „Baltijos grupė“ privalo apmokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo 2011-11-17 iki 2013-08-21 (nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos) ir tai sudaro 5 298,70 Lt. Viso UAB „Baltijos grupė“ skola UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ yra 35 969,80 Lt, todėl UAB „Klaipėdos krovinių terminalas“ įtrauktina į kreditorių sąrašus ir jos finansinis reikalavimas tvirtintinas 35 969,80 Lt sumai (LR įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalis).

11UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ pateikė įrodymus, kad advokato pagalbai apmokėti turėjo 4 500 Lt išlaidų ( b. l. 109). Sąskaitoje už teisines paslaugas detaliai išvardintos advokato atliktos paslaugos (b. l. 108). Išlaidos advokato pagalbai apmokėti nustatomos pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“. UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ išlaidos advokato pagalbai apmokėti atitinka teisingumo ministro patvirtintose rekomendacijose nustatytus dydžius. Iš UAB „Klaipėdos terminalas“ pateiktų įrodymų akivaizdžiai matyti, kad kreditoriaus finansinis reikalavimas 35 969,80 Lt sumai buvo pagrįstas, bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo nepagrįstai atsisakė teikti jį teismui tvirtinti, todėl kreditoriaus bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš administravimo lėšų. sąskaitoje faktūroje detaliai išvardintos advokato atliktos paslaugos,

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

13įtraukti į bankrutuojančios akcinės bendrovės „Baltijos grupė“ kreditorių sąrašą kreditorių UAB „Klaipėdos krovinių terminalas ir patvirtinti jos finansinį reikalavimą 35 969,80 Lt sumai.

14Priteisti UAB „Klaipėdos krovinių terminalas“ iš bankroto administratoriaus UAB „Tamtamas“ administravimo lėšų 4 500,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

15Nutarties kopiją nusiųsti šalims, įmonės administratorių įpareigoti supažindinti kreditorius su teismo patvirtintu finansiniu reikalavimu.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai