Byla 2S-601-603/2020
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. N. ir D. G

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Bujokaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos (apeliantės) I. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos I. M. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. N. ir D. G..

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 29 d. nutartimi iškėlė individualiai įmonei (toliau – IĮ) ,,Viešųjų pirkimų sprendimai“ bankroto bylą, kurios savininkė yra pareiškėja, ji yra įtraukta ir bendraatsakove individualios įmonės bankroto byloje. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. balandžio 12 d. išdavė vykdomąjį raštą dėl 1 000 Eur baudos priteisimo iš pareiškėjos išieškotojai bankrutavusios individualios įmonės (toliau – BIĮ) ,,Viešųjų pirkimų sprendimai“. 2019 m. kovo 22 d. patvarkymu antstolis pakeitė išieškotoją BIĮ ,,Viešųjų pirkimų sprendimai“ vykdymo procese iš nauju išieškotoju D. G.. Šio vykdomojo rašto pagrindu antstolis vykdo vykdomąją bylą Nr. 0157/18/01505.

62.

7Pareiškėja kreipėsi į antstolį su prašymu užbaigti minėtą vykdomąją bylą ir persiųsti vykdomąjį raštą BIĮ ,,Viešųjų pirkimų sprendimai“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, vadovaujantis CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punktu.

83.

9Antstolio padėjėjo A. K. 2019 m. lapkričio 26 d. patvarkymu atsisakyta tenkinti pareiškėjos I. M. prašymą, nurodant, kad vykdomasis dokumentas dėl baudos išieškojimo išduotas po nutarties iškelti įmonės bankroto bylą įsiteisėjimo, be to, minėtas vykdomasis dokumentas yra išduotas BIĮ ,,Viešųjų pirkimų sprendimai“ bankroto bylą nagrinėjančio teismo bankrutuojančios įmonės naudai. Ši reikalavimo teisė į skolininkę (pareiškėją) perleista D. G..

104.

11Pareiškėja, nesutikdama su 2019 m. lapkričio 26 d. patvarkymu, pateikė skundą, prašydama panaikinti antstolio A. N. padėjėjo 2019 m. lapkričio 26 d. patvarkymą ir klausimą išspręsti iš esmės – įpareigoti antstolį A. N. priimti patvarkymą užbaigti vykdomąją bylą Nr. 0157/18/01505 ir vykdomąjį dokumentą persiųsti bankroto bylą nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui; priteisti iš antstolio A. N. ir jo padėjėjo A. K. bylinėjimosi išlaidas; už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti antstoliui A. N. ir jo padėjėjui A. K. po 1 000 Eur, 50 proc. šio baudos sumokant pareiškėjos naudai.

125.

13Pareiškėja skundą grindė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 626 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintu privalomu vykdomosios bylos sustabdymu, t. y. tuo, jog skolininkui iškėlus bankroto bylą vykdomasis dokumentas persiunčiamas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, o vykdomoji byla laikoma užbaigta (CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Rėmėsi kasacinio teismo praktika, kurioje nurodyta, jog tais atvejais, kai bankroto byla iškeliama individualiai įmonei – visi kreditoriai savo finansinius reikalavimus turi pareikšti ĮBĮ nustatyta tvarka, nepriklausomai su kuo – individualia įmone ar jos savininku sudarytas sandoris, iš kurio kyla kreditoriaus reikalavimas. Tais atvejais, kai turtinio pobūdžio reikalavimas vykdomas iš įmonės dalyvio vykdymo proceso tvarka, tokie vykdomieji dokumentai perduodami bankroto bylą nagrinėjančiam teismui vadovaujantis CPK 626 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Tokiu reglamentavimu siekiama, kad būtų užtikrinamas visų kreditorių lygiateisiškumo principas. Pagal kasacinio teismo praktiką, net ir tais atvejais, kai įsiteisėjo ir tapo vykdytinas teismo sprendimas priteisti iš skolininko nuostolių ir išlaidų atlyginimą tik po to, kai įsiteisėjo teismo nutartis iškelti bankroto bylą tam skolininkui, taikytinas CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punktas.

146.

15Antstolis A. N. 2019 m. lapkričio 16 d. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą, nurodydamas, kad vykdomasis raštas išduotas po nutarties iškelti įmonės bankroto bylą įsiteisėjimo, taip pat vykdomasis raštas, kurio pagrindu užvesta vykdomoji byla, yra išduotas BIĮ ,,Viešųjų pirkimų sprendimai“ bankroto bylą nagrinėjančio teismo, bankrutuojančios įmonės naudai. Pažymėjo, jog bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisė, kylanti minėto vykdomojo rašto pagrindu, yra įmonės turtas; reikalavimo teisę bankrutuojanti įmonė perleido trečiajam asmeniui D. G.. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad antstolis teisėtai ir pagrįstai vykdo vykdomąjį dokumentą.

16II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

177.

18Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. vasario 4 d. nutartimi pareiškėjos skundo dėl antstolio veiksmų netenkino.

198.

20Teismas, įvertinęs teisinį reglamentavimą, bei teismų praktiką, sprendė, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir 632 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintų teisės normų.

219.

22Nurodė, jog 1 000 Eur bauda pareiškėjai paskirta Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 5 d. nutartimi; ji paskirta bankrutuojančios individualios įmonės, kurios savininkė pareiškėja yra, naudai (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kai tuo tarpu IĮ ,,Viešųjų pirkimų sprendimai“ bankroto byla iškelta Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 29 d. nutartimi, įsiteisėjusia 2017 m. birželio 9 d. (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Pažymėjo, kad tokiu atveju pareiškėjos asmeninė mokėjimo prievolė atsirado individualios įmonės bankroto bylos iškėlimo ir pareiškėja turi mokėjimo prievolę pačiai bankrutuojančiai individualiai įmonei.

2310.

24Teismas nesutiko su pareiškėjos skunde nurodytomis ir cituojamomis kasacinio teismo nutartimis, kadangi nagrinėjamas ginčas nėra tapatus klausimams, kurie keliami pareiškėjos minimose kasacinio teismo nutartyse.

2511.

26Kadangi pareiškėjos skundo dėl antstolio (jo padėjėjo) veiksmų netenkino, sprendė, jog nėra pagrindo pripažinti antstolio (jo padėjėjo) veiksmus neteisėtais bei skirti antstoliui ir jo padėjėjui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

27III. Atskirojo skundo argumentai

2812.

29Apeliantė pareiškėja I. M. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 4 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti pareiškėjos skundą dėl antstolio A. N. 2019 m. lapkričio 26 d. patvarkymo. Taip pat už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti antstoliui bei jo padėjėjui po 1000 Eur baudą, dalį antstoliams paskirtos baudos (50 proc.) paskiriant pareiškėjos naudai. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3012.1.

31Nutartyje apylinkės teismas padarė nustatytoms faktinėms aplinkybėms prieštaraujančią išvadą, kadangi nustatęs, jog 2019 m. kovo 22 d. vykdomojoje byloje priimtu patvarkymu antstolis A. N. išieškotoją (kreditorę) BIĮ „Viešųjų pirkimų sprendimai“ pakeitė nauju (kitu) išieškotoju (kreditoriumi) D. G., nurodė, jog CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir 632 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytos teisės normos netaikytinos, kadangi pareiškėjos I. M. kreditorius yra BIĮ „Viešųjų pirkimų sprendimai“, kurio naudai ir vykdomas išieškojimas.

3212.2.

33Teismas neįvertino aplinkybės, jog iškėlus bankroto bylą neribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui (individualiai įmonei), į bendrą bankrutuojančios įmonės turto masę patenka ne tik individualios įmonės turtas, bet ir įmonės savininko turtas, iš kurio ir yra (gali būti) tenkinami tiek įmonės, tiek ir įmonės savininko asmeninių kreditorių, kurių reikalavimai patvirtinti bankroto byloje, finansiniai reikalavimai. Todėl neteisėti antstolio A. N. veiksmai, o kartu ir apylinkės teismo priimta skundžiama nutartis sudarė tokią situaciją, jog vienu metu vyksta du konkuruojantys ir iš esmės tarpusavyje nesuderinami išieškojimo procesai, t. y. vykdomas antstolio išieškotojo D. G. naudai ir BIĮ „Viešųjų pirkimų sprendimai“ bankroto byloje vykdomas bankroto administratoriaus.

3412.3.

35Antstoliui Arminui Naujokaičiui atliekant vykdymo veiksmus, pareiškėjos asmeniniai kreditoriai, kurių finansiniai reikalavimai yra patvirtinti įmonės bankroto byloje, atsiduria nelygiavertėje (blogesnėje) padėtyje už kreditorių D. G., kurio naudai išieškojimas vykdomas CPK nustatyta tvarka. Nurodo, jog norėdama geranoriškai įvykdyti savo prievolę kreditoriui D. G., neturėtų teisinio pagrindo, kadangi pažeistų BIĮ „Viešųjų pirkimų sprendimai“ kreditorių, o taip pat ir įmonės savininkės asmeninių kreditorių, kurių reikalavimai jau yra patvirtinti įmonės bankroto byloje, interesus.

3612.4.

37Teismas neįvertino, jog antstolis neturi teisinio pagrindo vykdyti išieškojimo iš bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės savininkės turto CPK nustatyta tvarka, kadangi visas šis turtas yra patekęs į bendrą bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turto masę, į kurią pretenduoja (gali pretenduoti) tik tie kreditoriai, kurių reikalavimai yra patvirtinti įmonės bankroto byloje.

3812.5.

39Mano, jog aplinkybė, kad kreditorės BIĮ „Viešųjų pirkimų sprendimai“ (o vėliau – kreditoriaus D. G.) reikalavimas pareiškėjai atsirado po bankroto bylos BIĮ „Viešųjų pirkimų sprendimai“ iškėlimo, nesudarė (ir nesudaro) antstoliui teisėto pagrindo pradėti vykdyti (toliau vykdyti) vykdomąją bylą.

4012.6.

41Pažymi, kad turėtų būti įvertinta ir aplinkybė, jog vykdymo proceso metu iš skolininkės turto išieškotos lėšos tektų ne tik administravimo išlaidoms padengti ir bankroto byloje patvirtintų kreditorių reikalavimams patenkinti; dalis išieškotų lėšų būtų skirta taip pat vykdymo išlaidoms apmokėti. Taigi tokiu atveju atsirastų ir dar vienas kreditorius – išieškojimą vykdantis antstolis.

4212.7.

43Mano, jog antstolis neturi teisinio pagrindo įgyti pranašumo prieš įmonės bankroto byloje patvirtintus įmonės ar įmonės savininkės asmeninius kreditorius. Pažymi, jog antstolis A. N. neteisėtai, viršydamas jam suteiktą kompetenciją, vykdomąją bylą vykdo savo naudai jau beveik dvejus metus, o išieškota 400 Eur suma galėjo būti paskirta bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų patenkinimui, jeigu nebūtų priimtas 2019 m. lapkričio 26 d. patvarkymas.

44IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

45 Atskirasis skundas netenkintinas.

4613.

47Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

4814.

49Absoliučių nutarčių negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

5015.

51Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl antstolio priimto patvarkymo, kuriuo buvo atsisakyta užbaigti vykdomąją bylą Nr. 0157/18/01505 ir vykdomąjį dokumentą perduoti BIĮ ,,Viešųjų pirkimų sprendimai“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Apeliantė įrodinėja, kad aplinkybė, jog vykdomasis procesas pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 12 d. išduotą vykdomąjį raštą dėl 1 000 Eur baudos priteisimo iš pareiškėjos išieškotojai BIĮ ,,Viešųjų pirkimų sprendimai“ pradėtas po bankroto bylos individualiai įmonei iškėlimo, o išieškoma bauda yra asmeninio pobūdžio, nesudaro pagrindo neperduoti vykdomojo rašto bankroto bylą nagrinėjančiam teismui.

5216.

53Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo (Individualių įmonių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Individualios įmonės, kaip civilinių teisinių santykių subjekto, atsakomybės už prievoles specifika lemia, jog bankroto byloje apskaitomas ir nukreipiamas kreditorinių reikalavimų tenkinimui ne tik individualios įmonės, bet ir jos savininkams (dalyviams) nuosavybės teise priklausantis turtas.

5417.

55Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte nustatyta, kad, iškėlus įmonei bankroto bylą, jai draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka.

5618.

57Pažymėtina, kad individuali įmonė ir jos savininkas yra savarankiški civilinių teisinių santykių subjektai, kurių tarpusavio teisinis santykis pasireiškia tuo, jog bankrutuojančios individualios įmonės savininkui kyla pareiga atsakyti už įmonės prievoles, tačiau bankrutuojančiai įmonei nekyla atsakomybė už jos savininko asmenines prievoles (CK 2.50 straipsnio 4 dalis). Taigi, individuali įmonė ir jos savininkas po bankroto bylos iškėlimo įmonei savaime nepatenka į vienodą teisinę padėtį. Kadangi individualios įmonės bankroto procedūros negali būti tapatinamos su fizinio asmens bankrotu, įmonės savininko atžvilgiu negali būti taikomi analogiški ribojimai ir teisiniai padariniai, kurie taikomi bankrutuojančioms įmonėms (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2298/2011), todėl individualios įmonės savininkas prievoles vykdyti savo kreditoriams gali ir iškėlus individualiai įmonei bankroto bylą, jei tuo nėra pažeidžiamos bankrutuojančios įmonės ir (ar) jos kreditorių teisės ir teisėti interesai.

5819.

59Nagrinėjamoje byloje nustatyta ir ginčo dėl to nekyla, jog pareiškėjai I. M. pareiga sumokėti baudą atsirado po BIĮ „Viešųjų pirkimų sprendimai“ bankroto bylos iškėlimo (iškelta Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 29 d. nutartimi) Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 12 d. išduoto vykdomojo rašto pagrindu (vykd. b. 1 t., b. l. 6-7). Ginčo taip pat nekyla dėl to, jog tai yra asmeninė apeliantės mokėjimo prievolė, kurią apeliantė turėjo sumokėti BIĮ „Viešųjų pirkimų sprendimai“ naudai. Tokias aplinkybes nustatė ir pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje. Taigi atliekami bankroto proceso veiksmai individualios įmonės bankroto byloje neužkerta kelio pareiškėjai vykdyti savo asmenines prievoles, atsiradusias po bankroto bylos iškėlimo.

6020.

61Apeliantė įrodinėja, kad neužbaigus vykdomosios bylos ir neperdavus vykdomojo dokumento individualios įmonės bankroto bylą nagrinėjančiam teismui pažeidžiami kreditorių interesai ir jos kreditorius D. G., kuriam perleista 2019 m. kovo 15 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. VPS-01 bankrutavusios IĮ „Viešųjų pirkimų sprendimai“, 929,09 Eur sumos reikalavimo teisė į pareiškėją pagal 2018-04-12 Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. eB2-2216-640/2018, įgyja pranašumą prieš kitus kreditorius. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, jog byloje nėra duomenų apie tai, jog būtų pažeidžiami kreditorių interesai, juolab kad, apie vykdomojo dokumento pateikimą antstoliui vykdyti žino (taip pat ir žinojo) ir BIĮ „Viešųjų pirkimų sprendimai“ bankroto administratorius, be kita ko atstovaujantis kreditorių interesus bankroto byloje, kadangi bauda pareiškėjai paskirta būtent bankroto byloje.

6221.

63Be to, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog bankrutavusios individualios įmonės savininkei priklausęs nekilnojamasis turtas parduotas ir lėšos kreditoriams paskirstytos 2009 m. kovo mėnesį, kito realizuotino įmonės ar savininkės turto nenustatyta (duomenys iš bankroto administratoriaus atsiliepimų kitose civilinėse bylose). Iš BIĮ „Viešųjų pirkimų sprendimai“ bankroto bylos proceso nustatyta, jog antstolio R. K. į bankroto bylą perduota vykdomoji byla grąžinta tolimesniam vykdymui antstoliui jo prašymu dėl tos priežasties, jog nenustatyta nei įmonės, nei savininkės realizuotino turto (duomenys iš Vilniaus apygardos teismo civ. b. Nr. eB2-207-640/2020). Taigi, minėtos faktinės aplinkybės tik paneigia apeliantės argumentus dėl jos asmeninio kreditoriaus pranašumo prieš kreditorius bankroto byloje nagrinėjamu atveju.

6422.

65Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo konstatuoti, kad skundžiamoje nutartyje nurodytas argumentas, jog pareiškėja turi mokėjimo prievolę pačiai bankrutuojančiai individualiai įmonei, sudaro pagrindą konstatuoti, jog skundas dėl antstolio veiksmų išspręstas neteisingai. Nors iš tiesų, kaip jau buvo minėta, BIĮ „Viešųjų pirkimų sprendimai“ bankroto administratorius kreditorių susirinkimo pagrindu perleido reikalavimo teisę į pareiškėją pagal 2018-04-12 Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. eB2-2216-640/2018, tai nekeičia nei prievolės asmeninio pobūdžio, nei aplinkybės, jog antstolis negali vykdyti vykdomosios bylos.

6623.

67Atsižvelgiant į nurodytus motyvus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, jos keisti ar naikinti atskirojo skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6824.

69Kiti pareiškėjos atskirajame skunde išdėstyti argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Teismas pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

70Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

71Pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti.

72Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

73Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Bujokaitė,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 29 d. nutartimi iškėlė... 6. 2.... 7. Pareiškėja kreipėsi į antstolį su prašymu užbaigti minėtą vykdomąją... 8. 3.... 9. Antstolio padėjėjo A. K. 2019 m. lapkričio 26 d. patvarkymu atsisakyta... 10. 4.... 11. Pareiškėja, nesutikdama su 2019 m. lapkričio 26 d. patvarkymu, pateikė... 12. 5.... 13. Pareiškėja skundą grindė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 14. 6.... 15. Antstolis A. N. 2019 m. lapkričio 16 d. patvarkymu atsisakė tenkinti... 16. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. 7.... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. vasario 4 d. nutartimi pareiškėjos... 19. 8.... 20. Teismas, įvertinęs teisinį reglamentavimą, bei teismų praktiką, sprendė,... 21. 9.... 22. Nurodė, jog 1 000 Eur bauda pareiškėjai paskirta Lietuvos apeliacinio teismo... 23. 10.... 24. Teismas nesutiko su pareiškėjos skunde nurodytomis ir cituojamomis kasacinio... 25. 11.... 26. Kadangi pareiškėjos skundo dėl antstolio (jo padėjėjo) veiksmų netenkino,... 27. III. Atskirojo skundo argumentai... 28. 12.... 29. Apeliantė pareiškėja I. M. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 30. 12.1.... 31. Nutartyje apylinkės teismas padarė nustatytoms faktinėms aplinkybėms... 32. 12.2.... 33. Teismas neįvertino aplinkybės, jog iškėlus bankroto bylą neribotos... 34. 12.3.... 35. Antstoliui Arminui Naujokaičiui atliekant vykdymo veiksmus, pareiškėjos... 36. 12.4.... 37. Teismas neįvertino, jog antstolis neturi teisinio pagrindo vykdyti... 38. 12.5.... 39. Mano, jog aplinkybė, kad kreditorės BIĮ „Viešųjų pirkimų sprendimai“... 40. 12.6.... 41. Pažymi, kad turėtų būti įvertinta ir aplinkybė, jog vykdymo proceso metu... 42. 12.7.... 43. Mano, jog antstolis neturi teisinio pagrindo įgyti pranašumo prieš įmonės... 44. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 45. Atskirasis skundas netenkintinas. ... 46. 13.... 47. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 48. 14.... 49. Absoliučių nutarčių negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2... 50. 15.... 51. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl antstolio priimto patvarkymo, kuriuo buvo... 52. 16.... 53. Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis... 54. 17.... 55. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte... 56. 18.... 57. Pažymėtina, kad individuali įmonė ir jos savininkas yra savarankiški... 58. 19.... 59. Nagrinėjamoje byloje nustatyta ir ginčo dėl to nekyla, jog pareiškėjai I.... 60. 20.... 61. Apeliantė įrodinėja, kad neužbaigus vykdomosios bylos ir neperdavus... 62. 21.... 63. Be to, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog... 64. 22.... 65. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo konstatuoti, kad... 66. 23.... 67. Atsižvelgiant į nurodytus motyvus, darytina išvada, kad pirmosios... 68. 24.... 69. Kiti pareiškėjos atskirajame skunde išdėstyti argumentai taip pat nesudaro... 70. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 71. Pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti.... 72. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 4 d. nutartį palikti... 73. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....