Byla 2A-753/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kernavės būstas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 27 d. sprendimo, kuriuo teismas tenkino ieškovo ieškinį, civilinėje byloje Nr. 2-3446-611/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VS grupė“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kernavės būstas“ dėl pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, tretieji asmenys – valstybės įmonė „Regitra“, uždaroji akcinė bendrovė „DnB NORD lizingas“, A. K., A. B., uždaroji akcinė bendrovė „Transverslas“, uždaroji akcinė bendrovė „TLL“.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą ir patikslintu ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia UAB „Kernavės būstas“ ir UAB „VS grupė“ 2008 m. birželio 19 d. sudarytą transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartį Nr.08-01, priteisti ieškovui iš atsakovo 173 256,35 Lt ir 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškovo pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.

5Trečiasis asmuo VĮ „Regitra“ atsiliepime nurodė, kad neturi prieštaravimų dėl ginčijamos sutarties pripažinimo negaliojančia.

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 27 d. sprendimu ieškovo UAB „VS grupė“ ieškinį tenkino ir priteisė UAB „VS grupė“ naudai iš atsakovo UAB „Kernavės būstas“ 173 256,35 Lt dydžio sumą ir 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 173 256,35 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. sausio 24 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, priteisė iš atsakovo UAB „Kernavės būstas“ 2 517 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „VS grupė“ ir 3 462 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

7Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Kernavės būstas“ prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 27 d. sprendimą ir ieškovo UAB „VS grupė“ ieškinį atmesti.

8Ieškovas UAB „VS grupė“ atsiliepimu į atsakovo UAB „Kernavės būstas“ apeliacinį skundą prašė atmesti apeliacinį skundą ir Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

9Apeliacinės instancijos teismui rengiantis nagrinėti atsakovo UAB „Kernavės būstas“ apeliacinį skundą ieškovas UAB „VS grupė“ ir atsakovas UAB „Kernavės būstas“ pateikė šalių pasirašytą taikos sutartį, įtvirtinančią susitarimą dėl teisminio ginčo taikaus išsprendimo. Šalys prašo patvirtinti taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Nurodo, jog šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės.

10Šalių pateikta taikos sutartis tvirtintina.

11Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalį, dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (CK 6.983 str. 1 d.). Sudarydamos taikos sutartį, ginčo šalys abipusiu sutarimu susitaria dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas ginčo subjektų dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis. Kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota, jog taikos sutarties sąlygos nebūtinai turi atitikti prieš tai šalių pateiktų procesinių dokumentų ir juose išreiktų reikalavimų turinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. liepos 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2010). Jeigu šalių pateiktos tvirtinti civilinėje byloje taikos sutarties sąlygos išeina už byloje pareikštų reikalavimų ribų, teismas taikos sutarties tvirtinimo pagal pareikštus reikalavimus ir pagal papildomas sutarties sąlygas klausimą sprendžia subsidiariai taikydamas CK LII skyriaus bei CPK XXXIX skyriaus nuostatas. Tokia taikos sutartis gali būti patvirtinta ir apeliacinės instancijos teisme (CPK 140 str. 3 d., 302 str.)

12Teisėjų kolegijos įsitikinimu, ginčo šalių sudarytos ir teismui pateiktos tvirtinti taikos sutarties sąlygos išreiškia bylos šalių valią taikiai išspręsti šioje byloje iškilusį ginčą. Taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui. Pateiktoje rašytinėje taikos sutartyje nurodyta, kad ją sudariusiems asmenims yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės. Tretieji asmenys buvo tinkamai informuoti apie byloje gautą šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, jiems buvo išsiųstos prašomos patvirtinti taikos sutarties kopijos, tačiau jų prieštaravimų nebuvo gauta. Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas šią sutartį patvirtinti pagal joje išdėstytas sąlygas (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.).

13Ginčo šalims susitarus taikiai baigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos sutartį, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas, o civilinė byla nutraukiama (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 326 str. 1 d. 5 p.).

14Įstatymas numato, kad sudarius taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Jeigu byla sudarius taikos sutartį užbaigiama ją nagrinėjant apeliacine ar kasacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį ar kasacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios (CPK 87 str. 2 d.). Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovas už paduotą ieškinį sumokėjo 1 065 Lt dydžio žyminį mokestį (t. 1 b. l. 1, 153), o Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 24 d. nutartimi atidėjo jam 3400 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimą iki teismo sprendimo byloje priėmimo (1 t., b.l. 29-30). Atsižvelgiant į už ieškinį mokėtino žyminio mokesčio dydį (4465 Lt), šalims sudarius taikos sutartį ieškovui grąžintina už ieškinį sumokėto 75 procentų dydžio žyminio mokesčio dalis turėtų sudaryti 3348,75 Lt (4465 Lt x 75 proc.), o 1116,25 Lt žyminio mokesčio dalis – likti valstybei (4465 Lt x 25 proc.). Kadangi ieškovas už ieškinį yra sumokėjęs 1065 Lt, o likusios sumos sumokėjimas buvo atidėtas, iš ieškovo valstybei priteistina 51,25 Lt nesumokėto žyminio mokesčio dalis, į kurios grąžinimą jis nebūtų įgijęs teisės šalims sudarius taikos sutartį (1116,25 Lt – 1065 Lt).

15Atsakovas UAB „Kernavės būstas“ už paduotą apeliacinį skundą žyminio mokesčio nesumokėjo, kadangi Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartimi jo mokėjimas buvo atidėtas iki apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo byloje priėmimo (2 t., b.l. 26-27). Atsižvelgiant į tai, šalims sudarius taikos sutartį, byloje nekyla jo grąžinimo atsakovui klausimas.

16Kadangi taikos sutartimi šalys susitarė, kad neatlygina viena kitai turėtų bylinėjimosi išlaidų, teisėjų kolegija nesprendžia šių bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimo ir jų nepriteisia.

17Šalių susitarimu išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, atlygina ieškovas. Kadangi, nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, šių išlaidų nebuvo, o pirmosios instancijos teisme susidarė 62 Lt šių išlaidų, teisėjų kolegija priteisia jas iš ieškovo UAB „VS grupė“ valstybės naudai.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

19Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 27 d. sprendimą.

20Patvirtinti byloje dalyvaujančių asmenų – ieškovo UAB „VS grupė“ (į.k. 123808390, buveinės adresas – Didžioji g. 11-16, Vilnius) bei atsakovo UAB „Kernavės būstas“ (į.k. 301583562, buveinės adresas – Laisvės pr. 60, Vilnius) – 2013 m. sausio 10 d. sudarytą taikos sutartį (toliau – Sutartis) šiomis sąlygomis:

211. Atsakovas ieškovo reikalavimus įvykdo perduodamas ieškovui neatlygintinai naudotis savo turimas keleivines transporto priemones Sutartyje numatyta tvarka. Ieškovas sutinka, kad atsakovas įvykdys prievolę ieškovui tokiu būdu.

222. Atsakovas Sutarties sudarymo metu perdavė ieškovui neatlygintinai naudotis šias transporto priemones, priklausančias atsakovui nuosavybės teise:

232.1. keleivinį autobusą „SETRA S315", v.n. ( - ) kategorija/klasė - M3-CQ (tarpmiestinis vienaukštis turistinis autobusas), vertė – 80 000 Lt;

242.2. keleivinį autobusą „SETRA S328", v.n. ( - ) kategorija/klasė - M3-CR (tarpmiestinis dviaukštis turistinis autobusas), vertė – 110 000 Lt.

253. Ieškovas neatlygintinai naudojasi jam perduotais autobusais 10 (dešimt) metų, skaičiuojant nuo šios sutarties sudarymo dienos.

264. Sutarties pasirašymo metu atsakovas perdavė ieškovui autobusų raktus, registracijos liudijimus ir kitus dokumentus, reikalingus eksploatuoti šias transporto priemones.

275. Ieškovas turi teisę savo nuožiūra išnuomoti ar kitu pagrindu perduoti šiuos autobusus savo pasirinktiems fiziniams ar juridiniams asmenims, gauti savo nuosavybėn pajamas iš šių autobusų naudojimo (nuomos, keleivių vežimo ir kt.).

286. Ieškovas turi teisę išvykti su autobusais į užsienį.

297. Ieškovas turi teisę pakeisti autobuso išorės apipavidalinimą, nekeičiant gamintojo numatytų saugumo ir kitų eksploatacinių savybių.

308. Ieškovui be atsakovo sutikimo pagerinus autobusų būklę, pagerinimų vertė ieškovui neatlyginama.

319. Ieškovas įsipareigoja:

329.1. autobusus naudoti pagal tiesioginę paskirtį, nepažeidžiant eksploatavimo reikalavimų;

339.2. rūpintis autobusų technine būkle, saugoti ir prižiūrėti autobusus kaip rūpestingas šeimininkas;

349.3. užtikrinti, kad autobusus vairuotų tik asmenys, kurie turi teisę vairuoti šios kategorijos transporto priemones;

359.4. važinėti tik keliais. Nevažiuoti danga, kuriai transporto priemonė nepritaikyta ar kuri gali padaryti žalos autobusams;

369.5. nevažiuoti per vandeniu apsemtus ruožus (įskaitant nutekamojo vandens telkinius važiuojamojoje dalyje);

379.6. nevežti jokių draudžiamų daiktų ar medžiagų, taip pat daiktų ar medžiagų, keliančių pavojų transporto priemonės ar asmenų saugumui;

389.7. laikytis valstybių sienų kirtimo tvarkos, nevežti per sieną draudžiamų daiktų ar vertybių, laikytis transporto priemonės ir kitų vertybių deklaravimo tvarkos;

399.8. nevežti paukščių ar gyvūnų;

409.9. savo lėšomis apdrausti autobusus civilinės atsakomybės ir KASKO draudimu;

419.10. kontroliuoti asmenis, kuriems perdavė naudotis autobusus, kad jie neterštų transporto priemonės, neteptų ir negadintų jos salono, kitų detalių, nepasisavintų transporto priemonės įrangos.

4210. Pasibaigus 10 metų panaudos laikotarpiui, ieškovas turi pirmumo teisę įsigyti autobusus už jų likutinę vertę.

4311. Ieškovas nekompensuoja atsakovui autobusų nusidėvėjimo, atsiradusio eksploatuojant šias transporto priemones panaudos laikotarpiu.

4412. Ieškovas turi teisę Sutarties pagrindu įregistruoti VĮ „Regitra“ šioje sutartyje nurodytų autobusų naudojimą.

45AB „VS grupė“ ieškinį atsakovui UAB „Kernavės būstas“ dėl pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

46ieškovo UAB „VS grupė“ (į. k. 123808390, buveinės adresas – Didžioji g. 11-16, Vilnius) valstybei 51,25 Lt (penkiasdešimt vieną Lt 25 ct) dydžio nesumokėto žyminio mokesčio dalį už paduotą ieškinį.

47ieškovo UAB „VS grupė“ (į. k. 123808390, buveinės adresas – Didžioji g. 11-16, Vilnius) valstybei 62 Lt (šešiasdešimt du Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą ir patikslintu ieškiniu prašė pripažinti... 4. Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškovo pareikštu... 5. Trečiasis asmuo VĮ „Regitra“ atsiliepime nurodė, kad neturi... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 27 d. sprendimu ieškovo UAB „VS... 7. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Kernavės būstas“ prašė panaikinti... 8. Ieškovas UAB „VS grupė“ atsiliepimu į atsakovo UAB „Kernavės... 9. Apeliacinės instancijos teismui rengiantis nagrinėti atsakovo UAB... 10. Šalių pateikta taikos sutartis tvirtintina.... 11. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140... 12. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, ginčo šalių sudarytos ir teismui pateiktos... 13. Ginčo šalims susitarus taikiai baigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos... 14. Įstatymas numato, kad sudarius taikos sutartį, šalims grąžinama 75... 15. Atsakovas UAB „Kernavės būstas“ už paduotą apeliacinį skundą žyminio... 16. Kadangi taikos sutartimi šalys susitarė, kad neatlygina viena kitai turėtų... 17. Šalių susitarimu išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu,... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 27 d. sprendimą.... 20. Patvirtinti byloje dalyvaujančių asmenų – ieškovo UAB „VS grupė“... 21. 1. Atsakovas ieškovo reikalavimus įvykdo perduodamas ieškovui neatlygintinai... 22. 2. Atsakovas Sutarties sudarymo metu perdavė ieškovui neatlygintinai naudotis... 23. 2.1. keleivinį autobusą „SETRA S315", v.n. ( - ) kategorija/klasė - M3-CQ... 24. 2.2. keleivinį autobusą „SETRA S328", v.n. ( - ) kategorija/klasė - M3-CR... 25. 3. Ieškovas neatlygintinai naudojasi jam perduotais autobusais 10 (dešimt)... 26. 4. Sutarties pasirašymo metu atsakovas perdavė ieškovui autobusų raktus,... 27. 5. Ieškovas turi teisę savo nuožiūra išnuomoti ar kitu pagrindu perduoti... 28. 6. Ieškovas turi teisę išvykti su autobusais į užsienį.... 29. 7. Ieškovas turi teisę pakeisti autobuso išorės apipavidalinimą,... 30. 8. Ieškovui be atsakovo sutikimo pagerinus autobusų būklę, pagerinimų... 31. 9. Ieškovas įsipareigoja:... 32. 9.1. autobusus naudoti pagal tiesioginę paskirtį, nepažeidžiant... 33. 9.2. rūpintis autobusų technine būkle, saugoti ir prižiūrėti autobusus... 34. 9.3. užtikrinti, kad autobusus vairuotų tik asmenys, kurie turi teisę... 35. 9.4. važinėti tik keliais. Nevažiuoti danga, kuriai transporto priemonė... 36. 9.5. nevažiuoti per vandeniu apsemtus ruožus (įskaitant nutekamojo vandens... 37. 9.6. nevežti jokių draudžiamų daiktų ar medžiagų, taip pat daiktų ar... 38. 9.7. laikytis valstybių sienų kirtimo tvarkos, nevežti per sieną... 39. 9.8. nevežti paukščių ar gyvūnų;... 40. 9.9. savo lėšomis apdrausti autobusus civilinės atsakomybės ir KASKO... 41. 9.10. kontroliuoti asmenis, kuriems perdavė naudotis autobusus, kad jie... 42. 10. Pasibaigus 10 metų panaudos laikotarpiui, ieškovas turi pirmumo teisę... 43. 11. Ieškovas nekompensuoja atsakovui autobusų nusidėvėjimo, atsiradusio... 44. 12. Ieškovas turi teisę Sutarties pagrindu įregistruoti VĮ „Regitra“... 45. AB „VS grupė“ ieškinį atsakovui UAB „Kernavės būstas“ dėl pirkimo... 46. ieškovo UAB „VS grupė“ (į. k. 123808390, buveinės adresas – Didžioji... 47. ieškovo UAB „VS grupė“ (į. k. 123808390, buveinės adresas – Didžioji...