Byla 2-769-555/2017
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas,

2sekretoriaujant Ievai Gegieckaitei,

3dalyvaujant ieškovo V. M. atstovui advokatui M. K.,

4atsakovo G. M. atstovui advokatei D. D.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. M. ieškinį atsakovui G. M. dėl nuostolių atlyginimo.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7ieškovas V. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo G. M. 64 606,98 Eur nuostolių atlyginimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad atsakovui, jo sūnui G. M., naudojant fizinį ir psichologinį smurtą (2012 m. liepos 12 d. atsakovas jį sumušė ir grasino nužudyti, dėl to jo atžvilgiu Kauno apylinkės teisme yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis nuosprendis), jis buvo priverstas jo vardu sudaryti įgaliojimus valdyti jam nuosavybės teise priklausantį turtą: 2009 m. lapkričio 10 d. Kauno 10-ajame notarų biure – įgaliojimą valdyti butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), 2012 m. gegužės 14 d. Kauno 18-ajame notarų biure – įgaliojimą valdyti 8,95 ha žemės sklypą, esantį ( - ) unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Ieškovas įrodinėja, kad atsakovas, pasinaudojęs minėtais įgaliojimais, 2010 m. balandžio 2 d. pardavė jam nuosavybės teise priklausantį butą, nepateikė jokios ataskaitos apie savo veiklą ir negrąžino gautų 42 574,14 Eur (147 000,00 Lt), o 2012 m. gegužės 15 d. pardavė jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, taip pat nepateikė apie savo veiklą ataskaitos ir negrąžino gautų 22 032,84 Eur (76 075,00 Lt). Ieškovas taip pat nurodė, kad dėl nurodytų įvykių atsakovo atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 183 straipsnio 2 dalyje. Kauno apygardos teismas, nagrinėdamas baudžiamąją bylą pirmąją instancija, 2014 m. spalio 17 d. nuosprendžiu atsakovą pripažino kaltu, Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. vasario 20 d. nuosprendžiu jį išteisino, o Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2016 m. sausio 13 d. nutartimi atmetė ieškovo kasacinį skundą, nurodydamas, kad nustatytos aplinkybės yra susijusios su civiliniais teisiniais santykiais. Nepaisant to, visuose minėtuose teismų priimtuose sprendimuose buvo nustatytos aplinkybės, t. y. kad atsakovas, veikdamas pagal įgaliojimus, pardavęs ieškovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, nepateikė ataskaitų apie savo veiklą ir negrąžino gautų pinigų, o taip pat, kad atsakovas visus gautus pinigus panaudojo savo reikmėms.

8Atsiliepimu į ieškovo V. M. ieškinį atsakovas G. M. nurodo, kad su juo nesutinka. Atsakovas nurodo, kad tiek 2012 m. liepos 12 d. baudžiamoji byla, tiek ir visos kitos bylos buvo pradėtos jo pusseserės D. M. iniciatyva, jai siekiant praturtėti. Priešingai nei nurodyta ieškinyje, jis niekada nenaudojo prieš tėvą (ieškovą) smurto, visada juo rūpinosi ir prižiūrėjo. Tuo tarpu vykusio teisminio proceso metu kviesti liudytojais notarai patvirtino, kad ieškovas nebuvo įbaugintas ar verčiamas pasirašyti įgaliojimus. Ieškovas suteikdamas jam įgaliojimą savo veiksmus suprato, taip pat suprato dėl ko pasirašo, o norėdamas nutraukti įgaliojimus, tai padaryti galėjo bet kada, tačiau tokių veiksmų nesiėmė. Atsakovas taip pat įrodinėja, kad jam pardavus ieškovui nuosavybės teise priklausantį būtą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), ieškovui buvo įrengtas kambarys bute, esančiame ( - ), jis taip pat jam pirko rūbus, higienos prekes, tardavosi, kur išleis pinigus, parodydavo sąskaitas, o ataskaitą apie savo veiklą pranešdavo žodžiu.

9Bylos nagrinėjimo metu atsakovas taip pat iškėlė klausimą dėl ieškovo V. M. psichinės būsenos nulemto galimo negalėjimo suprasti savo veiksmų esmės ir juos valdyti pareiškiant reikalavimus dėl nuostolių atlyginimo.

10Ieškinys tenkintinas.

11Bylos medžiaga nustatyta, kad 2009 m. lapkričio 20 d. įgaliojimo (prijungtos baudžiamosios bylos Nr. 1-181-175/2014, t. 1, b. l. 64) pagrindu ieškovas V. M. įgaliojo atsakovą G. M. valdyti, tvarkyti, o taip pat parduoti butą, esantį ( - ), už įgaliotinio nuožiūra nustatytą kainą ir sąlygas, taip pat nupirkti įgaliotojo vardu bet kokį nekilnojamąjį turtą Lietuvos Respublikoje už kainą ir sąlygas įgaliotino nuožiūra. Pagal 2012 m. gegužės 14 d. įgaliojimą (prijungtos baudžiamosios bylos Nr. 1-181-175/2014, t. 1, b. l. 7) atsakovas G. M. buvo įgaliotas tvarkyti, valdyti ir disponuoti ieškovui V. M. nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, esančiu ( - ), taip pat parduoti už jų bendru sutarimu nustatytą kainą ir sąlygas.

12Byloje nėra ginčo, kad atsakovas G. M., atstovaudamas ieškovą V. M., kaip buto su rūsiu, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), savininką, veikdamas pagal 2009 m. lapkričio 20 d. Kauno miesto 10-ajame notarų biure, esančiame ( - ), išduotą įgaliojimą (notarinio registro Nr. ( - )), suteikiantį „... valdyti ir tvarkyti, taip pat parduoti nuosavybės teise V. M. priklausantį 41 butą su rūsiu bei nupirkti jo vardu nuosavybės teise bet kokį nekilnojamąjį turtą Lietuvos Respublikoje...“, 2010 m. balandžio 2 d. Kauno miesto 18-ajame notarų biure, esančiame (duomenys neskelbtini), sudarė pirkimo-pardavimo sutartį (notarinio registro Nr. (duomenys neskelbtini) dėl nekilnojamojo turto – buto su rūsiu, esančio (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. ( - ), bendro 63,79 kv. m. ploto, pardavimo M. M. už 43 443,00 Eur (150 000,00 Lt). Sudarius sutartį buto pirkėjas M. M. 2010 m. balandžio 2 d. pervedė į asmeninę G. M. sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke AB „Swedbank“, 4 923,54 Eur (17 000,00 Lt), 2010 m. gegužės 3 d. M. M. pervedė į asmeninę G. M. sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke AB „Swedbank“, 23 169,60 Eur (80 000,00 Lt), 2010 m. balandžio 26 d. Nordea Bank Finland PLc banko Lietuvos skyrius pervedė į asmeninę G. M. sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke AB „Swedbank“, 14 481,00 Eur (50 000,00 Lt). Atsakovas G. M. pripažįsta, už šį parduotą ieškovui priklausantį turtą iš viso gavęs 42 574,14 Eur (147 000,00 Lt) pinigų negrąžino, taip ieškovo V. M. vardu jokio (nekilnojamo ar kilnojamojo) turto neįgijo.

13Byloje taip pat nėra ginčijama aplinkybė, jog atsakovas G. M., atstovaudamas V. M., kaip 8,9500 ha žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), savininką, veikdamas pagal 2012 m. gegužės 14 d. Kauno miesto 18-ajame notarų biure ( - ), išduotą įgaliojimą (notarinio registro Nr. 2-1758), suteikiantį teisę „...valdyti ir disponuoti žemės sklypu, kurio unikalus Nr. ( - ), esančiu ( - )“, 2012 m. gegužės 15 d. Kauno miesto 18-ajame notarų biure ( - ), sudarė pirkimo-pardavimo sutartį (notarinio registro Nr. ( - )) dėl žemės sklypo, kurio Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) esančio, ( - ), pardavimo R. M. už 22 032,84 Eur (76 075,00 Lt). Pagal minėtą pirkimo-pardavimo sutartį 2012 m. gegužės 15 d. R. M. sumokėjo grynais pinigais 22 032,84 Eur (76 075,00 Lt) sumą G. M., kuris šios sumos turto savininkui ieškovui V. M. negrąžino.

14Pavedimo sampratą reglamentuojančio CK 6.756 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pavedimo sutartimi viena šalis (įgaliotinis) įsipareigoja kitos šalies (įgaliotojo) vardu ir lėšomis atlikti tam tikrus teisinius veiksmus su trečiaisiais asmenimis. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad atstovavimo pagrindu atsiranda dvejopo pobūdžio santykiai: vidiniai santykiai – tarp atstovo ir atstovaujamojo – ir išoriniai – tarp atstovo ir trečiųjų asmenų, su kuriais atstovas sudaro sandorius ar atlieka kitus teisinius veiksmus atstovaujamojo vardu ir interesais. Vidinius atstovaujamojo ir atstovo santykius reguliuoja jų sudaryta sutartis, pvz., pavedimo, o išoriniams atstovavimo santykiams skiriamas įgaliojimas. Jis parodo, kokius sandorius ir kokius teisinius veiksmus su trečiuoju asmeniu turi teisę atlikti įgaliotinis įgaliotojo vardu (CK 2.137 straipsnis). Pavedimo sutartis pagal savo pobūdį yra sutartis dėl atstovavimo, kurios pagrindu įgaliotinis įgaliotojo (atstovaujamojo) vardu su trečiaisiais asmenimis atlieka teisinius veiksmus, todėl jai taikomos ir CK normos, reglamentuojančios atstovavimą (CK 2.132 - 2.151 straipsniai; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2009; 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-461/2010; kt.).

15CK 2.132 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad asmenys turi teisę sudaryti sandorius per atstovus, išskyrus tuos sandorius, kurie dėl savo pobūdžio gali būti asmenų sudaromi tiktai asmeniškai, ir kitokius įstatymu nustatytus sandorius. Atstovui suteiktų teisių apimtis, kaip ir atstovavimo faktas, gali būti aiškiai išreikšti – nustatyti įgaliojime (kai atstovaujama sandorio pagrindu), kituose atstovavimo faktą patvirtinančiuose dokumentuose (kai atstovaujama įstatymų, teismo sprendimo ar administracinio akto pagrindu) arba numanomi – suprantama iš konkrečių aplinkybių, kuriomis atstovas veikia (pardavėjas mažmeninėj prekyboje, kasininkas ir pan.) (CK 2.133 straipsnio 2 dalis). Pagal įstatyme pateiktą įgaliojimo sąvoką įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui, nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis (CK 2.137 straipsnis). Asmuo, veikiantis per atstovą, pripažįstamas veikiantis pats (CK 2.132 straipsnis, 2.133 straipsnio 1 dalis).

16Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė pavedimo teisiniai santykiai, o nurodytais pavedimais atsakovui suteiktos teisės (jų ribos) buvo apibrėžtos įgaliojimuose (CK 6.756 straipsnio 2 dalis): valdyti ir tvarkyti ieškovui priklausantį butą bei žemės sklypą, sudaryti pirkimo pardavimo sutartis, gauti pinigus, įgyti kitą turtą įgaliotojo vardu ir t.t.

17Pažymėtina tai, jog CK 2.150 straipsnyje nustatyta, kad atstovas privalo pateikti atstovaujamajam ataskaitą apie savo veiklą ir atsiskaityti atstovaujamajam už viską, ką yra gavęs vykdydamas pavedimą. Analogiškos nuostatos yra numatytos ir įgaliojimuose (prijungtos baudžiamosios bylos Nr. 1-181-175/2014, t. 1, b. l. 7, 64). CK 6.760 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog visa, ką gavo vykdydamas pavedimą, įgaliotinis privalo tuojau pat perduoti įgaliotojui. Taigi, aptartos įstatymo nuostatos įtvirtina tapačią pareigą atstovui/įgaliotiniui atsiskaityti su atstovaujamuoju/įgaliotoju įvykdžius pavedimą.

18Rungimosi principas reikalauja, kad šalis įrodytų aplinkybes, kuriomis ji grindžia savo reikalavimą (CPK 178 straipsnis). Nagrinėjamu atveju nustačius, kad realizavus ieškovui priklausantį turtą ir ieškovui nurodžius, kad įgaliotinis su įgaliotoju neatsiskaitė, atsakovo pareiga įrodyti, kad jis įvykdė pareigą atstovaujamajam (ieškovui) pateikti ataskaitą apie savo veiklą ir perdavė visa, ką yra gavęs vykdydamas pavedimą. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas už parduotą nekilnojamąjį turtą- butą ir žemės sklypą gautus 64 606,98 Eur (223 075,00 Lt) perdavė atstovaujamajam (ieškovui), priešingai, ieškovas pripažįsta, kad gautų pinigų atsakovui neperdavė, taip pat nurodo, kad jokio turto už gautas pingines lėšas atsakovo vardu neįgijo.

19Įstatymai įpareigoja įgaliotinį grąžinti įgaliotojui viską, ką įgaliotinis gavo vykdydamas pavedimo sutartį. Nustačius, kad atsakovui (įgaliotiniui) pardavus turtą už 64 606,98 (223 075,00 Lt), įgaliotinis šios sumos įgaliotojui neperdavė, bei įgaliotojo vardu jokio turto neįgijo, reikalaujama suma iš įgaliotinio įgaliotojui priteistina.

20Atsakovo teigimu, ieškinys yra nepagrįstas todėl, kad bylos nagrinėjimo metu kilo abejonės dėl ieškovo V. M. psichinės būsenos nulemto galimo negalėjimo suprasti savo veiksmų esmės ir juos valdyti bylos nagrinėjimo metu.

21Įstatymuose nenustatyta teismo teisė savo iniciatyva pradėti civilinę bylą dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar asmens veiksnumo apribojimo tam tikroje srityje. Prašymą teismui pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje arba apriboti asmens civilinį veiksnumą tam tikroje srityje turi teisę paduoti to asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras (CK 2.10 straipsnio 4 dalis, 2.11 straipsnio 5 dalis, CPK 463 straipsnio 1 dalis).

22CPK 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad galėjimas įgyvendinti savo teises teisme ir pavesti atstovui vesti bylą (civilinis procesinis veiksnumas) priklauso juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, kurie yra pasiekę pilnametystę – aštuoniolika metų, nepilnamečiams, įstatymų nustatyta tvarka sudariusiems santuoką, taip pat nepilnamečiams, kurie įstatymų nustatyta tvarka teismo pripažinti visiškai veiksniais (emancipuotais). Remiantis šio straipsnio 2 ir 4 dalimis, fizinių asmenų, pripažintų neveiksniais tam tikroje srityje, ir asmenų, kurių civilinis veiksnumas tam tikroje srityje apribotas, teises ir įstatymų saugomus interesus gina teisme jų atstovai – globėjai arba rūpintojai. CPK 137 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu pareiškimą padavė neveiksnus tam tikroje srityje fizinis asmuo. Jei asmuo netenka veiksnumo tam tikroje srityje po civilinės bylos iškėlimo, CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 166 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu byla sustabdoma iki bus paskirtas neveiksnaus tam tikroje srityje asmens atstovas pagal įstatymą. Remiantis CPK 39 straipsniu, šaliai, kuri neturi civilinio procesinio veiksnumo ir atstovo pagal įstatymą, priešingos šalies, kuri siekia atlikti procesinius veiksmus, prašymu teismas gali paskirti kuratorių, kuris konkrečioje byloje veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Nors CPK normos yra susijusios išimtinai su teisiniu asmens veiksnumu, t. y. jose reglamentuojami santykiai, susiklostantys įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažinus asmenį neveiksniu arba ribotai veiksniu tam tikroje srityje, teisinę reikšmę turi ne tik teisinis, bet ir faktinis asmens veiksnumas.

23Teismo aktyvumas siekiant pašalinti abejones dėl galimo civilinėje byloje dalyvaujančio asmens negalėjimo suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti yra būtinas tik išimtiniais atvejais ir yra pagrįstas tiek, kiek jis yra paremtas pakankamais ir objektyviais duomenimis pagrįstomis teismo abejonėmis dėl galimo asmens negalėjimo suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti. Teismo vertinimu, atsakovo nurodyti duomenys nesudaro pagrindo abejoti dėl galimo ieškovo negalėjimo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti.

24Atsakovas abejonę dėl galimo ieškovo negalėjimo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti grindė tuo, jog ieškovas sunkiai bendrauja su aplinkiniais, nesuvokia aplinkos, nežino dėl ko užvesta byla, kokie reikalavimai yra pareikšti sūnui (atsakovui), nežino koks pinginis vienetas cirkuliuoja Lietuvos Respublikoje.

25Pažymėtina, kad sprendžiant tarp šalių iškilusį ginčą, teismas išvažiuojamojo teismo posėdžio metu tiesiogiai bendravo su ieškovu V. M.. Teismo posėdžio metu ieškovas atsakinėjo į jam užduotus klausimus, suvokė apie vykstantį procesą, išdėstė savo poziciją dėl turėto turto masto ir siekio atgauti turtą ar pinigines lėšas. Atsižvelgiant į ieškovo amžių, lėtesnis užduodamų klausimų suvokimas, jų neišgirdimas nesudaro pagrindo suabejoti byloje dalyvaujančio asmens psichine būkle. Nors teismo teisė reikalauti asmens psichikos būklę patvirtinančius dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos yra ribota, tačiau atsižvelgiant į tai, kad ginčas yra kilęs tarp artimų giminaičių, jog ieškovas yra apgyvendintas VšĮ „Senelių rojus“ ir turint duomenų, kad jis buvo gydomas gydymo įstaigos psichiatriniame skyriuje, buvo nuspręsta byloje apklausti gydytoją, stebinčią ieškovo psichinę būklę. Ieškovą gydanti gydytoja nepatvirtino atsakovo keliamų abejonių dėl ieškovo gebėjimo suvokti savo veiksmus, priešingai, patvirtino, kad pagal savo amžių ieškovas sugeba savimi pasirūpinti, suvokia aplinką.

26Apibendrinant kas išdėstyta, spręstina, kad atsakovo nurodytų duomenų pagrindu teismui nekilo abejonė dėl byloje dalyvaujančio asmens psichikos būklės, todėl imtis aktyvių veiksmų siekiant tokias abejones pašalinti bei teismo pareiga kreiptis į kompetentingas institucijas dėl galimo tolesnio asmens veiksnumo tyrimo, nagrinėjamos bylos atveju, nekyla.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų

28Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Ieškovo ieškinį patenkinus, yra pagrindas priteisti ieškovui iš atsakovo jo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

29Ieškovas pateikė teismui prašymą priteisti iš atsakovo 600,00 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, pateikė tai pagrindžiančius įrodymus: atstovavimo pagrindą su advokatu M. K. patvirtinančią 2016 m. kovo 21 d. atstovavimo sutartį (b. l. 68), 2016 m. balandžio 5 d. pinigų priėmimo kvitą Serija LAT Nr. 753741 už teisines paslaugas, kuriuo buvo atsiskaityta su advokatu R. M. (b. l. 102), 2017 m. sausio 16 d. prašymą priteisti 600,00 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ir 2017 m. sausio 16 d. pinigų priėmimo kvitą Serija LAT Nr. 835867 už teisines paslaugas (atstovavimą), kuriuo buvo atsiskaityta su advokatu M. K. (b. l. 139-140). Teismo vertinimu, ieškovo naudai nėra pagrindo priteisti jo turėtų teisinės pagalbos išlaidų, kurios grindžiamos 2016 m. balandžio 5 d. pinigų mokėjimo priėmimo kvitu Serija LAT Nr. 753741, pagal kurį ieškovas yra sumokėjęs 450,00 Eur sumą advokatui R. M.. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovą nagrinėjamoje byloje atstovavo ir teisinių paslaugų sutartį yra pateikęs advokatas M. K., tuo tarpu duomenų apie tai, kad ieškovas būtų sudaręs pavedimo sutartį su advokatu R. M., taip suteikdamas jam įgaliojimus atstovauti jo interesus nagrinėjamoje byloje, nėra. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybės, o taip pat įvertinus ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų dydį pagal teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose nustatytus dydžius (CPK 98 straipsnio 2 dalis), spręstina, kad ieškovo prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų sumą (150,00 Eur) už atstovavimą nagrinėjamoje byloje yra pagrįsta, todėl ieškovui V. M. iš atsakovo G. M. priteistina 150,00 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

30Kadangi Kauno apygardos teismo 2016 kovo 24 d. nutartimi, ieškovui V. M. buvo atidėtas 1 581,00 Eur žyminio mokesčio už paduodamą ieškinį sumokėjimas iki teismo sprendimo priėmimo, todėl ieškinį patenkinus iš atsakovo G. M. Valstybės naudai priteistinas 1 581,00 Eur žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

31Teismas šioje byloje patyrė 9,65 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, šios išlaidos, patenkinus ieškinį, priteistinos iš atsakovo G. M. Valstybės naudai (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

33ieškinį tenkinti.

34Priteisti iš atsakovo G. M., a. k. ( - ) ieškovo V. M., a. k. ( - ) naudai 64 606,98 Eur (šešiasdešimt keturis tūkstančius šešis šimtus šešis eurus 98 ct) nuostolių atlyginimo ir 150,00 Eur (šimtą penkiasdešimt eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

35Priteisti iš atsakovo G. M., a. k. ( - ) Valstybės (išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija (įmonės kodas 188659752), į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660) naudai 1 581,00 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą 00 ct) žyminio mokesčio ir 9,65 (devynis eurus 65 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

36Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. sekretoriaujant Ievai Gegieckaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo V. M. atstovui advokatui M. K.,... 4. atsakovo G. M. atstovui advokatei D. D.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. ieškovas V. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 8. Atsiliepimu į ieškovo V. M. ieškinį atsakovas G. M. nurodo, kad su juo... 9. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas taip pat iškėlė klausimą dėl ieškovo V.... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2009 m. lapkričio 20 d. įgaliojimo (prijungtos... 12. Byloje nėra ginčo, kad atsakovas G. M., atstovaudamas ieškovą V. M., kaip... 13. Byloje taip pat nėra ginčijama aplinkybė, jog atsakovas G. M., atstovaudamas... 14. Pavedimo sampratą reglamentuojančio CK 6.756 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 15. CK 2.132 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad asmenys turi teisę... 16. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad tarp ieškovo ir atsakovo... 17. Pažymėtina tai, jog CK 2.150 straipsnyje nustatyta, kad atstovas privalo... 18. Rungimosi principas reikalauja, kad šalis įrodytų aplinkybes, kuriomis ji... 19. Įstatymai įpareigoja įgaliotinį grąžinti įgaliotojui viską, ką... 20. Atsakovo teigimu, ieškinys yra nepagrįstas todėl, kad bylos nagrinėjimo... 21. Įstatymuose nenustatyta teismo teisė savo iniciatyva pradėti civilinę bylą... 22. CPK 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad galėjimas įgyvendinti savo teises... 23. Teismo aktyvumas siekiant pašalinti abejones dėl galimo civilinėje byloje... 24. Atsakovas abejonę dėl galimo ieškovo negalėjimo suprasti savo veiksmų... 25. Pažymėtina, kad sprendžiant tarp šalių iškilusį ginčą, teismas... 26. Apibendrinant kas išdėstyta, spręstina, kad atsakovo nurodytų duomenų... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 28. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 29. Ieškovas pateikė teismui prašymą priteisti iš atsakovo 600,00 Eur... 30. Kadangi Kauno apygardos teismo 2016 kovo 24 d. nutartimi, ieškovui V. M. buvo... 31. Teismas šioje byloje patyrė 9,65 Eur procesinių dokumentų siuntimo... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 33. ieškinį tenkinti.... 34. Priteisti iš atsakovo G. M., a. k. ( - ) ieškovo V. M., a. k. ( - ) naudai 64... 35. Priteisti iš atsakovo G. M., a. k. ( - ) Valstybės (išieškotojas... 36. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas...