Byla e2-712-370/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Molėtų švara“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „AUTAIRAS“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2016 m. sausio 20 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-304-198/2016, dėl baudos skyrimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pagal ieškovės UAB „AUTAIRAS“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Molėtų švara“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „AUTAIRAS“ kreipėsi į teismą prašydama atsakovei UAB „Molėtų švara“ iškelti bankroto bylą dėl nemokumo. Nurodė, kad ieškovė yra atsakovės kreditorė. 2015-10-21 atsakovė buvo informuota apie 90 779,03 Eur skolą, jai įteiktas 2015-10-21 Nr. 15/181 rašytinis pranešimas – raginimas dėl skolos sumokėjimo, juo atsakovė buvo įspėta dėl bankroto bylos iškėlimo, jei atsakovė neapmokės įsiskolinimo. Atsakovė sutartinių įsipareigojimų neįvykdė, todėl, ieškovės nuomone, yra visos ĮBĮ nustatytos sąlygos atsakovei iškelti bankroto bylą.

5Atsakovė atsiliepime į ieškinį, prašė ieškovės pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ieškovei skirti 5 792 Eur baudą, 50 proc. šios baudos skiriant atsakovei, taip pat priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė yra moki, vykdo aktyvią veiklą, o ieškovė prašo atsakovei iškelti bankroto bylą dėl skolos, kuri yra ginčijama teismine tvarka.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2016 m. sausio 20 d. nutartimi: 1) ieškovės ieškinio netenkino; 2) atsisakė atsakovei kelti bankroto bylą; 3) už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ieškovei skyrė 2 000 Eur baudą, 50 proc. šios baudos skiriant atsakovei; 4) iš ieškovės atsakovei priteisė 2 026,75 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad atsakovės nemokumo, kaip pagrindo atsakovei kelti bankroto bylą, nėra. Be to, teismas konstatavo, kad ieškovė inicijavusi atsakovei bankroto bylą tuo metu, kai Molėtų rajono apylinkės teisme yra nagrinėjamas ginčas dėl atsakovės skolos ieškovei pagrįstumo, buvo nesąžininga ir toks jos elgesys (kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nors ieškovei buvo žinoma, kad atsakovė yra moki ir gali vykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams) buvo nukreiptas į spaudimo atsakovei darymą Molėtų rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje, t. y. bankroto institutu buvo naudojamasi ne pagal jo paskirtį ir tikslus. Teismui nustačius ieškovės piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, skirta 2 000 Eur bauda, 50 proc. baudos skiriant atsakovei.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atskirajame skunde UAB „AUTAIRAS“ teismo prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2016 m. sausio 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis neskirti UAB „AUTAIRAS“ baudos, 50 proc. šios baudos skiriant atsakovei. Nepriteisti iš UAB „AUTAIRAS“ atsakovei 2 026,75 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas vadovavosi tik atsakovės pateiktais dokumentais ir paaiškinimais bei jų pagrindu nusprendė, kad ieškovė prieš kreipdamasi į Panevėžio apygardos teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, galbūt žinojo, jog atsakovė yra moki. Siekiant paneigti tokią išvadą, ieškovė apeliacinės instancijos teismui pateikė papildomus įrodymus, ieškovės nuomone, patvirtinančius, kad atsakovė pati informavo ieškovę dėl jos finansinių sunkumų ir vienašališkai pakeitė atsiskaitymo terminus, neturėdama jokio sutartinio pagrindo. Atsakovės situacija disponuojant finansiniais srautais yra nestabili, nenormali ir nepriklausoma nuo įmonės veiklos pajamų. Atsižvelgiant į tai, ieškovė turėjo pagrindą manyti, kad atsakovė yra nemoki. Ieškovė neturėjo ketinimų piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, siekė visais būdais atgauti jai priklausančias lėšas. Skirta bauda ir priteistos bylinėjimosi išlaidos neigiamai paveikė ieškovės finansinę padėtį.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą UAB „Molėtų švara“ teismo prašo apeliantės atskirąjį skundą atmesti ir Panevėžio apygardos teismo 2016 m. sausio 20 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantė nesutinka tik su ta pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria jai paskirta bauda, t. y. apeliantė neskundžia teismo nutarties dėl bankroto bylos atsakovei neiškėlimo. Atsakovės nuomone, ieškovės kartu su atskiruoju skundu pridėtais naujais įrodymais, kuriais nebuvo remtasi pirmosios instancijos teisme, negali būti remiamasi ir bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 str.). Tuo atveju, jei teismas nuspręstų pridėti prie bylos apeliantės naujai pateiktus įrodymus, atsakovė atsikirtimus į juos įrodinėja pateikiamais naujais įrodymais ir argumentais, kurių pateikimo būtinybė iškilo dėl pavėluoto apeliantės įrodymų pateikimo. Atsakovė pažymi, kad ieškovės pridėtuose dokumentuose nėra nurodyta jokių duomenų apie galimą atsakovės nemokumą, todėl apeliantė neturėjo jokio pagrindo daryti išvados apie atsakovės finansinius sunkumus. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad ieškovė piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, todėl teismas pagrįstai skyrė baudą.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

12Iš faktinių bylos aplinkybių matyti, kad Panevėžio apygardos teismas, išnagrinėjęs ieškovės UAB „AUTAIRAS“ pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Molėtų švara“ iškėlimo, 2016 m. sausio 20 d. nutartimi, ieškovės ieškinio netenkino, atsisakė atsakovei iškelti bankroto bylą, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ieškovei skyrė 2 000 Eur baudą, 50 proc. šios baudos skiriant atsakovei; taip pat iš ieškovės atsakovei priteisė 2 026,75 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė pateikė atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2016 m. sausio 20 d. nutarties panaikinimo, atskirojo skundo reikalavimą suformuluodama taip: panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2016 m. sausio 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis neskirti UAB „AUTAIRAS“, 2 000 Eur baudos, 50 proc. šios baudos skiriant atsakovei UAB „Molėtų švara“. Nepriteisti iš UAB „AUTAIRAS“ 2 026,75 Eur bylinėjimosi išlaidų. Taigi, iš atskirojo skundo reikalavimo, taip pat iš jame nurodytų argumentų matyti, kad apeliantė skundžia tik tą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria ieškovei paskirta bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, taip pat priteistos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovė atskirajame skunde nebando paneigti pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria atliktas atsakovės mokumo įvertinimas ir atsisakyta atsakovei iškelti bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo, o atskirajame skunde nurodyti argumentai, susiję su atsakovės (ne)mokumu, taip pat pridedamas naujas įrodymas (2015-08-12 raštas Nr. M-266 su pridedamais dokumentais) skirti paneigti pirmosios instancijos teismo išvadą, kaip pagrindą baudos skyrimui, kad ieškovė prieš kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, galbūt žinojo apie atsakovės mokumą ir gerą finansinę padėtį. Atsižvelgiant į tai, apeliacijos dalyką nagrinėjamu atveju sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria ieškovei skirta bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, taip pat iš ieškovės atsakovei priteistos bylinėjimosi išlaidos, teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas. Pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytas ribas nenustatyta (CPK 320 str. 1,2 d., 338 str.).

13Dėl naujų įrodymų pateikimo

14CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje sprendžiant dėl naujų įrodymų, pateiktų apeliacinės instancijos teismui, pridėjimo prie bylos klausimą yra atsižvelgiama į tai, kad teismo tikslas yra teisingumo vykdymas, o teismo pareiga – ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti byloje teisingą sprendimą bei vertinama, ar pateikti nauji įrodymai gali turėti įtakos vertinant apeliacinės instancijos teisme įrodinėjamas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1014/2013). Apeliantė naujais įrodymais siekia paneigti pirmosios instancijos teismo nustatytą aplinkybę, jog ji kreipdamasi į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, galbūt žinojo apie atsakovės mokumą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, taip pat, kad atsakovė pasisakė dėl ieškovės pateiktų naujų įrodymų bei pati pateikė papildomus įrodymus, siekdama atsikirsti į ieškovės argumentus, taip pat siekiant teisingo bylos išsprendimo, apeliacinės instancijos teismas prideda šalių pateiktus įrodymus prie bylos ir juos vertina kartu su kitais byloje esančiais duomenimis.

15Dėl ieškovės reikalavimo panaikinti baudą

16Panevėžio apygardos teismas skundžiama nutartimi ieškovei skyrė baudą CPK 95 straipsnio pagrindu, nustatęs, kad ieškovė atsakovei siekė iškelti bankroto bylą skolos, ginčijamos teisme, pagrindu, taip pat žinant apie atsakovės finansinę padėtį (turimą nekilnojamąjį turtą, balansą, atsakovės vykdomas viešąsias funkcijas), t. y. piktnaudžiaujant savo procesinėmis teisėmis ir bankroto institutą naudojant ne pagal paskirtį ir tikslus, o siekiant ieškovei daryti spaudimą kitoje byloje.

17Pažymėtina, kad savo teisėmis dalyvaujantys byloje asmenys privalo naudotis nepiktnaudžiaudami (CK 1.2 str. 1 d., 1.137 str. 3 d.; CPK 7 str. 2 d.), t. y. savo teises įgyvendinti tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo nepažeidžia ir nevaržo kitų asmenų teisių, nedaro žalos kitiems asmenims, neprieštarauja įgyvendinamos teisės prigimčiai, atitinka civilinio proceso tikslus. Asmuo, kuriam įstatymo suteikiamos tam tikros teisės, kartu privalo vykdyti ir įstatymo jam nustatytus įpareigojimus, kurių būtina laikytis, kad įgyvendinant šias teises, nebūtų pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai. Ar asmuo laikosi šių reikalavimų, nustatoma analizuojant, ar elgiasi taip, kaip tokioje situacijoje elgtųsi rūpestingas, sąžiningas ir protingas žmogus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2008). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad reikalavimo sąžiningai naudotis savo teisėmis pažeidimas yra piktnaudžiavimas teise (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2009). Taigi, visomis procesinėmis teisėmis turi būti naudojamasi sąžiningai, tik pagal jų paskirtį – užtikrinti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą (Konstitucijos 28 str., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., CPK 7 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-144/2014).

18Pagal CPK 95 straipsnį, reglamentuojantį piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes, teismas gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 792 Eur baudą nustatęs, kad dalyvaujantis byloje asmuo nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą.

19Nagrinėjamu atveju ieškovės piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis patvirtina aplinkybės, jog ji, žinodama apie vykstantį ginčą teisme, su 2015-11-24 pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi į teismą, atsakovės nemokumą siedama su neatsiskaitymo faktu, nors žinojo, kad atsakovė neatsiskaito dėl to, jog su skola nesutinka ir ją ginčija. Tai patvirtina byloje nustatytos aplinkybės ir informacinės sistemos LITEKO duomenys, iš kurių matyti, kad ieškovė 2015-10-01 kreipėsi į Molėtų rajono apylinkės teismą su pareiškimu dėl skolos priteisimo iš atsakovės. Pastarajai pateikus prieštaravimus, ieškovė 2015-11-26 pareiškė ieškinį (c. b. Nr. e2-38-732/2016). Šiuo metu civilinė byla dar neišnagrinėta. Pažymėtina, kad ieškovė apie tai, jog yra inicijavusi teisminį ginčą dėl skolos, kurios pagrindu buvo prašoma atsakovei iškelti bankroto bylą, pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo teismui neatskleidė. Priešingai, grįsdama pagrindą atsakovei iškelti bankroto bylą pažymėjo, kad atsakovė jau ilgą laiką neatsiskaito su ieškove bei po to, kai gavo įspėjimą dėl bankroto bylos iškėlimo, įspėjime nurodyto įsiskolinimo dydžio nepadengė, todėl teigė atsakovę esant faktiškai nemokiai. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas baudą ieškovei, nurodė, kad apie atsakovės turimą nekilnojamąjį turtą, balansą, atsakovės vykdomas viešąsias funkcijas jai buvo žinoma, nes atsakovė Molėtų apylinkės teisme civilinėse bylose Nr. L2-776-732/2015 ir L2-777-335/2015 šiuos duomenis pateikė. Ieškovė atskirajame skunde šių teismo motyvų nepaneigė. Atsižvelgiant į tai, ieškovės apeliacinės instancijos teismui pateiktas įrodymas (2015-08-12 raštas Nr. M-266 su dokumentais), kuriuo siekiama pagrįsti, jog ji turėjo rimtą pagrindą manyti, jog atsakovė yra nemoki, esantis ankstesne data (2015-08-12, kai į teismą kreiptasi 2015-10-01), nepaneigia fakto, jog ieškovė žinojo apie tikrąją atsakovės finansinę padėtį. Be to, teismo vertinimu, vien pridėtas įrodymas nėra pagrindas spręsti apie atsakovės nemokumą. Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovė neįrodė, kad su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo į teismą kreipėsi turėdama rimtą pagrindą manyti atsakovę esant nemokia.

20Be to, atskirajame skunde pati ieškovė nurodo, jos kreipdamasi dėl bankroto bylos iškėlimo tik stengėsi visais įmanomais būdais atgauti jai priklausančias lėšas. Ši aplinkybė dar kartą patvirtina, kad tikslas dėl kurio buvo kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo buvo vienintelis – atgauti skolą, taip bankroto proceso institutu naudojantis ne pagal jo paskirtį ir tikslus. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo laikytinas ultima ratio gynybos priemone, kai išnaudoti visi pažeistų teisių gynimo būdai ir jie nedavė jokio teigiamo efekto, nes bankroto bylos iškėlimas susijęs su neigiamais teisiniais padariniais įmonei–skolininkei, t. y. apribojama jos veikla (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalis). Tai, kad ieškovė iš pradžių kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo, o nepasibaigus ginčui, taip pat dėl bankroto bylos iškėlimo, šio fakto neatskleidus teismui ir tuo pačiu pareiškimu prašydama laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nors nustatyta (ir ieškovės nepaneigta), kad jai apie atsakovės finansinę padėtį buvo žinoma, patvirtina pirmosios instancijos teismo padarytą išvadą, kad toks ieškovės elgesys yra (buvo) akivaizdžiai nesąžiningas ir nukreiptas į tai, kad padarytų spaudimą atsakovei Molėtų rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-38-732/2016.

21Dėl nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, civilinę bylą baigdamas nutartimi, tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes ir pagrįstai ieškovei skyrė baudą už piktnaudžiavimą procesu, todėl naikinti šios Panevėžio apygardos teismo 2016 m. sausio 20 d. nutarties dalies nėra teisinio pagrindo.

22Dėl ieškovės prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų

23Panevėžio apygardos teismas skundžiama nutartimi iš ieškovės atsakovei priteisė 2 026,75 Eur bylinėjimosi išlaidų, nurodė, kad jos yra pagrįstos PVM sąskaita faktūra, ataskaita apie suteiktas teisines paslaugas laikotarpyje nuo 2015-12-03 iki 2015-12-15, 2015-12-16 mokėjimu (dokumento Nr. 11180). Tai patvirtina ir byloje esanti medžiaga. Apeliantė (ieškovė) atskirajame skunde prašo nepriteisti iš ieškovės atsakovei šių bylinėjimosi išlaidų, nurodo, kad pirmosios instancijos teismas paskirdamas baudą ir priteisdamas bylinėjimosi išlaidas pastūmėjo ieškovę prie finansinės krizės, nors ji kreipėsi į teismą siekdama atgauti jai priklausančias lėšas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalies dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Pažymėtina, kad pagal CPK įtvirtintą reglamentavimą, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas (nutartis) iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d., 98 str.). Išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priteisiamos jei asmuo teismui pateikia bylinėjimosi išlaidų dydį ir faktą patvirtinančius įrodymus, ne didesnes, nei nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 1, 2 d.). Iš faktinių bylos aplinkybių matyti, kad ieškovė inicijavo teisminį procesą, t. y. kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo. Panevėžio apygardos teismas 2016 m. sausio 20 d. nutartimi ieškovės pareiškimo netenkino ir atsisakė atsakovei iškelti bankroto bylą. Minėta, kad atskirajame skunde apeliantė neginčija šios pirmosios instancijos teismo nutarties dalies. Atsakovei teismo prašius atlyginti bylinėjimosi išlaidas, taip pat pateikus jų dydį ir faktą patvirtinančius įrodymus, laikytina, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovės pareiškimą ir taip baigdamas civilinę bylą, pagrįstai atsakovei priteisė jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Argumentų, jog priteistos per didelio dydžio išlaidos, apeliantė atskirajame skunde nenurodo. Teismo vertinimu, tai, kad priteistos bylinėjimosi išlaidos sukelia neigiamų finansinių pasekmių ieškovei, negali būti vertinamos kaip pagrindas jas panaikinti, nes, kaip minėta, pati ieškovė kreipėsi į teismą, todėl turėjo (galėjo) žinoti, kad netenkinus jos prašymo, galimas bylinėjimosi išlaidų priteisimas, kaip viena iš nepagrįsto ieškinio pareiškimo pasekmių.

24Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovei skyrė baudą bei atsakovei iš ieškovės priteisė bylinėjimosi išlaidas, todėl nėra teisinio pagrindo naikinti skundžiamų teismo nutarties dalių (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

26Panevėžio apygardos teismo 2016 m. sausio 20 d. nutarties dalį, kuria ieškovei paskirta 2 000 Eur bauda, 50 proc. šios baudos skiriant atsakovei, ir nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų iš ieškovės UAB „AUTAIRAS“ atsakovei UAB „Molėtų švara“ priteisimo, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „AUTAIRAS“ kreipėsi į teismą prašydama atsakovei UAB... 5. Atsakovė atsiliepime į ieškinį, prašė ieškovės pareiškimą dėl... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2016 m. sausio 20 d. nutartimi: 1) ieškovės... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Atskirajame skunde UAB „AUTAIRAS“ teismo prašo panaikinti Panevėžio... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą UAB „Molėtų švara“ teismo prašo... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 12. Iš faktinių bylos aplinkybių matyti, kad Panevėžio apygardos teismas,... 13. Dėl naujų įrodymų pateikimo... 14. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 15. Dėl ieškovės reikalavimo panaikinti baudą... 16. Panevėžio apygardos teismas skundžiama nutartimi ieškovei skyrė baudą CPK... 17. Pažymėtina, kad savo teisėmis dalyvaujantys byloje asmenys privalo naudotis... 18. Pagal CPK 95 straipsnį, reglamentuojantį piktnaudžiavimo procesinėmis... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovės piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis... 20. Be to, atskirajame skunde pati ieškovė nurodo, jos kreipdamasi dėl bankroto... 21. Dėl nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 22. Dėl ieškovės prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų... 23. Panevėžio apygardos teismas skundžiama nutartimi iš ieškovės atsakovei... 24. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 25. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 26. Panevėžio apygardos teismo 2016 m. sausio 20 d. nutarties dalį, kuria...