Byla 2-23-884/2012
Dėl kompensacijos už turto pagerinimą priteisimo, atsakovės J. M. priešieškinį ieškovei L. M., tretiesiems asmenims R. M., D. M. dėl neteisėtai pastatytų statinių nugriovimo bei iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Skaistė Valinskytė,

2sekretoriaujant Zentai Seduolytei,

3dalyvaujant ieškovei L. M., jos atstovui advokatui Kęstučiui Kanišauskui,

4atsakovės atstovams F. Š., advokatei Angelijai Morkvėnienei,

5trečiajam asmeniui R. M.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. M. ieškinį atsakovei J. M. dėl kompensacijos už turto pagerinimą priteisimo, atsakovės J. M. priešieškinį ieškovei L. M., tretiesiems asmenims R. M., D. M. dėl neteisėtai pastatytų statinių nugriovimo bei iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų ir

Nustatė

7ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 100000 Lt kompensaciją už turto pagerinimą. Nurodė, kad nuo pat santuokos su atsakovės sūnumi R. M. sudarymu apsigyveno atsakovei priklausančiuose namuose Narvydžių k., Skuodo r., kuriuose kartu su savo vaikais gyveno iki šiol. R. M. 2007-01-18 mirė. Per ilgą gyvenimą ji su sutuoktiniu jų bendromis lėšomis ir fiziniu darbu iš esmės pagerino namus, kadangi intensyviai ūkininkavo, ūkio darbų palengvinimui pasistatė naujus ūkinius pastatus, juos įsirengė, sodyboje suformuotas statinių kompleksas, sukurta nauja turto vertė, kuri, jos manymu, sudaro mažiausiai 100000 Lt. Pagrinimo darbų stimulas buvo tai, kad atsakovė savo sūnui 2000-01-10 parašė testamentą. Po sutuoktinio mirties ieškovės bei vaikų santykiai su atsakove pablogėjo, atsakovė ėmė rodyti priešišką nusistatymą. Pareikštą priešieškinį prašė atmesti.

8Teismo posėdžio metu ieškovė pareikštą reikalavimą sumažino iki 65000 Lt, paaiškino, kad šiuo metu sodyboje nebegyvena, tik yra likę jų daiktai.

9Priešieškiniu atsakovė prašė ieškinį atmesti, iškeldinti iš jai priklausančių gyvenamųju patalpų, esančių Narvydžių k., Skuodo r., ieškovę su jos šeimos nariais – R. M. bei D. M., įpareigoti ieškovę nugriauti jai nuosavybės teise priklausančioje sodyboje be jos leidimo ir projektinės dokumentacijos pastatytus pastatus: tvartą, unikalus Nr.( - ), garažą, unikalus Nr. ( - ), garažą, unikalus Nr.( - ), kiemo rūsį, unikalus Nr. ( - ), sandėlį, unikalus Nr.( - ), garažą, unikalus Nr. ( - ), malkinę, unikalus Nr.( - ), daržinę, unikalus Nr. ( - ), daržinę, unikalus Nr.( - ), garažą, unikalus Nr. ( - ), pirtį, unikalus Nr. ( - ). Nurodė, kad atsakovė ir jos sūnus prisistatė sodyboje įvairiausių statinių, tačiau jos leidimo nesiklausė, jos sutikimo negavo, statyboms projekto neturėjo. Dėl ieškovės naudoto smurto atsidūrė ligoninėje, buvo priversta apsigyventi pas savo duykrą danutę Riaukienę, grįžti į savo namus negali, nes ieškovė jos į namus neįsileidžia. Patalpos jai reikalingos pačiai gyventi, įspėjimai atsakovei ir jos dukroms per Skuodo rajono notaro biurą įteikti 2011 m. spalio mėnesį, tačiau jos net negalvoja to daryti. Tarp atsakovė bei jos šeimos narių buvo sudaryta žodinė nuomos sutartis, nuomos mokesčio neprašė, nes jie iš dalies savo lėšomis pagerino gyvenamąsias patalpas. Kadangi statiniai pastatyti yra neįregistruoti, pastatyti be jos leidimo, be projektinės dokumentacijos, pažeidžiant jos interesus, jie turi būti nugriauti.

10Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai palaikė priešieškinio reikalavimus.

11Tretieji asmenys atsiliepimuose į priešieškinį prašė jį atmesti.

12Ieškinys netenkintinas, priešieškinis tenkintinas iš dalies.

13Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad tarp ieškovė su atsakovės sūnumi R. M. 1986-09-27 sudarė santuoką ir apsigyveno pas atsakovę jai nuosavybės teise priklausančioje sodyboje (1 t., 4, l.). Atsakovė priešieškinyje nurodo, kad tarp jos ir ieškovės bei jos šeimos narių buvo sudaryta žodinė nuomos sutartis, tik nebuvo aptarinėjamas nuomos mokesčio dydis. Tiek pagal 1964 m. CK, tiek 2000 m. CK gyvenamosios patalpos nuomos sutartis suprantama kaip sutartis, pagal kurią nuomotojas įsipareigoja leisti apsigyventi nuomininkui gyvenamojoje patalpoje už mokestį (1964 m. CK 319 str., 2000 m. CK 6.576 str.). Kaip matyti iš priešieškinio, dėl mokesčio susitarta nebuvo, atsakovė ir ieškovės sutuoktinis buvo artimi giminaičiai, darytina išvada, kad tarp atsakovės ir jos sūnaus šeimos susiklostė panaudos santykiai (1964 m. CK 366 str., 2000 m. CK 6.629 str.).

14Panaudos teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas neatlygintinio naudojimosi daiktu sutarčiai atitinkamai taikomos tam tikros nuomos teisinius santykius reglamentuojančios taisyklės, tarp jų ir nustatančios daikto pagerinimą išlaidų atlyginimą (1964 m. CK 316 str., 366 str. 2 d., 2000 m. CK 6.501 str., 6.629 str. 2 d.). Pagal 1964 m. CK 316 str., 2000 m. CK 6.501 straipsnio nuostatas, kurios taikomos ir turto panaudos atveju, kai nuomininkas nuomotojo leidimu pagerina išsinuomotą daiktą, jis turi teisę į turėtų šiam tikslui būtinų išlaidų atlyginimą, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymas ar sutartis nustato ką kita; nuomoninko padarytų be nuomotojo leidimo ar neatskiriamų be žalos išsinuomotam daiktui pagerinimų vertė neprivalo būti atlyginima.

15Ieškovė prašo priteisti 65000 Lt kompensaciją už turto pagerinimą, atsakovė pripažįsta, kad ieškovė su savo sutuoktiniu pagerino savo lėšomis gyvenamąsias patalpas, tačiau neigia, kad ji būtų davusi leidimą gyvenamųjų patalpų gerinimui bei kitų pastatų sodyboje statymui.

16Sprendžiant dėl daikto pagerinimo išlaidų atlyginimo, būtina nustatyti tokias sąlygas: nuomininkas (panaudos gavėjas) pagerino išsinuomotą (naudotą neatlygintinai) daiktą; nuomininkas (panaudos gavėjas) turėjo nuomotojo (panaudos davėjo) leidimą daryti daikto pagrinimus; nuomininko (panaudos gavėjo turėtų šiam tikslui būtinų išlaidų dydį; įstatymų ar šalių sutarties nenustatyta kitokių šių išlaidų atlyginimo taisyklių (LAT 2011-12-22 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-538/2011).

17Sodyba, esanti ( - ), registruota atsakovės vardu, jos vardu taip pat registruoti trys statiniai – gyvenamasis namas, unikalus Nr. .( - ), pastatytas

181968 metais, ūkinis pastatas, unikalus Nr. .( - ), pastatytas 1967 metais, kiti statiniai (šulinys), unikalus Nr. .( - ), pastatytas 1963 metais (1 t. 149 l.). Iš Namų valdos su pastatais rinkos vertės nustatymo ataskaitos matyti, kad gyvenamajame name 1999 metais atlikta namo rekonstrukcija: pastatas apšiltintas, lauko sieno apmūrytos silikatinėmis plytomis, pristatyta veranda, perstatytas priestatas, atliktas vidaus patalpų remontas, įvestas vandentiekis, kanalizacija, centrinis šildymas, įrengta vonia ir tualetas, rinkos vertė 50500 Lt, sodyboje nuo 1990 m. iki 1997 m. pastatyti šie statiniai, kurių teisinė registracija neatlikta: tvartas, unikalus Nr.( - ), garažas, unikalus Nr. ( - ), garažas, unikalus Nr.( - ), kiemo rūsys, unikalus Nr. ( - ), sandėlis, unikalus Nr. .( - ), garažas, unikalus Nr. ( - ), malkinė, unikalus Nr. ( - ), daržinė, unikalus Nr. ( - ), daržinė, unikalus Nr. ( - ), garažas, unikalus Nr. ( - ), pirtis, unikalus Nr. ( - ) (1 t., 59-61 l.).

19Kai buvo atliekama namo rekonstrukcija, statomi kiti statiniai, atsakovė gyveno toje pačioje sodyboje. Liudytoja A. M. patvirtino, kad jai bendraujant su J. M., apie vykdomus darbus ši sakiusi, kad tegul tik statosi, tvarkosi (1 t. 159 l.), liudytoja O. G. nurodė J. M. sakius, kad turtą parašiusi sūnui, tai ir tegul tvarkosi (1 t. 160 l.). Tai patvirtina ieškovės nurodytas aplinkybes, kad atsakovė leido atlikti jai ir jos sutuoktiniui namo rekonstrukcijos, kitų statinių statybos darbus. Buvus jos sutikimą dėl atliekamų darbų netiesiogiai patvirtina ir tai, kad kad 2000-01-10 ji surašė testamentą, kuriuo visą savo turtą paliko sūnui R. M. (1 t. 5 l.). Darytina išvada, kad atsakovė buvo leidusi jai priklausančioje sodyboje atlikti namo rekonstrukciją, statyti statinius.

20Sprendžiant dėl daikto, šiuo atveju sodybos, pagerinimo, būtina išsiaiškinti, kokiu tikslu buvo atliekami rekonstrukcijos bei statybos darbai. Atsakovės atstovas F. Š. paaiškino, kad atsakovės namas buvo medinis, tačiau jis buvo geros būklės ir tinkamas gyventi. Tai patvirtino ir liudytojas J. G., ieškovės ir jos sutuoktinio prašymu padėjęs apmūryti namą, išpilti pamatus, atlikęs kitus remonto darbus (2 t. 67 l.). Nustatyta, kad atsakovė vykdomų darbų metu jau buvo pensininkė, niekur nesikišo, turėjo savo atskirą kambarį. Pati ieškovė savo paaiškinimuose teigia, kad tuomet jie buvo jauni, ūkininkavo, ūkinis pastatas buvo reikalingas gyvuliams, garažus statė dviem turimoms mašinoms, traktoriui, kombainui laikyti, daržinę – šienui, rūsys buvo reikalingas daržovėms (2 t. 46 l.). Taigi darytina išvada, kad gyvenamojo namo rekonstrukcija ir kitų pastatų statybos darbai iš esmės buvo atliekami ieškovės ir jos šeimos buičiai sutvarkyti ir palengvinti, ūkinei veiklai vykdyti, realios būtinybės jiems atlikti nebuvo.

21Ieškovė reikalavimą dėl turto pagerinimo kompensacijos priteisimo grindžia pateikta turto vertinimo ataskaita, kurioje nurodyta, kad bendra pastatų vertė yra 65000 Lt, duomenų, kokia prieš atliktus darbus buvo gyvenamojo namo bei ūkinio pastato vertė, byloje nėra. Pažymėtina, kad ieškovė turi įrodyti turėtų išlaidų dydį, taipogi tai, kad šios išlaidos buvo būtinos. Pateikta turto vertinimo ataskaita tik patvirtina, kad buvo atlikta rekonstrukcija, pastatyti statiniai, ataskaitoje nurodyta dabartinė atskirų objektų rinkos vertė. Tačiau rinkos vertė neatspindi ieškovės ir jos sutuoktinio realiai turėtų išlaidų dydžio, tuo labiau, kad ir pati ieškovė nurodė, kad daugelį darbų jie atliko savo fiziniu darbu, taigi realiai turėjo mažiau išlaidų, nei nurodyta rinkos vertė.

22Taipogi svarbu atsižvelgti į tai, ar rekonstrukcijos bei statybos darbai atlikti nepažeidžiant statybos procesą reglamentuojančių viešosios teisė aktų. Ieškovė pripažįsta, kad namo rekonstrukcija bei statinių statybos darbai buvo atlikti nepasirūpinus reikalinga dokumentacija, nebuvo kreiptasi dėl leidimų, nebuvo rengiami projektai. Minėtų darbų atlikimas, pažeidžiant statybą reglamentuojančias viešosios teisės normas, negali būti laikomas daikto pagerinimu ir nesuteikia teisės reikalauti tokiems darbams turėtų išlaidų atlyginimo. Konstatuotina, kad ieškovė, kartu su sutuoktiniu R. M., nepasirūpindami reikalinga statybos dokumentacija, neturėdami konkrečias išlaidas patvirtinančių dokumentų, taip prisiėmė riziką dėl galimų neapdairios veiklos neigiamų padarinių. Esant išdėstytoms aplinkybėms ieškinys netenkintinas.

23Sodyba registruota atsakovės vardu, 2011-10-06 atsakovė per notarą buvo pareikalavusi ieškovės ir trečiųjų asmenų CK 6.614 str. nustatyta tvarka išsikelti iš jai priklausančio gyvenamojo namo ( 1 t. 171-178 l.). Nors ieškovė su dukromis minėtame name nebegyvena, tačiau jų daiktai tebėra, namo raktus turi ieškovė. Esant tokioms aplinkybėms priešieškinio reikalavimas dėl iškeldinimo tenkintinas.

24Jau konstatuota, kad gyvenamojo namo rekonstrukcijos bei statybos darbai buvo atlikti atsakovei leidus, ginčas dėl jų kilo tik santykiams tarp ieškovės ir atsakovės tapus konfliktiškiems ir atsakovei apsigyvenus pas savo dukrą, todėl reikalavimas dėl pastatų nugriovimo netenkintinas.

25Šalims suteikta valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba, todėl bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 96 str. 4 d.).

26Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais

Nutarė

27ieškinio netenkinti, priešieškinį tenkinti iš dalies.

28Iškeldinti L. M., asmens kodas ( - ), R. M., asmens kodas ( - ) D. M., asmens kodas ( - ) iš J. M. priklausančios sodybos, esančios ( - ), su visu jų turtu.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Skaistė Valinskytė,... 2. sekretoriaujant Zentai Seduolytei,... 3. dalyvaujant ieškovei L. M., jos atstovui advokatui Kęstučiui Kanišauskui,... 4. atsakovės atstovams F. Š., advokatei Angelijai Morkvėnienei,... 5. trečiajam asmeniui R. M.,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. M.... 7. ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 100000 Lt kompensaciją už turto... 8. Teismo posėdžio metu ieškovė pareikštą reikalavimą sumažino iki 65000... 9. Priešieškiniu atsakovė prašė ieškinį atmesti, iškeldinti iš jai... 10. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai palaikė priešieškinio... 11. Tretieji asmenys atsiliepimuose į priešieškinį prašė jį atmesti.... 12. Ieškinys netenkintinas, priešieškinis tenkintinas iš dalies.... 13. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad tarp ieškovė su atsakovės sūnumi R.... 14. Panaudos teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas neatlygintinio... 15. Ieškovė prašo priteisti 65000 Lt kompensaciją už turto pagerinimą,... 16. Sprendžiant dėl daikto pagerinimo išlaidų atlyginimo, būtina nustatyti... 17. Sodyba, esanti ( - ), registruota atsakovės vardu, jos vardu taip pat... 18. 1968 metais, ūkinis pastatas, unikalus Nr. .( - ), pastatytas 1967 metais,... 19. Kai buvo atliekama namo rekonstrukcija, statomi kiti statiniai, atsakovė... 20. Sprendžiant dėl daikto, šiuo atveju sodybos, pagerinimo, būtina... 21. Ieškovė reikalavimą dėl turto pagerinimo kompensacijos priteisimo grindžia... 22. Taipogi svarbu atsižvelgti į tai, ar rekonstrukcijos bei statybos darbai... 23. Sodyba registruota atsakovės vardu, 2011-10-06 atsakovė per notarą buvo... 24. Jau konstatuota, kad gyvenamojo namo rekonstrukcijos bei statybos darbai buvo... 25. Šalims suteikta valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba, todėl... 26. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais... 27. ieškinio netenkinti, priešieškinį tenkinti iš dalies.... 28. Iškeldinti L. M., asmens kodas ( - ), R. M., asmens kodas ( - ) D. M., asmens... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...