Byla 2A-185/2013
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys VĮ „Regitra“, UAB „Transverslas“, A. K., UAB „TLL“, A. B., UAB „Kernavės būstas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB ,,VS Grupė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 14 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-713-431/2011 pagal ieškovo UAB DnB NORD lizingas ieškinį atsakovui UAB „VS grupė“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys VĮ „Regitra“, UAB „Transverslas“, A. K., UAB „TLL“, A. B., UAB „Kernavės būstas“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: pripažinti negaliojančia 2008 m. rugpjūčio 29 d. UAB DnB NORD lizingas ir UAB „VS Grupė“ sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 170 000 Lt ir visas bylinėjimosi išlaidas bei 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2008 m. rugpjūčio 29 d. UAB DnB NORD lizingas (pirkėjas) ir UAB „VS grupė“ (pardavėjas) sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas įsigijo automobilį BMW X5, identifikacinis numeris Nr. ( - ). Dėl šio automobilio buvo sudaryta lizingo sutartis su UAB „VS grupė“ Nr. ( - ). 2009 m. sausio 19 d. automobilis buvo sulaikytas Lenkijoje ir paaiškėjus, kad jis buvo vogtas, 2009 m. liepos 30 d. gražintas teisėtam automobilio savininkui - Lenkijos įmonei. Ieškovas, sudarydamas ginčijamą pirkimo-pardavimo sandorį, esmingai suklydo dėl sandorio dalyko, nes pirko vogtą, kitam asmeniui priklausantį automobilį. Pagal Civilinio kodekso 1.90 str. 1 d. iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį. Tuo atveju, kai iš esmės suklydus sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, taikomos Civilinio kodekso 1.80 str. 2 d. normos, reglamentuojančios restituciją. Automobilis yra išreikalautas iš ieškovo valdymo ir grąžintas teisėtam savininkui. Kadangi ieškovas yra sąžiningas automobilio įgijėjas, todėl savo teises ir teisėtus interesus gali apginti civilinio proceso tvarka, reikalaudamas žalą atlyginti iš automobilį pardavusio asmens, t.y. atsakovo.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 14 d. sprendimu ieškovo ieškinį visiškai patenkino. Pripažino negaliojančia UAB DnB NORD lizingas ir UAB „VS Grupė“ 2008 m. rugpjūčio 29 d. sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ). Taikė vienašalę restituciją ir priteisė UAB DnB NORD lizingas iš UAB „VS Grupė“ 170 000 Lt pagal sutartį, 6 206,40 Lt bylinėjimosi išlaidas bei 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2010 m. vasario 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas nurodė, kad esant byloje nustatytai aplinkybei, jog automobilis, dėl kurio 2008 m. rugpjūčio 29 d. buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas, kaip pardavėjas pardavė, o ieškovas, kaip pirkėjas nupirko automobilį, buvo prieš tai iš teisėto savininko pavogtas, ir nustatyta tvarka yra priimtas nutarimas jį grąžinti teisėtam savininkui, konstatuotina, jog atsakovas neturėjo teisės kitam asmeniui - ieškovui perduoti nuosavybės teisių į automobilį. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas civilinę bylą dėl vogto automobilio pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo (civilinė byla Nr. 3K-3-229/2008) yra nurodęs, jog nustačius, kad automobilis pardavimo metu jau buvo pagrobtas (pavogtas) iš teisėto jo savininko, tai nepriklausomai nuo to, kad nei atsakovas (pardavėjas), nei kiti dalyvaujantys byloje asmenys automobilio vagystės fakto nežinojo bei neprivalėjo žinoti, tokios aplinkybės leidžia ginčijamą sandorį pripažinti negaliojančiu Civilinio kodekso 1.80 str. pagrindu, t.y. kaip prieštaraujantį imperatyvioms teisės normoms. Tokią išvadą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas minėtoje civilinėje byloje padarė dėl to, jog objektyviai yra neįvykdyta parduodamo daikto pardavėjo pareiga perduodant daiktą užtikrinti, jog jam priklauso nuosavybės teisės į daiktą, kurios, išaiškėjus automobilio vagystės faktui, nebuvo perėjusios nei ginčijamo sandorio pardavėjui, nei pirkėjui. Teismas konstatavo, kad aplinkybė, jog sutarties objektas - automobilis, yra vogtas, egzistavo jau ginčijamo sandorio sudarymo metu. Civilinio kodekso 6.307 str. numato pardavėjui nepriklausančio daikto pardavimo pasekmes, tokia sutartis gali būti pripažinta negaliojančia pagal daikto savininko, valdytojo ar pirkėjo ieškinį. Kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (CK 1.80 str.), o dėl sandorio negaliojimo padarytą žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 str.). Teismas, remdamasis išdėstytu, 2008 m. rugpjūčio 29 d. UAB DnB NORD lizingas ir UAB „VS grupė“ sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) pripažino negaliojančia Civilinio kodekso 1.80 str. pagrindu ir nutarė taikyti restituciją. Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (civilinė byla Nr. 3K-3-229/2008), tuo atveju, kai pardavėjas parduoda jam nuosavybės teise nepriklausantį daiktą, pripažinus sandorį negaliojančiu, pirkėjui grąžinama jo sumokėta kaina (CK 6.323 str. 1 d.), o pripažinto neteisėtu sandorio dalykas turi būti grąžinamas daikto savininkui arba teisėtam valdytojui (CK 6.307 str. 3d.). Ta aplinkybė, kad nėra galimybės pardavėjui grąžinti automobilio natūra, nes jis grąžinamas teisėtam savininkui, nelaikytina suponuojančia restitucijos netaikymo situaciją, o turi būti taikoma vienašalė restitucija pagal Civilinio kodekso 6.145 str. 2 d. Teismas motyvavo, kad šiuo atveju pardavėjui lieka galimybė prisiteisti nuostolius iš jam neteisėtai daiktą pardavusio asmens ir ieškovui iš atsakovo priteisė 170 000 Lt. Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad taikant restituciją būtina įvertinti, jog beveik vienerius metus automobilis buvo valdomas ir naudojamas, dėl ko jo išliekamoji vertė bei rinkos vertė atitinkamai mažėjo, taip pat įvertinti, kad pagal šalių pasirašytą to paties automobilio lizingo sutartį atsakovas ieškovui sumokėjo 47 214,20 Lt už BMW X5 automobilį, dėl to taikoma restitucijos suma turėtų būti mažinama. Teismas motyvavo, kadangi sandoris pripažintinas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento, taikant restituciją šalys grąžinamos į ankstesnę padėtį, buvusią iki teisės pažeidimo. Tai reiškia, kad, pritaikius restituciją, asmuo negali gauti mažiau, negu iš jo buvo paimta, tačiau jis negali gauti ir daugiau, nei turėjo. Atsakovo sumokėtų įmokų pagal lizingo sutartį bei automobilio nusidėvėjimo tuo laikotarpiu, kai automobilį eksploatavo atsakovas, klausimai gali būti sprendžiami, nagrinėjant teisinius santykius, kylančius iš lizingo sutarties, tačiau sandorio negaliojimui ir restitucijos taikymui minėtieji klausimai neturi įtakos.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Atsakovas UAB „VS grupė“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 14 d. sprendimą dalyje, kurioje ieškovo UAB DnB NORD lizingas naudai iš atsakovo UAB „VS Grupė“ priteista 170 000 Lt, pakeisti ieškovo UAB DnB NORD lizingas naudai priteisiant 133 640 Lt. Nurodo, kad remiantis ginčo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) 4.1 punktu, šalys susitarė, kad 36 360 Lt suma už turtą laikoma sumokėta įskaitant tokios pačios sumos pirkėjo priešpriešinius reikalavimus pardavėjui, kilusius pagal 2008 m. rugpjūčio 29 d. lizingo sutartį Nr. 200808F-5566, kurios pagrindu pardavėjas privalėjo sumokėti pirkėjui 36 360 Lt pradinę įmoką ar jos dalį. Tad šiuo atveju susidarė tokia faktinė situacija, jog atsižvelgiant į sudarytą lizingo sutartį, ginčo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) 4.1 punkto pagrindu atsakovui UAB „VS Grupė“ automobilio BMW X5 pardavimo metu buvo sumokėta 133 640 Lt (170 000 Lt - 36 360 Lt). Tačiau bylą nagrinėjęs pirmos instancijos teismas ieškovo UAB DnB NORD lizingas ieškinį patenkino visiškai, t.y. nutraukė šalių sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį bei taikė vienašalę restituciją - ieškovo UAB DnB NORD lizingas naudai priteisė 170 000 Lt. Tokiu būdu išsprendus tarp proceso šalių susiklosčiusį ginčą buvo paneigta restitucijos instituto esmė, nes viena iš proceso šalių - ieškovas UAB DnB NORD lizingas - vienašalės restitucijos taikymo atveju atsidūrė nepagrįstai geresnėje padėtyje nei atsakovas UAB „VS Grupė“, t.y. nutraukus ginčo pirkimo-pardavimo sutartį ieškovo UAB DnB NORD lizingas naudai buvo priteista daugiau nei ieškovas sumokėjo sudarydamas minėtą automobilio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ). Tad atsižvelgiant į aplinkybę, jog tarpusavio įskaitymų pagrindas yra ieškovo bei atsakovo 2008 m. rugpjūčio 29 d. sudarytos automobilio pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) 4.1 punktas, galima teigti, kad bylą nagrinėjęs pirmos instancijos teismas ieškovo UAB DnB NORD lizingas naudai iš atsakovo UAB „VS Grupė“ visiškai nepagrįstai bei neteisėtai priteisė 170 000 Lt, o ne 133 640 Lt (170 000 Lt - 36 360 Lt).

9Ieškovas UAB DnB NORD lizingas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas patirtas apeliacinėje instancijoje. Nurodo, kad bylos nagrinėjimo pirmojoje instancijoje metu apeliantas savo nesutikimą su ieškiniu grindė tuo argumentu, jog apeliantui nebuvo žinoma apie tai, kad automobilis BMW X5 yra vogtas, apeliantas nenuslėpė nuo ieškovo, jog automobilis vogtas, todėl apeliantas laikytinas sąžininga šalimi. Be to reikalavo atsižvelgti į automobilio nusidėvėjimą bei lizingo įmokų sumokėjimą. Ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismas, ginčą tarp dviejų juridinių asmenų, visiškai pagrįstai išnagrinėjo pareikštų reikalavimų bei atsikirtimų į juos ribose. Prašymo įskaityti sumokėtas sumas (išskyrus prašymą įvertinti nusidėvėjimą bei sumokėtas lizingo įmokas) apeliantas bylos nagrinėjimo metu nepateikė, todėl šie apeliacinio skundo argumentai negali būti apeliacinio skundo pagrindu ir dalyku. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai nurodė, jog pripažinus 2008 m. rugpjūčio 29 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) negaliojančia bei taikant restituciją pardavėjas (apeliantas) turi teisę prisiteisti nuostolius iš jam neteisėtai daiktą pardavusio asmens. Šia teise apeliantas ir pasinaudojo Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-4139-611/2011, kurioje apeliantas yra pareiškęs 170 000 Lt dydžio ieškinį atsakovui UAB „Kernavės būstas“ dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Apelianto keliami klausimai dėl sumokėtų lizingo įmokų pagal lizingo sutartį, galėtų būti keliami kitoje byloje, kurioje būtų nagrinėjami šalių santykiai, kylantys iš lizingo sutarties, tačiau nagrinėjamoje byloje, kuomet yra sprendžiami pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia bei restitucijos klausimai, lizingo įmokų sumokėjimas ir/ar įskaitymas neturi būti nagrinėjamas.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinis skundas atmetamas.

12Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja vadovaujantis apeliacinio skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nėra. Todėl byla nagrinėjama atsakovo apeliacinio skundo, kuris skundžia tik sprendimo dalį dėl 36 360 Lt (iš 170 000 Lt) priteisimo ieškovo naudai, ribose.

13Sprendžiant dėl apeliacinio skundo pagrįstumo visų pirma pažymėtina, kad atsakovas skunde nurodė aplinkybę – 36 600 Lt įskaitymas, sudarant ginčo pirkimo-pardavimo sutartį, pagal ieškovo priešpriešinį reikalavimą atsakovui, kilusį iš tarp šalių sudarytos lizingo sutarties (sutarties 4.1 p.), kuria jis nuo pareikšto ieškinio pirmosios instancijos teisme nesigynė (CPK 306 str. 2 d.). Be to ginčo sandoris buvo pripažintas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento. Tuo tarpu byloje nustatyta, kad jį sudarant ieškovas įgijo 170 000 Lt įvertintą turtą, kurio jis, dėl to, kad automobilis buvo vogtas, neteko. Kad automobilis kainavo būtent 170 000 Lt, be kita ko pareiškus ieškinį UAB ,,Kernavės būstas“ patvirtino ir pats atsakovas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-753/2013).

14Tarp šalių sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties 4.1 p., į kurį nurodo pats apeliantas, aiškiai nurodyta, kad atsakovo nurodoma 36 600 Lt suma už turtą laikoma sumokėta įvykdžius priešpriešinių reikalavimų užskaitymą, kas reiškia, kad ieškovas už turtą turėjo sumokėti ir sumokėjo būtent 170 000 Lt. Todėl negalima sutikti su apelianto teigimu, kad pritaikius restituciją ieškovas atsidūrė nepagrįstai geresnėje padėtyje. Tuo tarpu kitų argumentų, susijusių su tarp šalių sudarytos lizingo sutarties aplinkybėmis, priešingai negu atsakovo pirmosios instancijos teisme teiktuose procesiniuose dokumentuose, nėra. Be to pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad klausimai kylantys iš tarp šalių sudarytos lizingo sutarties gali būti sprendžiami atskiroje byloje.

15Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad naikinti skundžiamą sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais argumentais, nėra pagrindo (CK 1.80 str.).

16Dėl bylinėjimosi išlaidų

17Atsakovo UAB „VS grupė“ apeliacinį skundą atmetus visiškai, iš atsakovo ieškovo UAB DnB NORD lizingas naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d.). Kaip matyti iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų, o būtent iš 2012 m. birželio 4 d. mokėjimo nurodymo Nr. M2-00178 (187 b.l.), ieškovas patyrė 968 Lt dydžio išlaidas advokato Nerijaus Jurčiukonio teisinei pagalbai apmokėti. Prašymas atlyginti ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas pateiktas iki apeliacinio skundo išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos sudėtingumą bei ginčo pobūdį, ieškovo advokato paruoštą atsiliepimą į apeliacinį skundą, darytina išvada, jog ieškovo prašoma priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma (968 Lt) yra objektyvi ir teisingai atlyginanti realiai advokato patirtas darbo (intelekto) ir laiko sąnaudas, neviršija 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, todėl priteistina pilna apimtimi (Rekomendacijų 8.11. p.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

20Priteisti iš atsakovo UAB „VS grupė“ (į.k. 123808390) ieškovo UAB DnB NORD lizingas (į.k. 124385737) naudai 968 Lt (devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni litai) atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai