Byla 2S-491-640/2018
Dėl antstolio A. N. veiksmų. Suinteresuoti asmenys byloje D. S., UAB „Mobilios aplikacijos“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos I. A. skundą dėl antstolio A. N. veiksmų. Suinteresuoti asmenys byloje D. S., UAB „Mobilios aplikacijos“.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja I. A. 2017-09-01 skundu dėl antstolio A. N. veiksmų prašė panaikinti 2017-07-28 patvarkymą dėl turto aprašo bei aprašomo turto įkainojimo Nr. B-123012 vykdomojoje byloje Nr. 0157/17/02237 bei patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą Nr. B-123011. Nurodė, jog pareiškėja yra D. S. sutuoktinė ir turimo turto bendrasavininkė. 2017-08-28 ji susipažino su antstolio 2017-07-28 patvarkymu dėl turto aprašo bei aprašomo turto įkainojimo Nr. B-123012 bei patvarkymu pateikti informaciją apie turimą turtą Nr. B-123011. Patvarkyme pateikti informaciją apie turimą turtą vykdomojoje byloje Nr. 0157/17/02237 nurodoma, kad antstolis vykdo Vilniaus apygardos teismo 2017-07-26 nutartį Nr. e2-4947-560/2017 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko D. S. turtui išieškotojo UAB „Mobiliosios aplikacijos“ reikalavimui užtikrinti ir įpareigojo pareiškėją per 5 dienas atvykti į antstolio kontorą ir/ar raštu pateikti informaciją apie pareiškėjai ir skolininkui bendrąja jungtine nuosavybe priklausantį turtą. Patvarkyme dėl turto aprašo bei aprašomo turto įkainojimo buvo nurodyta, kad kartu siunčiamas turto aprašo aktas, pagal kurį pareiškėjai apribotos disponavimo teisės į turto aprašo akte nurodytą turtą – butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), bei automobilį AUDI Q7, Nr. ( - ). Taip pat antstolis įpareigojo per 5 dienas nuo turto aprašo akto gavimo dienos pristatyti autotransporto priemonę antstolio kontorai ir pateikti automobilio raktelius bei dokumentus. Pareiškėja su patvarkymais nesutiko, kadangi jie priimti nepagrįstai ir neteisėtai, pažeidžiant jos teises ir teisėtus interesus. Vilniaus apygardos teismas 2017-07-26 dienos nutartimi tenkino ieškovo UAB „Mobiliosios aplikacijos“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo skolininko D. S. nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą jam pareikšto reikalavimo ribose, t. y. 55 418,78 Eur sumai. Areštuotas turtas yra D. S. piniginės lėšos, kitas neidentifikuotas turtas, butas (esantis bendrąja jungtine nuosavybe su pareiškėja) bei automobilis AUDI Q7 (esantis pareiškėjos ir skolininko bendrąja nuosavybe). Dėl automobilio AUDI Q7 arešto pareiškėja nesutinka. CK 3.88 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta prezumpcija, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Automobilis turi būti laikomas pareiškėjos asmenine nuosavybe, kadangi jį įsigijo už savo lėšas, jis buvo pirktas tikslu naudotis asmeniškai, pareiškėjos sutuoktinis D. S. automobiliu nesinaudojo ir nebuvo poreikio jam naudotis juo ateityje. Abiejų sutarimu jis laikomas pareiškėjos asmeniniu turtu. Areštavus šį turtą, būtų pažeistos pareiškėjos teisės bei turtiniai interesai, kadangi automobilis jai yra priemonė pasiekti reikiamą vietą ir juo ji naudojasi kasdien. Atėmus galimybę pareiškėjai naudotis jos asmenine transporto priemone, siekiant išieškoti jos sutuoktinio skolas, pažeidžiami pareiškėjos interesai ir priimamas neteisėtas sprendimas areštuoti ir jai priklausantį automobilį. Byloje nustatyta, kad išieškoma skolos suma 55 418,78 Eur. Areštuoto buto, esančio ( - ), rinkos vertė pagal Registrų centro duomenis yra 121 000 Eur. Automobilio areštavimas nereikalingas, kadangi vien areštuoto buto rinkos vertė padengia skolos sumą. Remiantis CPK 675 straipsnio 2 dalimi antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Antstolis neteisėtai areštavo automobilį, kadangi areštuoto buto vertė iš esmės didesnė, negu jos reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Automobilis AUDI Q7 neturėjo būti antstolio areštuotas ir areštas privalo būti panaikintas (b. l. 7-8).
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 10 d. nutartimi skundą dėl antstolio veiksmų atmetė (b.l. 48-55). Teismas sprendė, kad naikinti 2017-07-28 patvarkymą dėl turto aprašo bei aprašomo turto įkainojimo Nr. B-123012 bei 2017-07-28 patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą Nr. B-123011 vykdomojoje byloje Nr. 0157/17/02237 nėra pagrindo, nes antstolio (padėjėjo) veiksmuose, priimant 2017-07-27 turto aprašą, 2017-07-28 patvarkymą dėl turto aprašo bei aprašomo turto įkainojimo pažeidimų nenustatyta.
 2. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, jog vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą, antstolis CPK 677 straipsnyje nustatyta tvarka sudaro areštuojamo turto aprašą. Šiuo atveju antstolis turto arešto akto nesurašo (CPK 675 str. 3 d.). Antstolis negali aprašyti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti (CPK 677 str. 2 d.). Sprendimų vykdymo instrukcijos 122 punkte nustatyta, jog pirminį teismo nutartimi areštuoto turto duomenų patikslinimą antstolis atlieka per keturiolika dienų nuo teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo vykdyti. Jeigu per šį terminą antstolis neranda skolininko turto visiems reikalavimams, nurodytiems teismo nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinti, vėliau, suradęs kitą skolininko turtą, antstolis surašo naują turto aprašą. Šis aprašas papildo pirminį turto aprašą.
 3. Teismas nurodė, jog antstolio padėjėjas, surašydamas 2017-07-27 turto aprašą, nenurodė nei kiekvieno iš aprašomų daiktų vertės, nei bendros visų aprašomų daiktų vertės. Turto apraše nurodoma, jog visa aprašomo turto vertė bus nustatyta atskiru antstolio patvarkymu (v. b. Nr. 0157/17/02237 80-81 l.).
 4. Teismas nurodė, jog pareiškėja su skundu neteikė įrodymų, pagrindžiančių tai, kad automobilis AUDI Q7, valst. Nr. ( - ), priklauso pareiškėjai asmeninės nuosavybės teise (pvz., automobilio pirkimo-pardavimo sutarties, kito dokumento, iš kurio turinio būtų galima spręsti apie automobilio priklausymą pareiškėjai asmeninės nuosavybės teise) (CPK 178 str., CK 3.89 str. 2 d.). Be to, teismas pažymėjo, jog šioje byloje nėra sprendžiamas klausimas dėl skolininko ir jo sutuoktinės (pareiškėjos) turimo turto teisinio režimo. Skolininko fizinio asmens turtui, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybė, dalies nustatymui taikoma išankstinė ikiteisminė tvarka pagal CPK 667 straipsnio nuostatas. Todėl laikė pareiškėjos argumentus dėl neteisėto automobilio arešto nepagrįstais.
 5. Teismas taip pat atmetė pareiškėjos argumentus dėl to, jog antstolis areštavo per daug turto nei taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Teismas nurodė, jog antstolis vykdo dvi nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo: Vilniaus apygardos teismo 2017-07-26 nutartį (D. S. turto arešto 55 418,78 Eur sumai) (v. b. Nr. 0157/17/02237 6-8 l.) bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-08-07 nutartį (D. S. turto arešto 19 297,50 Eur sumai) (v. b. Nr. 0157/17/02377 5-6 l.). Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, procesiniai sprendimai Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-4947-560/2017 bei Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-37002-807/2017 nėra priimti (CPK 179 str. 3 d.).
 6. Nagrinėjamu atveju, priešingai nei nurodė pareiškėja, teismas pasisakė, jog negalima konstatuoti, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų tinkamai užtikrintos antstoliui aprašant tik hipoteka įkeistą turtą, t. y. butą, esantį ( - ), kadangi realizuojant šį butą pirmiausia būtų patenkinamas hipotekos kreditoriaus („Swedbank“, AB) reikalavimas (CK 4.170 str. 3 d.) (v. b. Nr. 0157/17/02237 11-13, 21-22 l.). Kito skolininkui priklausančio turto, kurio vertės būtų pakankamai UAB „Mobilios aplikacijos“ reikalavimams užtikrinti, antstolis nenustatė (5 b. l.). Be to, kaip minėta, antstolis turto aprašu pritaikė apribojimus tik ½ daliai buto, esančio ( - ), Vilniuje, bei ½ daliai automobilio AUDI Q7, valst. Nr. ( - ) (v. b. Nr. ( - )).

4III.

5Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

 1. Apeliantė pareiškėja I. A. atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2017 m. spalio 10 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos I. A. skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti (b.l. 64-67).
 2. Pareiškėja skunde nurodo, jog antstolis areštavo daugiau turto nei buvo numatyta 2017-07-26 nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t.y. areštuotas turtas viršija 55418,78 Eur sumą. Ta aplinkybė, jog butas, esantis ( - ), yra įkeistas hipotekos kreditoriui, nesuteikė antstoliui teisės areštuoti daugiau turto nei numatyta nutartyje. Nurodo, jog antstolis nepagrįstai apribojo jos teises ir jai priklausantį asmeninį turtą – automobilį AUDI Q7. Antstolis nepateikė jokio patvarkymo daugiau nei 3 mėn. ir paprašė pristatyti automobilį. Antstolis turėjo atlikti veiksmus dėl turto įkainojimo atskiru patvarkymu, tačiau to nepadarė. Nurodo, jog teismas nevertino, jog nebuvo nustatyta skolininko turto dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Todėl antstolis pažeidė CPK 667 str. 1 d. Taip pat teismas nevertino tos aplinkybės, jog automobilis pirktas už asmenines lėšas ir D. S. niekada juo nesinaudojo, o pareiškėjai jis būtinas, nes vežioja sūnų, gimusį 2016-08-17. Tokiu būdu yra pažeidžiami vaiko interesai.
 3. Antstolis A. N. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog apeliantė nenurodo jokių teisiškai reikšmingų argumentų, dėl kurių nutartis turėtų būti panaikinta. Antstolis nurodo, jog teismas pagristai konstatavo, jog laikinosios apsaugos priemonės nebūtų tinkamai užtikrintos tik areštuojant įkeistą butą, nes realizuojant šį turtą pirmiausia būtų tenkintas hipotekos kreditoriaus reikalavimas. Be to, nurodo, jog areštuota tik ½ dalis buto ir ½ dalis automobilio. Nurodo, jog teismas teisingai nurodė, jog skolininkas neteikė informacijos apie savo turimą turtą, t.y. nepateikė duomenų apie turimų akcijų vertes. Antstolis nurodo, jog dėl to, kad nėra įvykdyti antstolio reikalavimai, t.y. nepateiktas automobilis ir jo dokumentai, nėra galimybės apskirtai vertinti automobilio egzistavimo ar jo būklės. Nurodo, jog nepagrįstas argumentas, jog atimta galimybė naudotis automobiliu, nes naudojimosi ir valdymo teisė nėra apribota skundžiamu patvarkymu.
 4. Suinteresuotas asmuo D. S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį tenkinti. Nurodo, jog antstolis areštavo daugiau turto nei buvo numatyta 2017-07-26 nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t.y. areštuotas turtas viršija 55418,78 Eur sumą. Ta aplinkybė, jog butas, esantis ( - ), yra įkeistas hipotekos kreditoriui, nesuteikė antstoliui teisės areštuoti daugiau turto nei numatyta nutartyje. Nurodo, jog antstolis nepagrįstai areštavo pareiškėjai priklausantį asmeninį turtą – automobilį AUDI Q7, nes jis pirktas už pareiškėjos lėšas ir juo suinteresuotas asmuo nesinaudoja. Pareiškėjai jis būtinas, nes vežioja sūnų, gimusį 2016-08-17. Tokiu būdu yra pažeidžiami vaiko interesai. Nurodo, jog teismas nevertino, jog nebuvo nustatyta skolininko turto dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Todėl antstolis pažeidė CPK 667 str. 1 d.

6IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, atskirojo skundo argumentus bei motyvus, konstatuoja, kad atskirasis skundas iš esmės nesudaro pagrindo apskųstajai teismo nutarčiai panaikinti.
 2. Byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas skundas dėl antstolio patvarkymų, pagrįstumas ir teisėtumas.
 3. Byloje iš vykdomųjų bylų nustatyta, jog antstolis A. N. vykdo Vilniaus apygardos teismo 2017-07-26 nutartį civilinėje byloje Nr. e2-4947-560/2017 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkui D. S. siekiant užtikrinti UAB „Mobilios aplikacijos“ reikalavimus (v. b. Nr. 0157/17/02237 6-8, 44-45 l.). Antstolis taip pat vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-08-07 nutartį civilinėje byloje Nr. e2-37002-807/2017 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkui D. S. siekiant užtikrinti UAB „Mobilios aplikacijos“ reikalavimus (v. b. Nr. 0157/17/02377 5-6, 32-33 l.).
 4. Vykdomojoje byloje Nr. 0157/17/02237 2017-07-27 antstolio padėjėjas parengė skolininko turto aprašą, kuriame nurodė, jog visa aprašomo turto vertė bus nustatyta atskiru antstolio patvarkymu. Apraše išvardintas turtas: 1) piniginės lėšos, esančios banko sąskaitoje; 2) kitas neidentifikuotas turtas; 3) ½ buto, esančio ( - ); 4) ½ transporto priemonės AUDI Q7, valst. Nr. ( - ) (v. b. Nr. 0157/17/02237 80-81 l.). Antstolio padėjėjas 2017-07-28 priėmė patvarkymą patikrinti bei areštuoti skolininkui priklausančių lėšų išmokėjimą (v. b. Nr. 0157/17/02237 72 l.), patvarkymą dėl lėšų arešto (v. b. Nr. 0157/17/02237 73 l.), patvarkymą areštuoti lėšas/turtines teises (v. b. Nr. 0157/17/02237 77 l.), patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą bei dėl priverstinio poveikio priemonių taikymo (v. b. Nr. 0157/17/02237 78-79 l.). Antstolis A. N. priėmė nurodymą nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą (v. b. Nr. 0157/17/02237 75-76 l.). Antstolio padėjėjas 2017-07-28 priėmė patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą ir patvarkymą dėl turto aprašo bei aprašomo turto įkainojimo, adresuotus skolininko sutuoktinei I. A. (v. b. Nr. 0157/17/02237 83, 84 l.). 2017-07-28 patvarkymu dėl turto aprašo bei aprašomo turto įkainojimo antstolio padėjėjas įpareigojo skolininko sutuoktinę (pareiškėją) per 5 dienas nuo turto aprašo akto gavimo dienos pristatyti areštuotą (-as) autotransporto priemonę (-es) adresu ( - ), ir apie tai informuoti antstolį (v. b. Nr. 0157/17/02237 84 l.). Vykdomojoje byloje Nr. 0157/17/02377 antstolio padėjėjas 2017-08-10 priėmė patvarkymą patikrinti bei areštuoti skolininkui priklausančių lėšų išmokėjimą (v. b. Nr. 0157/17/02377 34 l.), patvarkymą areštuoti lėšas/turtines teises (v. b. Nr. 0157/17/02377 35 l.), patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą bei dėl priverstinio poveikio priemonių taikymo (v. b. Nr. 0157/17/02377 36-37 l.), 2017-08-10 turto aprašu antstolio padėjėjas aprašė areštuojamą skolininko D. S. turtą, taip pat nurodė, kad visa areštuojamo turto vertė bus nustatyta atskiru antstolio patvarkymu (v. b. Nr. 0157/17/02377 37-39 l.). Antstolio padėjėjas 2017-08-10 taip pat priėmė patvarkymą dėl turto aprašo bei aprašomo turto įkainojimo, kuriuo įpareigojo skolininką per 5 dienas nuo turto aprašo akto gavimo dienos pristatyti areštuotą (-as) autotransporto priemonę (-es) adresu Ulonų g. 5, Vilniuje, ir apie tai informuoti antstolį (v. b. Nr. 0157/17/02377 40 l.).
 5. Pareiškėja 2017-09-04 antstoliui pateikė skundą (surašytas 2017-09-01), dėl antstolio veiksmų (v. b. Nr. 0157/17/02237 158-159 l.). Antstolis A. N. 2017-09-11 patvarkymu Nr. B-126792 atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą; persiuntė skundą kartu su patvarkymu dėl atsisakymo tenkinti skundą ir vykdomųjų bylų Nr. 0157/17/02237 ir 0157/17/02377 kopijomis nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui; nutarė vykdomąsias bylas Nr. 0157/17/02237 ir 0157/17/02377 tęsti vykdyti pagal vykdomųjų bylų originalus (2-6 b. l.).
 6. Ginčo esmę sudaro pareiškėjos I. A. skundas dėl 2017-07-28 patvarkymo dėl turto aprašo bei aprašomo turto įkainojimo Nr. B-123012 (v. b. Nr. 0157/17/02237 84 l.) bei 2017-07-28 patvarkymo pateikti informaciją apie turimą turtą Nr. B-123011 (v. b. Nr. 0157/17/02237 83 l.).
 7. Apeliantė nurodo, jog antstolis savo patvarkymu areštavo per daug turto, nei tai numatė jo vykdyma nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog nagrinėjamu atveju turto arešto mastą apibrėžia antstoliui pateikti vykdyti dokumentai – Vilniaus apygardos teismo 2017-07-26 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (D. S. turto arešto 55 418,78 Eur sumai) (v. b. Nr. 0157/17/02237 6-8 l.) bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-08-07 nutartis dėl nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (D. S. turto arešto 19 297,50 Eur sumai) (v. b. Nr. 0157/17/02377 5-6 v. b. l.).
 8. CPK 675 straipsnio 2 dalis nustato, kad antstolis areštuoja skolininko turtą surašydamas turto arešto aktą, bei kad jis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą, antstolis CPK 677 straipsnyje nustatyta tvarka sudaro areštuojamo turto aprašą. Šiuo atveju antstolis turto arešto akto nesurašo (CPK 675 str. 3 d.). Antstolis negali aprašyti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti (CPK 677 str. 2 d.). Sprendimų vykdymo instrukcijos 122 punkte nustatyta, jog pirminį teismo nutartimi areštuoto turto duomenų patikslinimą antstolis atlieka per keturiolika dienų nuo teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo vykdyti. Jeigu per šį terminą antstolis neranda skolininko turto visiems reikalavimams, nurodytiems teismo nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinti, vėliau, suradęs kitą skolininko turtą, antstolis surašo naują turto aprašą. Šis aprašas papildo pirminį turto aprašą.
 9. Tokiu būdu nagrinėjamu atveju antstolio padėjėjas, surašydamas 2017-07-27 turto aprašą, nenurodė nei kiekvieno iš aprašomų daiktų vertės, nei bendros visų aprašomų daiktų vertės, o turto apraše nurodoma, jog visa aprašomo turto vertė bus nustatyta atskiru antstolio patvarkymu (v. b. Nr. 0157/17/02237 80-81 l.). Kadangi antstolio įpareigojimas pristatyti automobilį nėra įvykdytas, antstolio teigimu, iki šiol, tai antstolis neturėjo galimybės jo įvertinti. Taigi, konstatuotina, jog antstolis priimdamas patvarkymą dėl turto aprašo Civilinio proceso kodeksų nepažeidė, o toliau atlikti vertinimo jis neturi galimybės dėl paties skolininko bei pareiškėjos neveikimo, t.y. antstolio įpareigojimo nevykdymo. Be to, kaip matyti iš bylos, skolininkas bei pareiškėja nebendradarbiavo su antstoliu ir neteikė antstoliui informacijos apie turimą turtą, kurio vertės būtų pakankamai UAB „Mobilios aplikacijos“ reikalavimams užtikrinti. Todėl nepagrįsti skundo argumentai, jog antstolis neatliko vertinimo ir nepriėmė atskiro patvarkymo dėl antstolio neveikimo.
 10. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog nagrinėjamu atveju, priešingai nei nurodo pareiškėja, negalima konstatuoti, jog laikinosios apsaugos priemonės būtų tinkamai užtikrintos antstoliui aprašant tik hipoteka įkeistą turtą, t. y. butą, esantį ( - ) kadangi realizuojant šį butą pirmiausia būtų patenkinamas hipotekos kreditoriaus („Swedbank“, AB) reikalavimas (CK 4.170 str. 3 d.) (v. b. Nr. 0157/17/02237 11-13, 21-22 l.). Kito skolininkui priklausančio turto, kurio vertės būtų pakankamai UAB „Mobilios aplikacijos“ reikalavimams užtikrinti, antstolis nenustatė (5 b. l.). Be to, kaip minėta, antstolis turto aprašu pritaikė apribojimus tik ½ daliai buto, esančio ( - ), bei ½ daliai automobilio AUDI Q7, valst. Nr. ( - ) (v. b. Nr. ( - ).). Todėl apeliantės argumentai, jog antstolis areštavo per daug turto, nepagrįsti.
 11. Pareiškėjos argumentai, jog antstolis nepagrįstai areštavo jos asmeninį turtą – automobilį AUDI Q7, yra atmestini kaip nepagrįsti. Skundžiamojoje nutartyje yra tinkamai išaiškinta, jog pagal CK 3.87 straipsnio 1 dalį, įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė. Sutuoktinių turtas yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, kol jis nėra padalytas arba kol bendrosios jungtinės nuosavybės teisė nėra pasibaigusi kitokiu būdu (CK 3.87 str. 2 d.). Preziumuojama, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.88 str. 2 d.). Faktas, kad tam tikras turtas priklauso asmeninei vieno sutuoktinio nuosavybei, gali būti įrodytas tik rašytiniais įrodymais, išskyrus atvejus, kai įstatymas leidžia liudytojų parodymus arba to turto prigimtis ir pobūdis patys savaime įrodo, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.89 str. 2 d.). Antstolio padėjėjas priimdamas 2017-07-27 turto aprašą rėmėsi tuo, jog vykdomųjų bylų Nr. 0157/17/02237, 0157/17/02377 bei viešų registrų duomenimis, skolininkas D. S. ir pareiškėja 2013-09-20 yra sudarę santuoką; sudarytų vedybų sutarčių antstolis nenustatė. Remiantis Gyventojų registro ir LR kelių transporto priemonių registro duomenimis, nustatyta, kad pareiškėjos vardu yra registruota minėta transporto priemonė, pirmosios registracijos Lietuvoje data 2013-11-16, t.y. po santuokos sudarymo. Todėl antstolis pagrįstai sprendė, jog minėta transporto priemonė yra bendroji jungtinė nuosavybė (CK 3.87, 3.88 str. 1 d. 1 p.). Pareiškėja įrodymų, jog tai yra jos asmeninė nuosavybė nepateikė, o vien paaiškinimų, jog automobilis yra įsigytas pareiškėjos lėšomis, nepakanka bendrosios jungtinės nuosavybės prezumpcijai paneigti. Todėl antstolis turėjo teisę areštuoti ½ dalį minėto automobilio. Teismas pažymi, jog turto aprašo aktu yra apribota tik disponavimo teisė, t.y. draudimas parduoti ar kitaip perleisti, išnuomoti, įkeisti, kitokiu būdu keisti automobilio techninę būklę, tačiau valdymo ir naudojimosi teisė nėra apribota. Todėl pareiškėja nepagrįstai teigia, jog turto aprašo aktu yra pažeidžiami jos bei vaiko interesai naudotis automobiliu.
 12. Nepagrįsti apeliantės argumentai, jog antstolis pažeidė CPK 677 str. 1 d. reikalavimus. Arešto, kaip laikinosios apsaugos priemonės, kuria apribojamos nuosavybės teisės, taikymo pagrindas yra siekis užtikrinti galimo teismo sprendimo įvykdymą. CPK 667 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas yra skirtas kitokiam nuosavybės teisių ribojimo atvejui, t. y. kada galutinio teismo sprendimo, kuriuo ginčas išspręstas iš esmės ir juo nustatytos šalių teisės ir pareigos, pagrindu aprašomas ir areštuojamas bendras su kitais asmenimis skolininko, t. y. asmens, turinčio tam tikrą teismo sprendimu nustatytą pareigą, turtas. Dėl to tikrinant antstolio veiksmus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sprendžiant dėl jų masto, CPK 667 straipsnio nuostatos netaikytinos, nes šia teisės norma reglamentuojamas baigiamojo teismo sprendimo vykdymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-195/2012).
 13. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs tai kas išdėstytą, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas padarė tinkamą išvadą, jog naikinti 2017-07-28 patvarkymą dėl turto aprašo bei aprašomo turto įkainojimo Nr. B-123012 bei 2017-07-28 patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą Nr. B-123011 vykdomojoje byloje Nr. 0157/17/02237 nėra pagrindo, todėl pareiškėjos I. A. skundo dėl antstolio A. N. veiksmų netenkino pagrįstai.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

8pareiškėjos I. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 10 d. nutarties atmesti.

9Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

10Ši nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai