Byla 2-1244/2014
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 10 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-805-163/2014, kuria patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos konteinerių terminalo finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės ,,BALTIJOS GRUPĖ“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „BALTIJOS GRUPĖ“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 10 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-805-163/2014, kuria patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos konteinerių terminalo finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės ,,BALTIJOS GRUPĖ“ bankroto byloje.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartimi UAB „BALTIJOS GRUPĖ“ iškelta bankroto byla. Įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Tamtamas“. Teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutartimi patvirtintas BUAB „BALTIJOS GRUPĖ“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai.

5Atsakovo UAB „BALTIJOS GRUPĖ“ bankroto bylą nagrinėjančiame teisme gautas bankroto administratoriaus pranešimas, kad pareiškėjas UAB Klaipėdos konteinerių terminalas pateikė 35 969,80 Lt finansinį reikalavimą, tačiau administratorius su visu kreditoriniu reikalavimu nesutinka ir teismui neteikia tvirtinti šio finansinio reikalavimo. Pareiškėjas, argumentuodamas šio finansinio reikalavimo pagrįstumą, nurodė, kad laikotarpiu nuo 2007 m. liepos 4 d. iki 2011 m. spalio 11 d. suteikė atsakovui krovinių sandėliavimo ir perkrovimo paslaugas bei išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) už 64 860,90 Lt. Sąskaitoje nurodytos suteiktų paslaugų kainos paskaičiuotos remiantis bendraisiais pareiškėjo paslaugų įkainiais. Pagal nurodytą PVM sąskaitą faktūrą atsakovas 2012 m. gegužės 9 d. sumokėjo 10 000 Lt, o 2013 m. vasario 7 d. sumokėjo 24 169,60 Lt, tačiau liko skolingas dar 30 691,30 Lt. Be to, atsakovas privalo mokėti ir palūkanas už laikų neįvykdytą prievolę. Pareiškėjo UAB Klaipėdos konteinerių terminalo skaičiavimu, atsakovas skolingas 5 298,70 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 18 d. iki 2013 m. rugpjūčio 21 d. Pareiškėjas prašė patvirtinti bendrą jo 35 969,80 Lt finansinį reikalavimą UAB „BALTIJOS GRUPĖ“ bankroto byloje.

6UAB „BALTIJOS GRUPĖ“ bankroto administratorius nurodė, jog pareiškėjo finansinis reikalavimas yra nepagrįstas, kadangi pareiškėjas nepateikė dokumentų, patvirtinančių įmonės (atsakovo) pareigą sumokėti už PVM sąskaitoje faktūroje nurodyto krovinio – plieno lakštų sandėliavimą, t. y. pareiškėjas nenurodė ir nepagrindė sprendžiamam klausimui reikšmingų aplinkybių, kaip krovinys buvo perduotas saugoti, kas yra jo savininkas ir kaip tai susiję su atsakovu, kaip ir kada krovinys grąžintas, kodėl pareiškėjas taiko 2011 metų paslaugų įkainius.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. balandžio 10 d. nutartimi patvirtino UAB Klaipėdos krovinių terminalo 35 969,80 Lt finansinį reikalavimą UAB „BALTIJOS GRUPĖ“ bankroto byloje.

9Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad UAB „BALTIJOS GRUPĖ“ iš Čeliabinsko miesto pervežė UAB „Baltransa“ krovinį – plieno lakštus ir juos nuo 2007 m. liepos 4 d. iki 2011 m. spalio 11 d. sandėliavo pareiškėjo UAB Klaipėdos konteinerių terminalo teritorijoje. Teismas pažymėjo, jog minėtą aplinkybę patvirtino liudytojai. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, pareiškėjas pagrįstai 2011 m. spalio 18 d. išrašė sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) už plieno lakštų perkrovimą bei sandėliavimą pagal bendrųjų paslaugų 2011 metų įkainius, kadangi paslaugų teikimas buvo pabaigtas 2011 metais, o sutartyse kitoks atsiskaitymas nenumatytas. Atsakovas UAB „BALTIJOS GRUPĖ“, gavęs pareiškėjo sąskaitą, jokių pretenzijų nepareiškė bei ją iš dalies apmokėjo. Sąskaita turėjo būti apmokėta per 30 dienų, t. y. iki 2011 m. lapkričio 17 d., todėl, teismo vertinimu, atsakovas pažeidė prievolę ir turi sumokėti tiek pareiškėjo nurodytą skolos likutį, tiek palūkanas, paskaičiuotas nuo prievolės pažeidimo dienos iki bankroto bylos atsakovui iškėlimo.

10Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, sprendė, jog pareiškėjas pateikė advokato atstovavimo išlaidas pagrindžiančius įrodymus, išlaidų dydis atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu patvirtintose Rekomendacijose nurodytas sumas, todėl šias išlaidas priteisė iš atsakovo.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu atsakovas BUAB „BALTIJOS GRUPĖ“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 10 d. nutartį dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Pirmosios instancijos teismas, tvirtindamas finansinį reikalavimą, nepagrįstai taikė pareiškėjo 2011 metų paslaugų įkainius, kurie paslaugų suteikimo metu negaliojo.

142. Teismas nevertino aplinkybės, jog UAB „Baltransa“ buvo krovinio užsakovas, todėl mokėjimus pareiškėjui turėjo atlikti atsakovas, o UAB „Baltransa“ – atsiskaityti su atsakovu.

153. UAB „Baltransa“ iškelta bankroto byla ir nustatytas šios įmonės 544 007,32 Lt įsiskolinimas atsakovui. Minėta aplinkybė leidžia teigti, jog UAB „Baltransa“ teikė ekspedijavimo paslaugas atsakovui. Pirmosios instancijos teismas netinkamai identifikavo šalis siejusius santykius.

164. Pareiškėjo atstovo suteiktos teisinės paslaugos apsiriboja nesudėtingų, nedidelės apimties procesinių dokumentų ir kelių nesudėtingų paklausimų parengimu, tačiau pateiktoje ataskaitoje nurodomas nepagrįstai didelis atstovo dirbtų valandų skaičius. Teismo priteista atstovo suteiktų teisinių paslaugų suma yra pernelyg didelė.

17Pareiškėjas UAB Klaipėdos konteinerių terminalas prašo atsakovo BUAB „BALTIJOS GRUPĖ“ atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog paslaugos atsakovui baigtos teikti 2011 metais, o sutartyse kitoks atsiskaitymo būdas nebuvo numatytas. Be to, teismas pagrįstai akcentavo aplinkybę, jog atsakovas, gavęs pareiškėjo PVM sąskaitą faktūrą, prieštaravimų nepareiškė ir jos pagrindu vykdė dalinius atsiskaitymus. Nurodė, jog paslaugų teikimo metu šalys nebuvo pasirašiusios sutarčių, kuriose būtų numatyti konkretūs įkainiai. Atsakovo nurodytos sutartys ginčo santykių nereguliuoja. Anot pareiškėjo, atsakovas neįrodė, jog UAB „Baltransa“ įsiskolinimas atsakovui susidarė vykdant 2004 m. liepos 1 d. sutartį. Nurodė, jog atsakovas teisinės pagalbos išlaidų dydžio neginčijo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Be to, išlaidų dydis neviršija Rekomendacijų. Nesutiko su argumentu, jog teisinių paslaugų teikimas apsiribojo tik nesudėtingų procesinių dokumentų parengimu.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str., 338 str.).

20Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos apygardos teismo nutarties, kuria patvirtintas pareiškėjo UAB Klaipėdos konteinerių terminalo 35 969,80 Lt finansinis reikalavimas BUAB „BALTIJOS GRUPĖ“ bankroto byloje, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

21Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011 ir kt.).

22Nustatyta, kad pareiškėjas UAB Klaipėdos konteinerių terminalas (buvusi UAB „Klaipėdos terminalo grupė“) ir atsakovas UAB „BALTIJOS GRUPĖ“ 2006 m. gruodžio 14 d. buvo sudarę sutartį Nr. 3-180, nustatančią šalių tarpusavio santykius perkraunant ir sandėliuojant krovinius, taip pat suteikiant kitas paslaugas, susijusias su sutarties vykdymu (96-102 b. l.). Iš byloje esančių krovinio gabenimo važtaraščių Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) matyti, kad krovinys – geležies ar nelegiruoto plieno pusfabrikačiai iš Čeliabinske esančios gamyklos (AAB „ČMK“) geležinkelių vagonais buvo išsiųstas gavėjui UAB „Baltijos grupė“ (27-30, 104-105 b. l.). Tiek minėti krovinio gabenimo važtaraščiai, tiek paskyros - įgaliojimai kroviniui perkrauti (23 b. l.) patvirtina, kad krovinys buvo iškrautas UAB Klaipėdos konteinerių terminalo sandėliuose ir saugomas nuo 2007 m. liepos 4 d. iki 2011 m. spalio 11 d. (23-25 b. l.). Paskyrose - įgaliojimuose kroviniui perkrauti nurodyta, jog už krovos darbus apmoka atsakovas. Už krovinio perkrovimą ir sandėliavimą pareiškėjas UAB Klaipėdos konteinerių terminalas 2011 m. spalio 18 d. išrašė atsakovui PVM sąskaitą faktūrą už 64 860,90 Lt sumą, kuri turėjo būti apmokėta per 30 dienų (8 b. l.). Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas sąskaitą ne tik priėmė, bet iš dalies ir apmokėjo: 2012 m. gegužės 9 d. sumokėjo 10 000 Lt, 2013 m. vasario 7 d. – 24 169,60 Lt (9-10 b. l.). Likusi neapmokėta sąskaitos dalis – 30 691,30 Lt.

23Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str. 1 d.). Atsakovas, laiku neapmokėdamas 2011 m. spalio 18 d. PVM sąskaitos faktūros bei mokėjimo prievolę įvykdydamas tik iš dalies, laikomas pažeidusiu prievolę (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str.), todėl turi pareigą sumokėti pareiškėjui UAB Klaipėdos konteinerių terminalui likusią 30 691,30 Lt skolą už suteiktas paslaugas bei CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatytas 6 proc. dydžio metines palūkanas už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą, kurios sudaro 5 298,70 Lt sumą (iš viso mokėtina suma – 35 969,80 Lt).

24Apeliantas, nesutikdamas su pareiškėjo UAB Klaipėdos konteinerių terminalo pareikštu finansiniu reikalavimu, teigia, jog pareiškėjo teiktoms paslaugoms nepagrįstai buvo taikyti 2011 metų paslaugų teikimo įkainiai, kurie sutarties sudarymo metu negaliojo. Minėta, jog paslaugos (krovinio sandėliavimas) atsakovui buvo teiktos nuo 2007 m. liepos 4 d. ir baigtos teikti 2011 metais. Paslaugų teikimo pabaigos metu (2011 m. spalio 11 d.) bei PVM sąskaitos faktūros išrašymo dieną jokių galiojančių rašytinių sutarčių tarp pareiškėjo ir atsakovo dėl sandėliavimo ir perkrovimo paslaugų teikimo, kuriose būtų nustatyti paslaugų įkainiai, nebuvo (2006 m. gruodžio 14 d. sutartis galiojo iki 2007 m. gruodžio 31 d. – sutarties 8.1 p.). Nesant tarp šalių tokio pobūdžio susitarimo, pareiškėjas, apskaičiuodamas mokėtiną kainą už suteiktas paslaugas, pagrįstai taikė paslaugų teikimo pabaigos metu, t. y. 2011 metais galiojusius įkainius. Atsakovas UAB „BALTIJOS GRUPĖ“, gavęs pareiškėjo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, prieštaravimų dėl mokėtinos sumos nereiškė bei vykdė dalinius atsiskaitymus. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentu, jog pareiškėjo suteiktoms atsakovui paslaugoms nepagrįstai buvo taikyti 2011 metų paslaugų įkainiai.

25Skunde apeliantas taip pat mini 2008 m. gruodžio 2 d. sutartį Nr. 09/018, galiojusią nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d., bei 2009 m. gruodžio 18 d. sutartį Nr. 10/059, galiojusią nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. (61-69 b. l.), nurodydamas, jog minėtų sutarčių sąlygos nustatė, kad taikomi jų galiojimo metu esantys įkainiai. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog apelianto nurodomos 2008 m. gruodžio 2 d. ir 2009 m. gruodžio 18 d. sutartys buvo sudarytos tarp pareiškėjo UAB Klaipėdos konteinerių terminalo ir UAB „BALTIJOS GRUPĖ“, kuri veikė kaip kompanijų „Rix Shipping Co“ bei „RIX Lines“ atstovas. Remiantis CK 2.133 straipsnio 1 dalimi, vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris kito asmens (atstovaujamojo) vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas. Atsakovas, sudarydamas 2008 m. gruodžio 2 d. ir 2009 m. gruodžio 18 d. sutartis, veikė ne kaip sutarčių šalis, o kaip paminėtų kompanijų (sutarties šalies) „Rix Shipping Co“ ir „RIX Lines“ atstovas. Atsižvelgiant į tai, sutiktina su pareiškėju, kad 2008 m. gruodžio 2 d. ir 2009 m. gruodžio 18 d. sutartys atsakovui nesukėlė teisinių pasekmių, todėl jomis vadovautis nėra pagrindo.

26Nesutiktina su skundo argumentu, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai identifikavo šalis siejusius santykius. Apelianto teigimu, byloje esančios sutartys patvirtina, jog paslaugos užsakovas buvo UAB „Baltransa“, todėl mokėjimus pareiškėjui turėjo atlikti atsakovas, o UAB „Baltransa“ – atsiskaityti su atsakovu.

27Byloje esantys duomenys patvirtina, jog tarp UAB „Baltransa“ ir atsakovo UAB „BALTIJOS GRUPĖ“ 2004 m. liepos 1 d. ir 2010 m. sausio 5 d. buvo sudarytos ekspedijavimo paslaugų sutartys (70-77 b. l.). Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje yra sprendžiamas pareiškėjo UAB Klaipėdos konteinerių terminalo atsakovui pareikšto reikalavimo pagrįstumas, todėl ekspedijavimo paslaugų sutartys, sudarytos tarp UAB „BALTIJOS GRUPĖ“ ir UAB „Baltransa“, saisto tik šių sutarčių šalis ir turi teisinės įtakos tik sutartis sudariusių šalių tarpusavio teisėms bei pareigoms. Atsižvelgiant į tai, apelianto nurodomos ekspedijavimo sutartys, sudarytos tarp UAB „BALTIJOS GRUPĖ“ ir UAB „Baltransa“, šiuo atveju neturi teisinės reikšmės sprendžiant atsakovui pareikšto pareiškėjo reikalavimo pagrįstumą.

28Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos faktines aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, patvirtinęs pareiškėjo UAB Klaipėdos konteinerių terminalo 35 969,80 Lt finansinį kreditorinį reikalavimą UAB „BALTIJOS GRUPĖ“ bankroto byloje, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų

30Apeliantas nesutinka su pareiškėjui pirmosios instancijos teisme priteistomis 4 500 Lt bylinėjimosi išlaidomis, teigdamas, jog suteiktos teisinės paslaugos apsiribojo nesudėtingų, nedidelės apimties procesinių dokumentų ir kelių nesudėtingų paklausimų parengimu, todėl priteistos teisinės pagalbos išlaidos yra per didelės.

31CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes.

32Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija, spręsdama dėl pareiškėjui priteistų išlaidų už teisines paslaugas atlyginimo dydžio pagrįstumo, atsižvelgia į suteiktų paslaugų pobūdį (kreditorinio reikalavimo paruošimas, rašytinių paaiškinimų teikimas, atstovavimas teismo posėdžiuose, įrodymų išreikalavimas ir kt.), nagrinėtos bylos sudėtingumą bei galimas laiko sąnaudas minėtų procesinių dokumentų parengimui bei atstovavimui teismo posėdžiuose. Įvertinusi Rekomendacijų nuostatas bei vadovaudamasi teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, teisėjų kolegija sprendžia, jog pareiškėjui UAB Klaipėdos krovinių terminalui pirmosios instancijos teismo priteistas teisinės pagalbos išlaidas būtų teisinga ir protinga sumažinti iki 3 500 Lt.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 10 d. nutartį palikti iš esmės nepakeistą, nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų išdėstant taip: „Priteisti uždarajai akcinei bendrovei Klaipėdos krovinių terminalui iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „BALTIJOS GRUPĖ“ bankroto administravimui skirtų lėšų 3 500 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartimi UAB „BALTIJOS... 5. Atsakovo UAB „BALTIJOS GRUPĖ“ bankroto bylą nagrinėjančiame teisme... 6. UAB „BALTIJOS GRUPĖ“ bankroto administratorius nurodė, jog pareiškėjo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. balandžio 10 d. nutartimi patvirtino UAB... 9. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad UAB „BALTIJOS GRUPĖ“ iš... 10. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu atsakovas BUAB „BALTIJOS GRUPĖ“ prašo panaikinti... 13. 1. Pirmosios instancijos teismas, tvirtindamas finansinį reikalavimą,... 14. 2. Teismas nevertino aplinkybės, jog UAB „Baltransa“ buvo krovinio... 15. 3. UAB „Baltransa“ iškelta bankroto byla ir nustatytas šios įmonės 544... 16. 4. Pareiškėjo atstovo suteiktos teisinės paslaugos apsiriboja nesudėtingų,... 17. Pareiškėjas UAB Klaipėdos konteinerių terminalas prašo atsakovo BUAB... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos apygardos teismo... 21. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto... 22. Nustatyta, kad pareiškėjas UAB Klaipėdos konteinerių terminalas (buvusi UAB... 23. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 24. Apeliantas, nesutikdamas su pareiškėjo UAB Klaipėdos konteinerių terminalo... 25. Skunde apeliantas taip pat mini 2008 m. gruodžio 2 d. sutartį Nr. 09/018,... 26. Nesutiktina su skundo argumentu, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai... 27. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog tarp UAB „Baltransa“ ir atsakovo... 28. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos faktines aplinkybes, sprendžia, kad... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 30. Apeliantas nesutinka su pareiškėjui pirmosios instancijos teisme priteistomis... 31. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 32. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija, spręsdama dėl pareiškėjui... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 34. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 10 d. nutartį palikti iš...