Byla 3K-3-606/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Aloyzo Marčiulionio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algio Norkūno ir Antano Simniškio,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo bankrutuojančios UAB ,,Medicinos sistema“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 10 d. nutarties, priimtos pagal pareiškėjo UAB ,,Medicinos sistema“ prašymą dėl kreditorių UAB ,,Lietpak“, UAB ,,Pretorionas“, UAB ,,Kauno vandenys“, AB ,,TEO LT“ ir UAB ,,Kauno švara“ finansinių reikalavimų patvirtinimo UAB ,,Medicinos sistema“ bankroto byloje, peržiūrėjimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

52006 m. spalio 13 d. pareiškimu bankrutuojančios UAB ,,Medicinos sistema“ bankroto administratoriaus UAB ,,Valnetas“ įgaliotas asmuo Gintaras Adomonis prašė teismo į kreditorių sąrašą įtraukti su finansiniais reikalavimais šiuos asmenis: UAB ,,Lietpak“, UAB ,,Pretorionas“, UAB ,,Kauno vandenys“, AB ,,TEO LT“ ir UAB ,,Kauno švara“. Bylos ginčo dalykas yra tai, ar turi būti iš naujo patvirtinami ir kartu su visais kitais kreditorių reikalavimais tenkinami įmonės bankroto byloje tokie kreditorių reikalavimai, dėl kurių bankrutuojanti įmonė yra atsiskaičiusi, nesilaikydama Įmonių bankroto įstatyme nustatytos bendros visiems kreditoriams jų reikalavimų tvirtinimo ir tenkinimo tvarkos.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė

7Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 1 d. nutartimi tenkintas bankrutuojančios UAB ,,Medicinos sistema“ bankroto administratoriaus prašymas ir patvirtinti bankrutuojančios UAB ,,Medicinos sistema“ naujų kreditorių finansiniai reikalavimai: UAB ,,Lietpak“ – 5475,20 Lt, UAB ,,Pretorionas“ – 1022,73 Lt, UAB ,,Kauno vandenys“ – 643,06 Lt, AB ,,TEO LT“ – 312,11 Lt ir UAB ,,Kauno švara“ – 6,99 Lt. Teismas nutartyje taip pat sumažino Kauno apygardos teismo 2001 m. sausio 9 d. nutartimi patvirtintą kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus finansinį reikalavimą nuo 2393 Lt iki 1513 Lt.

8Teismas nutartyje nurodė, kad dėl bankroto administratoriaus siūlomų kreditorių reikalavimų patvirtinimo byloje nėra ginčo (Įmonių bankroto įstatymo 30 straipsnis). Teismas sprendė, kad tenkintinas siūlymas patvirtinti naujų kreditorių reikalavimus tam, kad nustatyti bendrą kreditorių reikalavimų apimtį ir tik po to spręsti klausimą dėl kreditorių reikalavimų visumos įvertinimo, priimant vėlesnį teismo sprendimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia.

9Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 10 d. nutartimi kreditoriaus UAB ,,Corporate Property Holding“ atskirasis skundas tenkintas iš dalies ir nutarta pakeisti Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 1 d. nutartį, panaikinant jos dalį dėl kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo bei atmetant bankrutuojančios UAB ,,Medicinos sistema“ bankroto administratoriaus prašymą dėl kreditorių UAB ,,Lietpak“, UAB ,,Kauno vandenys“, AB ,,TEO LT“ ir UAB ,,Kauno švara“ finansinių reikalavimų patvirtinimo, kitą nutarties dalį paliekant nepakeistą.

10Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad UAB ,,Lietpak“, UAB ,,Kauno vandenys“, AB ,,TEO LT“ ir UAB ,,Kauno švara“ negali būti pripažįstami kreditoriais UAB ,,Medicinos sistema“ bankroto byloje. Iš nurodytų asmenų tik UAB ,,Lietpak“ buvo pateikusi mokėjimo dokumentus už pateiktas prekes iki UAB ,,Medicinos sistema“ bankroto bylos iškėlimo, kiti asmenys pateikė šiuos dokumentus po bankroto bylos iškėlimo. Pagal bankrutuojančios įmonės auditą atlikusios auditorės Virginijos Sirevičienės išvadas (T. 9, b. l. 120) su buvusiais kreditoriais UAB ,,Lietpak“, UAB ,,Kauno vandenys“, AB ,,TEO LT“ ir UAB ,,Kauno švara“ atsiskaityta po bankroto bylos iškėlimo. Dėl UAB ,,Pretorionas“ 1022,73 Lt reikalavimo teisėjų kolegija sprendė, kad yra pagrindas jį patvirtinti, nes kreditorius išrašė nurodytai sumai apmokėti 2000 m. lapkričio 29 d. PVM sąskaitą-faktūrą. 2001 m. sausio 4 d. teikdamas teismui tvirtinti kreditorių sąrašą bankroto administratorius neįtraukė UAB ,,Pretorionas“ reikalavimo, nors turėjo įtraukti.

11III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

12Kasaciniu skundu pareiškėjas bankrutuojanti UAB ,,Medicinos sistema“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB ,,Valnetas“ įgalioto asmens Gintaro Adomonio, prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 10 d. nutartį ir palikti galioti Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 1 d. nutartį. Kasacinio skundo prašymas grindžiamas šiais argumentais:

13Po bankroto bylos iškėlimo negali būti atsiskaitoma su bankrutuojančios įmonės kreditoriais kitaip, nei tai nustatyta Įmonių bankroto įstatyme, tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas nusprendė, kad bankrutuojanti įmonė galėjo dengti kreditorių finansinius reikalavimus, neatsižvelgdamas į Įmonių bankroto įstatyme nustatytą reikalavimų tenkinimo tvarką. Jei įmonės vadovas ar administratorius po bankroto bylos iškėlimo pažeisdamas Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 6 dalies 3 punktą įvykdo kurią nors savo prievolę bet kuriam kreditoriui, toks prievolės įvykdymas yra neteisėtas ir jis nepanaikina kreditoriaus finansinio reikalavimo. Kreditoriui sumokėti pinigai laikytini be pagrindo sumokėtais ir turėtų būti bankrutuojančios įmonės susigrąžinti, o patvirtinti kreditorių reikalavimai tenkintini pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas laikantis reikalavimų tenkinimo eilės proporcingai su kitais kreditoriais. Dėl to apeliacinės instancijos teismas netinkamai išaiškino ir taikė Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 6 dalies 3 punktą.

14Likviduojamos AB ,,Inkaras“ prisidėjimą prie pareiškėjo bankrutuojančios UAB ,,Medicinos sistema“ kasacinio skundo atsisakyta priimti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2007 m. rugsėjo 17 d. nutartimi dėl to, kad šis prisidėjimas neatitiko CPK 111 straipsnyje nustatytų bendrųjų procesinių dokumentų turiniui ir formai taikomų reikalavimų.

15Atsiliepimų į pareiškėjo bankrutuojančios UAB ,,Medicinos sistema“ kasacinį skundą nepateikta.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

18UAB ,,Medicinos sistema“ bankroto byla iškelta Kauno apygardos teismo 2000 m. lapkričio 22 d. nutartimi (T. 1, b. l. 66, 67). Bankroto byloje ginčas yra dėl UAB ,,Medicinos sistema“ bankroto administratoriaus UAB ,,Valnetas“ prašomų patvirtinti kreditorių reikalavimų: UAB ,,Lietpak“ 5475,20 Lt pagal 2000 m. lapkričio 13 d. sąskaitą faktūrą (GBB Nr. 109399), UAB ,,Pretorionas“ 1022,73 Lt pagal 2000 m. lapkričio 29 d. sąskaitą faktūrą (LBD Nr. 2981428), UAB ,,Kauno vandenys“ 643,06 Lt pagal 2000 m. lapkričio 29 d. sąskaitą faktūrą (LBD Nr. 2996922), UAB ,,TEO LT“ 312,11 Lt pagal 2000 m. gruodžio 10 d. sąskaitą (Nr. 44-7136) ir UAB ,,Kauno švara“ 6,99 Lt pagal 2000 m. lapkričio 30 d. sąskaitą faktūrą (GBB Nr. 6144289) (T. 9, b. l. 59-69). UAB ,,Lietpak“, UAB ,,Kauno vandenys“, UAB ,,TEO LT“ ir UAB ,,Kauno švara“ patvirtino, kad su jais visiškai atsiskaityta po UAB ,,Medicinos sistema“ bankroto bylos iškėlimo.

19V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

20Byloje keliamas įmonės bankroto procedūras tvirtinant kreditorių reikalavimus reglamentuojančių teisės normų teisės aiškinimo ir taikymo klausimas, būtent: ar įmonės bankroto administratoriaus prašymu teismas turi patvirtinti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus, jeigu pagal šiuos reikalavimus bankrutuojanti įmonė atsiskaitė visiškai, tačiau ne Įmonių bankroto įstatyme nustatyta kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka.

21Apeliacinės instancijos teismas byloje padarė išvadą, kad bankrutuojanti UAB ,,Medicinos sistema“ visiškai atsiskaitė su kreditoriais UAB ,,Lietpak“, UAB ,,Kauno vandenys“, UAB ,,TEO LT“ ir UAB ,,Kauno švara“, taip pasibaigus nurodytų kreditorių reikalavimams, jie nebegali būti tvirtinami bankroto byloje. Su tokia išvada kasacinio teismo teisėjų kolegija nesutinka, nes ši išvada prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo teisės normoms ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai teisės aiškinimo ir taikymo praktikai.

22Pagal bankroto bylos UAB ,,Medicinos sistema“ iškėlimo metu galiojusio 1997 m. birželio 17 d. Įmonių bankroto įstatymo (2000 m. kovo 30 d. įstatymo Nr. VIII-1604 redakcija) 20 straipsnį nuo bankroto bylos iškėlimo įmonei dienos laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. Konstatuotina, kad nuo bankroto bylos iškėlimo dienos galiojančiais kreditorių finansiniais reikalavimais laikomi ne tik reikalavimai pagal kreditorių ir bankrutuojančios įmonės sudarytas sutartis, kurių pagrindu įmonės skola turėjo būti sumokėta anksčiau, nei bankroto bylos iškėlimo dieną, bet ir tie reikalavimai, kurie pagal sutartyse nustatytus terminus turėtų būti įvykdyti, t. y. įmonės skola sumokėta vėlesniu laikotarpiu po bankroto bylos iškėlimo. Bankrutuojančios įmonės prievolė atsiskaityti su kreditoriais atsiranda įmonei iškėlus bankroto bylą, šios prievolės atsiradimo laikui neturi teisinės reikšmės tokios aplinkybės, kaip kreditorių sąskaitų už tokiai įmonei pateiktas prekes ar paslaugas pateikimas po to, kai yra iškelta bankroto byla.

23Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 6 dalies 3 punkte imperatyviai nustatyta, kad teismui iškėlus bankroto bylą bankrutuojančiai įmonei draudžiama toliau vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo. Bankroto bylą nagrinėjančio teismo nutartimi bendra tvarka yra tvirtinamas įstojančių į bankroto bylą kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kurį privalo teismui pateikti bankroto administratorius (Įmonių bankroto įstatymo 15 straipsnio 4 dalis, 30 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje suformuluota taisyklė, kurios nuosekliai laikomasi šios kategorijos bylose, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą šiai įmonei draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, išieškoti skolas iš įmonės turto, įskaityti tarpusavio reikalavimus ar kitaip vykdyti bankrutuojančios įmonės prievoles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. birželio 6 d. nutartis IAB ,,Investicinė Kauno holdingo kompanija“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-568/2000, 2001 m. kovo 13 d. nutartis AB ,,Tauro bankas” bankroto byloje, bylos Nr. 3K-7-95/2001, 2004 m. rugsėjo 27 d. nutartis AB ,,Argovegas“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-484/2004 ir kt.). Bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų su kreditoriais draudimas taikomas, nes visas bankrutuojančios įmonės turtas, tiek faktiškai turimas bankroto bylos iškėlimo metu, tiek įmonės naudai įgytas pagal prievoles, kurių vykdymo laikas suėjo iškėlus bankroto bylą, tampa tokios įmonės kreditoriams dalytinu turtu. Bankrutuojanti įmonė atnaujina finansinių prievolių vykdymą tik baigiamojoje įmonės likvidavimo bankroto proceso stadijoje, laikantis Įmonių bankroto įstatyme nustatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos. Visų tos pačios eilės kreditorių reikalavimai tenkinami proporcingai pagal lėšas, gautas pardavus likviduojamos dėl bankroto įmonės turtą, taip užtikrinamas kreditorių lygiateisiškumas į jų reikalavimų patenkinimą. Joks kreditorius neturi teisės gauti kreditorinių reikalavimų patenkinimą kitokia, nei nustatyta Įmonių bankroto įstatyme, reikalavimų tenkinimo tvarka.

24Jeigu, teismui iškėlus įmonei bankroto bylą, bankroto administratorius arba netekę įgaliojimų tokios įmonės vadovai su kuriuo nors kreditoriumi atsiskaito, pažeisdami Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 6 dalies 3 punkto nuostatas, toks prievolės įvykdymas yra neteisėtas, dėl to nereiškia kreditoriaus reikalavimo pasibaigimo. Šios sumokėtos lėšos yra kreditoriaus be pagrindo įgytas turtas, taigi tokio kreditoriaus reikalavimas turi būti patvirtinamas ir tenkinamas pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas laikantis kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir proporcingumo kartu su kitais tos pačios eilės kreditoriais. Įmonės bankroto administratorius privalo išreikalauti be pagrindo sumokėtas bankrutuojančios įmonės lėšas arba, esant ginčui, reikšti ieškinį dėl nesąžiningo finansinių įsipareigojimų tenkinimo pripažinimo negaliojančiu (Įmonių bankroto įstatymo 15 straipsnio 4 dalies 7 punktas).

25Dėl išdėstytų motyvų apeliacinės instancijos teismas nutartyje netinkamai taikė nurodytas materialinės teisės normas, spręsdamas, kad kreditorių UAB ,,Lietpak“, UAB ,,Pretorionas“, UAB ,,Kauno vandenys“, AB ,,TEO LT“ ir UAB ,,Kauno švara“ reikalavimai yra pasibaigę, dėl to netvirtintini įmonės bankroto byloje. Ši teisiškai nepagrįsta nutartis naikinama ir paliekama galioti pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria kreditorių reikalavimai yra patvirtinti (CPK 359 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

26Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

27Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 10 d. nutartį ir palikti galioti Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 1 d. nutartį.

28Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 2006 m. spalio 13 d. pareiškimu bankrutuojančios UAB ,,Medicinos sistema“... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė... 7. Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 1 d. nutartimi tenkintas bankrutuojančios... 8. Teismas nutartyje nurodė, kad dėl bankroto administratoriaus siūlomų... 9. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007... 10. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad UAB ,,Lietpak“, UAB ,,Kauno... 11. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 12. Kasaciniu skundu pareiškėjas bankrutuojanti UAB ,,Medicinos sistema“,... 13. Po bankroto bylos iškėlimo negali būti atsiskaitoma su bankrutuojančios... 14. Likviduojamos AB ,,Inkaras“ prisidėjimą prie pareiškėjo bankrutuojančios... 15. Atsiliepimų į pareiškėjo bankrutuojančios UAB ,,Medicinos sistema“... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 18. UAB ,,Medicinos sistema“ bankroto byla iškelta Kauno apygardos teismo 2000... 19. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 20. Byloje keliamas įmonės bankroto procedūras tvirtinant kreditorių... 21. Apeliacinės instancijos teismas byloje padarė išvadą, kad bankrutuojanti... 22. Pagal bankroto bylos UAB ,,Medicinos sistema“ iškėlimo metu galiojusio 1997... 23. Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 6 dalies 3 punkte imperatyviai... 24. Jeigu, teismui iškėlus įmonei bankroto bylą, bankroto administratorius arba... 25. Dėl išdėstytų motyvų apeliacinės instancijos teismas nutartyje netinkamai... 26. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų... 28. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...