Byla e2S-1206-826/2020

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Dobrovolskis

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų G. G., J. G., K. G., P. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 24 d. nutarties, kuria sustabdytas civilinės bylos nagrinėjimas civilinėje byloje Nr. e2-1533-676/2020 pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Auksesija“ ieškinį atsakovams K. G., J. G., G. G., P. G., D. V., Ž. V., tretieji asmenys Klaipėdos miesto 15-ojo notarų biuro notarė A. G., Palangos miesto savivaldybės 2-ojo notarų biuro notarė J. D., antstolis A. S., E. K., A. G., AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Palangos vandenys“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, AB „Lesto“, UAB saugos tarnyba „Argus“, Pajūrio kredito unija, AB „Swedbank“, UAB „Omnitel“, M. M., dėl dovanojimo sutarties nuginčijimo, pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė bankrutuojanti UAB „Auksesija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti niekine ir negaliojančia 2013 m. rugsėjo 10 d. dovanojimo sutartį; taikyti restituciją – grąžinti nekilnojamą turtą, esantį ( - ), Klaipėdoje, ir ( - ), Klaipėdoje, atsakovui P. G.; perkelti pirkėjo teises ir pareigas, kylančias iš 2013 m. rugpjūčio 20 d. pirkimo–pardavimo sutarties, iš pirkėjo P. G. pirkėjams G. G. ir J. G..

72.

8Nurodė, kad ginčijama pirkimo–pardavimo sutartis tik formaliai buvo sudaryta atsakovo

9P. G. vardu, o tikrieji pirkėjai buvo atsakovai J. ir G. G.. Šiuo sandoriu buvo siekta išvengti kreditorių reikalavimų nukreipimo į atsakovų turtą. Vėliau nekilnojamasis turtas buvo padovanotas atsakovo G. G. dukrai K. G.. Tokie sandoriai pažeidžia bankrutavusios įmonės, kuriai vadovavo atsakovas G. G., interesus, todėl turi būti pripažinti negaliojančiais.

103.

11Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas pareiškė prašymą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, iki įsiteisės teismo sprendimas Klaipėdos apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-368-796/2019 (dėl žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo G. G.), nes nurodytoje byloje nustatytais prejudiciniais faktais ieškovas grįs savo reikalavimus.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino ir civilinės bylos nagrinėjimą sustabdė iki civilinės bylos Nr. e2-368-796/2019 išnagrinėjimo apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniame teisme. Teismas nurodė, kad kitoje civilinėje byloje iš atsakovo G. G., kaip vieno iš solidariųjų atsakovų, yra priteistas 35 164,48 Eur žalos atlyginimas, sprendimas neįsiteisėjęs, todėl tikslinga sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą.

15III. Atskirojo skundo argumentai

165.

17Atskiruoju skundu atsakovai G. G., J. G., K. G. ir P. G. (toliau – ir apeliantai) prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą dėl bylos sustabdymo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

185.1.

19Teismas bylą sustabdė remdamasis privalomuoju bylos sustabdymo pagrindu, tačiau nenurodė jokių motyvų, pagrindžiančių aplinkybes, kodėl negalima išnagrinėti šios bylos, nenurodyta, kokios reikšmingos šiai bylai aplinkybės bus nustatytos kitoje byloje. Visus bylai reikšmingus faktus teismas gali nustatyti nagrinėjamoje byloje.

205.2.

21Ieškovė pripažino, kad reikalavimo teisės į atsakovą G. G. šioje byloje dar neturi, nes sprendimas, kuriuo iš atsakovo G. G. priteistas žalos atlyginimas, yra neįsiteisėjęs, o ieškinys šioje byloje pareikštas tik todėl, kad nebūtų praleista ieškinio senatis dėl užtrukusio bylų nagrinėjimo Lietuvos apeliaciniame teisme.

225.3.

23Pažymėjo, kad ginčijami sandoriai buvo sudaryti 2013 m., o byloje, dėl kurios nagrinėjimo buvo sustabdyta ši byla, žala iš atsakovo, kaip laiku nesikreipusio dėl bankroto bylos iškėlimo, skaičiuojama nuo 2016 m. Taigi 2013 m. ieškovė neturėjo reikalavimo teisės į atsakovą G. G..

246.

25Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

26Teismas

konstatuoja:

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

29Dėl atskirojo skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės

307.

31Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

328.

33CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios rašytinės medžiagos.

349.

35Apeliacijos objektas – Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 24 d. nutarties, kuria teismas sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą, iki įsiteisės Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. spalio 14 d. sprendimas byloje Nr. e2-368-796/2019, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

36Dėl skundžiamos nutarties (ne)teisėtumo

3710.

38Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nusprendė, jog yra tikslinga sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą, nes kitoje civilinėje byloje (išnagrinėtoje Klaipėdos apygardos teisme, žr. nutarties 9 punktą), kurioje sprendimas dar neįsiteisėjęs, iš atsakovo G. G. yra priteistas žalos atlyginimas ieškovei ir dėl to šios bylos negalima nagrinėti.

3911.

40Apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo nutartimi, pateikė atskirąjį skundą, kurį grindžia tuo, kad teismas nenurodė, kokios reikšmingos šiai bylai aplinkybės bus nustatytos kitoje civilinėje byloje, kad ieškovė nagrinėjamoje byloje apskritai neturi reikalavimo teisės. Šie apeliantų argumentai iš dalies pagrįsti.

4112.

42Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, sustabdymas neapibrėžtam terminui. CPK pagal bylos sustabdymo pagrindus skiria dvi civilinės bylos sustabdymo rūšis: privalomąjį (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvųjį (CPK

43164 straipsnis). Esant bent vienam iš CPK ar kituose įstatymuose numatytų privalomojo bylos sustabdymo pagrindų (CPK 163 straipsnis), teismas bylą sustabdyti privalo ex officio (savo iniciatyva), nepriklausomai nuo dalyvaujančių byloje asmenų išreikštos nuomonės (jos turinio), nes teismą tai padaryti imperatyviai įpareigoja įstatymas. Tačiau teismas neturi bylos sustabdymo pagrindų taikyti formaliai. Spręsdamas dėl būtinumo sustabdyti bylą, teismas visų pirma privalo įsitikinti, ar sudaranti pagrindą privalomam bylos sustabdymui aplinkybė tikrai egzistuoja, ar nėra duomenų apie tai, kad artimiausiu metu pagrindas bylą sustabdyti išnyks, nes bus pašalintos jį sudariusios aplinkybės. Net formaliai esant įstatyme nustatytam bylos sustabdymo pagrindui, teismas privalo bylos sustabdymo klausimą spręsti atsižvelgdamas į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes. Civilinės bylos sustabdymas visais atvejais neišvengiamai pailgina bylos nagrinėjimo trukmę, todėl nepagrįstas bylos sustabdymas gali pažeisti civilinio proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principus, prieštarauti siekiui išspręsti kilusius ginčus per kiek įmanoma trumpesnį laiko tarpą (CPK 7 straipsnio 1 dalis).

4413.

45Teismui taikant civilinės bylos sustabdymo institutą, turi būti atsižvelgiama ir į tai, kad sustabdžius civilinę bylą užsitęsia teismo procesas, savo ruožtu Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens teisė į tai, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką, yra viena iš sudėtinių teisės į teisingą bylos nagrinėjimą dalių ir įpareigoja teismą rūpintis kiek įmanoma greitesniu bylos išnagrinėjimu. Taigi, siekdamas CPK nustatytų civilinio proceso tikslų, teismas turi kuo greičiau išnagrinėti bylą ir atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, nesudaryti sąlygų bylai vilkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-548-330/2017).

4614.

47CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspęsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Šis privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje. Negalimumas išnagrinėti civilinę bylą, iki bus išnagrinėta kita byla, paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, tačiau bus reikšmingi ir nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2008; 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje

48Nr. 3K-3-332/2012). Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra prejudicinio ar kito tiesioginio teisinio ryšio, teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetencijos perkelti kitam teismui ar kitai institucijai. Tai, galima ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-268/2005; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011; 2012 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2012; kt.).

4915.

50Byloje nustatyta, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-1533-676/2020 pareikštas reikalavimas dėl 2013 m. rugsėjo 10 d. dovanojimo sutarties, sudarytos tarp atsakovų P. G. ir K. G., pripažinimo negaliojančia ir pirkėjo teisių ir pareigų pagal 2013 m. rugpjūčio 20 d. pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp atsakovų P. G. ir D. ir Ž. V., perkėlimo atsakovams J. ir G. G..

5116.

52Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. spalio 14 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-368-796/2019, iš solidariųjų atsakovų G. G. ir M. L. ieškovei BUAB „A.“ priteistas 35 164,48 Eur žalos atlyginimas bei procesinės palūkanos. Šioje byloje teismas nustatė, kad paminėti solidarieji atsakovai yra atsakingi už tai, kad laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir dėl to įmonei buvo padaryta žala. Šiame sprendime teismas nurodė, kad ieškovė byloje įrodinėjo, jog UAB „A.“ nemoki tapo nuo 2016 m. sausio 1 d., todėl atsakovai G. G. ir M. L. turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas padarė išvadą, kad UAB „A.“ 2016 m. pradžioje buvo nemoki ir atsakovas G. G., tapęs UAB „A“ vadovu, turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Sprendime taip pat nurodyta, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. birželio 11 d. nutartyje spręsdamas klausimą dėl UAB „A.“ bankroto pripažinimo tyčiniu nurodo, jog UAB „A.“ su akivaizdžiomis mokumo problemomis susidūrė vėlesniu laikotarpiu, t. y. nuo 2016 m. balandžio mėn. Taigi teismo sprendime, dėl kurio įsiteisėjimo ir buvo sustabdyta nagrinėjama byla, konstatuota, kad atsakovas G. G. už įmonei padarytą žalą yra atsakingas nuo 2016 m. sausio 1 d.

5317.

54Taigi, nagrinėjamoje byloje ieškovė ginčija 2013 m. sandorius ir siekia, kad atsakovams

55J. ir G. G. pereitų nekilnojamojo turto, adresu ( - ), ir ( - ), Klaipėda, nuosavybė, nes kitoje byloje iš G. G. buvo priteistas žalos atlyginimas ieškovei. Ieškovė 2020 m. rugpjūčio 20 d. teismo posėdyje, kurio metu pareiškė prašymą stabdyti bylą, nurodė, kad iš tiesų ginčo nekilnojamąjį turtą atsakovai J. ir G. G. ketino įsigyti savo nuosavybėn, tačiau dėl turimų skolų ir siekio išvengti kreditorių reikalavimų nukreipimo į nekilnojamąjį turtą sandorį sudarė per P. G., susijusį su jais giminystės ryšiais, kuris turtą padovanojo jų dukrai K. G.. Ieškovės atstovas taip pat pripažino, jog ieškinys nagrinėjamoje byloje pareikštas nesulaukus, kol įsiteisės sprendimas kitoje byloje, nes priešingu atveju galėjo pasibaigti ieškinio senaties terminas ginčyti sandorius CK 6.66 straipsnyje nustatytu pagrindu ir ieškovė nebeturėtų į ką nukreipti išieškojimo. Taigi tokios aplinkybės tik patvirtina faktą, jog ieškovė, inicijuodama nagrinėjamą bylą, siekia užsitikrinti, kad jos reikalavimai galės būti nukreipti į atsakovų turtą.

5618.

57Apeliacinės instancijos teismas pažymi ir tai, kad tuo atveju, jeigu kitoje civilinėje byloje, dėl kurios buvo sustabdyta nagrinėjama byla, įsiteisės Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. spalio 14 d. sprendimas, tai reikš, kad atsakovas solidariai ir su kita bylos atsakove M. L. yra atsakingas už įmonei padarytą žalą nuo 2016 m. sausio 1 d. Tuo tarpu šioje byloje ieškovė ginčija sandorius, sudarytus 2013 m., kaip sudarytus pažeidžiant kreditorių interesus, kaip tariamuosius sandorius, sudarytus per susijusius asmenis, siekiant išvengti išieškojimo. Tačiau kitoje civilinėje byloje yra sprendžiama, ar atsakovai apskirtai yra atsakingi už žalą ieškovei nuo 2016 metų. Taigi negalima daryti išvados, kad kitoje civilinėje byloje nustatinėjamos aplinkybės dėl žalos įmonei nuo 2016 m. yra reikšmingos nagrinėjamoje byloje dėl 2013 m. sudarytų sandorių ar kad teismas jų negali nustatyti pats. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, anksčiau nustatytos aplinkybės suponuoja išvadą, jog kitoje civilinėje byloje (Klaipėdos apygardos teisme išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-368-796/2020, kurioje priimto sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas bus įvertintas 2020 m. spalio 15 d. Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėjamoje byloje Nr. e2A-532-881/2020), priimtas teismo sprendimas tiesioginės teisinės reikšmės priimant sprendimą nagrinėjamoje civilinėje byloje neturės, todėl šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė civilinės bylos sustabdymo institutą. Juolab pirmosios instancijos teismas nenurodė, kokios Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-368-796/2019 nustatytos aplinkybės ir kaip konkrečiai turės įtakos sprendimo šioje civilinėje byloje priėmimui ir kodėl teismas tų aplinkybių negali pats nustatyti nagrinėjamoje civilinėje byloje.

58Dėl bylos procesinės baigties

5919.

60Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį taikė šioje byloje, netinkamai įvertino byloje nustatytas aplinkybes, kaip sudarančias pagrindą sustabdyti bylą, todėl pirmosios instancijos teismo 2020 m. rugpjūčio 24 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – byla grąžintina toliau nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

6120.

62Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais, teismas

Nutarė

63panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – bylą perduoti toliau nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė bankrutuojanti UAB „Auksesija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 7. 2.... 8. Nurodė, kad ginčijama pirkimo–pardavimo sutartis tik formaliai buvo... 9. P. G. vardu, o tikrieji pirkėjai buvo atsakovai J. ir G. G.. Šiuo sandoriu... 10. 3.... 11. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas pareiškė prašymą sustabdyti... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi ieškovės... 15. III. Atskirojo skundo argumentai... 16. 5.... 17. Atskiruoju skundu atsakovai G. G., J. G., K. G. ir P. G. (toliau – ir... 18. 5.1.... 19. Teismas bylą sustabdė remdamasis privalomuoju bylos sustabdymo pagrindu,... 20. 5.2.... 21. Ieškovė pripažino, kad reikalavimo teisės į atsakovą G. G. šioje byloje... 22. 5.3.... 23. Pažymėjo, kad ginčijami sandoriai buvo sudaryti 2013 m., o byloje, dėl... 24. 6.... 25. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.... 26. Teismas... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 28. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 29. Dėl atskirojo skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės... 30. 7.... 31. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 32. 8.... 33. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 34. 9.... 35. Apeliacijos objektas – Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 24 d.... 36. Dėl skundžiamos nutarties (ne)teisėtumo... 37. 10.... 38. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nusprendė, jog yra tikslinga... 39. 11.... 40. Apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo nutartimi, pateikė... 41. 12.... 42. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 43. 164 straipsnis). Esant bent vienam iš CPK ar kituose įstatymuose numatytų... 44. 13.... 45. Teismui taikant civilinės bylos sustabdymo institutą, turi būti... 46. 14.... 47. CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti... 48. Nr. 3K-3-332/2012). Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali... 49. 15.... 50. Byloje nustatyta, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-1533-676/2020... 51. 16.... 52. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad Klaipėdos... 53. 17.... 54. Taigi, nagrinėjamoje byloje ieškovė ginčija 2013 m. sandorius ir siekia,... 55. J. ir G. G. pereitų nekilnojamojo turto, adresu ( - ), ir ( - ), Klaipėda,... 56. 18.... 57. Apeliacinės instancijos teismas pažymi ir tai, kad tuo atveju, jeigu kitoje... 58. Dėl bylos procesinės baigties... 59. 19.... 60. Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes bei teisinį reglamentavimą,... 61. 20.... 62. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339... 63. panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 24 d. nutartį ir...