Byla 2S-425-524/2014
Dėl antstolės V. V. veiksmų, suinteresuoti asmenys D. R., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos rajono žemėtvarkos skyrius

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi skolininko atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-12-10 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-15266-676/2013 pagal skolininko A. B. skundą dėl antstolės V. V. veiksmų, suinteresuoti asmenys D. R., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos rajono žemėtvarkos skyrius,

Nustatė

2skolininkas pateikė skundą dėl antstolės veiksmų, juo prašė panaikinti Kretingos rajono apylinkės teismo 2010-12-21 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-454-824/2010 ir Klaipėdos apygardos teismo 2011-11-04 nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-746-622/2011; prie nagrinėjamos bylos pridėti Kretingos rajono apylinkės teismo civilines bylas Nr. 2-878-474/2009 ir Nr. 2-124-206/2009 pagal skolininko ieškinį dėl nuosavybės teisės gynimo; panaikinti Kretingos rajono apylinkės teismo civilines bylas Nr. 2-1303-325/2012 ir Nr. 2-208-206/2013 (b. l. 2–5).

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-12-10 nutartimi skundą atmetė.

4Atskiruoju skundu skolininkas prašo panaikinti 2005-07-21 D. R. ir Klaipėdos apskrities viršininko sudarytą valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartį ir taikyti restituciją, panaikinti Kretingos rajono apylinkės teismo civilines bylas Nr. 2-1303-325/2012 ir Nr. 2-208-206/2013, iš D. R. priteisti žalos atlyginimą: 5 363 Lt dėl antstolės R. V. vykdomo išieškojimo, 1 932,50 Lt ir 3 357,49 Lt dėl antstolės V. V. vykdomo išieškojimo, 8 600 Lt dėl advokato V. Ž. paslaugų, 11 500 Lt už sunaikintą infrastruktūrą, 500 000 Lt neturtinės žalos. Nurodo, kad gavo teismo pranešimą, kad 2013-12-10 13.20 val. Klaipėdos miesto apylinkės teismo salėje vyks teismo posėdis pagal apelianto skundą dėl antstolio veiksmų. Apeliantas nuo 13.00 iki 15.00 val. palaukė prie teismo posėdžių salės durų, tačiau teisėjas nepasirodė. Apeliantas mano, kad byla ištirta ne pagal 2013-07-29 ir 2013-11-22 skundus, ne pagal byloje pateiktus CK ir BK kodeksus, byla išnagrinėta nesąžiningai pagal kažkieno užsakymą. Toliau apeliantas dėsto valstybinės žemės įsigijimo aplinkybes, apie ginčus dėl žemės su suinteresuotais asmenimis, nurodo, kad teismų sprendimai dėl tų ginčų yra nepagrįsti, Kretingos rajono žemėtvarkos vedėjo D. V., D. R. bei civilines bylas nagrinėjusių teisėjų veiksmai buvo nusikalstami.

5Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

6Atskirasis skundas netenkintinas.

7Byloje nustatyta, kad antstolė V. V. vykdo Kretingos rajono apylinkės teismo 2013-02-06 raštą dėl teismo skirtos baudos išieškojimo iš skolininko A. B. išieškotojai D. R. (vykd. b. l. 2).

8Tiek iš apelianto skundo pateikto antstolei (vykd. b. l. 43), tiek iš skundo dėl antstolės veiksmų, pateikto teismui (b. l. 2–5), tiek iš atskirojo skundo (b. l. 61–63) matyti, kad apeliantas skundžia ne konkrečių antstolio vykdymo procese atliktų veiksmų teisėtumą, o kvestionuoja kelių teismų sprendimų pagrįstumą ir teisėtumą.

9Teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolę atlieka aukštesnės instancijos teismai (CPK III dalis). Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Antstolis neturi teisės nevykdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo, o privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d., Antstolių įstatymo 3 str. 1 d., 21 str. 1 d.). Įsiteisėjęs teismo sprendimas turi res judicata galią, teismas nebesprendžia tapataus ginčo antrą kartą (CPK 137 str. 2 d. 4 p., 293 str. 3 d.). Užbaigtose civilinėse bylose procesas pagal suinteresuoto asmens prašymą gali būti atnaujintas, jei tam yra įstatyme nustatyti pagrindai (CPK XVIII skyrius).

10Šios bylos nagrinėjimo dalykas yra antstolio procesinės veiklos kontrolė (CPK 510 str., 513 str. 1 d., 594 str.), o apeliacine tvarka pagal skolininko atskirąjį skundą nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas (CPK 334 str., 513 str. 2 d.).

11Apeliantas skunde nurodo, kad į teismo posėdį neatvyko teisėjas. Tačiau pirmosios instancijos teismas 2013-11-19 nutartimi nustatė, kad skolininko skundas bus nagrinėjamas 2013-12-10 13.30 val. rašytinio proceso tvarka (b. l. 37). Tai atitinka įstatymo nuostatą, kad ypatingosios teisenos bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šio Kodekso V dalyje nurodoma kitaip (CPK 443 str. 5 d.). CPK XXXI skyriuje, reglamentuojančiame bylas dėl antstolių ir notarų veiksmų, nėra nurodyta, kad bylos dėl antstolių veiksmų privalo būti nagrinėjamos žodinio proceso tvarka.

12Taigi skolininkas skunde dėl antstolės veiksmų nenurodė jokių antstolės padarytų pažeidimų, atskirajame skunde dėl pirmosios instancijos teismo nutarties nenurodė jokių teismo padarytų teisės aiškinimo ar taikymo klaidų, savo skundus grindžia savo subjektyvia nuomone dėl įsiteisėjusių teismų sprendimų kitose bylose neteisėtumo, todėl pirmosios instancijos teismo nutarties keisti ar naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p., 339 str.).

13Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 291 str.,

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-12-10 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai