Byla 2S-916-254/2014

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. K. atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-96-571/2013 (Nr. 2-488-571/2014) pagal ieškovo V. K. patikslintą ieškinį atsakovėms antstolei A. L. ir J. G. firmai „Evora“, tretiesiems asmenims Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriui ir G. K., dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, ir J. G. firmos „Evora“ priešieškinį atsakovams V. K., G. K., U. K. ir A. K., trečiajam asmeniui Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriui, dėl iškeldinimo iš patalpų, institucija, teikianti išvadą byloje – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti sandorį negaliojančiu ir taikyti restituciją; pripažinti 2012 m. kovo 27 d. varžytynes ir jų rezultatus negaliojančiomis ir panaikinti 2012 m. kovo 28 d. pardavimo iš varžytynių aktą.

4Atsakovė J. G. firma „Evora“ kreipėsi į teismą su priešieškiniu, kuriuo prašė iškeldinti V. K. ir G. K. iš jai nuosavybės teise priklausančio pastato – kultūros namų, esančių Ą. B. k., ( - ), ( - ) sen.

5Ieškovas teismui 2013 m. spalio 7 d. posėdžio metu pateikė prašymą skirti ekspertizę. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013 m. spalio 8 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą skirti byloje ekspertizę nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti ir civilinę bylą sustabdė iki bus atlikta ekspertizė.

6Marijampolės rajono apylinkės teisme 2014 m. vasario 7 d. (b. l. 2–5) gautas ieškovo atskirasis skundas dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 8 d. nutarties dėl ekspertizės nekilnojamojo turto vertei nustatyti paskyrimo. Jis nurodė, kad nutartis turi būti panaikinta dalyje dėl netinkamo eksperto parinkimo ir ekspertui užduotų klausimų atmetimo bei ekspertizės skyrimo klausimas turi būti sprendžiamas iš naujo.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Marijampolės rajono apylinkės teismas 2014 m. vasario 11 d. nutartimi ieškovo atskirąjį skundą atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau CPK) nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį, priimtą įrodymų rinkimo klausimu, taigi ir dėl ekspertizės skyrimo ar atsisakymo ją skirti.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Ieškovas (toliau apeliantas) atskiruoju skundu prašo 2014 m. vasario 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atskirąjį skundą priimti. Apeliantas nurodo, jog teismas neįvertino, jog jis paties ekspertizės paskyrimo klausimo neskundžia, prašo nutartį panaikinti tik toje dalyje, kurioje buvo pažeistos procesinės teisės normos, t. y. neaiškūs eksperto paskyrimo motyvai (CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 ir 7 punktai), taip pat teismas 2013 m. spalio 8 d. nutartyje nemotyvavo apelianto ekspertui užduotų klausimų atmetimo (CPK 213 straipsnis), parinko klausimus, kurių pageidavo atsakovė.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, kuria buvo atsisakytas priimti atskirasis skundas dėl nutarties, kuria paskirta ekspertizė.

13Nustatyta, kad apeliantas teismui 2013 m. spalio 7 d. posėdžio metu pateikė prašymą skirti ekspertizę. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013 m. spalio 8 d. nutartimi tenkino apelianto prašymą skirti byloje ekspertizę nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti ir civilinę bylą sustabdė, iki bus atlikta ekspertizė. Dėl minėtos teismo nutarties apeliantas pateikė atskirąjį skundą. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 4 d. nutartimi (b. l. 9) atsisakė priimti apelianto atskirąjį skundą dėl 2013 m. spalio 8 d. nutarties, kuria tenkinant jo prašymą, buvo paskirta ekspertizė nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti, nustačius, kad atskirasis skundas paduotas praleidus įstatymo nustatytą terminą. Apeliantui 2013 m. lapkričio 20 d. pakartotinai pateikus atskirąjį skundą bei prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, teismas 2013 m. lapkričio 28 d. nutartimi (b. l. 6) jo prašymo dėl termino atnaujinimo netenkino, atskirojo skundo nepriėmė ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nustatė, kad apeliantas terminą atskirajam skundui paduoti praleido ne dėl svarbių priežasčių ir terminas praleistas ilgą laiko tarpą. Apeliantas 2013 m. lapkričio 4 d. ir 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis apskundė apeliacine tvarka. Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-532-221/2014 (b. l. 78) apeliacinį procesą pagal apelianto (ieškovo) atskiruosius skundus dėl 2013 m. lapkričio 4 d. ir 2013 m. lapkričio 28 d. nutarčių nutraukė, konstatavęs, jog skundžiama 2013 m. spalio 8 d. nutartis, kuri pagal įstatymą negali būti skundžiama, todėl apeliacinis procesas dėl apelianto atskirųjų skundų negali vykti toliau ir turi būti nutrauktas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, CPK 315 straipsnio 5 dalis).

14Nepaisant to, apeliantas šioje byloje vėl pateikė atskirąjį skundą dėl 2013 m. spalio 8 d. nutarties, kuria buvo paskirta ekspertizė, argumentuodamas, jog jis paties ekspertizės paskyrimo klausimo neskundžia, prašo nutartį panaikinti tik toje dalyje, kurioje buvo pažeistos procesinės teisės normos, t. y. neaiškūs eksperto paskyrimo motyvai (CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 ir 7 punktai), taip pat teismas 2013 m. spalio 8 d. nutartyje nemotyvavo apelianto ekspertui užduotų klausimų atmetimo (CPK 213 straipsnis), parinko klausimus, kurių pageidavo atsakovas.

15Kaip teisingai nurodyta aukščiau paminėtoje Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 27 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-532-221/2014 (b. l. 78), CPK 334 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) šio kodekso numatytais atvejais ir 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. CPK II dalies XIII skyriaus septintajame skirsnyje, reglamentuojančiame ekspertizės atlikimą, nenumatyta galimybė atskiruoju skundu skųsti nutartį, kuria paskirta ar atsisakyta skirti ekspertizę, o pats ekspertizės paskyrimas ar atsisakymas skirti ekspertizę neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. CPK 334 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą. Nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas tolesnis procesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1758/2010). Ekspertizės skyrimas yra susijęs su įrodymų rinkimu. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį, priimtą įrodymų rinkimo klausimu, taigi ir dėl ekspertizės skyrimo ar atsisakymo ją skirti (CPK 212 straipsnio 1 dalis).

16Kadangi įstatymu nėra nustatyta galimybė skųsti atskiruoju skundu nutartis dėl ekspertizės paskyrimo ar atsisakymo ją skirti, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai apelianto atskirąjį skundą atsisakė priimti, dėl ko atskirojo skundo motyvais nėra jokio pagrindo naikinti teisėtos ir pagrįstos teismo nutarties. Apelianto nurodomi motyvai dėl šios skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą, todėl šiuo klausimu apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako.

17Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, skundžiama Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis, kuria apelianto atskirasis skundas dėl 2013 m. spalio 8 d. nutarties atsisakytas priimti ir grąžintas jį padavusiam asmeniui, paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19atskirąjį skundą atmesti ir palikti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai