Byla 2S-6-661/2018
Dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo, suinteresuoti asmenys UAB „V“, UAB „ELT valdymas“ vadovė B. M., VMI prie LR FM, Teismas

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „V“ vadovo B. M., atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 6 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal antstolės B. P. pareiškimą dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo, suinteresuoti asmenys UAB „V“, UAB „ELT valdymas“ vadovė B. M., VMI prie LR FM, Teismas

Nustatė

2

 1. Antstolė kreipėsi į teismą prašydama skolininko UAB „V“ vadovei B. M. skirti 2000 EUR baudą už 2016-09-09 patvarkymo dėl įpareigojimo pateikti informaciją apie turimą turtą bei uždraudimą atlikti veiksmus Nr. 0171/16/03460/PT bei 2016-09-09 patvarkymo dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo Nr. 0171/16/03460/KA nevykdymą, taip pat už 2017-04-24 patvarkymo Nr. 0171/17/01371/TD bei Nr. 0171/17/01371/KA nevykdymą dėl informacijos apie įmonės turtą bei finansinę padėtį pateikimo.
 2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-06-06 nutartimi (b.l. 16-17) antstolės B. P. pareiškimą tenkino iš dalies. Paskyrė skolininko UAB „V“ į. k. ( - ) vadovei B. M., a. k. ( - ) 1000 EUR baudą už antstolės B. P. reikalavimų nevykdymą.
 3. Teismas nurodė, kad iš juridinių asmenų registro duomenų matyti, jog UAB „V“ vadovė nuo 2016 m. sausio 25 d. yra B. M.. Vadovaujantis išdėstytu, antstolės prašymas skirti skolininko vadovei B. M. baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą yra teisėtas ir pagrįstas. Teismas ypatingai atsižvelgia į aplinkybę, kad skolininkė antstolio patvarkymų nevykdo ne pirmą kartą, nevykdo keleto patvarkymų, už tokius veiksmus skolininkei jau buvo paskirta bauda, tačiau tai jos neatgrasė nuo tolesnių neteisėtų veiksmų.
 4. UAB „V“ vadovė B. M. atskiruoju skundu (b.l. 22-24) prašo panaikinti skundžiamą nutartį. Nurodo, kad pareiškėja į 2016-08-09 patvarkymo reikalavimus reagavo aktyviai ir 2016-10-13 antstolei pateikė skundą dėl antstolės veiksmų, kuriuo buvo ginčijamas vykdomojo dokumento išdavimo teisėtumas bei buvo prašoma vykdomąją bylą nutraukti. Kadangi antstolė su minėtu skundu nesutiko, jis buvo persiųstas Vilniaus miesto apylinkės teismui. Skundas teisme buvo atmestas, tačiau nei pareiškėja nei pati bendrovė apie tai nebuvo informuota.
 5. Nurodo, kad antstolė galėjo pakartotinai kreiptis į pareiškėją, nes pareiškėja ne atsisakė ir ne specialiai nepateikė informacijos, o ginčijo vykdomojo dokumento išdavimo teisėtumą.
 6. Nurodė, kad bendrovės gaunamus dokumentus priėmė darbuotoja, kuri apie iš antstolės gautus patvarkymus pareiškėjos neinformavo ir delsė pranešti. Pareiškėjos faktinės, o ne deklaruotos gyvenamosios vietos adresu antstolė dokumentų nesiuntė.
 7. Antstolė B. P. atsiliepimu prašo Teismo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Nurodo, kad skundo padavimas teismui vykdymo veiksmų nesustabdo. Šią aplinkybė apeliantei jau ne kartą buvo išaiškinęs ir teismas. Nurodo, kad ir naujais užvestoje vykdomojoje byloje Nr. 0171/17/01371 priimti procesiniai dokumentai buvo įteikti įmonės deklaruotu buveinės adresu. Apeliantė nenurodo, kodėl iki šiol vis dar nėra įvykdžiusi ne tik 2017-04-24 naujai užvestoje vykdomojoje byloje priimtų patvarkymų, tačiau ir pirminių vykdomojoje byloje Nr. 0171/16/03460 priimtų įpareigojimų, kurie jai tapo žinomi dar 2016-09 ir už kurių nevykdymą jai asmeniškai jau du kartus buvo paskirta bauda.
 8. Suinteresuotas asmuo UAB „V“ atsiliepimu į pareikštą skundą prašo skundą tenkinti. Nurodo, kad UAB „V“ nuo pat pradžių nesutiko su UAB „ELT valdymas“ ieškiniu ir laikė jį nepagrįstu. Buvusi UAB „V“ direktorė E. G. veikdama prieš UAB „V“ įmonės ir akcininkų interesus su UAB „ELT valdymas“ sudarė sandorį, todėl UAB „ETL ieškinys“ grindžiamas suklastotais įrodymais.
Atskirasis skundas atmestinas.
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat patikrinimas, ar nėra absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus, taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (338 str.).
 2. Pažymėtina, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Teismo nutartis yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas – yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (CPK 584 str., 586 str., 587 str.). Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 585 str. 1 d.). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK 585 str. 2 d., 616 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-22 nutartis c.b. Nr. 3K-3-454/2009).
 3. Apeliantė savo skundą grindžia aplinkybe, jog ji nevengė vykdyti antstolės įpareigojimų, priešingai, ji aktyviai juos skundė. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 str. 8 d. numato, kad skundo padavimas teismui vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, pripažinęs, kad tai reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka. Byloje nėra duomenų, apie tai, kad vykdymo veiksmai būtų sustabdyti. Kita vertus, apeliantės skundas dėl antstolio veiksmų buvo atmestas 2017-04-21 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, tačiau apeliantė nepateikė duomenų, kad ir atmetus jos skundą ji pradėjo tinkamai vykdyti antstolio reikalavimus.
 4. Apeliantė taip pat nurodo, kad bendrovės gaunamus dokumentus priėmė darbuotoja, kuri apie iš antstolės gautus patvarkymus apeliantės neinformavo. Įstatyme numatyta, kad nustatoma juridinių asmenų buveinės vieta pagal CK 2.49 straipsnio taisykles, tarp jų, jog susirašinėjimas su juridiniu asmeniu yra laikomas tinkamu, kai jis vyksta jo buveinės adresu, taip pat, atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, jei juridinis asmuo aiškiai nenurodė kitaip (CK 2.49 str. 3 d.). Pagal CPK 122 straipsnio 2 dalį juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami Juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą arba kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis
 5. Pažymėtina, kad CPK 604 str. numato, kad procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams šio Kodekso VI dalyje numatytais atvejais registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus šio Kodekso 660 straipsnyje ir kituose straipsniuose numatytus atvejus. Todėl, apeliantės teiginiai susiję su netinkamu procesinių dokumentų įteikimu yra atmestini kaip nepagrįsti.
 6. Taip pat nėra jokio pagrindo sutikti su apeliantės teiginiu, kad skundžiama nutartimi jai paskirtos baudos dydis yra ženkliai per didelis. Visų pirma apeliantė jokias įrodymais šio savo teiginio nepagrindžia, t.y. nenurodo savo finansinių galimybių, nepateikia jokių duomenų apie valdomą turtą iš ko būtų galima spręsti dėl paskirtos baudos dydžio neadekvatumo apeliantės turtinei padėčiai. Kita vertus, pirmosios instancijos teismas baudą paskyrė įvertinęs apeliantės piktybišką elgesį nevykdant ne vieno antstolio patvarkymų, kas suoponuoja išvadą, dėl apeliantės akivaizdaus piktnaudžiavimo.
 7. Teismas konstatuoja, jog buvo teisinis ir faktinis pagrindas skirti apeliantei baudą už antstolio patvarkymų nevykdymą, todėl pirmosios instancijos teismas tinkamai išaiškino ir taikė procesinės teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo.
Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

3Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai