Byla A2-10380-600/2013
Dėl skolos priteisimo, nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo

2Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, sekretoriaujant Barbarai Sienkievič, dalyvaujant ieškovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atstovui R. L., atsakovės D. M. atstovui advokatui R. J.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsakovei D. M. dėl skolos priteisimo, nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo,

Nustatė

42012-09-05 buvo priimtas sprendimas už akių, kuriuo ieškovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ieškinys buvo patenkintas visiškai, t.y. priteista 2210,10 Lt skola, 5 proc. metinių procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidos, iškeldinta atsakovė iš patalpų ir nutraukta nuomos sutartis.

5Atsakovei 2013-02-06 pateikus prašymą dėl proceso atnaujinimo, 2013-03-19 teismo nutartimi prašymas dėl proceso atnaujinimo tenkintas (b.l. 124-126).

6Atnaujinus procesą byloje, ieškovo atstovas 2013-05-29 posėdžio metu pateikė prašymą dėl ieškinio dalies atsisakymo, t.y. atsakovės iškeldinimo ir nuomos sutarties nutraukimo. Nurodė, kad reiškia reikalavimą dėl skolos priteisimo už laikotarpį nuo 2010-06-01 iki 2012-03-21. Nurodė, kad pagal Gerontologijos ir reabilitacijos centro nuostatas, šis turėjo informuoti ir ginti atsakovės teises. Pareiga mokėti už butą tenka atsakovei. Mokesčiai skaičiuoti vienam žmogui. Atsakovės sūnus negyvena ginčo bute, nes turi kitą deklaruotą gyvenamąją vietą.

7Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas parodė, kad 2010 metais birželio mėnesį atsakovė buvo patalpinta į ligoninę su atminties sutrikimais, negalėjo savimi pasirūpinti. Atsakovė turi būti atleista nuo civilinės atsakomybės. Vilniaus miesto būsto darbuotoja buvo informuota apie nesinaudojimą butu. Liga buvo požymis, kuris sutrikdė atsakovei suvokti buto nuomos sutarties nutraukimo svarbą. Prašo netenkinti ieškinio ir taikyti CK 6.253 str. nuostatas. Iki 2011-02-01 atsakovė naudojosi butu, bet ji sirgo ir negalėjo tinkamai pasirūpinti. Prašo taikyti atleidimą nuo prievolės sumokėti mokesčius.

8Liudytoja R. B. S. parodė, kad 2010 m. birželio mėnesį teta buvo patalpinta į ligoninę. Ji nebegalėjo savimi pasirūpinti. Vasaros gatvėje esančioje ligoninėje jai buvo diagnozuota Alzheimerio liga, gydėsi pusantro mėnesio. Po to buvo perkelta į slaugos ligoninę, ten buvo tvarkomi dokumentai dėl perkėlimo į pensionatą. 2011 m. sausio mėnesį, prieš perkeliant į pensionatą, skambino vyriškis ir klausė, ar bus reikalingas butas, buvo atsakyta, kad ne. Kai teta buvo ligoninėje buto raktus turėjo sūnus, bet kai ją išvežė į ligoninę, sūnaus nebuvo, butą užrakino. Parodė, kad nežinojo, jog čia socialinis būstas ir reikia kažkur kreiptis.

9Atsisakymas nuo ieškinio dalies -2001-03-05 nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo priimtinas ir byla toje dalyje nutrauktina. Ieškinys likusioje dalyje tenkintinas iš dalies.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. nuostatomis, ieškovas bet kurioje proceso stadijoje turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio, todėl ieškovo atsisakymas priimamas. Ieškovui žinomos ieškinio procesinės atsisakymo pasekmės. Bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 294 str. 2 d.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, civilinė byla dalyje dėl nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo nutrauktina, priėmus ieškovo atsisakymą nuo ieškinio (LR CPK 293 str. 4 d.).

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad butas, esantis adresu ( - ), Vilniuje, nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei (b.l. 36-37). Ieškovas savivaldybės gyvenamąsias patalpas valdo patikėjimo teise (b.l. 17-23). Su D. M. 2001-03-05 buvo pasirašyta Vilniaus miesto savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutartis (b.l. 39-42), o 2008-04-23 tarp VšĮ „Vilniaus butai“ ir D. M. buvo pasirašytas susitarimas dėl teisių ir pareigų perėmimo (b.l. 43-44). Iš pateiktos pažymos matyti, kad už laikotarpį nuo 2010-06-01 iki 2012-03-31 susidarė 2080,34 Lt įsiskolinimas ir paskaičiuoti 129,7 Lt delspinigiai už buto nuomą, kuriuos prašo ieškovas priteisti (b.l. 52). Iš Gyventojų registro tarnybos pažymos nustatyta, kad nuo 2011-02-08 atsakovės gyvenamoji vieta deklaruota adresu Kalvarijų g. 323, Vilnius (b.l. 38), t.y. Gerontologijos ir reabilitacijos centre. 2010-11-09 priimtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimas Nr. A733-2083 suteikti D. M. ilgalaikės socialinės globos paslaugas (b.l. 91), minėto sprendimo pagrindu 2011-01-31 pasirašyta trišalė sutarties dėl mokėjimo už teikiamas ilgalaikės socialinės globos paslaugas (b.l. 99-102).

12Atsakovės atstovas ginčija reikalavimą priteisti nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2010-06-01 iki 2012-03-31, kadangi atsakovė bute negyveno. Iš pradžių nuo 2010-06-29 po ūmaus priepuolio buvo gydoma Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, nuo 2010 m. rugpjūčio 20 d. iki 2011 m. vasario 1 d. buvo gydoma VšĮ Sapiegos ligoninėje, o nuo 2011-02-01 gyvena Gerontologijos ir reabilitacijos centre (b.l. 116, 95-96). Prašo teismo atleisti atsakovę nuo atsakomybės ir taikyti CK 6.253 str., kadangi atsakovės liga traktuotina kaip nenugalima jėga, dėl jos atsakovė negalėjo sutarties vykdyti tinkamai.

13Teismas konstatuoja, kad pagal CK 6.253 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais: dėl nenugalimos jėgos, valstybės veiksmų, trečiojo asmens veiksmų, nukentėjusio asmens veiksmų, būtinojo reikalingumo, būtinosios ginties, savigynos. Tam, kad būtų pripažintos egzistuojant force majeure aplinkybėms, būtina šių sąlygų visuma (kumuliatyvios sąlygos):1) aplinkybių nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti; 2) dėl susidariusių aplinkybių sutarties objektyviai negalima įvykdyti; 3) šalis, neįvykdžiusi sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirsti joms kelio; 4) šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos. Nesant šių sąlygų visumos, faktinės aplinkybės negali būti pripažįstamos nenugalima jėga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. Š. v. UAB „Paira“, bylos Nr. 3K-3-931/2003; 2010 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Č. v. UAB „Molesta“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-370/2010). Teismas konstatuoja, kad asmens liga negali būti pripažįstama nenugalima jėga, kadangi žmogaus liga yra numatoma, ją dažnai galima kontroliuoti ir pan. Be to, atsakovė nėra pripažinta neveiksnia, negalinčia suprasti savo veiksmų ir jų valdyti, todėl teismas konstatuoja, kad CK 6.253 str. šiuo atveju netaikytinas.

14Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu parodė, kad iki 2011-02-01 atsakovė butu naudojosi, tik, kad ji sirgo ir gulėjo ligoninėse (b.l. 143). Teismas konstatuoja, kad nors atsakovė laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 29 d. iki 2011-02-01 (b.l. 95-96) gydėsi gydymo įstaigose ir nuomojamame bute laikinai negyveno, tai neatleidžia jos nuo pareigos mokėti nuomos mokestį, kadangi sutartis nutraukta nebuvo. Laikinai išvykusiems nuomininkui, jo šeimos nariui ar buvusiam šeimos nariui, teisė į valstybės ar savivaldybės gyvenamąją patalpą paliekama šešiems mėnesiams su sąlyga, jeigu bus mokamas nuomos mokestis ir mokestis už komunalines paslaugas (CK 6.591 str. 1 d.). Vadinasi, už laikotarpį nuo 2010 m. birželio 1 d. iki 2011 m. vasario 1 d. ieškovui iš atsakovės priteistinas 867,78 Lt nuomos mokestis (b.l. 53-54). Pagal CK 6.576 straipsnį gyvenamosios patalpos nuomos sutarties esmė – nuomotojo įsipareigojimas suteikti už mokestį gyvenamąją patalpą nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti ją gyvenimui, o nuomininko – įsipareigojimas naudotis šia patalpa pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį. CK 6.583 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad už gyvenamosios patalpos nuomą nuomininkas moka nuomos mokestį (buto nuompinigius). Pareiga mokėti nuomos mokestį nustatyta ir nuomos sutartyje.

15Teismas pažymi, kad CK 6.609 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad nuomininkui išvykus gyventi kitur, gyvenamosios patalpos nuomos sutartis laikoma nutraukta nuo išvykimo dienos. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai – 2011-02-08 pažyma apie atsakovės deklaruotą gyvenamą vietą adresu Kalvarijų g. 323, Vilnius, nuo 2011-02-01 (b.l. 98), 2011-01-31 buvo pasirašyta trišalė sutartis dėl mokėjimo už teikiamas ilgalaikės socialinės globos paslaugas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai priėmus 2010-11-09 sprendimą dėl ilgalaikės globos skyrimo atsakovei (b.l. 91, 99-101) ir 2011-11-18, 2012-01-17 patikrinimo aktai, kuriais konstatuota, jog bute niekas negyvena (b.l. 47-50).

16Iš susiklosčiusios faktinės situacijos konstatuotina, kad ieškovas kaip buto savininko teises įgyvendinantis subjektas (b.l. 60) neatitiko pareigingo, rūpestingo, atidaus įgalioto asmens kriterijų, kadangi atsakovei ilgą laiką nemokant nuomos mokesčių, nesiėmė veiksmų dėl nuomos sutarties nutraukimo. Įsiskolinimui tęsiantis nuo 2010 m. birželio mėnesio, tik po beveik pusantrų metų 2011-11-18 patikrino butą (b.l. 47-48) ir konstatavęs, kad bute niekas negyva, toliau skaičiavo nuomos mokestį ir nesiėmė veiksmų dėl socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo. Tokie ieškovo veiksmai šiuo atveju laikyti neteisingais ir nesąžiningais atsakovės atžvilgiu. Pažymėtina, jog CK 6.611 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jei nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčių už komunalines paslaugas, nuomos sutartis nutraukiama. Apibendrinant tai, kad atsakovė ginčo bute negyveno nuo 2011-02-01, o mokesčių nemokėjo nuo 2010-06-01, teismas konstatuoja, kad nuomos sutartis tarp ieškovo ir atsakovės laikytina nutraukta nuo 2011-02-01 ir faktiniai nuomos santykiai tarp ieškovo ir atsakovės jau nuo 2011-02-01 nebesitęsia ir yra pasibaigę. Ieškovas, veikdamas aplaidžiai ir nerūpestingai, netinkamai kontroliuodamas nuomininko veiksmus bei atlikdamas jam pavestas funkcijas, veikė savo rizika, todėl nuomos mokestis už laikotarpį nuo 2011-02-01 iki 2012-03-31 iš atsakovės nepriteistinas.

17LR CK 6.71 str. 1 d. nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Tarp šalių sudaryto 2008-04-23 susitarimo dėl teisių ir pareigų perėmimo 4 p. nuostatose numatyta, kad jeigu vėluojama atsiskaityti, nuomininkas privalo mokėti nuomotojui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (b.l. 43). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 129,76 Lt, delspinigius skaičiuodamas už laikotarpį nuo 2011-10 mėn. iki 2012-03 mėn. (b.l. 56).

18Įvertinant tai, kad atsakovei buvo išnuomotas socialinis būstas – gyvenamoji patalpa bendrabutyje, teismas, vadovaudamasis CK 6.73 str. 2 dalies nuostatomis, daro išvadą, kad sulygtos netesybos, įvertinant nuomojamojo būsto paskirtį, laikytinos per didelėmis.

19Netesybų, kaip civilinės atsakomybės, sumažinimą reglamentuoja CK 6.251 straipsnis, kuriame nustatyta, į ką turi būti atsižvelgiama, kai teismas nukrypsta nuo visiško nuostolių atlyginimo principo: atsakomybės prigimtis, šalių turtinė padėtis, tarpusavio santykiai, ar visiškas nuostolių atlyginimas nesukurs nepriimtinų ir sunkių padarinių. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad, sprendžiant dėl konkrečių netesybų dydžio, atsižvelgtina į tokius kriterijus: sutarties dalyko vertę, sutartinių santykių pobūdį (komercinis ar nekomercinis), neįvykdytos prievolės terminą, priskaičiuotą delspinigių (netesybų) sumą, šalių sąžiningumą ir kitas aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 17 d. nutartį civilinėje byloje S. J. v. A. P., bylos Nr. 3K-3-1190/2003). Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

20Nagrinėjamu atveju sutartinės netesybos socialinio būsto nuomos sutartyje buvo nustatytos 0,05 proc. už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Ieškovo pateiktoje delspinigių skaičiavimo lentelėje nurodyta, kad atsakovės ieškovui mokėtina delspinigių suma sudaro 129,76 Lt. Nagrinėjamas ginčas yra susijęs su socialinio būsto nuomos sutartimi, todėl atsakovės atžvilgiu pripažintina, kad pakankama kompensacija už netinkamą prievolės vykdymą būtų 0,02 proc. dydžio netesybos, kurios atitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus ginčo byloje. Teismo sprendimas mažinti netesybas motyvuojamas tuo, kad ieškovo pagrindinis tikslas - administruoti ir prižiūrėti Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamąsias bei negyvenamąsias patalpas, skirtas gyventojams naudotis (b.l. 18 – Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ įstatai, CK 1.5 str.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad turi būti įvertinama nuomininko kaltė dėl sutarties pažeidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1124/2003; Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-356-611/2010). ). Teisė į socialinio būsto nuomą turi specifinę socialinę prigimtį, nes tai yra valstybės paramos mažas pajamas turintiems asmenims (šeimoms) forma. Gyvenamosios patalpos, sudarančios savivaldybės socialinio būsto fondą, išnuomojamos konkrečiai nustatytai tikslinei paskirčiai – asmenims (šeimoms), turintiems teisę į socialinį būstą, apgyvendinti nekomercinėmis sąlygomis (Valstybės paramos būstui išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 6 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-473/2009). Nagrinėjamu atveju matyti, kad įsiskolinimai atsirado todėl, kad atsakovė, būdama senyvo amžiaus (74 metų) pateko į ligoninę, o po jos gydymo ligoninėje ji iš karto buvo apgyvendinta Gerontologijos centre, sūnus motina nesirūpina ir neteikia jokios paramos.

21Konstatuotina, kad nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą delspinigių dydį sumažinti nuo 0,05 iki 0,02 procentų, priteisiant ieškovui iš atsakovės 31,59 Lt delspinigių (867,78 Lt*0,02 proc.*182 dienos).

22Ieškovo reikalavimas dėl 5 procentų dydžio procesinių palūkanų priteisimo nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tenkintinas vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. ir 6.210 str. 1 d. nuostatomis, palūkanas priteisiant nuo 2012-07-16.

23Vadovaujantis LR CPK 84 str., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str., iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 5,90 Lt (3 Lt už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką duomenų bazėje ir 2,90 Lt už Gyventojų registro išrašą kompiuterinėse laikmenose).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-265 str., 268 str., 270 str., 371 str.,

Nutarė

25Priimti ieškovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“, kodas 124568293, atsisakymą nuo ieškinio dalies – nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo ir civilinę bylą toje reikalavimų dalyje nutraukti.

262012-09-05 sprendimą už akių pakeisti.

27Priteisti iš atsakovės D. M., a.k. ( - ), 867,78 Lt skolos už nuomą už laikotarpį nuo 2010-06-01 iki 2011-02-01, 31,59 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-07-16) iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 5,90 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“, kodas 124568293, naudai.

28Ieškinį likusioje dalyje atmesti.

29Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Renata... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo SĮ... 4. 2012-09-05 buvo priimtas sprendimas už akių, kuriuo ieškovo SĮ „Vilniaus... 5. Atsakovei 2013-02-06 pateikus prašymą dėl proceso atnaujinimo, 2013-03-19... 6. Atnaujinus procesą byloje, ieškovo atstovas 2013-05-29 posėdžio metu... 7. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas parodė, kad 2010 metais birželio... 8. Liudytoja R. B. S. parodė, kad 2010 m. birželio mėnesį... 9. Atsisakymas nuo ieškinio dalies -2001-03-05 nuomos sutarties nutraukimo ir... 10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str.... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad butas, esantis adresu... 12. Atsakovės atstovas ginčija reikalavimą priteisti nuomos mokestį už... 13. Teismas konstatuoja, kad pagal CK 14. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu parodė, kad iki 2011-02-01... 15. Teismas pažymi, kad CK 16. Iš susiklosčiusios faktinės situacijos konstatuotina, kad ieškovas kaip... 17. LR CK 6.71 str. 1 d. nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar... 18. Įvertinant tai, kad atsakovei buvo išnuomotas socialinis būstas –... 19. Netesybų, kaip civilinės atsakomybės, sumažinimą reglamentuoja 20. Nagrinėjamu atveju sutartinės netesybos socialinio būsto nuomos sutartyje... 21. Konstatuotina, kad nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą delspinigių dydį... 22. Ieškovo reikalavimas dėl 5 procentų dydžio procesinių palūkanų... 23. Vadovaujantis LR CPK 84 str., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str., iš atsakovės... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 25. Priimti ieškovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“, kodas 124568293,... 26. 2012-09-05 sprendimą už akių pakeisti.... 27. Priteisti iš atsakovės D. M., a.k. ( -... 28. Ieškinį likusioje dalyje atmesti.... 29. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...