Byla 2-1817-772/2012
Dėl žalos atlyginimo regreso tvarka

1Šiaulių m. apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2sekretoriaujant Erikai Andrulienei,

3dalyvaujant atsakovo atstovei V. P., neatvykus ieškovo atstovui, gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB Lietuvos draudimas ieškinį atsakovui VSDFV Šiaulių skyriui dėl žalos atlyginimo regreso tvarka.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Ieškovas pateikė teismui ieškinį nurodydamas, kad 2010-12-03 Ieškovas ir G. S. (toliau - Draudėjas) sudarė transporto priemonių draudimo sutartį (draudimo liudijimas serija LD Nr. 94132225). Šia draudimo sutartimi buvo apdrausta transporto priemonė ŠKODA SUPERB, valst. Nr. ( - ).

72011 m. sausio 18 d. įvyko įvykis, kurio metu nuo namo esančio Ežero g. 17, Šiauliuose ant automobilio ŠKODA SUPERB, valst. Nr. ( - ) užkrito ledo luitas ko pasekoje apgadinimo minimą automobilį, išdaužė priekinį stiklą, nulaužė dešinės pusės šoninį veidrodėlį ir kitus smulkius apgadinimus (toliau -Automobilis).

8Vadovaujantis ieškovo ir G. S. sudaryta transporto priemonių draudimo sutartimi (draudimo liudijimo serija LD, Nr. 94132225), ieškovas 2011-01-18 įvykusį Įvykį pripažino draudžiamuoju ir atlygino Įvykio metu padarytą 1 848,89 Lt dydžio žalą Draudėjui.

9Vadovaujantis LR CK 6.1015 str., draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Ieškovas atsakingu už padarytą žalą Draudėjui laiko Atsakovą, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrių.

10Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (LR CK 6.263 str. 1 d.). Šioje normoje yra įtvirtintas generalinio delikto principas, reiškiantis, kad bet koks žalos padarymas yra laikomas deliktu, nebent žalą padaręs asmuo įrodytų esant aplinkybių, dėl kurių jo civilinė atsakomybė yra negalima. Padaręs kitam asmeniui žalą asmuo pažeidžia pareigą elgtis atsargiai, todėl žalos padarymo faktas kartu reiškia jo veiksmų neteisėtumo ir jo kaltės prezumpciją.

11Pagal esamą byloje medžiagą, t.y. apgadintos transporto priemonės techninės apžiūros aktą, Automobilio remonto sąmatą, žalos nuotraukas, daroma išvada, kad dėl Automobilio apgadinimų yra atsakingas Atsakovas. Atsakovas yra pastato adresu Ežero g. 17, Šiauliai, nuo kurio nukrito ledo luitas ant Automobilio, patikėjimo teise valdytojas, todėl jis privalo atlyginti Ieškovui atsiradusią žalą.

12LR CK 6. 266 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad žalą, padarytą dėl pastatų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šio objekto savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Atsakovas yra pastato, esančio Ežero g. 17, Šiauliai, nuo kurio nukrito ledo luitas ant Automobilio pastato valdytojas patikėjimo teise, todėl jis privalo atlyginti Ieškovui atsiradusią žalą. Ši LR CK nuostata įtvirtina atsakomybės be kaltės principą, todėl Atsakovas privalo atlyginti Ieškovo patirtus nuostolius net ir nesant Atsakovo kaltės. Taip pat pažymima, jog Atsakovas, tapęs pastato, adresu Ežero g. 17, Šiauliai valdytoju pagal patikėjimo teisę pagal LR CK 6.122 straipsnio 1 dalį įgijo visas su šiuo turtu susijusias teises ir prievoles, nes asmuo įgijęs turtą, prisiima su turtu susijusias teises ir prievoles. Viena iš tokių prievolių yra tinkama namo priežiūra, tuo užtikrinant savo teisių ir teisėtų interesų gynybą, ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai reikalavimų laikymąsi.

13Pažymima, kad neteisėti Atsakovo veiksmai, kurie pasireiškė neteisėtu neveikimu (pasyviu elgesiu) yra nepakankama jam patikėjimo teise priklausančio turto (pastato, esančio Ežero g. 17, Šiauliai) priežiūra, nesiėmimu jokių veiksmų bei priemonių, būtinų bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai įgyvendinti, buvimą.

14Žala Automobiliui atsirado dėl jo kontakto su ledo luitu, kuris nukrito nuo Atsakovui patikėjimo teise valdomo pastato, adresu Ežero g. 17, Šiauliai. Atsakovo neteisėti veiksmai - pareigos elgtis rūpestingai (elgtis taip, kad kitiems asmenims nebūtų padaryta žala) ir atidžiai pažeidimas, yra tiesioginė ir vienintelė automobilio ŠKODA SUPERB, valst. Nr. ( - ) sugadinimo ir neigiamų pasekmių kilimo priežastis, todėl darytina išvada, kad tarp Atsakovo neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos yra tiesioginis priežastinis ryšys.

15Vadovaujantis LR CK 6.251 str., 6.263 str., 6.210 str., 6.37 str., 6.1015 str., 6.122 str., Ieškovas teismo prašė:

  1. Priteisti iš Atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius, įm. k. 288677580, ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, įm.k. 110051834, naudai 1 848,89 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 70,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir 242,00 Lt turėtas atstovavimo išlaidas;
  2. Išreikalauti visą ikiteisminio tyrimo medžiagą, kuri yra Šiaulių apsk., VPK Centro policijos nuovadoje adresu, Paprūdžio g. 2, LT-76281, Šiauliai, Šiaulių m. sav.

16Ieškovas savo reikalavimus atsakovui grindė į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais.

17Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu pakartojo ieškinio motyvus ir prašė teismo jo kliento ieškinį tenkinti visiškai, o atsakovo argumentus atmesti.

18Liudytojas G. S. parodė, kad dirba adresu Ežero g. 15, Šiauliuose, kaip ir anksčiau, taip ir 2011 m. sausio mėn., ryte pastatė automobilį prie Sodros pastato, jokių stop juostų nebuvo, jos atsirado tik po buvusio įvykio. Toje vietoje statė automobilį dažnai, kadangi prie jo biuro nėra vietos. Kada įvyko įvykis jis ėjo link automobilio, kuriame tuo metu jau veikė signalizacija. Signalizaciją atjungė atvykę meistrai iš automobilių remonto dirbtuvių. Pastebėjęs kas įvyko kreipėsi į pažįstamus ir jie patarė kreiptis į draudiką, o ne į Sodra. Draudikas patarė kviesti policijos pareigūnus, kurie atvyko po maždaug 40 min. Teigė, kad matėsi automobilio viduje didelis ledo gabalas. Ledas krisdamas nuo stogo pramušė automobilio priekinį stiklą ir nukrito ant sėdynės, sulaužė šoninį automobilio veidrodėlį ir padarė kitus sužalopjimus. Įvykis įvyko dar nepasibaigus darbo dienai, jis ruošėsi šį automobilį parduoti pirkėjui iš Klaipėdos, todėl jam pranešė kas atsitiko. Šį automobilį po to pardavė, o jo remontą atliko jau naujas savininkas. Mano, kad atsakovas turėjo žinoti apie įvykį, kadangi suveikė automobilio signalizacija, o pastato langai yra į tą pačią pusę. Be to galvoja, jog ir nukritus ledo gabalui nuo stogo buvo didelis smūgio garsas, kurį taip pat turėjo girdėti Sodros darbuotojai.

19Atsakovas nesutikdamas su ieškiniu pateikė teismui atsiliepimą nurodydamas šiuos atsikirtimus.

20Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius (toliau - VSDFV Šiaulių skyrius) nesutinka su ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ 1 848,89 Lt pareikštu subrogaciniu ieškiniu.

212011-02-18 VSDFV Šiaulių skyrius gavo AB „Lietuvos draudimas“ pretenziją dėl 1 848,89 Lt išmokėtos draudimo išmokos. Nurodė, kad 2011-01-18 16:00 Šiauliuose Ežero gatvėje buvo apgadintas automobilis, valst. Nr. ( - ), kurio savininkas G. S.. 2011-03-24 VSDFV Šiaulių skyrius pateikė išsamų atsakymą dėl šios pretenzijos nepagrįstumo.

22Pareikštas ieškinys yra nepagrįstas, neteisėtas ir negali būti patenkintas.

23Ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį, nepateikia jokių įrodymų, kurių pagrindu atsirastų pareiga VSDFV Šiaulių skyriui atlyginti patirtą draudiko žalą, išmokėtą pagal sudarytą draudimo sutartį. Ieškinyje nurodoma bendroji LR CK 6. 263 str. 1 d. norma, reiškianti bendrą delikto sampratą bei kiekvieno asmens pareigą elgtis atsargiai. LR CPK 179 straipsnyje nurodyta pareiga, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, o CPK 182 str. 1 d. konkrečiai įvardinta, kuomet nereikia įrodinėti aplinkybių. Tuo tarpu ieškovas nurodo, kad prie bylos medžiagos pridėta apgadintos transporto priemonės techninės apžiūros aktas, automobilio remonto sąmata, žalos nuotraukos ir iš to daroma išvada, kad dėl automobilio apgadinimų kaltas atsakovas. Ieškovas nurodo, kad VSDFV Šiaulių skyrius, kaip pastatą patikėjimo teise valdantis asmuo, prisiima ir su šiuo turtu susijusias teises ir prievoles. Vieną iš tokių prievolių ieškovas įvardija tinkamą pastato priežiūrą bei pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. VSDFV Šiaulių skyrius pateiktoje pretenzijoje nurodė bei paaiškino, kad VSDFV Šiaulių skyriaus teritorija saugoma. Žiemos sezonu ir esant sąlygoms, keliančioms pavojų, visa pastato teritorija aptveriama apsaugine juosta su užrašu „STOP“. Kiemas, kuriame nuotraukose nupaveiksluotas automobilis su valst. Nr. ( - ) priklauso šalia esančiam bendrabučiui. VSDFV Šiaulių skyrius, siekdamas išvengti nelaimingų atsitikimų, susijusių su sniego nuošliaužomis ar kabančių ledo varveklių kritimu, šią pusę aptveria apsaugine juosta. Ši apsauginė juosta pakabinama ir stebima, kad nedrausmingi vairuotojai ar pašaliniai asmenys jos nenuplėštų. VSDFV Šiaulių skyriaus atsakingiems darbuotojams ne kartą teko įspėti netvarkingus vairuotojus, statančius savo automobilius už juostos. Laikotarpiu nuo 2011-01-17 ši juosta jau buvo užtverta (atstumas nuo pastato sienos iki draudžiamos juostos 6-7 metrai). Juosta patikrinama 8 val. pietų pertraukos metu ir 17 val. t. y. iki darbo pabaigos. Pasitaikydavo atvejų, kad juosta ryte buvo randama nutraukta. Iš turimų nuotraukų, darytų 2011-02-17 matyti, kad susidariusių ledo varveklių ant stogo nebuvo.

24Labai svarbi ta aplinkybė, kad VSDFV Šiaulių skyrius, šioje byloje patrauktas atsakovu, apie patį įvykį t. y. nukritusį nuo stogo ledo gabalą prie savo patikėjimo teise valdomo pastato, sužinojo tik 2011-02-18 t. y. ieškovui pateikus pretenziją dėl padarytos žalos išmokėjus draudimo išmoką. Ir nuo įvykio parėjus vienam mėnesiui laiko. Po pretenzijos gavimo VSDFV Šiaulių skyrius, spręsdamas žalos atlyginimo klausimą bei elgdamasis atsakingai bei pareigingai, 2011-03-03 raštu Nr. (3.32) S-2996 užklausė Šiaulių apskrities VPK Šiaulių miesto Policijos komisariato Centro policijos nuovadą, prašant nurodyti, kada policijoje užregistruotas G. S. pareiškimas, taip pat ar buvo apžiūrėta įvykio vieta ir paprašyta pateikti įvykio vietos apžiūros protokolo kopiją. 2011-03-14 buvo gautas Centro policijos nuovados atsakymas, kuriame nurodoma, kad protokolas nebuvo surašytas, o pateiktas paaiškinimas tik iš paties automobilio savininko žodžių. Atsakydama į šį raštą Centro policijos nuovada persiuntė AB „Lietuvos draudimui“ 2011-01-27 raštu Nr. 40-44-5-S-419 siųstą atsakymą dėl turto sugadinimo. Iš šių atsakymų akivaizdu, kad protokolas nebuvo surašytas, o pateiktas paaiškinimas tik iš paties automobilio savininko žodžių. Kartu buvo gautos ir nuotraukos, iš kurių matyti, kad įvykio vietoje automobilis apžiūrėtas nenuginčijamai po 18 val. Tą pačią aplinkybę patvirtina pastato vaizdas fotografijose, nes visame pastate nedega šviesos, automobilis nupaveiksluotas prie Nedarbingumo ir pašalpų priimamojo, kurio darbo laikas nuo 8 iki 18 val.

25Tuo tarpu pats automobilio savininkas nurodo, kad jis buvo atvykęs į VSDFV Šiaulių skyrių 15 val., paliko automobilį, jį pastatęs prie „Sodros“ sienos ir apie 16 val. rado jį apgadintą. VSDV Šiaulių skyriuje, prie pat įėjimo sėdi apsaugos darbuotojas, todėl informuoti apie įvykį automobilio savininkas turėjo visas galimybes. Be to jis nurodo, kad buvo atvykęs į VSDFV Šiaulių skyrių, todėl jam buvo žinoma, kad informuoti apie įvykį buvo nesudėtinga. Tačiau jokia informacija apie apgadintą automobilį įvykio dieną nebuvo suteikta. Tokiu būdu VSDFV Šiaulių skyrius dėl šio pranešimo negavimo, prarado tiesioginę galimybę išsiaiškinti, ar pats automobilio savininkas buvo pastatęs automobilį saugiai, t. y. paisė apsauginės juostos, o kartu ir galimybę apsiginti ir įrodyti paties automobilio savininko kaltę dėl nesaugiai pastatyto automobilio. Tik tokiu būdu gali būti paaiškinamas automobilio savininko nenoras pranešti apie įvykį VSDFV Šiaulių skyriui.

26Iš pateiktų nuotraukų, gautų iš Cento policijos nuovados, akivaizdu, kad įvykis įvyko ne VSDFV Šiaulių skyriaus darbo metu. Pats automobilio savininkas privalėjo nestatyti automobilio iki apsauginės juostos. Statydamas automobilį neleistinoje zonoje, pats automobilio savininkas elgėsi nerūpestingai, neatsakingai. Tokiu būdu niekuo nepagrįstas ieškovo teiginys, kad dėl šio įvykio VSDFV Šiaulių skyrius turi atlyginti žalą net nesant jokios kaltės. VSDFV Šiaulių skyrius vykdė savo pareigą, įgyvendino bendro pobūdžio pareigą elgtis atsargiai, ėmėsi būtinų priemonių, užtiesiant apsaugos juostą. VSDFV Šiaulių skyrius apie tai informavo ieškovą, atsakant į pateiktą pretenziją, pateikė nuotraukas. Po atsakymo į pretenziją, ieškovas daugiau jokių reikalavimų neteikė, todėl toks teiginys ieškinyje, kad VSDFV Šiaulių skyrius neatliko pareigų imtis saugumo priemonių, nėra niekuo pagrįstas bei įrodytas. VSDFV Šiaulių skyrius pateiks nuotraukas bei prašys apklausti liudytoju vyresnįjį inžinierių A. B., įrodant aplinkybę, kad buvo imtasi visų saugumo priemonių ir šiuo atveju neteisėtų veiksmų (neveikimo) nebuvo, o kartu negalėjo būti ir priežastinio ryšio dėl atsiradusios žalos.

27Ieškovas, pateikdamas ieškinį, vadovaujasi CK 6.210 str. , 6.37 str. ir prašo atlyginti ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

28CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Taigi subrogacija - tai draudėjo arba naudos gavėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimas draudikui įstatymo pagrindu. LR Aukščiausiasis teismas ne vienoje nutartyje yra išaiškinęs, kad „subrogacijos institutas turi mažiausiai du tikslus. Pirma, šis teisės institutas skirtas tam, kad užkirstų kelią nukentėjusio asmens, t. y. draudėjo, nepagrįstam praturtėjimui tuo atveju, jeigu draudėjas gautų ir žalos atlyginimą iš atsakingo už žalą asmens, ir draudimo išmoką iš draudiko, t. y. gautų dvigubą kompensaciją; jeigu taip atsitiktų, tai subrogacijos institutu draudikas galėtų išsiieškoti iš draudėjo tai, ką šiam išmokėjo nepagrįstai po to, kai draudėjas gavo visišką žalos atlyginimą iš atsakingo už žalą asmens. Antra, subrogacijos institutas užtikrina principo „niekas negali gauti naudos iš savo neteisėtų veiksmų“ (lot. nullus commodum capere de sua injuria propria) realumą: jeigu nebūtų subrogacijos galimybės, atsakingas už padarytą žalą asmuo nepatirtų jokių neigiamų turtinių padarinių, nes draudėjas gautų žalos atlyginimą draudimo išmokos pavidalu ir jeigu draudimo išmoka padengtų visą patirtą žalą, jis negalėtų nieko reikalauti iš žalą padariusio asmens“( LAT 3K-3-46/2009).

29Taigi draudikas, reiškiantis subrogacinį reikalavimą negali turėti daugiau teisių, negu jų būtų turėjęs žalą patyręs asmuo (naudos gavėjas).

30Vadovaujantis išdėstytu bei aukščiau nurodytais teisiniais pagrindais, VSDFV Šiaulių skyrius prašo atmesti ieškinį kaip nepagrįstą.

31Atsakovas savo atsikirtimus ieškovui grindė pateiktais įrodymais ir šiais įrodymais:

32Liudytojas A. B. parodė teismui, kad dirba atsakovo ūkio skyriuje vyr. inžinieriumi ir yra atsakingas už ūkio, elektros, šilumos priežiūrą. Pastato priežiūrą atlieka samdoma organizacija UAB Nastata, tačiau stogo priežiūros ji nevykdo. Jeigu susidaro ant pastato stogo varvekliai, tuomet jie ištiesia stop juosta, raštiškai įspėja vairuotojus apie galimą sniego kritimą. Tačiau stogo nuo sniego ir varveklių nevalo, nes nėra tam sąlygų. Jis dirba skyriuje jau penkerius metus, toks atvejis jo darbo praktikoje pirmas. Kai kada iš pastato vidaus pro langus jie bando nudaužyti nuo stogo ledo varveklius. Mašinų stovėjimui prie jų pastato vietos nedaug, tačiau vairuotojai lenda ir po juosta. Apie įvykį jis sužinojo po kiek tai laiko, iš pašalinių žmonių. Apie tai ar apsaugos darbuotojai matė per kameras buvusį įvykį jis nesidomėjo, o koks tuo metu apsaugos darbuotojas dirbo jis irgi nežino. Ar apie šį įvykį jam pranešė ir apsaugos darbuotojai jis neprisimena. Į bylą atsakovo pateiktas nuotraukas darė ūkio dalies vedėjas.

33Atsakovo atstovė pakartojo teismo posėdžio metu atsiliepime nurodytus motyvus ir prašė teismo ieškovo ieškinį atmesti dėl jame nurodytų motyvų.

34Ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai.

35Byloje nustatyta, kad 2010-12-03 ieškovas ir draudėjas G. S. sudarė Transporto priemonių draudimo sutartį, kuria apdraudė automobilį Š. S., v/n Nr. ( - ) (b.l. 9-10). 2011-01-18 pastato, esančio Ežero g. 17, Šiauliuose, vidiniame kieme stovėjęs apdraustasis automobilis buvo apgadintas nuo šio pastato stogo krentančio sniego bei ledo gabalų. Tai patvirtina rašytinis pareiškimas policijos įstaigai dėl įvykio (b.l. 79), kurį surašė policijos pareigūnas T. F. ir pasirašė automobilio savininkas G. S.. Taip pat įvykio vietoje padarytos foto nuotraukos (b.l.80-81). Draudiko atstovas 2011-01-20 pagal automobilio savininko prašymą surašė transporto priemonės techninės apžiūros aktą (b.l. 11-12). Be to teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas buvęs automobilio savininkas G. S. patvirtino, kad įvykis įvyko būtent pastato, esančio Ežero g. 17, Šiauliuose, vidiniame kieme ir rašytiniuose dokumentuose nurodytomis aplinkybėmis. Todėl nėra pagrindo abejoti, jog ieškovo apdraustas automobilis buvo apgadintas prašyme atlyginti žalą dėl įvykio (b.l. 12) nurodytomis aplinkybėmis ir nurodytoje vietoje. Tokiu būdu atsakovo argumentai dėl įvykio vietos bei aplinkybių yra atmestini.

36Įvykis buvo pripažintas draudžiamuoju, už apgadinto automobilio remontą buvo išmokėta 1 848,89 Lt draudimo išmoka (b.l. 30). Draudimo išmoka buvo apskaičiuota vadovaujantis UAB „Raimota“ pateikta remonto sąmata ir PVM sąskaita faktūra (b.l. 13-18). Atsakovas neginčijo draudimo išmokos dydžio, todėl teismui nėra pagrindo abejoti dėl draudimo išmokos dydžio teisingumo. Be to atsakovas šiai aplinkybei paneigti nepateikė jokių leistinų įrodymų (CPK 12 str., 178 str.). Kaip matyti iš užfiksuotų transporto priemonės sugadinimų (b.l. 11-12,19-29) ir remonto sąmatos (b.l. 13-17), atlikti darbai, už kuriuos buvo apskaičiuota ir išmokėta draudimo išmoka, iš esmės sutampa su nurodytais apgadinimais ir nėra pagrindo konstatuoti, kad atlikti darbai buvo nesusiję su įvykio metu padarytais apgadinimais.

37Byloje nustatyta, kad pastatą, nuo kurio stogo nukritę sniego bei ledo gabalai apgadino ieškovo apdraustą transporto priemonę, patikėjimo teise valdo atsakovas VSDFV Šiaulių skyrius (b.l.7-8).

38Atsakovas kaip pastato valdytojas pagal CK 6. 266 str. 1d. privalo atlyginti žalą, padarytą dėl pastato trūkumų, jeigu neįrodo, kad buvo šio kodekso 6. 270 str. 1d. numatytos aplinkybės. Šiaulių miesto teritorijoje, esančių statinių naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2005-02-24 sprendimu Nr. T -60 nustato privalomus reikalavimus statinio savininkui ar naudotojui, tai yra jie privalo organizuoti pastato nuolatinę naudojimo ir techninę priežiūrą (Taisyklių 12, 13p.). Minėtose taisyklėse yra detalizuoti darbai, kuriuos atlikti yra statinio savininko ar naudotojo pareiga – tarpe ir valymas sniego nuo stogo.

39Atsakovas šiuo atveju netinkamai vykdė savo pareigas, nesiėmė priemonių, jog būtų užkirstas kelias žalai atsirasti, t.y. laiku nenuvalė sniego nuo pastato stogo. Todėl atsakovo kalti veiksmai pasireiškia nerūpestingumu, nes atsakovas kaip pastato valdytojas nebuvo pakankami atidus ir rūpestingas, netinkamai vykdė savo pareigas. Dėl tokio atsakovo neveikimo kilo žala, t.y. buvo apgadintas ieškovo apdraustas automobilis. Šiuo atveju sniego ir ledo gabalų nuo stogo kritimą pripažinti nenugalima jėga nėra pagrindo, nes tinkamai ir laiku neatlikus stogo valymo darbų, atsakovas galėjo ir privalėjo numatyti galimas kilsiančias pasekmes, o jo atsakomybę šalinančių aplinkybių byloje nėra nustatyta (CK 6.212 str., 6.253 str.). Tokiu būdu ieškovas, išmokėjęs draudimo išmoką, įgijo regreso teisę į atsakingą asmenį – atsakovą. Atsakovas neįrodė ir nepateikė nenuginčijamų atsikirtimų, jog savo pareigas vykdė tinkamai.

40Ieškovas su pretenzija kreipėsi į atsakovą, tačiau šis žalą atlyginti atsisakė (b.l. 31-33).

41Įvertinus aukščiau išdėstytą, konstatuotina, kad ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai bei iš atsakovo priteistina 1 848,89 Lt žalos atlyginimo (CK 6.263 str., 6.1015 str.).

42Papildomai pažymėtina, kad pagal CK 6.1015 straipsnio 1 dalį, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita. CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius. Tai reiškia, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas, pagal kurias tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina nustatyti visų atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, bei kaltės – buvimą. Kadangi kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, yra preziumuojama, tai reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškęs asmuo privalėjo įrodyti likusias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų (CK 6.246, 2.247, 6.249 straipsniai). Pagal generalinio delikto, įtvirtinto CK 6.263 straipsnio 1 dalyje, doktriną kaltė ir neteisėti veiksmai yra neišskiriami, todėl kaltės prezumpcija praktiškai apima ir neteisėtų veiksmų prezumpciją. Įrodinėjimo procese, sprendžiant dėl civilinės atsakomybės taikymo, galiojant rungimosi principui (CPK 12 straipsnis) ir bendrajai įrodinėjimo pareigos taisyklei (CPK 178 straipsnis), kad kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų bei atsikirtimų pagrindu, ieškovas, siekdamas civilinės atsakomybės taikymo atsakovui, pagal pirmiau nurodytas CK nuostatas ir suformuotą teismų praktiką nagrinėjamoje byloje turėjo įrodyti, kad draudėjas patyrė žalą ir būtent tokio dydžio, kiek buvo išmokėta draudimo išmokos, taip pat tai, kad tai lėmė dėl atsakovo neveikimo nukritęs sniegas, ledas.

43Jau minėtų Taisyklių 15.3 punktas statinio naudotojui įtvirtino privalomą reikalavimą – prižiūrėti, kad ,, nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų vertikaliųjų paviršių, o jam susikaupus, kad būtų pašalintas nuo paviršiaus toliau nei 2 m. atstumu“. Tų pačių taisyklių 20. p. nurodyta, kad atsakovas, būdamas statinio naudotoju, privalo susikaupusį sniegą ir kitokias sąnašas periodiškai pašalinti nuo statinio ir jo konstrukcijų. Statybos techninio reglamento STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-347, 11.3. p. numatytas vienas iš statinių ir jų konstrukcijų techninės priežiūros ir teisingo naudojimo uždavinių – prižiūrėti, kad nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų vertikaliųjų paviršių, o jam susikaupus, pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m. atstumu. Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351, 5.1.4.p. numatyta techninio prižiūrėtojo prievolė išlaikyti gyvenamųjų namų, jo dalių savybes, atitinkančias statinio saugaus naudojimo reikalavimus.

44Minėtas pastato valdytojo veiklos reglamentavimas patvirtina, kad atsakovo atsikirtimas, jog jam nėra numatyta pareiga periodiškai valyti nuo stogo sniegą ar susikaupusį ledą nepagrįstas, nes šią funkciją nustato nurodyti teisės aktai. Pažymėtina ir tai, kad teismo posėdyje apklaustas liudytojas G. S. patvirtino, jog įvykio vietoje matė nukritusius ledo gabalus, varveklius ant sugadinto automobilio. Taigi, net ir siaurinamai aiškinant valdytojo funkcijas, atsakovas būtų atsakingas už atsiradusią žalą, jam neįvykdžius Taisyklių 15.3 p. nurodytų darbų.

45Pastato stogas, kaip pagrindinė pastato konstrukcija, yra to pastato savininko nuosavybė, kurio tinkamą priežiūrą turi rūpintis savininkas arba valdytojas. Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį, žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, tai yra nenugalima jėga arba nukentėjusiojo asmens tyčia ar didelis neatsargumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis, civilinė byla Nr. 3K-3-554/2007). Statinio, pastato ar kitokios konstrukcijos valdymas pagal CK 6. 266 straipsnį, suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. Valdytoju turi būti laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-365/2007).

46Byloje konstatuota, kad įvykio metu atsakovas buvo pastato, esančio Ežero g. 17, Šiauliai, valdytojas. Atsakovui nepateikus duomenų apie tai, kad pastato priežiūrą jis būtų pavedęs atlikti kitam asmeniui, teismas daro išvadą, kad atsakovui nepašalinus sniego ir varveklių nuo stogo, nesiimant jokių veiksmų, kad būtų užtikrintas saugus naudojimasis statiniu ir kiemu, jis atsako už atsiradusią žalą dėl nuo pastato stogo nukritusio apledėjusio ledo (sniego). Aplinkybių, nurodytų CK 6.270 straipsnio 1 dalyje, atsakovas byloje neįrodė. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nenustatyta, kad nukentėjusysis automobilį buvo pastatęs draudžiamoje vietoje. Atsakovo veiksmai (neveikimas) liudija, kad jis, būdamas atsakingas už pastato priežiūrą, nemanė, jog situacija buvo pavojinga, nesiėmė jokių prevencinių priemonių prie pastato įrengtoje automobilių stovėjimo aikštelėje statomų automobilių saugumui užtikrinti. Įrodymų, patvirtinančių, kad automobilio stovėjimo vieta buvo akivaizdžiai pavojinga, atsakovas nepateikė. Ieškovo pateiktos į bylą su atsiliepimu foto nuotraukos negali būti laikomos patikimais įrodymais, kadangi jos gali būti darytos po įvykio, o ne įvykio išvakarėse (b.l. 54-56). Tai, kad jose yra nurodyta data nesudaro pagrindo priešingai išvadai, nes datą gali nustatyti pats fotografuojantis asmuo. Tuo pačiu atmestini ir atsakovo darbuotojo liudytojo teismo posėdyje duoti parodymai, nes jis laikytinas teisiškai suinteresuotu asmeniu. Šio liudytojo parodymus taip pat paneigia aukščiau nurodyti kiti įrodymai. Taip pat atsakovo pateiktus įrodymus paneigia įvykio metu policijos pareigūnų surinkti įrodymai (b.l.78-82). Dėl to darytina išvada, kad nukentėjusiojo veiksmai, pasistatant automobilį pastato kieme įrengtoje automobilių stovėjimo aikštelėje, nesant įspėjimo apie galimą pavojų, negali būti pripažinta rizikos prisiėmimu, dėl ko, vadovaujantis CK 6.253 straipsnio 5 dalimi, būtų netaikoma atsakovo civilinė atsakomybė ir dėlto būtų mažintinas atlygintinos žalos dydis.

47Byloje esantis paaiškinimas dėl įvykio, techninės apžiūros aktas, prašymas atlyginti žalą dėl įvykio, teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas nukentėjusysis G. S. patvirtina, kad aukščiau nurodyti transporto priemonės sugadinimai yra 2011-01-18 įvykusio įvykio pasekmė, o patirtos žalos dydis yra 1 848,89 Lt.

48CPK 185 str. reikalauja, kad teismas pateikiamų įrodymų vertinimą pagrįstų savo vidiniu įsitikinimu, visapusišku ir objektyviu visų bylos aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Šios įrodymų vertinimo taisyklės nustato teismo pareigą teisiškai vertinti bylos aplinkybes remiantis tikrai nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, o ne prielaidomis. Tai reiškia, kad vieno ar kito bylai reikšmingo fakto buvimas ar nebuvimas ir teisinis to fakto vertinimas gali būti konstatuojami tada, kai tokioms išvadoms pakanka byloje esančių įrodymų. Teismas, tenkindamas ieškovo ieškinį, būtent ir vadovaujasi šiomis įstatymo nuostatomis.

49Be to, įstatymas numato kreditoriui teisę prašyti priteisti iš skolininko ir įstatymo nustatyto dydžio procesines palūkanas iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovas reikalavimą priteisti 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas pareiškė, todėl ir šis jo reikalavimas tenkintinas, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiant 6 procentų dydžio metinės procesines palūkanos už priteistą 1 848,89 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2012-02-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. ).

50Sutinkamai su CPK 93 str. iš atsakovo ieškovui priteistina 70 Lt žyminio mokesčio, 242 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kadangi ieškovas pateikė į bylą savo bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius dokumentus (b.l. 3, 40).

51Pagal CPK 88 str. 1 d. 8 p. iš atsakovo priteistina 21,00 Lt pašto išlaidų valstybei.

52Teismas, vadovaudamasis CPK 270 str.,

Nutarė

53Ieškovo ieškinį tenkinti visiškai.

54Priteisti ieškovui AB Lietuvos draudimas (į/k 110051834) iš atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus (į/k 288677580), 1 848,89 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus keturiasdešimt aštuonis litus 89 ct) žalos atlyginimo, 6 procentus metinių procesinių palūkanų už priteistą 1 848,89 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2012-02-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 70,00 Lt (septyniasdešimt litų) žyminio mokesčio, 242,00 Lt (du keturiasdešimt du litus) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

55Priteisti iš atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus (į/k 288677580), 21,00 Lt (dvidešimt vieną litą) pašto išlaidų valstybei (surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660).

56Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių m. apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,... 2. sekretoriaujant Erikai Andrulienei,... 3. dalyvaujant atsakovo atstovei V. P., neatvykus ieškovo atstovui, gautas... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. Ieškovas pateikė teismui ieškinį nurodydamas, kad 2010-12-03 Ieškovas ir... 7. 2011 m. sausio 18 d. įvyko įvykis, kurio metu nuo namo esančio Ežero g. 17,... 8. Vadovaujantis ieškovo ir G. S. sudaryta transporto priemonių draudimo... 9. Vadovaujantis LR CK 6.1015 str., draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką,... 10. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 11. Pagal esamą byloje medžiagą, t.y. apgadintos transporto priemonės... 12. LR CK 6. 266 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad žalą, padarytą dėl... 13. Pažymima, kad neteisėti Atsakovo veiksmai, kurie pasireiškė neteisėtu... 14. Žala Automobiliui atsirado dėl jo kontakto su ledo luitu, kuris nukrito nuo... 15. Vadovaujantis LR CK 6.251 str., 6.263 str., 6.210 str., 6.37 str., 6.1015 str.,... 16. Ieškovas savo reikalavimus atsakovui grindė į bylą pateiktais rašytiniais... 17. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu pakartojo ieškinio motyvus ir prašė... 18. Liudytojas G. S. parodė, kad dirba adresu Ežero g. 15, Šiauliuose, kaip ir... 19. Atsakovas nesutikdamas su ieškiniu pateikė teismui atsiliepimą nurodydamas... 20. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius (toliau -... 21. 2011-02-18 VSDFV Šiaulių skyrius gavo AB „Lietuvos draudimas“ pretenziją... 22. Pareikštas ieškinys yra nepagrįstas, neteisėtas ir negali būti... 23. Ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį, nepateikia jokių įrodymų, kurių... 24. Labai svarbi ta aplinkybė, kad VSDFV Šiaulių skyrius, šioje byloje... 25. Tuo tarpu pats automobilio savininkas nurodo, kad jis buvo atvykęs į VSDFV... 26. Iš pateiktų nuotraukų, gautų iš Cento policijos nuovados, akivaizdu, kad... 27. Ieškovas, pateikdamas ieškinį, vadovaujasi CK 6.210 str. , 6.37 str. ir... 28. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu draudimo sutartis nenustato... 29. Taigi draudikas, reiškiantis subrogacinį reikalavimą negali turėti daugiau... 30. Vadovaujantis išdėstytu bei aukščiau nurodytais teisiniais pagrindais,... 31. Atsakovas savo atsikirtimus ieškovui grindė pateiktais įrodymais ir šiais... 32. Liudytojas A. B. parodė teismui, kad dirba atsakovo ūkio skyriuje vyr.... 33. Atsakovo atstovė pakartojo teismo posėdžio metu atsiliepime nurodytus... 34. Ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai.... 35. Byloje nustatyta, kad 2010-12-03 ieškovas ir draudėjas G. S. sudarė... 36. Įvykis buvo pripažintas draudžiamuoju, už apgadinto automobilio remontą... 37. Byloje nustatyta, kad pastatą, nuo kurio stogo nukritę sniego bei ledo... 38. Atsakovas kaip pastato valdytojas pagal CK 6. 266 str. 1d. privalo atlyginti... 39. Atsakovas šiuo atveju netinkamai vykdė savo pareigas, nesiėmė priemonių,... 40. Ieškovas su pretenzija kreipėsi į atsakovą, tačiau šis žalą atlyginti... 41. Įvertinus aukščiau išdėstytą, konstatuotina, kad ieškovo ieškinys yra... 42. Papildomai pažymėtina, kad pagal CK 6.1015 straipsnio 1 dalį, draudikui,... 43. Jau minėtų Taisyklių 15.3 punktas statinio naudotojui įtvirtino privalomą... 44. Minėtas pastato valdytojo veiklos reglamentavimas patvirtina, kad atsakovo... 45. Pastato stogas, kaip pagrindinė pastato konstrukcija, yra to pastato savininko... 46. Byloje konstatuota, kad įvykio metu atsakovas buvo pastato, esančio Ežero g.... 47. Byloje esantis paaiškinimas dėl įvykio, techninės apžiūros aktas,... 48. CPK 185 str. reikalauja, kad teismas pateikiamų įrodymų vertinimą... 49. Be to, įstatymas numato kreditoriui teisę prašyti priteisti iš skolininko... 50. Sutinkamai su CPK 93 str. iš atsakovo ieškovui priteistina 70 Lt žyminio... 51. Pagal CPK 88 str. 1 d. 8 p. iš atsakovo priteistina 21,00 Lt pašto išlaidų... 52. Teismas, vadovaudamasis CPK 270 str.,... 53. Ieškovo ieškinį tenkinti visiškai.... 54. Priteisti ieškovui AB Lietuvos draudimas (į/k 110051834) iš atsakovo... 55. Priteisti iš atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių... 56. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...