Byla 2-33-732/2013
Dėl skolos priteisimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško, sekretoriaujant Sigitai Saugūnienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Valdui Pumpučiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Orfis“ ieškinį atsakovui UAB „Izobara“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo priteisti 74553,84 Lt skolą, 11849,18 Lt sutartinių delspinigių, 7,75 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010-12-01 su atsakovu sudarė sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui parduoti prekes iš esamo asortimento, o atsakovas įsipareigojo prekes priimti ir už jas sumokėti. Pagal sutarties 1.2. p. išrašyta ir pirkėjui pateikta PVM sąskaita faktūra atlieka priėmimo–perdavimo akto funkciją, t.y. pasirašydamas PVM sąskaitą faktūrą atsakovas patvirtina, kad priimtas prekių kiekis, dydis, svoris, kaina ir asortimentas atitinka reikalavimus. Vykdant sutartį atsakovui parduota prekių už 74553,84 Lt, tačiau jis šios sumos ieškovui nesumokėjo. Remiantis sutarties 5.1. ir 4.2. p. atsakovui priskaičiuota 11849,18 Lt delspinigių. Dėl skolos ir kitų sumų priteisimo ieškovas kreipėsi į teismą ir 2012-10-09 preliminariu sprendimu ieškinys buvo patenkintas (b.l. 51-52).

3Atsakovas su ieškiniu nesutiko iš dalies, pateikė prieštaravimus, kuriais prašė sumažinti mokėtinų delspinigių dydį ne daugiau kaip 0,04 proc. nuo ieškinio sumos už kiekvieną pradelstą dieną (b.l. 55). Nurodė, kad ieškovo reikalaujama priteisti delspinigių 11849,18 Lt suma yra nepagrįstai didelė ir neprotinga. 2013-01-02 atsakovas pateikė prašymą dėl posėdžio atidėjimo, kurio Molėtų rajono apylinkės teismas netenkino (b.l. 65). Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie neatvykimo priežastis neinformavo. Apie posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai (b.l. 64).

4Ieškinys tenkintinas, preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

5Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d., LR CK 6.200 str. 1 d.). Sutartimi Nr. 10-077 M šalys susitarė, kad ieškovas įsipareigoja parduoti prekes iš ieškovo prekių asortimento pagal kainininke nurodytas ar atskirai suderintas kainas, o atsakovas įsipareigoja prekes priimti ir už jas atsiskaityti pagal pateiktas sąskaitas faktūras per 60 kalendorinių dienų. Pagal sutarties 1.2. p. išrašyta ir pirkėjui pateikta PVM sąskaita faktūra atlieka priėmimo–perdavimo akto funkciją, t.y. pasirašydamas PVM sąskaitą faktūrą atsakovas patvirtina, kad priimtas prekių kiekis, dydis, svoris, kaina ir asortimentas atitinka reikalavimus (b. l. 7-9). Per laikotarpį nuo 2011-10-06 iki 2012-07-09 ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitų faktūrų 76812,92 Lt sumai (b. l. 24-41). Atsakovas dalį sumos – 2259,08 Lt. yra sumokėjęs. Ieškovas teigia, kad atsakovo galutinė skola jam sudaro 74553,84 Lt. Visos sąskaitos atsakovo atstovo pasirašytos, jose patvirtinta, kad prekių kiekis ir kokybė atitinka reikalavimus. 2012-09-11 skolų suderinimo akte ieškovo nurodyta, kad atsakovo skolos likutis 2012-08-31 sudarė 110332,98 Lt (b. l. 22), o 2012-09-11 skolų suderinimo akte ieškovo nurodyta, kad atsakovo skolos likutis 2012-08-31 sudarė 74553,84 Lt (b. l. 23). Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę (LR CK 6.59 str.). Šaliai neįvykdžius savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti ją įvykdyti (LR CK 6.213 str. 1 d.), todėl skola ieškovui iš atsakovo priteistina.

6Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.63 str. 1 d. 1 p. sutartyje numatytų sąlygų neįvykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas prievolės pažeidimu. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartines prievoles, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas (LR CK 6.256 str. 2 d.). Sutarties 5.1. p. numato, kad atsakovas, praleidęs mokėjimų terminus, įsipareigojo mokėti ieškovui 0,04 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną, o vėluojant atsiskaityti daugiau kaip 30 dienų - 0,1 proc. dydžio delspinigius, taigi ieškovui priteistini 11849,18 Lt delspinigiai už praleistus mokėjimų terminus. Be to sutarties 5.1. p. nustatyta, jog tokia netesybų skaičiavimo tvarka yra atskirai aptarta ir atitinka šalių ketinimus tinkamai ir laiku vykdyti sutartį, o netesybų norma yra protinga, taigi prieš pasirašant sutartį atsakovas su ieškovu aptarė netesybų dydį ir tai atsakovą tenkino. Atsakovas nesilaikė sutarties sąlygų, nemokėjo už gautas prekes nustatytu laiku, todėl privalo pilnai atsiskaityti su ieškovu.

7LR CK 6.37 str., 6.261 str. numato, kad ieškovas turi teisę reikalauti kompensacinę funkciją atliekančių procesinių palūkanų, skaičiuotinų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Pagal LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 3 d., ieškovas turi teisę į palūkanas už pavėluotus mokėjimus, nes jis įvykdė savo prievolę tiekti atsakovui prekes ir laiku negavo jam priklausančios sumos. Pagal šio įstatymo 2 str. 3 p. palūkanos už pavėluotus mokėjimus apskaičiuojamos vieno mėnesio VILIBOR palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas, padidinus 7 procentiniais punktais. Kadangi pareiga mokėti palūkanas atsakovui atsirado antrąjį 2012 m. pusmetį, palūkanos skaičiuotinos pagal palūkanų normą, galiojusią paskutinę 2012 m. pirmojo pusmečio dieną, t.y. 2012-06-29 (įstatymo 3 str. 4 d.). Lietuvos banko duomenimis tą dieną galiojusi Vilibor palūkanų norma buvo 0,75 proc. (b. l. 11-12), taigi ieškovas, remdamasis šiuo įstatymu, pagrįstai reikalauja 7,75 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme - 2012-09-25 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Pagal LR CPK 96 str. iš atsakovo priteistinos pašto išlaidos valstybei - 15,38 Lt (b.l. 1, 59).

9Teismas, vadovaudamasis išdėstytu, remdamasis LR CPK 185 str., 259 str., 270 str., 430 str. 5 d. 1 p.,

Nutarė

102012-10-09 Molėtų rajono apylinkės teismo priimtą preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

11Priteisti iš atsakovo UAB „Izobara“ 15,38 Lt (penkiolika litų 38 ct) pašto išlaidų valstybei.

12Įsiteisėjus teismo sprendimui panaikinti laikinąsias apsaugos priemones – UAB „Izobara“ kilnojamojo, nekilnojamojo turto ir piniginių lėšų areštą 86403,02 Lt sumai.

13Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai