Byla 2-828/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Marytės Mitkuvienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kleta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas taikyti papildomos apimties laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-7326-578/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kleta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Europa group“ dėl įsiskolinimo už patalpų nuomą ir vienašalio sutarties nutraukimo. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas „Kleta“ pareikštu ieškiniu prašė: priteisti iš atsakovo UAB „Europa group“ 898 387,86 Lt skolą ir 8,05 procento dydžio palūkanas nuo ieškinio padavimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; nutraukti tarp šalių 2002 m. rugsėjo 1 d. sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. N-3 dėl atsakovo kaltės nuo 2011 m. balandžio 24 d.; atsakovui negrąžinus nuomojamų patalpų ieškovui nuomos sutartyje nustatyta tvarka iki 2011 m. balandžio 24 d. - priteisti iš atsakovo po 6 000 Lt plius PVM už kiekvieną uždelstą grąžinti patalpas dieną iki patalpų grąžinimo dienos. Ieškovas taip pat prašė pareikšto reikalavimo dydžiui taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi pritaikė 898 387,86 Lt dydžio sumos laikinąsias apsaugos priemones. Vėliau teismas 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartimi panaikino 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartį, nes atsakovas pateikė mokėjimo nurodymą, kuriuo UAB „Group Europa Investment“ įmokėjo už atsakovą į teismo depozitinę sąskaitą 898 387,86 Lt, tokiu būdu užtikrindamas ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Atsakovo UAB „Europa group“ atstovas pateikė prašymą, kuriuo prašė grąžinti į teismo depozitinę sąskaitą įmokėtą 898 387,86 Lt sumą. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 3 d. nutartimi iš teismo depozitinės sąskaitos grąžino UAB „Europa group“ 898 387,86 Lt. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartimi teismo 2010 m. gruodžio 3 d. nutartis palikta nepakeista ir yra įsiteisėjusi.

5Ieškovo UAB „Kleta“ atstovas pateikė pareiškimą dėl ieškinio sumos padidinimo, kuriuo prašė: 1) priteisti iš atsakovo ieškovui 1 144 699,25 Lt skolą ir 8,05 procento palūkanas nuo ieškinio padavimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 2) nutraukti tarp šalių 2002 m. rugsėjo 1 d. sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. N-3 nuo 2011 m. balandžio 24 d. dėl atsakovo kaltės; 3) atsakovui negrąžinus nuomojamų patalpų ieškovui nuomos sutartyje nustatyta tvarka iki 2011 m. balandžio 24 d., priteisti iš atsakovo ieškovui po 6 000 Lt plius PVM už kiekvieną uždelstą grąžinti patalpas dieną iki patalpų grąžinimo dienos.

6Ieškovo atstovas taip pat prašė taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones – 246 311,39 Lt dydžio sumai areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant arba esant nepakankamai – turtines teises ir lėšas, esančias atsakovo sąskaitose banke, kasoje ir/arba pas trečiuosius asmenis. Nurodė, kad atsakovas vengia atsiskaityti su ieškovu, nors toliau naudojasi patalpomis. Ieškinio suma yra labai didelė, prašoma priteisti suma dar padidėjo, o atsakovas savo veiklą vykdo nuostolingai.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 13 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones atmetė. Teismas nurodė, kad 2010 m. gruodžio 3 d. nutartyje, kuria iš teismo depozitinės sąskaitos grąžino atsakovui UAB „Europa group“ 898 387,86 Lt užstatą, konstatavo, jog atsižvelgiant į atsakovo veiklos sritį, jos rezultatus bei prekių ženklo žinomumą ne tik Lietuvos mastu, nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovas nebeturės turto, iš kurio galės būti vykdomas teismo sprendimas. Pateikdamas prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovas nepateikė naujų ar bent tikėtinų duomenų, kad situacija nuo 2010 m. gruodžio 3 d. iki dabar iš esmės pasikeitė, kad atsakovas ėmė realizuoti savo turtą, perleidinėti jį tretiesiems asmenims ar kitaip sumenkinti savo turtinę padėtį, siekdamas išvengti prievolių, galinčių atsirasti ieškinio patenkinimo atveju, įvykdymo. Be to, vien ieškinio sumos dydis nėra absoliutus pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tokių aplinkybių pagrindu teismas ieškovo prašymą laikė nepagrįstu.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovo UAB „Kleta“ atstovas atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – 246 311,39 Lt dydžio sumai taikyti atsakovui UAB „Europa group“ papildomas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, o jo nesant ar esant nepakankamai, - jo turtinių teisių ir lėšų, esančių atsakovo sąskaitose banke, kasoje ir/arba pas trečiuosius asmenis, areštą. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Teismo 2010 m. gruodžio 3 d. nutartis dėl užstato grąžinimo nėra įsiteisėjusi. Teismas neturėjo pagrindo ja vadovautis ir konstatuoti, kad atsakovo finansinė būklė įvertinta teisingai ir tinkamai. Nutartyje nenurodyta išsamių argumentų, kodėl suvaržymų taikymas atsakovui esąs nereikalingas ar neteisėtas. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių apimties padidinimo buvo remtasi tais pačiais įrodymais bei argumentais, kurių pagrindu spręstas klausimas ir dėl užstato grąžinimo, todėl šiame skunde iš esmės atkartojami argumentai, išdėstyti ieškovo skunde dėl teismo 2010 m. gruodžio 3 d. nutarties.

122. Atsakovas, siekdamas apginti savo interesus byloje, pasirinko ne instancinį nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patikrinimo mechanizmą, bet CPK 146 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą teisę pakeisti teismo pritaikytus suvaržymus savanorišku užstatu. Teismas 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartį panaikino dėl to, kad buvo sumokėtas užstatas, o ne dėl to, kad ji yra nepagrįsta ir neteisėta. Argumentai, dėl kurių teismas atsakovo turtui pritaikė suvaržymus, liko nepaneigti. Nėra teisinio pagrindo neišplėsti anksčiau pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimties iki padidintos ieškinio sumos, nes nėra išnykusios apribojimų taikymo prielaidos. Atsakovo veikla nuostolinga, o visą jo turto vertę išimtinai sudaro tik Latvijoje ir Rumunijoje įsteigtų bendrovių akcijos. Akcijų vertinimo ataskaitos dalis, kurioje pateikti duomenys apie užsienio įmonių galimą akcijų vertę, neturi prima facie įrodinėjimo galios ir neatitinka Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nuostatų. Tiek SIA „Europa group“ akcijos, tiek paties atsakovo akcijos įkeistos Swedbank Latvijoje užtikrinant 8 800 000 LVL (40 mln. Lt.) sumą. Atsakovo pateikti duomenys neatitinka tikrovės, o byloje esantys įrodymai patvirtina blogą jo padėtį. UAB „Europa group“ 2010 m. III ketvirčio balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita įrodo, kad atsakovas 2009 m. patyrė 835 224 Lt nuostolį, o 2010 m. III ketvirčio pabaigoje bendras jo nuostolis sudarė 1 417 760 Lt. Byloje nėra įrodymų, kurie patvirtintų, jog ilgalaikė nuostolinga atsakovo veikla artimoje ateityje taps pelninga.

133. UAB „Europa group“ akcijų vertė negali būti pagrindu grąžinti užstatą, nes akcijų vertinimo išvadą surašę asmenys neturi nei juridinio, nei faktinio pagrindo atlikti atsakovo užsienyje valdomų bendrovių akcijų vertės nustatymo. Vertinimo ataskaitoje yra nuoroda į atsakovo pateiktus dokumentus – užsienyje surašytas vertinimo ataskaitas, kuriomis neva tai buvo nustatyta atsakovo valdomų užsienio bendrovių akcijų vertė, tačiau tokių dokumentų byloje nėra, dėl to tiek vertinimo ataskaita, tiek ir teiginiai apie atsakovo akcijų vertę yra nepagrįsti ir neįrodyti. Vertinimo ataskaitos nepilnos, jos surašytos dar 2007 ir 2008 m. Ataskaitomis vertinama ne Latvijoje ar Rumunijoje esančių įmonės akcijų, kurios priklauso atsakovui, vertė, bet šių įmonių nekilnojamasis turtas, kuris negalėtų būti panaudotas ieškovo reikalavimams patenkinti.

144. Atsakovo įstatinio kapitalo dydis nesusijęs su jo turtine padėtimi. Atsakovas neturi nekilnojamojo turto, o jo kilnojamasis turtas įkeistas „Swedbank“, AB. Visos gautinos atsakovo sumos, t.y. 5 196 900 Lt jo vadovybės sprendimu traktuojamos kaip atgautinos 100 procentų sumos. Atsakovo turto dalis – pirkėjų įsiskolinimai ir kitos gautinos sumos yra ne 100 procentų susigrąžintinos realios lėšos, bet neegzistuojantis turtas, kuris negali būti patvirtinimu apie atsakovo stabilią turtinę padėtį. Pats atsakovas nesumokėjo užstato, o šias lėšas pasiskolino iš susijusio asmens. Tokios aplinkybės patvirtina tai, kad atsakovas neturi lėšų sumokėti užstatą, kad savo lėšas nuo kreditorių perkelia kitiems asmenims, jog kreditoriai neturėtų galimybės patenkinti savo reikalavimų iš paties atsakovo turto.

15Atsakovas UAB „Europa group“ atsiliepime į ieškovo UAB „Kleta“ atskirąjį skundą prašo ieškovo skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti galioti. Atsiliepime pažymima, kad teismas, grąžindamas užstatą, konstatavo, jog atsakovo UAB „Europa group“ turtinė padėtis yra gera. Po teismo 2010 m. gruodžio 3 d. nutarties priėmimo atsakovo turtinė padėtis nepablogėjo.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas ieškovo prašymas taikyti papildomas 246 311,39 Lt sumos dydžio laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, yra pagrįsta ir teisėta.

18Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Šiuo atveju ieškovas siekė padidinti laikinųjų apsaugos priemonių mastą, siekdamas užtikrinti patikslintu ieškiniu pareikštą patikslinto turtinio reikalavimo dydį.

19Siekiant įvertinti tai, ar pirmosios instancijos teismas skundžiama 2010 m. gruodžio 13 d. nutartimi pagrįstai ir teisėtai atmetė ieškovo prašymą dėl papildomų 246 311,39 Lt dydžio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui, svarbią reikšmę turi ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 3 d. nutartimi bei Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartimi (pastarąja buvo sprendžiamas klausimas dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 3 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo) nustatytos aplinkybės. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija civilinėje byloje Nr. 2-748/2011 iš esmės sutiko su pirmosios instancijos teismo 2010 m. gruodžio 3 d. nutartyje padaryta išvada, jog nagrinėjamu atveju bylos medžiaga sudaro pagrindą teigti, kad ieškovo atsakovui pareikštų reikalavimų suma - 898 387,86 Lt nelaikytina didele bei nesudaro pagrindo atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Gerą UAB „Europa group“ finansinę padėtį bei tai, kad netikslinga taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, patvirtina Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui pateikti šios bendrovės balanso duomenys.

20Nagrinėjamu atveju ieškovas prašė taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones padidintai 246 311,39 Lt dydžio reikalavimų sumai. Skundžiama nutartimi tokį prašymą buvo atsisakyta tenkinti remiantis ir 2010 m. gruodžio 3 d. nutartyje nustatytomis aplinkybėmis (b. l. 69-70). Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovo atskirąjį skundą ir jame išdėstytus argumentus, yra įsitikinusi, jog nėra pateikta įrodymų, kurie sudarytų pagrindą teigti, kad UAB „Europa group“ finansinės galimybės būtų iš esmės pasikeitusios ir tai lemtų ieškovo prašomų taikyti papildomų laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą. Kadangi ieškovas, teikdamas prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepateikė įrodymų apie tai, jog Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 3 d. nutartyje konstatuotos įmonės finansinės galimybės yra iš esmės pasikeitusios, negalima sutikti su apelianto teiginiu, kad nebuvo galima remtis 2010 m. gruodžio 3 d. nutartimi konstatuotomis aplinkybėmis. Pats apeliantas skunde teigia, jog sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių apimties padidinimo bei surašant skundžiamą teismo nutartį buvo remtasi tais pačiais įrodymais bei argumentais, kurių pagrindu spręstas klausimas dėl užstato atsakovui grąžinimo, todėl skunde iš esmės atkartojami argumentai, kurie išdėstyti skunde dėl 2010 m. gruodžio 3 d. nutarties. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 3 d. nutartis palikta nepakeista ir įsiteisėjo. Esant tokiai situacijai, teisėjų kolegija, vertindama tokius pačius apelianto argumentus, kurie buvo nurodyti skundžiant 2010 m. gruodžio 3 d. nutartį, nusprendžia pažymėti tik esminius momentus.

21CPK 146 straipsnio 2 dalyje, CPK 150 straipsnio 1 dalyje paminėtas reguliavimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir panaikinimo sudaro pagrindą teigti, kad atsakovas, teikdamas prašymą dėl užstato grąžinimo, jame taip pat galėjo išdėstyti ir argumentus bei aplinkybes, kurios apskritai paneigia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą bei būtinumą. 2010 m. gruodžio 3 d. nutartimi paneigti argumentai, dėl kurių teismas atsakovo turtui pritaikė suvaržymus. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nėra būtina absoliučiai tiksliai įvertinti UAB „Europa group“ turimą turtą, jo sudėtį, įsipareigojimus. Teismui svarbu įvertinti tai, ar ieškovo pareikštų reikalavimų mastas, vertinant UAB „Europa group“ finansines galimybes, sudaro pakankamą pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Vien aplinkybė, kad įmonė veikė nuostolingai, nesudaro pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Apelianto išsakytos abejonės dėl UAB „Europa group“ pateiktos atsakovo akcijų vertės nustatymo nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog atsižvelgiant į ieškovo pareikšto reikalavimo sumą būtų tikslinga taikyti ieškovo prašomus ribojimus atsakovui UAB „Europa group“, jog šios įmonės finansinės galimybės yra išties prastos. Pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui UAB „Europa group“ pateiktus duomenis už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. matyti, jog įmonės visas turtas sudarė 33 847 523 Lt (iš jų ilgalaikis turtas sudarė 30 100 523 Lt). Įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 3 851 234 Lt. Vertinant įmonės finansines galimybes pagal nurodytus balanso duomenis, apelianto teiginiai, kuriais abejojama atsakovo akcijų verte, akcentavus, kad atsakovo akcijos įkeistos bankui Swedbank (Latvijoje) užtikrinant 8 800 000 LVL (40 mln. Lt.) sumą, neįrodo būtinybės taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija sutinka su atskiruoju skundu ta apimtimi, kad įstatinio kapitalo dydis savaime nesudaro pagrindo daryti išvados apie geras juridinio asmens finansines galimybes, tačiau šiuo atveju gerą UAB „Europa group“ finansinę padėtį bei tai, kad šiuo atveju netikslinga taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, patvirtina Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui pateikti šios bendrovės balanso duomenys. Aplinkybė, kad UAB „Europa group“ neturi nekilnojamojo turto, kad jos kilnojamasis turtas įkeistas „Swedbank“, AB, nagrinėjamu atveju nesudaro pakankamo pagrindo nuspręsti, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali būti iš esmės apsunkintas, kadangi apie įmonės finansines galimybes sprendžiama vertinant ne tik paminėtą turtą.

22Skunde nurodyta aplinkybė, kad pats atsakovas nesumokėjo užstato, o šias lėšas pasiskolino iš susijusio asmens, taip pat nesudaro pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių ir tiesiogiai neįrodo atsakovo finansinės padėties blogumo bei būtinybės užtikrinti būsimą teismo sprendimą pagal padidinto turtinio reikalavimo dydį.

23Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Aukščiau išdėstytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį. Apelianto skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį pakeisti arba panaikinti (CPK 337 str. 1 p.). Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas „Kleta“ pareikštu ieškiniu prašė: priteisti iš atsakovo UAB... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi pritaikė 898... 5. Ieškovo UAB „Kleta“ atstovas pateikė pareiškimą dėl ieškinio sumos... 6. Ieškovo atstovas taip pat prašė taikyti papildomas laikinąsias apsaugos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 13 d. nutartimi ieškovo prašymą... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovo UAB „Kleta“ atstovas atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo... 11. 1. Teismo 2010 m. gruodžio 3 d. nutartis dėl užstato grąžinimo nėra... 12. 2. Atsakovas, siekdamas apginti savo interesus byloje, pasirinko ne instancinį... 13. 3. UAB „Europa group“ akcijų vertė negali būti pagrindu grąžinti... 14. 4. Atsakovo įstatinio kapitalo dydis nesusijęs su jo turtine padėtimi.... 15. Atsakovas UAB „Europa group“ atsiliepime į ieškovo UAB „Kleta“... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 18. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 19. Siekiant įvertinti tai, ar pirmosios instancijos teismas skundžiama 2010 m.... 20. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašė taikyti papildomas laikinąsias apsaugos... 21. CPK 146 straipsnio 2 dalyje, CPK 150 straipsnio 1 dalyje paminėtas... 22. Skunde nurodyta aplinkybė, kad pats atsakovas nesumokėjo užstato, o šias... 23. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą....