Byla 2-460/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Kazio Kailiūno ir Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 30 d. nutarties, kuria paskirta ekspertizė ir civilinė byla Nr. 2-1090-28/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bedrovės ,,Columbus IT Partner“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu sustabdyta,

Nustatė

2Ieškovas UAB ,,Columbus IT Partner“ 2006 m. rugsėjo 19 d. ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą ir prašė pripažinti negaliojančiu 2006 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl UAB ,,Columbus IT Partner“ pasiūlymo atmetimo, kaip neatitinkančio Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos paskelbto supaprastinto atvirojo konkurso ,,Finansų valdymo ir apskaitos sistemos (FVAS) ir jos diegimo paslaugų pirkimo“ (pirkimo numeris 40032) sąlygų bei pripažinti, kad UAB ,,Columbus IT Partner“ pasiūlymas pateiktas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijai atitinka konkurso sąlygas.

3Ieškovo atstovas adv. A. Tursas 2007 m. vasario 19 d. teismo posėdžio metu pareiškė prašymą skirti byloje ekspertizę, tikslu išsiaiškinti, ar ieškovo Viešųjų pirkimų komisijai pateiktas pasiūlymas atitiko konkurso sąlygas.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gegužės 30 d. nutartimi paskyrė ekspertizę ir sustabdė civilinės bylos Nr. 2-1090-28/2007 pagal ieškovo UAB ,,Columbus IT Partner“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu nagrinėjimą iki bus gauta ekspertizės išvada (CPK 164 str. 2 p.). Teismas pavedė ekspertams nustatyti, ar ,,MBS Axapta“ sistemoje yra galimybė vykdyti apskaitą, vadovaujantis pinigų principu lygiagrečiai kaupimo principui taip, kad būtų tinkamai formuojamos biudžeto vykdymo ataskaitos, ar šioje sistemoje yra realizuotas pinigų srautų ataskaitos ir finansinės apskaitos suderinimas, taip pat ar ieškovo UAB ,,Columbus IT Partner“ konkursiniai pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus finansų valdymo ir apskaitos sistemos funkcionalumo reikalavimus Nr. 384 bei 389 ir konkurso sąlygas.

5Teismas nutartyje nurodė, kad kiekviena iš šalių turi teisę rinkti ir teikti įrodymus, kuriais grindžia savus reikalavimus. Kadangi ieškovo reiškiamo ieškinio pagrindas yra aplinkybės, dėl kurių ieškovas suformulavo ekspertizės klausimus, tikslinga, kad specialiųjų žinių turintys asmenys atsakytų į pateiktus klausimus. Atskiruoju skundu atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 30 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Apeliantas nurodo, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo paskirta ekspertizė yra nepagrįsta ir neteisėta, nes teismas, vienos iš šalių prašymu paskyręs ekspertizę, pažeidė šalių procesinio lygiateisiškumo principą. Teismas neatsižvelgė į atsakovo nuomonę dėl ekspertizės tikslingumo, o taip pat ekspertizę pavedė atlikti vieninteliam ieškovo pasiūlytam ekspertui, todėl laikytina, jog skundžiama nutartis užkerta kelią tolimesnei bylos eigai. Apeliantas taip pat pažymi, jog šioje byloje paskyrus ekspertizę iš esmės pažeidžiami proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principai. Tai, kad ieškovo konkursinis pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, pripažino ir pats ieškovas, todėl prašymas skirti ekspertizę rodo, jog ieškovas šioje byloje siekia vienintelio tikslo, o būtent, kad produktas MBS Axapta sistema būtų pripažintas atitinkančiu funkcionalumo reikalavimus. Tačiau šioje byloje svarbu ne tai, ar minėta sistema atitinka funkcionalumo reikalavimus, o tai, ar vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu perkančioji organizacija teisėtai atmetė ieškovo konkursinį pasiūlymą. Ypač nepagrįstas yra teismo įpareigojimas, suderinus laiką su ekspertais, atlikti MBS Axapta sistemos demonstraciją, kadangi demonstracija jau buvo atlikta, todėl atsakovas dėl to patirs nereikalingas išlaidas. Apeliantas ginčija ir teismo sprendimą ekspertizę pavesti atlikti UAB ,,Sonex“, kadangi ši bendrovė yra tiesiogiai susijusi partnerystės ryšiais su Microsoft, dėl kurios programinės įrangos ir sprendžiamas konfliktas, todėl negalės pateikti nešališkų išvadų.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Columbus IT Partner“ ginčija atskirojo skundo pagrįstumą ir prašo palikti skundžiamą nutartį nepakeistą.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo tik tada, kai tai numatyta CPK arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai (CPK str. 334 str. 1 d.). Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.).

9Skundžiama nutartimi yra patenkintas Vilniaus apygardos teismui pateiktas ieškovo atstovo prašymas paskirti ekspertizę ir išsiaiškinti, ar ieškovo Viešųjų pirkimų komisijai pateiktas pasiūlymas atitinka konkurso sąlygas. Šis prašymas yra tiesiogiai susijęs su įrodymų rinkimu. CPK nenumato galimybės apeliacine tvarka skųsti teismo nutartis, priimtas įrodymų rinkimo klausimais, taigi ir nutartis, kuriomis paskirta ekspertizė (CPK 212 str. 1 d.). Be to, skundžiama nutartis neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d. 2 p.), todėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 30 d. nutarties dalis dėl ekspertizės skyrimo apeliacine tvarka negali būti skundžiama. Kadangi ši aplinkybė paaiškėjo, nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, t.y. teisėjų kolegija nustatė, kad skundžiamos nutarties dalis dėl ekspertizės skyrimo negali būti apeliacinio (atskirojo) skundo objektu, apeliacinis procesas šioje dalyje nutraukiamas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 315 str. 5 d.).

10Pagal CPK 165 straipsnio nuostatą dėl teismo nutarties sustabdyti bylą, išskyrus nutartį sustabdyti bylą dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą ar administracinį teismą, gali būti duodamas atskirasis skundas, taigi atskiruoju skundu gali būti skundžiama tik ta nutarties dalis, kuria teismas sustabdė bylos nagrinėjimą. Civilinė byla gali būti sustabdoma tiek paties teismo, tiek ir dalyvaujančių byloje asmenų iniciatyva. Teismas, spręsdamas bylos sustabdymo klausimą, privalo atsižvelgti į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes, kadangi be pagrindo sustabdžius bylos nagrinėjimą, yra vilkinamas procesinių veiksmų atlikimas, gali būti pažeidžiami kitų byloje dalyvaujančių asmenų interesai, paneigiami civilinio proceso tikslai (CPK 2 str.). Kaip matyti iš atskirajame skunde išdėstytų argumentų, apeliantas ginčija ekspertizės skyrimo tikslingumą bei nesutinka, kad ekspertizę atliktų teismo paskirtasis ekspertas, tačiau nepateikia jokių argumentų, susijusių su bylos sustabdymo teisėtumu ar pagrįstumu. Dėl to, teisėjų kolegija sprendžia, jog nesant jokių motyvų dėl nutarties dalies, kuria buvo sustabdytas civilinės bylos nagrinėjimas, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas skundžiamos nutarties teisėtumo ar pagrįstumo klausimus, negali peržengti atskirajame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str.). Todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra.

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

12Apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 30 d. nutarties dalies, kuria paskirta ekspertizė, nutraukti.

13Kitą Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 30 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai