Byla e2-1299-1069/2018
Dėl negrąžintų paskolos ir palūkanų priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Lina Nainienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui V. N. dėl negrąžintų paskolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

3

 1. ieškovė UAB „Finansų administravimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo V. N. 422,62 Eur negrąžintos paskolos, 874,05 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad 2014-04-11 atsakovas su pradine kreditore UAB „4finance“ sudarė paskolos sutartį, pagal kurią pradinė kreditorė atsakovui suteikė 434,43 Eur dydžio kreditą 4 mėnesių terminui. Paskolos sutarties sudarymo metu galiojo akcija, kuomet atsakovui buvo suteikta galimybė pradėti grąžinti paskolą praėjus 2 mėnesiams nuo paskolos išdavimo dienos, todėl atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2014-08-11. 2014-05-16 atsakovas pateikė prašymą papildomai 86,89 Eur kredito sumai 4 mėnesių terminui, 2014-06-26 – papildomai 101,37 Eur kredito sumai 5 mėnesių terminui, 2014-07-12 – papildomai 72,41 Eur kredito sumai 4 mėnesių terminui, 2014-08-16 – papildomai 86,89 Eur kredito sumai 7 mėnesių terminui. Pradinė kreditorė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir iš viso pervedė atsakovui 781,99 Eur. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl pradinė kreditorė 2014-11-02 vienašališkai nutraukė sutartį. Tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų pilnai nevykdė ir ieškovei negrąžino dalies skolos bei nesumokėjo palūkanų.
 3. 2015-12-21 pradinė kreditorė UAB „4finance“ ir užsienio juridinis asmuo International Risk Management Ou sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią pradinė kreditorė perleido užsienio juridiniam asmeniui International Risk Management Ou reikalavimo teisę į atsakovo skolą. 2016-03-10 reikalavimo perleidimo sutartimi užsienio juridinis asmuo International Risk Management Ou ieškovei UAB „Finansų administravimas“ perleido reikalavimo teisę į atsakovo skolą.
 4. Ieškinio kopija su priedais bei teismo pranešimas atsakovui V. N. įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatytu būdu. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė, o ieškovė ieškinyje yra išdėsčiusi prašymą priimti sprendimą už akių, taigi yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje ir 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.
Teismas konstatuoja: ieškinys tenkinamas iš dalies.
 1. Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp pradinės kreditorės UAB „4finance“ ir atsakovo V. N. 2014-04-11 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 9842918002 (toliau – sutartis), pagal kurią pradinė kreditorė atsakovui suteikė 434,43 Eur dydžio kreditą 4 mėnesių terminui. Paskolos sutarties sudarymo metu galiojo akcija, kada atsakovui buvo suteikta galimybė pradėti grąžinti paskolą praėjus 2 mėnesiams nuo paskolos išdavimo dienos. Atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2014-08-11. Remiantis Sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 p. atsakovas turi teisę prašyti suteikti papildomą kredito sumą, sutrumpinti ar prailginti viso kredito grąžinimo terminą. Vadovaujantis sutarties 2.10 p., 2014-05-16 atsakovas pateikė prašymą papildomai 86,89 Eur kredito sumai 4 mėnesių terminui, 2014-06-26 – papildomai 101,37 Eur kredito sumai 5 mėnesių terminui, 2014-07-12 – papildomai 72,41 Eur kredito sumai 4 mėnesių terminui, 2014-08-16 – papildomai 86,89 Eur kredito sumai 7 mėnesių terminui. Pradinė kreditorė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir iš viso pervedė atsakovui 781,99 Eur. Pradinė kreditorė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir iš viso pervedė atsakovui 781,99 Eur. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl pradinė kreditorė 2014-11-02 vienašališkai nutraukė sutartį. Atsakovas dalį skolos grąžino, tačiau liko skolingas 422,62 Eur negražintos paskolos sumą.
 2. Taip pat nustatyta, kad reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą pradinė kreditorė UAB „4finance“ 2015-12-21 perleido užsienio juridiniam asmeniui International Risk Management Ou, o pastarasis – 2016-03-16 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi perleido ieškovei UAB „Finansų administravimas“.
 3. Kai skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011). Atsižvelgiant į ta, kas išdėstyta, atsakovui nevykdant sutartinės prievolės pradinei kreditorei laiku grąžinti paimtą kreditą, į kurią reikalavimo teisė perleista naujajai kreditorei, atsakovui kylą sutartinė atsakomybė, dėl ko ieškovės reikalavimas priteisti naujajai kreditorei iš atsakovo 422,62 Eur negrąžintą kreditą ir 66,04 Eur dydžio sutartines palūkanas (paskaičiuotas iki sutarties nutraukimo, t. y. iki 2014-11-02), kurios yra protingo dydžio bei atitinka sąžiningą skolinimo verslo praktiką, yra pagrįstas ir tenkinamas visiškai (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnio 2 dalis, CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis, Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 1-2 dalys).
 4. Dėl ieškovės reikalavimo priteisti 808,01 Eur palūkanas, kurias ieškovė laiko minimaliais nuostoliais, susidariusiais dėl to, kad ieškovė negalėjo atsakovui laiku negrąžinto kredito ir sutartinių palūkanų perskolinti, taikydamas 144,60 proc. palūkanų normą, teismas pažymi, kad Vartojimo kredito įstatymo nuostatos yra taikomos ir sutartims, kurių pobūdis arba tikslas suteiktų galimybę išvengti šio įstatymo nuostatų taikymo (Vartojimo kredito įstatymo 1 straipsnio 2 dalis). Iš šios teisinės nuostatos teismas daro išvadą, kad Vartojimo kredito įstatymo teisės normos yra imperatyvaus pobūdžio, dėl ko vartojimo kredito sutarties šalys negali jų pakeisti sutartimi (CK 6.157 straipsnio 1 dalis). Viena iš tokių imperatyvių nuostatų įtvirtinta Vartojimo kredito sutarties įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje, pagal kurią pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną; jokios kitos netesybos ar mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Dėl šios priežasties teismas nepriteisia ieškovės prašomų Vartojimo kredito sutartyje nustatytų 144,60 proc. palūkanų kaip minimalių nuostolių, o paskaičiuoja bei priteisia įstatymines 0,05 proc. dydžio netesybas, skaičiuojamus nuo laiku negrąžintos kredito bei sutartinių palūkanų bendros 488,66 Eur sumos (422,62 Eur + 66,04 Eur) už ieškovės ieškinyje nurodomą laikotarpį (nuo 2014-11-03 iki 2015-01-07). Už paminėtą laikotarpį įstatyminės netesybos sudaro 16,13 Eur (488,66 Eur x 0,05 proc. x 66 dienų).
 5. Teismas atkreipia ieškovės dėmesį, kad ieškinyje minimos kasacinio teismo nutartys buvo taikytos teisiniams santykiams, atsiradusiems iki Vartojimo kredito įstatymo įsigaliojimo. Be to, teismas pažymi ir tai, kad ieškinio vienas iš reikalavimų buvo prisiteisti minimalius nuostolius, patirtus dėl kredito sutarties netinkamo vykdymo. Dėl šios priežasties teismo pritaikytas kitas nei ieškovės nurodytas teisinis pagrindas (priteisiant įstatymines netesybas, o ne sutartines palūkanas kaip prašė ieškovė) nėra laikomas ieškinio ribų peržengimu (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014).
 1. Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už 504,79 Eur (422,62 Eur + 66,04 Eur + 16,13 Eur) priteistą bendrą sumą, skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2018-02-27) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).
 2. Ieškinį tenkinus iš dalies (patenkinta 38,93 proc. ieškinio reikalavimų) iš atsakovo proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, tačiau ne mažesnės, negu numatyta CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 7 dalyje, priteisiamas ieškovės sumokėtas žyminis mokestis, t. y. 15 Eur (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).
 3. Valstybei iš ieškovės ir atsakovo proporcingai atmestų ir (ar) patenkintų ieškinio reikalavimų daliai bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteisiamos, nes šios išlaidos yra mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali (3 Eur) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 96 straipsnio 6 dalis).
 4. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui V. N. ieškinys su priedais bei pranešimas dėl atsiliepimo įteikimo buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, Tauragės apylinkės teismo 2018-06-12 sprendimas už akių taip pat įteikiamas viešo paskelbimo būdu (CPK 7 straipsnis, 130 straipsnis).
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

4ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“ ieškinį tenkinti iš dalies.

5Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Finansų administravimas“ (juridinio asmens kodas 304179870) iš atsakovo V. N. (asmens kodas ( - )) 422,62 Eur (keturis šimtus dvidešimt du eurus ir 62 ct) negrąžinto kredito, 66,04 Eur (šešiasdešimt šešis eurus ir 4 ct) sutartinių palūkanų, 16,13 Eur (šešiolika eurų ir 13 ct) įstatyminių netesybų (palūkanų) ir 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už bendrą priteistą sumą (504,79 Eur), skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos – 2018 m. vasario 27 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

6Kitą ieškinio dalį atmesti.

7Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Finansų administravimas“ (juridinio asmens kodas 304179870) iš atsakovo V. N. (asmens kodas ( - )) 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

8Įteikti atsakovui V. N. (asmens kodas ( - )) Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų 2018 m. birželio 12 d. sprendimą už akių viešo paskelbimo būdu.

9Nurodyti sprendimo už akių viešo paskelbimo būdu datą 2018 m. birželio 12 d.

10Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

11Ieškovė per 20 dienų gali apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui skundą paduodant per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai