Byla 2-748/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Marytės Mitkuvienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kleta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 3 d. nutarties, kuria nutarta grąžinti atsakovui sumokėtą užstatą, civilinėje byloje Nr. 2-7326-578/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kleta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Europa group“ dėl įsiskolinimo už patalpų nuomą ir vienašalio sutarties nutraukimo. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas „Kleta“ pareikštu ieškiniu prašė: priteisti iš atsakovo UAB „Europa group“ 898 387,86 Lt skolą ir 8,05 procento dydžio palūkanas nuo ieškinio padavimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; nutraukti tarp šalių 2002 m. rugsėjo 1 d. sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. N-3 dėl atsakovo kaltės nuo 2011 m. balandžio 24 d.; atsakovui negrąžinus nuomojamų patalpų ieškovui nuomos sutartyje nustatyta tvarka iki 2011 m. balandžio 24 d. - priteisti iš atsakovo po 6 000 Lt plius PVM už kiekvieną uždelstą grąžinti patalpas dieną iki patalpų grąžinimo dienos. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį turtą ir turtines teises, o jų nesant arba esant nepakankamai – lėšas, esančias atsakovo sąskaitose, kasoje ir/arba pas trečiuosius asmenis neviršijant ieškinio kainos.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi pritaikė 898 387,86 Lt dydžio sumos laikinąsias apsaugos priemones. Vėliau teismas 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartimi panaikino 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartį, nes atsakovas pateikė 2010 m. rugsėjo 13 d. mokėjimo nurodymą, kuriuo UAB „Group Europa Investment“ įmokėjo už atsakovą į teismo depozitinę sąskaitą 898 387,86 Lt, tokiu būdu užtikrindamas ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

5Atsakovo UAB „Europa group“ atstovas pateikė prašymą, kuriuo prašė grąžinti į teismo depozitinę sąskaitą įmokėtą 898 387,86 Lt sumą. Nurodė, kad įmokėta suma yra labai didelė, tai apyvartinės lėšos, todėl įmokėjus nurodytą sumą sutrikdoma atsakovo veikla, jis negali laisvai disponuoti nurodytomis lėšomis bei netrukdomai vykdyti veiklos. Be to, didelė ieškinio suma savaime nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovo turtinė padėtis yra labai gera.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 3 d. nutartimi grąžino UAB „Europa group“ 898 387,86 Lt iš Vilniaus apygardos teismo depozitinės sąskaitos. Teismas nurodė, kad ieškiniu ieškovas iš atsakovo reikalauja priteisti 898 387,86 Lt sumą. Atsakovas pateikė į bylą įrodymus, patvirtinančius, kad jo finansinė padėtis yra gera: pagal įmonės balansą 2010 m. kovo 31 d. atsakovo turtas sudarė 34 088 647 Lt, o trumpalaikiai įsipareigojimai – 4 136 902 Lt. Nekilnojamojo turto vertintojai atliko atsakovo akcijų paketo įvertinimą ir nustatė, kad UAB „Europa group“ įmonės 100 procentų akcijų paketo rinkos vertė 2010 m. liepos 1 d. yra 7 435 000 Lt. Ieškovas, kritikuodamas nekilnojamojo turto vertintojų ataskaitą, nepateikė įrodymų, specialistų išvadų, kurios leistų teismui suabejoti ataskaitoje nustatytais faktais. Atsakovas užsiima viešbučių veikla, jam priklauso gerai žinomi Europa Royale viešbučiai Vilniuje bei Klaipėdoje, jis turi ir dvi dideles kontroliuojamas bendroves Latvijoje bei Rumunijoje. Tarp šalių kilęs ne vienas ginčas – ieškovas ketino iškelti atsakovui bankroto bylą, o atsakovas pareiškė ieškinį ieškovui dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-5424-104/2010). Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartimi panaikino UAB „Kleta“ pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, vadovaudamasi UAB „Kleta“ 2009 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, nors reikalavimo suma siekė net 10 391 543,56 Lt. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, atsakovo veiklos sritį, rezultatus bei prekių ženklo žinomumą ne tik Lietuvos mastu, konstatavo, jog nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovas nebeturės turto, iš kurio galėtų būti vykdomas teismo sprendimas, todėl siekiant netrikdyti veiklos dėl apyvartinių lėšų įšaldymo, atsakovui grąžinta į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą įmokėta 898 387,86 Lt suma.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovo UAB „Kleta“ atstovas atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m. gruodžio 3 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti atsakovo UAB „Europa group“ prašymą dėl užstato grąžinimo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Nėra procesinio teisinio pagrindo tenkinti atsakovo prašymą ir grąžinti užstatą. Taikant CPK 146 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumo ir reikalingumo byloje nėra svarstomas. Teismo 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartyje išdėstyti argumentai, dėl kurių atsakovo turtui pritaikyti tam tikri suvaržymai, liko nepaneigti. Paties atsakovo pateikti į bylą įrodymai patvirtina, kad jo veikla nuostolinga, o visą jo turto vertę išimtinai sudaro tik Latvijoje ir Rumunijoje registruotų įsteigtų bendrovių akcijos. Byloje nėra užsienyje registruotų juridinių asmenų akcijų vertinimo ataskaitų, neaišku, ar jų turtas neįkeistas, koks jų įsiskolinimas kreditoriams. Nutartį priėmęs teismas akcentavo 7 426 000 Lt atsakovo akcijų vertę, tačiau neaišku, kokį tai turi ryšį su galėjimu tinkamai vykdyti būsimą teismo sprendimą, nes atsakovo akcijos priklauso jo akcininkams fiziniams asmenims. Tiek SIA „Europa group“ akcijos, tiek paties atsakovo akcijos įkeistos Swedbank Latvijoje, užtikrinant 8 800 000 LVL (40 mln. Lt.) sumą.

112. Atsakovo prašyme pateikti duomenys neatitinka tikrovės, o byloje esantys įrodymai patvirtina blogą jo padėtį. UAB „Europa group“ 2010 m. I ketvirčio balansas ir pelno-nuostolių ataskaita įrodo, kad atsakovas 2009 m. patyrė 776 514 Lt nuostolį, o per 2010 m. I ketvirtį – 509 480 Lt nuostolį. 2007-2009 m. atsakovas patyrė ženklių nuostolių, kurių bendra akumuliuota suma 2009 m. sudarė 2 576 838 Lt. Byloje nėra įrodymų, kurie patvirtintų, jog ilgalaikė nuostolinga atsakovo veikla artimiausioje ateityje taps pelninga ir bus pelninga bent tiek, kad padengs sukauptus nuostolius.

123. UAB „Europa group“ akcijų vertės ataskaita negali būti pagrindu grąžinti užstatą, nes: ją surašę asmenys neturi nei juridinio, nei faktinio pagrindo atlikti užsienyje valdomų bendrovių akcijų vertės nustatymo, vertintojai neturi tiek kalbinių, tiek kitokių žinių, jog galėtų atlikti tokį vertinimą. Vertinimo ataskaitoje yra nuoroda į atsakovo pateiktus dokumentus – užsienyje surašytas vertinimo ataskaitas, tačiau tokių dokumentų byloje nėra, dėl to tiek vertinimo ataskaita, tiek ir prašymo teiginiai apie atsakovo akcijų vertę yra nepagrįsti bei neįrodyti. Vertinimo ataskaitos nepilnos, jos surašytos dar 2007 ir 2008 m. Ataskaitomis vertinta ne Latvijoje ar Rumunijoje esančių įmonių akcijų, kurios priklauso atsakovui, bet šių įmonių nekilnojamojo turto, kuris negalėtų būti panaudotas ieškovo reikalavimams patenkinti, vertė.

134. Atsakovo registruoto įstatinio kapitalo dydis – 1 974 000 Lt neturi ryšio su jo patikima turtine padėtimi. Vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad 2009 metų pabaigoje atsakovo realaus akcinio kapitalo vertė buvo minus 580 288 Lt. Atsakovo mokumui, jo turtinės padėties stabilumui ir kaip to pasekmė - ieškovo interesų apsaugai dėl byloje pareikšto ieškinio, atsakovo apyvartos apimtys neturi reikšmės, nes jo veikla nuostolinga. Atsakovas neturi nekilnojamojo turto, o kilnojamasis turtas įkeistas „Swedbank“, AB. Visos gautinos atsakovo sumos, t.y. 5 196 900 Lt atsakovo vadovybės sprendimu traktuojamos kaip atgautinos 100 procentų sumos. Atsakovo turto dalis – pirkėjų įsiskolinimai ir kitos gautinos sumos yra ne 100 procentų susigrąžintinos realios lėšos, bet neegzistuojantis turtas, kuris negali būti patvirtinimu apie atsakovo stabilią turtinę padėtį. Aplinkybė, kad tarp ginčo šalių vyksta ir daugiau teisminių bylų, neturi ryšio su šioje byloje nagrinėjamu klausimu.

14Atsakovas UAB „Europa group“ atsiliepime į ieškovo UAB „Kleta“ atskirąjį skundą prašo ieškovo skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti galioti. Atsiliepime pažymima, kad vien didelė ieškinio suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovo turtinė padėtis yra labai gera. Bendra UAB „Europa group“ valdomo akcijų paketo vertė yra 7 217 393,31 Lt. Šiuo atveju nėra pavojaus, kad palankus ieškovui teismo sprendimas galėtų būti apsunkintas arba nebus įvykdytas. Į teismo depozitinę sąskaitą buvo įmokėtos atsakovo apyvartinės lėšos, todėl yra sutrikdoma įmonės veikla, jai gali atsirasti nuostolių, todėl buvo pateiktas prašymas grąžinti tokias lėšas. Negrąžinus atsakovui jo sumokėto užstato bus pažeistas ekonomiškumo principas, kadangi nėra grėsmės, jog ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas bus neįmanomas.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria UAB „Europa group“ buvo grąžintas į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą įmokėtas 898 387,86 Lt dydžio užstatas, yra pagrįsta ir teisėta.

17Iš bylos išskirtos atskirojo skundo medžiagos matyti, kad ieškovo UAB „Kleta“ ieškiniu pareikšto turtinio pobūdžio reikalavimų užtikrinimui Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi buvo pritaikytos 898 387,86 Lt dydžio laikinosios apsaugos priemonės (b. l. 7-8). Vėliau teismas 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartimi panaikino 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartį, nes UAB „Europa group“ pateikė 2010 m. rugsėjo 13 d. mokėjimo nurodymą, kuriuo UAB „Group Europa Investment“ įmokėjo už atsakovą į teismo depozitinę sąskaitą 898 387,86 Lt, tokiu būdu užtikrindama ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą (b. l. 9). Skundžiama nutartimi teismas patenkino atsakovo UAB „Europa group“ prašymą grąžinti į teismo depozitinę sąskaitą įmokėtą 898 387,86 Lt dydžio užstatą (b. l. 33-34). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovo UAB „Europa group“ prašymas dėl užstato grąžinimo buvo grindžiamas ne tik aplinkybėmis, kad užstatu įmokėta pinigų suma reikalinga įmonei vykdyti veiklą, bet ir tomis aplinkybėmis, jog atsakovo turtinė padėtis yra gera, todėl jam nėra tikslinga taikyti laikinųjų apsaugos priemonių siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (b. l. 15-17).

18Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovas įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama. Taip pat atsakovas gali įkeisti turimą turtą. Atlikus veiksmus, nurodytus CPK 146 straipsnio 2 dalyje, po to, kai laikinoji apsaugos priemonė buvo pritaikyta, teismas nutartimi gali paskirtą laikinąją apsaugos priemonę pakeisti ar panaikinti. Pagal CPK 150 straipsnio 1 dalį laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali būti panaikinamos teismo, kurio žinioje yra byla, nutartimi. Paminėtas reguliavimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir panaikinimo sudaro pagrindą teigti, kad atsakovas, teikdamas prašymą dėl užstato grąžinimo, jame taip pat galėjo išdėstyti argumentus bei aplinkybes, kurios apskritai paneigia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą bei būtinumą. Iš skundžiamos 2010 m. gruodžio 3 d. nutarties turinio matyti, kad joje išdėstytais motyvais apskritai paneigiamas laikinųjų apsaugos priemonių UAB „Europa group“ taikymo pagrįstumas (b. l. 33-34).

19Nagrinėjamu atveju ieškovo pareikšto ieškinio suma siekė 898 387,86 Lt (b. l. 1-5). Vėliau, jau po skundžiamos teismo nutarties priėmimo, pareiškimu dėl ieškinio sumos pakeitimo ji buvo padidinta iki 1 144 699,25 Lt (b. l. 37-42). Kaip matyti iš teismo 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutarties turinio, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas UAB „Europa group“ buvo siejamas su didele pareikštų reikalavimų suma (b. l. 7-8). Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartį byloje Nr. 2-428/2008; 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį byloje Nr. 2-1539/2010; ir kt.). Ši prezumpcija nėra absoliuti, ją taikant teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus asmens finansines galimybes, t.y. ar konkrečiam asmeniui reikalavimo suma yra didelė, ar ne. Tada, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jam priklausančio turto vertę, gaunamas pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, t.y. kai jis paneigia objektyvios grėsmės (dėl didelės reikalavimo sumos) būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Be to, ieškinio pateikimas nesuteikia ieškovui pranašumo atsakovo atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo paties pareiškėjo valios. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-784/2010; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-802/2010; 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-990/2010).

20Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje padaryta išvada, kad nagrinėjamu atveju bylos medžiaga sudaro pagrindą teigti, jog ieškovo atsakovui pareikštų reikalavimų suma nelaikytina didele bei ji nesudaro pagrindo atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje apeliacijoje yra sprendžiamas tik procesinio pobūdžio klausimas, ar pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai grąžino atsakovui užstatą bei ar pagrįstai nepaliko galioti būsimo sprendimo užtikrinimo priemonių pagal ieškovo pareikštą ieškinį. Esamoje situacijoje nėra būtina absoliučiai tiksliai įvertinti UAB „Europa group“ turimą turtą, jo sudėtį, įsipareigojimus. Teismui svarbu įvertinti tai, ar ieškovo pareikštų reikalavimų mastas, vertinant UAB „Europa group“ finansines galimybes, sudaro pakankamą pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kitokius pareikštų reikalavimų užtikrinimo būdus (pvz. užstatą, kuris įmokamas į teismo depozitinę sąskaitą). Vien aplinkybė, kad įmonė veikė nuostolingai nesudaro pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Apelianto išsakytos abejonės dėl UAB „Europa group“ pateiktos atsakovo akcijų vertės nustatymo nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog atsižvelgiant į ieškovo pareikšto reikalavimo sumą tikslinga taikyti ieškovo prašomus ribojimus UAB „Europa group“, jog šios įmonės finansinės galimybės yra prastos. Pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui UAB „Europa group“ pateiktus duomenis už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. matyti, jog įmonės visas turtas sudarė 33 847 523 Lt (iš jų ilgalaikis turtas sudarė 30 100 523 Lt). Įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 3 851 234 Lt. Vertinant įmonės finansines galimybes pagal nurodytus balanso duomenis, apelianto teiginiai, kuriais abejojama atsakovo akcijų verte, akcentavus, kad atsakovo akcijos įkeistos bankui Swedbank (Latvijoje) užtikrinant 8 800 000 LVL (40 mln. Lt.) sumą, neįrodo skundžiamos teismo nutarties nepagrįstumo. Teisėjų kolegija sutinka su atskiruoju skundu ta apimtimi, kad įstatinio kapitalo dydis savaime nesudaro pagrindo daryti išvados apie geras juridinio asmens finansines galimybes, tačiau šiuo atveju gerą UAB „Europa group“ finansinę padėtį bei tai, kad šiuo atveju netikslinga taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, patvirtina Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui pateikto šios bendrovės balanso duomenys. Aplinkybė, kad UAB „Europa group“ neturi nekilnojamojo turto, kad jos kilnojamasis turtas įkeistas „Swedbank“, AB, nagrinėjamu atveju nesudaro pakankamo pagrindo nuspręsti, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali būti iš esmės apsunkintas, kadangi apie įmonės finansines galimybes sprendžiama vertinant ne tik apelianto paminėtą turtą.

21Teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiais ta apimtimi, jog aplinkybė, kad tarp ginčo šalių vyksta ir daugiau teisminių bylų, neturi reikšmingo ryšio su nagrinėjamu klausimu dėl šioje byloje grąžinto užstato ir teismo procesinio sprendimo netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių atsakovui UAB „Europa group“, tačiau tai nebuvo esminis teismo motyvas netaikyti ribojimų UAB „Europa group“ bei grąžinti į teismo depozitinę sąskaitą įmokėtą užstatą.

22Aukščiau išdėstytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės pagrįstą ir teisėtą nutartį. Apelianto skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį pakeisti arba panaikinti (CPK 337 str. 1 p.). Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas „Kleta“ pareikštu ieškiniu prašė: priteisti iš atsakovo UAB... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi pritaikė 898... 5. Atsakovo UAB „Europa group“ atstovas pateikė prašymą, kuriuo prašė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 3 d. nutartimi grąžino UAB... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovo UAB „Kleta“ atstovas atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo... 10. 1. Nėra procesinio teisinio pagrindo tenkinti atsakovo prašymą ir grąžinti... 11. 2. Atsakovo prašyme pateikti duomenys neatitinka tikrovės, o byloje esantys... 12. 3. UAB „Europa group“ akcijų vertės ataskaita negali būti pagrindu... 13. 4. Atsakovo registruoto įstatinio kapitalo dydis – 1 974 000 Lt neturi... 14. Atsakovas UAB „Europa group“ atsiliepime į ieškovo UAB „Kleta“... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 17. Iš bylos išskirtos atskirojo skundo medžiagos matyti, kad ieškovo UAB... 18. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovo pareikšto ieškinio suma siekė 898 387,86 Lt (b.... 20. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo... 21. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiais ta apimtimi, jog aplinkybė,... 22. Aukščiau išdėstytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą....