Byla 2A-582/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Egidijaus Žirono, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovei A. P. , atsakovo atstovei A. Ž. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Katetas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 26 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-287-173/2009 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Katetas“ ieškinį atsakovui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcija, trečiasis asmuo R. B. , dėl piniginių lėšų grąžinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas bankrutuojanti UAB „Katetas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti, kad atsakovas Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija užskaitė lėšas, gautas iš antstolio R. B. po bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos, nepriemokoms dengti neteisėtai ir pažeidžiant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatas bei įpareigoti atsakovą grąžinti į ieškovo kaupiamąją sąskaitą 10 790,88 Lt. Nurodė, jog Kauno apygardos teismas 2007 m. lapkričio 5 d. nutartimi ieškovo įmonei iškėlė bankroto bylą. 2007 m. lapkričio 16 d. antstolis R. B. pavedimu Nr.5178 sumokėjo išieškotojui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai 10 790,88 Lt, t. y. jau įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, kuri atsakovui buvo išsiųsta 2007 m. lapkričio 5 d. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktu, įsiteisėjus nutarčiai bendrovei iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Kadangi atsakovas buvo informuotas apie bankroto bylos ieškovo įmonei iškėlimą, Kauno apskrities VMI 2007 m. lapkričio 16 d. (nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo diena), turėjo priimti sprendimą pripažinti netekusiu galios 2007 m. balandžio 12 d. Nr. 14-19-15777 sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto ir piniginių lėšų (Mokesčių administravimo įstatymo 14, 33-34 str.).

4Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 26 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad po to, kai įsiteisėja nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo, taikomi ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalyje nustatyti draudimai, tarp kurių – draudimas vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo. Imperatyvios įstatymo normos dėl finansinių prievolių nevykdymo taikomos, jeigu atitinkamos finansinės prievolės nebuvo įvykdytos iki įsiteisėjo teismo nutartis iškelti bankroto bylą. Tokiais atvejais reikšmingas veiksmų, įvykdytų siekiant gauti patenkinimą iš skolininkų turto, atlikimo momentas – iki ar po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo. Teismo teigimu, nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad UAB „Katetas“ 2007 m. balandžio 12 d. turėjo 102 354, 05 Lt mokestinę nepriemoką, todėl Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2007 m. balandžio 12 d. priėmė sprendimą Nr. 14-19-15777 išieškoti šią nepriemoką iš mokesčių mokėtojo UAB „Katetas“ turto ir perdavė jį vykdyti antstoliui R. B. . 2007 m. lapkričio 9 d. į antstolio R. B. depozitinę sąskaitą antstolis S. U. pervedė UAB „Katetas“ priklausančius 12 479, 44 Lt, išieškotus iš ieškovo UAB „Katetas“ debitoriaus UAB „Deklitas“. Antstolis R. B. 2007 m. lapkričio 15d. pavedimu Nr. p5178 skolininko UAB „Katetas“ 10 790,88 Lt pravedė į Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą (b. l. 85). Pinigai į Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą pateko 2007 m. lapkričio 16 d. Piniginės lėšos, patekusios į antstolio depozitinę sąskaitą, nebepriklauso skolininkui ir pagal CPK 753 straipsnio reikalavimus turi būti paskirstomos išieškotojams. Teismas konstatavo, kad antstolio R. B. pinigų pervedimas padarytas nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dieną, todėl pinigai į Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą pateko teisėtai.

5Ieškovas BUAB ,,Katetas“ apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 26 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

61. Neteisingas teismo argumentas, kad antstolis R. B. pinigus Kauno apskrities VMI pervedė 2007 m. lapkričio 15 d. Tikėtina, kad 2007 m. lapkričio 15 d. yra pavedimo parašymo data, tačiau ji nereiškia pavedimo padarymo iš banko datos. Kauno apskrities VMI pateikti dokumentai patvirtina, kad pavedimas trečiojo asmens padarytas ir patekęs į atsakovo sąskaitą bei užskaitytas nepriemokoms dengti 2007 m. lapkričio 16 d., t. y. įsiteisėjus Kauno apygardos teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Katetas“. Antstolis R. B. nėra pateikęs į bylą patvirtinto išrašo iš banko, kuris galėtų patvirtinti arba paneigti pavedimo padarymo datą.

72. Neteisinga teismo išvada, kad piniginės lėšos, patekusios į antstolio depozitinę sąskaitą nebepriklauso skolininkui. UAB ,,Katetas“ piniginės lėšos 2007 m. lapkričio 9 d. į antstolio R. B. depozitinę sąskaitą buvo pervestos antstolio S. U. . UAB ,,Katetas“ 2007 m. rugsėjo 26 d. buvo pateikęs antstoliui S. U. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 22 d. įsakymą Nr. P2-12069-451 dėl 25 558,37 Lt skolos išieškojimo iš UAB ,,Deklitas“. Antstolis S. U. išieškojęs UAB ,,Katetas“ naudai lėšas, jas 2007 m. spalio 12 d. – 2007 m. spalio 22 d. pervedė įvairiems išieškotojams. 2007 m. lapkričio 9 d., jau iškėlus UAB ,,Katetas“ bankroto bylą, 12 479,44 Lt pervedimas padarytas antstoliui R. B. . Lėšos buvusios pas trečiąjį asmenį ir išieškotos antstolio S. U. buvo UAB ,,Katetas“ nuosavybė, tačiau vadovaujantis CK 4.39 straipsnio nuostata UAB ,,Katetas“ nuosavybės teisė buvo apribota įstatymų ir teismo sprendimo. Nuosavybės teisės įgijimo pagrindus reglamentuoja CK 4.47 straipsnis. Vadovaujantis nurodytais pagrindais nei antstolis S. U., nei antstolis R. B. nebuvo išieškotų lėšų savininkai, o tik vykdė CPK reglamentuotus veiksmus, todėl Kauno apskrities VMI teiginys, kad lėšos, antstolių išieškotos iki bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos, jau nebepriklausė UAB ,,Katetas“ yra neteisingas, todėl buvo pažeistos ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalies ir 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatos ir pinigai į Kauno apskrities VMI sąskaitą pervesti neteisėtai.

8Atsakovas Kauno apskrities VMI atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad Kauno apskrities VMI 2007 m. balandžio 12 d. priėmė sprendimą Nr. 14-19-15777 išieškoti 102 354, 05 Lt nepriemoką iš mokesčių mokėtojo turto ir pervedė jį vykdyti antstoliui R. B. . Nuo minėto momento Kauno apskrities VMI neatliko jokių išieškojimo veiksmų iš UAB ,,Katetas“. Nesant neteisėtų Kauno apskrities VMI veiksmų, laikytina, kad mokesčių administratorius nepažeidė ĮBĮ ir nėra pagrindo taikyti atsakomybę – grąžinti iš valstybės biudžeto 10 790,88 Lt, kuriuos jai pervedė antstolis. Antstolis S. U. 12 479,44 Lt išieškojo iš UAB ,,Katetas“ debitoriaus – UAB ,,Deklitas“, t. y. iš trečiojo asmens lėšų, priklausančių skolininkui, dar iki teismui priimant nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo ir 2007 m. lapkričio 5 d. patvarkymu paskirstė išieškotojams. Todėl laikytina, kad paminėta pinigų suma iki 2007 m.gegužės 5 d. buvo išieškota, t. y. lėšos UAB ,,Katetas“ jau nebepriklausė, nes įmonė prarado teisę lėšas valdyti, naudoti ir jomis disponuoti. Iki bankroto bylos iškėlimo išieškotos ir antstolių patvarkymais paskirstytos išieškotojams lėšos negali būti traktuojamos kaip įmonės turtas, o vėlesnis pinigų pervedimas antstoliui R. B. ir 2007 m. lapkričio 15 d. pavedimu kreditoriui – Kauno apskrities VMI nepažeidė ir negalėjo pažeisti ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatų. Ieškovas neskundė antstolių S. U. ir R. B. atliktų vykdymo veiksmų bei vykdymo išlaidų apmokėjimo, kaip tai numato CPK 510 straipsnis. Šis faktas patvirtina, kad UAB ,,Katetas“ laikė, kad antstoliai teisėtai nesustabdė išieškojimo pagal Kauno apskrities VMI pateiktą vykdomąjį dokumentą ir nepažeidė ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalies nuostatų.

9Apeliacinis skundas tenkintinas.

10Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, nes teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, dėl ko priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą (CPK 330 str.).

11Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta imperatyvioji taisyklė, kad, teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad minėtame straipsnyje išdėstytų normų paskirtis – galimos bankroto bylos procedūros užtikrinimas, todėl jos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į bendruosius šių procedūrų principus bei tikslus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB bankas Hansabankas v. UAB „Baltijos žuvys“, bylos Nr. 3K-3-637/2006). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje kaip vienas pagrindinių įmonės bankroto instituto tikslų nurodomas įmonės kreditorių teisių ir teisėtų interesų apsauga. Bankrutuojančios įmonės statusas reiškia, kad įmonė yra nemoki, t. y. negali patenkinti visų kreditorių reikalavimų; bankroto procesą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatyta tokia bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka, kuri užtikrina teisingą jų interesų derinimą ir lygiateisiškumą – visi tos pačios eilės kreditoriai turi teisę į savo reikalavimų patenkinimą proporcingai pagal priklausančią kiekvienam kreditoriui sumą ( ĮBĮ 35 str.). ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje nurodytos laikinosios apsaugos priemonės ir 3 dalyje įtvirtintas draudimas vykdyti išieškojimą iš bankrutuojančios įmonės turto yra skirti bankrutuojančios įmonės turto padalijimui Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka užtikrinti. Atsiskaitymas su bankrutuojančios įmonės kreditoriais pažeidžiant šiuos įstatyminius draudimus yra neteisėtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2005, 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-637/2006, 2008 m. birželio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2008, 2009 m. spalio 16 d. nutartus, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-438/2009).

12Nagrinėjamoje byloje yra nustatyta, kad pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Katetas“ teismui paduotas 2007 m. spalio 24 d., o 2007 m. lapkričio 5 d. Kauno apygardos teismo nutartimi įmonei iškelta bankroto byla ir iki nutarties įsiteisėjimo dienos areštuotas UAB ,,Katetas“ turtas (b.l, 47, 56-57). Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis 2007 m. lapkričio 8 d. įregistruota juridinių asmenų registre. Taip pat kaip pirmosios instancijos teisme patvirtino atsakovo atstovė, minėtą nutartį Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcija gavo 2007 m. lapkričio 7 d. (b. l. 87-90). Kauno apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2007 m. lapkričio 15 d.

13Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2007 m. balandžio 12 d. priėmė sprendimą Nr. 14-19-15777 išieškoti 102 354, 05 Lt mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo UAB „Katetas“ turto ir perdavė jį vykdyti antstoliui R. B. . 2007 m. lapkričio 9 d. į antstolio R. B. depozitinę sąskaitą antstolis S. U. pervedė UAB „Katetas“ priklausančius 12 479, 44 Lt, išieškotus iš ieškovo UAB „Katetas“ debitoriaus UAB „Deklitas“. Antstolis R. B. 2007 m. lapkričio 15 d. pavedimu Nr. p5178 skolininko UAB „Katetas“ 10 790,88 Lt pravedė į Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą (b. l. 85). Taigi antstolis R. B. ginčo veiksmus atliko po to, kai teisme buvo priimta nutartis iškelti bankroto bylą ir įmonės turtui uždėtas areštas. Tai reiškia, kad piniginių lėšų pervedimas atsakovui pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatytą draudimą ir teismo nutartį dėl arešto įmonės turtui.

14Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad antstoliui turėjo būti žinoma apie bankroto bylos iškėlimą UAB „Katetas“. Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis, kuria įmonei iškelta bankroto byla ir iki nutarties įsiteisėjimo dienos areštuotas UAB ,,Katetas“ turtas, 2007 m. lapkričio 8 d. buvo įregistruota juridinių asmenų registre. Taigi antstolis, kuris pagal Antstolių įstatymo 22 straipsnio 1 dalį turi teisę nemokamai naudotis visų registrų duomenimis, turėjo ir galėjo sužinoti apie turto areštą, ir kad areštas taikytas bankroto byloje.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kaip turi būti ginamos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės analogiškose nagrinėjamai situacijose, t. y. kai yra pažeidžiama Įmonių bankroto įstatyme nustatyta kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka ir įmonė neteisėtai atsiskaito su vienu iš kreditorių. Įmonės bankroto administratorius, gindamas visų kreditorių interesus, privalo išreikalauti neteisėtai sumokėtas bankrutuojančios įmonės lėšas iš jas gavusio kreditoriaus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2007; 2008 m. gegužės 8 d. nutarti, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2008).

16Teisėjų kolegija, remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, sprendžia, kad antstolis pervesdamas ieškovo UAB „Katetas“ lėšas į atsakovo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, kai teisme jau buvo priimta nutartis iškelti UAB ,,Katetas“ bankroto bylą ir areštuotas įmonės turtas, pažeidė ĮBĮ 9 straipsnio 3 dalį, toks piniginių lėšų pervedimas yra neteisėtas. Šios sumokėtos lėšos yra atsakovo be pagrindo įgytas turtas. Dėl to įmonės bankroto administratorius turi teisę išreikalauti neteisėtai sumokėtas bankrutuojančios įmonės lėšas (ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p.) iš jas gavusio asmens. Tokio kreditoriaus (atsakovo) reikalavimas turi būti patvirtinamas ir tenkinamas pagal ĮBĮ nuostatas laikantis kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir proporcingumo kartu su kitais tos pačios eilės kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Medicinos sistema“ v. UAB ,,Lietpak“, UAB ,,Pretorionas“, UAB ,,Kauno vandenys“ ir kt.; bylos Nr. 3K-3-606/2007).

17Byloje yra surinkti ir ištirti visi įrodymai, išaiškintos faktinės aplinkybės, teisėjų kolegija laiko pagrįstu ieškinio reikalavimą – pripažinti, kad atsakovas Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija užskaitė lėšas, gautas iš antstolio R. B. , nepriemokoms dengti neteisėtai ir pažeidžiant ĮBĮ nuostatas bei įpareigoti atsakovą Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti BUAB ,,Katetas“ pervestas lėšas, todėl yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą bei priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkinti.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

19Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 26 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

20Ieškinį tenkinti.

21Priteisti iš atsakovo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (į. k. 188729019) ieškovui UAB ,,Katetas“ (į. k. 134958014) 10 790,88 Lt (dešimt tūkstančių septynis šimtus devyniasdešimt litų, 88 ct).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas bankrutuojanti UAB „Katetas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 26 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas... 5. Ieškovas BUAB ,,Katetas“ apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo... 6. 1. Neteisingas teismo argumentas, kad antstolis R. B. pinigus Kauno apskrities... 7. 2. Neteisinga teismo išvada, kad piniginės lėšos, patekusios į antstolio... 8. Atsakovas Kauno apskrities VMI atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 9. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 10. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, nes teismas netinkamai... 11. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje... 12. Nagrinėjamoje byloje yra nustatyta, kad pareiškimas dėl bankroto bylos... 13. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad Kauno apskrities valstybinė... 14. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad antstoliui turėjo būti... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kaip turi... 16. Teisėjų kolegija, remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, sprendžia, kad... 17. Byloje yra surinkti ir ištirti visi įrodymai, išaiškintos faktinės... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 19. Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 26 d. sprendimą panaikinti ir priimti... 20. Ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti iš atsakovo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos...