Byla 2S-1200-232/2014
Dėl baudos paskyrimo UAB „Skolų valdymo departamentas“ vadovui A. F. patenkintas

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Skolų valdymo departamentas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 13 d. nutarties, kuria antstolės N. Š. prašymas dėl baudos paskyrimo UAB „Skolų valdymo departamentas“ vadovui A. F. patenkintas,

Nustatė

2I. Ginčo esmė.

3A. N. Š. kreipėsi į teismą su prašymu dėl baudos paskyrimo UAB „Skolų valdymo departamentas“ vadovui A. F. už antstolės reikalavimų nevykdymą bei prašė skirti jam 100 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo dieną. Nurodė, kad antstolės N. Š. ir D. S. kontoroje vykdomas vykdomasis dokumentas Nr. 2-708-602, išduotas Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2007-08-01 dėl skolos išieškojimo iš skolininko A. F. išieškotojo UAB „Gelvora“ naudai. 2013-06-10 į skolininko darbovietę UAB „Skolų valdymo departamentas“ buvo išsiųstas patvarkymas dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio, išskaičiuotas lėšas pervedant į antstolės N. Š. depozitinę sąskaitą. Minėtas patvarkymas 2013-06-12 įteiktas pasirašytinai įmonės administratorei E. M.. 2013-12-06 į skolininko darbovietę UAB „Skolų valdymo departamentas“ vadovui buvo išsiųstas paklausimas per 5 dienas pateikti duomenis, kodėl iš skolininko darbo užmokesčio neieškoma skola. Šis patvarkymas įteiktas 2013-12-06, pasirašė administratorė S. V.. Iki 2014-01-13 antstolė jokio atsakymo negavo, skola ir toliau neišieškoma. Registro centro duomenimis UAB „Skolų valdymo departamentas“ vadovu yra A. F.. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, antstolė prašė jos prašymą tenkinti.

4Suinteresuotas asmuo UAB „Gelvora“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad sutinka su antstolės pareikštu reikalavimu.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. vasario 13 d. nutartimi antstolės N. Š. pareiškimą tenkino iš dalies. Skyrė UAB „Skolų valdymo departamentas“ vadovui A. F. nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos skaičiuotiną 20 Lt baudą už kiekvieną antstolės reikalavimų nevykdymo dieną. Teismas nurodė, kad UAB „Skolų valdymo departamentas“ buvo žinomas antstolio patvarkymo turinys, t.y. patvarkymuose nustatyti atitinkami įpareigojimai, jų vykdymo tvarka ir nevykdymo teisiniai padariniai, 2013-06-10 antstolės N. Š. išsiųstas patvarkymas dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko A. F. darbovietės, įteiktas pasirašytinai, kaip ir patvarkymas dėl informacijos pateikimo, tačiau patvarkymai iki šiol neįvykdyti. Teismas nurodė, jog neturi duomenų dėl kokių konkrečių (finansinių, organizacinių, nenugalimos jėgos ar kt.) priežasčių UAB „Skolų valdymo departamentas“ nevykdo antstolės patvarkymų, t.y. neišskaičiuoja ir į depozitinę sąskaitą neperveda skolininko A. F. darbo užmokesčio dalies ir neinformuoja antstolės apie patvarkymo nevykdymo priežastis. UAB „Skolų valdymo departamentas“ vadovu yra pats skolininkas A. F.. Todėl teismas padarė išvadą, kad yra pateikta pakankamai įrodymų, patvirtinančių antstolio nustatytų įpareigojimų neįvykdymo faktą, kaip pagrindą UAB „Skolų valdymo departamentas“ vadovo A. F. procesinei atsakomybei. Teismas atsižvelgęs į išieškotinos pagal vykdomąjį dokumentą sumos dydį, į antstolės reikalavimų nevykdymo laikotarpį, sprendė, jog už antstolio reikalavimų nevykdymą UAB „Skolų valdymo departamentas“ vadovui A. F. skirtina už antstolės reikalavimų nevykdymą po 20 Lt už kiekvieną nevykdymo dieną.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai.

8Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Skolų valdymo departamentas“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-02-13 nutartį. Pažymėjo, jog UAB „Skolų valdymo departamentas“ vadovas A. F. 2014-01-17 antstolei N. Š. yra parašęs prašymą leisti mokėti įsiskolinimą dalimis. Todėl pareiškėjos antstolės N. Š. prašymas skirti UAB „Skolų valdymo departamentas“ vadovui A. F. baudą yra nepagrįstas, nes atsakovo vadovas A. F. įsipareigojimus pagal 2014-01-17 susitarimą vykdo tinkamai.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindo bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

11Pagal vykdomosios bylos Nr. 0033/07/00745 medžiagą nustatyta, kad antstolė vykdo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2007-08-01 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-708-602 dėl 14 032,08 Lt įsiskolinimo ir kitų mokėjimų priteisimo iš skolininko A. F. išieškotojo AB banko „Hansabankas“ naudai. Išieškotojas AB bankas „Hansabankas“ šioje vykdomojoje byloje pagal 2008-08-14 Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 08-20-37 perleido UAB „Gelvora“ reikalavimo teises į skolininką A. F. pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-708-602/2007. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009-02-02 nutartimi pakeistas išieškotojas AB bankas „Hansabankas“ išieškotoju UAB „Gelvora“. Skolininkas nuo 2012-01-26 yra UAB „Skolų valdymo departamentas“ vadovas. 2013-06-10 antstolė N. Š. išsiuntė patvarkymą dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko A. F., kuriuo įpareigojo skolininko darbovietę UAB „Skolų valdymo departamentas“ iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio, viršijančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA, šias sumas išskaitant ir pervedant į antstolio depozitinę sąskaitą reguliariai iki visos sumos išieškojimo arba antstolio nurodymo. Patvarkyme antstolis taip pat informavo UAB „Skolų valdymo departamentą“ apie tai, kad už antstolio reikalavimo nevykdymą teismas gali paskirti baudą už kiekvieną nevykdymo dieną. Minėtas patvarkymas 2013-06-12 įteiktas pasirašytinai įmonės administratorei E. M.. Antstolė 2013-12-06 skolininko darbovietei išsiuntė patvarkymą, kuriuo prašė UAB „Skolų valdymo departamentą“ informuoti antstolę per 5 d., kodėl jos reikalavimai nėra vykdomi. Šis patvarkymas įteiktas 2013-12-06, pasirašė administratorė S. V..

12Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui. Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (LR Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., LR CPK 585 str. 1 d.). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (LR CPK 585 str. 2 d., 616 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-22 nutartis c.b. Nr. 3K-3-454/2009).

13Pagal CPK 733 str. 1-2 d. išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio antstolis pradeda skolininko darbdaviui pateikdamas vykdomąjį dokumentą bei patvarkymą jį vykdyti. CPK 122 str. 2 d., 123 str. 2 d. numato, kad juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, juridinio asmens vadovui, valdymo organui arba raštinės darbuotojui.

14Apeliantas atskirąjį skundą grindžia argumentais, jog UAB „Skolų valdymo departamentas‘ vadovas A. F. 2014-01-17 antstolei N. Š. yra parašęs prašymą leisti mokėti įsiskolinimą dalimis, įsipareigojimus apeliantas pagal 2014-01-17 susitarimą vykdo tinkamai.

15Kaip matyti iš bylos medžiagos, antstolė M. Š. kreipėsi į teismą su prašymu dėl baudos skyrimo atsakovo UAB „Skolų valdymo departamentas“ vadovui, kadangi šis nevykdė antstolės reikalavimų t.y. 2013-06-10 patvarkymo dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš A. F. darbo užmokesčio, 2013-09-18 patvarkymo dėl neišieškotos skolos. Pirmosios instancijos teismas 2014-02-13 skundžiama nutartimi antstolės prašymą tenkino, skyrė UAB „Skolų valdymo departamentas“ vadovui A. F. 20 Lt baudą už kiekvieną antstolės reikalavimų nevykdymo dieną nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nurodė, jog teismo skiriamos baudos, kaip procesinė sankcija, neatlieka kompensuojamosios (žalos, nuostolių atlyginimo) funkcijos, taip pat ši sankcija negali būti vertinama kaip „satisfakcija“ antstoliui ar išieškotojui. Baudos drausminantis poveikis yra nukreiptas tik į ateitį, siekiant, kad pažeidimas nesikartotų ateityje (neįmanoma drausminti ar koreguoti asmens elgesio praeityje). Drausminantis baudos poveikis gali būti pasiektas tik tada, kai asmuo, kuriam taikoma bauda, subjektyviai žino, kad jam jau yra paskirta atitinkama sankcija, nes, tik žinodamas apie jam pritaikytą konkrečią poveikio priemonę, asmuo gali atitinkamai spręsti dėl savo veiksmų, elgesio ateityje – tęsti pažeidimą ar nutraukti neteisėtus veiksmus (neveikimą). Minėta, jog skundžiama nutartimi bauda skirta už kiekvieną antstolės reikalavimų nevykdymo dieną, skaičiuotiną nuo nutarties įsiteisėjimo dienos. Atsakovas teigia bei pridėjo rašytinius įrodymus, jog jis iš esmės vykdo antstolės patvarkymus, 2014-01-17 yra parašęs antstolei prašymą (susitarimą) leisti mokėti įsiskolinimą dalimis ir įsipareigojimus pagal susitarimą vykdo tinkamai. Kadangi, skundžiama nutartimi bauda iš esmės skirta į ateitį t.y. skaičiuotina nutarčiai įsiteisėjus už kiekvieną antstolės reikalavimų nevykdymo dieną, todėl atsižvelgiant į minėtą drausminantį baudos poveikį, atsakovui tinkamai vykdant antstolės reikalavimus, bauda nebus skaičiuojama. Todėl minėtų aplinkybių kontekste tenkinti atkirąjį skundą ir naikinti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, nėra jokio pagrindo.

16Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį, dėl to skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

17Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai