Byla e2S-50-368/2017
Dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-3062-853/2016, kuria nutarta sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Mažeikių šilumos tinklai“ ir trečiųjų asmenų namo, esančio adresu ( - ), butų savininkų atstovės I. B. atskiruosius skundus dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-3062-853/2016, kuria nutarta sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė UAB „Avitela“ kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, tretiesiems asmenims viešajai įstaigai (toliau – VĮ) „Registrų centras“, UAB „Admituras“, namo, esančio adresu ( - ), gyventojams dėl atsijungimo nuo centralizuoto šildymo sistemos pripažinimo teisėtu, atsakovės piniginio reikalavimo pripažinimo neteisėtu ir atsakovės įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus, išvadą teikiančios institucijos – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ir Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.
 1. Ieškovė pateikė teismui 2016 m. spalio 17 d. pareiškimą dėl ieškinio reikalavimo patikslinimo bei prašymą sustabdyti civilinės bylos Nr. e2-3062-853/2016 nagrinėjimą. Nurodė, kad Šiaulių apygardos administraciniame teisme buvo išnagrinėta glaudžiai su nagrinėjama byla susijusi administracinė byla, kurioje buvo ginčijamas VĮ „Registrų centras“ Telšių filialo 2015 m. gruodžio 9 d. sprendimas įregistruoti ieškovės parduotuvės šildymo sistemos pakeitimą iš centralizuotos miesto į vietinę centrinę bei tos pačios institucijos ginčų nagrinėjimo komisijos 2016 m. vasario 9 d. sprendimą. Pažymėjo, jog Šiaulių apygardos administracinis teismas abu minėtus sprendimus paliko galioti, tačiau teismo sprendimas byloje dar nėra įsiteisėjęs, todėl egzistuoja privalomojo bylos sustabdymo pagrindai, numatyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 163 straipsnyje.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Mažeikių rajono apylinkės teismas, atsižvelgdamas į ieškovės UAB „Avitela“ prašymą sustabdyti civilinę bylą, 2016 m. spalio 18 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą iki tol, kol įsiteisės teismo sprendimas Šiaulių apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. eI-1863-289/2016. Nurodė, kad šios bylos išnagrinėjimui iš esmės turi reikšmės sprendimas administracinėje byloje, todėl bylos nagrinėjimas stabdytinas iki sprendimas administracinėje byloje įsiteisės, be to, ieškovė ketina savo reikalavimus grįsti sprendimu, priimtu administracinėje byloje.

6III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

7

 1. Skųsdama Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 18 d. nutartį, apeliantė (atsakovė) UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ prašo teismo nutartį panaikinti ir ieškovės prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Skundžiama nutartis nemotyvuota, nepagrįsta, joje nėra atskleista, kokie administracinėje byloje nagrinėtini klausimai turės teisinę reikšmę šioje byloje, nes administracinėje byloje nesprendžiami jokie klausimai, kurie gali turėti įtakos sprendžiant, ar atsijungimas nuo centrinio šildymo sistemos buvo atliktas teisėtai.
  1. Skundžiama nutartis priimta neįsigilinus nei į civilinės bylos, nei į administracinės bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes, priimta skubotai, neįsigilinus į bylų esmę, nesuteikus atsakovei galimybės išsakyti savo nuomonę bylos stabdymo klausimu.
 1. Skųsdama Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 18 d. nutartį, apeliantų (trečiųjų asmenų) namo, esančio adresu ( - ), butų savininkų atstovė I. B. prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir ieškovės prašymą dėl bylos stabdymo atmesti. Nurodė, kad tretieji asmenys visiškai palaiko atsakovės atskirąjį skundą ir jame išdėstytus argumentus.
 1. Atsiliepdama į atskiruosius skundus, ieškovė UAB „Avitela“ prašo Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 18 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskiruosius skundus atmesti. Atsiliepime nurodo, jog pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai laiko susipažinti ne tik su visa civilinės bylos medžiaga, bet ir su administracinio teismo sprendimu, todėl teismo priimta nutartis yra pagrįsta ir teisėta ne tik turinio, bet ir struktūros atžvilgiu. Pažymėjo, kad nepasibaigus administraciniam procesui, civilinės bylos neįmanoma išnagrinėti, kadangi teismas neturi galimybės nustatyti, ar viešajame registre įrašyti duomenys, kuriais remtis privalu, yra išsamūs ir teisingi, kadangi jie vis dar ginčijami įstatymo nustatyta tvarka ir ginčas dar nėra pasibaigęs.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Apeliantų (atsakovės) UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, (trečiųjų asmenų) namo, esančio adresu ( - ), butų savininkų atstovės I. B. atskirieji skundai netenkintini.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).
 1. Nagrinėjamu atveju atskirajame skunde keliamas CPK 163 straipsnio 3 punkto taikymo klausimas. CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtinta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Kasacinio teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2010; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011). Be to, negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, kad teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2007; 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2010). Jei teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti pats nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra prejudicinio ar kito teisinio ryšio, teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetencijos perkelti kitam teismui ar kitai institucijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-260/2005). Taigi teismas, siekdamas teisingai pritaikyti CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintą bylos privalomojo sustabdymo pagrindą, turi tinkamai nustatyti įrodinėjimo dalyką abiejose bylose.
 1. Skundžiamos teismo nutarties turinys patvirtina, kad teismas sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą spręsdamas, kad ji yra susijusi su administracine byla. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sprendžiant civilinės bylos sustabdymo klausimą, pirmiausia turi būti išsiaiškinama, kokios aplinkybės yra nustatinėjamos administracine proceso tvarka ir, ar jos svarbios nagrinėjamai civilinei bylai. Remiantis informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatyta, kad Šiaulių apygardos administracinio teismo nagrinėjamoje byloje Nr. eI-1863-289/2016 yra ginčijamas VĮ „Registrų centras“ Telšių filialo 2015 m. gruodžio 9 d. priimtas sprendimas dėl nekilnojamojo turto registro įrašo, kuriuo buvo pakeistas šildymo būdas komercinėse patalpose (unikalus Nr. ( - )), nuosavybės teise priklausančiose UAB „Avitela“, esančiose adresu ( - ), bei VĮ „Registrų centras“ Telšių filialo 2016 m. vasario 9 d. sprendimas, kuriuo 2015 m. gruodžio 9 d. sprendimas paliktas galioti. Administracinėje byloje pareiškėjai įrodinėja, kad UAB „Avitela“ priklausančiose patalpose šildymo būdo pakeitimas, t. y. atsijungimas nuo bendros centrinės šildymo sistemos, buvo atliktas nesilaikant tuo metu galiojančių teisės aktų reikalavimų, todėl UAB „Avitela“ negalėjo teisėtai atsijungti nuo centrinio šildymo sistemos, dėl šios priežasties skundžiami VĮ „Registrų centras“ Telšių filialo veiksmai taip pat negali būti laikomi teisėtais. Šioje civilinėje byloje nagrinėjamas ieškovės UAB „Avitela“ prašymas pripažinti patalpų (unikalus Nr. ( - )), esančių adresu ( - ), atjungimą nuo centralizuotos šildymo sistemos teisėtu. Akivaizdu, kad tiek administracinėje byloje, tiek civilinėje byloje įrodinėjimo dalykai yra glaudžiai susiję, administracinėje byloje nagrinėjamos civilinei bylai reikšmingos aplinkybės, tarp šių dviejų nagrinėjamų bylų yra tiesioginis ryšys, kuris gali lemti administracinėje byloje nustatytų faktų įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią.
 1. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su bylos stabdymo institutu, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirųjų skundų argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.

10Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai