Byla Iv-4451-484/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su Vilniaus miesto savivaldybės prašymu,

Nustatė

2Vilniaus miesto savivaldybė 2011-11-23 paštu išsiuntė prašymą, kuriame prašo panaikinti VĮ Registrų centras Vilniaus filialo 2011-09-14 sprendimą Nr. KS-4843 „Atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą“; panaikinti VĮ Registrų centras 2011-10-25 sprendimą Nr. 282 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“; priimti sprendimą – Vilniaus miesto savivaldybės prašymą tenkinti, įpareigoti VĮ Registrų centro Vilniaus filialą per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo įrašyti gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - ) į Nekilnojamojo turto kadastrą bei įregistruoti Vilniaus miesto savivaldybės daiktines teises (nuosavybės teises) į patalpas ( - ).

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 1 dalį, administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui ginčo šalis gali skųsti per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos.

5Nagrinėjamu atveju ginčijamas Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimas dėl pareiškėjos skundo, išnagrinėto išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, priimtas 2011-10-25. Dokumento gavimo žyma ant VĮ Registrų centro 2010-10-28 rašto Nr. (1.1.4)s-4445 patvirtina, kad ginčijamą Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimą pareiškėja gavo paštu 2011-11-02. Atsižvelgiant į tai, skundas teismui turėjo būti paduotas iki 2011-11-22 imtinai. Pareiškėja prašymą teismui išsiuntė paštu 2011-11-23 (siuntos reg. Nr. ( - ), t.y. praleidusi skundo padavimo terminą ir jo atnaujinti neprašo.

6Remiantis tuo, kas išdėstyta ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės prašymą atsisakytina priimti, praleidus skundo padavimo terminą.

7Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu,

Nutarė

8atsisakyti priimti Vilniaus miesto savivaldybės prašymą, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą.

9Nutarčiai įsiteisėjus, prašymą su priedais grąžinti pareiškėjai.

10Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjai pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, kartu pateikiant motyvuotą ir objektyviais įrodymais pagrįstą prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai