Byla e2A-1360-565/2020
Dėl sandorio dalies pripažinimo negaliojančia

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Burdulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jadvygos Mardosevič ir Neringos Švedienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės UAB „EASTCON AG LT“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės A. I. individualios įmonės ieškinį atsakovei UAB ,,EASTCON AG LT“ dėl sandorio dalies pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6ieškovė A. I. IĮ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento 2012 m. gegužės 3 d. ieškovės ir atsakovės UAB ,,EASTCON AG LT“ sudarytos komercinio atstovavimo sutarties Nr. R4/12 9.5-9.8, 10.6 punktus.

72.

8Ieškovė nurodė, kad 2012 m. kovo 14 d. darbo sutarties Nr. 435 pagrindu ieškovės A. I. IĮ savininkas A. I. pradėjo dirbti UAB ,,EASTCON AG LT“ vadybininku. Atsakovės atsakingas darbuotojas pranešė, kad, norėdamas dirbti ilgiau nei 3 mėnesius, A. I. turi įsteigti savo individualią įmonę, o darbo santykiai liks tie patys, tik kita forma. Individualios įmonės steigimo išlaidas kompensavo atsakovė, darbo sutartis buvo nutraukta. Ieškovė ir atsakovė 2012 m. gegužės 3 d. sudarė komercinio atstovavimo sutartį Nr. R4/12. Ieškovė šią sutartį nutraukė 2017 m. lapkričio 3 d. dėl esminio sutarties pažeidimo, t. y. atsakovės vadovo elgesio, kai šis, įtardamas A. I. sąmokslu prieš atsakovę, ėmė A. I. terorizuoti, grasino susidorojimu. 2017 m. gruodžio 8 d. atsakovė informavo, jog nutraukia sutartį dėl ieškovės padaryto esminio sutarties pažeidimo, susijusio su konfidencialios informacijos atskleidimu, nekonkuravimo susitarimo, taip pat sutarties 9.6 punkto, pažeidimu, bei pareikalavo sumokėti bendrą 40 000 Lt (11 584,80 Eur) baudą.

93.

102012 m. gegužės 3 d. komercinio atstovavimo sutarties Nr. R4/12 9.5-9.8, 10.6 punktų nuostatos prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms (CK 1.5, 2.157, 2.164, 1.80 straipsniai) ir yra negaliojančios nuo pasirašymo momento. Sutartyje nenumatyta kompensacija už nekonkuravimą. Sutartį pasiūlė atsakovė, jokių derybų dėl jos sąlygų nebuvo, ieškovė besąlygiškai ją pasirašė, nes ieškovės savininką A. I. su atsakove saistė subordinaciniai darbo teisiniai santykiai. Atsakovė ieškovei už nekonkuravimą nėra sumokėjusi per visą bendradarbiavimo laikotarpį. Sutarties nuostatos dėl konkurencijos ribojimo apimties yra nekonkrečios ir neaiškios, jose įtvirtinama esminė šalių nelygybė, nes atsakovei suteikiamas nepagrįstas pranašumas prieš sąžiningai veikusią ieškovę.

114.

12Atsakovė UAB ,,EASTCON AG LT“ su ieškiniu nesutiko.

135.

14Atsakovė nurodė, kad 2017 m. lapkričio 3 d. ieškovė prašymą nutraukti komercinio atstovavimo sutartį atsakovei pateikė be svarbių priežasčių. Įtarusi, kad šiuo atveju įvyko nekonkuravimo susitarimo pagal sutartį pažeidimas, atsakovė kreipėsi į antstolį dėl faktinių aplinkybių konstatavimo ir 2017 m. gruodžio 4 d. antstolis užfiksavo A. I. vestą atsakovės konkurento prekių prezentaciją. A. I. konkuravo su atsakove, dirbdamas pas tiesioginį atsakovės konkurentą. 2017 m. gruodžio 8 d. atsakovė informavo ieškovę, kad jai žinoma apie nekonkuravimo susitarimo pažeidimus, todėl sutartis nutraukiama dėl esminio pažeidimo. Atsakovė kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, prašydama iš ieškovės priteisti 11 584,80 Eur baudą už nekonkuravimo pažeidimus.

156.

16Komercinio atstovavimo sutartyje įtvirtintas nekonkuravimo susitarimas teisėtas. Sutarties nuostatos nepažeidė CK 6.164 straipsnio 4 dalies, nes sutarties 9.8 punkte buvo aiškiai įtvirtinta, jog „prekybos atstovui pagal šią sutartį mokamas atlyginimas apima ir kompensaciją už šioje sutartyje nustatytų nekonkuravimo įsipareigojimų vykdymą tiek šios sutarties galiojimo metu, tiek ir 2 (dvejus) metus po sutarties pasibaigimo“. Šalys, du savarankiški verslo subjektai, aiškiai raštu susitarė, kad ieškovei mokama kompensacija bus sumuojama prie atlyginimo, tam pritarė ir pati ieškovė, kuri tokią sutartį pasirašė ir visą laiką nuo sutarties sudarymo nereiškė jokių pretenzijų. Šalys laisva valia susitarė, jog nekonkuravimo teritorija apibrėžiama kaip Lietuvos Respublika. Ieškovė visoje Lietuvos Respublikoje pagal sutartį (1.14, 2.1 punktai) su atsakove platino prekes ir teikė kitas paslaugas. Ieškovės savininkas aktyviai dalyvavo sutarties sudaryme ir jos pasirašyme, galėjo teikti savo pasiūlymus ir pareiškimus, daryti sutarties korekcijas. Aplinkybė, kad ieškovės savininkas prieš sudarant sutartį turėjo darbo sutartį su atsakove, nereiškia, kad tai juridiniam asmeniui ir verslo subjektui (ieškovei) užkirto kelią tartis ir derėtis dėl priimtinų sutarties sąlygų.

17II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

187.

19Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 5 d. sprendimu ieškinį patenkino. Teismas pripažino negaliojančiais nuo sudarymo momento atsakovės UAB ,,EASTCON AG LT“ ir ieškovės A. I. IĮ 2012 m. gegužės 3 d. komercinio atstovavimo sutarties Nr. R4/12 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 punktus ir 10.6 punktą, kiek jis susijęs su sutarties 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 punktų pažeidimo pasekmėmis.

208.

21Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog:

228.1.

23atsakovės ir A. I. teisiniai santykiai prasidėjo darbo sutarties pagrindu, vėliau, A. I. įsteigus individualią įmonę, darbo teisiniai santykiai buvo nutraukti bei pasirašyta komercinio atstovavimo sutartis. Atsakovė neginčijo, kad bendrovėje taikoma tokia praktika, kai gerai dirbantys darbuotojai skatinami įsteigti įmones ir toliau vystomi komercinio atstovavimo teisiniai santykiai. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad toks teisinių santykių pokytis buvo inicijuotas atsakovės, jog ieškovės funkcija iš esmės liko ta pati, kaip buvusi jos savininko darbo teisinių santykių metu, taip pat į tai, kad išliko ir toks pat apmokėjimo už paslaugas principas (išskyrus padidintus atlyginimo procentus), laikytina, jog nagrinėjamu atveju susiklostę ginčo šalių teisiniai santykiai buvo darbo teisinių santykių tąsa;

248.2.

25komercinio atstovavimo sutarties 9.5-9.6 punktuose, įtvirtinusiuose nekonkuravimo susitarimą, nustatyta, kad prekybos atstovas įsipareigoja sutarties galiojimo metu ir dvejus metus po jos pasibaigimo nei tiesiogiai, nei netiesiogiai be išankstinio rašytinio bendrovės sutikimo nekonkuruoti su bendrove Lietuvos Respublikoje, įskaitant, bet neapsiribojant, neužsiimti tokia pačia ar panašia veikla, nevykdyti tokios pačios ar panašios veiklos su bendrove konkuruojančio subjekto veikloje; įsipareigoti užtikrinti, jog nekonkuravimo įsipareigojimo laikytųsi ir prekybos atstovo darbuotojai. Sutarties 9.7 punkte šalys apibrėžė, kad su bendrove konkuruojančiu subjektu laikomas bet kuris subjektas, kuris užsiima tokia pačia ar panašia veikla kaip bendrovės, įskaitant, bet neapsiribojant, įvairių konkursų, pristatymų bei akcijų organizavimu, taip pat namų tekstilės, vonios įrangos, indų, buitinės technikos ir kitų produktų, panašių ar tapačių bendrovės platinamiems produktams, tiesiogine prekyba vartotojams. Įvertinus šiuos sutarties punktus, konstatuotina, kad prekybos atstovui nustatomi ženklūs veiklos apribojimai, kurie apibrėžiami abstrakčiai ir plačiai: teritorija, apimanti visą Lietuvos Respubliką, veikla, susijusi su įvairių konkursų, pristatymų bei akcijų organizavimu, ir pan. Atsižvelgiant į tai, kad komercinio atstovavimo sutartis sudaryta tęsiant darbo teisinius santykius, ieškovė yra individuali buvusio darbuotojo įmonė, o atsakovė nepaneigė ieškovės savininko teiginių, kad jis verslo nevystė, tik uždirbdavo lėšas pragyvenimui, vertintina, kad tokie apribojimai apsunkino fizinio asmens pragyvenimo šaltinio susiradimo galimybes nutraukus sutartį;

268.3.

27komercinio atstovavimo sutarties 9.8 punkte šalys susitarė ir patvirtino, kad prekybos atstovui pagal šią sutartį mokamas atlyginimas apima ir kompensaciją už šioje sutartyje nustatytų nekonkuravimo įsipareigojimų vykdymą tiek šios sutarties galiojimo metu, tiek ir dvejus metus po sutarties pasibaigimo. Taigi, kompensacijos už nekonkuravimą mokėjimas apibrėžiamas abstrakčiai, darant nuorodas į bendrą apmokėjimo pagal sutartį sistemą. Įvertinus sutarties 7.2 punkte ir sutarties priede Nr. 2 įtvirtintą apmokėjimo prekybos atstovui tvarką, dydžius ir detalizaciją, konstatuotina, kad atskiras ir aiškus apmokėjimas už nekonkuravimą nebuvo įtvirtintas ir nustatytas. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai, patvirtinantys atlygio prekybos atstovui skaičiavimą (apmokėjimo pagrindimo skaičiavimų lentelės), taip pat patvirtina, kad atskirai atlygis už nekonkuravimą neskaičiuotas ir nemokėtas. Aplinkybės, kad atskiro apmokėjimo už nekonkuravimą nebuvo, neginčijo ir atsakovė, paaiškindama, jog šis apmokėjimas įtrauktas į bendro atlygio pagal komercinio atstovavimo sutartį sistemą, padidinant prekybos atstovui mokamus procentus nuo pardavimų. Atsakovė negalėjo paaiškinti, kokiu būdu būtų mokamas atlygis už nekonkuravimą dvejus metus po sutarties nutraukimo arba kaip atlyginama už nekonkuravimą tais atvejais, jei konkrečiu laikotarpiu apyvartos ar pardavimų prekybos atstovas nebūtų įvykdęs. Atsakovės teiginiai, kad šis apmokėjimas buvo vykdomas pakėlus prekybos atstovo gaunamus procentus nuo pardavimų apyvartos, lyginant su darbuotojo vadybininko procentais, nepaneigia išvados, kad mokėjimo už nekonkuravimą iš esmės nebuvo;

288.4.

29ieškovei komercinio atstovavimo sutarties 9.5-9.8 punktuose nustatytas suvaržymas buvo neproporcingas, nes apėmė iš esmės besąlyginį draudimą ne tik užsiimti konkuruojančia veikla, bet ir neteikti tokio pobūdžio paslaugų konkuruojančiam su atsakove subjektui ir tokios jo veiklos neskatinti, be to, apibrėžtas visą valstybę apimančia teritorija. Nagrinėjamu atveju nurodytas formalus kompensacijos įtvirtinimas nėra pakankamas, kad būtų galima kompensaciją laikyti sąžiningu ir teisingu atlyginimu už nekonkuravimo sąlygose nustatytos apimties ribojimą. Ginčo komercinio atstovavimo sutarties 9.5-9.8 punktais nustatyta ribojimų apimtis ir bendro pobūdžio kompensacijos įtvirtinimas neatitiko proporcingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 straipsnis), CK 2.164 straipsnio 8 dalies nuostatų bei įtvirtino esminę šalių nelygybę. Ieškovė už įsipareigojimą nekonkuruoti negavo teisingo atlygio, o tai sudaro pagrindą pripažinti, kad nurodytos sutarties sąlygos prieštaravo imperatyviosioms įstatymo normoms, todėl yra negaliojančios (CK 1.80 straipsnis);

308.5.

31ieškovės galimybės derėtis dėl sutarties sąlygų ir kitos sutarties sudarymo aplinkybės nagrinėjamu atveju neturi esminės reikšmės, nes vertinamas galutinis rezultatas, kuris pažeidė imperatyviąsias CK 1.5 straipsnio nuostatas.

32III.

33Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

349.

35Atsakovė UAB „EASTCON AG LT“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės A. I. IĮ ieškinį atmesti arba sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliaciniame skunde nurodo šiuos esminius argumentus:

369.1.

372017 m. gruodžio 8 d. pranešimu „dėl komercinio atstovavimo sutarties pažeidimo ir nutraukimo“ atsakovė informavo ieškovę apie tai, jog atsakovei tapo žinoma apie nekonkuravimo susitarimo pažeidimus. Atsižvelgdama į nustatytą esminį sutarties pažeidimą, atsakovė, vadovaudamasi sutarties 11.5.1 ir 11.5.8 punktais, nutraukė sutartį nuo 2017 m. gruodžio 22 d. ir pareikalavo, kad ieškovė sumokėtų sutarties 10.6 punkte nustatytą 20 000 Lt (5 792,40 Eur) baudą už kiekvieną pažeidimo faktą, t. y. sumokėti atsakovei 11 584,80 Eur (5 792,40 Eur x 2) baudą už du antstolio 2017 m. gruodžio 4 d. nustatytus nekonkuravimo įsipareigojimų pažeidimus. Bauda nėra sumokėta iki šiol. Atsakovė 2018 metų birželį kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl netesybų (baudos) priteisimo ir žalos atlyginimo (civilinė byla Nr. e2-482-910/2020). Atsakovei pradėjus bylą dėl baudos priteisimo, ieškovė, siekdama išvengti civilinės atsakomybės pagal sutartį, pareiškė ieškinį šioje byloje;

389.2.

39sutartis ir konkrečiai šios bylos nagrinėjimo objektas - nekonkuravimo susitarimas, buvo sudarytas ne su fiziniu asmeniu - darbuotoju A. I., o su juridiniu asmeniu – A. I. IĮ. Aplinkybė, jog prieš tai ieškovės steigėjas ir savininkas buvo ieškovės darbuotojas, neturi jokios teisinės įtakos ieškovės (kaip juridinio asmens ir prekybos agento) statusui nekonkuravimo susitarimo kontekste. Kadangi juridinis asmuo negali būti darbuotojas, akivaizdu, kad ieškovė negalėjo pradėti ar tęsti darbo santykius su atsakove. Tinkamai įforminta ir neginčijama darbo teisinių santykių pabaiga šiuos santykius pabaigia galutinai, o Lietuvos Respublikos darbo kodeksas nenumato tokių santykių „tąsos“ be galiojančios darbo sutarties ir fizinio asmens – darbuotojo;

409.3.

41tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė išimtinai civiliniai teisiniai santykiai. Atsakovė platina savo prekes išimtinai per juridinius asmenis - prekybos agentus, o ne per darbuotojus, ir, pasibaigus bandomajam laikotarpiui, darbo santykiai bet kokiu atveju pasibaigia. Darbo santykiai šiuo atveju yra pasitelkiami tik tinkamų komerciniam atstovavimui asmenų atrankai ir visada nutrūksta prieš komercinio atstovavimo pradžią, kuri yra vykdoma ne buvusio darbuotojo, o jo įsteigto juridinio asmens (kuriam vadovauti gali bet koks, tame tarpe ir pas apeliantę nedirbęs, asmuo);

429.4.

43sudarius komercinio atstovavimo sutartį, ieškovės funkcija neliko ta pati kaip A. I., kadangi pasikeitė tiek funkciją vykdantis subjektas, tiek paties subjekto pareigos ir atsakomybės ribos. Be to, akivaizdžiai skiriasi funkcijos atlikimo organizavimas ir atlyginimo skaičiavimas. Prekybos agentas, skirtingai nei darbuotojas, nėra nuolat kontroliuojamas vadovo, veiklą organizuoja savo nuožiūra ir atlyginimą gauna tik tuo atveju, kai tinkamai įvykdo savo pareigas;

449.5.

452012 m. gegužės 1 d. ir 2 d. A. I. dar buvo atsakovės darbuotojas, todėl, skaičiuojant atlyginimą ieškovei komercinį atstovavimą, į skaičiavimų lentelę buvo įtrauktas ir A. I. atlyginimas už šias dvi dienas, kadangi skaičiavimų teisingumą reikėjo suderinti su tuo pačiu asmeniu - darbuotoju A. I. ir ieškovės savininku A. I.. Kitaip tariant, atlyginimų skaičiavimas vienoje lentelėje neįrodo, kad ieškovė turi būti prilyginama darbuotojui;

469.6.

47ieškovė - juridinis asmuo, prieš sutarties (su inkorporuotu nekonkuravimo susitarimu) sudarymą nesigilino į prisiimamas pareigas, nesiekė pakeisti sutarties sąlygų, kadangi jomis nesidomėjo. Šias aplinkybes bylos nagrinėjimo metu patvirtino ir A. I.. Teismas visiškai nepagrįstai nevertino aplinkybės, kad ieškovė 5,5 metų vykdė sutartį ir jos galiojimo laikotarpiu kompensacijos už nekonkuravimą neginčijo. Šių nuostatų ieškovė neginčijo ir po sutarties nutraukimo. Ieškinys dėl nekonkuravimo susitarimo pripažinimo negaliojančiu buvo pateiktas tik po to, kai atsakovė kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl baudos pagal šį susitarimą priteisimo iš ieškovės;

489.7.

49sutarties 9.5-9.7 punktuose aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžtas nekonkuravimo susitarimo turinys, o bet kokie iš jo kylantys klausimai ir neaiškumai sprendžiami ne tokių nuostatų pripažinimu negaliojančiomis, o spragų užpildymo institutu, taikomu bendru šalių sutarimu arba teismo. Atsakovės prekybos agentai veikia visoje Lietuvos teritorijoje. Atsakovės vykdoma veikla yra itin specifinė ir siaura, t. y. atsakovės siūlomos prekės (iš esmės specializuoti namų apyvokos daiktai) yra pristatomos prezentacijų, konkursų ir pan. renginių metu. Lietuvos rinkoje analogišku būdu su panašiu prekių asortimentu veikia vos keli subjektai, tarp kurių didžiausi yra du - ieškovė ir BAUER įmonių grupė. Taigi, pagal ginčijamą nekonkuravimo susitarimą prekybos agentas (naudodamasis iš atsakovės įgytomis žiniomis, įgūdžiais ir know-how pardavimų srityje) be jokių ribojimų gali atstovauti kitam asmeniui, kuris pardavinėja bet kokią kitą produkciją nei atsakovė (pvz., statybos medžiagas, automobilius ir pan.) ir veiklą vykdo nuotoliniu būdu (internetu) ar stacionariose parduotuvėse. Nekonkuravimo susitarime numatyti ribojimai yra itin siauri ir konkretūs, neribojantys prekybos agento teisių daugiau, nei tai būtina atsakovės verslo, komercinių paslapčių (kainodaros) ir kito know-how išsaugojimui;

509.8.

51pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad nekonkuravimo susitarimas apsunkino „fizinio asmens pragyvenimo šaltinio susiradimo galimybes nutraukus sutartį“, kadangi A. I. jokie ribojimai de jure ir de facto nebuvo ir nėra taikomi. Byloje esantis protokolas įrodo, kad A. I. dar komercinio atstovavimo sutarties galiojimo laikotarpiu mažiausiai du kartus teikė paslaugas atsakovės konkurentui. Atsakovė neribojo ieškovės galimybių vystyti verslą. Priešingai, ieškovė buvo skatinama bendradarbiauti su atsakove ir iš to generuotis pelną, inter alia apmokyti ir samdyti daugiau asmenų, kurie, kaip A. I., įmonės (prekybos agento) vardu veiktų atsakovės naudai. Ieškovė galėjo užsiimti bet kokia kita teisės aktų neuždrausta ūkine-komercine veikla, atsakovė neribojo ieškovės savininko A. I. teisių dirbti / teikti paslaugas bet kuriam subjektui, kadangi nekonkuravimo susitarimas buvo sudarytas išimtinai su ieškove;

529.9.

53aplinkybė, kad šalis siejo būtent komercinio atstovavimo, o ne kiti civiliniai santykiai, lemia, kad CK XII skyriaus nuostatos šiems santykiams taikomos tiesiogiai, o ne pagal analogiją, ir šiame skyriuje numatytas reglamentavimas yra baigtinis, todėl negali būti plečiamas pasitelkiant teisinį reglamentavimą ar jį aiškinančią teismų praktiką iš kitų teisinių institutų ar net šakų (t. y. darbo teisės). CK 2.156 straipsnio 4 punkte numatyta, kad prekybos agentas privalo nekonkuruoti su atstovaujamuoju, jeigu ši sąlyga numatyta sutartyje. CK 2.164 straipsnio 1 dalyje įstatymų leidėjas įtvirtino, kad prekybos agentas ir atstovaujamasis gali sutartyje numatyti, kad, pasibaigus sutarčiai, prekybos agentas ne daugiau kaip dvejus metus nekonkuruos su atstovaujamuoju. Tokia sutarties sąlyga turi būti išreikšta raštu. Ieškovė neginčija, jog tarp šalių sudarytas rašytinis susitarimas dėl nekonkuravimo, kuris atitinka minėtus CK įtvirtintus reikalavimus. Atsakovė, kuri sudaro komercinio atstovavimo sutartis su jos naudai veikiančiais prekybos agentais, yra suinteresuota saugoti savo komercines paslaptis, taip pat, kad jos vardu veikiantys prekybos agentai neprisiimtų įsipareigojimų atsakovės konkurentų naudai tiek esant sutartiniams santykiams tarp atsakovės ir jos prekybos agentų, tiek ir tam tikrą laiką po tokių santykių pasibaigimo;

549.10.

55CK 2.164 straipsnio 4 dalies formuluotė neįpareigoja šalių išskirti kompensacijos už nekonkuravimą dydį iš bendro prekybos agentui mokamo atlyginimo, kaip ir neįpareigoja mokėti už nekonkuravimą po sutarties pasibaigimo / nutraukimo, jeigu šalys susitarė, kad už tai bus sumokėta sutarties galiojimo metu. Teisė apibrėžti kompensacijos dydį ir mokėjimo tvarką paliekama pačioms šalims. Sutarties 1.1 punkte ieškovė ir atsakovė aiškiai ir raštu susitarė, jog „Atlyginimas reiškia šioje Sutartyje nustatyto dydžio ir sąlygomis Bendrovės Prekybos atstovui mokamą užmokestį už šios Sutarties vykdymą“. Sutarties 7.1 punkte šalys įtvirtino, kad „Bendrovė įsipareigoja mokėti Prekybos atstovui Atlyginimą už tinkamą šios Sutarties vykdymą ir Prekybos atstovo pasiektus rezultatus“. Sutarties 9.8 punkte šalys aiškumo dėlei dar atskirai aiškiai ir raštu aptarė, kad atlyginimas apima ir kompensaciją už nekonkuravimą;

569.11.

57kompensacijos už nekonkuravimą dydžio neišskyrimas sutartyje ir atlyginimo skaičiavimuose dar nereiškia, kad kompensacija ieškovei nebuvo mokama. Ieškovei mokamas atlyginimas, apimantis ir kompensaciją pagal sutartį, padidėjo net 3,5 proc. (nuo apyvartos), palyginus su darbuotojui A. I. mokėtu darbo užmokesčiu (ko faktinė išraiška nuo pvz. 300 000 Lt apyvartos būtų net 10 500 Lt padidėjimas (300 000 x 3,5 proc.)). Padidėjo ir atlyginimo dalis, kai prekybos atstovas pasiekė mėnesio apyvartos planą. Ieškovei buvo nustatyta bendra atlygintina suma už visų įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą, kas atitinka teisingumo, proporcingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 straipsnis), neprieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms, atitinka komercinio atstovavimo instituto esmę ir prigimtį;

589.12.

59ieškovė įrodinėjo, kad ieškovė yra nutraukusi sutartį nuo 2017 m. lapkričio 3 d. Ieškovė pateiktu prašymu nenutraukė sutarties, o tik paprašė atsakovės ją nutraukti, į ką atsakovė atsakė ieškovei 2017 m. gruodžio 8 d. raštu, informuodama, kad pagal sutartyje nustatytą tvarką prekybos atstovo iniciatyva sutartis gali būti nutraukta tik nuo 2018 m. kovo 4 d., o iki šios datos sutartis yra galiojanti, todėl galioja visi joje nustatyti prekybos atstovo įsipareigojimai. Nutraukti sutartį nesikreipiant į teismą kitais pagrindais, nei numato sutartis, ieškovė galėjo tik pagal CK 6.217 straipsnį, įspėjusi atsakovę prieš 30 dienų (CK 6.218 straipsnis) esant esminiam sutarties pažeidimui, tačiau ieškovė tokio pranešimo atsakovei nepateikė. Sutartis buvo teisėtai nutraukta atsakovės iniciatyva 2017 m. gruodžio 8 d. dėl ieškovės padarytų esminių sutarties pažeidimų, laikantis sutartyje įtvirtintos sutarties nutraukimo tvarkos;

609.13.

61prekybos agento nekonkuravimo pareiga galiojant komercinio atstovavimo sutarčiai kyla iš lojalumo atstovaujamajam pareigos ir CK neįpareigoja mokėti kompensaciją už nekonkuravimą šiuo laikotarpiu. Už nekonkuravimą pasibaigus komercinio atstovavimo sutarčiai (o tuo pačiu ir lojalumo pareigai), atstovaujamasis įpareigojamas mokėti kompensaciją, nustatomą šalių susitarimu pagal CK 2.164 straipsnio reikalavimus. Atsakovė šalių raštu sutartu būdu bei tvarka sumokėjo ieškovei už nekonkuravimą tiek sutarties galiojimo metu, tiek jai pasibaigus. Įvertinus aplinkybę, kad pareigą mokėti kompensaciją už nekonkuravimą sutarties galiojimo metu atsakovė prisiėmė savanoriškai, netgi pripažinus nekonkuravimo susitarimą negaliojančiu, ieškovė pagal CK 2.156 straipsnio 1 punktą vis tiek turėjo būti lojali ir sutarties galiojimo metu nekonkuruoti su atsakove. Dėl šios priežasties, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, net ir konstatavus, kad kompensacija už nekonkuravimą tariamai būtų nebuvusi mokama, ginčijamos sutarties nuostatos, kiek tai susiję su sutarties (ir lojalumo pareigos) galiojimo laikotarpiu, negalėjo būti pripažintos negaliojančiomis;

629.14.

63CK 2.164 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad prekybos agento reikalavimu teismas turi teisę pripažinti visiškai ar iš dalies konkurenciją draudžiančių sutarties išlygą negaliojančia, jeigu, atsižvelgiant į prekybos agento teisėtus interesus, tokia išlyga daro jam didelės žalos. Ieškovė 5,5 metų vykdė sutartį, gavo sutartyje nurodytą atlyginimą ir niekada nereiškė atsakovei pretenzijų, kad nekonkuravimo susitarimas kaip nors pažeidžia jos teises ir teisėtus interesus. Ieškovė ieškinyje nenurodė ir neįrodė, kad sutartyje numatytas nekonkuravimo susitarimas padarė / daro jai didelę žalą;

649.15.

65pagal CK 1.96 straipsnį sandorio dalies negaliojimas nedaro negaliojančių kitų jo dalių, jeigu galima daryti prielaidą, kad sandoris būtų buvęs sudarytas ir neįtraukiant negaliojančios dalies. Nekonkuravimo susitarimas susideda iš dviejų dalių - prekybos agento pareigos nekonkuruoti ir atstovaujamojo pareigos sumokėti už tai kompensaciją, Taigi, net pripažįstant negaliojančia nekonkuravimo susitarimo dalį dėl tariamai netinkamo pareigos mokėti kompensaciją įtvirtinimo (ar neišskyrimo), tai neturi įtakos pačiam nekonkuravimo draudimui. Priešingas aiškinimas iškreiptų atsakovės ir ieškovės interesų pusiausvyrą ir suabsoliutintų tik ieškovės interesus. Sutarčių teisėje pripažįstamas favor contractus principas reiškia, kad šalys turi siekti išsaugoti sutartį, jeigu tai tik yra įmanoma, o sutarties nutraukimą naudoti tik kaip ultima ratio priemonę. Vienas sutarties išsaugojimo būdų yra sutarties pakeitimas, kurio bendrosios nuostatos reglamentuojamos CK 6.223 straipsnyje. Sutartis gali būti keičiama šalių susitarimu arba vienos šalies prašymu teismine tvarka. Ieškovė, manydama, kad yra pažeidžiami jos interesai, turėjo ne inicijuoti nekonkuravimo susitarimo nuostatų pripažinimą negaliojančiomis, o kreiptis į atsakovę su prašymu nustatyti ieškovės manymu tinkamą kompensacijos už nekonkuravimą mokėjimo tvarką, o atsakovei su tokia tvarka nesutikus – siekti tokios tvarkos nustatymo teismo tvarka.

6610.

67Ieškovė A. I. IĮ prašo atsakovės UAB „EASTCON AG LT“ apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais esminiais argumentais:

6810.1.

69nekonkuravimo susitarimas, atsižvelgiant į jo prigimtį, pobūdį ir esmę, laikomas civiliniu teisinu sandoriu, nepaisant to, kad jis buvo sudarytas darbo sutarties šalių, ir šiam susitarimui pagal įstatymo analogiją taikytinas CK 2.164 straipsnis, reglamentuojantis prekybos agento ir jo atstovaujamojo konkurencijos draudimą, taip pat CK šeštosios knygos II dalies „Sutarčių teisė“ normos, CK 1.5 straipsnis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2007; 2012 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-476/2012; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-255/2012; 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-377/2013; 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2013). Taigi, nekonkuravimo susitarimo vertinimas nepriklauso nuo šalis siejančių teisinių santykių pobūdžio, nes bet kuriuo atveju taikomos tos pačios CK 2.164 straipsnio, bendrosios sutarčių teisės bei CK 1.5 straipsnio nuostatos;

7010.2.

71atsakovės ir A. I. teisiniai santykiai prasidėjo darbo sutarties pagrindu ir vėliau, A. I. įsteigus individualią įmonę, iš karto darbo teisiniai santykiai buvo nutraukti bei pasirašyta komercinio atstovavimo sutartis. A. I. buvo įsitikinęs, kad pas atsakovę toliau dirba iš esmės kaip darbuotojas, nes šią poziciją suformavo atsakovės elgesys - aiškinimai, kad įsteigus individualią įmonę ir pasirašius atsakovės pasiūlytą komercinio atstovavimo sutartį darbo pobūdis ir santykiai iš esmės nesikeis, tik teisiškai bus įforminti kita forma, kas atitiks atsakovės poreikius, nes atsakovei taip naudingiau. Apie tai, kad pagal komercinio atstovavimo sutartį šalis sieja ne darbo santykiai, A. I. sužinojo tik po 2017 m. gruodžio 8 d. pranešimų gavimo iš atsakovės dėl komercinio atstovavimo sutarties nutraukimo, kuomet A. I. kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją, kuri jam paaiškino, kad tai yra ne darbo santykiai, o verslo subjektų santykiai;

7210.3.

73pirmos instancijos teismas pagrįstai šalių teisinius santykius pripažino darbo santykių tąsa. Šią išvadą patvirtina ir byloje nustatytos kitos faktinės aplinkybės t. y. atsakovės direktoriaus vykdyta besąlyginė prekybos agentų kontrolė - privalomi nurodymai darbo drausmės klausimais, o nurodymų nevykdymo atveju, grasinimai taikyti nuobaudas; atsakovo reikalavimas pateikti pristatymų grafikus, kuriuos atsakovė tvirtindavo, bei reikalavimas per mėnesį turėti ne mažiau kaip 40 pristatymų (renginių), kuris sistemingai buvo kontroliuojamas; prekybos agentų sistemingas kvietimas telefonu į atsakovės direktoriaus darbo kabinetą ir privalomas jų vykdymas; tokio paties prekybos agento, dirbančio pagal tokią pat komercinio atstovavimo sutartį, kaip ir ieškovas, vienašalis paskyrimas koordinatoriumi arba gaminių vadovu (faktiškai prilygsta atsakovės administracijos darbuotojui), kurių nurodymas privalomas ir kitiems prekybos agentams;

7410.4.

75nekonkuravimo susitarimas turi atitikti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Susitarime, be kita ko, turi būti nustatyta pusiausvyra tarp abiejų jos šalių interesų, vienos šalies interesas turi būti ginamas kuo mažiau suvaržant kitos šalies veiksmus, šios naudai nustatant sąžiningą ir teisingą kompensaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K.-3-415/2007; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-255/2012; 2015 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-595-219/2015). Nekonkuravimo susitarimu apribojama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta darbuotojo teisė laisvai pasirinkti darbą, taip pat šis susitarimas, priklausomai nuo jo turinio, gali riboti ir kitų konstitucinį principą - darbuotojo ar kito asmens ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2007). Jei nekonkuravimo susitarime nenumatyta teisingos kompensacijos už įsipareigojimų nekonkuruoti, toks susitarimas laikytinas įtvirtinančiu esminę šalių nelygybę ir pripažintinas negaliojančiu remiantis CK 6.228 straipsniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-476/2012; 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2013);

7610.5.

77ginčo sutartimi prekybos atstovui nustatomi ženklūs veiklos apribojimai, kurie apibrėžiami abstrakčiai ir plačiai: teritorija, apimanti visą Lietuvos Respubliką, veikla, susijusi su įvairių konkursų, pristatymų bei akcijų organizavimu, ir pan. Atsakovė ieškovei už nekonkuravimo ribojimą nėra sumokėjusi jokios sumos per visą bendradarbiavimo laikotarpį tiek dirbant pagal darbo sutartį, tiek pagal komercinio atstovavimo susitarimą (sutartį). Komercinio atstovavimo sutarties 9.5-9.8 punktuose nustatyta ribojimų apimtis ir bendro pobūdžio kompensacijos įtvirtinimas neatitiko proporcingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 straipsnis), CK 2.164 straipsnio 8 dalies nuostatų bei įtvirtino esminę šalių nelygybę (CK 6.228 straipsnis). Ieškovė už įsipareigojimą nekonkuruoti negavo teisingo atlygio, o tai sudaro pagrindą pripažinti, kad nurodytos sutarties sąlygos prieštaravo imperatyviosioms įstatymo normoms, todėl yra negaliojančios (CK 1.80 straipsnis).

78IV.

79Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

80Apeliacinis skundas atmetamas

8111.

82Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar nustatytoms faktinėms aplinkybėms teisingai taikė materialiosios teisės normas, ar nepažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas, ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

8312.

84Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, taip pat būtinybės peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

8513.

86Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012 m. kovo 14 d. atsakovė ir A. I. sudarė darbo sutartį Nr. 435 (toliau – taip pat ir Darbo sutartis), kurios pagrindu A. I. buvo priimtas į darbą vadybininku, nustatant trijų mėnesių bandomąjį laikotarpį. 2012 m. gegužės 2 d. A. I. pateikė prašymą nuo 2012 m. gegužės 2 d. nutraukti darbo sutartį.

8714.

882012 m. gegužės 3 d. atsakovė ir ieškovė (A. I. individuali įmonė) pasirašė komercinio atstovavimo sutartį Nr. R4/12 (toliau – taip pat ir Sutartis).

8915.

90Sutartimi atsakovė paskyrė ieškovę būti atsakovės agentu ir komerciniu atstovu platinant (parduodant) Sutartyje nurodytas ieškovės prekes klientams Lietuvos Respublikos teritorijoje, o ieškovė priėmė šį paskyrimą ir įsipareigojo veikti atsakovės vardu, sąskaita ir interesais Sutartyje nustatyta apimtimi sudarant bei vykdant Sutartyje nurodytų prekių pirkimo-pardavimo sutartis, taip pat Sutartyje nustatyta apimtimi teikti Sutartyje nurodytas paslaugas, susijusias su Sutartyje nurodytų prekių populiarinimu ir pardavimo skatinimu.

9116.

92Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad Sutarties pagrindu susiklostę šalių teisiniai santykiai buvo darbo teisinių santykių tąsa. Šią išvadą pirmosios instancijos teismas padarė atsižvelgęs į tai, kad Sutarties sudarymas buvo inicijuotas atsakovės, kad ieškovės funkcija pagal Sutartį iš esmės liko ta pati, kaip ieškovės savininko A. I. funkcija pagal Darbo sutartį, taip pat Sutartyje liko toks pats apmokėjimo principas, kaip ir darbo sutartyje. Tačiau nurodytos aplinkybės nėra pakankamos padaryti išvadą, kad Sutarties pagrindu susiklostę šalių teisiniai santykiai buvo darbo teisinių santykių tąsa.

9317.

94Kaip nurodė atsakovė, ji savo prekes platina išimtinai per prekybos agentus, o ne per darbuotojus, todėl darbo sutartys, pasibaigus bandomajam laikotarpiui, nebėra tęsiamos. Įdarbinimo bandomajam laikotarpiui modelis pasirinktas tiek atsakovės, tiek būsimo prekybos agento interesais: atsakovė darbo santykių metu supažindina asmenį su prekybos agento funkcijomis ir statusu, apmoko pardavinėti atsakovės prekes, įvertina, ar asmuo tinka prekybos agento veiklai, o asmuo, prieš apsispręsdamas tęsti santykius su atsakove komercinio atstovavimo sutarties pagrindu, darbo santykių metu įsitikina, ar tinka tokiai veiklai.

9518.

96Pažymėtina, kad atsakovė turi teisę pasirinkti, ar Sutartyje nurodytas paslaugas įsigyti darbo teisinių santykių pagrindu, inkorporuojant asmenį į atsakovės struktūrą, ar įsigyti šias paslaugas kitų sutartinių teisinių santykių pagrindu, šiuo atveju – komercinio atstovavimo santykių pagrindu.

9719.

98Sutartis buvo sudaryta ne su A. I. kaip fiziniu asmeniu, o su juridiniu asmeniu – A. I. individualia įmone. Kaip matyti iš atsakovės pateiktų apmokėjimo pagal Sutartį pagrindimo dokumentų, Sutarties pagrindu atsakovės prekių pardavimą tiesiogiai vykdė ne tik ieškovės savininkas A. I., bet ir A. I., kas rodo, kad ieškovė Sutarčiai vykdyti savo nuožiūra pasitelkė ir kitus asmenis.

9920.

100Sutartyje nustatytas apmokėjimo principas – procentas nuo sudarytų prekių pardavimo sutarčių sumos, yra įprastas Sutartyje nurodytų komercinio atstovavimo paslaugų teikimo atveju, todėl aplinkybė, kad Sutartyje liko iš esmės panašus apmokėjimo principas kaip Darbo sutartyje, nėra pakankama patvirtinti darbo teisinių santykių tęstinumą.

10121.

102Ieškovės atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad atsakovė vykdė besąlyginę prekybos agentų kontrolę – duodavo privalomus nurodymus darbo drausmės klausimais, reikalaudavo pateikti prekių pristatymų grafikus, kuriuos tvirtindavo, reikalaudavo per mėnesį turėti ne mažiau kaip 40 prekių pristatymų (renginių), vienus prekybos agentus vienašališkai skirdavo kitų prekybos agentų koordinatoriais arba gaminių vadovais, kurių nurodymai buvo privalomi.

10322.

104Tačiau šios aplinkybės nebuvo nurodytos ieškovės procesiniuose dokumentuose, šios aplinkybės nebuvo nustatytos ir pirmosios instancijos teismo sprendime, šiomis aplinkybėmis pirmosios instancijos teismas negrindė išvados apie darbo teisinių santykių tąsą pagal Sutartį.

10523.

106Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismo išvada, kad Sutarties pagrindu susiklostę šalių teisiniai santykiai buvo darbo teisinių santykių tąsa, yra nepagrįsta.

10724.

108Sutartimi šalys taip pat susitarė dėl draudimo ieškovei konkuruoti su atsakove ir šio draudimo sąlygų.

10925.

110Sutarties 9.5 punkte nustatyta, kad ieškovė įsipareigoja Sutarties galiojimo metu ir 2 metus po jos pasibaigimo nei tiesiogiai, nei netiesiogiai be išankstinio atsakovės sutikimo nekonkuruoti su atsakove Lietuvos Respublikoje, įskaitant, bet neapsiribojant: (a) atskirai ir (ar) kartu su kitais asmenimis neužsiimti tokia pačia veikla ar panašia veikla, kuria užsiima atsakovė; (b) nesteigti su atsakove konkuruojančių subjektų, neturėti juose akcijų, pajų, dalių, bei kitaip nedalyvauti su atsakove konkuruojančių subjektų veikloje; (c) nevykdyti tokios pačios ar panašios veiklos su atsakove konkuruojančiais subjektais; (d) neskatinti, neįkalbėti atsakovės esamų ir potencialių, privačių ar verslo klientų ir (ar) partnerių atsisakyti sandorių, bendradarbiavimo ar kitokių ryšių su atsakove bei su ja susijusiais asmenimis; (e) neversti, neskatinti ir (ar) neįtikinėti atsakovės ar su ja susijusių asmenų, darbuotojų nutraukti darbo santykius su atsakove ar su ja susijusiais asmenimis ir (ar) įsidarbinti, pradėti teikti paslaugas ar palaikyti kitokius santykius su subjektais, konkuruojančiais su atsakove, ar kitais asmenimis.

11126.

112Sutarties 9.6 punkte nustatyta, kad 9.5 punkte nurodytas nekonkuravimo įsipareigojimas taikomas ir ieškovės darbuotojams. Ieškovė įsipareigoja užtikrinti, kad jos darbuotojai laikysis šiame punkte nustatytų nekonkuravimo su atsakove sąlygų bei reikalavimų, ir tuo tikslu pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus ieškovė su savo darbuotojais sudarys atitinkamus nekonkuravimo susitarimus. Šalys susitaria, kad ieškovė yra pati atsakinga už tokių nekonkuravimo susitarimų su darbuotojais tinkamą sudarymą, galiojimą bei tinkamą vykdymą, įskaitant, bet neapsiribojant, kompensacijų darbuotojams mokėjimą.

11327.

114Sutarties 9.7 punkte nustatyta, kad su atsakove konkuruojančiu subjektu laikomas bet kuris subjektas, kuris užsiima tokia pačia ar panašia veikla kaip atsakovės, įskaitant, bet neapsiribojant, įvairių konkursų, pristatymų bei akcijų organizavimą, taip pat namų tekstilės, vonios įrangos, indų, buitinės technikos ir kitų produktų, panašių ar tapačių atsakovės platinamiems produktams, tiesiogine prekyba vartotojams.

11528.

116Sutarties 9.8 punkte nustatyta, kad ieškovei pagal Sutartį mokamas atlyginimas apima ir kompensaciją už Sutartyje nustatytą nekonkuravimo įsipareigojimų vykdymą tiek Sutarties galiojimo metu, tiek ir 2 metus po Sutarties pasibaigimo.

11729.

118Sutarties 10.6 punkte nustatyta, kad ieškovė, pažeidusi Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus dėl konfidencialios informacijos saugojimo, nekonkuravimo ir klientų duomenų apsaugos, privalo sumokėti atsakovei 20 000 Lt dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo faktą ir atlyginti kitus atsakovės patirtus nuostolius, kurių nepadengia bauda, įskaitant ir atsakovės negautas pajamas.

11930.

120Pagal CK 2.164 straipsnio 1 dalį prekybos agentas ir atstovaujamasis gali sutartyje numatyti, kad pasibaigus sutarčiai prekybos agentas ne daugiau kaip dvejus metus nekonkuruos su atstovaujamuoju. Jeigu sutartyje yra numatytas konkurencijos draudimas, prekybos agentas turi teisę į kompensaciją už visą konkurencijos draudimo laikotarpį. Kompensacijos dydis nustatomas šalių susitarimu. Kompensacijos dydis gali būti apibrėžiamas metine prekybos agento atlygio suma (CK 2.164 straipsnio 4 dalis).

12131.

122Kaip minėta, Sutarties 9.8 punkte nustatyta, kad ieškovei pagal Sutartį mokamas atlyginimas apima ir kompensaciją už Sutartyje nustatytą nekonkuravimo įsipareigojimų vykdymą tiek Sutarties galiojimo metu, tiek ir 2 metus po Sutarties pasibaigimo.

12332.

124Atsakovė apeliaciniame skunde teigia, kad ieškovei pagal Sutartį mokamas 3,5 proc. didesnis atlyginimas, lyginant su ieškovės savininkui A. I. Darbo sutartimi nustatytu atlyginimu, ir sudaro kompensaciją už konkurencijos draudimą Sutarties galiojimo metu ir 2 metus po Sutarties pasibaigimo.

12533.

126Darbo sutartimi atsakovė ir A. I. susitarė, kad A. I. bus mokama fiksuota 400 Lt per mėnesį darbo užmokesčio dalis ir kintama darbo užmokesčio dalis, apskaičiuojama procentu nuo per mėnesį sudarytų sutarčių sumos: iki 50 000 Lt neto apyvartos mokama 4,5 proc., nuo 50 000 Lt iki 350 000 Lt neto apyvartos mokama 5,5 proc., nuo 350 000 Lt neto apyvartos mokama 6,5 proc.

12734.

128Sutartimi ieškovė ir atsakovė susitarė, kad ieškovei mokamas atlyginimas yra: 8 proc. nuo sudarytų sutarčių sumos (neto apyvartos) iki 50 000 Lt, 9 proc. nuo sudarytų sutarčių sumos (neto apyvartos) nuo 50 000 Lt iki 350 000 Lt, 10 proc. nuo sudarytų sutarčių sumos (neto apyvartos) virš 350 000 Lt.

12935.

130Tik ta aplinkybė, kad pagal Sutartį yra mokamas 3,5 proc. didesnis atlyginimas nuo sudarytų pirkimo-pardavimo sutarčių sumos, lyginant su Darbo sutartimi nustatytu atlyginimu (kintama atlyginimo dalimi), savaime neįrodo, kad visas šis padidėjimas ir yra kompensacija už konkurencijos draudimą. Didesnis pagal Sutartį mokamas procentas nuo sudarytų sutarčių sumos, lyginant su Darbo sutartimi nustatyta kintama atlyginimo dalimi, gali būti sąlygotas ir kitų aplinkybių: mažesni atsakovės mokami mokesčiai ir kitos išlaidos, susiję su darbo santykiais, padidėjusios ieškovės išlaidos pagal Sutartį ir sumažėjusios socialinės garantijos, lyginant su darbo santykių pagrindu dirbančiais asmenimis, ieškovės savininkui nebemokama pastovi 400 Lt atlyginimo pagal darbo sutartį dalis, kt.

13136.

132Ieškovė nurodė, kad Sutarties sąlygas dėl konkurencijos draudimo vienašališkai parengė atsakovė, ieškovė dėl šių sąlygų neturėjo galimybės derėtis, ieškovei buvo mokamas tik atlyginimas už komercinį atstovavimą pagal Sutartį, tačiau ieškovei niekada nebuvo mokama kompensacija už konkurencijos draudimą.

13337.

134Taigi ieškovė nurodė, kad tarp jos ir atsakovės nebuvo jokių derybų dėl kompensacijos už konkuravimo draudimą dydžio, ieškovei nebuvo aiškiai nurodytas/išskirtas kompensacijos už konkurencijos draudimą dydis, ieškovė Sutarties priedo Nr. 2 nurodytą paslaugų kainą vertino tik kaip ieškovei mokamą užmokestį už komercinį atstovavimą pagal Sutartį, o ne ir kaip dalį kompensacijos už konkurencijos draudimą.

13538.

136Byloje nėra įrodymų apie derybas dėl kompensacijos už konkurencijos draudimą dydį, mokėjimo dokumentų, kuriuose būtų išskirta kompensacija už konkurencijos draudimą, kitų įrodymų, iš kurių būtų galima nustatyti kompensacijos už konkurencijos draudimą dydį.

13739.

138Pagal CK 6.164 straipsnio 7 dalį prekybos agento reikalavimu teismas turi teisę pripažinti visiškai ar iš dalies konkurenciją draudžiančią išlygą negaliojančia, jei atsižvelgiant į prekybos agento teisėtus interesus tokia išlyga daro jam didelės žalos. CK 2.164 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad Susitarimai, kurie prieštarauja šio straipsnio nuostatoms ir pablogina prekybos agento padėtį, laikomi negaliojančiais.

13940.

140Suteikiant galimybę riboti prekybos agento konkurenciją pasibaigus sutarčiai, CK 2.164 straipsnio 4 dalyje numatyta šio ribojimo atsvara: įsipareigojęs nekonkuruoti su atstovaujamuoju, prekybos agentas įgyja teisę į kompensaciją už nekonkuravimo draudimo laikotarpį.

14141.

142Sutinkama su atsakovės teiginiu, kad įstatyme nėra nustatytas draudimas kompensaciją už konkuravimo draudimą įskaičiuoti į prekybos agentui mokamą atlyginimą. Tačiau turi būti galimybė nustatyti, kokio dydžio kompensacija už konkuravimo draudimą yra įskaičiuota į prekybos agentui mokamą atlyginimą, tam, kad būtų galima įvertinti, ar ši kompensacija nėra per maža lyginant su prekybos agentui nustatytų konkurencijos ribojimų apimtimi. Draudimas konkuruoti nemokant adekvačios kompensacijos, pažeidžia imperatyvias CK 2.164 straipsnio normas ir pablogina prekybos agento padėtį, kas pagal CK 2.164 straipsnio 8 dalį sudaro pagrindą tokį draudimą pripažinti negaliojančiu.

14342.

144Kaip jau nurodyta, nei Sutarties 9.5 punkto sąlyga, nei kiti byloje esantys įrodymai neleidžia nustatyti, dydžio kompensacija už konkuravimo draudimą yra įskaičiuota į ieškovei mokamą atlyginimą pagal Sutartį.

14543.

146Sutarties 9.5 – 9.7 punktuose ieškovei įtvirtintas plačios apimties konkurencijos ribojimai: Lietuvos Respublikos teritorijoje neužsiimti tokia pačia ar panašia veikla, kaip užsiima atsakovė, nesteigti su atsakove konkuruojančių subjektų, neturėti juose akcijų, pajų, dalių bei kitaip nedalyvauti jų veikloje, nevykdyti tokios pačios ar panašios veiklos su atsakove konkuruojančiais subjektais, užtikrinti, kad nustatytų konkurencijos ribojimų laikytųsi ir ieškovės darbuotojai. Pagal minėtus punktus su atsakove konkuruojančiu subjektu laikomas bet kuris subjektas, kuris užsiima tokia pačia veikla kaip atsakovė, įskaitant, bet neapsiribojant, įvairių konkursų, pristatymų bei akcijų organizavimu, taip pat namų tekstilės, vonios įrangos, indų, buitinės technikos ir kitų produktų, panašių ar tapačių atsakovės platinamiems produktams, tiesiogine prekyba vartotojams.

14744.

148Pritariama pirmosios instancijos teismo išvadai, kad tokios plačios apimties ribojimai smarkiai pablogino ne tik ieškovės galimybę vykdyti verslą ir gauti pajamas, bet ir ieškovės darbuotojų, kuriuo pagal Sutarties 9.6 punkto prasmę laikomas ir ieškovės savininkas A. I., galimybes pasirinkti darbą ar verslą ir gauti pajamas, nes, kaip jau minėta, pagal Sutarties 9.6 punktą Sutartyje nustatytas konkurencijos draudimas taikomas ir ieškovės darbuotojams, o ieškovė įsipareigojo su savo darbuotojais sudaryti atitinkamus konkurencijos ribojimo susitarimus ir sumokėti jiems kompensaciją.

14945.

150Atsižvelgiant į Sutarties 9.5 - 9.7 punktuose nustatytus plačios apimties konkurencijos ribojimus, į tai, kad nei Sutarties 9.8 punkte įtvirtintas bendro pobūdžio teiginys, kad pagal Sutartį mokamas atlyginimas apima ir kompensaciją už Sutartyje nustatytą nekonkuravimo įsipareigojimų vykdymą tiek Sutarties galiojimo metu, tiek ir 2 metus po Sutarties pasibaigimo, nei byloje esantys įrodymai nepatvirtina nei to, kad ieškovei Sutarties galiojimo metu buvo mokama kompensacija už konkurencijos draudimą, nei šios kompensacijos dydžio, vertinama, kad Sutartimi ieškovei nebuvo nustatytas konkurencijos ribojimų apimtį atitinkantis teisingas atlyginimas, kas sudaro pagrindą konstatuoti, kad Sutartyje nustatytas konkurencijos draudimo susitarimas prieštarauja proporcingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnio 1 dalis), CK 2.164 straipsnio 4 dalies nuostatoms bei pablogina ieškovės padėtį, ir pripažinti šį susitarimą negaliojančiu (CK 1.80 straipsnio 1 dalis, CK 2.164 straipsnio 8 dalis).

15146.

152Nurodytai išvadai neturi įtakos atsakovės teiginiai, kad ieškovė daugiau kaip 5 metus vykdė Sutartį ir neginčijo Sutartyje nustatytų konkurencijos draudimo nuostatų, o ieškinį pareiškė tik po to, kai atsakovė kreipėsi į teismą su ieškiniu ieškovei dėl baudos už Sutartyje nustatytą konkurencijos draudimo pažeidimą.

15347.

154Asmuo turi teisę pasirinkti, kada ginti savo pažeistas teises. Šalims sėkmingai vykdant Sutartį ir neiškilus nesutarimams dėl konkuravimo draudimo nuostatų taikymo, ieškovei nebuvo būtinybės kreiptis į teismą ir ginčyti Sutartyje nustatytą nekonkuravimo susitarimą. Todėl tai, kad ieškovė ne iš karto po Sutarties sudarymo kreipėsi į teismą dėl konkurencijos draudimą nustatančių Sutarties sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, savaime nereiškia, kad ieškovė su šiomis sąlygomis sutiko. Be to, Sutarties sąlygos dėl konkurencijos draudimo pripažintos negaliojančiomis kaip prieštaraujančios imperatyvioms įstatymų nuostatoms, o teisės normos draudžia sudaryti sandorius, prieštaraujančius imperatyviosioms įstatymų nuostatoms.

15548.

156Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl apeliacinis skundas atmetamas, skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15749.

158Atsakovės apeliacinį skundą atmetus, atsakovės turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme atsakovei neatlyginamos. Ieškovė pateikė įrodymus, kad už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą sumokėjo advokatui 800 Eur. Šios išlaidos ieškovės naudai priteisiamos iš atsakovės (CPK 98 straipsnio 1, 2 dalys).

159Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

160Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

161Priteisti iš atsakovės UAB “EASTCON AG LT” ieškovės A. I. individualios įmonės naudai 800 Eur bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. ieškovė A. I. IĮ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti... 7. 2.... 8. Ieškovė nurodė, kad 2012 m. kovo 14 d. darbo sutarties Nr. 435 pagrindu... 9. 3.... 10. 2012 m. gegužės 3 d. komercinio atstovavimo sutarties Nr. R4/12 9.5-9.8, 10.6... 11. 4.... 12. Atsakovė UAB ,,EASTCON AG LT“ su ieškiniu nesutiko.... 13. 5.... 14. Atsakovė nurodė, kad 2017 m. lapkričio 3 d. ieškovė prašymą nutraukti... 15. 6.... 16. Komercinio atstovavimo sutartyje įtvirtintas nekonkuravimo susitarimas... 17. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 7.... 19. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 5 d. sprendimu ieškinį... 20. 8.... 21. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog:... 22. 8.1.... 23. atsakovės ir A. I. teisiniai santykiai prasidėjo darbo sutarties pagrindu,... 24. 8.2.... 25. komercinio atstovavimo sutarties 9.5-9.6 punktuose, įtvirtinusiuose... 26. 8.3.... 27. komercinio atstovavimo sutarties 9.8 punkte šalys susitarė ir patvirtino, kad... 28. 8.4.... 29. ieškovei komercinio atstovavimo sutarties 9.5-9.8 punktuose nustatytas... 30. 8.5.... 31. ieškovės galimybės derėtis dėl sutarties sąlygų ir kitos sutarties... 32. III.... 33. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 34. 9.... 35. Atsakovė UAB „EASTCON AG LT“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 36. 9.1.... 37. 2017 m. gruodžio 8 d. pranešimu „dėl komercinio atstovavimo sutarties... 38. 9.2.... 39. sutartis ir konkrečiai šios bylos nagrinėjimo objektas - nekonkuravimo... 40. 9.3.... 41. tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė išimtinai civiliniai teisiniai... 42. 9.4.... 43. sudarius komercinio atstovavimo sutartį, ieškovės funkcija neliko ta pati... 44. 9.5.... 45. 2012 m. gegužės 1 d. ir 2 d. A. I. dar buvo atsakovės darbuotojas, todėl,... 46. 9.6.... 47. ieškovė - juridinis asmuo, prieš sutarties (su inkorporuotu nekonkuravimo... 48. 9.7.... 49. sutarties 9.5-9.7 punktuose aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžtas... 50. 9.8.... 51. pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad nekonkuravimo... 52. 9.9.... 53. aplinkybė, kad šalis siejo būtent komercinio atstovavimo, o ne kiti... 54. 9.10.... 55. CK 2.164 straipsnio 4 dalies formuluotė neįpareigoja šalių išskirti... 56. 9.11.... 57. kompensacijos už nekonkuravimą dydžio neišskyrimas sutartyje ir atlyginimo... 58. 9.12.... 59. ieškovė įrodinėjo, kad ieškovė yra nutraukusi sutartį nuo 2017 m.... 60. 9.13.... 61. prekybos agento nekonkuravimo pareiga galiojant komercinio atstovavimo... 62. 9.14.... 63. CK 2.164 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad prekybos agento reikalavimu teismas... 64. 9.15.... 65. pagal CK 1.96 straipsnį sandorio dalies negaliojimas nedaro negaliojančių... 66. 10.... 67. Ieškovė A. I. IĮ prašo atsakovės UAB „EASTCON AG LT“ apeliacinį... 68. 10.1.... 69. nekonkuravimo susitarimas, atsižvelgiant į jo prigimtį, pobūdį ir esmę,... 70. 10.2.... 71. atsakovės ir A. I. teisiniai santykiai prasidėjo darbo sutarties pagrindu ir... 72. 10.3.... 73. pirmos instancijos teismas pagrįstai šalių teisinius santykius pripažino... 74. 10.4.... 75. nekonkuravimo susitarimas turi atitikti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo... 76. 10.5.... 77. ginčo sutartimi prekybos atstovui nustatomi ženklūs veiklos apribojimai,... 78. IV.... 79. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, teisiniai... 80. Apeliacinis skundas atmetamas... 81. 11.... 82. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Lietuvos Respublikos civilinio... 83. 12.... 84. Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmosios instancijos teismo... 85. 13.... 86. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012 m. kovo 14 d.... 87. 14.... 88. 2012 m. gegužės 3 d. atsakovė ir ieškovė (A. I. individuali įmonė)... 89. 15.... 90. Sutartimi atsakovė paskyrė ieškovę būti atsakovės agentu ir komerciniu... 91. 16.... 92. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad Sutarties pagrindu susiklostę... 93. 17.... 94. Kaip nurodė atsakovė, ji savo prekes platina išimtinai per prekybos agentus,... 95. 18.... 96. Pažymėtina, kad atsakovė turi teisę pasirinkti, ar Sutartyje nurodytas... 97. 19.... 98. Sutartis buvo sudaryta ne su A. I. kaip fiziniu asmeniu, o su juridiniu asmeniu... 99. 20.... 100. Sutartyje nustatytas apmokėjimo principas – procentas nuo sudarytų prekių... 101. 21.... 102. Ieškovės atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad atsakovė vykdė... 103. 22.... 104. Tačiau šios aplinkybės nebuvo nurodytos ieškovės procesiniuose... 105. 23.... 106. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismo išvada,... 107. 24.... 108. Sutartimi šalys taip pat susitarė dėl draudimo ieškovei konkuruoti su... 109. 25.... 110. Sutarties 9.5 punkte nustatyta, kad ieškovė įsipareigoja Sutarties galiojimo... 111. 26.... 112. Sutarties 9.6 punkte nustatyta, kad 9.5 punkte nurodytas nekonkuravimo... 113. 27.... 114. Sutarties 9.7 punkte nustatyta, kad su atsakove konkuruojančiu subjektu... 115. 28.... 116. Sutarties 9.8 punkte nustatyta, kad ieškovei pagal Sutartį mokamas... 117. 29.... 118. Sutarties 10.6 punkte nustatyta, kad ieškovė, pažeidusi Sutartimi prisiimtus... 119. 30.... 120. Pagal CK 2.164 straipsnio 1 dalį prekybos agentas ir atstovaujamasis gali... 121. 31.... 122. Kaip minėta, Sutarties 9.8 punkte nustatyta, kad ieškovei pagal Sutartį... 123. 32.... 124. Atsakovė apeliaciniame skunde teigia, kad ieškovei pagal Sutartį mokamas 3,5... 125. 33.... 126. Darbo sutartimi atsakovė ir A. I. susitarė, kad A. I. bus mokama fiksuota 400... 127. 34.... 128. Sutartimi ieškovė ir atsakovė susitarė, kad ieškovei mokamas atlyginimas... 129. 35.... 130. Tik ta aplinkybė, kad pagal Sutartį yra mokamas 3,5 proc. didesnis... 131. 36.... 132. Ieškovė nurodė, kad Sutarties sąlygas dėl konkurencijos draudimo... 133. 37.... 134. Taigi ieškovė nurodė, kad tarp jos ir atsakovės nebuvo jokių derybų dėl... 135. 38.... 136. Byloje nėra įrodymų apie derybas dėl kompensacijos už konkurencijos... 137. 39.... 138. Pagal CK 6.164 straipsnio 7 dalį prekybos agento reikalavimu teismas turi... 139. 40.... 140. Suteikiant galimybę riboti prekybos agento konkurenciją pasibaigus... 141. 41.... 142. Sutinkama su atsakovės teiginiu, kad įstatyme nėra nustatytas draudimas... 143. 42.... 144. Kaip jau nurodyta, nei Sutarties 9.5 punkto sąlyga, nei kiti byloje esantys... 145. 43.... 146. Sutarties 9.5 – 9.7 punktuose ieškovei įtvirtintas plačios apimties... 147. 44.... 148. Pritariama pirmosios instancijos teismo išvadai, kad tokios plačios apimties... 149. 45.... 150. Atsižvelgiant į Sutarties 9.5 - 9.7 punktuose nustatytus plačios apimties... 151. 46.... 152. Nurodytai išvadai neturi įtakos atsakovės teiginiai, kad ieškovė daugiau... 153. 47.... 154. Asmuo turi teisę pasirinkti, kada ginti savo pažeistas teises. Šalims... 155. 48.... 156. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinio skundo argumentai nesudaro... 157. 49.... 158. Atsakovės apeliacinį skundą atmetus, atsakovės turėtos bylinėjimosi... 159. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 160. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 5 d. sprendimą palikti... 161. Priteisti iš atsakovės UAB “EASTCON AG LT” ieškovės A. I. individualios...