Byla 2A-606/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei ir Vaidai Sasnauskaitei,

3dalyvaujant ieškovui J. B. B.,

4ieškovo atstovui advokatui Andžejui Seliavai,

5atsakovo atstovui advokatui Rimantui Stanevičiui,

6vertėjai Vladislavai Tumas,

7viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. B. B. (J. B. B.) ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „NEO GROUP“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. liepos 11 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-503-159/2008 pagal ieškovo J. B. B. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „NEO GROUP“ dėl 110 850 Lt negautų pajamų priteisimo.

8Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

9Ieškovas J. B. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Neo Group“, prašydamas priteisti iš atsakovo 110 850 Lt negautų pajamų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2005 m. lapkričio 18 d. tarp UAB „Neo Group“ ir J. B. B. buvo sudaryta darbo sutartis Nr. 392, pagal kurią ieškovas buvo priimtas dirbti į generalinio direktoriaus (įmonės vadovo) pareigas. 2007 m. rugsėjo 3 d. darbo sutarties pakeitimu ieškovui buvo nustatytas 36 950 Lt mėnesinis darbo užmokestis. 2007 m. gruodžio 7 d. UAB „Neo Group“ vienintelio akcininko sprendimu ieškovas buvo atšauktas iš bendrovės vadovo pareigų. 2008 m. sausio 10 d. ieškovui pasirašytinai buvo įteiktas 2008 m. sausio 9 d. pranešimas dėl darbo sutarties Nr. 392 nutraukimo, kuriuo, vadovaujantis DK 124 straipsnio 1 punktu, Akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABĮ) 37 straipsnio 3 ir 4 dalimis bei 2007 m. gruodžio 7 d. vienintelio akcininko sprendimu, darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta, išmokant jam kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas (56 463 Lt), dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, papildomą priedą pagal darbo sutarties 3 punktą (7723 Lt), darbo užmokestį, apskaičiuotą ir mokėtiną iki 2008 m. sausio 9 d. Ieškovas nurodė, kad darbo sutartis su juo turėjo būti nutraukta laikantis DK 130 straipsnyje numatytų įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminų, kadangi darbo sutarties 11 punkte šalys numatė, kad įspėjimo terminai, kai darbo sutartis gali būti nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, nustatomi pagal DK 130 straipsnio nuostatas. Ieškovo atžvilgiu turėjo būti taikomas keturių mėnesių įspėjimo terminas, kadangi jis augina vaiką iki keturiolikos metų. Jeigu darbo sutartis su ieškovu būtų nutraukta laikantis darbo sutarties 11 punkte nustatytų įspėjimo terminų, jis būtų gavęs darbo užmokestį nuo 2007 m. gruodžio 8 d. iki 2008 m. balandžio 8 d. Kadangi ieškovui darbo užmokestis faktiškai buvo sumokėtas iki 2008 m. sausio 9 d., jis turi teisę į 110 850 Lt negautų pajamų laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 10 d. iki 2008 m. balandžio 8 d. atlyginimą (nuo 2008 m. sausio 10 d. iki sausio 31 d. – 26 872,75 Lt; už 2008 m. vasario mėnesį – 36 950 Lt; už 2008 m. kovo mėnesį – 36 950 Lt, nuo 2008 m. balandžio 1 d. iki balandžio 8 d. – 10 077,27 Lt).

10Atsakovas UAB „Neo Group“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad DK 130 straipsnio 1 dalyje numatytas įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminas ieškovo atžvilgiu negali būti taikomas, kadangi ieškovas buvo atleistas iš darbo ne DK 129 straipsnyje įtvirtinto pagrindu (darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės), bet buvo atšauktas iš pareigų vienintelio akcininko sprendimu, remianti ABĮ 37 straipsnio 3 ir 4 dalies nuostatomis.

11Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. liepos 11 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir nusprendė priteisti iš atsakovo UAB „Neo Group“ ieškovui J. B. B. 36 950 Lt vieno mėnesio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką (mokesčiai neišskaičiuoti), 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2 333,10 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, 1 108,50 Lt žyminio mokesčio ir 23,05 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą. Teismas pažymėjo, kad ieškovas neginčija jo atšaukimo iš bendrovės vadovo pareigų, tačiau nesutinka su jam išmokėtu dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitinės išmokos dydžiu. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovo 2008 m. sausio 9 d. pranešime ieškovui apskaičiuotas darbo užmokestis už laikotarpį nuo 2007 m. gruodžio 7 d. iki 2008 m. sausio 9 d., bei, remdamasis atsakovo atstovo pripažinimu, jog ieškovui už nurodytą laikotarpį, kurį jis nėjo bendrovės vadovo pareigų, buvo apskaičiuotas ir išmokėtas vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis, teismas darė išvadą, kad atsakovas iš dalies įvykdė 2005 m. lapkričio 18 d. darbo sutarties Nr. 392 su vėlesniais pakeitimais 11 punkte prisiimtus įsipareigojimus, nes vienintelis atsakovo bendrovės akcininkas, 2007 m. gruodžio 7 d. atšaukęs ieškovą iš bendrovės vadovo pareigų, šį atšaukimą įgyvendino tik po mėnesio. Atsižvelgdamas į nurodytas ieškovo atšaukimo iš atsakovo bendrovės vadovo pareigų aplinkybes (atšaukimo įgyvendinimą praėjus vienam mėnesiui po sprendimo priėmimo ir atsakovo 2008 m. sausio 9 d. pranešimo nuorodą dėl dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinės išmokos ieškovui išmokėjimo), teismas konstatavo, kad darbo sutarties 11 punkte šalys susitarė dėl garantijos, jog ieškovas, atšaukus jį iš bendrovės vadovo pareigų, dar keturis mėnesius gaus vidutinį darbo užmokestį, nes tiek bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui, tiek vieninteliam akcininkui yra suteikta teisė bet kada, nenustatant jokių įspėjimo terminų, atšaukti paskirtą asmenį iš bendrovės vadovo (generalinio direktoriaus) pareigų. Teismas sprendė, kad atsakovas, išmokėdamas ieškovui jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitinę išmoką ir darbo užmokestį iki 2008 m. sausio 9 d., tik iš dalies įvykdė darbo sutarties 11 punkte prisiimtą įsipareigojimą. Todėl teismas konstatavo esant pagrindui iš dalies tenkinti ieškinį ir priteisti ieškovui iš atsakovo vieno mėnesio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką – 36 950 Lt.

12Ieškovas J. B. B. apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. liepos 11 d. sprendimo dalį, kuria ieškinio dalis dėl 73 000 Lt priteisimo buvo atmesta ir priimti naują sprendimą – tenkinti visus ieškovo ieškinio reikalavimus, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai ieškovo 2008 m. sausio 9 d. išmokėtą dviejų vidutinių darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką vertino kaip dalinį įsipareigojimų pagal darbo sutarties 11 punktą įvykdymą ir priteisė ieškovo naudai tik 36 950 Lt, t. y. vieno mėnesio darbo užmokesčio dydžio kompensaciją. Byloje nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo tapatinti ieškovo prašomo priteisti darbo užmokesčio už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 10 d. iki 2008 m. balandžio 8 d. su atsakovo pagal DK 140 straipsnio 2 dalį išmokėta dviejų vidutinių darbo užmokesčio dydžio išeitine išmoka. Šių lėšų mokėjimai atsirado ir buvo įvykdyti skirtingais teisiniais pagrindais. Atsakovo 2008 m. sausio 9 d. išmokėta dviejų vidutinių darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka buvo sumokėta ieškovui remiantis DK 140 straipsnio 2 dalimi. Atsakovo vienintelis akcininkas ,,Retal Industries Ltd.“ 2007 m. gruodžio 7 d. atšaukė ieškovą iš pareigų remiantis ABĮ 37 straipsnio 3 dalimi, t. y. darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta kitais nei DK XII skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytais pagrindais. Ieškovas iš atsakovo jokių pretenzijų dėl savo darbo nėra gavęs, todėl laikytina, kad sprendimas atšaukti ieškovą iš bendrovės vadovo pareigų buvo priimtas ir darbo sutartis nutraukta ne dėl ieškovo kaltės. Taigi darbo sutarties nutraukimo metu buvo įvykdytos visos DK 140 straipsnio 2 dalies hipotezės sąlygos, esant kurioms atsakovui kilo besąlyginė pareiga išmokėti ieškovui dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Pareiga išmokėti dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką atsakovui kiltų neatsižvelgiant į tai, ar tarp šalių būtų sudarytas susitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo tvarkos, ar jo nebūtų. Tuo tarpu ieškovas savo reikalavimus kildino iš darbo sutarties 11 punkto, kuriame buvo nustatytas terminas, po kurio atsakovas turėjo teisę nutraukti darbo sutartį. Per visą įspėjimo terminą, t. y. iki darbo sutarties nutraukimo dienos, ieškovas turėjo teisę gauti darbo užmokestį. Atsakovas ieškovui sumokėjo darbo užmokestį už laikotarpį nuo 2007 m. gruodžio 8 d. iki 2008 m. sausio 9 d. Tačiau jeigu atsakovas būtų tinkamai vykdęs sutartinius įsipareigojimus ir darbo sutartį su ieškovu būtų nutraukęs po keturių mėnesių, laikotarpiu nuo 2007 m. gruodžio 7 d. iki 2008 m. balandžio 8 d. ieškovas būtų gavęs 147 800 Lt. Tačiau atsakovui darbo sutartį nutraukus po vieno mėnesio, ieškovas negavo 110 850 Lt pajamų, kurias ieškovas būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę atsakovo neteisėtų veiksmų (CK 6.249 str. 1 d.).

13Atsakovas UAB ,,NEO GROUP“ apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. liepos 11 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismas neteisingai aiškino darbo sutarties nutraukimo pagrindus ir jų pasekmes. Įspėjimo terminai, numatyti DK 130 straipsnyje, yra taikomi, kai darbo sutartis nutraukiama vieninteliu DK 129 straipsnio pagrindu. Darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta remiantis ABĮ 37 straipsnio 3 ir 4 dalimis, bendrovės vadovą (generalinį direktorių) išrinkusiam organui priėmus sprendimą jį atšaukti. Atsakovas įgyvendino savo teisę atšaukti ieškovą iš pareigų vadovaujantis specialiu pagrindu, numatytu ABĮ. Tokiu atveju jokie įspėjimo termini pagal DK 130 straipsnį nėra taikomi.

152. Aiškindamas darbo sutarties 11 punktą, teismas neįvirtino aplinkybės, kad įmonės vadovo santykiai yra specifiniai ir nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika. Bendrovės vadovo teisinė padėtis yra ypatinga tuo, kad bendrovės santykiai su vadovu yra ne darbo teisiniai santykiai, o civiliniai teisiniai santykiai, kuriems taikytinos pavedimo sutartį reglamentuojančios teisės normos. Teismas neatsižvelgė į tai, kad, visuotiniam akcininkų susirinkimui įgyvendinus bendrovės vadovo atšaukimo teisę, su bendrovės vadovu sudaryta darbo sutartis pasibaigia, nes pasibaigia visuotinio akcininkų susirinkimo pavedimas. Tuo atveju, kai taikomas specialus įstatymuose numatytas darbo sutarties nutraukimo pagrindas, nekyla DK 129 straipsnyje numatytos pasekmės ir darbdavys neturi pareigos laikytis DK 130 straipsnyje numatytų įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminų.

163. Teismas nepagrįstai DK 130 straipsnį aiškino plečiamai. Teismas darbo sutarties 11 punktą nepagrįstai aiškino kaip nuostatą, kuria ieškovas ir atsakovas neva susitarė dėl ieškovo gautino uždarbio 4 mėnesius garantijų, nes tiek bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui, tiek vieninteliam akcininkui yra suteikta teisė bet kada, nenustatant terminų, atšaukti bendrovės vadovą iš pareigų. Toks plečiamas teismo aiškinimas neatitinka nei galiojančių įstatymų, nei tarp atsakovo ir ieškovo sudarytos darbo sutarties sąlygų. Taip pat teismas neatsižvelgė ir į įspėjimo terminų bei išeitinės išmokos funkcijas. Įspėjimo terminų, numatytų DK 130 straipsnyje funkcija nėra kompensacinio pobūdžio. Išeitinė kompensacija išmokama tik nutraukus darbo sutartį. Šalys negalėjo susitarti dėl keturių mėnesių išeitinės kompensacijos vadovaudamasis DK 130 straipsniu, numatančiu įspėjimo terminus, kadangi išeitinę išmoką reglamentuoja DK 140 straipsnis, kuris nustato jos dydį ir išmokėjimo sąlygas. Teismas neturėjo pagrindo DK 130 straipsnio aiškinti plečiamai kaip numatantį ne tik įspėjimo terminus, bet ir išeitinės išmokos dydį.

174. Teismas, aiškindamas darbo sutarties 11 punktą, neatsižvelgė į tai, kad darbo sutarties forma yra standartinė ir neteisingai jį aiškino. Toks pat punktas, kaip ir ieškovo darbo sutartyje esantis 11 punktas, yra visose darbo sutartyse, nes pavyzdinė darbo sutarties forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 115 ,,Dėl pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo“. Ieškovo darbo sutartyje esančio 11 punkto nei ieškovas, nei atsakovas niekada individualiai neaptarė. Teismas turėjo analizuoti kokiu pagrindu ieškovo darbo sutartis baigėsi ir turėjo atsižvelgti, kad DK 129 straipsnis bei 130 straipsnis normos turi būti aiškinamos sistemiškai.

185. Teismas sprendime nepagrįstai nurodė, kad atsakovas neva iš dalies įvykdė savo įsipareigojimus pagal darbo sutarties 11 punktą, kadangi atsakovas, 2008 m. sausio 9 d. nutraukdamas darbo sutartį, ieškovui išmokėjo vieno mėnesio darbo užmokestį bei dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę kompensaciją. Vieno mėnesio darbo užmokestis ieškovui buvo išmokėtas visiškai atsiskaitant su juo darbo sutarties nutraukimo dieną, kaip to reikalauja DK 140 straipsnio 1 dalis. Dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio kompensacija išmokėta pagal DK 140 straipsnio 2 dalį. Teismas nepagrįstai nurodė, kad vieno mėnesio delsimas nutraukti darbo sutartį su vadovu nuo vienintelio akcininko sprendimo priėmimo įrodo, kad atsakovas laikėsi įspėjimo terminų. Teismas neįvertino tos aplinkybės, kad bendrovės vadovo darbo sutarties nutraukimo tvarka ABĮ 37 straipsnio 3 ir 4 dalių pagrindu yra specifinė. Iš pradžių vadovą išrinkęs organas turi priimti sprendimą jį atšaukti iš pareigų ir paskirti asmenį, kuris atstovaus bendrovę nutraukiant darbo sutartį su bendrovės vadovu. Be to, ABĮ nėra nustatyta termino, per kurį darbo sutartis su įmonės vadovu turi būti nutraukta. Darbo užmokesčio išmokėjimas ieškovui iki darbo sutarties nutraukimo negali būti laikomas įspėjimo terminų laikymusi pagal darbo sutarties 11 punktą, kadangi toks atsakovo veiksmas atitinka DK 141 straipsnyje numatytą atsiskaitymo su darbuotoju tvarką. Atsakovas, vadovaudamasis DK 140 ir 141 straipsniais, ieškovui jo atleidimo dieną išmokėjo jam priklausantį darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas atostogas, taip pat premiją bei dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitinę kompensaciją.

19Ieškovas J. B. B. atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo atsakovo UAB „NEO GROUP“ apeliacinį skundą atmesti, priteisti ieškovui bylinėjimosi išlaidas.

20Atsakovas UAB ,,NEO GROUP“ atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo atmesti ieškovo J. B. B. apeliacinį skundą, Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. liepos 11 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

21Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas. Atsakovo apeliacinis skundas atmestinas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

23Teismų praktikoje pripažįstama, kad bendrovės vadovo ir bendrovės sutartiniams santykiams būdingas dualizmas. „Vidiniuose“ santykiuose vadovas vertinamas kaip darbo teisinių santykių subjektas, su kuriuo sudaroma darbo sutartis (ABĮ 37 str. 4 d.), o „išoriniuose“ bendrovės santykiuose su kitais asmenimis – kaip bendrovės vardu vienvaldiškai veikiantis bendrovės, t.y. juridinio asmens, valdymo organas ir atstovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, bylos Nr. 3K-7-444/2009). Šioje byloje kilusiam ginčui išspręsti aktualus bendrovės vadovo, kaip darbo teisinių santykių subjekto, teisinis statusas, kadangi sprendžiama, ar nagrinėjamu atveju nutraukus darbo sutartį su ieškovu ABĮ 37 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu pagrindu, t. y. atšaukus bendrovės vadovą, buvo laikytasi ginčo šalių 2005 m. lapkričio 18 d. sudarytos darbo sutarties 11 punkto reikalavimų dėl įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminų. Ieškovas savo ieškinio reikalavimą grindžia šios darbo sutartyje nustatytos atsakovo kaip darbdavio pareigos nevykdymu, kas sąlygojo jam nuostolių atsiradimą negavus pajamų, kurias jis būtų gavęs, jeigu darbo sutartis su juo būtų nutraukta pasibaigus DK 130 straipsnio 1 dalyje numatytam 4 mėnesių įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminui.

24Darbo sutarties pasibaigimą reglamentuoja DK ketvirtasis skirsnis „Darbo sutarties pasibaigimas“, kurio 124 straipsnyje, reglamentuojančiame darbo sutarties pasibaigimo pagrindus, nustatyta, kad darbo sutartis pasibaigia: 1) ją nutraukus DK ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais; 2) likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo; 3) darbuotojui mirus. Šios bylos kontekste aktualus DK 124 straipsnio 1 punktas, kuris yra blanketinė teisės norma, nukreipianti į kitus DK straipsnius, nustatančius bendruosius darbo sutarties nutraukimo pagrindus (pavyzdžiui, DK 125-129, 136 straipsniai), taip pat į kitus specialiuosius įstatymus, nustatančius darbo sutarties nutraukimo pagrindus. ABĮ 37 straipsnio 3 ir 4 dalyse įtvirtintas bendrovės vadovo atšaukimo institutas darbo teisėje vertinamas kaip darbo sutarties nutraukimo pagrindas, sąlygojantis darbo sutarties pasibaigimą pagal DK 124 straipsnio 1 punktą, kadangi darbo sutartis su bendrovės vadovu baigiasi specialiajame, t.y. Akcinių bendrovių, įstatyme nustatytu pagrindu. Tokiu atveju įforminant darbo sutarties pabaigą taikytinos DK normos – darbo sutartis baigiasi remiantis DK 124 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir ABĮ 37 straipsnio 3 dalyje nustatytais pagrindais.

25Vadovaujantis ABĮ 34 straipsnio 2 dalimi, 32 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 1 dalies 3 punktu, išimtinė teisė rinkti ir atšaukti bendrovės vadovą priklauso valdybai, jei valdyba nesudaroma – stebėtojų tarybai, o jei bendrovėje nesudaroma nei stebėtojų taryba, nei valdyba – visuotiniam akcininkų susirinkimui. Teismų praktikoje pabrėžiamas bendrovės vadovą išrinkusio organo teisės jį atšaukti absoliutus pobūdis, kadangi bendrovės vadovas gali būti atšaukiamas, nepriklausomai nuo jo kaltės ar kitų aplinkybių buvimo ar nebuvimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 5 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-457/2005, 2007 m. spalio 12 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-397/2007 ir kt.). Bendrovės ir jos vadovo darbo sutarties pagrindu atsiradusius santykius darbo teisės normos reglamentuoja tiek, kiek tai susiję su bendrovės vadovo teise pasinaudoti socialinėmis garantijomis, darbų saugos ir apmokėjimo už darbą tvarkos nustatymu, darbo sutarties pasibaigimo priežasties formulavimo, darbo sutarties nutraukimo ir atleidimo iš pareigų įforminimo bei atsiskaitymo tvarkos reglamentavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-397/2007).

26Kadangi nutraukiant darbo sutartį su bendrovės vadovu taikomi ne DK įtvirtinti pagrindai, o specialus ABĮ numatytas darbo sutarties nutraukimo pagrindas (bendrovės vadovo atšaukimas), tokiu atveju netaikomos DK nuostatos, susijusios su darbo sutarties nutraukimo konkrečiu DK nustatytu pagrindu tvarkos reikalavimais, tame tarpe ir 130 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios darbuotojo įspėjimą apie darbo sutarties nutraukimą tuo atveju, kai darbo sutartis su darbuotoju nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Tačiau tai neužkerta kelio darbdaviui ir bendrovės vadovui darbo sutartyje susitarti dėl papildomų darbo sutarties sąlygų. Tokiu atveju šios sąlygos darbo sutarties šalims tampa privalomos ir turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.).

27Ginčo šalys 2005 m. lapkričio 18 d. darbo sutarties Nr. 392 11 punkte susitarė dėl DK 130 straipsnyje nustatytų įspėjimo dėl darbo sutarties nutraukimo terminų taikymo. Šiame punkte ginčo šalys numatė, kad įspėjimo terminai, kai ši darbo sutartis gali būti nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, nustatomi pagal DK 130 straipsnio nuostatas. Teisėjų kolegija pripažįsta, jog šios darbo sutarties 11 punkte ginčo šalys susitarė dėl papildomos darbo sutarties sąlygos, kadangi nei įstatymai, nei kiti norminiai teisės aktai nedraudžia darbo sutarties šalims susitarti dėl DK 130 straipsnyje nustatytų įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminų taikymo tuo atveju, kai darbo sutartis su bendrovės vadovu nutraukiama darbdavio iniciatyva, nesant jo kaltės. Byloje taip pat nėra duomenų, kad draudimas susitarti dėl tokios sąlygos būtų įtvirtintas atsakovo sudarytose kolektyvinėse sutartyse (DK 95 str. 4 d.).

28Teisėjų kolegija, spręsdama dėl tikrosios ginčo šalių valios, nustatant, kokiu darbo sutarties pasibaigimo atveju ir kokiomis sąlygomis taikytinas darbo sutarties 11 punktas, vadovaujasi CK 6.193-6.195 straipsniuose įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis (DK 9 str. 2 d.) bei CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais.

29CK 6.193 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutarčių aiškinimo taisyklė prioritetą teikia ne vien pažodiniam sutarties teksto aiškinimui, bet tikrųjų sutarties šalių ketinimų nustatymui. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2005 m. lapkričio 18 d. darbo sutartis Nr. 392 buvo sudaryta pagal pavyzdinę formą, patvirtintą LR Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 115. Ginčo šalių sudarytos darbo sutarties 11 punkte įtvirtinta nuostata visiškai atitinka tą, kuri numatyta pavyzdinėje darbo sutartyje. Darbo sutarties teksto rengėjas ir darbo sutarties sąlygas pasiūliusi šalis buvo atsakovas. Darbo sutartis buvo sudaryta lietuvių ir anglų kalbomis, kadangi ją pasirašęs ieškovas (darbuotojas) yra užsienio valstybės pilietis, kuris nemoka lietuvių kalbos (1 t., b.l. 9-10). Nagrinėjamu atveju ginčo šalių paaiškinimai dėl darbo sutarties 11 punkto turinio yra skirtingi. Atsakovas nurodo, jog darbo sutarties 11 punktas buvo įtrauktas į darbo sutartį tik todėl, kad jis yra numatytas pavyzdinėje darbo sutartyje. Jo manymu, darbo sutarties 11 punkte numatyta darbo sutarties sąlyga turi būti aiškinama taip, kad DK 130 straipsnyje numatyti įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminai taikomi tik tuo atveju, kai darbo sutartis nutraukiama specialiu DK 129 straipsnyje numatytu pagrindu – darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Kadangi darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta remiantis ABĮ 37 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu pagrindu, atšaukiant jį iš užimamų pareigų, nagrinėjamu atveju darbo sutarties 11 punktas negalėjo būti taikomas. Ieškovas nurodo, jog jo valia buvo, kad DK 130 straipsnyje numatyti įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminai būtų taikomi kiekvienu atveju, kai darbdavys inicijuotų darbo sutartis nutraukimą, nesant darbuotojo kaltės.

30Vadovaujantis CK 6.193 straipsnio 1 dalimi, jeigu negalima nustatyti šalių tikrų ketinimų, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. Pažymėtina, jog darbuotojas, būdamas užsienio valstybės pilietis, ir nežinodamas Lietuvos Respublikoje nustatytų darbo sutarties nutraukimo pagrindų, turėjo pagrindo manyti, kad DK 130 straipsnyje numatyti įspėjimo terminai taikytini kiekvienu atveju, kai darbo sutartis nutraukimą inicijuoja darbdavys, nesant darbuotojo kaltės. Iš ieškovo nurodytų aplinkybių taip pat matyti, jog jis sąmoningai siekė darbo sutarties sąlygos dėl įspėjimo terminų, nutraukiant darbo sutartį, įtraukimo, kadangi ši darbo sutarties sąlyga turėjo užtikrinti ieškovui pajamų gavimą įspėjimo galiojimo laikotarpiu, kol jis surastų kitą jo kvalifikaciją PET ruošinių (granulių) gamybos srityje atitinkantį darbą, atsižvelgiant į mažą šios specializacijos darbuotojų paklausą ir darbo sutarties 10 punkte numatytas nekonkuravimo sąlygas, galiojančias 3 metus nuo darbo sutarties nutraukimo dienos. Darbdavys, kaip Lietuvoje įregistruotas ir veikiantis juridinis asmuo, turėjo žinoti, kad pavyzdinės darbo sutarties 11 punkte įtvirtintos darbo sutarties sąlygos perkėlimas, sudarant darbo sutartį su bendrovės vadovu, jei ši darbo sutarties sąlyga būtų aiškinama taip, kaip ją aiškina atsakovas, nesukeltų jokių teisinių pasekmių, kadangi, nesant galimybės bendrovės vadovo atžvilgiu taikyti DK 129 straipsnyje nustatyto darbo sutarties nutraukimo pagrindo, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės, darbo sutarties nuostata, numatanti darbuotojo įspėjimo dėl darbo sutarties nutraukimo terminų taikymą, būtų niekada netaikoma. Todėl, vadovaujantis CK 6.193 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta sutarčių aiškinimo taisykle, teisėjų kolegija pripažįsta, jog nagrinėjamu atveju darbo sutarties 11 punkte nustatyta sąlyga turi būti aiškinama darbdavio kaip darbo sutartį rengusios ir tas sąlygas pasiūliusios darbo sutarties šalies nenaudai ir bendrovės vadovo kaip tas sąlygas priėmusios darbo sutarties šalies naudai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, jog, vadovaujantis ginčo šalių sudarytos darbo sutarties 11 punktu, DK 130 straipsnyje numatyti darbuotojo įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminai turėjo būti taikomi kiekvienu atveju, kai darbo sutarties su bendrovės vadovu nutraukimą inicijuoja darbdavys, nesant bendrovės vadovo kaip darbuotojo kaltės. Tokiu atveju pareiga įrodyti atleidžiamo darbuotojo kaltę tektų darbdaviui. Kadangi nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, jog ieškovo J. B. B. atšaukimą iš UAB „NEO GROUP“ vadovo pareigų inicijavo darbdavys vienintelio akcininko sprendimu, priimtu 2007 m. gruodžio 7 d., nesant darbuotojo kaltės (1 t., b.l. 27-28), teisėjų kolegija pripažįsta, jog atsižvelgiant į tai, kad ieškovas priskirtinas darbuotojų, auginančių vaikų iki keturiolikos metų, kategorijai, darbo sutartis su juo turėjo būti nutraukta pasibaigus keturių mėnesių įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminui (DK 129 str. 4 d., 130 str. 1 d.).

31Iš bylos medžiagos matyti, jog UAB „NEO GROUP“ vienintelio akcininko 2007 m. gruodžio 7 d. sprendimu atšaukus J. B. B. iš bendrovės vadovo pareigų, darbo sutartis su juo buvo nutraukta nuo 2008 m. sausio 10 d., ieškovui gavus 2008 m. sausio 9 d. pranešimą dėl darbo sutarties Nr. 392 nutraukimo (1 t., b.l.27-29). Tačiau, nustačius, jog darbo sutartis su ieškovu galėjo būti nutraukta tik pasibaigus keturių mėnesių įspėjimo terminui, skaičiuojamam nuo ieškovo atšaukimo iš bendrovės vadovo pareigų, ir kad atsakovas pažeidė šias darbo sutarties 11 punkte nustatytas sąlygas, teisėjų kolegija pripažįsta, kad ieškovas turi teisę į nuostolių negautų pajamų forma atlyginimą, kurias jis būtų gavęs, jeigu darbdavys nebūtų pažeidęs darbo sutarties reikalavimų (CK 6.245 str. 3 d., 6.246-6.249 str.). Iš 2008 m. sausio 9 d. pranešimo matyti ir byloje nėra ginčo dėl to, jog darbo sutarties nutraukimo dieną ieškovui buvo sumokėtas darbo užmokestis, mokėtinas iki 2008 m. sausio 9 d. Todėl ieškovui išliko teisė reikalauti laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 10 d. iki balandžio 8 d. negautų pajamų atlyginimo. Kadangi ginčo šalys nuo 2007 m. rugsėjo 3 d. buvo susitarusios dėl 36 950 Lt dydžio mėnesinio darbo užmokesčio (1 t., b.l. 26), teisėjų kolegija pripažįsta, kad ieškovas minėtu laikotarpiu negavo 110 850 Lt pajamų. Šiuo nuostolius ieškovui privalo atlyginti atsakovas. Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. liepos 11 d. sprendimu nepagrįstai iš šios sumos išskaitė ieškovui pagal DK 140 straipsnio 2 dalį išmokėtą išeitinę išmoką. Pažymėtina, jog ieškovas turi teisę į negautų pajamų atlyginimą, nepriklausomai nuo išeitinės išmokos išmokėjimo, kadangi išeitinė išmoka pagal savo teisinę prigimtį neatlieka darbuotojo nuostolių kompensavimo funkcijos nutraukus darbo sutartį, kai nėra darbuotojo kaltės. Todėl Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. liepos 11 d. sprendimas keistinas, visiškai tenkinant ieškovo J. B. B. ieškinio reikalavimus ir priteisiant iš atsakovo ieškovui 110 850 Lt jo negautų pajamų atlyginimą.

32Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93 straipsnio 4 dalimi, atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Visiškai patenkinus ieškinio reikalavimus, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti, kurias ieškovas patyrė nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Ieškovas prašė priteisti 7000 Lt išlaidų, kurių dydį patvirtina byloje esanti 2008 m. birželio 26 d. sąskaita už teisines paslaugas Nr. S 08/026 ir 2008 m. birželio 26 d. pinigų priėmimo kvitas (1 t., b.l. 143-144). Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos sudėtingumą, ginčo pobūdį, ieškovo advokato atliktų procesinių veiksmų pobūdį, paruoštų procesinių dokumentų ir teismo posėdžių skaičių, remdamasi Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijoms dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamas teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, o taip pat teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, sumažina ieškovo naudai priteistinas išlaidas už advokato teisinę pagalbą, priteisdama iš atsakovo 3000 Lt. Kadangi ieškovas nuo žyminio mokesčio buvo atleistas pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktą, visiškai tenkinus ieškinio reikalavimus, už ieškinį mokėtina 3217 Lt dydžio žyminio mokesčio suma priteistina iš atsakovo valstybei (CPK 96 str. 1 d.). Be to, valstybei iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo pirmosios instancijos teisme išlaidos, t. y. 23 Lt (t. 1, b. l. 2). Patenkinus ieškovo apeliacinio skundo reikalavimus, už šį skundą mokėtinas 2190 Lt dydžio žyminis mokestis priteistinas iš atsakovo valstybei (CPK 96 str. 1 d.). Teisėjų kolegija atmeta apelianto J. B. B. prašymą dėl kelionės išlaidų priteisimo, kadangi, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas bylą vedė per advokatą, nepripažįsta šių išlaidų būtinomis ir pagrįstomis su bylos nagrinėjimo susijusiomis išlaidomis (CPK 88 str. 1 d. 8 .).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

34Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. liepos 11 d. sprendimą pakeisti ir rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

35Ieškinį tenkinti visiškai.

36Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „NEO GROUP“ (įmonės kodas ( - )) ieškovui J. B. B. (J. B. B.) (gimusiam ( - )) 110 850 Lt (vieną šimtą dešimt tūkstančių aštuonis šimtus penkiasdešimt Lt) negautų pajamų, 5 procentų dydžio palūkanas nuo priteistos sumos, t. y. 110 850 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2008 m. gegužės 6 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 3000 Lt (tris tūkstančius Lt) išlaidų advokato pagalbai apmokėti, turėtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

37Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „NEO GROUP“ (įmonės kodas ( - )) valstybės naudai 3217 Lt (trijų tūkstančių dviejų šimtų septyniolikos Lt) dydžio už ieškinį mokėtiną žyminį mokestį, 23 Lt (dvidešimt tris Lt) procesinių dokumentų įteikimo pirmosios instancijos teisme išlaidų ir 2190 Lt (dviejų tūkstančių vieno šimto devyniasdešimt Lt) dydžio už apeliacinį skundą mokėtiną žyminį mokestį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei ir Vaidai Sasnauskaitei,... 3. dalyvaujant ieškovui J. B. B.,... 4. ieškovo atstovui advokatui Andžejui Seliavai,... 5. atsakovo atstovui advokatui Rimantui Stanevičiui,... 6. vertėjai Vladislavai Tumas,... 7. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 8. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 9. Ieškovas J. B. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Neo... 10. Atsakovas UAB „Neo Group“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 11. Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. liepos 11 d. sprendimu ieškinį tenkino... 12. Ieškovas J. B. B. apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2008... 13. Atsakovas UAB ,,NEO GROUP“ apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos... 14. 1. Teismas neteisingai aiškino darbo sutarties nutraukimo pagrindus ir jų... 15. 2. Aiškindamas darbo sutarties 11 punktą, teismas neįvirtino aplinkybės,... 16. 3. Teismas nepagrįstai DK 130 straipsnį aiškino plečiamai. Teismas darbo... 17. 4. Teismas, aiškindamas darbo sutarties 11 punktą, neatsižvelgė į tai, kad... 18. 5. Teismas sprendime nepagrįstai nurodė, kad atsakovas neva iš dalies... 19. Ieškovas J. B. B. atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo atsakovo... 20. Atsakovas UAB ,,NEO GROUP“ atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo... 21. Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas. Atsakovo apeliacinis skundas... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 23. Teismų praktikoje pripažįstama, kad bendrovės vadovo ir bendrovės... 24. Darbo sutarties pasibaigimą reglamentuoja DK ketvirtasis skirsnis „Darbo... 25. Vadovaujantis ABĮ 34 straipsnio 2 dalimi, 32 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir... 26. Kadangi nutraukiant darbo sutartį su bendrovės vadovu taikomi ne DK... 27. Ginčo šalys 2005 m. lapkričio 18 d. darbo sutarties Nr. 392 11 punkte... 28. Teisėjų kolegija, spręsdama dėl tikrosios ginčo šalių valios, nustatant,... 29. CK 6.193 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutarčių aiškinimo taisyklė... 30. Vadovaujantis CK 6.193 straipsnio 1 dalimi, jeigu negalima nustatyti šalių... 31. Iš bylos medžiagos matyti, jog UAB „NEO GROUP“ vienintelio akcininko 2007... 32. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, teisėjų kolegija,... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 34. Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. liepos 11 d. sprendimą pakeisti ir... 35. Ieškinį tenkinti visiškai.... 36. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „NEO GROUP“... 37. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „NEO GROUP“...