Byla 1S-52-209-2008
Dėl nutarimo nutraukti ikiteismini tyrima Nr. 10-9-110-05

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Stasys Lemežis, sekretoriaujant

2Vaidai Gailiutei, dalyvaujant prokurorei

3Jorunei Žeberskienei, teismo posedyje, BPK 441 str. tvarka, išnagrinejes UAB „Hansa Lizingas“ skunda del Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2007-12-21 nutarties del pareiškejo 2007-11-28 skundo del Vilniaus apygardos prokuraturos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo nutarimo atmesti UAB „Hansa lizingas“ skunda del nutarimo nutraukti ikiteismini tyrima Nr. 10-9-110-05,

4n u s t a t e:

52005-12-19 Vilniaus apygardos prokuraturoje pagal UAB „Hansa lizingas“ pareiškima, kuriame buvo nurodoma, kad UAB „G. s.“ neatsiskaito už lizingo budu isigyta automobili „Mazda Xedos9“, v/n ( - ), buvo pradetas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-9-110-05 del dideles vertes svetimo turto pasisavinimo, t.y. veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d.

6Ikiteisminio tyrimo buvo metu nustatyta, kad 2004-11-11 UAB „G. s.“, atstovaujama I. V., išperkamosios nuomos (lizingo) budu iš UAB „Hansa lizingas“ isigijo automobili „Mazda Xedos 9“, v/n ( - ), 15929,10 EUR vertes, kuris 2004-11-14 eismo ivykio metu buvo nepataisomai sugadintas bei veliau parduotas kaip metalo laužas. UAB „G. s.“ lizingo sutarties sudarymo metu už automobili sumokejusi 30 procentu jo vertes, veliau moketi imokas nustojo.

72007-04-27 Vilniaus apygardos prokuraturos skyriaus prokurores Jorunes Žeberskienes nutarimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. 1 p., ikiteisminis tyrimas Nr. 30-9-110-05 buvo nutrauktas, kadangi ikiteisminio tyrimo metu nesurinkta objektyviu duomenu, patvirtinanciu, kad UAB „G. s.“ ar su ja susije asmenys pasisavino ar iššvaiste ju žinioje esancia transporto priemone - automobili „Mazda Xedos 9“, v/n ( - ), taip pat nenustatyta, kad igyjant šia transporto priemone butu panaudota apgaule ar apgaule vengta privalomu imoku, tuo padarant kitam asmeniui turtines žalos.

82007-05-25 Vilniaus apygardos prokuraturoje buvo gautas 2007-05-21 UAB „H. l.“ skundas del nutarimo nutraukti ikiteismini tyrima Nr. 10-9-110-05. 2007-06-08 nutarimu skundas buvo patenkintas, ikiteisminis tyrimas atnaujintas.

92007-10-10 Vilniaus apygardos prokuraturos skyriaus prokurores Jorunes Žeberskienes nutarimu, vadovaujantis LR BPK 3 str. 1 d. 1 p., ikiteisminis tyrimas Nr. 10-9-11-05 buvo nutrauktas nepadarius veiku, turinciu nusikaltimu, numatytu Lietuvos Respublikos BK 184 str. 2 d., 183 str. 2 d., 182 str. 2 d., 186 str. 1 d. požymiu.

102007-10-29 Vilniaus apygardos prokuraturoje buvo gautas 2007-10-24 UAB „Hansa lizingas“ skundas del nutarimo nutraukti ikiteismini tyrima Nr. 10-9-110-05. 2007-11-14 Vilniaus apygardos prokuraturos skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojo nutarimu UAB „Hansa lizingas“ generalinio direktoriaus skundas netenkintas. UAB „Hansa lizingas“ ši nutarima apskunde. Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo teisejos 2007-12-21 nutartimi skundas netenkintas. 2008-01-09 Vilniaus miesto 1 apylinkes teisme gautas 2008-01-07 UAB „Hansa lizingas“ skundas del Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2007-12-21 nutarties atmesti UAB „Hansa lizingas“ skunda del ikiteisminio tyrimo Nr. 10-9-110-05 nutraukimo ir prašymas atnaujinti termina skundui paduoti. Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo teisejos 2008-01-16 nutartimi skundo padavimo terminas atnaujintas.

11UAB „Hansa lizingas“ skundu prašo atnaujinti ikiteismini tyrima del UAB „Hansa lizingas“ 2005-11-30 pareiškime Nr. 2138 nurodytu faktu ir ivertinti svetimo turto – automobilio „Mazda Xedos9“, valst. Nr. ( - ) pardavimo be savininko sutikimo (turto iššvaistymo) fakta pagal Lietuvos Respublikos BK 184 str. ir nurodo, kad:

12I. teismas prieme nemotyvuota sprendima, atkartojo Vilniaus apygardos prokuraturos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo nutarime nurodytas aplinkybes, visiškai nepasisake del 2007-11-28 UAB „Hansa lizingas“ skundo argumentu ir prokuraturos netinkamo UAB „G. s.“ vadovo I. V. veikos vertinimo, nutarti grinde bendro pobudžio frazemis, neaiškino, kuo teismas grindžia prokuroro teiginiu teisinguma, nenurode, kodel neteisingi ir nepagristi pareiškejo UAB „Hansa lizingas“ 2007-11-28 skunde nurodyti kontrargumentai.

13II. Teismas pažymejo, kad automobilio liekanu pardavimas, nesant savininko UAB „Hansa lizingas“ sutikimo, tik formaliai atitinka nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 183 str., požymius, taciau pareiškejo nuomone I. V. veikoje yra nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 184 str., požymiai. 2004-11-11 UAB „Hansa lizingas“ lizingo sutarties Nr. LT012134 pagrindu lizingo gavejui UAB „G. s.“ perdave naudotis UAB „Hansa lizingas“ nuosavybes teise priklausanti automobili „Mazda Xedos9“, valst. Nr. ( - ). UAB „G. s.“ lizingo sutarties pagrindu igijo teise tik naudotis automobiliu, o nuosavybes teise i Turta butu perejusi šiai bendrovei tik atsiskaicius su UAB „Hansa lizingas“. Lizingo gavejas su lizingo bendrove neatsiskaite. Ikiteisminio tyrimo metu surinktoje medžiagoje yra nustatyta, kad UAB „G. s.“ direktorius I. V. jam patiketa ir jo žinioje esanti ne jam ar kad UAB „G. s.“ priklausanti Turta pardave, nesant Turto savininko UAB „Hansa lizingas“ leidimo ar sutikimo. Pareiškejo nuomone, šiais veiksmais buvo padarytas nusikaltimas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 184 str. Tokia nuomone grindžiama 1998-12-12 Lietuvos Aukšciausiojo teismo teiseju Senato nutarimo Nr. 19 „Del teismu praktikos sukciavimo ir turto pasisavinimo arba iššvaistymo baudžiamosiose bylose„ 4, 9, 10, 11, 12 p. ar ju dalimis.

14III. Skundžiamoje nutartyje teismas daro prielaida, kad UAB „G. s.“ direktorius I. V. galejo buti suklaidintas UAB „Hansa lizingas“ darbuotoju. UAB „G. s.“ direktorius I. V. paaiškino, kad kažkas iš UAB „Hansa lizingas“ darbuotoju jam leido parduoti automobilio liekanas, nors nera aišku, kada ir kokiems UAB „Hansa lizingas“ darbuotojams I. V. skambino ir ar iš viso buvo skambinta telefonu. Lizingo sutarties, sudarytos su UAB „Greitas sprendimas“ 5.1.5 p. numatyta, jog noredamas disponuoti Turtu lizingo gavejas privalo gauti rašytini lizingo bendroves leidima, taciau I. V. del tokio sutikimo nesikreipe, net negali pasakyti su kuo iš UAB „Hansa lizingas“ darbuotoju bendravo, nors akivaizdu, jog bet kuris protingas, sažiningas ir apdairus asmuo, ketindamas parduoti svetima turta, isitikintu, ar asmuo, kuris jam leidžia tai padaryti, turi atitinkama kompetencija ir igaliojimus. I. V. parodymais, esa, leidima parduoti Turta iš UAB „Hansa lizingas“ gavo, teismas neturetu remtis. Svetimo turto pardavimo fakto negincija ir pats I. V..

15IV.

16Pareiškejo nuomone, UAB „G. s.“ direktoriaus veikoje yra tycia. Teismas remesi prielaidomis apie UAB „G. s.“ ketinimus – UAB „G. s.“ siule išduoti vekseli, taciau jo neišdave, pareiške civilini ieškini, taciau pati ji ir atsieme. I. V., pardave svetima turta už abejotina 10 000.00 Lt kaina, pagal 2004-12-10 sutarti (kaina nustate be turto vertinimo, turtas parduotas i metalo lauža), negražino šiu pinigu UAB „Hansa lizingas“, nei iš karto, nei periodinemis imokomis (ivairiu periodiškumu ir dalimis sumokejo tik 7739.58 Lt), gautus pinigus naudojo UAB „G. s.“ biznyje. Tai irodo tycine I. V. veikos puse. LR BK 184 str., baigtumui neturi itakos lešu, gautu pardavus svetima turta, panaudojimas, iššvaistymas galimas ir esant netiesioginiai tyciai.

17Pareiškejo manymu, ikiteisminio tyrimo metu surinkta pakankamai duomenu, patvirtinanciu, kad UAB „G. s.“, jos vadovas I. V. iššvaiste svetima UAB „G. s.“ patiketa ir ju žinioje buvusi Turta, t.y., padare neteisetas veika, turincias nusikaltimo, numatyto 184 str., požymiu.

18Teismo posedyje prokurore prašo skunda atmesti.

19Skundas atmestinas.

20Pažymetina, kad Vilniaus apygardos prokuraturos skyriaus prokurores 2007-10-10 nutarimu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-9-11-05 nepadarius veiku, turinciu nusikaltimu, numatytu Lietuvos Respublikos BK 184 str. 2 d., 183 str.2 d., 182 str. 2 d., 186 str. 1 d. požymiu, UAB „Hansa Lizingas“ skundo del Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2007-12-21 nutarties argumentuose iš esmes gincijamas tik skundžiamos nutarties pagristumo aspektas, susietas su turto išvaistymu parduodant svetima automobili, t.y. nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 184 str. padarymu, prašoma ivertinti svetimo turto – automobilio „Mazda Xedos9“, valst. Nr. ( - ) pardavimo be savininko sutikimo (turto iššvaistymo) fakta pagal Lietuvos Respublikos BK 184 str.

21Lietuvos Respublikos BK 184 str. 2 d. numatyta atsakomybe už patiketo dideles vertes svetimo turto ar turtines teises iššvaistyma. Pagal Lietuvos Respublikos BK 190 str. nustatyta, kad XXVIII skyriuje numatytas turtas yra dideles vertes, kai jo verte viršija 250 MGL dydžio suma. Iš transporto priemoniu eksperto E. M. 2004-11-23 Automobilio „Mazda Xedos9“ v/n ( - ) vertinimo ir jame pateikto automobilio likutines vertes skaiciavimo matyti, kad minetos transporto priemones likutine verte vertinimo metu buvo 10.959 Lt (t.2, b.l. 92). Iš 2004-12-10 automobilio pirkimo-pardavimo išsimoketinai sutarties ir 2005-04-29 kasos pajamu orderio matyti, kad mineta transporto priemone tariamai buvo parduota ir už ja sumoketa 10.000 Lt (t.2, b.l. 40-41). Teismas neturi pagrindo abejoti turimais duomenimis ir neturi kitu duomenu, iš kuriu butu galima daryti pagrista išvada, kad minetos transporto priemones verte jos tariamo pardavimo metu galejo viršyti 250 MGL, t.y. 31.250 Lt. (kadangi auto transporto priemones tariamo pardavimo metu taikomas minimalus gyvenimo lygis (MGL) sieke 125 Lt. (Lietuvos Respublikos 1998-04-01 Vyriausybes nutarimas Nr. 382)).

22Pažymetina, kad civiliniai santykiai gali pereiti i baudžiamuosius teisinius santykius esant sudarytu civiliniu sutarciu vykdymo objektyviam apsunkinimui, kai viena šaliu samoningai neteisetais veiksmais užkerta kelia vykdyti sutarti (Lietuvos aukšciausiojo teismo išplestines teiseju kolegijos nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-388/2007). Tais atvejais, kai vengiama ivykdyti turtines prievoles, svarbiausia nustatyti, kiek kaltinamas asmuo savo samoningais veiksmais sumenkino kreditoriaus galimybes atkurti pažeista teise civilinio proceso priemonemis. Jei kreditoriaus teises atkurimas tampa neperspektyvus del samoningu skolininko veiksmu, jo sukelto nemokumo, laikytina, kad veika perženge civiliniu teisiniu santykiu ribas. Šiuo atveju, mineta transporto priemone buvo tariamai parduota ir už ja 2005-04-29 sumoketa 10.000 Lt. Tokia kaina, atsižvelgus i tai, kad pagal transporto priemoniu eksperto E. M. 2004-11-23 vertinima minetos transporto priemones likutine verte vertinimo metu buvo 10.959 Lt (t.2, b.l. 92), nelaikytina akivaizdžiai neprotinga. Kaip matyti iš bylos duomenu (t. 3, b.l. 30), po to, kai tariamai pardavus transporto priemone 2005-04-29 buvo gauti 10.000 Lt, UAB „G. s.“ UAB „Hansa lizingas“ sumokejo apie 7873.8 Lt., t.y. apie 3085 Lt. mažiau nei buvo šios transporto priemones likutine verte ir apie 2126 Lt mažiau nei buvo už ja realiai gauta. I. V. parode, kad (t.2, b.l. 152-153) jis už automobili gautus 10 000 sumokejo kaip eilines imokas už mineta automobili. Šio automobilio dokumentai (t.2, b.l. 152), raktai ir pats automobilis buvo perduotas „metalo“ pirkejui. Pažymetina, kad UAB „Hansa lizingas“ neprarado nuosavybes teises i automobili „Mazda Xedos9“ v/n ( - ), kadangi iš neteises negali atsirasti teise ir UAB „Hansa lizingas“ iš neteiseto S. J. valdymo gali išsireikalauti automobili „Mazda Xedos9“ v/n ( - ) (Lietuvos Respublikos CK 4.95), kadangi S. J. negali buti laikomas sažiningu igijeju, nes jis iš transporto priemones registracijos liudijimo (t.2, b.l. 101) negalejo nematyti, kad pirkimo-pardavimo sutarti sudaro ne su automobilio „Mazda Xedos9“ v/n ( - ) savininku (savininku minetame pažymejime ivardintas UAB „Hanza lizingas“). Todel Automobilis „Mazda Xedos9“ v/n ( - ) ir toliau priklauso UAB „Hansa lizingas“, yra žinoma, kam neteisetai buvo perleistas jo valdymas. Byloje nera pakankamai duomenu ir UAB „Hansa lizingas“ ju nenurodo, kad I. V. bendroves vardu tariamai parduodant automobili, t.y. neteisetai perleidžiant jo valdyma S. J. yra ženkliai sumenkinta kreditoriaus galimybes atkurti pažeista teise, t.y. ar pas ji yra automobilis „Mazda Xedos9“ v/n ( - ), o jei jo nera, ar jis arba UAB „G. s.“ yra mokus tiek, kiek reiketu atlyginti žala, kuri padaryta neteisetai perleidžiant automobilio „Mazda Xedos9“ v/n ( - ) valdyma, kurio verte transporto priemoniu eksperto E. M. vertinimu 2004-11-23 buvo 10.959 Lt, ivertinus ir ta aplinkybe, kiek už jo perleidima gauta pinigu suma padidino UAB „G. s.“ mokuma ir kiek šis padidejimas turejo itakos atsiskaitymams su UAB „Hansa lizingas“. Aplinkybe, kad pas J. V. kratos metu paimti automobilio Mazda Xedos 9 registracijos liudijimas A ( - ), technines apžiuros talonas, valstybiniai automobilio v/n ( - ) numeriai (t.2, 139, 144-147), o J. V. parode (t.1, b.l. 165), kad valstybiniai automobiliu numeriai ir ivairiu automobiliu modeliu dokumentai priklause P., taip pat nelaikytina tokia aplinkybe.

23Pažymetina, kad galimai žalai atsirasti itakos galejo tureti ir UAB „Hansa lizingas“ darbuotoju veiksmai, ju sudaromos lizingo sutartys su nepatikimais klientais: 2004-09-06 sudaryta sutartis del automobilio ( - ) kuris pavogtas 2004-11-11 sudaroma sutartis del automobilio Mazda Xedos 9, kuris 2004-11-14 autoivykio metu sudaužomas, o 2004-12-18 sudaroma nauja sutartis del automobilio Mercedes Benz C320 (t.3, b.l. 29).

24Atsižvelgiant i išdestyta, Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2007-12-21 nutarties naikinti skunde nurodytais motyvais nera teisinio pagrindo.

25Teisejas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 441 str., 442 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

26atmesti UAB „Hansa Lizingas“ skunda ir palikti galioti Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2007-12-21 nutarti.

27Nutartis isigalioja nuo jos priemimo dienos ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Stasys... 2. Vaidai Gailiutei, dalyvaujant prokurorei... 3. Jorunei Žeberskienei, teismo posedyje, BPK 441 str. tvarka, išnagrinejes UAB... 4. n u s t a t e:... 5. 2005-12-19 Vilniaus apygardos prokuraturoje pagal UAB „Hansa lizingas“... 6. Ikiteisminio tyrimo buvo metu nustatyta, kad 2004-11-11 UAB „G. s.“,... 7. 2007-04-27 Vilniaus apygardos prokuraturos skyriaus prokurores Jorunes... 8. 2007-05-25 Vilniaus apygardos prokuraturoje buvo gautas 2007-05-21 UAB „H.... 9. 2007-10-10 Vilniaus apygardos prokuraturos skyriaus prokurores Jorunes... 10. 2007-10-29 Vilniaus apygardos prokuraturoje buvo gautas 2007-10-24 UAB „Hansa... 11. UAB „Hansa lizingas“ skundu prašo atnaujinti ikiteismini tyrima del UAB... 12. I. teismas prieme nemotyvuota sprendima, atkartojo Vilniaus apygardos... 13. II. Teismas pažymejo, kad automobilio liekanu pardavimas, nesant savininko UAB... 14. III. Skundžiamoje nutartyje teismas daro prielaida, kad UAB „G. s.“... 15. IV.... 16. Pareiškejo nuomone, UAB „G. s.“ direktoriaus veikoje yra tycia. Teismas... 17. Pareiškejo manymu, ikiteisminio tyrimo metu surinkta pakankamai duomenu,... 18. Teismo posedyje prokurore prašo skunda atmesti.... 19. Skundas atmestinas.... 20. Pažymetina, kad Vilniaus apygardos prokuraturos skyriaus prokurores 2007-10-10... 21. Lietuvos Respublikos BK 184 str. 2 d. numatyta atsakomybe už patiketo dideles... 22. Pažymetina, kad civiliniai santykiai gali pereiti i baudžiamuosius teisinius... 23. Pažymetina, kad galimai žalai atsirasti itakos galejo tureti ir UAB „Hansa... 24. Atsižvelgiant i išdestyta, Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2007-12-21... 25. Teisejas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 441 str., 442 str. 1 d. 1 p.,... 26. atmesti UAB „Hansa Lizingas“ skunda ir palikti galioti Vilniaus miesto 1... 27. Nutartis isigalioja nuo jos priemimo dienos ir yra neskundžiama....