Byla A-438-1119-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko (pranešėjas), sekretoriaujant Rasai Kubickienei, dalyvaujant pareiškėjui J.U., pareiškėjų atstovui P.M., atsakovų atstovams Danutei Martinkevičienei, Živilei Kisieliauskaitei, trečiųjų suinteresuotojo asmens atstovei Kristinai Aleliūnaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjų J.U. ir S.P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 16 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų J.U. ir S.P. skundą atsakovams Vilniaus miesto savivaldybei, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Vilniaus apskrities viršininko administracijai bei tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Rūmas“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Gabijos investicijos“ dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėjai kreipėsi į teismą su skundu ir patikslintu skundu prašydami panaikinti:

  1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-12-05 sprendimo Nr. 1-313 „Dėl žemės sklypų prie Perkūnkiemio ir Girulių gatvių dalių paėmimo visuomenės poreikiams“ dalį dėl žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio Pavilionių kaime, Vilniaus mieste;
  2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-18 įsakymo Nr. 30-2496 „Dėl susitarimo su UAB „Gabijos investicijos“ tvirtinimo“ dalį dėl žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio Pavilionių kaime, Vilniaus mieste;
  3. Vilniaus apskrities viršininko 2008-04-08 įsakymo Nr. 2.3-3944-(01) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Perkūnkiemio ir Girulių gatvių statybai ir inžinierinių tinklų tiesimui) procedūros pradžios“ dalį dėl žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio Pavilionių kaime, Vilniaus mieste.

5Pareiškėjai skunduose ir teismo posėdžio metu nurodė bei jų atstovai per teismo posėdį paaiškino, kad jie yra 1,6600 ha žemės sklypo, esančio Pavilionių kaime, Vilniaus mieste, bendraturčiai. Pareiškėjui J.U. nuosavybės teise priklauso 2 021/10 000 dalis, o pareiškėjai S.P. atitinkamai 1 653/10 000 dalys žemės sklypo, reg. Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ) (toliau – Žemės sklypas). Likusi 6 326/10 000 Žemės sklypo dalis priklauso UAB „Rūmas“. 2008-04-18 gavę Vilniaus apskrities viršininko administracijos (toliau – VAVA) 2008-04-09 raštą „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Perkūnkienio ir Girulių gatvių statybai ir inžinerinių tinklų tiesimui) procedūros pradžios“ suprato, kad yra pradėta jiems priklausančio Žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, o 2007-12-05 Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-313 ir 2007-12-18 Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-2496 sudarė prielaidas šią procedūra pradėti. Apie tai, kad skundžiami 2007-12-05 Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-313 ir 2007-12-18 Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-2496 pažeidžia pareiškėjų teises, jie sužinojo 2008-04-18. Minimi sprendimas ir įsakymas jiems nebuvo įteikti. Pareiškėjai pabrėžė, kad su šių dokumentų tekstais susipažino Vilniaus m. savivaldybės interneto tinklalapyje, gavę VAVA 2008-04-09 raštą.

6Pareiškėjų manymu, nurodyti sprendimai yra neteisėti, priimti, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, prieštarauja LR Konstitucijos 23 straipsniui bei kitiems galiojantiems teisės aktams (LR civilinio kodekso (toliau – LR CK) 4.37 straipsniui, LR žemės įstatymo 45 straipsnio 1 daliai) ir pažeidžia pareiškėjų teises ir teisėtus interesus, jų teisę valdyti, naudotis ir disponuoti turtu, todėl turėtų būti panaikinti. Pareiškėjai taip pat nurodė, kad Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2007-12-05 sprendimas Nr. 1-313, 2007-12-18 Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-2496 ir VAVA 2008-04-08 įsakymas Nr. 2.3-3944-(01) pažeidė LR Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalį, LR CK 4.67 straipsnį ir 4.100 straipsnį, neatitinka privalomų žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąlygų bei reikalavimų. Teigė, kad Perkūnkiemio ir Girulių gatvės bei inžineriniai tinklai galėtų būti nutiesti ir nepaėmus pareiškėjams priklausančios Žemės sklypo dalies visuomenės poreikiams, nes inžinerinius tinklus galima tiesti kitoje vietoje, apeinant pareiškėjams priklausančią žemės sklypo dalį. Jų žemę nori paimti atskiros asmenų grupės privataus ūkio subjekto trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Gabijos investicijos“ verslo poreikiams tenkinti ir pelnui gauti, būtent ši įmonė yra ginčo žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams iniciatorė, o ne savivaldybės institucija, kaip to reikalauja LR žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalis. Minėtas susitarimas priimtas nedalyvaujant pareiškėjams ir jiems apie tai nežinant, pažeidžiant bendrus sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principus (LR CK 1.5 str.) bei siekiant patenkinti komercinio (pelno siekiančios) ūkio subjekto verslo poreikius, o tai prieštarauja LR Konstitucijos 23 str., LR CK 4.100 str. ir LR žemės įstatymo 2 straipsnio 12 daliai, 45 straipsniui, pažeidžia LR viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 punkte įtvirtintą objektyvumo principą ir LR viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 4 punkte įtvirtintą nepiktnaudžiavimo valdžia principą. Būtinybė paimti pareiškėjams priklausantį Žemės sklypą visuomenės poreikiams atsakovams iškilo tik tuomet, kai jie jau faktiškai neteisėtai nutiesė inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas pareiškėjams priklausančiame žemės sklype ir kai pareiškėjai kreipėsi į Vilniaus miesto pirmąjį apylinkės teismą dėl nekilnojamojo daikto valdymo pažeidimo pašalinimo ir žemės atstatymo į pradinę padėtį. Vilniaus apskrities viršininkas, pažeisdamas LR žemės įstatymo 46 straipsnio 1 dalį, nesvarstė galimybės su Žemės sklypo savininkais sudaryti valstybinės žemės mainų į privačią žemę sutartį, nepateikė Žemės sklypo savininkams raštu pasiūlymo tokią sutartį sudaryti.

7Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybė su pareiškėjų skundu nesutiko ir prašė atmesti jį kaip nepagrįstą.

8Atsiliepime į skundą nurodė ir teismo posėdyje atsakovės atstovė paaiškino, kad Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2004-12-29 sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ buvo patvirtintas Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių, susijusių su 99,45 (devyniasdešimt devynių ir keturiasdešimt penkių šimtųjų) ha teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento žemės naudojimo būdu, keitimas bei apie 91,52 (devyniasdešimt vieno ir penkiasdešimt dviejų šimtųjų) ha teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendiniai, keičiant žemės ūkio paskirties žemę į kitos paskirties žemę. Plane buvo nurodyta, kad dalis pareiškėjams priklausančio žemės sklypo patenka į infrastruktūros teritoriją, todėl jų sklypo dalį planuojama paimti visuomenės poreikiams. Su tokiu detaliuoju planu ir sklypo naudojimo būdu bei pobūdžiu sutiko buvusi pareiškėjų sklypo savininkė A.Z.. 2004-12-29 patvirtinto detaliojo plano neginčija ir pareiškėjai, tačiau jie ir neturi teisės to daryti, kadangi perėmė buvusios žemės sklypo savininkės A.Z. turėtas teises ir pareigas, susijusias su ginčo statiniu, taip pat turtines reikalavimo teises ir prievoles. Žemės sklypo prie Perkūnkiemio ir Girulių gatvių dalys visuomenės poreikiams numatytos paimti vadovaujantis LR žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 3 punktu, t. y. viešojo naudojimo keliui (LR kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punktas) bei inžinerinei infrastruktūrai. Šis visuomenės poreikis yra aiškiai išreikštas ir įtvirtintas 2004-12-29 sprendime Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, o tai atitinka LR žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalies sąlygą, kad paimamos visuomenės poreikiams žemės reikalingumas būtų nustatytas detaliajame plane.

9Atsakovė pabrėžė, kad pareiškėjų paaiškinimai, jog gatvę ir inžinerinius tinklus galima tiesti apeinant pareiškėjų sklypo dalį, reiškia tai, kad jie sutinka, kad inžineriniai tinklai bei Perkūnkiemio gatvė turi būti tiesiami ir tam yra visuomenės poreikis, tačiau pareiškėjai neatsižvelgia į tai, kad Perkūnkiemio gatvė buvo suplanuota dar 2004-12-29 patvirtinu detaliuoju planu ir ji eina per pareiškėjams priklausančio sklypo dalį. Tai, kad detaliojo plano sprendinius įgyvendina ne Vilniaus m. savivaldybė, o UAB „Gabijos investicijos“, nereiškia ir negali reikšti, kad nėra visuomenės poreikio. Atsakovė paaiškino, kad Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2007-12-05 sprendimas priimtas teisėtai ir pagrįstai, vadovaujantis LR žemės įstatymo 45 straipsniu, LR Vyriausybės 2005-08-25 nutarimu Nr. 924 patvirtintų Prašymų paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 2 punktu. Šis savivaldybės tarybos sprendimas nereiškia, kad yra pradedama žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. Pagal Žemės įstatymo 46 straipsnio 1 dalį ir Taisyklių 5 punktą, sprendimą dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradėjimo ar nepradėjimo priima tik apskrities viršininkas. Tik po teigiamo apskrities viršininko sprendimo priėmimo atsiranda teisinis pagrindas manyti, kad procedūra yra pradėta. Net ir tuo atveju, kai jau yra priimtas VAVA įsakymas dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradėjimo, pareiškėjams negali atsirasti teisė ginčyti Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimo, kadangi pats savaime jis nepažeidžia ir negali pažeisti pareiškėjų teisių, kadangi ten tėra išreikštas Vilniaus m. savivaldybės noras paimti tam tikrų žemės sklypų dalis visuomenės poreikiams. LR administracinių bylų teisenos įstatymo 5 bei 22 straipsniais nustatytos asmenų teisės kreiptis į teismą sąlygos, pagal kurias tik suinteresuotas subjektas, kurio teisė arba įstatymų saugomas interesas yra pažeidžiami, turi teisę kreiptis į teismą, kad šios vertybės būtų apgintos. Šiuo atveju pareiškėjai neįrodė, kaip Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-12-05 sprendimas pažeidė jų teises. Be to, pats pareiškėjas J.U. 2007-12-10 rašte Vilniaus m. savivaldybės merui nurodė, kad neprieštarauja, kad valstybė, vykdydama savo funkcijas, paimtų jo žemės sklypo dalį visuomenės poreikiams.

10Atsakovės manymu, pareiškėjai taip pat nepagrįstai prašo panaikinti ir Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-18 įsakymą Nr. 30-2496, kuriuo Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius patvirtino susitarimą su UAB „Gabijos investicijos“ ir nustatė šios sutarties šalių tarpusavio teises ir pareigas, susijusias su 2004-12-29 Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ įgyvendinimu. Pareiškėjai nėra šios sutarties šalys, sutarties sąlygos nedaro įtakos jų teisėms ir pareigoms, todėl pareiškėjai neturi teisės ginčyti teisės akto (susitarimo), kuris visiškai nedaro įtakos jų teisėms ir pareigoms ir nesukelia jiems teisinių pasekmių, ir pagrindo teigti, kad pareiškėjams dėl šio susitarimo sudarymo yra daroma žala ar kaip kitaip pažeidžiami jų interesai. Atsakovė nurodė, kad Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2007-12-05 sprendimo ir Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-18 įsakymo Nr. 30-2496 teisėtumą ir pagrįstumą jau yra nagrinėjęs Vilniaus apygardos administracinis teismas. Minėtus sprendinius ginčijo kiti trys asmenys (T.C., T.Z. ir T.Z.), kurių žemės sklypas taip pat yra paimamas Perkūnkiemio ir Girulių gatvėms ir inžineriniams tinklams tiesti. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008-04-21 sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-2760-661/2008 padarė išvadą, kad minimi sprendiniai yra teisėti ir pagrįsti, pareiškėjų teisės ir interesai nebuvo pažeisti.

11Atsakovė VAVA su skundu nesutiko ir prašė atmesti jį kaip nepagrįstą.

12Atsiliepime į skundą nurodė ir teismo posėdyje atsakovės atstovė paaiškino, kad LR Konstitucija, pripažindama nuosavybės neliečiamumo principą, kartu leidžia išimtiniais atvejais įstatymų nustatyta tvarka paimti nuosavybę visuomenės poreikiams. Gyvenamųjų namų statybai nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose bei statybos darbams vykdyti būtina tiesti magistralinius inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas pagal detaliajame plane numatytus sprendinius, skirtus viso kvartalo poreikiams tenkinti. Pagal patvirtintą detalųjį planą, dalis inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų turi būti nutiesta pareiškėjams nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo dalyje, nurodytoje detaliajame plane. Pareiškėjams buvo žinoma, kad magistraliniai inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos bus tiesiamos per jiems nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo dalį, tačiau sklypo detaliojo plano sprendinių pareiškėjai neskundė. Vilniaus apskrities viršininkas, nematydamas galimybių sudaryti mainų sutartį, neprivalo apie tokios galimybės nebuvimą informuoti pareiškėjų. Atsakovė taip pat pažymėjo, kad LR žemės įstatymo 46 straipsnio 1 dalis nustato, jog apskrities viršininkas turi informuoti apie priimtą sprendimą, tačiau neturi pareigos kartu su tokia informacija pateikti ir patį sprendimą.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Rūmas“ su skundu sutiko ir prašė jį patenkinti.

14Atsiliepime į skundą ir teismo posėdyje atstovė palaikė pareiškėjų poziciją. Paaiškino, kad Žemės sklypo dalies paėmimas visuomenės poreikiams šiuo atveju neturėtų būti taikomas, kadangi tokie poreikiai gali būti patenkinti ir kitais būdais – perduodant šią žemės sklypo dalį Vilniaus m. savivaldybei vykdant Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2004-12-29 sprendimą. Taip pat nurodė, kad VAVA turėtų svarstyti su žemės savininkais žemės sklypų mainų galimybę, kadangi žemės sklypas natūra ir jo vertės kompensavimas pinigais nėra lygiaverčiai atlyginimo būdai.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Gabijos investicijos“ su skundu nesutiko ir prašė atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą ir teismo posėdyje trečiojo suinteresuotojo asmens atstovė palaikė atsakovų poziciją.

16II.

17Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008-10-16 sprendimu nutraukė administracinę bylą dalyje dėl pareiškėjų J.U. ir S.P. reikalavimo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-12-05 sprendimo Nr. 1-313 „Dėl žemės sklypų prie Perkūnkiemio ir Girulių gatvių dalių paėmimo visuomenės poreikiams“ dalį, susijusią su žemės sklypu, kadastrinis Nr. ( - ), esančiu Pavilionių kaime, Vilniaus mieste. Likusią pareiškėjų J.U. ir S.P. skundo dalį teismas atmetė kaip nepagrįstą.

18Dėl 2007-12-05 sprendimo Nr. 1-313 „Dėl žemės sklypų prie Perkūnkiemio ir Girulių gatvių dalių priėmimo visuomenės poreikiams“ dalies dėl žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio Pavilionių kaime, Vilniaus mieste, panaikinimo teismas konstatavo, jog ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. To paties įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Pareiškėjai su skundu dėl 2007-12-05 sprendimo panaikinimo į teismą kreipėsi 2008-05-20, tai yra praėjus 5 mėnesiams nuo jo priėmimo. Šio termino atnaujinti pareiškėjai teismo neprašė. Jie nurodė, kad apie 2007-12-05 sprendimą sužinojo iš 2008-04-19 gauto VAVA 2008-04-09 rašto Nr. (31)-1.2-1296-(3.31), tačiau byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas J.U. apie 2007-12-05 sprendimą sužinojo iš 2008-01-21 Vilniaus miesto savivaldybės mero rašto Nr. A63-195-(17589)-(4.4-PD-4.). Šiuo raštu buvo atsakoma į J.U. prašymą dėl žemės sklypų prie Perkūnkiemio ir Girulių gatvių dalių paėmimo visuomenės poreikiams ir informuojama, kad Vilniaus m. savivaldybės taryba 2007-10-05 sprendimu nusprendė prašyti VAVA paimti visuomenės poreikiams Žemės sklypo dalis, esančias Perkūnkiemio ir Girulių gatvių apsaugos zonose. Ši teismo nustatyta aplinkybė paneigia pareiškėjų skundo teiginį, kad apie 2007-12-05 sprendimą jie sužinojo tik iš 2008-04-09 rašto. Teismas pažymėjo, jog nagrinėjant bylą iš esmės ir nustačius, kad pareiškėjai praleido terminą paduoti skundą bei neprašė jo atnaujinti, yra taikytinas Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 6 punktas, kuriame nustatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu paaiškėja, kad skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti arba teismas atmetė tokį prašymą. Atsižvelgdamas į tai, teismas bylos dalį dėl 2007-12-05 sprendimo Nr. 1-313 „Dėl žemės sklypų prie Perkūnkiemio ir Girulių gatvių dalių priėmimo visuomenės poreikiams“ dėl žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio Pavilionių kaime, Vilniaus mieste, panaikinimo nutraukė.

19Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-18 įsakymo Nr. 30-2496 „Dėl susitarimo su UAB „Gabijos investicijos“ tvirtinimo“ dalies dėl žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio Pavilionių kaime, Vilniaus mieste, panaikinimo teismas pažymėjo, kad teisę kreiptis į administracinį teismą nustato Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 5 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal to paties įstatymo 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Išvardytos LR ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, kad tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo mano, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakanka asmens subjektyvaus suvokimo apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, kiekvienu konkrečiu atveju turi nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeisti asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš LR ABTĮ 88 straipsnio 2–4 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) remdamasis LR ABTĮ 88 straipsnio 1 punktu. Analogiškos pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2006 m. gegužės 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-953/2006).

20Teismas, įvertinęs 2007-12-18 įsakymu patvirtinto susitarimo turinį, padarė išvadą, pareiškėjai nėra sutarties, patvirtintos ginčijamu įsakymu, šalis. Šiuo įsakymu buvo patvirtintas susitarimas tarp Vilniaus m. savivaldybės administracijos ir UAB „Gabijos investicijos“ ir nustatytos šalių tarpusavio teisės ir pareigos, susijusios su 2004-12-29 Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ įgyvendinimu. Minėtų šalių susitarimas nedaro įtakos pareiškėjų teisėms ir teisėtiems interesams, jų nepažeidžia. Skundžiamame 2007-12-18 įsakyme nekalbama apie pareiškėjų teises, teisėtus interesus ar pareigas. Pareiškėjai nepateikė įrodymų, pagrindžiančių ginčijamo 2007-12-18 įsakymo neteisėtumą ir nepagrįstumą, neįrodė, kad juo yra pažeidžiamos jų teisės ir teisėti interesai (LR ABTĮ 57 str.), todėl pareiškėjų reikalavimas panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-18 įsakymo Nr. 30-2496 „Dėl susitarimo su UAB „Gabijos investicijos“ tvirtinimo“ dalį dėl žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio Pavilionių kaime, Vilniaus mieste, netenkinamas.

21Be to, teismas, aptardamas 2007-12-18 įsakymo teisėtumą ir pareiškėjų reikalavimo teisę ir teisę kreiptis į teismą ir kad šiuo įsakymu nebuvo pažeistos pareiškėjų teisės ir interesai, taip pat nustatė, kad pareiškėjai praleido terminą kreiptis į teismą. Teismas nagrinėdamas pareiškėjų reikalavimą dėl 2007-12-05 sprendimo panaikinimo aptarė terminą, per kurį turi būti paduodamas terminas dėl ginčijamo akto. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas padarė išvada, kad skundas dėl 2007-12-18 įsakymo teismui turėjo būti paduotas per 30 dienų, tai yra iki 2008-01-18. Nors pareiškėjai skunde teismui nurodė, kad apie 2007-12-18 įsakymą sužinojo iš 2008-04-19 gauto VAVA 2008-04-09 rašto, tačiau, kaip minėta, byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas apie 2007-12-05 sprendimą sužinojo iš Vilniaus miesto savivaldybės mero 2008-01-21 rašto Nr. A63-195-(17589)-(4.4-PD-4.). Šiuo raštu buvo atsakoma į J.U. prašymą dėl žemės sklypų prie Perkūnkiemio ir Girulių gatvių dalių paėmimo visuomenės poreikiams, taip pat informuojama, kad Vilniaus m. savivaldybės taryba 2007-12-05 sprendimu nusprendė prašyti VAVA paimti visuomenės poreikiams Žemės sklypo dalis, esančias Perkūnkiemio ir Girulių gatvių apsaugos zonose. Taigi, kaip pabrėžė teismas, pareiškėjas, žinodamas apie atsakovės ketinimus ir veiksmus ir būdamas rūpestingas, atidus ir suinteresuotas, privalėjo domėtis jos veiksmais ir priimamais sprendiniais. Teismo vertinimu, atsakovės sprendiniai yra viešai skelbiami Vilniaus miesto savivaldybės interneto puslapyje. Apie tai pareiškėjui buvo žinoma ir šių sprendinių kopijų, gautų iš internetinio puslapio, kurias jis pateikė prie skundo teismui. Kadangi skundžiamu 2007-12-18 įsakymu nėra priimta jokių sprendinių dėl pareiškėjų teisių ir jis nesukelia jiems teisinių pasekmių, jo nuorašo Vilniaus miesto savivaldybė pareiškėjams neprivalėjo išsiųsti. Teismas dėl nurodytų aplinkybių padarė išvadą, kad pareiškėjai yra taip pat praleidę terminą paduoti skundą ir dėl 2007-12-18 įsakymo panaikinimo.

22Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2008-04-08 įsakymo Nr. 2.3-3944-(01) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Perkūnkiemio ir Girulių gatvių statybai ir inžinierinių tinklų tiesimui) procedūros pradžios“ dalies dėl žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio Pavilionių kaime, Vilniaus mieste, panaikinimo teismas konstatavo, jog VAVA, remdamasi Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2007-12-05 sprendimu, 2008-04-08 įsakymu pradėjo pareiškėjams priklausančios žemės sklypo dalies paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Tai yra žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pirminė stadija, kuri laikoma teisėta, jei atitinka LR žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas. Žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams tikslas yra nustatytas Detaliajame plane. Įvertinęs tai, teismas padarė išvadą, kad Vilniaus apskrities viršininkas skundžiamą įsakymą priėmė nepažeisdamas LR žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nurodytos tvarkos, tai yra esant savivaldybės prašymui ir LR žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintam tikslui, kuris buvo numatytas Detaliajame plane. Teismas pažymėjo, kad Vilniaus apskrities viršininko 2008-04-08 įsakymu tik pradedama žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. Iki paties sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams, vadovaujantis nurodytų teisės aktų nuostatomis, būtina atlikti daugybę juose nurodytų veiksmų, kuriuos pareiškėjai, jei jie jų netenkins, taip pat galės ginčyti. LR žemės įstatyme ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad po apskrities viršininko sprendimo pradėti žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą priėmimo turi būti atliekami kiti veiksmai: turi būti parengtas ir patvirtintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, sudaryta sutartis dėl atlyginimo būdo ir dydžio už paimamą visuomenės poreikiams žemės sklypą tarp žemės savininko, kito žemės naudotojo ir prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams pateikusios institucijos (LR žemės įstatymo 46 straipsnis ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 4–36 p.).

23Teismas nurodė, jog LR žemės įstatymo 45 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdama sprendimą dėl žemės paėmimo šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems visuomenės poreikiams tenkinti, sprendimus priimanti institucija privalo motyvuotai pagrįsti, kad konkretus visuomenės poreikis objektyviai egzistuoja ir kad jis negalės būti patenkintas, jeigu nebus paimtas konkretus žemės sklypas. Atsižvelgdamas į šią nuostatą, teismas padarė išvadą, jog žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra yra užbaigiama, apskrities viršininkui priėmus sprendimą dėl žemės paėmimo, kuriame nustatoma, kad konkretus visuomenės poreikis objektyviai egzistuoja ir kad jis negalės būti patenkintas, jeigu nebus paimtas konkretus žemės sklypas. Teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytą aplinkybę, jog pareiškėjams priklausančio Žemės sklypo dalies paėmimo procedūra yra tik pradėta, padaro išvadą, kad nėra pagrindo nagrinėti pareiškėjų argumentų, susijusių su Žemės sklypo dalies paėmimo visuomenės poreikiams pagrįstumo ir teisėtumo, nes žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra dar nėra baigta, o tik nuspręsta pradėti procedūrą, ir nėra priimta galutinių sprendinių dėl pareiškėjams priklausančio Žemės sklypo dalies paėmimo visuomenės poreikiams procese. Teismo nuomone, Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių nuostatos projekto rengimo procese numato ir visuomenės bei žemės savininkų dalyvavimą (6.3 p., 14.6 p., 15 p., 24 p.), taigi pareiškėjams užtikrinama galimybė dalyvauti ir daryti įtaką žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūroms.

24Teismas įvertino ir pareiškėjų skundo argumentą, kad ginčijamas 2008-04-08 įsakymas buvo priimtas pažeidžiant LR žemės įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje nustatytas procedūras, apie jo priėmimą pareiškėjai nebuvo informuoti, VAVA nesvarstė galimybės su Žemės sklypo savininkais sudaryti valstybinės žemės mainų į privačią žemę sutartį ir nepateikė pasiūlymo tokią sutartį sudaryti. Šiuo klausimu teismas pažymėjo, kad LR žemės įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog apie apskrities viršininko sprendimą per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo raštu pranešama žemės sklypo, kurį numatoma paimti visuomenės poreikiams, savininkui. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 5 punkte. Teismas akcentavo, kad minėtos teisės aktų nuostatos numato pareigą apskrities viršininkui informuoti žemės, kurią ketinama paimti visuomenės poreikiams, savininkus apie pradėtą paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, tačiau nėra nustatyta, kad kartu privaloma pateikti ir patį aktą. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad teisės aktai garantuoja asmeniui teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų (LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas). Teismo vertinimu, pareiškėjai nepateikė įrodymų, kad jiems buvo sudarytos kliūtys susipažinti su 2008-04-08 įsakymu, todėl atmestini argumentai, kad jie ilgą laiką nežinojo priimto įsakymo turinio ir jiems buvo apsunkinta galimybė per vieną mėnesį pateikti skundą teismui ir tokiu būdu buvo pažeistas LR viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintas įstatymo viršenybės principas.

25Kartu teismas nurodė, jog LR žemės įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apskrities viršininkas, išnagrinėjęs valstybės institucijos ar savivaldybės tarybos prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams, prieš priimdamas sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, turi išnagrinėti galimybę su žemės sklypo, numatomo paimti visuomenės poreikiams, savininku sudaryti valstybinės žemės mainų į privačią žemę sutartį pagal šio įstatymo 11 straipsnį. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 6 punkte nustatoma, kad apskrities viršininkas, nustatęs, jog prašymas paimti žemę visuomenės poreikiams pagrįstas, per 15 darbo dienų išnagrinėja galimybes tą daryti ir sprendžia, ar tikslinga mainyti valstybinę žemę į privačios žemės sklypą (ar jo dalį), reikalingą visuomenės poreikiams. Teismas pažymėjo, kad galiojančiu teisiniu reguliavimu yra nustatoma, jog neišsiaiškinus galimybės sudaryti žemės mainų sutartis, negali būti priimtas sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2006-09-29 nutartis administracinėje byloje Nr. A2-1489/2006). Kaip nustatė teismas, byloje nėra duomenų apie tai, ar atsakovė VAVA įvykdė LR žemės įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 6 punkte nustatytą reikalavimą, tačiau tai nėra pagrindas naikinti ginčijamą įsakymą.

26Teismas išaiškino, jog Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 15 punktas nustato, kad kiekvienas žemės savininkas turi teisę pateikti raštu projekto rengėjui ar projekto organizatoriui savo pageidavimus dėl atlyginimo būdo ir dydžio, o žemės naudotojas – dėl atlyginimo dydžio. Jeigu pasirenkamas atlyginimo būdas – lygiaverčio žemės sklypo suteikimas, aptariama šio žemės sklypo projektavimo vieta. Pageidavimą suteikti lygiavertį žemės sklypą žemės savininkas gali pateikti iki sutarties dėl atlyginimo už žemę būdo ir dydžio pasirašymo dienos. Toks reglamentavimas reiškia, kad žemės savininkai atlyginimo už paimamą žemę būdą gali rinktis ne tik iki priimant sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, bet ir rengiant žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą. Pirmosios instancijos teismo nuomone, analogiškai minėtas teisės normas aiškina ir Lietuvos vyriausiasis teismas, kuris pagal LR ABTĮ 13 straipsnio 1 dalį formuoja vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus (2006-09-29 nutartis administracinėje byloje Nr. A2-1489/2006). Kadangi žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūra yra tik pradėta ir su pareiškėjais nėra pasirašytos sutartys dėl atlyginimo už žemę būdo ir dydžio, jie turi teisę reikšti pageidavimus dėl atlyginimo už paimamos žemės sklypus būdo bei dėl suteikiamo lygiaverčio žemės sklypo vietos. Jų prašymai turi būti sprendžiami Žemės sklypo dalies paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 16–17 punktuose nustatyta tvarka. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad 2008-04-08 įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas ir jo naikinti nėra pagrindo, todėl ši pareiškėjų skundo dalis atmestina.

27III.

28Apeliaciniu skundu pareiškėjai prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą tenkinti visiškai bei priteisti iš atsakovų pareiškėjų turėtas atstovavimo išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

291. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog pareiškėjai, kreipdamiesi dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-12-05 sprendimo Nr. 1-313 „Dėl žemės sklypų prie Perkūnkiemio ir Girulių gatvių dalių paėmimo visuomenės poreikiams" (toliau - Tarybos sprendimas) dalies panaikinimo praleido vieno mėnesio terminą, nustatytą ABTĮ 33 str. 1 d. Pareiškėjai nurodo, jog aplinkybė, kad vienas iš pareiškėjų – J.U. - 2008-01-21 gavo Vilniaus miesto savivaldybės mero raštą, dar neįrodo, jog pareiškėjams tapo žinomas skundžiamo akto turinys. Be to, aplinkybę, jog skundžiamas Tarybos sprendimas galimai pažeidžia pareiškėjų teises, pareiškėjai tariamai sužinojo tik gavę Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008-04-09 raštą.

302. Pareiškėjai apeliacinio skundo dalyje „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-18 įsakymo Nr. 30-2496 "Dėl susitarimo su UAB „Gabijos investicijos" tvirtinimo" teigia, jog pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad pareiškėjų atžvilgiu netaikytinas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-18 įsakymas Nr. 30-2496 "Dėl susitarimo su UAB „Gabijos investicijos" tvirtinimo" (toliau vadinama - VMS Įsakymas). Apeliaciniame skunde pabrėžiama, jog pareiškėjai nėra atitinkamo VMS susitarimo su trečiuoju suinteresuotu asmeniu UAB „Gabijos investicijos" šalimi ir todėl šis susitarimas neturi įtakos pareiškėjų teisėms bei teisėtiems interesams. Pareiškėjai savo poziciją grindžia tuo, jog skundžiamu VMS Įsakymu patvirtinus susitarimą buvo susitarta dėl žemės sklypo dalies perdavimo privačiai bendrovei.

313. Pareiškėjai apeliaciniame skunde nurodo, jog Vilniaus apskrities viršininko 2008-04-09 įsakymas Nr. 2.3-3944-(01) "Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Perkūnkiemio ir Girulių gatvių statybai ir inžinerinių tinklų tiesimui) procedūros pradžios" (toliau vadinama - VAVA Įsakymas) pažeidžia LR Konstitucijoje įtvirtintą nuosavybės neliečiamumo principą. Detaliojo plano sprendiniai dar nesudaro pagrindo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, tinklus bei gatves galima nutiesti ir kitose teritorijos vietose ir pan.

32Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Gabijos investicijos“ prašo šį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

331. Bylos aplinkybės pavirtina, kad pareiškėjai iš 2008-01-21 rašto sužinojo apie jiems teisines pasekmes sukeliančio konkretaus administracinio akto priėmimą, žinojo jo turinį ir praleido ABTĮ 33 str. 1 d. nurodytą vieno mėnesio terminą. Tretysis suinteresuotasis asmuo pažymi, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas, nutraukdamas administracinę bylą dalyje dėl Tarybos sprendimo dalies panaikinimo, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą ir jo naikinti nėra nei teisinių, nei faktinių priežasčių.

342. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą jog pareiškėjų teisių ir teisėtų interesų VMS Įsakymu patvirtinta sutartis nepažeidžia. Be to, teismas pagrįstai konstatavo, kad praleistas LR ABTĮ 33 str. 1 d. nurodytas vieno mėnesio terminas.

353. Pirmosios instancijos teismas tinkamai išaiškino ir pritaikė LR Žemės įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras. LR Žemės įstatymo 46 str. 1 d. nurodo, jog apskrities viršininkas, išnagrinėjęs valstybės institucijos ar savivaldybės tarybos prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams, prieš priimdamas sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą turi išnagrinėti galimybę su žemės sklypo, numatomo paimti visuomenės poreikiams, savininku sudaryti valstybinės žemės mainų į privačią žemę sutartį pagal šio Įstatymo 11 straipsnį. Ši nuostata suponuoja, jog atitinkama institucija ar valstybės tarnautojas (nagrinėjamu atveju - Vilniaus apskrities viršininkas) turi tik išanalizuoti mainų galimybę, tačiau neturi pareigos, kaip klaidingai bando teigti pareiškėjai, pasiūlyti pareiškėjams sudaryti mainų sutartį. Tretysis suinteresuotasis asmuo pažymi ir tai, jog Vilniaus apskrities viršininkas, nematydamas galimybių mainų sutarčiai sudaryti, neprivalo apie tokios galimybės nebuvimą informuoti pareiškėjų. Visos šios aplinkybės patvirtina, jog pareiškėjų apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti.

36Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, jog su šiuo skundu nesutinka. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

371. Skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas buvo priimtas 2007-12-05. Apie šį sprendimą buvo skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje www.vilnius.lt. Vilniaus miesto savivaldybės meras 2008-01-21 raštu Nr. A63-195-(17589)-(4.4-PD-4) informavo pareiškėjus, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2007-10-05sprendimu nusprendė prašyti Vilniaus apskrities viršininko administracijos paimti visuomenės poreikiams ginčo žemės sklypo dalis, esančias Perkūnkiemio ir Girulių gatvių apsaugos zonose. Taigi jau 2008-01-01 pareiškėjai sužinojo apie minėtąjį sprendimą, ir atsižvelgiant į tai, kad internete yra viešai skelbiamas skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas, turėjo galimybę susipažinti su šio sprendimo turiniu. Tai, kad pareiškėjai padavė skundą tik 2008-05-19, praėjus beveik keturiems mėnesiams nuo galimybės sužinoti apie skundžiamą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą, sudaro pagrindą konstatuoti, kad yra praleistas Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. numatytas terminas skundui paduoti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, jog pagal Administracinių bylų teisenos Įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Taigi teisme gali būti ginamos teisės ar teisėti interesai tik tų asmenų, kurie skundus dėl atitinkamų pažeidimų padavė įstatymų nustatyta tvarka ir terminais. Taip įstatymų leidėjas siekia užtikrinti teisinių santykių apibrėžtumą ir stabilumą. Todėl pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai LR administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 6 p. pagrindu nutraukė administracinės bylos dalį dėl pareiškėjų J.U. ir S.P. reikalavimo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-12-05 sprendimo Nr. 1-313 „Dėl žemės sklypų prie Perkūnkiemio ir Girulių gatvių dalių paėmimo visuomenės poreikiams" dalį dėl žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio Pavilionių kaime, Vilniaus mieste.

382. Nėra teisinio pagrindo ginčyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-12-05 sprendimą Nr. 1-313 „Dėl žemės sklypų prie Perkūnkiemio ir Girulių gatvių dalių paėmimo visuomenės poreikiams", kadangi šis sprendimas priimtas teisėtai ir pagrįstai, vadovaujantis LR žemės įstatymo 45 straipsniu, LR Vyriausybės 2005-08-25 nutarimu Nr. 924 patvirtintų Prašymų paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių (toliau - Taisyklės) 2 punktu. Skundžiamas savivaldybės tarybos sprendimas nereiškia, jog yra pradedama žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. Pagal Žemės įstatymo 46 straipsnio 1 dalį, Taisyklių 5 punktą, sprendimą dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradėjimo ar nepradėjimo priima tik apskrities viršininkas. Tik po teigiamo apskrities viršininko sprendimo priėmimo atsiranda teisinis pagrindas laikyti, jog procedūra yra pradėta. Tačiau tai nereiškia, kad Vilniaus apskrities viršininko įsakymu pareiškėjų žemės sklypas paimamas visuomenės poreikiams.

393. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-12-29 sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo" buvo patvirtintas Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių, susijusių su 99,45 (devyniasdešimt devynių ir keturiasdešimt penkių šimtųjų) ha teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento žemės naudojimo būdu, keitimas bei apie 91,52 (devyniasdešimt vieno ir penkiasdešimt dviejų šimtųjų) ha teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendiniai, keičiant žemės ūkio paskirties žemę į kitos paskirties žemę. Minėtame detaliajame plane buvo aiškiai nurodyta, kad dalis pareiškėjams priklausančio žemės sklypo patenka į infrastruktūros teritoriją. Taigi pareiškėjų žemės sklypo daliai visuomenės poreikis atsirado dar 2004-12-29 Žemės sklypo prie Perkūnkiemio ir Girulių gatvių dalys visuomenės poreikiams numatytos paimti vadovaujantis LR žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 3 punktu, t. y. viešojo naudojimo keliui (LR kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punktas) bei inžinerinei infrastruktūrai. Atsakovo nuomone, šis visuomenės poreikis yra aiškiai išreikštas ir įtvirtintas minėtame 2004-12-29 savivaldybės tarybos sprendime Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo", kas atitinka LR žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalies sąlygą, kad paimamos visuomenės poreikiams žemės reikalingumas būtų nustatytas detaliajame plane. Atsakovo manymu, galima daryti neabejotiną išvadą, kad tiek Perkūnkiemio, tiek Girulių gatvės yra skirtos viešajam poreikiui tenkinti. Žemę visuomenės poreikiams ketinama paimti ne tik gatvėms, bet ir inžinerinei infrastruktūrai, kuri užtikrintų ne tik Perkūnkiemio gyventojų, bet ir kitų Vilniaus mikrorajonų gyventojų poreikius, bet ir išspręstų nemažai Vilniaus miesto problemų, susijusių su lietaus nuotekyne.

404. Nagrinėjamu atveju nei Vilniaus miesto savivaldybė, nei Vilniaus apskrities viršininkas, nei pareiškėjai šiuo metu negali pasakyti, kokio dydžio žemės sklypas bus paimamas visuomenės poreikiams (Perkūnkiemio ir Girulių gatvių statybai ir inžinerinių tinklų tiesimui), tai paaiškės tik projekto rengėjui parengus projektą. Atsakovo teigimu, tai negalėjo būti (ir nebuvo) nustatyta Vilniaus miesto tarybos 2004-12-29 sprendimu Nr. 1-634. Todėl pareiškėjų apeliacinio skundo argumentai yra visiškai nepagrįsti.

41Teisėjų kolegija

konstatuoja:

42IV.

43Byloje kilęs ginčas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų, kuriais buvo inicijuota bei pradėta žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio Pavilionių kaime, Vilniaus mieste paėmimo visuomenės poreikiams procedūra.

44Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 5 d. priėmė sprendimą Nr. 1-313 „Dėl žemės sklypų prie Perkūnkiemio ir Girulių gatvių dalių paėmimo visuomenės poreikiams“, kuriuo nusprendė prašyti Vilniaus apskrities viršininką ginčo žemės sklypo dalį paimti visuomenės poreikiams, o Vilniaus apskrities viršininkas 2008 m. balandžio 8 d. priėmė įsakymą Nr. 2.3-3944-(01) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Perkūnkiemio ir Girulių gatvių statybai ir inžinierinių tinklų tiesimui) procedūros pradžios“, kuriuo nutarė pradėti ginčo žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą.

45Žemės paėmimo visuomenės poreikiams klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (VIII skyrius) ir jį įgyvendinantys kiti teisės aktai.

46Byloje nagrinėjamu atveju aktualios yra tos Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nuostatos, kurios susijusios su sąlygų ir tvarkos nustatymu, iki sprendimo - pradėti ginčo žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, priėmimo, t. y. aktualios tos sąlygos ir tvarka, kurių įvykdymas apskrities viršininkui suteikia teisę priimti sprendimą - pradėti konkretaus žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą.

47Viena iš sąlygų, kuri turi būti įvykdyta prieš priimant sprendimą - pradėti ginčo žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, yra nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 patvirtintų Prašymų paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių 11 – 14 punktuose. Pagal šių taisyklių 11 punktą „Apskrities viršininkas, nustatęs, kad mainų sutartį sudaryti netikslinga, arba šių Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka negavęs iš žemės savininko sutikimo sudaryti mainų sutartį, nurodo Žemėtvarkos skyriui per 10 darbo dienų parengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto (toliau vadinama - projektas) teritorijos ribų planą.“

48Prašymų paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių 14 punkte taip pat nustatyta, kad „Apskrities viršininkas, gavęs parengtą ir suderintą su suinteresuota institucija projekto teritorijos ribų planą, per 3 darbo dienas priima motyvuotą sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, nurodydamas jame kiekvieno žemės sklypo, kuris visas arba kurio dalis paimama visuomenės poreikiams, unikalų numerį. Projekto teritorijos ribų planas pridedamas prie apskrities viršininko sprendimo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą.“

49Iš šio teisinio reglamentavimo matyti, kad žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritorijos ribų planas yra sudėtinė sprendimo - pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, dalis, kuriuo (planu) nustatoma šios procedūros ribos bei apimtis, numatant: žemės sklypus, kurių dalį reikia paimti visuomenės poreikiams ir kuriuos reikės pertvarkyti, juos arba jų dalį paimant visuomenės poreikiams; laisvos valstybinės žemės sklypus, kuriais numatoma atlyginti už paimamą visuomenės poreikiams žemę (Prašymų paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių 12 punktas).

50Iš ginčijamo Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 2.3-3944-(01) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Perkūnkiemio ir Girulių gatvių statybai ir inžinierinių tinklų tiesimui) procedūros pradžios“ matyti, kad žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritorijos ribų planas dėl ginčo žemės sklypo nėra parengtas bei pridėtas prie šio įsakymo.

51Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 1-313 „Dėl žemės sklypų prie Perkūnkiemio ir Girulių gatvių dalių paėmimo visuomenės poreikiams“ buvo nuspręsta inicijuoti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą tik dalies ginčo žemės sklypo, kuri (dalis) yra numatyta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 patvirtintame teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliajame plane.

52Tačiau ginčijamu Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 2.3-3944-(01) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Perkūnkiemio ir Girulių gatvių statybai ir inžinierinių tinklų tiesimui) procedūros pradžios“ buvo nuspręsta pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą dėl viso (16600 m2) žemės sklypo.

53Minėta, kad pagal Prašymų paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių 14 punktą, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritorijos ribų planas, turi būti suderintas su suinteresuota institucija (šiuo atveju su Vilniaus miesto savivaldybe) bei šio plano kopija turi būti pateikta tiek suinteresuotai institucijai, tiek žemės savininkams ar kitiems žemės naudotojams (minėtų taisyklių 16 punktas).

54Visa tai apibendrinus darytina išvada, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija neparengdama žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritorijos ribų plano dėl ginčo žemės sklypo, neįvykdė sąlygos, kuri yra būtina prielaida priimti sprendimą - pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, tuo pačiu, pažeisdama tiek suinteresuotos institucijos, tiek ginčo žemės sklypo savininkų teises žinoti šios procedūros apimtį , ribas ir pan..

55Šis pažeidimas, kolegijos nuomone, ginčijamą Vilniaus apskrities viršininko sprendimą leidžia pripažinti neteisėtu, nes buvo pažeistos pagrindinės procedūros, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą (ABTĮ 89 str.1 d. 3 p.).

56Taip pat pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 1 dalį apskrities viršininkas, prieš priimdamas sprendimą - pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, „turi išnagrinėti galimybę su žemės sklypo, numatomo paimti visuomenės poreikiams, savininku sudaryti valstybinės žemės mainų į privačią žemę sutartį“ <...>. Nevykdyti šios pareigos apskrities viršininkas gali „Jeigu su žemės sklypo, numatomo panaudoti visuomenės poreikiams, savininku per mėnesį nuo pasiūlymo raštu jam pateikimo dienos nesusitariama sudaryti mainų sutartį arba apskrities viršininkas nustato, kad mainų sutartį sudaryti netikslinga,“ <...>.

57Prašymų paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių 7 punkte yra nustatytos sąlygos, apibūdinančios mainų sutarties tikslingumą - „Laikoma, kad mainyti valstybinę žemę į privačios žemės sklypą (ar jo dalį) yra tikslinga, jeigu už privačios žemės sklypą galima pasiūlyti lygiavertį, o nesant galimybės mainyti į lygiavertį - iki 5 procentų vertės besiskiriantį valstybinės žemės sklypą.“

58Šis teisinis reguliavimas leidžia daryti išvadą, kad apskrities viršininko teisė nuspręsti, jog mainų sutartį sudaryti netikslinga, nėra absoliuti, o yra saistoma atitinkamų juridinių faktų buvimu, o būtent, kai nėra galimybės išvis sudaryti mainų sutartį (nesant laisvos valstybinės žemės), arba kai nėra galimybės sudaryti lygiavertę mainų sutartį, arba kai žemės savininkas atsisako sudaryti tokią sutartį.

59Tai lemia, kad priešingi šiuo klausimu atsakovo - Vilniaus apskrities viršininko administracijos, teiginiai apie apskrities viršininko diskrecijos teisę nuspręsti dėl mainų sutarties sudarymo tikslingumo, yra nepagrįsti ir neteisingi.

60Byloje duomenų, kurie patvirtintų, kad Vilniaus apskrities viršininko sprendimas dėl mainų sutarties netikslingumo yra pagrįstas minėtomis aplinkybėmis, nėra. Tokių aplinkybių nenurodo ir pats atsakovas - Vilniaus apskrities viršininko administracija.

61Visa tai apibendrinus darytina išvada, kad ginčijamas Vilniaus apskrities viršininko sprendimas neteisėtas yra ir šiuo aspektu.

62Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus.

63Valstybinio administravimo subjekto priimtas teisės aktas, pagal turinį atitinka teisės akto kriterijus, kai jame yra suformuluota ar sankcionuota visuotinai privaloma elgesio taisyklė, nustatanti visuomeninio santykio dalyviams teises bei pareigas ir garantuojama to santykio dalyvių abipuse nauda ir valstybės prievarta.

64Apibendrinant darytina išvada, kad ne bet koks valstybinio administravimo subjekto, vykdant administravimo funkcijas, priimtas aktas ( sprendimas ) atitinka teisės akto sąvoką, o tik toks, kuris atitinka anksčiau paminėtus kriterijus.

65Iš bylos matyti, kad pareiškėjas ginčija Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 5 d. priėmė sprendimą Nr. 1-313 „Dėl žemės sklypų prie Perkūnkiemio ir Girulių gatvių dalių paėmimo visuomenės poreikiams“, kuriuo Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė prašyti Vilniaus apskrities viršininką ginčo žemės sklypo dalį paimti visuomenės poreikiams, t. y. šiuo sprendimu nebuvo suformuluota ar sankcionuota visuotinai privaloma elgesio taisyklė, kuri pareiškėjui nustatytų atitinkamas teises ar pareigas. Šiuo sprendimu buvo tik inicijuota žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, kurios pagrįstumas ir teisėtumas, yra nustatomas bei gali būti ginčijamas teismine tvarka, apskrities viršininkui priėmus šiuo klausimu atitinkamą sprendimą – pradėti arba nepradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą (Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 1 dalis).

66Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad visuomenės poreikis ginčo žemės sklypui yra pakankamai motyvuotas bei pagrįstas Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2004 12 29 sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“.

67Visa tai apibendrinus darytina išvada, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimas Nr. 1-313 „Dėl žemės sklypų prie Perkūnkiemio ir Girulių gatvių dalių paėmimo visuomenės poreikiams“ kaip aktas, neatitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytos teisės akto sąvokos, o tuo pačiu tiesiogiai nepažeidžia pareiškėjų teisių ar įstatymais saugomų interesų (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis), dėl ko priešingi šiuo klausimu apeliacinio skundo argumentai pripažintini nepagrįstais.

68Tas pats pasakytina ir dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 12 18 įsakymo Nr. 30-2496 „Dėl susitarimo su UAB „Gabijos investicijos“ tvirtinimo“ dalį dėl žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio Pavilionių kaime, Vilniaus mieste, nes šiuo aktu buvo patvirtinta susitarimo su UAB „Gabijos investicijos“ forma bei turinys, tačiau pats susitarimas, kuris galėtų įtakoti pareiškėjų teises nebuvo sudarytas, t. y. šis aktas tik sudarė prielaidas sudaryti susitarimą, kurį (susitarimą) pareiškėjai ir galėtų teismine tvarka ginčyti, jei manytų, kad susitarimas pažeidžia jų teises ar teisėtus interesus.

69Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija,

Nutarė

70Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 16 d. sprendimą pakeisti: panaikinti sprendimo dalį, kuria atmestas pareiškėjų skundas dėl Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 2.3-3944-(01) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Perkūnkiemio ir Girulių gatvių statybai ir inžinierinių tinklų tiesimui) procedūros pradžios“, panaikinimo ir šį Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. 2.3-3944-(01) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Perkūnkiemio ir Girulių gatvių statybai ir inžinierinių tinklų tiesimui) procedūros pradžios“, panaikinti.

71Likusioje dalyje teismo sprendimą palikti nepakeistą.

72Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. pareiškėjai kreipėsi į teismą su skundu ir patikslintu skundu prašydami... 5. Pareiškėjai skunduose ir teismo posėdžio metu nurodė bei jų atstovai per... 6. Pareiškėjų manymu, nurodyti sprendimai yra neteisėti, priimti,... 7. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybė su pareiškėjų skundu nesutiko ir... 8. Atsiliepime į skundą nurodė ir teismo posėdyje atsakovės atstovė... 9. Atsakovė pabrėžė, kad pareiškėjų paaiškinimai, jog gatvę ir... 10. Atsakovės manymu, pareiškėjai taip pat nepagrįstai prašo panaikinti ir... 11. Atsakovė VAVA su skundu nesutiko ir prašė atmesti jį kaip nepagrįstą.... 12. Atsiliepime į skundą nurodė ir teismo posėdyje atsakovės atstovė... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Rūmas“ su skundu sutiko ir prašė... 14. Atsiliepime į skundą ir teismo posėdyje atstovė palaikė pareiškėjų... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Gabijos investicijos“ su skundu... 16. II.... 17. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008-10-16 sprendimu nutraukė... 18. Dėl 2007-12-05 sprendimo Nr. 1-313 „Dėl žemės sklypų prie Perkūnkiemio... 19. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-18... 20. Teismas, įvertinęs 2007-12-18 įsakymu patvirtinto susitarimo turinį,... 21. Be to, teismas, aptardamas 2007-12-18 įsakymo teisėtumą ir pareiškėjų... 22. Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2008-04-08 įsakymo Nr. 2.3-3944-(01)... 23. Teismas nurodė, jog LR žemės įstatymo 45 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad... 24. Teismas įvertino ir pareiškėjų skundo argumentą, kad ginčijamas... 25. Kartu teismas nurodė, jog LR žemės įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje... 26. Teismas išaiškino, jog Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų... 27. III.... 28. Apeliaciniu skundu pareiškėjai prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 29. 1. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog... 30. 2. Pareiškėjai apeliacinio skundo dalyje „Dėl Vilniaus miesto... 31. 3. Pareiškėjai apeliaciniame skunde nurodo, jog Vilniaus apskrities... 32. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotasis asmuo UAB... 33. 1. Bylos aplinkybės pavirtina, kad pareiškėjai iš 2008-01-21 rašto... 34. 2. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą jog pareiškėjų... 35. 3. Pirmosios instancijos teismas tinkamai išaiškino ir pritaikė LR Žemės... 36. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepime į apeliacinį skundą... 37. 1. Skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas buvo priimtas... 38. 2. Nėra teisinio pagrindo ginčyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos... 39. 3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-12-29 sprendimu Nr. 1-634 „Dėl... 40. 4. Nagrinėjamu atveju nei Vilniaus miesto savivaldybė, nei Vilniaus... 41. Teisėjų kolegija... 42. IV.... 43. Byloje kilęs ginčas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų... 44. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 5... 45. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams klausimus reglamentuoja Lietuvos... 46. Byloje nagrinėjamu atveju aktualios yra tos Lietuvos Respublikos žemės... 47. Viena iš sąlygų, kuri turi būti įvykdyta prieš priimant sprendimą -... 48. Prašymų paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo ir nagrinėjimo... 49. Iš šio teisinio reglamentavimo matyti, kad žemės paėmimo visuomenės... 50. Iš ginčijamo Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. balandžio 8 d. įsakymo... 51. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 5... 52. Tačiau ginčijamu Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. balandžio 8 d.... 53. Minėta, kad pagal Prašymų paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo ir... 54. Visa tai apibendrinus darytina išvada, kad Vilniaus apskrities viršininko... 55. Šis pažeidimas, kolegijos nuomone, ginčijamą Vilniaus apskrities... 56. Taip pat pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46... 57. Prašymų paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo ir nagrinėjimo... 58. Šis teisinis reguliavimas leidžia daryti išvadą, kad apskrities viršininko... 59. Tai lemia, kad priešingi šiuo klausimu atsakovo - Vilniaus apskrities... 60. Byloje duomenų, kurie patvirtintų, kad Vilniaus apskrities viršininko... 61. Visa tai apibendrinus darytina išvada, kad ginčijamas Vilniaus apskrities... 62. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1... 63. Valstybinio administravimo subjekto priimtas teisės aktas, pagal turinį... 64. Apibendrinant darytina išvada, kad ne bet koks valstybinio administravimo... 65. Iš bylos matyti, kad pareiškėjas ginčija Vilniaus miesto savivaldybės... 66. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad visuomenės... 67. Visa tai apibendrinus darytina išvada, kad Vilniaus miesto savivaldybės... 68. Tas pats pasakytina ir dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 69. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 70. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 16 d. sprendimą... 71. Likusioje dalyje teismo sprendimą palikti nepakeistą.... 72. Nutartis neskundžiama....