Byla e2-434-559/2018
Dėl skolos priteisimo; trečiasis asmuo – UAB „(duomenys neskelbtini)“

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jūratė Ramanauskienė, sekretoriaujant Astai Zujevienei, dalyvaujant ieškovės UAB „VILOGUS“ atstovui advokato padėjėjui Andriui Kšanauskui, atsakovei A. R., jos atstovei advokatei Kristinai Česnauskienei, trečiojo asmens UAB „( - )“ atstovei O. S.,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „VILOGUS“ ieškinį atsakovei A. R. dėl skolos priteisimo; trečiasis asmuo – UAB „( - )“.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „VILOGUS“ prašo priteisti iš atsakovės A. R. 226,00 Eur skolos pagal 2017 m. balandžio 25 d. Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2017/04/25, sudarytą su pradiniu kreditoriumi UAB „( - )“ 58,50 Eur palūkanų iki 2017 m. rugpjūčio 14 d., 5 proc. palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Savo ieškinyje ieškovė nurodė, kad 2017 m. balandžio 25 d. tarp UAB „VILOGUS“ ir UAB „( - )“ buvo pasirašyta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 2017/04/25, kurios pagrindu UAB „( - )“ perleido UAB „VILOGUS“ reikalavimo teisę į atsakovės A. R., gim. ( - ), gyv. ( - ), 226,00 Eur dydžio skolą, įskaitant, tačiau neapsiribojant teisę reikalauti ir gauti iš skolininko su skolos grąžinimu susijusius mokėjimus bei visas susikaupusias palūkanas ir susidariusius delspinigius, jei tokių būtų. 2017 m. gegužės 4 d. buvo išsiųstas registruotas laiškas A. R. su pretenzija, kuria skolininkė buvo informuota apie reikalavimo perleidimo sutartį. Pretenzijoje dėl skolos apmokėjimo A. R. buvo numatytas terminas iki kada padengti esamą įsiskolinimą į UAB „VILOGUS“ atsiskaitomąją sąskaitą. Tuo pačiu skolininkė buvo įspėta, kad nesulaukus apmokėjimo iki nurodytos datos, arba nesudarius skolos apmokėjimo grafiko, UAB „VILOGUS“ bus priversti kreiptis į teismą dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, o vėliau į antstolių kontorą dėl priverstinio skolos išieškojimo. Skolininkė A. R. buvo informuota, kad tokiu atveju įsiskolinimas padidės bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis, pašto išlaidos, kopijavimo išlaidos, teisininko pagalba, antstolio atlyginimas) suma. Tarp pradinio kreditoriaus UAB „( - ),“ ir A. R. buvo susiklostę pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo santykiai, kurių pagrindu kilo reikalavimas. Atsakovei pilnai neatsiskaičius už UAB „( - ),“ suteiktas prekes, 2016 m. gegužės 12 d. buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. EGEM 0005614 256,00 Eur sumai (likę nepadengta 226,00 Eur). Prekės ir paslaugos buvo suteiktos laiku ir tinkamai, tačiau atsakovė minėtos sąskaitos neapmokėjo iki ieškinio pateikimo dienos. Ieškinio surašymo dieną atsakovės skola buvo 226,00 Eur. Remiantis Sutarties Nr. EP 6120 4.3 punktu, užsakovas, pažeidęs apmokėjimo už pateiktas prekes ir paslaugas terminą, privalo sumokėti vykdytojui 0,05 proc. dydžio palūkanas už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, skaičiuojant palūkanas nuo visos šios sutarties kainos, t. y. nuo 256,00 Eur. Atsižvelgiant į tai, prašo priteisti palūkanas už mokėjimo vėlavimą (pagal pažymą dėl palūkanų apskaičiavimo), skaičiuojant nuo 2016 m. gegužės 14 d. iki 2017 m. rugpjūčio 14 d.

5Teismo posėdyje ieškovės atstovas advokato padėjėjas Andrius Kšanauskas papildomai paaiškino, kad reikalavimas perleistas laikantis teisės aktų reikalavimų, atsakovei buvo išsiųsta pretenzija, kuria ji buvo informuota apie reikalavimo perleidimą ir nustatytas terminas skolai sumokėti. Atsakovės argumentai apie durų pastatymo kokybę ir pretenzijos nesusiję su reikalavimu, nes skola yra dėl lango pastatymo. Jo nuomone, atsakovė piktnaudžiauja savo teisėmis ir vengia sumokėti skolą. Apie reikalavimo perleidimą atsakovė buvo informuota 2017 m. gegužės mėn. to neneigia ir pati atsakovė. Atliktų darbų aktas atsakovei buvo pateiktas iš karto po darbų atlikimo, tačiau ji atsisakė jį pasirašyti dėl kitų darbų (durų) netinkamo atlikimo. Ieškovė nėra paslaugų teikėjas, ji tik perėmė reikalavimo teisę į įsiskolinimą. Palūkanas prašo priteisti nuo visos sąskaitos sumos, o ne nuo skolos, nes tai numatyta sutartyje. Nors atsakovė įvykdė prievolę pradiniam kreditoriui, tačiau ieškovė skolos nėra gavusi, todėl laiko, kad prievolė nėra tinkamai įvykdyta.

6Atsakovė A. R. su ieškinio reikalavimu nesutinka ir prašo jį atmesti. Savo atsiliepime į ieškinį ji nurodė, kad ieškovas be pagrindo nurodo tikrovės neatitinkančias aplinkybes, kad durys, langai buvo tinkamai sumontuoti, kad darbai atlikti pilnai, kokybiškai, kad prekės atitinka kokybę, paskirtį, nes faktiškai darbus atliko kita įmonė UAB „( - ),“. Tikėtina, kad perleisdama reikalavimo teisę pastaroji įmonė nenurodė UAB „VILOGUS“ tikrųjų aplinkybių, nepaaiškino ginčo, nesutarimo esmės ir neperdavė savo žinioje turėtų dokumentų, t. y. įrašų su pretenzijomis, A. R. pareiškimo-pretenzijos. Paslaugas UAB „( - ),“ atliko nekokybiškai netinkamai. Pagal pasirašytą sutartį jie privalėjo užtikrinti, kad prekės, gaminiai būtų kokybiški ir pilnai tinkančios jų naudojimui pagal paskirtį bei atitiktų visus privalomus galiojančius standartų reikalavimus bei gaminio deklaruojamas vertes (sutarties 1.1 p.). 2016 m. balandžio 13 d. atvežus kitas prekes, patys UAB „( - ),“ darbuotojai apžiūrėjo A. R. nurodytas vietas, įvertino pretenzijas ir priede prie sutarties EP 6120 patvirtino įrašu netinkamus montavimo darbus, kuriuos reikia papildomai atlikti, taisyti: reguliuoti duris, vidinius apdailos apvadus. Tačiau įmonės darbuotojai nebuvo atvykę ir jokių darbų neatliko, nepašalino apdailos defektų, nesureguliavo durų. A. R. buvo pateikta pasirašyti sąskaita-faktūra, todėl ji savo ranka joje padarė įrašą kad bus apmokėta tik po to, kai bus atlikti priede nurodyti darbai. UAB „( - ),“ vartotojo pretenzijos ant sąskaitos-faktūros ir savo įforminto priedo prie sutarties nepaisė, nevykdė ir net nereagavo ir 2017 m. birželio 29 d. registruotu laišku buvo išsiųsta pretenzija, kuri pateikta su pašto kasos kvitu į bylą. 2016 m. kovo 15 d. UAB „( - ),“ darbuotojai atsakovei perdavė dokumentą Prekių (Darbų) perdavimo-priėmimo aktą prie sutarties Nr. EP-6043, kuriame tik konstatuota, kad atlikti sutartyje numatyti gaminių montavimo darbai nenurodant dėl atliktų darbų tinkamumo. Kadangi visi trūkumai išaiškėjo vėliau, todėl UAB „( - ),“ ir įformino aktą 2017 m. balandžio 13 d., tuo pripažindama, kad montavimo, apdailos darbai atlikti netinkamai. Taip pat A. R. buvo perduota Langų ir durų eksploatavimo ir priežiūros instrukcija, kurios skyriuje „Langų ir durų garantija“ suteikta gaminiams 5 metų garantinis terminas. Tinkamai laiku buvo pareikštos pretenzijos ir tuo metu tarp šalių net nekilo ginčas dėl būtinumo reguliuoti duris, dėl būtinumo perdaryti apdailos darbus. Duris negalima palikti atrakintas, nes jos pačios atsidaro, nes neužsifiksuoja spyna, yra didelis tarpas tarp durų metalinės staktos ir durų, t. y. daugiau nei 0,6 mm. Apdailos juostos nelygiai išpjautos, kraštas tarsi dantytas, apdailos juostų ilgiai skirtingi, nepakankami, apatinis apvadas prie grindų nepritvirtintas. Pagal 5.6 p. vykdytojas privalėjo trūkumus pašalinti per 20 dienų po pretenzijos gavimo, tačiau nei po vienos, nei po kitos raštiškos pretenzijos trūkumai nebuvo pašalinti ir nebuvo gautas joks motyvuotas atsakymas. Nekokybiškus darbus patvirtina ir antstolės G. A. sudarytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas su vaizdo nuotraukomis. Atvežę prekes, atlikę montavimo, apdailos darbus vykdytojas net neperdavė A. R. durų, langų atitikties deklaraciją, todėl kyla papildomai įtarimai, ar apskritai šie gaminiai atitinka statybos produktų kokybinius reikalavimus, sertifikuoti.

7Teismo posėdyje atsakovė A. R. palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes ir papildomai paaiškino, kad ji reikalavimus kelia pradiniam kreditoriui, o ne ieškovei. 2016 m. vasario mėn. ji užsakė pirmus darbus, kurie buvo atlikti kovo mėn., buvo įstatytos durys ir vienas plastikinis langas. Kitas užsakymas buvo vienam plastikiniam langui 2016 m. balandžio mėn. E. P. priėmė užsakymą ir apžiūrėjo nekokybiškas duris bei padarė įrašą priede prie sutarties EP 6120. Atvykę darbuotojai gegužės 13 d. sumontavo langą, bet neturėjo įrankių ir nepadarė durų apdailos, todėl ji nepasirašė akto ir padarė jame įrašą, kad ji neatsisako sumokėti, bet pinigus sumokės po durų sutvarkymo. Tai buvo kaip garantas, kad jie sugrįžtų, bet jie negrįžo ir durų nesutvarkė. Apie tai ji pranešė visiems ir ieškovei 2017 m. birželio 29 d. Sąskaitos faktūros ji negavo, tik pateikė priėmimo perdavimo aktą. Jai suma buvo žinoma, nes nurodyta sutartyje. Ji sutinka sumokėti skolą pradiniam kreditoriui UAB „( - ),“ po durų sutvarkymo. Pas ją niekas nebuvo atvykę. Ji neatskiria prievolių pagal minėtas dvi sutartis, nes darbus atliko ta pati įmonė. Ji pretenzijų dėl įstatyto lango neturi. Teismo 2018 m. vasario 27 d. posėdyje patvirtino, kad ji skolą už langą sumokėjo 2018 m. vasario 15 d. ir 2018 m. vasario 20 d., kada jau buvo sutvarkytos durys. Paneigė pranešimo apie reikalavimo perleidimą gavimo faktą.

8Trečiasis asmuo UAB „( - ),“ savo atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinį palaiko visiškai, prašo jį tenkinti. Taip pat nurodė, kad ieškovė pareikštus reikalavimus grindžia pilnai neapmokėta 2016 m. gegužės 12 d. PVM sąskaita faktūra Nr. EGEM 0005614. Kaip teisingai nurodo ieškovė prekės ir paslaugos atsakovei buvo suteiktos laiku ir tinkamai, tačiau atsakovė minėtos sąskaitos neapmokėjo. UAB „( - ),“ 2016 m. kovo 14 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. EGEM 0005458, kurios pagrindu atsakovei buvo parduoti plastikiniai langai, lauko durys, lauko palangės, vidaus palangės, palangių antgaliai ir atlikti montavimo darbai. Atsakovė pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. EGEM 0005458 atsiskaitė visiškai ir jokių pretenzijų nereiškė. Pasirašė 2016 m. kovo 15 d. Prekių (darbų) perdavimo-priėmimo aktą, kuriuo patvirtino, kad iš Vykdytojo (UAB „( - ),“) pusės buvo atlikti sutartyje numatyti gaminių montavimo darbai ir kad pretenzijų dėl atliktų darbų ir pristatytų prekių kokybės Vykdytojui neturi. Gerokai vėliau, po dviejų mėnesių, kada jau buvo atlikti montavimo darbai pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. EGEM 0005458, klientė (atsakovė) užsisakė dar vieną langą, lauko palangę, vidaus palangę, palangių antgalius ir montavimo darbus. Pagal šį užsakymą buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. EGEM 0005614, kurios atsakovė yra neapmokėjusi. Atsakovei pagal neapmokėtą PVM sąskaitą faktūrą prekės ir paslaugos buvo suteiktos tinkamai. Pažymėtina, kad atsakovė taip pat nėra pareiškusi jokių pretenzijų dėl prekių ir montavimo darbų pagal išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. EGEM 0005614, tačiau nėra pasirašiusi prekių priėmimo-perdavimo akto. Su atsakove dėl skolos grąžinimo bendrauta ne vieną kartą. Po darbų atlikimo ji atsisakė pasirašyti darbų priėmimo-perdavimo aktą, nurodė, atsiskaitysianti tik tada, kada UAB „( - ),“ atliks papildomus montavimo ir apdailos darbus, pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. EGEM 0005458, kuri buvo išrašyta ir pagal kurią darbai buvo atlikti dar prieš du mėnesius. Sutartyje Dėl prekių ir paslaugų tiekimo Nr. EP6043 numatyta, kad Užsakovas, pastebėjęs kokius nors paslėptus parduotų prekių trūkumus ar atsiradus priežastims, kurios trukdo naudoti įsigytas prekes pagal jų tiesioginę paskirtį, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 48 valandas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo, raštu apie tai informuoti Vykdytoją. Gavęs Užsakovo pranešimą, Vykdytojas ar jo įgaliotas asmuo privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo, atvykti pas Užsakovą ir išsiaiškinti parduotų prekių gedimo priežastis (Sutarties 5.3 punktas). Nepaisant to, kad klientė (atsakovė) pretenzijas pareiškė gerokai vėliau, UAB „( - ),“ 2016 m. birželio 6 d. buvo nuvykusi pas atsakovę dėl šarvo durų pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. EGEM 0005458 gamintojo kokybės apžiūros. Apžiūros metu, kurioje dalyvavo ir pati atsakovė, buvo patvirtinta, kad durys atitinka visus kokybės standartus. Buvo pastebėta, kad estetiniam užbaigimui, reikalingas apdailinių apvadų pakeitimas, pasiūlyta juos pakeisti ir susitarta su atsakove dėl atvykimo 2016 m. liepos 13 d., o 2016 m. liepos 13 d. UAB „( - ),“ darbuotojams nuvykus pas klientę (atsakovę), šių niekas neįsileido, ko pasėkoje darbų atlikimas buvo neįmanomas. 2017 m. sausio 27 d. klientei telefonu buvo priminta apie skolos likutį, kurį ji kategoriškai atsisakė padengti, teigdama, kad durys yra nekokybiškos. Šio telefoninio pokalbio metu, buvo panaudota daugybė įžeidžiančių žodžių, darbuotojų, atlikusių darbus objekte atžvilgiu. Nepaisant to, UAB „( - ),“ informavo klientę, kad 2017 m. vasario 27 d. atvyks pas klientę dėl apvadų pakeitimo darbų, kuriuos buvo sutarta pakeisti, tačiau nuvykus j objektą darbuotojai įleisti nebuvo. Telefonu atsakovė pranešė, kad jos jau nebetenkina tik apvadų pakeitimo darbai ir reikalavo pakeisti duris į naujas. Atkreipia dėmesį, kad UAB „( - ),“ atsakovės skolą perleido 2016 m. gegužės 12 d. išrašytos PVM sąskaitos faktūros Nr. EGEM 0005614 pagrindu, todėl ieškovės ieškinys yra pagrįstas ir teisėtas. Atsakovė savo atsiliepime į ieškinį nurodo aplinkybes, nesusijusias su ieškinio reikalavimu. Atsakovė, dėl jos manymu nekokybiškų durų jau kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, t. y. ji jau yra pasirinkusi ginčų sprendimo būdą dėl durų, todėl nesuprantamas atsakovės elgesys, kada akivaizdžiai vengiama mokėti už atliktas paslaugas ir prekes nurodant tikrovės neatitinkančias aplinkybes.

9Teismo posėdyje trečiojo asmens UAB „( - ),“ atstovė O. S. papildomai paaiškino, kad sąskaita faktūra yra neatskiriama sutarties dalis, todėl abiem atvejais buvo išrašytos dvi sąskaitos. Sąskaita užsakovui pateikiama kartu su aktu. Pirmu atveju buvo atlikti darbai, kurie nurodyti sąskaitoje Nr. 0005458. Durys užsidaro, viskas tvarkinga, buvo tik estetiniai trūkumai, tačiau atsakovė atsisakė juos pašalinti norėdama pakeisti duris naujomis. Jie reikalavimą perleido, nes atsakovė antrosios sąskaitos ir sutarties neginčijo, be to buvo apmokėjusi pirmąją sąskaitą, jie perleido reikalavimą tik dėl prievolės pagal antrą sutartį, dėl kurios ginčo nebuvo. Tai, kad priede prie sutarties buvo padarytas papildomas įrašas sureguliuoti duris, tai buvo kaip priminimas dėl papildomo darbo. ( - ), darbuotojai buvo nuvykę 2016 m. liepos 13 d., 2016 m. birželio 6 d., bet jų niekas neįleido. Durų gamintojas taip pat norėjo apžiūrėti. Sąskaita faktūra 2016 m. gegužės 12 d. atsakovei buvo pateikta kartu su aktu, kuriame ji pažymėjo, jog nemokės. Atsakovei buvo žinoma sutarties kaina.

10Liudytojas E. P. teismo posėdyje parodė, kad jis yra UAB „( - ),“ gamybos vadovas, atsakovė jam žinoma kaip jų įmonės klientė. Pirmą kartą su atsakove susitiko 2016 m. pradžioje, ji užsakė vieną langą ir buto duris, po kurio laiko ji papildomai užsakė dar vieną langą, kurį jie taip pat sumontavo. Po to ji pradėjo reikšti pretenzijas dėl galimai nekokybiškų durų. Kai priima užsakymą, jie surašo sutartį (2 egz.), o jei mokamas avansas, tai dar išrašo kvitą. Gaminiai nurodomi sutarties priede. Pagal pirmąją sutartį atsakovė yra pilnai atsiskaičiusi. 2016 m. balandžio mėn. sutarties priede dar papildomai buvo įrašyta, kad sureguliuoti duris ir sudėti apvadus. Jis padarė įrašą pagal atsakovės pasakymą. Pagal antrą sutartį atsakovė sumokėjo tik 30 Eur avansą, likusios sumos ji neapmokėjo. Montuojant langus jis nedalyvavo. Jis su atsakove tiesiogiai nebendravo dėl skolos, nes ne jis administruoja skolas. Jie pas atsakovę vyko ne vieną kartą, keitė vidinius apvadus du kartus, darė apdailos darbus. Jis negali patikslinti, kada tai buvo daroma, nes jis negali prisiminti kiekvieno skambučio. Jie derino, kada galėtų nuvykti pas atsakovę, tačiau ji jų nepriėmė. Apdailą jie sutvarkė 2018 m. vasario 15 d., o 2018 m. vasario 2 d. jie dar buvo gavę pretenziją iš atsakovės. Atsakovė yra sumokėjusi skolą ( - ),, tačiau reikalavimas buvo perduotas ieškovei, jie nežino ką su tais pinigais daryti, jie ieškovei tų pinigų nepervedė.

11Teismas

konstatuoja:

12Byloje pateiktais duomenimis bei dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais nustatyta, kad atsakovė A. R. su trečiuoju asmeniu UAB „( - ),“ 2016 m. vasario 25 sudarė Prekių ir paslaugų teikimo sutartį Nr. EP6043, pagal kurią UAB „( - ),“ įsipareigojo atsakovės bute, esančiame ( - ),, pristatyti ir sumontuoti sutarties priede nurodytas prekes: buto duris, plastikinį langą bei lauko ir vidaus palanges. Sutartyje nustatyta prekių ir paslaugų kaina – 515 Eur. Darbai buvo atlikti (durys ir langas su palangėmis sumontuoti) 2016 m. kovo 14 d., darbus priėmė atsakovės sūnus T. R., kuris ir pasirašė Prekių (darbų) perdavimo-priėmimo akte bei kartu su aktu pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje EGEM Nr. 0005458 (515 Eur). Atsakovė už atliktus darbus ir prekes sumokėjo UAB „( - ),“ visą sutarties kainą – 515 Eur ir pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės tuo metu nereiškė. Po mėnesio atsakovė kreipėsi į UAB „( - ),“ su nauju užsakymu ir šalys 2016 m. balandžio 13 d. sudarė kitą Prekių ir paslaugų teikimo sutartį Nr. EP6120, pagal kurią UAB „( - ),“ įsipareigojo atsakovės minėtame bute, pristatyti ir sumontuoti sutarties priede nurodytas prekes: vieną langą su vidaus ir lauko palangėmis. Sutarties kaina – 256,00 Eur, sudarius sutartį, atsakovė sumokėjo 30 Eur dydžio avansą. Priimant užsakymą ir vietoje apžiūrėjęs duris, UAB „( - ),“ gamybos vadovas E. P. pagal atsakovės žodžiu pareikštą pretenziją padarė papildomą įrašą sutarties Nr. EP6120 priede, kad būtina sureguliuoti duris ir pakeisti vidinius durų apvadus. Langas atsakovės bute buvo sumontuotas 2016 m. gegužės 13 d. Atsakovei, kaip ir pirmą kartą, buvo pateiktas Prekių (darbų) perdavimo-priėmimo aktas kartu su sąskaita faktūra, kurių atsakovė neapsirašė, tačiau padarė akte įrašą, jog nors langas yra įstatytas, tačiau durys nesutvarkytos ir ji pinigų nemokės, kol durys nebus sutvarkytos, t. y. atsakovė darbų (pagal antrąją sutartį) atlikimo akte pareiškė raštu pretenziją dėl darbų, atliktų pagal pirmąją sutartį, kokybės, ir atsisakė mokėti už prekes ir paslaugas, dėl kurių kokybės ji pretenzijų neturėjo. Atitinkamai kartu su aktu atsakovė nepriėmė ir nepasirašė PVM sąskaitos faktūros EGEM Nr. 0005614 256,00 Eur sumai, kurioje buvo nurodyta, kad sąskaita turi būti apmokėta iki 2016 m. gegužės 14 d. Atsakovei nesumokėjus likusios dalies darbų ir prekių kainos (226 Eur) pagal sutartį Nr. EP6120, UAB „( - ),“ 2017 m. balandžio 25 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2017/04/25 reikalavimo teises į skolininkę A. R., būtent pagal 2016 m. balandžio 13 d. Prekių ir paslaugų teikimo sutartį Nr. EP6120 226 Eur sumai perleido ieškovei UAB „VILOGUS“, kuri 2017 m. birželio 8 d. pateikė teismui pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo atsakovės atžvilgiu.

13Atsakovės paaiškinimu, ji ne kartą yra pareiškusi UAB „( - ),“ pretenzijas dėl pastatytų buto durų kokybės, tačiau ši nustatytų trūkumų nepašalino, nors tai pripažino, padarydama įrašą sutarties Nr. EP6120. Trečiojo asmens UAB „( - ),“ paaiškinimuose (atsiliepime ir 2017 m. lapkričio 6 d. rašte, adresuotame VVTAT Kauno apskrities skyriui) nurodyta, kad atsakovė pretenzijas pareiškė gerokai vėliau negu numatyta sutartyje, tačiau nepaisant to 2016 m. birželio 6 d. jos darbuotojai buvo nuvykę pas atsakovę dėl šarvo durų kokybės apžiūros ir dalyvaujant atsakovei buvo patvirtinta, kad durys atitinka visus kokybės standartus, tik pastebėta, kad estetiniam užbaigimui reikalingas apdailinių apvadų pakeitimas, pasiūlė juos pakeisti ir susitarė su atsakove dėl atvykimo 2016 m. liepos 13 d. , tačiau nustatytą dieną UAB „( - ),“ darbuotojų į butą niekas neįleido. Darbuotojai nebuvo įleisti į atsakovės butą ir 2017 m. vasario 27 d., nors trečiojo asmens paaiškinimu atsakovė telefonu apie atvykimą buvo informuota.

14Šios bylos nagrinėjimo metu atsakovė pateikė teismui dokumentus, patvirtinančius, kad ji 226 Eur įsiskolinimą pagal 2016 m. balandžio 13 d. Prekių ir paslaugų teikimo sutartį Nr. EP6120 2018 m. vasario 15 d. ir 2018 m. vasario 20 d. mokėjimo nurodymais sumokėjo ne reikalavimo teises perėmusiai ieškovei, o pradiniam kreditoriui UAB „( - ),“.

15Reikalavimo perleidimas (cesija) yra sutartis, kuria kreditorius perleidžia trečiajam asmeniui savo reikalavimo teisę reikalauti iš skolininko įvykdyti prievolę. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nustatyta teisė kreditoriui be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas yra vienas iš prievolės dalyvių (kreditorių) pasikeitimo atvejų, kai vietoj vieno kreditoriaus atsiranda kitas ir pagal nurodytoje normoje nustatytą bendrąją taisyklę pradinis kreditorius turi teisę perleisti turimą ar būsimą reikalavimą naujajam kreditoriui be skolininko sutikimo, jeigu tai nedraudžiama įstatymo ar sutarties. Tai reiškia, kad skolininko sutikimo perleidžiant reikalavimą nereikalaujama dėl to, kad jo teisinė padėtis dėl kreditoriaus pasikeitimo nesikeičia, t. y. jo teisinė padėtis naujojo kreditoriaus atžvilgiu negali būti blogesnė už buvusią pradiniam kreditoriui, reikalavimo teisės perleidimas negali pažeisti skolininko teisių ar jų labiau suvaržyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-203-686/2017). Teismų praktikoje taip pat išaiškinta, kad cesija nėra abstraktus savarankiškas sandoris, o yra susietas su pagrindiniu sandoriu, kuriame vyko reikalavimų pasikeitimas, t. y. sutartimi, kuri yra cesijos esmė. Reikalavimų perleidimo sutartis yra tiesiogiai susijusi su pradiniu sandoriu, kurio pagrindu perduodama reikalavimo teisė, ir visi ginčai dėl reikalavimo perleidimo sutarties yra taip pat susiję su pradiniu sandoriu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010; 2017 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-203-686/2017).

16Pagal CK 6.109 straipsnio 7 dalį skolininkas privalo įvykdyti prievolę naujajam kreditoriui, kai šis reikalaudamas pateikia ir reikalavimo perleidimo sutartį. Prievolės dalyviams esminę reikšmę turi pranešimas apie reikalavimo perleidimo faktą, nes nuo pranešimo momento pradinio ir naujojo kreditoriaus sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis pradeda veikti skolininkui ir nuo šio momento reikalavimo perleidimo faktą naujasis kreditorius gali panaudoti prieš skolininką.

17Nagrinėjamoje byloje ieškovės įgytas reikalavimas kildinamas iš sutartinės atsakovės atsakomybės pagal 2016 m. balandžio 13 d. Prekių ir paslaugų teikimo sutartį Nr. EP6120, kuri atsirado atsakovei nesumokėjus už sumontuotus vieną langą ir palanges, kai sutartyje numatyti darbai buvo atlikti tinkamai. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad apie reikalavimo perleidimą atsakovė buvo informuota 2017 m. gegužės 4 d. raštu išsiuntus jai atitinkamą pranešimą paštu, tačiau atsakovė teismo posėdyje šio pranešimo gavimo fakto nepatvirtino, o ieškovė šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų teismui nepateikė. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad atsakovė apie reikalavimo perleidimą buvo tinkamai informuota tik ieškovei pareiškus reikalavimą teisme (pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo ir vėliau - ieškinį) ir atsakovei gavus ieškinį su priedais, iš kurių vienas buvo reikalavimo perleidimo sutartis. Taigi atsakovė apie reikalavimo perleidimą informuota procesine forma pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) taisykles (CPK 135 ir 142 straipsniai). Iki ieškinio pareiškimo teisme atsakovė nebuvo įvykdžiusi reikalavimo pradiniam kreditoriui UAB „( - ),“, nes ji atsisakė vykdyti prievolę dėl to, kad buvo pareiškusi pretenzijas dėl netinkamo prievolės vykdymo pagal ankstesnę sutartį. Tokiu atveju, kai skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka yra laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas. Tai skolininko teisių nevaržo labiau negu apie cesiją skolininkas būtų informuotas atskiru pranešimu ar jam įteikiant cesijos sutartį iki ieškinio pareiškimo. Skolininkas taip pat nepraranda teisės reikšti atsikirtimų, kuriuos turėjo teisę reikšti pradiniam kreditoriui, į naujojo kreditoriaus reikalavimą (CK 6.107 straipsnio 1 dalis). Pranešus skolininkui apie reikalavimo perleidimą ieškinio pareiškimu ir kartu pateiktus cesijos sutartį, reikalavimo teisės perleidimas sukelia jam teisinius padarinius nuo ieškinio priedų gavimo momento.

18Įvertinus pradinio kreditoriaus ir atsakovės sudarytų sutarčių turinį, darytina išvada, jog sutarčių šalių santykiai atitiko vartojimo rangos sutarties teisinius santykius, t. y. dvišalės sutartys. Tokiu atveju rangovas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigas pagal rangos sutartį, jeigu jo atlikti darbai (rezultatas) yra tinkamos kokybės. Bylos narinėjimo metu ieškovės atstovė kėlė klausimą, kad reikalavimo teisės perleidimas buvo ir skolos perkėlimas, nes atsakovę ir pradinį kreditorių siejo dvišalė prievolė, t. y. UAB „( - ),“ turėjo pareigą pašalinti darbų trūkumus - sumontuotų durų defektus. Šuo atveju teismas pažymi, jog skolos perkėlimo institutas yra atskira asmenų pasikeitimo prievolėje rūšis ir suprantamas kaip prievolės pasyviosios šalies - skolininko - pakeitimas kitu asmeniu. Reikalavimo perleidimas ir skolos perkėlimas yra du atskiri asmenų pasikeitimo prievolėje institutai, kurie skiriasi savo sąlygomis, todėl savaime šių dviejų institutų sutapties neatsiranda. Kai prievolė yra dvišalė, šalys savo pareigas turi vykdyti kartu, jeigu sutartyje arba įstatyme nenustatyta kitaip. Nors nagrinėjamoje byloje buvo perleista reikalavimo teisė, kilusi iš dvišalės sutarties, kurioje pradinis kreditorius turėjo ne tik teisę reikalauti atlyginimo už suteiktas paslaugas ir prekes, bet ir pareigą laiku ir kokybiškai atlikti sutartyje nurodytus darbus, tačiau pažymėtina, kad reikalavimo perleidimo momentu darbai (paslaugos) numatyti prievolės sutartyje Nr. EP6120 už sutartą kainą 256 Eur buvo atlikti tinkamai (tai patvirtino ir pati atsakovė), t. y. pradinis kreditorius savo prievolę pagal minėtą sutartį buvo įvykdęs ir liko nerealizuota tik jo reikalavimo teisė į atlyginimą. Teismas nesutinka su atsakovės nurodytu argumentu, kad sutarties Nr. EP6120 dalyku buvo atliktų darbų pagal kitą sutartį Nr. EP6043 trūkumų ištaisymas, nes visos atsakovės pretenzijos yra susiję su buto durų pastatymu ir šių durų apvadų įrengimu, kurie buvo kitos sutarties Nr. EP6043 dalykas ir šios sutarties kainos dalis, ką patvirtina ir sutarties Nr. EP6043 priede pateikta informacija bei PVM sąskaitos faktūros EGEM Nr. 0005458 duomenys. Šiuo atveju šalys yra suklaidintos UAB „( - ),“ darbuotojo ranka padaryto įrašo sutarties Nr. EP6120 priede dėl durų sureguliavimo ir apvadų pakeitimo, nes šis įrašas buvo susijęs ne su šios sutarties dalyku. Trečiojo asmens atstovė ir liudytojas E. P. teismo posėdyje taip pat patvirtino, kad šį įrašą sutarties priede jis padarė jau po sutarties sudarymo kaip priminimą dėl darbų trūkumų ištaisymo. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad į sutarties kainą (256 Eur) šie darbai nebuvo įskaityti, ką patvirtina ir PVM sąskaitoje faktūroje EGEM Nr. 0005614 esantys duomenys, t. y. į sutarties Nr. EP6120 kainą buvo įskaičiuota: plastikinis langas, lauko ir vidaus palangės, palangių antgaliai ir montavimo darbai. Atsakovė teismo posėdyje patvirtino, jog ji neturi pretenzijų dėl prekių ir darbų kokybės pagal sutartį Nr. EP6120, t. y. dėl lango ir palangių montavimo, ji taip pat nereiškė kreditoriui pretenzijų dėl prekių ir darbų kainos (256 Eur), todėl darytina išvada, jog pradinis kreditorius savo įsipareigojimus pagal sutartį Nr. EP6120 buvo tinkamai įvykdęs, todėl turėjo teisę perleisti savo reikalavimo teisę į atsakovę pagal minėtą sutartį dėl likusios neįvykdytos sutarties kainos dalies – 226 Eur, išimtinai tik už sumontuotą langą ir palanges. Ginčo dėl paties reikalavimo perleidimo sandorio teisėtumo byloje nėra, todėl nesant CK 6.102 straipsnyje nustatytų draudimų bei kitų CK 6.101 straipsnyje nustatytų ribojimų, cesijos sutartis konkrečiu atveju yra laikytina teisėta.

19Atsakovės argumentai, kad ji neturi pareigos įvykdyti ieškovės reikalavimų dėl to, kad ją sieja neužbaigti santykiai su pradiniu kreditoriumi UAB „( - ),“ dėl netinkamo kreditoriaus prievolės įvykdymo, yra atmestini dėl jau aukščiau nurodytų argumentų, nes atsakovės pretenzijos kreditoriui yra siejamos su kitos sutarties dalyku, nesusijusiu su cesijos sutarties dalyku ir tokiu atveju atsakovės pretenzijos pagrįstumo klausimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Pažymėtina, kad atsakovės ir UAB „( - ),“ ginčas dėl atsakovės pretenzijų yra nagrinėjamas kitoje civilinėje byloje Nr. e2-6841-598/2018. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad tarp šalių susiklosčius vartojimo rangos santykiams, reikalavimai dėl darbų trūkumų turėjo būti pareikšti CK 6.678 straipsnyje nustatyta tvarka arba atsakovė turėjo galimybę pasinaudoti CK 6.334 straipsnyje numatytomis pirkėjo teisėmis, ir atitinkamai reikalauti sumažinti darbų kainą, tačiau bet kuriuo atveju reikalavimai turėjo būti pareikšti dėl netinkamo sutarties Nr. EP6043 (o ne sutarties Nr. EP6120) vykdymo ir atitinkamai dėl šios sutarties kainos (515 Eur) sumažinimo, kas neturi įtakos sutarties Nr. EP6120 vykdymui. Tokiu atveju teismas nepasisako dėl atsakovės pateiktų teismui įrodymų (2017 m. rugsėjo 29 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, 2017 m. spalio 13 d. vartotojo prašymo, 2018 m. vasario 2 d. pakartotino prašymo kopijų) pagrįstumo, nes šie įrodymai nėra tiesiogiai susiję su šios bylos nagrinėjimo dalyku.

20Paskutiniame teismo posėdyje atsakovė pateikė teismui mokėjimo dokumentų kopijas, patvirtinančias, kad ji ginčo sumą 226 Eur sumokėjo pradiniam kreditoriui UAB „( - ),“ (2018 m. vasario 15 d. ir 2018 m. vasario 20 d. mokėjimo nurodymai Nr. 92 ir Nr. 93). CK 6.106 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu apie reikalavimo perleidimą skolininkui nepranešta, laikoma, kad prievolės įvykdymas pradiniam kreditoriui yra tinkamas, o 3 dalis nustato, kad jeigu skolininkas moka skolą žinodamas apie šio straipsnio 2 dalyje nurodytą ginčą, tą jis daro savo rizika. Šiuo atveju prievolė įvykdyta pradiniam kreditoriui bylos nagrinėjimo iš esmės paskutinėje stadijoje, t. y. kai atsakovė apie reikalavimo perleidimą buvo tinkamai informuota iškėlus šią bylą teisme. Teismas pažymi, kad atsakovei buvo žinomos visos aplinkybės, susijusios su prievolės šalies pasikeitimu, be to atsakovei šioje byloje atstovavo profesionali teisininkė (advokatė), kuri turėjo atsakovei išaiškinti tokios prievolės įvykdymo teisines pasekmes, tačiau atsakovė, nepaisydama jai pareikšto reikalavimo šioje byloje, žinodama, kad reikalavimas pareikštas kito kreditoriaus, savo rizika dėl neaiškių priežasčių prievolę įvykdė pradiniam kreditoriui. Trečiojo asmens atstovo paaiškinimu atsakovės sumokėtos lėšos ieškovei nėra pervestos, todėl ieškovė atsakovės prievolės įvykdymo nėra gavusi. Tokiu atveju laikytina, jog prievolė yra įvykdyta netinkamai ir ne kreditoriaus, turinčio reikalavimo teisę, naudai. Todėl tokią nepagrįstą riziką prisiėmusiai atsakovei pareiga tinkamai įvykdyti prievolę būtent ieškovės atžvilgiu išlieka, o dėl nepagrįstai sumokėtų lėšų grąžinimo atsakovė turi teisę ir galimybę kreiptis į pradinį kreditorių.

21CK 6.38 straipsnis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad pradiniam kreditoriui įvykdžius savo įsipareigojimus pagal sutartį Nr. EP6120 šios sutarties kainos apimtyje (256 Eur), o atsakovei sutarties 2.3 punkte nustatyta tvarka neįvykdžius savo prievolės sumokėti už atliktus darbus, nesant byloje duomenų, kad atsakovė būtų tinkamai įvykdžiusi savo sutartinius įsipareigojimus būtent ieškovei, ieškovės reikalavimas priteisti 226 Eur dydžio skolą yra tenkintinas.

22Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 proc. – 58,50 Eur dydžio metines palūkanas skaičiuojant nuo sutarties kainos 256 Eur sumos už laikotarpį nuo 2016 m. gegužės 14 d. iki 2017 m. rugpjūčio 14 d. yra tenkintinas iš dalies. Ieškovė palūkanas skaičiuoja remdamasi sutarties 4.3 punktu, kuris nustatė, jog užsakovas, pažeidęs apmokėjimo už pateiktas prekes ir paslaugas terminą, privalo sumokėti vykdytojui 0,05 proc. dydžio palūkanas už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojant nuo visos sutarties kainos, nurodytos 1.3 punkte.

23Sutarties sąlygos patvirtina, kad atsakovė turėjo sumokėti už atliktus darbus tą pačią arba sekančią dieną po sąskaitos pateikimo, t. y. šiuo atveju iki 2016 m. gegužės 14 d. Atsakovė šios prievolės laiku neįvykdė, neginčijo pačios reikalavimo perleidimo sutarties. Taigi, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovė privalo mokėti sutarties 4.3 punkte nurodytas 0,05 proc. dydžio palūkanas, tačiau sutarties nuostata, jog palūkanos turi būti skaičiuojamos nuo sutarties bendros kainos 256 Eur yra laikytina neprotinga ir nesąžininga kitos sutarties atžvilgiu, nes sutarties sudarymo metu atsakovė sumokėjo 30 Eur dydžio avansą, o likusi neįvykdyta prievolės dalis yra 226 Eur. Sutartyje nustatytos 0,05 proc. palūkanos šiuo atveju atlieka netesybų funkciją ir yra preziumuojami atsakovės nuostoliai, kurie galėjo būti patirti atsakovei neįvykdžius prievolės likusioje dalyje – 226 Eur. Palūkanų dydis turi atkurti teisingumą tarp teisinių santykio šalių, t. y. turi kompensuoti patirtus nuostolius dėl netinkamos sutarties vykdymo. Šios palūkanos atlieka kompensacinę funkciją ir turi būti skaičiuojamos nuo prievolės, t. y. nuo nesumokėtos sumos, o ne nuo visos sutarties kainos, nes atsakovas sumokėjęs dalį kainos turi prievolę sumokėti likusią nesumokėtą sutarties kainą. Tokiu atveju teismas sprendžia, kad sutarties Nr. EP6120 4.3 punkte numatyta nuostata, kad palūkanos skaičiuojamos nuo sutarties kainos prieštarauja jų esmei bei paskirčiai. Nagrinėjamu atveju teisinga būtų skaičiuoti palūkanas nuo nesumokėtos kainos dalies, t. y. nuo 226 Eur. Tokiu atveju bendra palūkanų suma yra 51,64 Eur (226 Eur x 0,05 proc. x 457 d.), kuri yra priteistina iš atsakovės ieškovės naudai (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

24CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškovės prašymu iš atsakovės priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017-08-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6. 37 ir 6.210 straipsniai).

25CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos šioje byloje: 15 Eur sumokėtas žyminis mokestis valstybei ir 700 Eur išlaidos už suteiktą teisinę pagalbą, iš viso – 715 Eur. Ieškovės turėtų bylinėjimosi išlaidų suma už suteiktas advokato teisines paslaugas neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijų) (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 7, 8.2, 8.19 punktuose nustatyto dydžio, tačiau tų pačių Rekomendacijų 2 punkte nurodyta, kad, nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, be kitų aplinkybių, teismas atsižvelgia į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, ginčo sumos dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, advokato darbo laiko sąnaudas. Atsižvelgiant į Rekomendacijų 2 punkte įtvirtintus kriterijus, į tai, kad ieškovės atstovas dalyvavo keturiuose teismo posėdžiuose, taip pat vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teismas sprendžia, kad konkrečiu atveju nagrinėjama byla nebuvo sudėtinga, nereikalaujanti specialių žinių bei nepasižyminti sprendžiamų teisinių klausimų naujumu, prašoma priteisti suma (284,50 Eur) nedidelė, todėl ieškovės prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma, kuri daugiau kaip du kartus viršija reikalavimo sumą, konkrečioje byloje yra laikytina nepagrįstai didele ir tikslinga išlaidas už suteiktas teisines paslaugas sumažinti nuo 700 Eur iki 400 Eur. Ieškinį iš dalies patenkinus, remiantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, iš atsakovės ieškovės naudai konkrečiu atveju priteistina proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (97,59 proc.) – 405 Eur ieškovės turėtų bylinėjimosi išlaidų dalis. Iš atsakovės valstybei priteistina 12,44 Eur išlaidų dalis (97,59 proc.), susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnis).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 259, 260, 263-270 straipsniais,

Nutarė

27Ieškinį patenkinti iš dalies.

28Priteisti iš atsakovės A. R. a. k. ( - ) gyv. ( - ),, ieškovės UAB „VILOGUS“, juridinio asmens kodas: 301425587, buveinė: Jonavoje, Kauno g. 4-212, naudai 226,00 Eur (du šimtus dvidešimt šešis eurus) skolos pagal 2016 m. balandžio 13 d. Prekių ir paslaugų teikimo sutartį Nr. EP6120, sudarytą su pradiniu kreditoriumi UAB „( - ),“ ir 2017 m. balandžio 25 d. Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2017/04/25, 51,64 Eur (penkiasdešimt vieną eurą 64 euro centus) palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017-08-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 405,00 Eur (keturis šimtus penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti iš atsakovės A. R. a. k. ( - ) valstybei 12,44 Eur (dvylika eurų 44 euro centus) išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaita Nr. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660).

30Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

31Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus apeliacine tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jūratė... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovė UAB „VILOGUS“ prašo priteisti iš atsakovės A. R. 226,00 Eur... 5. Teismo posėdyje ieškovės atstovas advokato padėjėjas Andrius Kšanauskas... 6. Atsakovė A. R. su ieškinio reikalavimu nesutinka ir prašo jį atmesti. Savo... 7. Teismo posėdyje atsakovė A. R. palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes ir... 8. Trečiasis asmuo UAB „( - ),“ savo atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 9. Teismo posėdyje trečiojo asmens UAB „( - ),“ atstovė O. S. papildomai... 10. Liudytojas E. P. teismo posėdyje parodė, kad jis yra UAB „( - ),“ gamybos... 11. Teismas... 12. Byloje pateiktais duomenimis bei dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais... 13. Atsakovės paaiškinimu, ji ne kartą yra pareiškusi UAB „( - ),“... 14. Šios bylos nagrinėjimo metu atsakovė pateikė teismui dokumentus,... 15. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra sutartis, kuria kreditorius perleidžia... 16. Pagal CK 6.109 straipsnio 7 dalį skolininkas privalo įvykdyti prievolę... 17. Nagrinėjamoje byloje ieškovės įgytas reikalavimas kildinamas iš... 18. Įvertinus pradinio kreditoriaus ir atsakovės sudarytų sutarčių turinį,... 19. Atsakovės argumentai, kad ji neturi pareigos įvykdyti ieškovės reikalavimų... 20. Paskutiniame teismo posėdyje atsakovė pateikė teismui mokėjimo dokumentų... 21. CK 6.38 straipsnis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 22. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 proc. – 58,50 Eur dydžio... 23. Sutarties sąlygos patvirtina, kad atsakovė turėjo sumokėti už atliktus... 24. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 25. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96,... 27. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 28. Priteisti iš atsakovės A. R. a. k. ( - ) gyv. ( - ),, ieškovės UAB... 29. Priteisti iš atsakovės A. R. a. k. ( - ) valstybei 12,44 Eur (dvylika eurų... 30. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...